UiT Norges arktiske universitet

Universitetsdirektøren - Avdeling for IT

UiT Norges arktiske universitet er verdens nordligste universitet med 4 300 ansatte og 16 000 studenter. Avdeling for IT har rundt 140 ansatte og arbeidsoppgavene spenner over et stort område. Avdelingen er for tiden i en omstillings- og moderniseringsprosess og skal starte opp et omfattende digitaliseringsprogram ved UiT kalt DigU. Programmet vil omfattet mange av avdelingens prosesser, deriblant også forbedringer innen informasjonssikkerhet. Avdelingen har også den siste tiden arbeidet for å få UiT tilpasset den nye personvernforordningen. Les mer på: www.uit.no/ita.

Fast stilling som informasjonssikkerhetsrådgiver ved UiT Norges arktiske universitet

This job is no longer active.

About this job

  • Deadline
    The application deadline has passed
  • Employer
    UiT Norges arktiske universitet
  • Website
  • Municipality
    Tromsø
  • Jobbnorge ID
    157331
  • Internal ID
    2018/4148
  • Scope
    Fulltime
  • Duration
    Permanent

See more

Find more jobs