Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Seniorrådgiver/rådgiver

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig midlertidig 100 % stilling som seniorrådgiver/rådgiver (administrativ koordinator) for en periode på to år, med mulighet for forlengelse i inntil ett år. Arbeidssted er Kristiansand.

 

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til administrativ koordinering og ledelse av to sentrale forskningssatsninger ved UiA, CIEM og CeDiT.

 

Centre for Integrated Crisis Management (CIEM) er et tverrfaglig forskningssenter som fokuserer på hvordan ny teknologi kan bidra til effektiv beredskap og krisehåndtering. CIEM ble etablert i 2011, og representerer ett av UiA toppsatsingsområder. Senteret involverer ca. 20 forskere fra Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for teknologi og realfag, og har en omfattende prosjektportefølje med utstrakt internasjonalt samarbeid.

 

Centre for Digital Transformation (CeDiT) er et nytt forskningsinitiativ fra Fakultet for samfunnsvitenskap. Senteret forsker på hvilke konsekvenser digitaliseringen har og kan ha på samfunnet og på samfunnets institusjoner, og har som mål å etablere seg som et internasjonalt ledende miljø for samfunnsrettet forskning knyttet til digital transformasjon. Første steg er å bli etablert som toppforskningssenter ved UiA tidlig i 2019, for så å bli anerkjent som centre of excellence nasjonalt i løpet av de nærmeste årene.

 

Fakultet for samfunnsvitenskap har ca. 75 tilsatte og er organisert i 4 institutter, Senter for likestilling og en EVU-enhet. Ytterligere informasjon om fakultetet finnes på http://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-samfunnsvitenskap. Rådgiveren vil være plassert i, og en del av fagfelleskapet ved institutt for Informasjonssystemer: https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-samfunnsvitenskap/institutt-for-informasjonssystemer.

 

Arbeidsoppgaver


Vi søker en initiativrik person som kan ta ansvar for administrativ koordinering og oppfølging av aktivitetene ved disse to sentrene. For CIEMs aktiviteter vil rådgiveren samarbeide med administrativ koordinator ved Fakultet for teknologi og realfag. Arbeidsoppgavene vil være varierte, og vil blant annet omfatte følgende:

 • rådgivning og administrativ støtte for vitenskapelig ledelse ved de to sentrene
 • bistå prosjektledere i søknadsprosess og gjennomføring av prosjekter
 • organisere workshops og andre samlinger
 • utvikle og oppdatere senternes nettsider og sosiale medier, blant annet utarbeidelse og publisering av nyhetssaker
 • søke om interne støttemidler fra UiA (f.eks. prosjektutviklingsmidler, konferansestøtte, støtte til gjesteforskere)
 • produsere brosjyrer og annet infomateriell
 • internkommunikasjon og møtestøtte i senterne
 • følge med på å informere sentrene om pågående og kommende programmer og kilder til forskningsfinansiering (Norge, EU mv), og holde oversikt over aktuelle søknadsfrister

Kvalifikasjoner


Søkerne må ha

 • høyere utdanning på masternivå innenfor et relevant fagområde, fortrinnsvis innen samfunnsvitenskapelige fag
 • gode kunnskaper i bruk av digitale verktøy
 • gode norsk- og engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Søkerne bør ha

 • erfaring fra prosjekt- og søknadsarbeid
 • kjennskap til forskningsfinansieringssystemer nasjonalt og internasjonalt

Dokumenterbar og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet. Det er ønskelig med erfaring med bruk av sosiale medier som strategisk kommunikasjonsverktøy og med erfaring fra prosjektarbeid, gjerne også prosjektledelse. Erfaring fra utdannings-/universitetssektoren vil bli tillagt vekt.

 

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt, vi ser etter personer med følgende egenskaper:

 • gode samarbeidsevner
 • serviceinnstilling
 • fleksibilitet
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • evne til å ta initiativ og bygge nettverk
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne, på norsk og engelsk

Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • gode velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Tilsetting foretas av Tilsettingsråd for teknisk/administrative stillinger ved UiA. Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn,

kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, rådgiver kode 1434, kr. 466.500 – 517.700/ seniorrådgiver kode 1364, kr. 527.500 - 579.300. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk, benytt linken «søk stillingen».

 

Søknadsfrist: 10. april 2018.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder av CIEM, professor Bjørn Erik Munkvold, tlf 38 14 17 72, e-post bjorn.e.munkvold@uia.no , leder av CeDiT, professor Øystein Sæbø tlf 38 14 16 26 , e-post oystein.sabo@uia.no , instituttleder ved Institutt for informasjonssystemer, professor Leif S. Flak tlf 38 14 16 14, e-post: leif.flak@uia.no, eller fakultetsdirektør ved Fakultet for samfunnsvitenskap Per Sigurd Sørensen, tlf. 38 14 23 07, e-post per.s.sorensen@uia.no .

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

 

Apply for this job

About this job

 • Deadline
  Tuesday, April 10, 2018
 • Employer
  Universitetet i Agder
 • Website
 • Municipality
  Kristiansand
 • Jobbnorge ID
  149793
 • Internal ID
  Ref. 89/18
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Engagement

About applications

 • Applications on this job are registered in an electronic form on jobbnorge.no
 • You must complete: Standard CV
 • Please refer to where you first saw this job advertised!

See more

Find more jobs