Helsedirektoratet er eit fag- og styringsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Direktoratet har ca. 590 tilsette i Oslo og Trondheim. Helsedirektoratet skal vere med på å styrkje folkehelsa og utvikle gode helsetenester gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltingsnivå. Det tyder mellom anna at verksemda skal vere ein fagleg rådgjevar, setje i verk vedteken politikk, og forvalte lov og regelverk innanfor helsesektoren. Attåt dette har Helsedirektoratet eit heilskapleg ansvar for den nasjonale helseberedskapen. Les meir på helsedirektoratet.no.

Direktør for Helsedirektoratet

This job is no longer active.

About this job

 • Deadline
  Closed
 • Employer
  Helse- og omsorgsdepartementet
 • Website
 • Municipality
  Oslo
 • Jobbnorge ID
  159055
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Fixed Term

See more

Find more jobs