Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 

 

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

 

 

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Studieveileder – Økonomistudier - ref.nr. 18/01703

Ved NMBU Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (www.nmbu.no/hh) er det ledig en stilling som studieveileder. Stillingen er for ett år med mulighet til forlengelse og omgjøring til fast stilling.

 

Handelshøyskolen utdanner siviløkonomer og samfunnsøkonomer. Den har ansvaret for bachelor- og masterprogrammer i økonomi og administrasjon og i samfunnsøkonomi, dessuten et masterprogram i entreprenørskap og innovasjon. I studieprogrammene er det til sammen ca. 600 studenter. I tillegg kommer ca. 35 PhD studenter. Handelshøyskolen har ca. 55 ansatte, og har et aktivt forskningsmiljø som spenner over ulike fagfelt.

 

Stillingen innebærer veiledning av studenter, studie -og forskningsadministrative oppgaver, samt informasjons- og markedsføringsarbeid i samarbeid med Handelshøyskolens tre øvrige veiledere.

 

 

Arbeidsoppgavene er varierte og omfatter:

 • Studieveiledning av bachelor- og masterstudenter innen Handelshøyskolens studieprogrammer
 • Studieveiledning av internasjonale studenter og gjestestudenter
 • Studieadministrative oppgaver
 • Forskningsadministrative oppgaver
 • Kontakt med internasjonale samarbeidspartnere og internasjonale studenter/studiesøkende
 • Markedsføring av alle instituttets studieprogrammer på høyskoler og opp mot videregående skoler
 • Utarbeiding av markedsføringsmateriale
 • Informasjonsarbeid om Handelshøyskolens studier og virksomhet for øvrig, spesielt publisering på internett.

Kvalifikasjoner

Det kreves relevant høyere utdanning, gjerne mastergrad innen økonomiske fag. Søkere med bakgrunn fra annen relevant utdanning innen økonomiske fag kan også være aktuelle.

Erfaring med studieveiledning og -administrasjon, kjennskap til studieprogrammene og innholdet i

disse vil være en styrke. Kjennskap til fellesstudentsystem (FS) er en fordel. Vi ser gjerne at du også har erfaring med informasjonsarbeid og markedsføring.

 

Stillingen krever serviceinnstilling, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, ryddighet i forhold til

rutiner og administrasjon, og evne til å takle stress. Kommunikasjon med utenlandske studenter og

studiesteder krever gode engelskkunnskaper.

 

Vi har en liten administrasjon, og det kreves selvstendighet, initiativ og fleksibilitet av de tilsatte. Den

som tilsettes vil få mulighet til opplæring og deltakelse i relevante fora på universitetsnivå.

 

 

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1408 Førstekonsulent, eller i stillingskode 1434 Rådgiver, lønnstrinn 50-54 (NOK 436.900-466.500) avhengig av kvalifikasjoner. Ved særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

 

For nærmere opplysninger ta kontakt med Administrasjonssjef Berit Pettersen tlf. 67 23 11 10

 

 

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden, vedlagt CV, karakterutskrifter, eventuelle vitenskapelige arbeider og publikasjonsliste.

 

Søknadsfrist: 3. april 2018

 

 

Søkere som innkalles til intervju må fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

 

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Apply for this job

About this job

 • Deadline
  Tuesday, April 3, 2018
 • Employer
  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Website
 • Municipality
  Ås
 • Jobbnorge ID
  149796
 • Internal ID
  18/01703
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Temporary

About applications

 • Applications on this job are registered in an electronic form on jobbnorge.no
 • You must complete: Standard CV
 • Please refer to where you first saw this job advertised!

See more

Find more jobs