Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 

 

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

 

 

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Førsteamanuensis i mat-mikrobiologi – Ref.nr. 17/05089

Ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Veterinærhøgskolen er det ledig 100% fast stilling som førsteamanuensis i mikrobiologi.

 

Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi består av tre fagseksjoner; seksjon for mattrygghet, seksjon for farmakologi og toksikologi og seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi.

 

Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå innenfor områdene mattrygghet, fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører.

 

Instituttet er p.t. lokalisert ved Veterinærhøgskolen, NMBU på Adamstuen i Oslo. Hele Veterinærhøgskolen flytter til campus Ås i 2020.

 

Stillingen er tilknyttet seksjon for mattrygghet. Den som tilsettes skal arbeide med undervisning av veterinær- og dyrepleier-studenter, forskning innenfor fagområdet og formidling av faget, samt veiledning av ph.d.-studenter og undervisning på ph.d.-kurs. Det må påregnes administrative oppgaver.

 

 

Arbeidsoppgaver

Undervisning

 • Undervisning av veterinærstudenter og dyrepleierstudenter i generell mikrobiologi, mat/infeksjonsmikrobiologi og laboratorieteknikker/metoder.
 • Undervisning og veiledning av ph.d.-studenter, samt veiledning av masterstudenter, fordypningsstudenter og bachelorstudenter.
 • Undervisning på ph.d.-kurs.
 • Undervisning på etter- og videreutdanningskurs.

Undervisningsoppgavene deles mellom seksjonens fast ansatte vitenskapelige personell.

 

Forskning

Det forutsettes at den som ansettes etablerer forskningsaktivitet innenfor sitt spesialområde og deltar aktivt i utviklingen av forskergrupper i fagmiljøet.

 

Formidling

Den som ansettes må formidle forskningsresultater og andre relevante temaer innen fagfeltet til andre forskere og et bredere publikum.

 

Administrasjon

Med stillingen følger administrative oppgaver, herunder verv og oppgaver i komiteer, utvalg m.m. ved NMBU.

 

 

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Mastergrad i molekylærbiologi, mikrobiologi eller tilsvarende
 • Doktorgrad innenfor mat-mikrobiologi/matbårne agens
 • Dokumentert forskningserfaring i form av publikasjoner innen mikrobiologisk forskning og bruk av molekylærbiologiske metoder
 • Undervisningserfaring; teori og praktiske ferdigheter, samt vurdering av oppnådd læringsutbytte
 • Erfaring med veiledning av ph.d.-studenter, masterstudenter og tilsvarende studentoppgaver
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Kurs i universitetspedagogikk. Dersom dette ikke er gjennomført ved søkertidspunkt forplikter søker seg til å gjennomføre det innen 2 år etter tiltredelse.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra arbeid med sporedannende bakterier
 • Erfaring med cellekulturarbeid og anaerob dyrkning av bakterier, samt erfaring med arbeid i BSL2 laboratorium

 

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjons-ferdigheter
 • Gode evner til å sette seg inn i nye problemstillinger og nye metoder
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Pedagogisk erfaring og interesse er ønskelig

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

 

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger

 

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 (ltr. 67 - 71) (NOK 527 500 - 638 700), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

 

 

Nærmere opplysning

Nærmere opplysninger ved instituttleder Trine L’Abée-Lund, tlf: +47 67 23 22 17, e-post: trine.labee-lund@nmbu.no

 

 

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.
Søknadsfrist:
29.11.2017.

 

 

Sentrale arbeider

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 17/05089 til Veterinærhøgskolen NMBU, MatInf, postboks 8146 Dep, NO-0033 Oslo, innen søknadsfristens utløp.

 

 

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

 

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Apply for this job

About this job

 • Deadline
  Wednesday, November 29, 2017
 • Employer
  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Website
 • Municipality
  Oslo
 • Jobbnorge ID
  144589
 • Internal ID
  17/05089
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Permanent

About applications

 • Applications on this job are registered in an electronic form on jobbnorge.no
 • You must complete: Academic CV
 • Please refer to where you first saw this job advertised!

See more

Find more jobs