StillingsbenevnelseAvdelingSøknadsfristArbeidssted
Høgskuledirektør ved Høgskulen i Volda, st. nr. 16/2017 19.04.2017Volda
Høgskulelærar/høgskulelektor/førstelektor/førsteamanuensis innan digital kompetanse i læring – st.14/2017AKF: Avdeling for kulturfag05.04.2017Volda
Trainee -Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskulelektor i pedagogikk - st. nr. 10/2017AHL: Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning29.03.2017Volda
FØRSTEAMANUENSIS/FØRSTELEKTOR/HØGSKULELEKTOR/ HØGSKULELÆRAR I DIGITAL JOURNALISTIKK, st. nr. 6/2017AMF: Avdeling for mediefag03.04.2017Volda
Høgskulelærar/høgskulelektor innan medieproduksjon st. nr. 13/2017AKF: Avdeling for kulturfag05.04.2017Volda
Høgskulelektor/førstelektor/førsteamanuensis i matematikkdidaktikk/matematikk/kjemi/fysikkAHL: Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning27.03.2017Volda
www.jobbnorge.no