Avdeling for utvikling, administrasjon og forebyggende sikkerhet har ansvar for drift og utvikling i departementet. Avdelingen skal være en pådriver for at departementet til enhver tid har riktig kompetanse. Avdelingen skal drive god internstyring og bidra til god og enhetlig ledelse i departementet. Gjennom effektiv systemunderstøttelse og med koordinering av departementets interne arbeidsprosesser og arbeidsformer, skal avdelingen bidra til at departemetet som helhet når sine mål. I tillegg skal avdelingen bidra med blant annet stabs- og kontorstøtte til administrativ og politisk ledelse, drift av bygningsmassen, arkiv og dokumentasjon, IKT, sikkerhet, intern økonomiforvaltning, lønn og personaladministrasjon, samt ivareta forebyggende sikkerhet og etatsstyring av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

 

 

Underdirektør – nestleder IKT-seksjonen

This job is no longer active.

About this job

 • Deadline
  The application deadline has passed
 • Employer
  Forsvarsdepartementet
 • Website
 • Municipality
  Oslo
 • Jobbnorge ID
  146678
 • Internal ID
  FD nr. 18/4
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Permanent

See more

Find more jobs