StillingsbenevnelseAvdelingSøknadsfristArbeidssted
Vi søker kollega til spennende stilling i Norges største fagmiljø for tradisjonskunst og folkemusikkInstitutt for tradisjonskunst og folkemusikk02.05.2024 
Førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikkInstitutt for pedagogikk01.05.2024 
Postdoctoral Fellow in Molecular EcologyInstitutt for natur, helse og miljø10.05.2024 
Rådgiver/SeniorrådgiverAvdeling for utdanning og studiekvalitet21.04.2024 
Visedekan for forskning, utvikling og innovasjonFakultet for helse- og sosialvitenskap24.04.2024 
Vi søker en utviklingsorientert instituttleder til Institutt for realfag og industrisystemerInstitutt for realfag og industrisystemer21.04.2024 
Førsteamanuensis/førstelektor i informasjonsteknologiUSN Handelshøyskolen21.04.2024 
Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i jusUSN Handelshøyskolen21.04.2024 
Universitetslektor i bedriftsøkonomisk analyse og regnskapInstitutt for økonomi og IT21.04.2024 
Universitetslektor i informasjonsteknologiUSN Handelshøyskolen28.04.2024 
Førsteamanuensis/ universitetslektor i rettsvitenskapInstitutt for helse-, sosial- og velferdsfag19.04.2024 
Avdelingsingeniør/overingeniør i elektro- og automasjonsfagFakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag07.05.2024 
https://www.jobbnorge.no/