Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for musikkvitenskap underviser musikkvitenskap på alle nivåer og deltar i forskning innenfor en rekke felter, med et særlig fokus på musikkhistorie og estetikk, populærmusikk og kulturanalyse, og musikkognisjon og -teknologi. Instituttet har cirka 50 ansatte, inkludert stipendiater og postdoktorer og tar opp tilsammen 90 bachelor- og masterstudenter hver høst.

Fremragende administrator for nytt SFF

This job is no longer active.