Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Vil du jobbe for en renere sjøbunn og et godt marint miljø?

This job is no longer active.

About this job

 • Deadline
  Closed
 • Employer
  Miljødirektoratet
 • Website
 • Municipality
  Oslo
 • Place of service
  Helsfyr i Oslo
 • Jobbnorge ID
  159053
 • Internal ID
  67-2018 IHS
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Temporary

See more

Find more jobs