Viser stillinger for Brønnøy kommune
StillingsbenevnelseAvdelingSøknadsfristArbeidssted
100% fast stilling som hjelpemiddelteknikerHelse- og velferd05.04.2019Brønnøy
Inntil 2x 100% midlertidige stillinger som rådgivere/seniorrådgiver ved skoleadministrativt senter Oppvekst05.04.2019Brønnøy
100% midlertidig stilling som allmennlærer 8-10Salhus skole 28.03.2019Brønnøy
100% midlertidig stilling som allmennlærer 8-10Salhus skole 28.03.2019Brønnøy
100% midlertidig stilling som allmennlærer 8-10Salhus skole 28.03.2019Brønnøy
100% midlertidig stilling som allmennlærer 1-7Salhus skole 28.03.2019Brønnøy
100% midlertidig stilling som allmennlærer 1-4Salhus skole 28.03.2019Brønnøy
100% midlertidig stilling som allmennlærer 1-7Salhus skole 28.03.2019Brønnøy
70% midlertidig stilling som grunnskolelærer 1-4Hilstad skole26.03.2019Brønnøy
100% fast stilling som grunnskolelærer 1-7Hilstad skole26.03.2019Brønnøy
100% midlertidig stilling som grunnskolelærerKultur og kompetansesenter26.03.2019Brønnøy
100% fast stilling som faglærer/grunnskolelærerKultur og kompetansesenter25.03.2019Brønnøy
100% fast stilling som grunnskolelærerKultur og kompetansesenter25.03.2019Brønnøy
100% fast stilling som avdelingslederBrønnøysund barne- og ungdomsskole 25.03.2019Brønnøy
80% midlertidig stilling som miljøterapeutBrønnøysund barne- og ungdomsskole 25.03.2019Brønnøy
100% midlertidig stilling som allmenlærerBrønnøysund barne- og ungdomsskole 25.03.2019Brønnøy
80% midlertidig stilling som allmennlærer 5-10Brønnøysund barne- og ungdomsskole 25.03.2019Brønnøy
100% midlertidig stilling som allmennlærer 5-10Brønnøysund barne- og ungdomsskole 25.03.2019Brønnøy
100% midlertidig stilling som allmennlærer 5-10Brønnøysund barne- og ungdomsskole 25.03.2019Brønnøy
100% midlertidig stilling som allmennlærer 5-10Brønnøysund barne- og ungdomsskole 25.03.2019Brønnøy
100% fast stilling som faglærerBrønnøysund barne- og ungdomsskole 25.03.2019Brønnøy
100% fast stilling som allmennlærer 5-10Brønnøysund barne- og ungdomsskole 25.03.2019Brønnøy
100% fast stilling som allmennlærer 5-10Brønnøysund barne- og ungdomsskole 25.03.2019Brønnøy
100% fast stilling som logopedKultur og kompetansesenter25.03.2019Brønnøy
Ferievikarer innen Helse- og omsorg 2019Helse- og velferd21.03.2019Brønnøy
https://www.jobbnorge.no/