Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljøet for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi. Fakultetsadministrasjonen bistår instituttene i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonsseksjonen har ansvar for fakultetets personalforvaltning, ph.d.-program, arkiv og koordinering av fakultetets forskningsadministrasjon.

Personalkonsulent ved Det juridiske fakultet

This job is no longer active.

About this job

 • Deadline
  Closed
 • Employer
  Universitetet i Oslo
 • Website
 • Municipality
  Oslo
 • Place of service
  Det juridiske fakultet, administrasjonsseksjonen
 • Jobbnorge ID
  145943
 • Internal ID
  2017/14301
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Permanent

See more

Find more jobs