Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærerutdanning og samfunnsfag. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Lærling i IKT-faget

Høgskulen på Vestlandet, nærregion Sogn og Fjordane tar inn to lærlingar i ikt-faget frå hausten 2018. Den eine vil ha Førde og den andre vil ha Sogndal som arbeidsstad. Lærlingane vil vere ein del av it-gruppa ved høgskulen. 

It-gruppa ved Høgskulen på Vestlandet har ansvar for drift og vidareutvikling av høgskulen sine datanettverk, telefoni og dataløysingar på fem studiestadar; Førde, Sogndal, Haugesund, Stord og Bergen, og har omlag 20000 brukarar fordelt på tilsette og studentar. 

Vi ser etter ein lærling som:

 • har fullført vidaregåande utdanning som dataelektronikar og stetter krava for å starte læretida
 • kan jobbe sjølvstendig
 • er arbeidsvillig
 • er ansvarsbevisst
 • er serviceinnstilt
 • kommuniserer godt med andre 

Etter opplæring vil lærlingane bli ein del av 1.linjeteamet ved Høgskulen på Vestlandet, og vil frå hausten 2019 ha medansvar for opplæring av nye lærlingar i nærregion Sogn og Fjordane. Det vil vere ein fordel at lærling har førarkort for bil. 

 
Apply for this job

About this job

 • Deadline
  Wednesday, March 28, 2018
 • Employer
  Høgskulen på Vestlandet
 • Website
 • Municipality
  Førde, Sogndal
 • Place of service
  campus Sogndal, campus Førde
 • Jobbnorge ID
  149790
 • Internal ID
  18/02564
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Apprentice

About applications

 • Applications on this job are registered in an electronic form on jobbnorge.no
 • You must complete: Standard CV
 • Please refer to where you first saw this job advertised!

See more

Find more jobs