CERES forvalter, utvikler og vedlikeholder studieadministrative systemer og tjenester for universiteter og høyskoler. Dette inkluderer samordning av opptak ved norske universiteter og høyskoler, forskningsinformasjonssystemer og tjenester samt Open Access. CERES er underlagt Kunnskapsdepartementet, og driftes av Universitetet i Oslo. Senteret har ca. 120 ansatte og holder til i Oslo, Majorstuen. Fra 1.1.2018 blir CERES slått sammen med BIBSYS og deler av UNINETT og blir et eget forvaltningsorgan. Det nye organet vil ha kontorer både i Oslo og Trondheim.

 

Avdelingsleder ved CERES

This job is no longer active.

About this job

 • Deadline
  The application deadline has passed
 • Employer
  Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Website
 • Municipality
  Oslo
 • Place of service
  Majorstua
 • Jobbnorge ID
  145401
 • Internal ID
  2017/13981
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Permanent

See more

Find more jobs