Viser stillinger for Brønnøy kommune
StillingsbenevnelseAvdelingSøknadsfristArbeidssted
100% midlertidig stilling som lærer i grunnskolen 1-7Hilstad skole05.07.2021Brønnøy
50% fast stilling som fagarbeider i grunnskolenHilstad skole05.07.2021Brønnøy
100% stilling som Fagarbeider-ByggdrifterEiendom31.07.2021Brønnøy
100% stilling som MiljøvaktmesterEiendom31.07.2021Brønnøy
2 stk 100% fast stilling som renholderRenhold31.07.2021Brønnøy
100 % fast stilling som spesialpedagog i tiltakBrønnøy Barnehage02.07.2021Brønnøy
Sommerhjelp under ferieavviklingEiendom29.06.2021Brønnøy
100% fast stilling som arealplanleggerPlan og utvikling27.06.2021Brønnøy
100% fast stilling som arkivmedarbeiderAdministrasjonsavdeling24.06.2021Brønnøy
80,28% midlertidi stilling som sykepleier på natt ved Brønnøy sykehjemHelse og omsorg23.06.2021Brønnøy
100% fast stilling som leder for Plan og utviklingPlan og utvikling23.06.2021Brønnøy
2x 100% faste stillinger som fastlege ved Brønnøy legesenterHelse og omsorg23.06.2021Brønnøy
100% fast stilling som sykepleier ved Brønnøy sykehjemHelse og omsorg18.06.2021Brønnøy
https://www.jobbnorge.no/