Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Vil du jobbe for en renere sjøbunn og et godt marint miljø?

Vi søker etter en dyktig medarbeider til vikariat i seksjon for hav og sedimenter som kan bidra i vårt arbeide med opprydding i forurenser sjøbunn. Vikariatet er fra januar 2019, med antatt varighet 10 måneder.

 

Seksjon for hav og sedimenter er en av fem seksjoner i industri- og havavdelingen i Miljødirektoratet. Vi har hovedansvaret for å følge opp regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn som omfatter 17 prioriterte områder hvor det skal ryddes opp, og inkluderer prioriterte kystverftlokaliteter med behov for opprydding i disse områdene. Fylkesmannen og kommunene har viktige forvaltningsoppgaver både i forberedelse og oppfølging av tiltakene i handlingsplanen. Vi veileder også fylkesmannen i saker som gjelder utfylling, mudring og dumping i sjø.

 

Videre har seksjonen ansvar for kartlegging av marine naturtyper, oppfølging av truede marine arter og naturtyper samt bekjempelse av fremmede arter i marint miljø. I tillegg har vi ansvar for samordning av arbeidet under Konvensjonen om bevaring av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren (OSPAR).

 

Seksjonen har 14 engasjerte og dyktige medarbeidere på Brattøra i Trondheim og på Helsfyr i Oslo. Vi samarbeider i team på tvers av byer. Arbeidssted for denne stillingen er i Oslo.

 

Hovedansvarsområder

 • følge opp regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn i samarbeid med andre
 • behandle søknader om tildekking av forurenset sjøbunn
 • veiledning av prosjektledere og saksbehandlere hos Fylkesmannen og kommunene med ansvar for oppryddingstiltak
 • behandle klager på fylkesmannens vedtak i saker som gjelder utfylling, mudring - og dumping i sjø

Kvalifikasjoner

 • naturvitenskapelig utdanning på mastergradsnivå, gjerne innen biologi, geologi eller kjemi
 • erfaring fra offentlig forvaltning, og herunder samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer, er en fordel
 • kunnskap om myndighetsutøvelse og forvaltningsloven er ønskelig
 • gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk
 • erfaring med å skrive rapporter og sammenstille tekster

Personlige egenskaper

 • du samarbeider godt med andre, både internt og eksternt, men har også evnen til å arbeide selvstendig
 • du kommuniserer godt og kan formidle vanskelige fagsaker enkelt og forståelig
 • du har meget god rolleforståelse
 • du har tydelig og profesjonell dialog med eksterne
 • du leverer med rett kvalitet til rett tid
 • du er løsningsorientert, ryddig og god til å planlegge dine oppgaver

Vi tilbyr

 • vikariat med antatt varighet i 10 måneder, med lønn som rådgiver fra kr. 464 800 (ltr. 53) til kr. 576 100 (ltr. 65), eller som seniorrådgiver fra kr. 524 200 (ltr. 60) til kr. 658 300 (ltr. 72) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes høyere.
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Kari Holden på telefon 920 89 832/ kari.holden@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Martin Hole på telefon 952 00 769/ martin.hole@miljodir.no.

 

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

 

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.

 

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jfr. offentleglova §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.

 

Referanse: 67-2018 IHS                                    Søknadsfrist: 28. oktober 2018

 

Apply for this job

About this job

 • Deadline
  Sunday, October 28, 2018
 • Employer
  Miljødirektoratet
 • Website
 • Municipality
  Oslo
 • Place of service
  Helsfyr i Oslo
 • Jobbnorge ID
  159053
 • Internal ID
  67-2018 IHS
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Temporary

About applications

 • Applications on this job are registered in an electronic form on jobbnorge.no
 • You must complete: Standard CV
 • Please refer to where you first saw this job advertised!

See more

Find more jobs