Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 

 

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

 

 

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Førsteamanuensis i mat-mikrobiologi - 2 års vikariat – Ref.nr. 17/05143

Ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Veterinærhøgskolen er det ledig 2-års vikariat som førsteamanuensis i mikrobiologi/mattrygghet

 

Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi består av tre fagseksjoner; seksjon for mattrygghet, seksjon for farmakologi og toksikologi og seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi.

 

Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå innenfor områdene mattrygghet, fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører.

 

Instituttet er p.t. lokalisert ved Veterinærhøgskolen, NMBU på Adamstuen i Oslo. Hele Veterinærhøgskolen flytter til campus Ås i 2020.

 

Stillingen er tilknyttet seksjon for mattrygghet. Den som tilsettes skal arbeide med forskning innenfor fagområdet og formidling av faget, samt drift av MatMikroLab. Det må påregnes administrative oppgaver.

 

 

Arbeidsoppgaver

Undervisning

 • Undervisning av veterinærstudenter og dyrepleierstudenter i generell mikrobiologi, mat/infeksjonsmikrobiologi og laboratorieteknikker/metoder.
 • Undervisning og veiledning av ph.d.-studenter, samt veiledning av masterstudenter, fordypningsstudenter og bachelorstudenter.

Undervisningsoppgavene deles mellom seksjonens fast ansatte vitenskapelige personell.

 

Forskning

 • Det forutsettes at den som ansettes deltar i eksisterende forskergrupper i fagmiljøet og evt etablerer forskningsaktivitet innenfor sitt spesialområde
 • Den som ansettes må formidle forskningsresultater og andre relevante temaer innen fagfeltet til andre forskere og et bredere publikum.

Andre oppgaver

 • Den som ansettes må bidra til driften av MatMikroLab som arbeider med forskningsprosjekter og rutineprøver innen næringsmiddelmikrobiologi

Med stillingen kan det bli aktuelt med administrative oppgaver.

 

 

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærutdannelse, mastergrad i molekylærbiologi eller mikrobiologi, eller tilsvarende
 • Doktorgrad innenfor mikrobiologi
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Det er ønskelig med:

 • Undervisningserfaring og interesse for pedagogikk
 • Praktisk erfaring innen bakteriologi

 

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjons-ferdigheter
 • Gode evner til å sette seg inn i nye problemstillinger og nye metoder
 • Evne til å arbeide selvstendig

 

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger

 

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 (ltr. 61 - 72) (NOK 527 500 – 650 200), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

 

 

Nærmere opplysning

Nærmere opplysninger ved seksjonsleder Toril Lindbäck, tlf: +47 67 23 22 16, e-post: toril.lindback@nmbu.no

 

 

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.
Søknadsfrist:
15.12.2017.

 

 

Sentrale arbeider

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 17/05143 til Veterinærhøgskolen NMBU, MatInf, postboks 8146 Dep, NO-0033 Oslo, innen søknadsfristens utløp.

 

 

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

 

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Apply for this job

About this job

 • Deadline
  Friday, December 15, 2017
 • Employer
  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Website
 • Municipality
  Ås
 • Jobbnorge ID
  144588
 • Internal ID
  17/05143
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Temporary

About applications

 • Applications on this job are registered in an electronic form on jobbnorge.no
 • You must complete: Academic CV
 • Please refer to where you first saw this job advertised!

See more

Find more jobs