NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Rådgiver studiesaker

Ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk (IVB) ved NTNU i Gjøvik har vi en ledig stilling som rådgiver. Stillingen skal jobbe med veiledning, utredningsarbeid, ledelsestøtte, kvalitetsutvikling og saksbehandling, knyttet til IVBs utdanningsvirksomhet. Oppgavene løses med stor grad av selvstendighet, men innen NTNUs regelverk og delegert vedtaksmyndighet, og med deltakelse i relevante kompetansenettverk innen NTNU. Stillingen innebærer et tett samarbeid med instituttets nestleder for utdanning. Stillingen inngår i instituttets teknisk/administrative stab. Stillingen rapporterer til kontorsjef.


Om instituttet

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk har en faglig utdannings- og forskningsprofil som skal bidra til løsninger av den globale samfunnsutfordringen å utvikle av bærekraftige løsninger for industri og samfunn. Denne profilen inkluderer forskning om moderne industriprosesser, bruk av nye og resirkulerte materialer, bærekraftige energi- og klimaløsninger, digitalisering i byggeprosesser, digitalisering i industri, industrialisert trebyggeri, nye teknologiske løsninger innen vareproduksjon, og anvendelse av nye organisasjonsformer og forretningsmodeller.


Instituttet har i dag fire faggrupper; materialer og konstruksjon, bygg- og geomatikk, energi og miljø og vareproduksjon. Vi tilbyr bachelorutdanninger innen ingeniørfagene maskin, bygg, fornybar energi og geomatikk, samt teknologiledelse og design Vi har to masterutdanninger; Master i bærekraftig vareproduksjon og Master i digitale byggeprosesser.  Instituttet vil også utvikle en omfattende etter- og videreutdanningsvirksomhet. IVB har i dag ca 960 registrerte studenter og 66 ansatte ved instituttet.


Rådgiveren vil ha følgende prioriterte oppgaver

 • Studieveiledning og saksbehandling for vedtak i enkeltsaker knyttet til studenters studieprogresjon og utdanningsplan
 • Være instituttets ansvarlig for kvalitetssikring av studieadministrative data
 • Være ansvarlig for instituttets rolle i prosesser for revisjon av studieplaner og emner i samarbeid med fakultetet
 • Utredningsarbeid og lederstøtte til instituttledelse, studieprogramledere og emneansvarlige i arbeidet med å utvikle studiekvalitet, studieprogram og emner, samt strategisk utvikling av nye studieprogram

Det må påregnes endringer i stillingens oppgaver og innhold.


Krav til kvalifikasjoner

 •  Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte utdanningskravet
 • Relevant erfaring fra veiledning, saksbehandling og utredningsarbeid
 • God norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra å jobbe i et utdannings- og forskningsmiljø
 • Erfaring med studieadministrativt arbeid
 • Erfaring med å utvikle nye rutiner og prosesser
 • Erfaring med felles studentsystem (FS), elektronisk saksbehandlersystem (Ephorte), SharePoint løsninger, Blackboard og lignende administrative systemer

Personlige egenskaper:

 • har stor gjennomføringsevne
 • serviceorientert og teamfokusert
 • tar initiativ, er proaktiv og jobber selvstendig
 • er strukturert og resultatorientert
 • har gode samarbeidsevner, både internt og overfor eksterne samarbeidspartnere

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.


Lønn og vilkår
Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ kode 1434  rådgiver, normal avlønning er brutto fra  kr 497 000 til 631 700 pr. år . Avlønning vurderes ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for arbeidstakere i staten. Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Vi tilbyr
Som ansatt ved NTNU har du tilgang til en rekke goder. Disse omfatter alt fra kurs- og andre opplæringstiltak, pensjons- og forsikringsordninger, muligheter for fleksibel arbeidstid og fri i høytider, samt ulike rabatter og tilbud.

 • varierte og utfordrende oppgaver i et internasjonalt, utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn i henhold til Statens lønnsregulativ
 • fleksibel arbeidstid

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til Instituttleder Torbjørn Skogsrød, tlf. 61135208 post: torbjorn.skogsrod@ntnu.no eller fungerende kontorsjef Iver E. Jensen, tlf. 90885204 iver.jensen@ntnu.no

Søknad med CV, relevante attester og vitnemål sendes elektronisk via jobbnorge.no merket med ref.nr. IV – 197/18.

Søknadsfrist: 06.08.2018

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Apply for this job

About this job

 • Deadline
  Monday, August 6, 2018
 • Employer
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Website
 • Municipality
  Gjøvik
 • Place of service
  Gjøvik
 • Jobbnorge ID
  154409
 • Internal ID
  2018/12784
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Permanent

About applications

 • Applications on this job are registered in an electronic form on jobbnorge.no
 • You must complete: Standard CV
 • Please refer to where you first saw this job advertised!

See more

Find more jobs