Viser stillinger for Lebesby kommune
StillingsbenevnelseAvdelingSøknadsfristArbeidssted
Pedagogisk leder.Galgeneset Barnehage06.05.2019Lebesby
Aktivitør, 50 % fast stillingHjemmebasert omsorg30.04.2019Lebesby
Kommunepsykolog, 100 % fast stillingRus- psykisk helsetjeneste30.04.2019Lebesby
https://www.jobbnorge.no/