Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for kultur- og språkvitenskap, som er en del av Det humanistiske fakultet, har ansvar for universitetets nye lektorutdanning for 8-13 trinn og praktisk-pedagogisk utdanning. Instituttet tilbyr også utdanninger innenfor nordisk, engelsk, religion og historie samt mastergradsutdanninger i historiedidaktikk, lesevitenskap og Literacy Studies. I samarbeid med andre enheter ved fakultetet tilbys doktorgradsutdanning i lesevitenskap/Literacy Studies. Det er i dag 70 ansatte og 890 studenter tilknyttet instituttet.

Doktorgradsstipendiater i lesevitenskap (3 stillinger), innenfor forskningsfeltet kulturelle kompetanser i skole og samfunn

This job is no longer active.

About this job

 • Deadline
  Closed
 • Employer
  Universitetet i Stavanger
 • Website
 • Municipality
 • Jobbnorge ID
  124358
 • Internal ID
  30066162-4
 • Scope
  Fulltime
 • Duration
  Fixed Term

See more

Find more jobs