De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. Komiteene skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. Dette gjør vi gjennom forebyggende arbeid, rådgiving og behandling av enkeltsaker.

For ytterligere informasjon om oss, se www.etikkom.no

De nasjonale forskningsetiske komiteene søker faglig koordinator

This job is no longer active.

About this job

 • Deadline
  The application deadline has passed
 • Employer
  De nasjonale forskningsetiske komiteene
 • Website
 • Municipality
  Oslo
 • Place of service
  Oslo Sentrum
 • Jobbnorge ID
  151708
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Permanent

See more

Find more jobs