Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet samt legger til rette for at representantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om Stortingets virksomhet og folkestyret, samt har ansvar for å drifte og modernisere Stortingets bygninger og systemer på en måte som ivaretar de historiske verdiene.

Stortingets administrasjon er organisert i sju avdelinger og har rundt 490 medarbeidere. Seksjon for byggutvikling er en av sju seksjoner i eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen. Seksjonen, med omlag 8 medarbeidere, har som hovedoppgave å planlegge og å gjennomføre oppgraderinger, endringer og utvidelser innen Stortingets bygningsmasse. For tiden jobbes det med rehabilitering av Prinsens gate 26 og nytt post- og varemottak. I tillegg planlegges nye rehabilitering- og utviklingsoppgaver.

 

Prosjektsekretær/administrativ støtte (førstekonsulent)

This job is no longer active.

About this job

 • Deadline
  Closed
 • Employer
  Stortinget
 • Website
 • Municipality
  Oslo
 • Jobbnorge ID
  142338
 • Internal ID
  2017/3228
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Temporary

See more

Find more jobs