Norsk filminstitutt (NFI) ligger under Kulturdepartementet og er statens forvaltningsorgan på filmområdet og rådgiver i filmpolitiske spørsmål. Vårt ansvarsområde omfatter hele filmens livsløp gjennom støtte til utvikling, produksjon, lansering og formidling, i tillegg til å kuratere film for Cinematek og strømmetjenester.

Kortfilmkonsulent

Stilling ledig som kortfilmkonsulent i Avdelingen for utvikling og produksjon (UPA) i Norsk filminstitutt, 4 års åremål (med forbehold om politisk godkjenning.)

Kortfilmkonsulenten skal jobbe med vurdering og oppfølging av norsk kortfilm.

Ansvar

 • Bidra aktivt til å forløse og styrke det kreative potensialet som ligger i det norske film- og fjernsynsmiljøet gjennom prosjekter som kan styrke norske audiovisuelle produksjoners betydning nasjonalt og internasjonalt.
 • Bidra til å virkeliggjøre målene for norsk audiovisuell produksjon

 

Arbeidsoppgaver

 • Foreta en kunstnerisk og produksjonsmessig vurdering av søknader om utviklings- og produksjonstilskudd til kortfilmer.
 • Sikre en best mulig utvikling av prosjekter som tildeles støtte gjennom en løpende dialog med produsent, samt regissør og forfatter, herunder fungere som konsulent og diskusjonspartner
 • Bygge opp og ivareta kontakten med det norske produksjonsmiljøet
 • Være en aktiv del av NFIs talentprogram
 • Holde seg løpende orientert om utviklingen i den nasjonale og internasjonale audiovisuelle bransjen

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Dokumenterbar kunnskap om og innsikt i filmproduksjon generelt, og kortfilmproduksjon spesielt.
 • Bred kunnskap om audiovisuelle produksjonsformer og nye plattformer
 • Evne til å vurdere potensialet i innkomne søknader og være en positiv, kreativ motstand for produsenten gjennom alle prosjektets utviklingsfaser
 • Gode skriftlige og muntlige formuleringsevner
 • Evne til profesjonell oppfølging, slik at søkeren får de beste muligheter for å utvikle sin idé på prosjektets egne premisser
 • Evne til å takle et ofte betydelig arbeidspress
 • Evne til nytenkning og inspirasjon
 • Integritet til å treffe og argumentere for beslutninger som kan forventes å skape diskusjon
 • Innsikt i og kunnskap om den norske og skandinaviske audiovisuelle bransje
 • Normalt gode datakunnskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Kortfilmkonsulenten er en av fem konsulenter som fremmer innstilling om tilskudd til audiovisuell produksjon.

 

Stillingen er innplassert som seniorrådgiver ihht. statens lønnsregulativ ltr. 66-71 (Kr. 579 300 – 638 700), avhengig av kvalifikasjoner. Konsulenten rapporterer personalmessig til seksjonsleder Kunstnerisk vurdering. For prioritering og anbefaling av tilskudd rapporterer konsulenten til avdelingsdirektør for Utvikling og produksjon (UPA). Ønsket tiltredelse er august/september 2018.

 

Det er fra NFIs side ønskelig at stillingen besettes som et åremål på fire år, men dette forutsetter politisk godkjenning.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved seksjonsleder kunstnerisk vurdering Elin Erichsen (91 88 61 63). Enhver henvendelse behandles fortrolig.

 

Norsk filminstitutt er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten.

Apply for this job

About this job

 • Deadline
  Tuesday, May 8, 2018
 • Employer
  Norsk Filminstitutt
 • Website
 • Municipality
  Oslo
 • Place of service
  Dronningens gate 16
 • Jobbnorge ID
  151514
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Temporary

About applications

 • Applications on this job are registered in an electronic form on jobbnorge.no
 • You must complete: Standard CV
 • Please refer to where you first saw this job advertised!

See more

Find more jobs