Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.

Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) er satt saman av tre fag som på kvar sin måte granskar fortida. Instituttet har eit internasjonalt orientert miljø i arkeologi, den einaste konserveringutdanninga i landet og det største historikarmiljøet i Norden. Instituttet har i underkant av 100 tilsette, inklusive stipendiatar og postdoc. Undervisninga omfattar arkeologi frå steinalderen til mellomalderen, gjenstands- og malerikonservering, og historie frå antikken til vår tid.

Fagleg leiar for Norgeshistorie.no

Stilling som fagleg leiar for Norgeshistorie.no (seniorrådgjevar SKO 1364) er ledig ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Norgeshistorie.no er ein nettstad med over 550 lettfattelige og illustrerte artiklar om norsk historie frå steinalderen til i dag. Alle artiklane er skrivne og fagfellevurdert av ekspertar på norsk historie og arkeologi ved Universitetet i Oslo og elles i landet. Sidan lanseringa i desember 2015 har Norgeshistorie.no blitt den sentrale nettstaden for informasjon om norsk historie retta mot historieinteresserte lesarar, studentar og lærerar og elevar i vidaregåande skule.

Den faglege leiaren skal leie arbeidet med nettstaden Norgeshistorie.no og være fagleg ansvarleg for innhaldet på nettstaden.

Arbeidsoppgåver

 • Leiing av arbeidet med nettstaden.
 • Vidareutvikling av fagleg innhald.
 • Ansvar for drift og utvikling av nettstaden.
 • Oppfølging av forfattarar og kvalitetskontroll av fagleg innhald.
 • Marknadsføring og dialog med brukarmiljø.

Fagleg leiar vil vere arbeidsleiar for dei andre administrativt tilsette ved instituttet som arbeider med nettstaden.

 

Det kan også bli lagt andre oppgåver til stillinga.


Kvalifikasjoner

 • Doktorgrad i historie eller arkeologi og brei kjennskap til norgeshistorie.
 • Leiarerfaring.
 • Generell it- og nettkompetanse.
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner.
 • Inngåande kjennskap til skuleverket, særleg vidaregåande skule.
 • Svært gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg.
 • Kjennskap til relevante fagmiljø i Noreg og universitets- og høgskulesektoren.
 • Personleg egna og motivert for stillinga.

Ved vurdering av kvalifiserte kandidatar vil det bli lagt vekt på:

 • Evne til å leie og samarbeide med andre.
 • Erfaring med å formidle.
 • Evne til å være innovativ og nytenkande.
 • Evne til strategisk planlegging og målsetting.
 • Evne til å forstå korleis nettstaden kan brukast i skolen.
 • Evne til å bygge nettverk.
 • Evne til å trivst med høgt tempo og varierte arbeidsoppgåver.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgjevar stillings kode 1364, fastsettas etter individuell vurdering innanfor et spenn mellom kr 563 500 og kr 684 600, avhengig av evt: ansiennitet og kompetanse
 • Eit hyggeleg og stimulerande arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i ei IA-verksemd
 • Gode velferdsordningar og høve til trening i arbeidstida

Søknaden skal innehalde

 • Søknadsbrev
 • CV

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennlegast klikk på «send søknad».

 

Vi viser også til regelverk for teknisk-administrativt tilsette.

 

UiO har ein overtakingsavtale for alle tilsette med formål å sikre rettane til forskingsresultat m.m.

UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn.

Etter offentleglova § 25 andre ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om søkjaren har bedt om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søknadsfrist:
2. mai 2017

Kontaktpersoner:
Instituttleiar Tor Egil Førland
tlf: +47 22854893

Administrativ leiar Hanne Katinka Solhaug
tlf: +47 22844734 

Apply for this job

About this job

 • Deadline
  Tuesday, May 2, 2017
 • Employer
  Universitetet i Oslo
 • Website
 • Municipality
  Oslo
 • Place of service
  Institutt for arkeologi, konservering og historie
 • Jobbnorge ID
  136245
 • Internal ID
  2017/3953 IAKH
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Permanent

About applications

 • Applications on this job are registered in an electronic form on jobbnorge.no
 • You must complete: Standard CV
 • Please refer to where you first saw this job advertised!

See more

Find more jobs