Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er et av landets største kulturhistoriske museer, og er både et museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, antikksamling fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Konservator for arkeologisk materiale

Ved Kulturhistorisk museum er det ledig et vikariat som konservator for arkeologisk materiale (SKO 1087 overingeniør). Vikariatet løper inntil 31.12.2019.

Beskrivelse

Stillingen er plassert i Seksjon for Samlingsforvaltning (SF), gruppe for Konservering, som har 14 ansatte. Av disse er 8 konservatorer for arkeologisk gjenstandsmateriale, en kjemiker og 5 konservatorer knyttet til bemalt og etnografisk gjenstandsmateriale. Seksjonen er organisert i to faggrupper; Gruppe for Konservering og Gruppe for Digitaldokumentasjon, GIS, IT og Arkiv. I tillegg ligger forskningsprosjektet Saving Oseberg til seksjonen. Seksjonen har pr i dag 30 ansatte.

Gruppe for konserverings overordnede oppgave er å bidra til å sikre tilfredsstillende bevaring av museets samlede gjenstandsmateriale i utstillinger, magasin, ved utlån og under transport. Arbeidet omfatter både forebyggende og aktiv konservering i form av ettersyn, vedlikehold og forslag til forbedringstiltak for utstillinger og magasin, samt et ansvar for gjenstandenes bevaring i forbindelse med utlån og utstillingsvirksomhet. Seksjonen arbeider med undersøkelser og analyser, blant annet røntgenundersøkelser, metallografisk analyse, mikroskopiundersøkelse, i tillegg til ulike former for dokumentasjon av gjenstander og materialer for tilstandsvurdering og materialbestemmelse.

Arbeidsoppgaver

 • Dokumentasjon, undersøkelse og konservering av arkeologiske gjenstander, både av organisk og uorganisk materiale samt deltakelse i revisjon av museets arkeologiske samlinger.
 • Feltkonservering og annet relevant arbeid relatert til tilveksten av arkeologiske gjenstandsmateriale ved KHM.
 • Utstilling og utlån av arkeologisk gjenstandsmateriale og oppfølging av utlån og utstillinger i og utenfor KHMs lokaler. 
 • Utvikling av konserveringsmetoder samt teknologiundersøkelser og analyser av endringer i materiale og tilstand. 

Faglige kvalifikasjoner

 • Stillingen krever godkjent konserveringsutdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende master. Særlig relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.

Det er en fordel om du i tillegg har

 • Erfaring med konservering av arkeologisk gjenstandsmateriale
 • Erfaring fra arkeologisk feltarbeid og/eller feltkonservering
 • Erfaring fra og ambisjoner for publisering på og/eller formidling av emner innenfor konserveringsfaget
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på et nordisk språk (norsk, dansk eller svensk) og engelsk
 • Førerkort for personbil

Personlige egenskaper

Vi søker en medarbeider med evne til å arbeide selvstendig og som kan trives i en hektisk arbeidshverdag der oppgavene stadig skifter. Gruppe for konservering vil i løpet av det neste året flytte til lokaler som ligger et stykke fra museets bygninger for øvrig.

Vi tilbyr

 • Lønn som konservator (SKO 1087 overingeniør) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 459.100 og kr 517.700, avhengig av ev. ansiennitet og kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «send søknad»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Disse vil bli bedt om å oppgi 2-3 referanser fra overordnet og sideordnet kollega.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Eventuelt ved lederstilling med mindre enn 40% kvinneandel: UiO oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktperson

Seksjonssjef Torunn Klokkernes
Seksjon for Samlingsforvaltning
Tlf. 22859562
Mob. 40102431
Epost: torunn.klokkernes@khm.uio.no

Apply for this job

About this job

 • Deadline
  Monday, August 7, 2017
 • Employer
  Universitetet i Oslo
 • Website
 • Municipality
  Oslo
 • Place of service
  Oslo
 • Jobbnorge ID
  138584
 • Internal ID
  2017/5019
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Temporary

About applications

 • Applications on this job are registered in an electronic form on jobbnorge.no
 • You must complete: Standard CV
 • Please refer to where you first saw this job advertised!

See more

Find more jobs