Høgskulen i Volda

AMF: Avdeling for mediefag

Høgskulen i Volda er høgskulen for human- og samfunnsvitskapane i Møre og Romsdal. Vi er ein spennande kompetanseorganisasjon i vekst med om lag 4000 studentar og 350 tilsette. Den faglege verksemda er organisert i fire avdelingar: Avdeling for kulturfag, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Avdeling for samfunnsfag og historie og Avdeling for mediefag. Til campusen høyrer også Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Vi gjev undervisning i ei rekkje fagområde, yrkesretta utdanningar og etter- og vidareutdanningar i nært samarbeid med samfunns- og næringsliv. Høgskulen i Volda driv mykje forsking og utviklingsarbeid og satsar på forskaropplæring og kompetanseoppbygging for dei tilsette i samarbeid med universitet i inn- og utland.


Ph.d.-stipendiat i journalistikk - st. nr. 32/2017

This job is no longer active.

About this job

 • Deadline
  Closed
 • Employer
  Høgskulen i Volda
 • Website
 • Municipality
  Volda
 • Jobbnorge ID
  139909
 • Internal ID
  32/2017
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Fixed Term

See more

Find more jobs