Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD), Universitetet i Oslo, har omlag 450 studentar og omlag 450 tilsette (tilsette på deltid rekna med). Fakultetet utdannar tannlegar, tannpleiarar og driv ph.d.utdanning, profesjonsretta spesialutdanning og forsking innan det odontologiske fagområdet. Fakultetet har høg forskings- og klinisk kompetanse på dei ulike fagfelta, og det er eit godt tverrfagleg sammarbeid. OD har to institutt: Institutt for klinisk odontologi (IKO) og Institutt for oral biologi (IOB).

Avdelingsingeniør - 1 års vikariat ved Det odontologiske fakultet

This job is no longer active.

About this job

 • Deadline
  Closed
 • Employer
  Universitetet i Oslo
 • Website
 • Municipality
  Oslo
 • Place of service
  IKO, Klinisk forskningslaboratorium
 • Jobbnorge ID
  145193
 • Internal ID
  2017/13742
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Temporary

See more

Find more jobs