Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Naturhistorisk museum (NHM) ligger i Botanisk hage på Tøyen. Forskning, samling og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver. Vi er Norges største naturhistoriske museum og har 6,2 millioner naturvitenskapelige objekter. NHM er en del av Universitet i Oslo. Museet har ca 150 ansatte, hvorav ca. 60 er ansatt i vitenskapelige stillinger.

Sesongmedarbeidere (gartnermedhjelpere) i Botanisk hage

Botanisk hage er en del av Naturhistorisk museum og utgjør den levende samlingen til museet. Botanisk hage er mer enn en nydelig hage og en turistattraksjon. Dens viktigste oppgaver er å dyrke planter og samle frø til forskning, undervisning, formidling og naturforvaltning.

Botanisk hage har ansvar for utvikling og vedlikehold av vitenskapelige plantesamlinger, utendørs anlegg, utstillingsveksthus og forsøksavdeling med karplanteplass og formeringsveksthus. Botanisk hage engasjerer seg også i arbeidet med bevaring av sjeldne og truede planter. Seksjonen har for tiden 15 ansatte, i tillegg kommer det ca. 3,5 sesongarbeiderårsverk.

Perioder for sesonghjelp er fra mars til oktober, maksimal lengde på arbeidsperiode er 6 måneder.

Arbeidsoppgaver (avhenger av arbeidsperiode):

 • Ugrasluking, grasklipping, kantstikking, kosting, raking
 • Gjødsling og vanning kan også være aktuelle oppgaver
 • Planting av sommerblomster, stauder og setting av løk
 • Andre forefallende oppgaver som hører innen grønn skjøtsel

Arbeidsoppgavene til hver enkelt vil variere med hensyn til relevant arbeidserfaring fra tidligere og faglig tilnærming til grøntanleggsfaget. Alle som blir satt til å betjene maskiner vil få en grunnopplæring i disse.

I vurderingen vil søkers personlige egenskaper som selvstendighet og evne til å fungere i team bli vektlagt. Du må være i god fysisk form, da stillingen innebærer mye fysisk arbeid. Den som tilsettes må kunne representere UiO på en god måte.

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev med begrunnelse for søknaden og ønsket tidsperiode
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid

Vi tilbyr:

 • arbeidssted i en av byens grønne oaser
 • pensjon fra Statens Pensjonskasse

Lønn

Avlønnes i stillingskode 1138 Unge arbeidstakere (kr. 232.640 – kr 247.180 per år) eller stillingskode 1511 Forskningstekniker (kr. 305.400 - kr 386.300 per år).

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: 15. februar 2018

Arbeidssted: NHM Botanisk hage

Referansenummer: 2017/11479

Hjemmeside: http://www.nhm.uio.no

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Tor Carlsen
mobil: +47 92667432

Overgartner Oddmund Fostad
mobil: +47 90703979

 

Apply for this job

About this job

 • Deadline
  Thursday, February 15, 2018
 • Employer
  Universitetet i Oslo
 • Website
 • Municipality
  Oslo
 • Place of service
  Tøyen
 • Jobbnorge ID
  143129
 • Internal ID
  2017/11479
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Season

About applications

 • Applications on this job are registered in an electronic form on jobbnorge.no
 • You must complete: Standard CV
 • Please refer to where you first saw this job advertised!

See more

Find more jobs