Viser stillinger for Brønnøy kommune
StillingsbenevnelseAvdelingSøknadsfristArbeidssted
80% midlertidig stilling som pedagogisk lederBrønnøy Barnehage03.06.2019Brønnøy
100% midlertidig stilling som pedagogisk lederBrønnøy Barnehage03.06.2019Brønnøy
Sommerjobb for ungdom født mellom 2000 og 2003 Teknisk31.05.2019Brønnøy
8,5% fast stilling som miljøarbeider ved Sør-Helgeland KrisesenterKrisesenteret31.05.2019Brønnøy
100% fast stilling som avdelingsleder ved hjemmesykepleie, sone østPleie- og omsorg28.05.2019Brønnøy
100% fast stilling som avdelingsleder ved hjemmetjenesten - miljøterapi/boligerPleie- og omsorg28.05.2019Brønnøy
100% fast stilling som kommunepsykolog Oppvekst28.05.2019Brønnøy
Sommerenergi for ungdomHelse- og velferd27.05.2019Brønnøy
23% midlertidig stilling som bibliotekmedarbeiderKultur og kompetansesenter23.05.2019Brønnøy
https://www.jobbnorge.no/