Brønnøy kommune

Salhus skole

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp.

3 stk 100% midlertidige stillinger som barne- og ungdomsarbeider

Salhus skole har ledig 3stk 100 % midlertidige stillinger som barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO.

 

Salhus skole er en 1-10 skole med 450 elever og 69 ansatte. Skolen er organisert i fire avdelinger; sfo, småskole, mellomtrinn og ungdomsskole med egne avdelingsledere. Lærerne er organisert i team på trinn og samarbeider tett om alle oppgaver og tar felles ansvar for barna.

 

Skolens ene satsningsområde neste skoleår vil være IKT som pedagogisk verktøy både for elever og lærere. Det andre satsningsområde er Språkløyper da kommunen er Språkkommune.

 

Det jobbes også med elevenes sosiale kompetanse og god relasjonskompetanse hos barn og voksne.

Salhus skole skal være en skole hvor ungene gleder seg til å gå på skole hver dag og hvor læring skjer i et trygt og inkluderende fellesskap.

 

Stillingene er tillagt følgende oppgaver:

 • Tett oppfølging av elever med spesielle behov.
 • Elevassistanse i skoledagen; i nært samarbeid med kontaktlærer og trinnteam
 • Elevassistanse på sfo.
 • Tilstedeværelse og oppfølging av eleven ute i alternativ læringsarena

 

Kvalifikasjoner:

 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Personlig egnethet
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid skole, men det er ikke absolutt.
 • Må kunne håndheve grenser; også overfor barn som utfordrer grensene.
 • Kunne knytte gode relasjoner og skape en god dialog med foresatte.
 • Ha gode samarbeidsevner.
 • Kunne jobbe selvstendig, men også i team.
 • Være initiativrik og løsningsorientert.
 • Relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet.
 • Kroppsøving/ svømming

 

Ved ansettelse vil personlig egnethet, stabilitet og samarbeidsvilje være avgjørende.

 

Det vektlegges kontinuitet og stabilitet rundt eleven ved ansettelse.

På grunn av stillingsinnhold, vil mannlige søkere bli prioritert for to av elevene.

Det kan oppstå ledighet i andre stillinger.

 

Ved tilsetting må det fremvises politiattest (ikke eldre en 3 måneder).

 

Vi tilbyr

Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger

Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
Brønnøy kommune er en IA- bedrift

En utviklingsorientert organisasjon

 

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet)

 

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

 

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

 

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

 

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) søknadsfrist: 02.08.2018.

 

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Jorun Stormyr – rektor

Tlf 95794970

Apply for this job

About this job

 • Deadline
  Thursday, August 2, 2018
 • Employer
  Brønnøy kommune
 • Website
 • Municipality
  Brønnøy
 • Place of service
  Salhus skole
 • Jobbnorge ID
  155656
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Temporary

About applications

 • Applications on this job are registered in an electronic form on jobbnorge.no
 • You must complete: Standard CV
 • Please refer to where you first saw this job advertised!

See more

Find more jobs