StillingsbenevnelseAvdelingSøknadsfristArbeidssted
Førsteamanuensis/høgskolelektor i økonomiske fagAvdeling for logistikk01.03.2018Kristiansund
Dekan for Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskapAvdeling for økonomi og samfunnsvitenskap18.02.2018Molde
Dekan for Avdeling for logistikkAvdeling for logistikk18.02.2018Molde
Økonomirådgiver med fokus på prosjektadministrasjonØkonomi- og personalkontoret28.01.2018Molde
Dosent i organisasjonsfagAvdeling for økonomi og samfunnsvitenskap07.02.2018Molde
Professor/qualifying position in innovation and technologyAvdeling for økonomi og samfunnsvitenskap01.03.2018Molde
Førsteamanuensis/førstelektor i sykepleieAvdeling for helse- og sosialfag22.01.2018Molde
Førsteamanuensis/førstelektor i vernepleieAvdeling for helse- og sosialfag22.01.2018Molde
Førsteamanuensis/førstelektor i sykepleieAvdeling for helse- og sosialfag22.01.2018Molde
Rådgiver innen praksisadministrasjon, StudiekontoretStudiekontoret20.01.2018Molde
Stipendiatstilling i helselogistikkAvdeling for logistikk30.01.2018Molde
Professor/Associate Professor in Supply Chain ManagementAvdeling for logistikk01.03.2018Molde
Professor/førsteamanuensis i logistikk med vekt på helselogistikkAvdeling for logistikk01.03.2018Molde
www.jobbnorge.no