Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Er du vår nye prosjektleder for videreutvikling av kjemikaliedeklarering til produktregisteret?

 


Vi søker etter en dyktig prosjektleder som kan bidra til å styrke arbeidet vårt i grenseflaten mellom miljøfag og IT-utvikling/digitalisering.

Seksjon for Biocider og kjemikaliedeklarering er en av 5 seksjoner i Miljøgift avdelingen. Seksjonen har ansvar for drift og utvikling av produktregisteret – myndighetenes register over farlige kjemikalier i Norge. Seksjonen har også ansvaret i Norge for det felles europeiske biocidregelverket og ansvar for miljøgifter i flere regionale og globale konvensjoner.

Seksjonen har 22 engasjerte medarbeidere og sitter i lyse, moderne lokaler på Helsfyr i Oslo.

Produktregisteret er inne i en digitaliseringsprosess som medfører en omstilling fra et papirbasert register til et fullelektronisk deklarasjonssystem. Vi søker en prosjektleder til å fullføre denne prosessen. For en fagperson med interesse for IT og mot til å utforske ny teknologi, er dette er mulighet til å være med å påvirke digitaliseringen av fagsystemer i Miljødirektoratet.

 

Stillingens hovedansvarsområder

 • Prosjektleder med et overordnet faglig og administrativt ansvar for implementering og videreutvikling av fullelektronisk kjemikaliedeklarering til produktregistere
 • Tett oppfølging og ansvar for opplæring av gruppens medarbeidere i en periode med omstrukturering av arbeidsoppgaver
 • Sikre hensiktsmessig bruk av deklarerte kjemikaliedata
 • Systemforvalter for produktregisteret i tråd med Miljødirektoratets nye digitaliseringsmodell

Kvalifikasjoner

 • Naturvitenskaplig utdanning minimum på bachelornivå, fortrinnsvis innen kjemi, arbeidsmiljøkjemi, yrkeshygiene eller lignende, eventuelt toksikologi. Gjerne med IT-fag som en del av utdanningen.
 • Kunnskap om statistikk og digitale rapporteringsverktøy
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må ha noe IT-kompetanse, interesse og forståelse for digitaliseringsarbeid
 • Du har noen års arbeidserfaring, gjerne med helse- og miljøfarlige kjemikalier (for eksempel HMS, kjemikalieregelverk, klassifisering av kjemikalier)
 • Ledererfaring som fagleder og/eller prosjektledererfaring er ønskelig
 • Forvaltningserfaring er ønskelig, men ikke et krav
 • Erfaring og realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning.

Egenskaper

 • Du er strukturert og flink til å organisere arbeidet
 • Du er en lagspiller som tar ansvar for å samle teamet og drive arbeidet fremover
 • Du liker å lære og å utforske nye ting og tenker utvikling i arbeidet du gjør
 • Du har god forståelse for ulike brukergrupper og deres behov
 • Du trives med en hektisk hverdag

Vi tilbyr

 • En 2 årig prosjektstilling fra 1. januar 2019- 31. desember 2020
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og en mulighet til å påvirke utviklingen på et viktig samfunnsområde
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • Lønnskode for prosjektleder med stillingskode 1113 ltr 65-75 akademikerlønn 575 000-695 000kr etter erfaring og kvalifikasjoner.
 • Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere

Kontaktperson for stillingen er Trine-Lise Torgersen, telefon +4797578903 epost: trine-lise.torgersen@miljodir.no

Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Camilla Stenberg Kløv, +4795088988 epost: camilla.stenberg.klov@miljodir.no

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.

Søkerlisten vil bli offentlig når søknadsfristen er gått ut. Vi gjør oppmerksom på at søknaden din kan bli offentlig selv om du har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista, jfr. offentleglova §25. Hvis det skjer, vil vi gi deg beskjed slik at du får mulighet til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Referanse: 88-2018 MBK                Søknadsfrist: 26.11.2018

 

Apply for this job

About this job

 • Deadline
  Monday, November 26, 2018
 • Employer
  Miljødirektoratet
 • Website
 • Municipality
  Oslo, Trondheim
 • Place of service
  På Helsfyr
 • Jobbnorge ID
  160320
 • Internal ID
  88-2018 MBK
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Temporary

About applications

 • Applications on this job are registered in an electronic form on jobbnorge.no
 • You must complete: Standard CV
 • Please refer to where you first saw this job advertised!

See more

Find more jobs