Der hvor øya Senja møter fastlandet ligger barnebykommunen Lenvik. Med sine 11 620 flotte og engasjerte innbyggere, et spennende og innholdsrikt omland, og med en vakker og vill natur, er området attraktivt å bo og flytte til. Størsteparten av befolkningen i kommunen bor i og i nærheten av byen Finnsnes

Lenvik blir sammen med Berg, Torsken og Tranøy Senja kommune fra 2020. Den nye kommunen blir en av Norges fremste innen havbruk og sjømat, og har i tillegg et mangfold av næringsbedrifter innen industri, handel og reiseliv. Senja kommune vil få ca. 15000 innbyggere og har mange aktive og livskraftige bygder og tettsteder.

Byen Finnsnes er regionsenteret i Midt-Troms, og vil bli kommunesenter i den nye kommunen. Næringslivet i Midt-Troms regionen er variert og spennende. Bardufoss lufthavn når du på 45 min. Hurtigbåten til de større byene Tromsø og Harstad tar vel 1 time.

Vil du være lærer ved Kårvik skole?

Den spreke kroppsøvingslæreren vår har tatt utfordringa og tar over som rektor ved skolen fra nyttår. Dermed har vi behov for en ny lærer!

Kårvik skole

Vi er en 1.-10. skole med tilsammen 53 elever fordelt på alle klassetrinn. Vi er en fådelt skole med tre klasser på barnetrinnet og en klasse på ungdomstrinnet. Skolen ligger i bygda Kårvikhamn og vi har godt samarbeid med det lokale næringslivet og bygda forøvrig. I kollegiet er vi ti personer fordelt på ca. 8 årsverk.

Som de andre skolene i Lenvik har vi innført lærebrett for alle elevene. Vi deltar i ulike aktiviteter som First Lego League og Lektor2. 

Vi trenger en lærer som kan undervise på både barne- og ungdomstrinnet og som har følgende fagkompetanse:

 • matematikk 60 stp
 • kroppsøving
 • spesialpedagogikk
 • øvrige fag på barne- og ungdomstrinn

Den som blir ansatt må regne med å undervise både på barne- og ungdomstrinnet, samt være kontaktlærer. Du må ha godkjent undervisnings- og tilsettingskompetanse for grunnskolen.

Vi legger vekt på samarbeidsevner og personlig egnethet.

Vi tilbyr en arbeidsplass med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver og et trivelig arbeidsmiljø med mulighet til å delta aktivt i skolens utvikling. Gode pensjonsordninger.

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse.

Stillinga er ledig fra 1.1.19.

For mer informasjon om stillingene, ta kontakt med virksomhetsleder/rektor Berit Nymo tlf. 995 40931; e-post: berit.nymo@lenvik.kommune.no 

Ved intervju/tilsetting kreves fremlagte kopier av attester og vitnemål. Kopier av attester og vitnemål returneres ikke. I h.h.t. offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet. Søkere bes oppgi minst 2 referanser.

 

Apply for this job

About this job

 • Deadline
  Thursday, November 1, 2018
 • Employer
  Lenvik kommune
 • Website
 • Municipality
  Lenvik
 • Place of service
  Kårvik skole
 • Jobbnorge ID
  159058
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Permanent

About applications

 • Applications on this job are registered in an electronic form on jobbnorge.no
 • You must complete: Standard CV
 • Please refer to where you first saw this job advertised!

See more

Find more jobs