Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472 000 m2 egne og 115 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer "Rom for et fremragende, grønt universitet - og kunnskapsbyen Oslo", ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse.

Eiendomsavdelingen er universitetets største resultatenhet med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab.

Sikkerhetsrådgiver

This job is no longer active.