Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i nordisk språkvitenskap

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis/ første­lektor/universitetslektor i nordisk språkvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Institutt for nordisk og mediefag fra 01.01.18.

 

Institutt for nordisk og mediefag har ca. 35 faglig ansatte. Instituttets kjerneområder er undervisning og forskning i nordiske fag og kommunikasjons- og mediefag. Sammen med Institutt for fremmedspråk og fagoversetting har instituttet to ph.d.-spesialiseringer (språkvitenskap og litteraturvitenskap). Instituttet er også ansvarlig for all norskundervisning i lærerutdanningene ved UiA og er involvert i flere EVU-prosjekt.

 

Vi søker etter en person med kompetanse innen nordisk språkvitenskap. Innenfor dette feltet må søkeren ha kompetanse innen norsk som andrespråk og/eller norsk som fremmedspråk. Stillingen vil i stor grad være knyttet til undervisning og veiledning innen opplæring i norsk for utlendinger, samt undervisning i fagområdet norsk som andrespråk for lærere og lærerstudenter, men den som tilsettes må også kunne påregne å undervise innenfor andre fagområder i andre studier som instituttet har ansvar for, f.eks. norsk i lærerutdanningene. Undervisningserfaring fra grunnskole og/eller videregående skole vil bli tillagt vekt. Forskningstid vil bli tildelt etter de prinsippene som gjelder på UiA og instituttet. Den som tilsettes, må også kunne ta på seg administrative oppgaver etter de retningslinjene som gjelder.

 

Det blir krevd dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik grunnkompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt ta UiAs kurs i universitetspedagogikk.

 

Det vil bli lagt vekt på samarbeidsevner, initiativrikhet og evne til å arbeide systematisk, selvstendig og målrettet. Aktuelle kandidater til stillingen innkalles til intervju, og prøveforelesning eller annen prøving av pedagogiske kvalifikasjoner. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

 

Undervisningsspråket er norsk eller et annet skandinavisk språk. Den som tilsettes, må også beherske engelsk på en tilfredsstillende måte. Kandidatene må kunne veilede skriftlig norsk på begge målformer. Det er ønskelig at søkerne har erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen.

 

Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor fremgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og

høgskoler § 6-3 sjette ledd. Lovdata.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver.

Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet til kandidaten skal offentliggjøres. Søkeren vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

 

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, førsteamanuensis kode 1011, ltr. 60-72, førstelektor kode 1198, ltr. 60-72 eller universitetslektor kode 1009, ltr. 50-66. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Søknaden skal sendes elektronisk, benytt linken "søk stillingen". Følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • CV m/publikasjonsliste
 • attesterte kopier av vitnemål og attester
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom det mangler vedlegg i søknaden.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

 

Søknadsfrist: 15.08.17

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Instituttleder Hans-Olav Hodøl, hans-olav.hodol@uia.no, tlf.: +47 38 14 13 65

Førsteamanuensis Svein Slettan, svein.slettan@uia.no, tlf.: +47 38 14 16 32

Personalrådgiver Sevleta Memic, sevleta.memic@uia.no, tlf.: +47 38 14 20 94

 

 

Apply for this job

About this job

 • Deadline
  Tuesday, August 15, 2017
 • Employer
  Universitetet i Agder
 • Website
 • Municipality
  Kristiansand
 • Jobbnorge ID
  139850
 • Internal ID
  Ref. 122/17
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Permanent

About applications

 • Applications on this job are registered in an electronic form on jobbnorge.no
 • You must complete: Standard CV
 • Please refer to where you first saw this job advertised!

See more

Find more jobs