StillingsbenevnelseAvdelingSøknadsfristArbeidssted
Institutt for design26.11.2017Oslo
Universitetslektor i landskapsarkitekturInstitutt for urbanisme og landskap01.12.2017Oslo
Førsteamanuensis i landskapsarkitekturInstitutt for urbanisme og landskap19.12.2017Oslo
Professor / Associate Professor of Architectural Design: The Architectural ProjectInstitutt for arkitektur01.12.2017Oslo
www.jobbnorge.no