NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor i arkeologi

 Ved Institutt for historiske studier lyses det ut et ledig vikariat (100 % stilling) som universitetslektor i arkeologi for perioden 01.08.17 til 30.06.18.

 

Stillingen innebærer varierte undervisningsoppgaver på BARK og MARK, forelesninger og seminarer, veiledning av øvingsoppgaver, materialkurs, feltøvinger og ekskursjoner.

 

Variert arbeid med driften av arkeologistudiet (undervisningsplanlegging, tilrettelegging av pensum, kvalitetssikring mm) må også påregnes.

 

Kvalifikasjonskrav:
- mastergrad i arkeologi
- breddekunnskap i arkeologifaget
- erfaring fra undervisning i arkeologifaget
- personlig egnethet og motivasjon for stillingen

 

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på: 
- faglig kompetanse og undervisningserfaring innenfor arkeologi
- pedagogiske kvalifikasjoner og evne til å inspirere studenter
- gode samarbeidsevner.
 
Undervisnings- og veiledningsspråk er norsk eller et annet skandinavisk språk. Språkferdigheter må kunne dokumenteres. 

 

Søknad
Søknad skal sendes elektronisk via denne siden og merkes med HF 17-020.
Som vedlegg til søknaden sendes:
- CV
- liste over eventuelle vitenskapelige arbeider med informasjon om hvor de er offentliggjort
- oversikt over undervisnings- og veiledningserfaring på universitets- og høgskolenivå samt andre relevante pedagogiske kvalifikasjoner
- annen relevant informasjon

 

De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju. Søknader som ikke er sendt gjennom Jobbnorge eller som kommer etter søknadsfrist, vil ikke komme i betraktning.

 

Lønn og formelle bestemmelser
Stillingen lønnes som universitetslektor, kode 1009, med minimum årslønn kr. 414.800,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 464.600-506.700,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

 

Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli behandlet konfidensielt ikke har absolutt krav på dette. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet, har søkeren krav på å bli varslet, slik at vedkommende får anledning til eventuelt å trekke sin søknad

 

Vilkår
Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han/hun kan være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.
 
Den som tilsettes, må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

 

Informasjon
Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til instituttleder Tor Einar Fagerland, tlf. +47 41144702, tor.e.fagerland@ntnu.no, eller Hein Bjerck tlf. +47 73 59 03 35, hein.bjerck@ntnu.no

S

pørsmål om søknadsprosessen rettes til administrativ saksbehandler/personalrådgiver ved Det humanistiske fakultet Hege Tverå Nilsson, telefon 73 59 76 86 epost: hege.tvera.nilsson@ntnu.no  

 

Søknadsfrist 05 mai.

 

 

Apply for this job

About this job

 • Deadline
  Friday, May 5, 2017
 • Employer
  NTNU - Norwegian University of Science and Technology
 • Website
 • Municipality
  Trondheim
 • Place of service
  NTNU Dragvoll
 • Jobbnorge ID
  137072
 • Internal ID
  HF17-020
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Temporary

About applications

 • Applications on this job are registered in an electronic form on jobbnorge.no
 • You must complete: Academic CV
 • Please refer to where you first saw this job advertised!

See more

Find more jobs