StillingsbenevnelseAvdelingSøknadsfristArbeidssted
Førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i rettsvitskap – st. nr. 52/2017ASH: Avdeling for samf.fag og historie25.01.2018Volda
Spesialbibliotekar/førstekonsulent ved biblioteket – st. nr. 51/2017Biblioteket18.12.2017Volda
Førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i samfunnsvitskap i lærarutdanningane – st. nr. 48/201ASH: Avdeling for samf.fag og historie15.01.2018Volda
Førsteamanuensis/høgskulelektor i eldre historie – st. nr. 47/2017ASH: Avdeling for samf.fag og historie15.01.2018Volda
Førsteamanuensis i nyare historie – st. nr. 46/2017ASH: Avdeling for samf.fag og historie15.01.2018Volda
Høgskulelærar/høgskulelektor innan webdesign og medieutvikling – st. nr. 45/2017AMF: Avdeling for mediefag13.12.2017Volda
www.jobbnorge.no