Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet samt legger til rette for at representantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om Stortingets virksomhet og folkestyret, samt har ansvar for å drifte og modernisere Stortingets bygninger og systemer på en måte som ivaretar de historiske verdiene.

Stortingets administrasjon er organisert i sju avdelinger og har rundt 490 medarbeidere. Seksjon for byggutvikling er en av sju seksjoner i eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen. Seksjonen, med omlag 8 medarbeidere, har som hovedoppgave å planlegge og å gjennomføre oppgraderinger, endringer og utvidelser innen Stortingets bygningsmasse. For tiden jobbes det med rehabilitering av Prinsens gate 26 og nytt post- og varemottak. I tillegg planlegges nye rehabilitering- og utviklingsoppgaver.

 

Prosjektsekretær/administrativ støtte (førstekonsulent)

Seksjon for byggutvikling søker en dyktig vikar som kan bistå oss med administrative oppgaver i forbindelse med gjennomføringen av seksjonens prosjekter. Vikariatet gjelder til og med 31. oktober 2018, med mulighet for forlengelse. Oppstart ønskes snarest mulig.

Arbeidsoppgaver:
• bistå prosjekt- og byggeledelse med prosjektadministrative oppgaver
• fakturabehandling
• daglig kontakt med entreprenør i forbindelse med varsler, endringsmeldinger, faktura og underlag
• elektronisk arkivering av dokumenter (i ePhorte)
• arrangering av møter og samlinger
• bistå seksjonsleder med administrative oppgaver og annet forefallende arbeid ved behov

Dine kvalifikasjoner og egenskaper
For stillingen kreves:
• minimum fullført og bestått videregående skole. Høyere utdanning innen for eksempel økonomi og administrasjon vil være en fordel
• gode kunnskaper i Word og Excel.
• erfaring fra arbeid med byggeprosjekter, økonomi og administrasjon er en fordel
• erfaring fra å arbeide med dokumenthåndteringssystem, arkivsystem og prosjekthotell er en fordel

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres.

Vi søker deg som er pålitelig, positiv og omgjengelig, lærer nye ting fort, tar initiativ og kan arbeide selvstendig.

Vi kan tilby
En arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidere innen et spennende fagfelt. Stillingen lønnes som førstekonsulent i lønnstrinn 52-58 som utgjør kr 451 300 - 499 600 per år. Fra lønnen trekkes 2 % til innskudd i Statens Pensjonskasse.

Stortingets administrasjon har sluttet seg til avtalen om et inkluderende arbeidsliv og vil legge arbeidsforholdene til rette ved behov. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om en søker bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg.

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder Geir Hansen på epost geir.hansen@stortinget.no eller på telefon til mobilnummer 982 24 612.

Søknad og CV skal fortrinnsvis sendes elektronisk via denne siden ”Søk stillingen” innen 28. september 2017. Før søknadsfristens utløp kan attester og vitnemål eventuelt ettersendes per post til Stortingets HR-seksjon, 0026 Oslo. Attester og vitnemål returneres ikke.

Apply for this job

About this job

 • Deadline
  Thursday, September 28, 2017
 • Employer
  Stortinget
 • Website
 • Municipality
  Oslo
 • Jobbnorge ID
  142338
 • Internal ID
  2017/3228
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Temporary

About applications

 • Applications on this job are registered in an electronic form on jobbnorge.no
 • You must complete: Standard CV
 • Please refer to where you first saw this job advertised!

See more

Find more jobs