Viser stillinger for Brønnøy kommune
StillingsbenevnelseAvdelingSøknadsfristArbeidssted
60% fast stilling som fysioterapeutHelse- og velferd19.03.2020Brønnøy
70% fast stilling som sykepleierPleie- og omsorg11.03.2020Brønnøy
100% fast stilling som sykepleierPleie- og omsorg11.03.2020Brønnøy
100% fast stilling som rektor Oppvekst11.03.2020Brønnøy
80% fast stilling som vernepleierPleie- og omsorg11.03.2020Brønnøy
100% fast stilling som rektor Oppvekst03.03.2020Brønnøy
https://www.jobbnorge.no/