Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Saksbehandlere i Barnevernstjenesten

Barneverntjenesten er en tjeneste som er opptatt av kvalitet, godt arbeidsmiljø, smarte løsninger og ikke minst å gjøre en forskjell for barn og unge, og deres familier som har behov for barneverntjenester.

Barneverntjenesten er organisert i to team. Henholdsvis team for mottak, undersøkelse og hjelpetiltak og team for omsorg og ettervern. Hvert team har egne teamledere.

Barneverntjenesten er opptatt av å være godt forberedt i prosessen vedrørende endringer i oppgave- og ansvarsfordelingen mellom stat og kommune jf. barnevernsreformen, og å møte dette på best mulig måte for våre brukere og ansatte.

Vi har fokus på å jobbe smart og har satset på digitale verktøy som mobilt barnevern og veilederen.no.

Enhet barnevern er organisert under oppvekstsektoren.

Kort om stillingen

Vi har ledig inntil to 100 % midlertidige stillinger med muligheter for fast tilsetting som saksbehandler ved barneverntjenesten.

Hovedarbeidsoppgaver

I stillingen vil du ha ansvar for saksbehandling i barneverntjenesten. Du vil også kunne være kommunens representant i fylkesnemndas øvrige rettssystem. Direkte kontakt og samarbeid med barn, unge og deres familie vil være en selvfølge.

Barn og unges medvirkning er et satsingsområde. I oppgavene følger også et utstrakt samarbeid med andre instanser. Du vil også være aktiv i deltakelsen av faglig utvikling av barnevernet.

Det må påberegnes vaktordning i akuttvakt som er under planlegging.

Kvalifikasjoner

 • Du er barnevernspedagog eller sosionom, eller har en annen relevant Høgskole/universitetsutdanning.
 • Du har god kunnskap om aktuelt lovverk og barnekonvensjonen.
 • Gode IT-kunnskaper.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Evne til å bidra til å utvikle enheten i tråd med brukerens behov.

Det er et fortrinn om du har arbeidserfaring innen barnevernsfeltet, og helst innen kommunal forvaltning

Politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) i hht Barnevernloven § 6-10, første ledd, jf. politiregisterloven § 39, første ledd. 
Barnevernloven § 43a, jf. politiregisterloven § 39, første ledd.

Personlige egenskaper

 • Pågangsmot
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Nysgjerrig.
 • Selvstendig.
 • Strukturert.
 • Gode samarbeidsevner.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Faglig utviklende arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere.
 • Tverrfaglig miljø og nettverk.
 • Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.
 • Mulighet for veiledning og opplæring.

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema.

For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Kontakt

Enhetsleder, Helle Cathrine Quist Fosshaug.

About this job

 • Deadline
  Thursday, October 25, 2018
 • Employer
  Sør-Varanger kommune
 • Website
 • Municipality
  Sør-Varanger
 • Jobbnorge ID
  159066
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Temporary

See more

Find more jobs