NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stilling som operativ prosjektleder (IE 045-2018)

Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) har ledig midlertidig engasjementstilling som operativ prosjektleder med varighet i 2 år, med mulighet for fast tilsetting. IDI består av ca. 220 ansatte i vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger. Instituttet har ca. 2300 studenter fordelt på campus Gløshaugen, Kalvskinnet og Gjøvik. Stillingen som operativ prosjektleder er organisatorisk plassert i stab for teknisk/administrative stillinger og ledes av kontorsjef.

En vesentlig del av arbeidet i stillingen vil være knyttet til samlokaliseringsprosessen ved instituttet, hvor fagmiljøet og administrasjon på Kalvskinnet skal samlokaliseres med resten av instituttet på Gløshaugen.

Stillingens hovedarbeidsområder:

 • Koordinering og prosjektoppfølging knyttet til samlokaliseringsprosessen ved IDI
 • Diverse drifts- og bygningsrelaterte oppgaver
 • Samarbeid og tett dialog med byggeprosjektets prosjektleder
 • Dialog og kommunikasjon med ansatte og studentrepresentanter

Det må påberegnes andre oppgaver ut fra instituttets behov. Eventuelle endringer og involvering i nye arbeidsoppgaver skjer fortløpende og etter avtale med nærmeste leder. Stillingen rapporterer direkte til kontorsjef.

Vi søker en person med følgende kompetanse og bakgrunn:

 • Du må ha relevant universitets- og/eller høgskoleutdanning
 • Du må ha god fremstillingsevne på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Det er ønskelig med erfaring fra service- og kundebehandling
 • Du må ha kunnskap og erfaring fra prosjektkoordinering og oppfølging

I tillegg ønsker vi en person som:

 • Er positiv og proaktiv
 • Har gode samarbeidsevner og er kontaktskapende
 • Evner å takle perioder med høyt aktivitetsnivå
 • Er systematisk og nøyaktig i arbeidet
 • Er selvstendig

Det vil i vurderingen av søkerne bli lagt vekt på motivasjon og interesse for stillingen, i tillegg til personlig egnethet.

Vi kan tilby:

 • Et institutt i utvikling og vekst
 • Medarbeidere med fokus på samarbeid i et trivelig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlem i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Stillingen som operativ prosjektleder er plassert i statlig lønnsregulativ som prosjektleder (kode 1113). Normal avlønning for stillingen som prosjektleder er lønnstrinn 50 – 72, brutto årslønn kr. 436 900 – 650 200. Fra lønnen trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger som søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger som stillingens innhold og arbeidsoppgaver fås ved henvendelse til HR-rådgiver Morten Antonsen, mobil 95 88 32 50, epost: morten.antonsen@ntnu.no.

For informasjon om behandling av søknaden, vær vennlig å kontakte seniorkonsulent Anne Kristin Bratseth, tlf. 73 59 67 15, epost: anne.kristin.bratseth@ntnu.no.

Søknad, attester og vitnemål sendes elektronisk via denne siden. Rettkjente kopier av attester og vitnemål vil kreves av kandidatene som inviteres til intervju.

Merk søknad med: IE 045-2017

Søknadsfrist: 04.04.2018

Apply for this job

About this job

 • Deadline
  Wednesday, April 4, 2018
 • Employer
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Website
 • Municipality
  Trondheim
 • Place of service
  Trondheim
 • Jobbnorge ID
  149798
 • Internal ID
  2018/8164
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Temporary

About applications

 • Applications on this job are registered in an electronic form on jobbnorge.no
 • You must complete: Standard CV
 • Please refer to where you first saw this job advertised!

See more

Find more jobs