Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging (FD IV) har ansvaret for utvikling av et retningsgivende forsvarspolitisk grunnlag. Dette innebærer langsiktig og helhetlig politikkutvikling og planlegging for forsvarssektoren og blant annet utarbeidelse av analyser for valg og prioritering av fremtidige kapabiliteter. Videre har avdelingen ansvar for å gjøre tverrprioriteringer og utvikle forsvarssektoren.

 Avdelingen leder arbeidet med det fagmilitære råd i tillegg til langtidsplanene som forelegges Stortinget for beslutning. Gjennom etatsstyring av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), utvikling av FoU-strategier og porteføljestyring av FoU-prosjekter analyseres viktige utviklingstrekk av betydning for forsvarssektoren. Avdelingen koordinerer og legger til rette for flernasjonalt kapabilitetssamarbeid.

Seniorrådgiver - vikariat

This job is no longer active.

About this job

 • Deadline
  The application deadline has passed
 • Employer
  Forsvarsdepartementet
 • Website
 • Municipality
  Oslo
 • Place of service
  Forsvarsdepartementet
 • Jobbnorge ID
  156163
 • Internal ID
  18/39
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Temporary

See more

Find more jobs