StillingsbenevnelseAvdelingSøknadsfristArbeidssted
SeksjonssjefSeksjon kundesenter (LA-KS)08.03.2020Stavanger
Førstekonsulent / RådgiverSeksjon fakturabehandling (RA-FB)25.02.2020Trondheim
HR-medarbeider rekrutteringsstøtte - vikariatSeksjon for personal og organisasjonsutvikling (SPO)24.02.2020Oslo
Økonom / teknologSeksjon fakturabehandling (RA-FB)24.02.2020Trondheim
Applikasjonskonsulent SAP HRSeksjon tid og reise (LA-TR)23.02.2020Stavanger
Rådgivar/seniorrådgivar – leiings- og kompetanseutviklingLedelse24.02.2020Oslo
Førstekonsulent/rådgiverUtredning og analyse23.02.2020Oslo
https://www.jobbnorge.no/