StillingsbenevnelseAvdelingSøknadsfristArbeidssted
Rådgiver virksomhets- og etatsstyringSeksjon for styring (STY)09.10.2019Oslo
Seksjonssjef IT-InfrastrukturSeksjon for informasjonsteknologi (SIT)07.10.2019Oslo
https://www.jobbnorge.no/