BLI EN AV OSS!


Måsøy kommune har ca 1250 innbyggere og ligger ytterst i havgapet i Vest Finnmark. Hovednerven vår er fiskeri, og vi jobber aktivt med å legge til rette for andre næringer. Havøysund er kommunesenteret og et av de fineste fiskeværene på Finnmarkskysten. Vi kan tilby barnehage, skole, kulturskole og en rekke aktiviteter i regi av lag og foreninger.

Vi ønsker oss kollegaer og medarbeidere som tåler et sjøslag! Blir du med på laget?

Sektorleder for Oppvekst

Som sektorleder for oppvekst vil du ha ansvar for skole, barnehage, enhet for barn og unge (PPD, helsesøstertjeneste, barnevern, miljøterapeut, jordmortjeneste og ungdomsleder) og bibliotek. Vi ønsker en person med ledererfaring og pedagogisk utdanning, minimum høgskolenivå. Du har en positiv holdning til samarbeid/fleksibilitet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Måsøy kommune har gode resultater på nasjonale prøver og god kvalitet og kompetanse i oppvekstsektoren.

Sektorleder for oppvekst vil være en del av nettverket til RSK Vest-Finnmark. RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp.

RSK Vest-Finnmark ivaretar og koordinerer utviklingen av barnehagene og skolene i de 7 kommunene i Vest-Finnmark, ved at oppvekstlederne, de skole- og barnehagefaglig ansvarlige jobber som et nettverk på tvers av kommunegrensene, og bidrar med hverandres kompetanse. Det fører blant annet til at kompetansehevingen i stor grad kan gjøres som et felles løft. Slik kan ressursene benyttes på en effektiv måte.

Arbeidsoppgaver

 • Fag-, økonomi-, personal- og resultatansvar og inngår i rådmannens ledergruppe
 • Ansvar for utvikling og gjennomføring av faglig kvalitet
 • Lederoppfølging av rektorkollegiet samt resultatområdts stab
 • oppfølging av kvalitet i de enkelte virksomhetsområder

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyskole-/universitetsutdanning med pedagogikk og ledelse
 • Erfaring fra offentlig virksomhet, fortrinnsvis fra kommunal sektor
 • Erfaring fra tverrfaglig arbeid
 • IT- og tallforståelse
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med politiske prosesser

Ønskelig med ledererfaring, fortrinnsvis fra utdanningssektoren og god kunnskap om skole og barnehage. Ledererfaring vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Har en lederfilosofi basert på åpenhet, tillit, ærlighet, lojalitet, integritet og stolthet
 • Evne til å lytte, motivere og inspirere
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne samt gode analytiske ferdigheter
 • Løsningsorientert, målbevisst, utviklingsorientert og beslutningsdyktig
 • Resultatorientert og har gode økonomiforståelse

 

Vi tilbyr

 • En utfordrende jobb i et aktivt og spennende miljø
 • Gode pensjonsordnninger
 • Mulighet for kurs og videreutdanning
 • Dekning av flytteutgifter etter kommunale vedtekter
 • Lønn etter avtale

Måsøy kommune er behjelpelig med å skaffe bolig. Arbeidsforholdet reguleres av gjeldende lov og avtaleverk, herunder pliktig medlemskap i kommunal pensjonsordning, KLP. De som bor og arbeider i Finnmark får ettergitt studiegjeld etter gjeldende regler fra Lånekassen.

Opplysninger om søkeren kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Dette vil i de tilfeller varsles. Offentlighetsloven § 25.

Den som tilsettes må kunne legge frem gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder

Kontaktpersoner

Lill Torbjørg Leirbakken, Rådmann. Tlf.: 784 24 000 / 482 41 623 eller e-post: lill.torbjorg@masoy.kommune.no

Søknad sendes


Elektronisk søknad med CV og attester sendes via www.jobbnorge.no

 

Søknadsfrist 18. mai 2018

 

Apply for this job

About this job

 • Deadline
  Friday, May 18, 2018
 • Employer
  Måsøy kommune
 • Website
 • Municipality
  Måsøy
 • Jobbnorge ID
  151508
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Permanent

About applications

 • Applications on this job are registered in an electronic form on jobbnorge.no
 • You must complete: Standard CV
 • Please refer to where you first saw this job advertised!

See more

Find more jobs