Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Seniorkonsulent/rådgiver FD nr. 13/17

This job is no longer active.

About this job

 • Internal announcement
 • Deadline
  The application deadline has passed
 • Employer
  Forsvarsdepartementet
 • Website
 • Place of service
  NORDEL
 • Jobbnorge ID
  142371
 • Internal ID
  FD nr. 13/17
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Engagement

See more

Find more jobs