Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er fagorgan for barnevern, familievern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering samt arbeidet mot vold og overgrep i nære relasjoner. Direktoratet er administrativ leder av det statlige barne- og familievernet (Bufetat), og tilbyr barneverntjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

 

Les mer på www.bufdir.no 

 

Direktør for anskaffelser

This job is no longer active.

About this job

 • Deadline
  Closed
 • Employer
  Bufdir
 • Website
 • Municipality
  Oslo
 • Jobbnorge ID
  144607
 • Internal ID
  DIR 20/17
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Permanent

See more

Find more jobs