Viser stillinger for Lebesby kommune
StillingsbenevnelseAvdelingSøknadsfristArbeidssted
Ledig deltidsstilling som brannkonstabel i Indre LaksefjordTeknisk sektor14.05.2021Lebesby
43 % vikariat som hjemmehjelpHjemmebasert omsorg18.05.2021Lebesby
100 % fast stilling som fysioterapeut i kommunehelsetjenestenHelse- og omsorgssektor18.05.2021Lebesby
Tilkallingsvikar som helsesekretærHelse- og omsorgssektor04.05.2021Lebesby
100 % fast stilling som psykiatrisk sykepleier - 2.gangs utlysningHelse- og omsorgssektor04.05.2021Lebesby
Ledig 12% stilling som kinomedarbeiderKultursnarestLebesby
Ferievikarer i pleie og omsorgHjemmebasert omsorgsnarestLebesby
https://www.jobbnorge.no/