Ledige stillingerhttps://www.jobbnorge.noUIO - Ledige eksterne stillinger2<![CDATA[ Universitetslektor ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/210157/universitetslektorhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/210157/universitetslektorAvdeling: Institutt for klinisk odontologi (IKO)
Fakultet: Det odontologiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. desember 2021
]]>
Wed, 10 Nov 2021 00:00:00 GMTTue, 10 Aug 2021 12:00:03 GMT1. desember 2021Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.

Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening. Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet er Norges største tannklinikk med ca. 50.000 pasientbesøk årlig, har ca. 450 ansatte og 450 studenter, og består av to institutter; Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

 

]]>
Om stillingen

En 50% stilling som universitetslektor (SKO 1009) i odontologiske atferdsfag er ledig ved Avdeling for pedodonti og atferdsfag, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo. Vikariatet er ledig for perioden 01.01.2022 - 31.12.2024.

Odontologiske atferdsfag er rettet mot barn og voksne pasienter og  innebærer en helhetlig forståelse av en profesjonell pasientkonsultasjon som inkluderer både odontologiske, medisinske, etiske og psykososiale aspekter. I faget inngår omfattende kunnskap i generell psykologi, med spesiell vekt på utviklingspsykologi, pasientkommunikasjon og psykologiske behandlingsteknikker for angst og fobier. Forebygging og behandling av vegring, angst og fobi samt medikamentell sedering representerer den kliniske delen av odontologiske atferdsfag. Atferdsfaget er på OD organisert sammen med pedodonti som omfatter de ulike odontologiske disipliner anvendt på og tilpasset individer i vekst og utvikling, definert som barn og ungdom 0 - 18

Fagavdelingen har ansvar for forskning, undervisning og formidling innen sitt spesialområde. Undervisningen omfatter teoretisk, poliklinisk og klinisk undervisning for studenter (master og bachelor), stipendiater og spesialistutdanningskandidater i samarbeid med andre fagavdelinger i henhold til gjeldende studieplaner. 
 

Mer om stillingen

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning , 15 % til faglig uviklingsarbeid og 10 % til deltakelse i eksamensarbeid og administrasjon. Undervisningen vil i første rekke være på lavere grad, men du kan bli ilagt undervisning på alle nivåer. 

Avdeling for pedodonti og atferdsfag vil avgjøre hvilke dager du skal ha tjeneste, og dette kan variere over tid avhengig av de gjeldende studieprogram og timeplaner. Ansettelse skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme. Det betyr at du innenfor din normale arbeidsplikt og din faglige kompetanse, kan du bli pålagt arbeid utenfor avdelingen eller instituttet som stillingen er knyttet til. 

Kvalifikasjonskrav
 • Det kreves cand.odont.-/mastergradsutdanning i odontologi og norsk autorisasjon som tannlege. Den som ansettes, må dokumentere bred faglig kompetanse innen pedodonti og/eller atferdsfag. Klinisk erfaring med behandling av pasienter med odontofobi er en forutsetning. Den som ansettes, bør også ha god undervisningserfaring. 
 • Dokumentert pedagogisk kompetanse vil bli vektlagt. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen raskt etter tiltredelse. 
 • Undervisningsspråket er i hovedsak norsk. Dersom den som ansettes er fremmedspråklig, forventes det at vedkommende innen nærmere bestemt tid etter tiltredelsen, behersker et skandinavisk språk slik at vedkommende kan ivareta undervisning og andre aktuelle funksjoner i stillingen. 

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God formidlingsevne
 • Ansvarsbevisst

Initiativ og personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr
 • Lønn fra kr 543 500,- til kr 650 300,- (ltr 60-70) avhengig av kompetanse, i stilling som universitetslektor (stillingskode 1009)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. publikasjonsliste
 • Vitnemål, attester og annen dokumentasjon

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det benyttes intervju og prøveforelesning i ansettelssprosessen.

Kontaktinformasjon

Dekan Tiril Willumsen 

E-post: tiril.willumsen@odont.uio.no
Telefon: 22852129
Mobiltelefon: 92299666

Fagleder Tove Wigen

E-post: t.i.wigen@odont.uio.no                                                                                                                                                                                          Telefon: 22852041                                                                                                                                                                                                      Mobiltelefon: 99512620

 

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

]]>
1009 Universitetslektor
<![CDATA[ Postdoctoral Fellowships in Political Science - Oslo Nuclear Project ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/211587/postdoctoral-fellowships-in-political-science-oslo-nuclear-projecthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/211587/postdoctoral-fellowships-in-political-science-oslo-nuclear-projectAvdeling: Institutt for statsvitenskap
Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. desember 2021
]]>
Wed, 08 Sep 2021 00:00:00 GMTWed, 08 Sep 2021 15:29:37 GMT1. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department of Political Science is a part of the Faculty of Social Sciences and conducts research, teaching and dissemination. The Department currently has 33 permanent academic staff members, 13 research fellows conducting PhDs, six postdoctoral fellows and ten administrative employees. About 1100 students are currently enrolled in Bachelor’s, Master’s and PhD study programmes in political science, as well as the interdisciplinary Bachelor’s degree programmes in International Studies and Public Administration and Leadership, and the Master’s degree programme in Peace and Conflict Studies. The department is the host of C-REX Center for Research on Extremism.

]]>
Job description

The Department of Political Science recruits 2 Postdoctoral Fellows (Assistant Professor) with backgrounds from political science or closely related fields. The successful applicants will work full time in the Oslo Nuclear Project´s Strategic Stability research cluster. Oslo Nuclear Project is a research program supported by the Norwegian Ministry of Defence, The Norwegian Ministry of Foreign Affairs,and the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. The appointment is for a fixed, non-tenured term of 4 years with a 25% requirement for teaching.

The two fellowships will focus on one or more of the following topics: drivers of nuclear arms races and competition, arms control and strategic stability.

More about the position

The postdoctoral fellows are expected to conduct research activities along with the PI and other members of the team. The postdoctoral fellows are expected to contribute to research dissemination, outreach and joint project activities.

The applicant should have a background (with publications) in political science or related fields studying nuclear weapons and international security, preferably with experience in applying empirical methodological approaches and/or specialization in European, Russian or Asian country perspectives.

The Oslo Nuclear Project is led by Professor Målfrid Braut-Hegghammer and the two postdoctoral fellowships are expected to run from 2021-2025. We encourage applicants to read about the Oslo Nuclear Project and its activities before applying. Women and minority candidates are encouraged to apply.

The main purpose of the fellowship is to qualify researchers for work in higher academic positions within their disciplines. Appointed postdoctoral fellows are expected to acquire basic pedagogical competency in the course of their fellowship period. Applicants must write a research proposal that lays out a promising research agenda, including a publication plan that can be fulfilled in the course of four years. The Postdoctoral fellow is expected to contribute to research activities and dissemination within the Oslo Nuclear project.

Qualification requirements

A comprehensive assessment of the applicant's scientific qualifications forms the basis of appointment.

 • Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree (Ph.D) in Political Science or a closely related discipline before taking up the post.
 • For applicants who have yet to receive their PhD degree, the Doctoral dissertation must have been submitted for evaluation before the application deadline (December 1, 2021). Such applicants should note the date of submission of their PhD in the cover letter. Appointment is dependent on successful completion of the defense of the doctoral thesis.

Other qualifications:

 • Applicants must have a very good command of English (written and orally).
 • Previous research on and familiarity with one or more of the topics covered by ONP is an advantage

The evaluation of applications is based primarily on documented, academic qualifications and the project plan. In addition, personal suitability and motivation are considered. The most promising candidates are invited to interviews.

We offer
 • Salary according to “SKO 1352 postdoktor”, pay grade 59-67, NOK 526 000 –608 200 per year
 • Budget for travel and research assistance (currently NOK 45 000 per year)
 • Staff can apply for additional research support from the department and faculty
 • An academically stimulating and international working environment
 • A friendly and inclusive workplace
 • A good pension scheme through the Norwegian Public Service Fund
 • A good work-life balance and access to Norway’s excellent public services and welfare schemes, including generous parental leave provisions and affordable and accessible childcare (including the University’s kindergarden)
 • Female postdocs can take part in the UiO Mentor program for female postdocs
How to apply

The online application must include the following items:

 • A cover letter (max 2 pages), including a statement of motivation
 • A research proposal (maximum 3000 words including references). The proposal should clarify the research theme, main research questions, how the research contributes to the existing literature and the project, theoretical approach, methodology, and a publication plan
 • A CV summarizing education, positions, research and pedagogical experience, administrative experience, and other qualifying activities
 • A complete list of publications (if not included in the CV)
 • Copies of educational certificates (academic transcripts only)
 • Upload a copy of (what you consider to be) your best academic analysis to date (only one). If this is a co-authored paper/publication, the applicant's individual contribution must be clarified and confirmed by co-authors.
 • Upload a copy of your PhD dissertation
 • Names and contact details for 2-3 reference persons (name, relation to candidate, e-mail, and phone number). Reference letter not needed
 • Applicants who have not yet defended their PhD dissertation, need to include a letter confirming that it is submitted for defense

The application with attachments must be submitted in our electronic recruiting system. Please follow the link “Apply for this job”. Please note that all documents should be in English or a Scandinavian language. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University’s grading system.

The application deadline is December 1, 2021. The screening and evaluation of the candidates will begin immediately. We expect the whole evaluation process, from the application date to an offer is made, to take 12-16 weeks, depending on the number of applications. The position will be awarded from early 2022 (or a mutually-agreed upon date).

We aim to increase the diversity of backgrounds in our staff, and we especially encourage female researchers to apply.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Fellow period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

If there are qualified applicants with disabilities, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

Contact information

Professor Målfrid Braut-Hegghammer

Head of Department Bjørn Erik Rasch

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Postdoctoral Research Fellow in Particle Physics (CERN research) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/213119/postdoctoral-research-fellow-in-particle-physics-cern-researchhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/213119/postdoctoral-research-fellow-in-particle-physics-cern-researchAvdeling: Fysisk institutt
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. desember 2021
]]>
Mon, 04 Oct 2021 00:00:00 GMTMon, 04 Oct 2021 15:39:43 GMT1. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

The research at the Department of Physics covers a broad range of subfields within physics and technology: From space research to medical physics. A good proportion of the research is interdisciplinary, and conducted in close cooperation with collaborators in Norway and abroad.

Education and teaching are other essential activities. We offer a broad range of courses, and the Department is involved in several study programmes at bachelor’s and master’s level. Some of the best lecturers in Norway are amongst our employees, and we are proud of our prizewinning teaching and learning environment. The Department has 200 employees, of which 50 are permanent scientific positions. On a yearly basis 20 students complete their Ph.D. and 50 finish their M.Sc. degree.

]]>
Job description

A four year position as Postdoctoral Research fellow in Particle Physics is available at the  Department of Physics. Starting date as soon as possible.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Research Fellowship at the University of Oslo.

The successful candidate is expected to take an active role in teaching at the Department, with an average teaching load of 25% over the four years.

More about the position

The new Norwegian centre for CERN research is looking for a motivated and talented postdoctor that can contribute to the next operational period of the Large Hadron Collider (LHC) at CERN starting 2021. Norway is member of the ATLAS experiment at LHC. ATLAS is designed to search for new physics in proton-proton collisions and was key to the discovery of the Higgs boson in 2012. The current research focus of the Oslo group is now on precision measurements of the Higgs boson and searches for new particles such as supersymmetric particles, exotic particles and dark matter candidates.

The successful candidate will work at the heart of LHC research in an international environment at a very exciting time for the LHC experiments with the arrival of the new data from Run 3. It is a great opportunity to acquire cutting-edge physics analysis, computational (e.g. machine learning) and detector development skills in a very interactive and social group. The candidate is expected to strengthen the group’s work on Higgs boson studies and Dark Matter related searches. If the candidate has an interest in statistics and computational science in the direction of machine learning this is a plus. 

Postdoctoral fellows who are appointed for a period of four years are expected to acquire basic pedagogical competency in the course of their fellowship period within the duty component of 25 %.

The main purpose of a postdoctoral fellowship is to provide the candidates with enhanced skills to pursue a scientific top position within or beyond academia. To promote a strategic career path, all postdoctoral research fellows are required to submit a professional development plan no later than one month after commencement of the postdoctoral period.

Qualification requirements

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition is to be among Europe’s leading communities for research, education and innovation. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

 • Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in physics. Doctoral dissertation must be submitted for evaluation by the closing date. Only applicants with an approved doctoral thesis and public defence are eligible for appointment.
 • Solid experience in high-energy physics and excellent programming skills is required. It is important that the candidate demonstrate sufficient computing skills to start exploiting early Run-3 data as soon as it is available.
 • High-level oral and written English skills are required.
Personal skills
 • Excellent teamwork capabilities, social skills and interest in outreach. 
We offer
 • Salary NOK 534 400 – 594 300 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellowship (position code 1352)
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement
 • Professionally stimulating working environment
 • Vibrant international academic environment
 • Postdoctoral development programmes
 • Oslo’s family-friendly surroundings with their rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include:

 • Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest)
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • Copies of educational certificates, academic transcript of records
 • Letters of recommendation
 • A complete list of publications and up to 5 academic works that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)                                                                        

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

Interviews with the best qualified candidates will be arranged.

It is expected that the successful candidate will be able to complete the project in the course of the period of employment.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Contact information

Professor Alex Read, email a.l.read@fys.uio.no

Professor Heidi Sandaker, email heidi.sandaker@fys.uio.no

Professor Farid Ould-Saada, email farid.ould-saada@fys.uio.no

For technical questions regarding the recruitment system, please contact HR Adviser Elin Thoresen, e-mail: elin.thoresen@mn.uio.no, phone +47 22 85 71 96.

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Researcher in experimental materials physics/science ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214898/researcher-in-experimental-materials-physics-sciencehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214898/researcher-in-experimental-materials-physics-scienceAvdeling: Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN)
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. desember 2021
]]>
Fri, 05 Nov 2021 00:00:00 GMTFri, 05 Nov 2021 10:25:58 GMT1. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

Centre for Materials Science and Nanotechnology (SMN) is an interdisciplinary focus field for material and energy research at the University of Oslo. SMN has focused on basic research in renewable energy and environmentally friendly use of fossil energy sources. The center consists of research groups from the Department of Physics (Fi) and Chemistry (Ki), has about 100 employees from around the world and manages more than 80 projects funded by the EU, the RCN and others.

]]>
Job description

Position as Researcher available at Department of Physics/Centre for Material science and Nanotechnology (SMN).

The position is for a period of 24 months.
Starting date no later than 01.04.2022.

Project discription

The research position is part of the RCN funded project “High-throughput alloy design of superior thermoelectric materials” (Allotherm) with research partners from SINTEF, NMBU, and UiO. Within the research team, a combination of experimental and theoretical methodologies will be utilized and further developed in the search for new, optimized thermoelectric (TE) materials. 

New and improved TE generators for conversion of heat to electricity could bolster energy efficiency and harvesting of heat from a variety of sources. This requires generators based on new TE materials that are efficient and consist of abundant and non-toxic elements. Theoretical high throughput (HT) studies will in Allotherm be used to identify new compounds with promising TE properties. This will be validated and refined experimentally with synthesis, characterization, and testing of selected materials systems.

The recruited researcher will take part in the experimental part of the project. This involves materials characterization with microscopy, spectroscopy, and diffraction techniques. It may also involve solid-state synthesis and processing of TE materials and characterization of TE properties, i.e. Seebeck measurements, thermal conductivity, electrical resistivity, and Hall measurements.

The work will be in close collaboration with theoretical HT studies at NMBU and SINTEF, as well as experimental investigations at SINTEF. The project has several international collaborating partners with complementary experimental competence within synthesis, characterization, and testing. The researcher is expected to be an active partner in all these collaborations, in order to facilitate a strong synergy between the different contributions of the project. The work place will be in the section of Structure Physics at the Department of Physics, UiO.

Qualification requirements

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

 • Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in Materials physics/science. Doctoral dissertation must be submitted for evaluation by the closing date. Appointment is dependent on the public defence of the doctoral thesis being approved.
 • Fluent oral and written communication skills in English and preferably a Scandinavian language.
 • Experimental hands-on experience with materials synthesis, analytical electron microscopy, diffraction techniques, and preferably measurement of thermoelectric properties.

Personal skills
 • Proven ability to communicate scientific results in oral and written forms.
 • Eager to learn, hard-working, systematic, and efficient.
 • Proven ability to take initiatives and work independently.
 • An active team player being able to communicate with members across scientific disciplines.
We offer
 • Salary NOK minimum 534 400-615 800 per annum depending on qualifications in position as Researcher (position code 1109).
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement.
 • Professionally stimulating working environment.
 • Vibrant international academic environment.
 • Oslo’s family-friendly surroundings with their rich opportunities for culture and outdoor activities.
How to apply

The application must include

 • Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest).
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity).
 • Copies of educational certificates, academic transcript of records and letters of recommendation.
 • A complete list of publications and up to 5 academic works that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee.
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number).

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications, the project description (whenever this is required in the call for applicants), and the quality of the project as well as the candidates motivation and personal suitability. Interviews with the best qualified candidates will be arranged.

Formal regulations

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

If there are qualified applicants with special needs, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

Contact information

For further information please contact:

Anette Eleonora Gunnæs, phone: +47 22852812, e-mail eleonora@fys.uio.no

Ole Martin Løvvik, phone: +47 99018428, e-mail ole.martin.lovvik@sintef.no

For questions regarding the recruitment system contact HR Advisor Olga Holmlund, e-mail olga.holmlund@mn.uio.no

]]>
1109 Forsker
<![CDATA[ Postdoctoral Fellow in Cell Biology at CanCell ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214112/postdoctoral-fellow-in-cell-biology-at-cancellhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214112/postdoctoral-fellow-in-cell-biology-at-cancellAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 2. desember 2021
]]>
Thu, 04 Nov 2021 00:00:00 GMTFri, 22 Oct 2021 13:25:35 GMT2. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Institute of Clinical Medicine (Klinmed) is one of three institutes under the Faculty. Klinmed is responsible for the Faculty's educational and research activities at Oslo University Hospital and Akershus University Hospital. With about 800 employees spread over approximately 425 man-labour years, Klinmed is the university's largest institute. Our activities follow the clinical activity at the hospitals and are spread across a number of geographical areas.

]]>
Job description

A position as postdoctoral fellow of 36 months duration (until 28 February 2025) is available in the “Non-canonical autophagy” project group led by Dr. Alf Håkon Lystad at Centre for Cancer Cell Reprogramming (CanCell), Institute of Clinical Medicine, University of Oslo. The group is located at the Institute for Cancer Research, Norwegian Radium Hospital, Oslo University Hospital.

The organization and research focus

The position is part of a project funded by the Norwegian Research Council, entitled “DETECT and PROTECT – surviving insults to intracellular compartments”. The aim of this project is to investigate the non-conventional role of the autophagy machinery observed under various cellular stress pathways. Alf Håkon Lystad is in charge of the project that will be hosted by the lab of Professor Harald Stenmark, who is also director of CanCell, a Norwegian Research Centre of Excellence. CanCell aims at targeting the “Achilles’ heels” of cancer for cancer cell reprogramming.

More about the position

The research project will combine biochemical and molecular biological methods to identify and characterize key players of the pathways involved in non-canonical autophagy. Previous research experience within the autophagy field will be considered an advantage.

Central methodology involves generation of recombinant and knock-out cell lines, western blotting, protein purification, advanced light microscopy and high-throughput imaging.  Experience in image analysis and macro scripting will be highly valued.

The main purpose of the fellowship is to qualify researchers for work in higher academic positions within their disciplines.

Qualification requirements
 • Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in molecular biology, cell biology or equivalent
 • Extensive experience with confocal microscopy, immunofluorescence, live cell imaging, image analysis with pipeline building for quantification
 • Strong background in molecular biology and biochemistry
 • Extensive experience with cell culture, viral transduction and establishment of stable cell lines
 • Good organizational skills
 • Basic knowledge of statistics
 • Excellent communication skills in written and spoken English
Personal skills

The candidate should be highly motivated and dedicated, and should have strong collaboration skills.

We offer
 • Salary NOK 534 400 - NOK 615 800 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellow (position code 1352)
 • A dynamic and stimulating scientific environment in a young, enthusiastic and motivated team of biologists. The Institute for Cancer Research is at the international forefront and houses top modern and excellent lab facilities (2009) with a wide range of core facilities (animal, light and electron microscopy, flow cytometry, genomics and bioinformatics, MR), with additional core facilities (mass spec etc) at the Rikshospitalet and UiO sites
 • A career development program for postdoctoral fellows The Postdoctoral Programme - Faculty of Medicine (uio.no) 
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include

 • Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest)
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, and other qualifying activity)
 • A complete list of publications
 • Transcripts of university diplomas
 • List of 2 referee persons (name, relation to candidate, e-mail and phone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented academic qualifications, as well as the candidate's motivation and personal suitability. Interviews with the best-qualified candidates will be arranged.

It is expected that the successful candidate will be able to complete the project in the course of the period of employment.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Fellow period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

If there are qualified applicants with special needs, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

Contact information

PhD Alf Håkon Lystad, e-mail: alfly@medisin.uio.no

Senior HR Adviser Thoril Kristiansen, e-mail: thoril.kristiansen@medisin.uio.no

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Professor II/førsteamanuensis 20 % stilling i medisin (Pediatri) ved Institutt for klinisk medisin kombinert med med stilling som avdelingsleder ved Nyfødtintensiv, Barne- og ungdomsklinikken, OsloUniversitetssykehus. ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214533/professor-ii-foersteamanuensis-20-stilling-i-medisin-pediatri-ved-institutt-for-klinisk-medisin-kombinert-med-med-stilling-som-avdelingsleder-ved-nyfoedtintensiv-barne-og-ungdomsklinikken-oslouniversitetssykehushttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214533/professor-ii-foersteamanuensis-20-stilling-i-medisin-pediatri-ved-institutt-for-klinisk-medisin-kombinert-med-med-stilling-som-avdelingsleder-ved-nyfoedtintensiv-barne-og-ungdomsklinikken-oslouniversitetssykehusAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 3. desember 2021
]]>
Mon, 08 Nov 2021 00:00:00 GMTFri, 29 Oct 2021 14:07:45 GMT3. desember 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

]]>
Informasjon

Hvordan søke

Den kombinerte stillingen er publisert via Oslo universitetssykehus. For å se hele stillingsannonsen og søke stillingen trykk her. Annonse - Webcruiter

Kontaktinformasjon

Bistilling: Professor og forskningsleder Drude Fugelseth, d.m.fugelseth@medisin.uio.no / tlf 414 78 650

Hovedstilling: Professor Ellen Ruud. E-post: elruud@ous-hf.no / tlf 415 10 330

 

]]>
1013 Professor
<![CDATA[ Associate Professor/Professor in Plant Evolutionary Genomics ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214153/associate-professor-professor-in-plant-evolutionary-genomicshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214153/associate-professor-professor-in-plant-evolutionary-genomicsAvdeling: Naturhistorisk museum
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 5. desember 2021
]]>
Thu, 04 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 25 Oct 2021 10:19:54 GMT5. desember 2021About the University of Oslo and the Natural History Museum

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Natural History Museum (NHM) at the University of Oslo is Norway’s most comprehensive natural history collection. For almost 200 years, specimens of animals, fungi, plants, rocks, minerals and fossils have been collected, studied and preserved here. The museum is located at Økern and in the beautiful Botanical Garden, which is not only popular for recreation, but is a scientific collection in itself. NHM has about 160 employees organized in five sections. The section for research and collections has about 80 employees, organized in eight research groups, and conducts research in biodiversity and evolution. The research covers both geology (incl. paleontology) and biology, and the scientific staff is responsible for managing and developing the largest scientific collection in Norway (approx. six million objects). NHM's scientific staff also contributes with teaching students admitted to various programs at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, supervises master's students, doctoral students, and postdoctoral fellows, and disseminates research-based knowledge to the public through exhibitions, lectures and popular science media.

]]>
Job description

The Natural History Museum is recruiting an Associate Professor/Professor in Plant Evolutionary Genomics. The position is expected to develop our research in plant evolutionary genomics, past and present, with a focus on Nordic biodiversity. The appointment is a fulltime, permanent position with an earliest starting date of 1 July 2022. NHM's strategic plan for 2020-2030 "Forstå naturens mangfold" aims to raise the quality of research and to strengthen the integration of the scientific collections in research and educational activities. A concrete ambition is that the research will be further developed to qualify for a center of excellence (SFF) by 2025. Digital resources derived from museum collections – including in-silico genomic data, scanned images of vouchers, and digitized associated metadata, are opening new venues for collections-based research aiding to address society’s need for science-based information to understand and mitigate the effects of climate change on biodiversity.

NHM has a collaboration agreement with the Department of Biological Sciences about teaching and supervision of students at the bachelor and master’s level, and with the Faculty of Mathematics and Natural Sciences for supervision of doctoral candidates. NHM also hosts an international research school in biosystematics (ForBio). The successful candidate is expected to participate in teaching at all levels and be a capable and enthusiastic supervisor of master’s and PhD students. Up to 50% of the working time will be devoted to curating collections (main activity), teaching and supervision of students, outreach and administrative tasks at NHM. Lectures and tuition are given in Norwegian and English. Foreign language speakers are expected to be able to teach in a Scandinavian language within two years after being hired.

Qualification requirements

NHM seeks to employ a plant evolutionary biologist with a strong independent research program that can take advantage of our extensive collections of Nordic plant biodiversity, including digitized collections, DNA bank and genomic resources. NHM seeks a candidate who is at the international research front in the study of Nordic plant biodiversity, including the role of glacial refugia in postglacial dispersal and colonization of Scandinavia, the contribution of different processes to shaping contemporary biodiversity, the drivers of change to current biodiversity and management of future scenarios in a changing climate. The candidate must have a strong interest in generating and using museum collections in their research. There is a special need to strengthen the research activity within Nordic vascular plants, and it is the intention that the candidate will be assigned the scientific curatorial responsibility for this collection. The person hired is expected to initiate collaborative projects in their special field with colleagues both inside and outside the museum and to contribute actively to the process of developing a Center of Excellence (Norwegian Centres of Excellence scheme (forskningsradet.no).

Required qualifications

The successful applicant must have:
• A PhD or an equivalent doctoral degree in biology
• A research profile with relevant experience in plant evolutionary genomics
• Knowledge of Nordic vascular plant diversity, including in research and teaching
• A relevant and strong publication record, and with a clear vision for developing an independent museum-based research program.
• An upward academic trajectory and strong potential to execute competitive research projects at a high international level.
• Ability to create an attractive research environment and perform research that inspires synergistic interactions with current research at the museum.
• Focus on using plant genomics to study fundamental questions in biology, rather than applying or developing methods for monitoring purposes.
• Experience with bioinformatic analyses of high-throughput sequence data, statistical analyses and visualization of such results
• A track record of acquiring extramural research funding
• Excellent English language skills (written and spoken)

Desirable qualifications

The successful applicant should have:
• Teaching and supervision skills of master’s and PhD students
• Leadership experience from research groups or projects
• Command of a Scandinavian language

Rules and regulations:

Personal qualities

• Ability to create and contribute to a well-functioning, inclusive and productive research environment
• Networking skills, ability to collaborate and conduct scientific leadership
• Ability to cooperate and communicate well with other members of staff

The successful candidate should have an international profile with respect to the above criteria. The candidate for this position will be selected based on excellence and fit with the section’s research profile. Emphasis will be placed on both scientific and educational competence. For more information see also the general rules of employment in these position categories: 
Rules for appointment to Professor and Associate Professor positions at UiO - University of Oslo

We offer
 • Salary from kr 637 900 to kr 715 900 depending on competencies, in the position of Associate Professor (position code 1011)
 • Salary from kr 776 900 to kr 919 700 depending on competencies, in the position of Professor (position code 1013) 
 • A stimulating and friendly working environment
 • Membership in the Norwegian Public Service Pension Fund
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include:

 • A cover letter which includes a statement of motivation and a summary of scientific background and research interests
 • CV (summarizing education, positions, research profile and merits, pedagogical qualifications, curatorial experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • A list of all scientific publications
 • A summary of up to 7 selected scientific key publications the applicant wishes to include in the evaluation describing their significance and impact. PDFs of these publications must be provided
 • A research plan, which describes ideas for future research, scientific collaborations, and extramural funding proposals, and how the applicant's research will strengthen or create synergistic effects with current research at the museum (up to 5 pages)
 • A teaching portfolio: a document describing the applicant’s pedagogical competence including formal and practical qualifications and teaching philosophy
 • List of reference persons: 3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number). No reference letters should be submitted

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system. Please note that all documents should be in English. Interviews will be part of the appointment process, along with a trial lecture. 

Formal regulations

The basis for assessment will be the scholarly production of the applicant, other qualifications, pedagogical or educational, the applicant’s qualifications within leadership and administration as well as the general personal suitability. In ranking the competent applicants, the full range of qualifications will be considered and explicitly assessed.

The successful candidate who at the time of appointment cannot document basic teaching qualifications will be required to obtain such qualifications within a two-year period. Please see rules for practising the requirement for basic university pedagogical competence at UiO.

For appointment as a professor the candidate is required to meet the criteria in the Regulations concerning appointment and promotion to teaching and research posts section 1-2. In the assessment the committee will also assess paragraph 9e of Rules for appointment to Professor and Associate Professor positions at UiO.

The successful candidate must demonstrate mastery of both English and one of the Scandinavian languages as working languages. If an appointee is not fluent in a Scandinavian language, the appointee will be expected within a two-year period to learn sufficient Norwegian to be able to participate actively in all functions the position may involve.

Pursuant to section 25(2) of the Freedom of Information Act, information concerning the applicant may be made public, even if the applicant has requested not to appear on the list of applicants.

The University of Oslo has a transfer agreement with all employees that is intended to secure the rights to all research results etc.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds. The University of Oslo has a goal of recruiting more women in academic positions. Women are encouraged to apply. 

Contactinformation

Museum Director: Brit Lisa Skjelkvåle, phone number: +47 916 94 004, e-mail: b.l.skjelkvale@nhm.uio.no 

Acting Research Director: Hugo de Boer, phone number: +47 981 26 030, e-mail: h.de.boer@nhm.uio.no 

For questions about the recruitment system, please contact HR-Officer Thomas Brånå, thomas.brana@nhm.uio.no

]]>
1013 Professor
<![CDATA[ Postdoctoral Research Fellow in Theoretical Physics ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214428/postdoctoral-research-fellow-in-theoretical-physicshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214428/postdoctoral-research-fellow-in-theoretical-physicsAvdeling: Fysisk institutt
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 5. desember 2021
]]>
Thu, 28 Oct 2021 00:00:00 GMTThu, 28 Oct 2021 12:28:58 GMT5. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

The research at the Department of Physics covers a broad range of subfields within physics and technology: From space research to medical physics. A good proportion of the research is interdisciplinary, and conducted in close cooperation with collaborators in Norway and abroad.

Education and teaching are other essential activities. We offer a broad range of courses, and the Department is involved in several study programmes at bachelor’s and master’s level. Some of the best lecturers in Norway are amongst our employees, and we are proud of our prizewinning teaching and learning environment. The Department has 200 employees, of which 50 are permanent scientific positions. On a yearly basis 20 students complete their Ph.D. and 50 finish their M.Sc. degree.

]]>
Job description

A four year position as Postdoctoral Research fellow in Theoretical Physics is available at the  Department of Physics. Starting date is no later than October 1. 2022.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Research Fellowship at the University of Oslo.

The successful candidate is expected to take an active role in teaching at the Department, with an average teaching load of 25% over the four years

More about the position

The section for Theoretical Physics is looking for a motivated and talented postdoctoral fellow that can contribute to research and collaborations in low-energy theoretical physics in the general area of strongly correlated electron physics.

The current research focus of the low-energy part of the Theoretical Physics section is on quantum magnetism and simulation methods for many-body systems, as well as on fundamental studies of quantum optics, various quantum phenomena, and physical realizations of qubits applied to quantum technology and information. The purpose with the current opening is to strengthen the research activity within the general area of condensed matter quantum theory/strongly correlated electrons. Candidates with experience within some or more of these areas will be preferred: Strongly correlated electrons, superconductivity, condensed matter topological phenomena.

Besides research, the successful candidate is expected to acquire basic pedagogical competency by engaging in teaching activities for 25% of the time. The successful candidate will also be expected to offer master projects and supervise master students.

The main purpose of a postdoctoral fellowship is to provide the candidates with enhanced skills to pursue a scientific top position within or beyond academia. To promote a strategic career path, all postdoctoral research fellows are required to submit a professional development plan no later than one month after commencement of the postdoctoral period.

Qualification requirements

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition to be among Europe’s leading communities for research, education and innovation. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

Required qualifications:

 • A Ph.D. degree or equivalent in theoretical physics. Doctoral dissertation must be submitted for evaluation by the closing date. Only applicants with an approved doctoral thesis and public defence are eligible for appointment.
 • A broad and solid experience in the theory of strongly correlated electrons.
 • High-level oral and written English skills. In addition, it is advantageous if the candidate speaks a Scandinavian language in order to be able to engage in undergraduate teaching.

Candidates with experience within some or more of these areas will be preferred: Strongly correlated electrons, superconductivity, condensed matter topological phenomena.

Personal skills
 • Self-driven and independent, but with excellent social skills and teamwork capabilities. 
We offer
 • Salary NOK 534 400 – 594 300 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellowship (position code 1352)
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement
 • Professionally stimulating working environment
 • Vibrant international academic environment
 • Postdoctoral development programmes
 • Oslo’s family-friendly surroundings with their rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include

 • Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest)
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • Copies of educational certificates, academic transcript of records
 • A complete list of publications and up to 5 academic works that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee. For collaborative works, the applicant’s own contribution should be specified.
 • Names and contact details 3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)                                                                         

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

Interviews with the best qualified candidates will be arranged.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Contact information

Professor Susanne F. Viefers, email s.f.viefers@fys.uio.no

Professor Johannes Skaar, email johannes.skaar@fys.uio.no

Professor Olav F. Syljuåsen, email sylju@fys.uio.no

For technical questions regarding the recruitment system, please contact HR Adviser Elin Thoresen, e-mail: elin.thoresen@mn.uio.no, phone +47 22 85 71 96.

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Research Assistant - MultiChina ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216104/research-assistant-multichinahttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216104/research-assistant-multichinaAvdeling: Senter for utvikling og miljø (SUM)
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 5. desember 2021
]]>
Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 GMTThu, 25 Nov 2021 09:19:33 GMT5. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

]]>
Job description

The research assistant will assist with the project Chinese Multilateralism and its Impact on Environmental and Democratic Governance in Africa and Latin America (MultiChina) – a 3 year project funded under the Chinnor program of the Research Council of Norway, led by Professor Benedicte Bull. The research assistant is expected to contribute actively in the different stages of the research process and undertake the following broadly formulated tasks:

 • Collect published material and create and manage databases
 • Assist in financial management and project reporting
 • Assist in the day-to-day follow-up of the project network
 • Assist in the production of publications (print and online), including academic articles, policy briefs and blogs
 • Maintain and update social media accounts and webpages associated with the projects
 • Assist in the organization of meetings, seminars and conferences in Norway and abroad
 • Assist in production of digital material, including online teaching modules, videos, podcasts, etc.
 • Undertake miscellaneous tasks as agreed with the project leader

The above tasks are indicative, and the work description may be adjusted depending on the skills and qualifications of the successful candidate. Selected candidates may be invited to an interview. We aim at concluding the recruiting process by the end of December 2021.

Start/end date: This is a full-time, temporary position for a period of six months. The position may be renewed for an additional eighteen (18) months. The starting date is as soon as possible but no later than 1 February 2022.

Qualification requirements
 • A Master’s degree in a relevant discipline.
 • Excellent ICT skills (especially Microsoft Word and Excel, and web/social media platforms).
 • Good interpersonal and communication skills, with an ability to work independently.
 • Excellent command of written and spoken Norwegian and English
 • Work and residence permit in Norway.
 • Desirable skills for the position include: Knowledge of Chinese Mandarin, Experience with cooperation with Chinese partners, Experience with international cooperation
We offer
 • salary NOK 419 600 - 431 900 per annum 
 • attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include

 • cover letter statement of motivation and research interests
 • CV (summarizing education, positions and academic work)
 • copies of educational certificates (academic transcripts only)
 • evt. documentation of english proficiency
 • The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

 

Contact information

Prof. Benedicte Bull (benedicte.bull@sum.uio.no)

 

]]>
1020 Vitenskapelig ass.
<![CDATA[ PhD Research Fellowship in Soft Biomaterials and Interface Science ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/209181/phd-research-fellowship-in-soft-biomaterials-and-interface-sciencehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/209181/phd-research-fellowship-in-soft-biomaterials-and-interface-scienceAvdeling: Centre for Molecular Medicine Norway
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 6. desember 2021
]]>
Mon, 15 Nov 2021 00:00:00 GMTFri, 02 Jul 2021 12:32:14 GMT6. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) was established in 2008 and is the Norwegian node in the Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine. NCMM is a joint venture between the University of Oslo, Health Region South-East and the Research Council of Norway. From 2017 NCMM is merged with the Biotechnology Centre of Oslo and now has altogether 11 research groups. The overall objective of NCMM is to conduct cutting edge research in molecular medicine and biotechnology as well as facilitate translation of discoveries in basic medical research into clinical practice.

]]>
Job description

The fellowship is for a period of 3 years. Starting date: as soon as possible. No one can be appointed for more than one fixed-term at the same institution.

Project description:

The project aims at elucidating the impact of interfaces at the nano- and micro- scale, on the behavior of biological soft materials. The focus of the project is on surface-adhered artificial cells and their capabilities of performing prebiotic- or other chemical reactions. The utilized solid substrates can be nano-engineered synthetic surfaces, or of natural origin, e.g. minerals.

Major parts of the project work are design, fabrication and characterization of solid surfaces, preparation of bio-samples e.g. cell-derived or synthetic lipid vesicles, as models of primitive cells, their micromanipulation using glass capillaries, IR lasers, and microfluidic devices. The observations of the samples will be carried out by optical and surface microscopy.

Qualification requirements
 • By the start date of the PhD position, the candidate must hold a master’s degree or equivalent (or must have handed in the master’s thesis) in materials science, chemistry, physics or biology (required)
 • Practical knowledge of microfabrication procedures/clean room experience (preferred)
 • Experience with biological samples e.g. liposomes, cell culturing or similar (preferred)
 • Working knowledge of image analysis (Matlab, Python or similar) Preferably: successfully completed programming education during undergraduate studies (preferred)
 • Practical knowledge of light and surface microscopy (preferred)
 • Advanced level English in reading, writing and speaking (required)

The Gözen group is both affiliated with the NCMM at the Faculty of Medicine and the Department of Chemistry at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The candidate is expected to enroll in the PhD program at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, which has a strategic ambition of becoming a leading research faculty. Candidates for these fellowships will be selected in accordance to this strategy, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

This position is funded by the University of Oslo. The purpose of the fellowship is research training, leading to the successful completion of a PhD degree.

The fellowship requires admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The application to the PhD programme must be submitted to the department no later than 2 months after taking up the position. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regarding the scientific inquiries please contact: Dr. Irep Gözen, phone: +4722840596, 

e-mail: irep@uio.no

We offer
 • The position will be placed as SKO 1017 (position code) with salary NOK 491 200 – 543 500 per year depending on qualifications and seniority.
 • attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include

 • Application letter stating the motivation for applying for this position (required)
 • 1-2 (max) page assay including the candidate’s own project idea in the context of the announced project description, containing purpose, methods/materials to be used, experimental design, expected outcome (required).
 • CV (summarizing education, positions and academic work - scientific publications)
 • Copies of educational certificates, transcript of records and letters of recommendation
 • Documentation of English proficiency
 • List of publications and academic work that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

For further information about the group.

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English.

When evaluating the application, emphasis will be given to the eventuelt “project description” and the applicant’s academic and personal prerequisites to carry out the project. Applicants may be called in for an interview.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The appointment may be shortened/given a more limited scope within the framework of the applicable guidelines on account of any previous employment in academic positions.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

If there are qualified applicants with special needs, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

Contact information

The inquiries regarding the technical aspects of the application can be directed to Nina Modahl

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ PhD research fellowship in CRISPR gene therapy group ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214966/phd-research-fellowship-in-crispr-gene-therapy-grouphttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214966/phd-research-fellowship-in-crispr-gene-therapy-groupAvdeling: Centre for Molecular Medicine Norway
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 6. desember 2021
]]>
Wed, 10 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 08 Nov 2021 09:34:25 GMT6. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) was established in 2008 and is the Norwegian node in the Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine. NCMM is a joint venture between the University of Oslo, Health Region South-East and the Research Council of Norway. From 2017 NCMM is merged with the Biotechnology Centre of Oslo and now has altogether 11 research groups. The overall objective of NCMM is to conduct cutting edge research in molecular medicine and biotechnology as well as facilitate translation of discoveries in basic medical research into clinical practice.

]]>
About the position

Applications are invited for a 3 year position in a Research Fellowship as PhD Candidate in the CRISPR gene therapy group led by Emma Haapaniemi. We are located in Centre for Molecular Medicine Norway, University of Oslo.

The aim of the Haapaniemi group (www.haapaniemilab.org) is to build a gene editing platform that can be used to correct patient-specific mutations in ex vivo cell therapies for genetic immune and other rare childhood diseases. We use high-throughput biology techniques to optimize, develop and understand the CRISPR-Cas9 system that forms the base of the platform, and develop and implement methods to evaluate its safety in a clinical setting. We will use the gene editing technologies for the benefit of the patients in the Nordic hospitals.

Work tasks

The work tasks will depend on your interest and scientific background and will generally include one or more of the following:

 • Design and conduct custom CRISPR experiments and screens
 • Design and optimize high-throughput biology experiments in robotics platforms
 • Set up custom Next Generation Sequencing libraries and technologies
 • Set up flow cytometry – based immunological assays
 • Set up functional assays for immune cells
Qualification requirements

We are looking for an enthusiastic and hard-working scientist with a Master’s degree or equivalent in life sciences. We prioritize candidates with experience in multiple academic or private research environments and expertise in immunology, primary cell culture or Next Generation Sequencing library design. The research fellow will take part in an approved PhD program at the University of Oslo and is expected to complete the project within the set fellowship period. The main purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree.

Fluent oral and written communication skills in English are mandatory.

We offer
 •  Salary NOK 491 200 – 534 400 per annum depending on qualifications in a position as PhD Research fellow, position code 1017.
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include

 • Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest)
 • CV summarizing education, positions, and other qualifying activity
 • List of publications
 • Copies of educational certificates (academic transcripts only)
 • List of 3 reference persons (name, relation to candidate, e-mail and phone number)

Please deliver the application with attachments in our electronic recruiting system. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English.

In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications as well as the candidate’s motivation and personal suitability. We will arrange interviews with the best qualified candidates. We expect that the successful candidate will be able to complete the project during the period of employment.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The appointment may be shortened/given a more limited scope within the framework of the applicable guidelines on account of any previous employment in academic positions.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

If there are qualified applicants with special needs, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

Contact information

Inquiries about the positions can be directed to group leader Dr. Emma Haapaniemi, emma.haapaniemi@ncmm.uio.no

Inquiries about application can be directed to HR-adviser Nina Modahl: ninam@ncmm.uio.no

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Postdoctoral fellow in CRISPR gene therapy group ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214967/postdoctoral-fellow-in-crispr-gene-therapy-grouphttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214967/postdoctoral-fellow-in-crispr-gene-therapy-groupAvdeling: Centre for Molecular Medicine Norway
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 6. desember 2021
]]>
Wed, 10 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 08 Nov 2021 09:56:04 GMT6. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) was established in 2008 and is the Norwegian node in the Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine. NCMM is a joint venture between the University of Oslo, Health Region South-East and the Research Council of Norway. From 2017 NCMM is merged with the Biotechnology Centre of Oslo and now has altogether 11 research groups. The overall objective of NCMM is to conduct cutting edge research in molecular medicine and biotechnology as well as facilitate translation of discoveries in basic medical research into clinical practice.

]]>
About the position

We announce a two-year extendable postdoctoral fellow position. We welcome applications both from recent PhD graduates and more experienced scientists. Researchers aiming for academic careers are encouraged to apply for independent funding during their first year of employment.

The aim of the Haapaniemi group (www.haapaniemilab.org) is to build a gene editing platform that can be used to correct patient-specific mutations in ex vivo cell therapies for genetic immune and other rare childhood diseases. We use high-throughput biology techniques to optimize, develop and understand the CRISPR-Cas9 system that forms the base of the platform, and develop and implement methods to evaluate its safety in a clinical setting. We will use the gene editing technologies for the benefit of the patients in the Nordic hospitals.

Work tasks

The work tasks will depend on your interest and scientific background and will generally include one or more of the following:

 • Design and conduct custom CRISPR experiments and screens
 • Design and optimize high-throughput biology experiments in robotics platforms
 • Set up custom Next Generation Sequencing libraries and technologies
 • Set up flow cytometry – based immunological assays
 • Set up functional assays for immune cells
 • Supervise students and technicians in designing and conducting molecular biology experiments
Qualification requirements

Postdoctoral fellow, position code 1352:

 • PhD, BA or MA (expected PhD graduation date within 6 months of application closing date)
 • Documented research experience in one or more of the following fields: immunology or stem cell biology, high-throughput biology and/or Next Generation Sequencing method development, DNA repair and genome stability.
 • At least one published first-author paper
 • Fluent oral and written English communication skills

The following qualifications will count in the assessment of the applicants:

 • Experience with any of the following techniques: multi-color flow cytometry, Next Generation Sequencing library preparation, immune cell culture and transfection, or experience with mouse work.
 • Experience in genetic analyses
 • Python, Perl, R or other relevant programming language skills
Personal skills
 • Organized, meticulous and independent
 • Ability to communicate and work in shared multidisciplinary projects
 • Willing to supervise students and staff
We offer
 • Salary NOK 534 400 - 615 800 per annum depending on qualifications
 • An exciting, translational project where your strong basic science background can directly benefit our sickest patients
 • Opportunity to shape a new laboratory
 • Upon mutual agreement, the possibility to transition into a researcher position (position code 1109) after the postdoctoral period
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include

 • Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest)
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • Copies of educational certificates (academic transcripts only)
 • List of publications
 • List of 3 reference persons (name, relation to candidate, e-mail and phone number)

Please deliver the application with attachments in our electronic recruiting system. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English.

In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications as well as the candidate’s motivation and personal suitability. We will arrange interviews with the best qualified candidates. We expect that the successful candidate will be able to complete the project during the period of employment.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Fellow period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

If there are qualified applicants with special needs, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

Contact information

Inquiries about the positions can be directed to group leader Dr. Emma Haapaniemi, emma.haapaniemi@ncmm.uio.no

Inquiries about application can be directed to HR-adviser Nina Modahl: ninam@ncmm.uio.no

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Researcher in Cancer Cell Biology ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215446/researcher-in-cancer-cell-biologyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215446/researcher-in-cancer-cell-biologyAvdeling: Institutt for biovitenskap
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 6. desember 2021
]]>
Mon, 15 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 15 Nov 2021 14:04:05 GMT6. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.

Department of Biosciences (IBV) is one of nine departments at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Research in the department is organised in five sections covering topics within biochemistry, molecular biology, physiology, cell biology, genetics, aquatic biology, toxicology, ecology, and evolutionary biology. Education across these topics is offered for around 350 bachelor, 250 master, and 120 PhD students. With 52 permanent professors/associate professors, post-docs, researchers, technical, and administrative personnel, the Department has a total staff of 340 from more than 30 different countries. The Department aims to maintain high international standards within both research and teaching. The new bachelor program in bioscience is the first of its kind to include programming and computational modelling as core elements.

]]>
Job description

Position as Researcher available at the Department of Biosciences, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo in the research group of Professor Cinzia Progida.

The position is for a period of 16 months.

The candidate for this position will work on a project funded by the Norwegian Cancer Society. The goal of this project is to identify and characterize molecules and pathways involved in lysosome transformation in cancer cells, and how this is coupled with the development of the cancer cell migratory and invasive ability. To achieve this, the project will make use of RNAi screens, proteomics, and advanced imaging techniques such as super-resolution and live imaging. Our group has access to the National imaging platform NorMIC Oslo, https://www.mn.uio.no/ibv/english/research/infrastructure/facilities/life-science/imaging/normic/ with a wide range of state-of-the-art imaging equipment. The Department of Biosciences harbors also an EM-lab, the Norwegian Sequencing Centre (NSC) and Proteomics services. The work includes collaboration with national and international groups and the candidate will have the possibility to spend a short visiting period in the lab of prof. Roberto Zoncu at the University of California, Berkeley.

Qualification requirements

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition is to be among Europe’s leading communities for research, education and innovation. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

 • Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in Cell Biology, Molecular Biology, or similar field. Doctoral dissertation must be submitted for evaluation by the closing date. Only applicants with an approved doctoral thesis and public defence are eligible for appointment.
 • Fluent oral and written communication skills in English
 • Competitive publication track record
 • Documented hands-on experience with eukaryotic (preferably mammalian) cell culture is required
 • Extensive practical experience with molecular and cell biology methods is required
 • Previous experience with advanced imaging techniques, preferably confocal live imaging, and image analysis is required
 • Documented experience with intracellular transport and/or cell migration is a strong advantage
Personal skills

We are seeking a highly motivated, enthusiastic and hard-working candidate with the ambition to gain new insights and publish papers in leading, international journals. Applicants must show good interpersonal skills and be willing to work in close collaboration with the project PI and other members of the project team, as well as have the ability to work independently.

Personal suitability for the position will be emphasized.

We offer
 • salary NOK 534 400 – 574 700 per annum depending on qualifications in position as Researcer (position code 1109)
 • a professionally stimulating working environment
 • attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include

 • Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest and describing how your background and previous experience relate to the project in general, and how your skills fit into the research framework outlined)
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • Copies of educational certificates, academic transcript of records and letters of recommendation
 • A complete list of publications and up to 5 academic works that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications, the project description (whenever this is required in the call for applicants), and the quality of the project as well as the candidates motivation and personal suitability. Interviews with the best qualified candidates will be arranged.
It is expected that the successful candidate will be able to complete the project in the course of the period of employment.

Formal regulations

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

If there are qualified applicants with special needs, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

Contact information

For further information please contact: Professor Cinzia Progida, e-mail: c.a.m.progida@ibv.uio.no, phone: +47 228 54441.

For questions regarding the recruitment system please contact: HR adviser Nina Holtan, e-mail: nina.holtan@mn.uio.no, phone: +47 228 54424.

]]>
1109 Forsker
<![CDATA[ Universitetslektor i regulatorisk farmasi - 20 % stilling ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215448/universitetslektor-i-regulatorisk-farmasi-20-stillinghttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215448/universitetslektor-i-regulatorisk-farmasi-20-stillingAvdeling: Farmasøytisk institutt
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 6. desember 2021
]]>
Mon, 15 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 15 Nov 2021 14:05:54 GMT6. desember 2021Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.

Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

]]>
Om stillingen

Ved Farmasøytisk institutt, Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi er det ledig en 20% stilling i 3 år som universitetslektor i regulatorisk farmasi.
Tiltredelse ønskes snarest mulig og innen 01.02.2022.

Beskrivelse av arbeidsoppgaver

For å imøtekomme endringer og nye krav fra myndigheter og samfunnet for øvrig, ønsker Farmasøytisk institutt å bygge opp regulatorisk kompetanse ved instituttet. Det opprettes derfor en 20% stilling for 3 år som universitetslektor i regulatorisk farmasi ved Farmasøytisk institutt. Hensikten med stillingen er først og fremst å styrke undervisning i regulatorisk farmasi.

Stillingen vil knyttes til fagområdet samfunnsfarmasi som har ansvar for undervisning i samfunnsfarmasøytiske fag på farmasistudiet, inkludert praksisdelen på apotek, metodekurs på masternivå og PhD-nivå. Faggruppen har et utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid med andre samfunnsfarmasøytiske og medisinske miljøer.

Personen som tilsettes vil få ansvar for undervisning i regulatorisk farmasi, inkludert emneansvaret for emnet Farmakoepidemiologi og legemiddelovervåkning i praksis (FARM5220) og undervisning i legemiddellovgivning i emnene Farmasøyten, pasienten og samfunnet (FARM1020), Folkehelse og legemiddelbruk (FARM3120) og Farmasøytisk praksis (FARM3130). Administrative oppgaver vil følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser. 

Stillingen krever tilstedeværelse på UiO. Det forventes aktiv deltagelse i fagmiljøet ved avdelingen og tilstedeværelse fortrinnsvis 1 dag i uken.

For ytterligere informasjon om oppbyggingen av den reviderte studieplanen, se www.uio.no/studier/program/farmasi/oppbygging/

Kvalifikasjonskrav
 • Søkeren må ha mastergrad eller tilsvarende innen farmasi, samt autorisasjon som provisorfarmasøyt.
 • Søkere må ha arbeidserfaring innen regulatorisk farmasi og farmakovigilance, fortrinnsvis fra Norge.
 • Undervisningsspråket er norsk (skandinavisk), så flytende norsk (skandinavisk) muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Undervisningserfaring og dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning er en fordel.
 • Erfaring fra europeisk eller internasjonalt regulatorisk arbeid er en fordel.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner.
 • Erfaring med IKT-baserte undervisningsplattformer er en fordel.

Den som ansettes kan etter ansettelsen be om å bli vurdert for førstelektorkompetanse. Det oppnevnes da en komité som skal vurdere dette iht. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Personlig opprykk medfører ikke endring av arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr

Farmasøytisk institutt har et levende og aktivt undervisnings- og forskningsmiljø. Den rette kandidaten vil kunne få en unik mulighet til å bidra inn i strategisk arbeid om undervisning og forskning innen regulatorisk farmasi.

 • Lønn fra kr 491 200 til kr 689 600 avhengig av erfaring og kompetanse, i stilling som universitetslektor (stillingskode 1009)
 • Engasjerte medarbeidere innen samfunnsfarmasi
 • Et arbeidsmiljø som brenner for utvikling av god undervisning og samfunnsfarmasøytisk forskning
 • Muligheter for faglig oppdatering og for å påvirke fremtidens farmasøyter
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Liste over relevant arbeidserfaring
 • En dokumentert oversikt over undervisningserfaring, og andre kvalifikasjoner som man vil ha vurdert
 • Liste over evt. vitenskapelige arbeider, publiserte abstrakts eller postere med angivelse av hvor de er offentliggjort.
 • Kopier av vitnemål, attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, epostadresse og telefonnummer)

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Professor Hedvig Nordeng, telefon: 22856604, e-post: h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no

Professor Sverre Arne Sande, telefon: 22856590, e-post: s.a.sande@farmasi.uio.no

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR-rådgiver Torunn Standal Guttormsen,
e-post: t.s.guttormsen@mn.uio.no.

]]>
1009 Universitetslektor
<![CDATA[ Universitetslektor i samfunnsfarmasi/farmasøytisk praksis - 20 % stilling ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215458/universitetslektor-i-samfunnsfarmasi-farmasoeytisk-praksis-20-stillinghttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215458/universitetslektor-i-samfunnsfarmasi-farmasoeytisk-praksis-20-stillingAvdeling: Farmasøytisk institutt
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 6. desember 2021
]]>
Mon, 15 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 15 Nov 2021 14:56:10 GMT6. desember 2021Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.

Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

]]>
Om stillingen

Ved Farmasøytisk institutt, Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi er det ledig en 3-årig 20% stilling hovedsakelig knyttet til Farmasøytisk praksis.
Tiltredelse ønskes så snart som mulig.

Beskrivelse av faggruppen og arbeidsoppgaver

Faggruppen i samfunnsfarmasi består i dag av 3 fast vitenskapelige ansatte, 4 forskere/lektorer i bistilling, 2 post doc, 10 stipendiater, samt flere mastergrads-studenter. Faggruppen har ansvar for undervisning i samfunnsfarmasøytiske fag på farmasistudiet (FARM1120 Farmasøyten, pasienten og samfunnet, FARM3120 Folkehelse og legemiddelbruk og FARM3130 Farmasøytisk praksis).
På masternivå undervises det i Apotekdrift og ledelse, samfunnsvitenskapelige og – epidemiologiske forskningsmetoder. Faggruppen har et utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid med andre samfunnsfarmasøytiske og kliniske miljøer.

Personen vil i all hovedsak bidra inn i emnet FARM3130 Farmasøytisk praksis.
Oppgavene inkluderer planlegging av undervisning/samlinger, oppgaveretting, eksaminasjon, samt oppfølging av praksisveiledere og studenter. Personen vil også kunne få enkelte apotekrelaterte undervisningsoppgaver innen andre samfunnsfarmasøytiske emner (FARM1120 Farmasøyten, pasienten og samfunnet, FARM3120 Folkehelse og legemiddelbruk, FARM5130 Apotekdrift og ledelse). Administrative oppgaver vil følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser. 

Det forventes aktiv deltagelse i fagmiljøet ved avdelingen, og at man er selvgående og ansvarsfull. Stillingen krever tilstedeværelse på UiO i gjennomsnitt 1 dag i uken.

For ytterligere informasjon om oppbyggingen av den reviderte studieplanen, se www.uio.no/studier/program/farmasi/oppbygging/

Kvalifikasjonskrav
 • Søkeren må ha mastergrad eller tilsvarende innen farmasi, samt autorisasjon som provisorfarmasøyt.
 • Søkeren må jobbe i apotek (fortrinnsvis primærapotek), og ha god kjennskap til norsk helse- og apotekvesen​
 • Undervisningsspråket er norsk (skandinavisk), så flytende norsk (skandinavisk) muntlig og skriftlig er en forutsetning.
   

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • Undervisningserfaring, veiledningserfaring av farmasistudenter og pedagogisk kompetanse er en fordel.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner.
 • Erfaring fra primærhelsetjenesten og/eller tverrfaglig samarbeid.
 • Erfaring med IKT-baserte undervisningsplattformer er en fordel.

Den som ansettes kan etter ansettelsen be om å bli vurdert for førstelektorkompetanse. Det oppnevnes da en komité som skal vurdere dette iht. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Personlig opprykk medfører ikke endring av arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr

Farmasøytisk institutt har et levende og aktivt undervisnings- og forskningsmiljø. Den rette kandidaten vil kunne få en unik mulighet til å bidra inn i strategisk arbeid om innhold i farmasistudiet og spesielt til hva farmasistudiet skal inneholde for å forberede fremtidige farmasøyter til nye oppgaver og roller i apotek.

 • Lønn fra kr 491 200 til kr 689 600 avhengig av erfaring og kompetanse, i stilling som universitetslektor (stillingskode 1009)
 • Engasjerte medarbeidere innen samfunnsfarmasi
 • Et arbeidsmiljø som brenner for utvikling av god undervisning og samfunnsfarmasøytisk forskning
 • Muligheter for faglig oppdatering og for å påvirke fremtidens farmasøyter
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Liste over relevant arbeidserfaring
 • En dokumentert oversikt over undervisningserfaring, og andre kvalifikasjoner som man vil ha vurdert
 • Liste over evt. vitenskapelige arbeider, publiserte abstrakts eller postere med angivelse av hvor de er offentliggjort
 • Kopier av vitnemål, attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, epostadresse og telefonnummer)

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Professor Anne Gerd Granås, epost: a.g.granas@farmasi.uio.no

Professor Sverre Arne Sande, telefon: 22856590, e-post: s.a.sande@farmasi.uio.no

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR-rådgiver Torunn Standal Guttormsen,
e-post: t.s.guttormsen@mn.uio.no.

]]>
1009 Universitetslektor
<![CDATA[ Universitetslektor i samfunnsfarmasi ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215464/universitetslektor-i-samfunnsfarmasihttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215464/universitetslektor-i-samfunnsfarmasiAvdeling: Farmasøytisk institutt
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 6. desember 2021
]]>
Mon, 15 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 15 Nov 2021 15:10:14 GMT6. desember 2021Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.

Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

]]>
Om stillingen

Ved Farmasøytisk institutt, Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi, er det ledig et 6 måneders vikariat fom 01.02.2022.  Hensikten med stillingen er å styrke undervisning i samfunnsfarmasi.

Beskrivelse av faggruppen og arbeidsoppgaver

Faggruppen i samfunnsfarmasi består i dag av 3 fast vitenskapelige ansatte, 4 forskere/lektorer i bistilling, 2 post doc, 10 stipendiater, samt flere mastergrads-studenter. Faggruppen har ansvar for undervisning i samfunnsfarmasøytiske fag på farmasistudiet (FARM1020 Farmasøyten, pasienten og samfunnet, FARM3120 Folkehelse og legemiddelbruk og FARM3130 Farmasøytisk praksis).
På masternivå undervises det i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, apotekledelse og farmakoepidemiologiske metoder. Faggruppen har et utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid med andre samfunnsfarmasøytiske og medisinske miljøer.

Farmasøytisk institutt har nylig implementert ny studieplan for farmasistudiet. I denne forbindelsen er det behov for å ansette en midlertidig universitetslektor i Samfunnsfarmasi. Personen som ansettes vil få emneansvar for FARM 3120 «Legemidler og folkehelse» og undervisningsoppgaver i dette emnet, samt undervisningsoppgaver innen FARM1020 «Farmasøyten, pasienten og samfunnet».  Personen som ansettes er forventet å bidra til videreutvikling av disse emnene i henhold til læringsutbyttene, samt også bidra i eksaminering av farmasistudenter innen andre samfunnsfarmasøytiske emner. Administrative oppgaver vil følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser. 

Stillingen krever tilstedeværelse på UiO.

For ytterligere informasjon om oppbyggingen av den reviderte studieplanen, se www.uio.no/studier/program/farmasi/oppbygging/

Kvalifikasjonskrav
 • Mastergrad innen farmasi, samt autorisasjon som provisorfarmasøyt.
 • God kjennskap til norsk helse- og apotekvesen, og arbeidserfaring herfra.
 • Undervisningsspråket er norsk, så flytende norsk muntlig og skriftlig er en forutsetning.
 • Undervisningserfaring innen samfunnsfarmasi eller relaterte fagområder er også et krav.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • Gode kommunikasjonsegenskaper, samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner med farmasistudenter.
 • Erfaring fra undervisning av farmasistudenter innen samfunnsfarmasi
 • Erfaring med IKT-baserte undervisningsplattformer som brukes ved UiO er en fordel
 • Erfaring fra primærhelsetjenesten og/eller tverrfaglig samarbeid.
 • Erfaring med ulike pedagogiske metoder og studentaktive læringsformer
 • Det forventes aktiv deltagelse i fagmiljøet ved avdelingen, og at man er selvgående og ansvarsfull.
Vi tilbyr

Farmasøytisk institutt har et levende og aktivt undervisnings- og forskningsmiljø. Den rette kandidaten vil kunne få en unik mulighet til å bidra inn i strategisk arbeid om innhold i farmasistudiet og spesielt til hva farmasistudiet skal inneholde for å forberede fremtidige farmasøyter til nye oppgaver og roller i apotek.

 • Lønn fra kr 516 100 til kr 615 800 avhengig av kompetanse, i stilling som universitetslektor (stillingskode 1009)
 • Engasjerte medarbeidere innen samfunnsfarmasi
 • Et arbeidsmiljø som brenner for utvikling av god undervisning og samfunnsfarmasøytisk forskning
 • Muligheter for faglig oppdatering og for å påvirke fremtidens farmasøyter
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • Fullstendig publikasjonsliste og faglige/vitenskapelige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Professor Hedvig Nordeng, telefon: 22856604, e-post: h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no

Professor Sverre Arne Sande, telefon: 22856590, e-post: s.a.sande@farmasi.uio.no

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR-rådgiver Torunn Standal Guttormsen,
e-post: t.s.guttormsen@mn.uio.no.

]]>
1009 Universitetslektor
<![CDATA[ Førsteamanuensis i medisin (samfunnsmedisin) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/213486/foersteamanuensis-i-medisin-samfunnsmedisinhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/213486/foersteamanuensis-i-medisin-samfunnsmedisinAvdeling: Institutt for helse og samfunn (HELSAM)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 7. desember 2021
]]>
Tue, 09 Nov 2021 00:00:00 GMTTue, 12 Oct 2021 09:59:56 GMT7. desember 2021Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

]]>
Om stillingen

Institutt for Helse og samfunn er kjennetegnet av en bred forståelse av sykdom, helse og helsetjenester der både kultur, miljø, samfunn og biologi spiller inn. Denne kompleksiteten reflekteres både i instituttets forskning, undervisning og formidling. Personer i vitenskapelige stillinger er formelt sett ansatt ved instituttet, men har arbeidssted og faglig forankring ved en av avdelingene. Denne stillingen er forankret ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse.

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse er en tverrfaglig enhet som består av forskere med bakgrunn fra medisin, samfunnsfag og humaniora. Vår forskning foregår primært innenfor sosial-, samfunns-, arbeids- og trygdemedisin, med fokus på sosiale ulikheter i helse, forebyggende og helsefremmende arbeid, global helse, epidemiologi, medisinsk antropologi og medisinsk historie. Avdelingen er ansvarlig for undervisningen i samfunnsmedisin i medisinstudiet, et masterprogram i «International Community Health», veiledning av PhD kandidater og forskerkurs.

Undervisingsrelatert arbeid utgjør 45 % av stilllingen, mens 10 % er beregnet til administrative oppgaver. 

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse er i ferd med å styrke sin innsats innen samfunnsmedisin. Vårt mål er å utvikle nyskapende tverrfaglig forskning innen samfunnsmedisin og utdanne studenter som aktivt kan bidra til å skape et mer helsefremmende og bærekraftig samfunn. Gjennom et tett samspill med tjenestene og brukere av tjenestene ønsker vi å medvirke til et samfunn bygget på kunnskap, ferdigheter og holdninger der sosial rettferdighet står i sentrum. Den som ansettes forventes å være sentral i dette arbeidet. Hovedtyngden av undervisningen vil være knyttet til profesjonsstudiet i medisin hvor samfunns- og sosialmedisin har stor betydning, men det er også aktuelt å utvikle tilsvarende kurs for masterprogrammet i «International Community Health» og fakultetets PhD program samt å bidra til å knytte sterkere bånd til fakultetets forskerlinje. Det er ønskelig at den som ansettes kan ta lederroller i undervisning, særlig som undervisningsleder i samfunnsmedisin.

Den som tilsettes skal lede og initiere forskning og forskningsveiledning, undervise studenter og stipendiater og påta seg eksamensarbeid samt administrative oppgaver etter de til enhver tid gjeldende regler. Fakultetet har ansvar for undervisning (inklusive eksamensarbeid) på profesjonsstudiet i medisin/odontologi og fakultetets bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har fakultetet ansvar for forskerutdanningen. Stillingsinnehaver plikter å utføre undervisning (inklusive ikke fagspesifikke veilederoppgaver som for eksempel PBL-grupper) i henhold til de behov fakultetet/instituttet til enhver tid har, innenfor de veiledende tidsmessige rammer som er satt for stillingen. Det forventes at den som tilsettes deltar i bedømmelsen av doktoravhandlinger, i bedømmelseskomiteer ved tilsettinger og kompetanseopprykk, og at vedkommende ved behov påtar seg oppgaven som disputasleder. Det forventes høye ambisjoner og kvalitet med hensyn til undervisning, forskning og formidling. Det forventes høy kvalitet på forskning og publisering i fagfellevurderte kanaler, fortrinnsvis internasjonale. Søker må beskrive sin forskningsprofil relatert til eksisterende forskning ved enheten. Det vil bli vektlagt hvordan søkers forskningsprofil har relevans for enhetens strategiske satsning. En tre-årig plan for utvikling av egen forskning relatert til stillingsbeskrivelse og kunngjøringstekst relevant for instituttets strategiske satsninger må utvikles og presenteres til nærmeste leder innen seks måneder etter ansettelse.

Vurderingsgrunnlaget for sakkyndig komité er vitenskapelige arbeider og andre faglige, pedagogiske og formidlingsmessige kvalifikasjoner. Kvalifikasjoner for ledelse og administrasjon vil også bli vektlagt. I komiteens rangering av kompetente søkere trekkes hele bredden av disse kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. Det legges særlig vekt på kvalifikasjoner som står sentralt i stillingsbeskrivelse. Pedagogiske og vitenskapelige kvalifikasjoner tillegges vekt foran øvrige kvalifikasjoner. Originalitet og nyskaping i vitenskapelig produksjon vektlegges foran totalt omfang og arbeider fra de siste 5 år tillegges større vekt enn eldre.

I den endelige vurdering og innstilling vil det bli lagt vekt på kvalifikasjoner relatert til stillingsbeskrivelse, sakkyndig komités vurdering, vurderinger av personlig egnethet for stillingen (basert på intervjuer og innhentede referanser), pedagogiske og faglige formidlingskvalifikasjoner (basert bl.a. på prøveforelesning), planer for forskning og ambisjoner for egen undervisningsaktivitet.

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse må skaffe seg dette i løpet av to år.

Søkere må kunne undervise på norsk, svensk eller dansk innen to år, og må i mellomtiden kunne undervise på engelsk.

Kvalifikasjonskrav
 • Utdannet lege
 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner
 • Forskningsmessig kompetanse innen samfunnsmedisin
 • God kunnskap om norsk helsevesen
 • Utdanningsfaglig kompetanse. Søkere som ikke har dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra ansettelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk). Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk på ansettelsestidspunktet gis en frist på to år for å lære norsk
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse vil telle positivt

Det kan være en fordel:

 • å ha kompetanse innen trygdemedisin
 • å være forskningsmessig aktiv i sosialmedisin
 • å ha en bakgrunn i et forskningsrelatert og/eller klinisk arbeid med sosialt sårbare grupper
 • å være spesialist i samfunnsmedisin eller være tilsvarende kvalifisert igjennom erfaring i samfunnsvitenskap, trygdeepidemiologi
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner
 • Aktiv deltakelse i fagmiljøet og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • Deltakelse i og evne til å utvikle internasjonale og nasjonale nettverk av betydning for fag og forskning
 • Den som ansettes skulle være forberedt å ta lederroller i undervisning og forskning
Vi tilbyr
 • Lønn fra kr 665 700 til kr 801 300 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Førsteamanuensis vil ha mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev 
 • CV 
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • En plan for utvikling av egen forskning, og for innhenting av eksterne midler for finansiering av forskningen.
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis). Mappen skal inneholde en plan med hensyn til utvikling av egen undervisning tilpasset målgruppene og hovedsakelig medisinstudenter. Nyskapende tilnærming vil bli tillagt vekt fremfor dokumentert erfaring.
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Vitnemål og attester
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)


Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

En sorteringskomité vil invitere de mest aktuelle kandidatene til å sende inn inntil 10 vitenskapelige arbeider for sakkyndig bedømmelse. Vitenskapelige arbeider skal av den grunn ikke lastes opp sammen med søknaden. 

Det skal benyttes intervju (og eventuelt prøveundervisning) i tilsettingsprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder og Professor: Christoph Gradmann, telefonnummer: +47 22850615 , e-mail: christoph.gradmann@medisin.uio.no

For spørsmål angående søknadssprossesen: Personalrådgiver Pia Kristina den Boer, e-mail: p.k.d.boer@medisin.uio.no

]]>
1011 Førsteamanuensis
<![CDATA[ Adjunct Professor/Associate Professor of Medicine (Urology) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215032/adjunct-professor-associate-professor-of-medicine-urologyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215032/adjunct-professor-associate-professor-of-medicine-urologyAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 7. desember 2021
]]>
Mon, 08 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 08 Nov 2021 16:37:28 GMT7. desember 2021About the University of Oslo

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

 

The Institute of Clinical Medicine (Klinmed) is one of three institutes under the Faculty. Klinmed is responsible for the Faculty's educational and research activities at Oslo University Hospital and Akershus University Hospital. With about 800 employees spread over approximately 425 manlabour years, Klinmed is the university's largest institute. Our activities follow the clinical activity at the hospitals and are spread across a number of geographical areas.

]]>
How to apply

A permanent position is available as Adjunct Professor/ Associate Professor of Medicine (Urology) 20 % position at the Institute of Clinical Medicine combined with the position of Senior Consultant at the Department of Urology, Division of Surgery, Inflammatory Diseases and Transplantation, Oslo University Hospital.

This combined position is published via Oslo University Hospital, please follow this link to se the full advertisment WebCruite Ref. no 4440561421.

]]>
9301 Professor II
<![CDATA[ Klinisk utreder ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215445/klinisk-utrederhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215445/klinisk-utrederAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 8. desember 2021
]]>
Wed, 17 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 15 Nov 2021 14:03:09 GMT8. desember 2021Om arbeidsgiver

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

]]>
Om NORMENT

Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) er et Senter for fremragende forskning støttet av Norges forskningsråd og med Universitetet i Oslo som vertsinstitusjon. Senterets hovedformål er å skaffe mer kunnskap om årsak og behandling av alvorlige psykiske lidelser inkludert schizofreni og bipolar lidelse, og involverer samarbeid mellom forskningsgrupper i psykiatri, kognisjon, molekylærgenetikk og hjerneavbildning. Senteret driver en rekke underprosjekter som spenner fra forskning på biologiske markører og genetikk til kliniske prosjekter innen sykdomsforløp og behandling. NORMENT koordinerer store transnasjonale multisenter studier som involverer alle psykiatriske sykehus og klinikker i Oslo-regionen og også flere forskergrupper ved Universitetet i Oslo. NORMENT har et stort tverrfaglig og internasjonalt miljø med utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Les mer om oss: https://www.med.uio.no/norment/

Om stillingen

Vi søker nå en klinisk utreder til et pågående forskningsprosjekt om ungdomspsykose (Ungdoms-TOP eller UTOP). Prosjektet er del av TOP-prosjektet som er knyttet til NORMENT og administreres av Senter for Psykoseforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. UTOP ble startet i 2012 med hensikt å øke kunnskapen om tilstander blant ungdommer. Vi har opprettet en klinisk kohort av pasienter fra BUP klinikkene og friske frivillige deltagere fra Oslo-regionen, i hovedsak innenfor Oslo universitetssykehus, og følger alle deltakere over tid. I tillegg fortsettes førstegangsinklusjonen av prosjektdeltagere. Ungdommene undersøkes med standardiserte instrumenter for klinisk karakteristikk, hjerneavbildning, nevropsykologiske tester og blodprøver for biomarkører og genetikk.

Arbeidsoppgavene til klinisk utreder i UTOP er å koordinere og utvikle rekruttering av pasienter og friske deltagere, samt gjøre den kliniske inklusjonen. I praksis innebærer dette å utrede forskningsdeltagere med kliniske protokoller, følge til MR-undersøkelse mm. Det oppmuntres til egen forskning innen rammen for prosjektet i stillingen.

Stillingen er en 100 % stilling som forsker SKO 1108 for en periode på  8 måneder med mulighet for forlengelse.

Kvalifikasjonskrav
 • Profesjonsbakgrunn som lege eller klinisk psykologi
 • Klinisk erfaring fra psykosediagnostikk hos voksne og ungdom.
 • Flytende norsk muntlig og skriftlig
 • Forskningserfaring er en fordel
 • Førerkort for klasse B er en fordel
Personlige egenskaper

Klinisk utreder kommer til å samarbeide med forskere i UTOP og NORMENT, og evne til samarbeid samt interesse for psykoseforskning og psykiatrisk problematikk blant ungdom vektlegges.

Vi søker deg som

 • liker å jobbe med mennesker
 • er empatisk og tålmodig
 • er ansvarsbevisst og har gode kommunikasjonsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Et aktivt og spennende arbeidsmiljø
 • Lønn etter utdanningsnivå og kompetanse i SKO 1108 (master-/profesjonsnivå) med årslønn fra kr 468 300 til kr 535 000
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
Søknad

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk “søk stillingen”. Ved utdanning utenfor

Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontaktinformasjon
 • Ansvarlig prosjektleder er professor Ingrid Agartz, epost: ingrid.agartz@medisin.uio.no
 • For spørsmål om elektronisk søknad kan du kontakte HR-rådgiver Svetlana Trofimova, epost: svetlana.trofimova@medisin.uio.no
Andre opplysninger

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. 

]]>
1108 Forsker
<![CDATA[ Postdoctoral Research Fellowship within MULTIWRITE ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/212320/postdoctoral-research-fellowship-within-multiwritehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/212320/postdoctoral-research-fellowship-within-multiwriteAvdeling: Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 10. desember 2021
]]>
Thu, 18 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 20 Sep 2021 14:24:14 GMT10. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department of Literature, Area Studies and European Languages is involved in extensive research, teaching and outreach in the fields of literature, area studies and linguistics within European languages apart from the Nordic ones. The Department has an active research environment with a wide range of international collaboration. Many of our researchers play a part in giving the general public insight into the results of this research. The Department has about 130 members of staff: approximately 80 in academic posts, approximately 30 Ph.D. fellows and postdoctoral fellows, and 18 in administrative posts. The Department has approximately 300 master students and 1000 bachelor students.

]]>
Job description

A Postdoctoral Research Fellowship (SKO 1352) is available at the Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo. The Postdoctoral Research Fellowship is funded by the Research Council of Norway and is associated with the research project “MULTIWRITE – Interactions Between First, Second and Third Languages” (project number: 324962). The candidate is expected to present a research project closely connected to the main project.

The languages a learner knows are all held by the same mind. Yet, language acquisition is largely studied one language at a time. In the MULTIWRITE project, we will study the language development of multilingual learners as a whole, and over time, in order to understand how their languages interact. We will also investigate how language teaching in schools can foster development across languages, and how teachers can collaborate across language subjects to increase pupils' learning. We will do this by investigating non-literary written production and teacher feedback in the first (Norwegian), second (English) and third (French/German/Spanish) languages over the first year of Norwegian upper secondary school, and by exploring teacher collaboration across language subjects.

The postdoctoral research fellow will contribute mainly to the part of the project that focuses on the interaction between learners’ languages in the development of syntactic complexity and text structure, and applicants are invited to submit a research proposal within this area. In addition to the students’ development in Norwegian and English, the project should consider at least one of the foreign languages commonly taught in Norwegian schools – French, German or Spanish. The research fellow is expected to use corpus-linguistic methods of investigation and will get access to the data collected by the research group. He/she will do some syntactic annotation of the texts and will oversee the work of the research assistant hired to help us with the annotation.

The research fellow will be a part of the project group and contribute to the discussion and development of ideas, publish individually and together with other project members, assist in the organization of workshops and contribute to the project blog.

More about the position

The position is available for a period of two years. There is a 10 % component of the position that is devoted to compulsory work (teaching, administrative duties, etc.) that will be assigned by the department in agreement with the project manager, depending on the candidate’s qualifications.

The successful candidate is expected to become part of the research environment/network of the department and contribute to its development. The main purpose of postdoctoral research fellowships is to qualify researchers for work in higher academic positions within their disciplines.

Qualification requirements
 • PhD with a specialization in one or more of the areas relevant for the project (English/French/German/Norwegian/Spanish language and linguistics, corpus linguistics, contrastive linguistics, language acquisition)
 • Fluent oral and written communication skills in English and Norwegian (or another Scandinavian language) and good knowledge of German, French or Spanish.
 • Solid knowledge of corpus linguistic methods
 • Personal suitability and motivation for the position
 • The candidate's research project must be closely connected to the part of the MULTIWRITE project focusing on development of syntactic complexity and text structure
 • Knowledge of or a willingness to learn R is an advantage

The doctoral dissertation must have been submitted for evaluation before the application deadline.

Further qualifications

In the evaluation of the applications, emphasis will be placed on:

 • the project’s scientific merit, research-related relevance and innovation
 • the applicant’s estimated academic and personal ability to carry out the project within the allotted time frame and contribute to the MULTIWRITE project
 • good co-operative skills, and the ability to successfully join in academic collaboration within and across disciplines.
We offer
 • salary level NOK 534 400 – 594 300 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellow (position code 1352)
 • a professionally stimulating working environment
 • attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

Applicants must submit the following attachments with the electronic application form, preferably in pdf-format:

 • cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest)
 • CV (summarizing education with grades listed, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • Project description, see Template for research proposals (3-5 pages, max. 14,000 characters, excluding references.). The project description must present a feasible progress plan. It is expected that the applicant will be able to complete the project during the period of appointment
 • a complete list of publications

Diplomas, certificates, doctoral thesis and other academic works will be requested later.

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English or a Scandinavian language.

In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications, the project description (whenever this is required in the call for applicants), and the quality of the project as well as the candidates motivation and personal suitability. 

The short-listed candidates will be invited to an interview at the University of Oslo or we will arrange for an interview on Skype.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Fellow period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for the purpose of securing rights to intellectual property created by its employees, including research results.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Contact information

Project leader, Associate Professor Hildegunn Dirdal (e-mail) 

Head of Administration Karina Kleiva (e-mail)

HR Adviser Evian Nordstrand (e-mail) - for questions on electronic application 

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ PhD Research Fellowship in Cancer Chromatin and Epigenetics ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214794/phd-research-fellowship-in-cancer-chromatin-and-epigeneticshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214794/phd-research-fellowship-in-cancer-chromatin-and-epigeneticsAvdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 10. desember 2021
]]>
Tue, 09 Nov 2021 00:00:00 GMTThu, 04 Nov 2021 08:17:31 GMT10. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Institute of Basic Medical Sciences overall objective is to promote basic medical knowledge in order to understand normal processes, provide insight into mechanisms that cause illness, and promote good health. The Institute is responsible for teaching in basic medical sciences for the programmes of professional study in medicine and the Master's programme in clinical nutrition. The Institute has more than 300 employees and is located in Domus Medica.

]]>
Job description

Applications are invited for a 3 year position in a Research Fellowship as PhD Candidate in cancer chromatin and epigenetics.

The PhD candidate will be part of Chromatin Biology group at Division of Biochemistry, Institute of Basic Medical Sciences and the Norwegian Centre of Excellence, Centre for Cancer Cell Reprogramming (CanCell) at University of Oslo, Norway.

The candidate will be supervised in strong research environments that will provide a unique opportunity to learn and develop leading solutions in a highly competitive field. The epigenetic environment at the Division of Biochemistry has focus on transcription factors and epigenetic modifiers with cutting-edge research into chromatin organization in health and disease. Co-supervisor Marie Rogne has extensive experience molecular techniques described for the project, specifically with focus on epigenetic regulation in cancer, and co-supervisor Philippe Collas is a world leading scientist in the field of 3D chromatin regulation.

More about the position

Epigenetic driver genes and modifiers have strong effects on development and progression of several types of cancers. These are believed to profoundly alter the cancer cell’s global epigenetic landscape, although the underlying mechanisms are poorly understood. Through next-generation sequencing of genomic DNA and RNA, in combination with epigenetic techniques (ChIP-seq, ATAC-seq, MNase-seq, Hi-C and related), we can generate genome-wide profiles of a number of features of nuclear DNA, such as histone modifications, chromatin openness, chromatin conformations and occupancy of DNA-binding proteins. The recent advancement of different single-cell sequencing technologies allows us to look at cell to cell variations in a population of cells or within a tissue. The goal of this PhD-project is to elucidate the mechanisms underlying chromatin interactions and gene regulation during tumour formation with a specific focus on rare cancers such as osteo- and liposarcomas.

To elucidate these mechanisms the candidate will use genetic, biochemical, and genome-wide approaches such as cultivation of different cancer cells, immunohistochemistry, Cut&Run, ATAC-seq, RNA-seq, proteomics, viability and toxicity assays, qRT-PCR, gene knockdown system, genome-engineering using CRISPR-Cas9 system, Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) and Hi-C. The candidate will learn and perform the bioinformatics analyses of own data.The PhD student will collaborate with a team of researchers and bioinformaticians to ensure access to data, data analysis, development, and reproducibility.

The research fellow must take part in the Faculty of Medicine approved PhD program and is expected to complete the project within the set fellowship period. The main purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree

The applicant must, in collaboration with her/his supervisor, within 3 months after employment, have worked out a complete project description to be attached to the application for admission to the doctoral program. For more information, please see our web site.

Qualification requirements

Candidates for these fellowships are expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

 • Applicants must hold a master’s degree or equivalent in molecular biology, biochemistry, or related fields. A Master’s degree (120 ECTS) or an equivalent qualification, minimum grade B (ECTS grading scale) or higher. The Master’s degree must include a thesis of at least 30 ECTS
 • Fluent oral and written communication skills in English

The purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree. Starting date no later than 30.01.2022.

Personal skills

We are seeking a highly motivated, creative, and skilled candidate with a strong work ethics and background in molecular biology, biochemistry, or related field. The ideal candidate will have experimental experience with molecular biology techniques such as mammalian tissue culture, CRISPR-Cas editing and transcriptional regulation techniques (q-RT-PCR/RNA-seq). Moreover, we seek a candidate with hands on experience with biochemical analysis such as western blot and pulldown analysis followed by mass spectrometry. Candidates that has experience with bioinformatic analysis of RNA-seq and/or proteomics data will be prioritized. The candidate must be able to work independently, but also have good interpersonal skills and desire to contribute to strengthening the research environment. It is expected that the candidate should have strong analytical skills and be motivated by new challenges.

We offer
 • Salary NOK 491 200 – 534 400 per annum depending on qualifications in a position as PhD Research fellow, (position code 1017)
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include

 • Cover letter and statement of motivation (the applicant's research interests and motivation for applying for this position)
 • CV (summarizing education, positions, and academic work)
 • Copies of educational certificates (academic transcripts only)
 • Documentation of English proficiency (if applicable)
 • A complete list of publications and academic works
 • List of reference persons: 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail, and phone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

When evaluating the application, emphasis will be given to the applicant’s academic and personal prerequisites to carry out the project. Applicants may be called in for an interview.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

If there are qualified applicants with special needs, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

Contact information

Associate Professor Ragnhild Eskeland, tlf.: 22 85 14 57, ragnhild.eskeland@medisin.uio.no, www.chromatome.no , http://www.med.uio.no/cancell/english/, Twitter:@EskelandLab

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Stipendiat i rettsvitenskap – forsikringsrett, ved Det juridiske fakultet ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215357/stipendiat-i-rettsvitenskap-forsikringsrett-ved-det-juridiske-fakultethttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215357/stipendiat-i-rettsvitenskap-forsikringsrett-ved-det-juridiske-fakultetAvdeling: Nordisk institutt for sjørett
Fakultet: Det juridiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 10. desember 2021
]]>
Fri, 19 Nov 2021 00:00:00 GMTFri, 12 Nov 2021 14:08:06 GMT10. desember 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Nordisk institutt for sjørett (NIFS) er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet. Instituttet er et ressurssenter for forskning innen sjørett, forsikringsrett, energi- og klimarett i Norden, så vel som i mer grunnleggende formuerett og utvalgte deler av forvaltningsretten.

]]>
Om stillingen

Ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, er det ledig 1 stilling som stipendiat i rettsvitenskap (SKO 1017). Tiltredelse etter avtale.

Stillingen inngår som del av en omfattende samarbeidsavtale mellom fakultetet og næringen for å opprettholde forskning og undervisning i forsikringsrett og videreutvikle faget ved fakultetet, se https://www.jus.uio.no/nifs/forskning/prosjekter/forsikringsrett/ 

Stillingen er eksternfinansiert gjennom samarbeidsavtalen med næringen, men det legger ingen føringer for valget av temaet avhandlingen skal gjelde. Formålet om å opprettholde og videreutvikle forskning og undervisning i forsikringsrett medfører imidlertid at temaet må ta utgangspunkt i norsk/nordisk forsikringsrett. Stillingene vil høre til sjørettsavdelingen ved Nordisk institutt for sjørett. Om instituttet, se https://www.jus.uio.no/nifs/

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Det juridiske fakultet. Det forutsettes at den som ansettes kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram. Les mer om forskerutdanningen her.

Ansettelse kan skje for fire år, som forutsetter 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt, eller for tre år uten undervisningsplikt. Ansettelse for fire år forutsetter at kandidaten kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet.

Mer om stillingen

Stillingen og satsningen gjelder faget forsikringsrett i bred forstand, dvs. både forsikringsavtalerett og den offentligrettslige reguleringen av forsikringsvirksomhet. Stillingen er ikke bundet til et spesielt forsikringsrettslig tema, men prosjektet har definert «Risiko knyttet til klima og miljø» og «Den nordiske dimensjonen av forsikringsretten» som spesielt relevante, se https://www.jus.uio.no/nifs/forskning/prosjekter/forsikringsrett/forskningstemaer.html 

Andre mulige temaer er samspillet mellom forsikringsretten og erstatningsretten og mellom forsikringsretten og kontraktsretten generelt eller knyttet til spesielle problemstillinger, og komparative problemstillinger særlig rettet mot engelsk forsikringsrett.

Stillingen vil være del av en brukergruppe opprettet for prosjektet og forskningen vil skje i samarbeid med denne gruppen og med faggruppen for erstatningsrett og forsikringsrett ved Oslo senter for kommersiell rett. 

Kvalifikasjonskrav og egenskaper 
 • Til stillingen kreves norsk femårig mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende utdanning.
 • Normalt bør søkeren ha karakterer som plasserer vedkommende i fagets øverste sjikt. Dette gjelder også for masteroppgaven.
 • Det kreves gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og gode engelskferdigheter.
 • Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert.
 • Du må ha gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget.
 • Du må ta aktivt del i utvikling av et godt fagmiljø.
Vurderingsgrunnlag 

Søkeren må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider hvor det skal redegjøres for forskningstemaet, dets betydning og relevans for norsk rettsvitenskap, valg av teori og vitenskapelig metode, eventuelle forskningsetiske utfordringer og for hvordan arbeidet planlegges gjennomført.

Ved vurderingen av søknadene vil det bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsen, karakterer, eventuelle tidligere skriftlige arbeider og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsestiden.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vurderingen gjennomføres av en bedømmelseskomité som foretar rangering basert på kriteriene ovenfor og intervjuer av aktuelle kandidater. I enkelte tilfeller nedsettes det en egen intervjukomite. Fakultetets ansettelsesorgan fatter endelig vedtak i ansettelsessaken.

Vi tilbyr
 • Lønn fra kr 491 200 til 534 400,- pr.år
 • Et hyggelig, lærerikt og utviklende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider.
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid).
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem.
 • Inntil 3 vitenskapelige arbeider. Dersom arbeider er skrevet av flere forfattere må arbeidsdelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.
 • Referanseliste (2-3 referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Professor Trine-Lise Wilhelmsen, epost: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no, tlf: 22859615/934 10 132.  

Professor Amund Bjøranger Tørum, epost: a.b.torum@jus.uio.no, tlf: 22859291

For spørsmål om søknadsprosess/Jobbnorge: Personalkonsulent Siri Martenson, epost: siri.martenson@jus.uio.no

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Stipendiat innen algoritmisk tenkning og programmering i realfagenes didaktikk ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215548/stipendiat-innen-algoritmisk-tenkning-og-programmering-i-realfagenes-didaktikkhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215548/stipendiat-innen-algoritmisk-tenkning-og-programmering-i-realfagenes-didaktikkAvdeling: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 10. desember 2021
]]>
Fri, 19 Nov 2021 00:00:00 GMTTue, 16 Nov 2021 13:22:51 GMT10. desember 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.

Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA). Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Equinor driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.
 

]]>
Om stillingen

En stilling som stipendiat er ledig ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Stillingen vil være tilknyttet ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning ved ILS, som samarbeider tett med Center for Computing in Science Education (CCSE) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) på dette området.

Fagfornyelsen i skolen har som målsetning at elever skal få kunnskap om, og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og koding i flere fag. Det er en målsetning at elever ikke bare skal være brukere, men også skapere av teknologi og slik utvikle kompetanse som vil gi rom for innovasjon og skaperkraft innenfor mange fagområder. Algoritmisk tenkning er en problemløsningsmetode som krever utvikling av kunnskap og ferdigheter på flere områder og gjennom programmering kan lærere og elever arbeide med virkelighetsnære problemstillinger. Disse kompetanseområdene åpner for nye måter å lære i realfagene og det er derfor spesielt viktig å utvikle didaktisk kunnskap på dette området.

Stipendiatstillingen vil samarbeid med fagmiljøer som arbeider med innovasjon innenfor realfagenes didaktikk (naturfagene og matematikk) med spesiell vekt på programmering, algoritmisk tenkning, problemløsning og modellering. Gjennom å samle empiriske data om praksis innenfor dette området i skolen (8-13) og/eller lærerutdanningene, vil PhD-prosjektet bidra med ny innsikt i kunnskapsfelt innenfor realfagenes didaktikk og samtidig bidra til utvikling av nye didaktiske modeller for lærerutdanningene.

Mer om stillingen

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid knyttet til undervisning.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det forventes at kandidaten aktivt deltar i organisert forskeropplæring og fakultetets forskeropplæringsprogram. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se fakultetets nettside om PhD program.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har 14 fakultære forskergrupper. Det er forventet at kandidaten inngår i en av forskergruppene på instituttet: Large-scale Educational Assessment (LEA) eller Teachers’ Professional Development and Educational Change (TEPEC).

Kvalifikasjonskrav
 • Fullført mastergrad eller hovedfag innenfor et realfag eller realfagenes didaktikk
 • En mastergrad (120 studiepoeng) minimumskarakter B (ECTS karakterskala) eller tilsvarende. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng, også med minimumskarakter B
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk (eller et annet skandinavisk språk)

I vurderingen vil følgende bli vektlagt:

 • Kvaliteten på prosjektsøknaden, beskrivelsen av forskningsområdet, problemstillinger, valg av relevant teori og forskningsmetoder og gjennomføringsplan
 • Kandidatens akademiske innstilling og motivasjon for å gjennomføre forskerutdanningsprogrammet
 • Erfaring med algoritmisk tenkning og programmering fra skolen eller lærerutdannning
 • Kandidatens personlige egnethet, samarbeidsevner og motivasjon for å jobbe i et tverrfaglig forskerteam
Vi tilbyr
 • Lønn fra kr 491 200 til kr 534 400, avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat (stillingskode 1017)
 • Et stimulerende og aktivt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid og en oversikt over eventuelle publikasjoner)
 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (8-10 sider), se fakultetets nettside om prosjektbeskrivelse
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk “Søk stillingen”. Søknaden kan skrives på norsk (eller annet skandinavisk språk eller engelsk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det vil bli gjennomført intervju med aktuelle kandidater i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Professor/leder av ProTed Doris Jorde

Instituttleder Dijana Tiplic

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Researcher in Compliance Politics and International Investment Disputes (COPIID) project ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215731/researcher-in-compliance-politics-and-international-investment-disputes-copiid-projecthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215731/researcher-in-compliance-politics-and-international-investment-disputes-copiid-projectAvdeling: PluriCourts - Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order
Fakultet: Det juridiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 10. desember 2021
]]>
Fri, 19 Nov 2021 00:00:00 GMTThu, 18 Nov 2021 14:31:01 GMT10. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department of Public and International Law is part of the Faculty of Law. Our researchers cover a great number of fields in public and international law and thereby related fields, such as constitutional law, administrative law, public international law, criminal law and procedure, civil procedure, environmental law, labour law, legal history, legal theory, refugee & asylum law, social law, tax law and women’s law.

PluriCourts - Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order

 

]]>
Job description

A position as Researcher is available, to undertake research as part of the project Compliance Politics and International Investment Disputes (COPIID).

Arbitration of international investment disputes is both central and controversial in international law. Through a network of 3000+ investment treaties, foreign investors can sue states for discrimination, confiscation of property, and unexpected legal changes, which has resulted in more than one thousand cases. Compensation has been granted or included in almost 500 cases, through arbitral awards and settlement agreements. However, investment arbitration has been criticised for its circumscription of states’ regulatory autonomy, lack of neutrality and transparency, and large compensation awards, which has fuelled an ongoing legitimacy crisis in the system.

While research on the origins and dynamics of investment arbitration is increasingly well-established, little is known about what happens in the post-litigation phase. The multidisciplinary project COPIID, based at PluriCourts Centre of Excellence and the Departtment for Public and International Law, University of Oslo, asks therefore three questions: (1) To what extent do states comply with decisions? (2) Why do they comply with such controversial decisions? (3) What are the implications for how we understand the behaviour of ISDS actors and other international courts/tribunals? and (4) What are the implications for ongoing UN and international reform processes on ISDS? The full project description is available on request.

The period of appointment runs for three years without teaching responsibilities.

More about the position

The successful applicant is expected to contribute to the project as follows:

 • Participate actively in the first three of five work packages, which involve (1) data gathering on and coding of the degree and nature of compliance; (2) data gathering on the compliance process for selected cases/countries together with qualitative analysis; and (3) quantitative analysis to examine the potential explanations for state compliance. This would involve coordinating the coding work, supporting data gathering and empirical analysis, and co-writing relevant publication outputs.
 • Participating in other work packages or related scholarly work after agreement with the project leader. The other work packages involve (4) comparative analysis and (5) actor behaviour and reform implications.
 • Assist in the development of the PITAD database, by coding new cases in international investment arbitration, improving the coding system, and/or ensuring good integration of compliance data within the existing PITAD database.
 • In cooperation with the project leader, coordinate the holding of regular digital meetings and annual/semester physical meetings for the project and assist with the strategic development and public communication and administration of the project.
Qualification requirements and other qualities

Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree (PhD) in law, political science, economics or sociology.

Applicants must have at least two years’ experience at the postdoctoral level, and some experience working in a multidisciplinary project team.

Applicants must submit a project description of approximately 5 pages explaining how they would tackle their research task in the given time period.

The applicants should have an excellent command of the English language, written and spoken. Training in or publications spanning at least two of the following methods is a requirement: doctrinal methods, quantitative methods, qualitative methods, archival methods, and computational methods.

Applicants must be able to work independently and in a structured way. Applicants must have good collaboration skills and the ability, willingness and commitment to work in a multidisciplinary team. Engagement with current international investment reform processes is an advantage.

The successful candidate is expected to live and work in Oslo during the project period and participate in common activities at the Centre, such as book editing, writing grant applications, lecturing at seminars, etc.

Evaluation of the applicant

In the evaluation of candidates, emphasis will be placed on the candidate’s academic achievements, previous relevant publications, the project description, project leadership experience, and the applicant’s professional and personal qualifications, particularly in relation to their ability to perform the proposed project within the allotted time.

Short-listed applicants will be invited for an interview with the University of Oslo, personally or through electronic means. The candidates are evaluated by a Selection Board, which ranks the candidates based on the criteria indicated above and conducts interviews. In a few cases a dedicated interview committee will be formed.

The Appointments Committee of the Faculty of Law will take a final decision about the hiring of the candidate.

We offer
 • Salary 583 500 to 702 100 NOK per annum depending on qualifications (position code SKO 1109)
 • Academically stimulating working environment
 • Pension arrangements in the Norwegian Public Service Pension Fund
 • Welfare arrangements
How to apply

The application must include:

 • A cover letter describing the applicant’s qualifications and motivation for the position.
 • Curriculum Vitae with grades listed (with a list of education, positions, teaching experience, administrative experience and other qualifying activities).
 • Complete list of publications.
 • Up to five previous academic works that the applicant wishes to be considered. If work is written by several authors, the division of work between them must be documented with the co-author's declaration.
 • A project description of approximately 5 pages, including a description of the theoretical background, the aims, methodologies with suggestions for informants or entry points for case studies, and reflections about potential ethical challenges. The proposal must clearly demonstrate how the research will contribute towards the aims of CÒPIID. The applicant should present a publication strategy for the research done within the project.
 • Copies of educational certificates (PhD and MA). Foreign diplomas must be provided in the original language as well as in an English translation. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their university grading system.
 • Names and contact details for at least two reference persons.

Please note that all documents must be in English or a Scandinavian language.

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”.

Formal regulations

Please see: Rules for the use of research posts SKO 1108, 1109, 1110 and 1183 at UiO - University of Oslo

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

If there are qualified applicants with special needs, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

Contact information

For questions concerning content: Malcolm Langford

For administrative questions: Guro Frostestad

]]>
1109 Forsker
<![CDATA[ Universitetslektor i klinisk anatomi ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215206/universitetslektor-i-klinisk-anatomihttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215206/universitetslektor-i-klinisk-anatomiAvdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 14. desember 2021
]]>
Mon, 29 Nov 2021 00:00:00 GMTWed, 10 Nov 2021 13:26:54 GMT14. desember 2021Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

]]>
Om stillingen

En 2-årig stilling som universitetslektor er ledig ved Seksjon for anatomi, Avdeling for molekylær medisin, Institutt for medisinske basalfag, fra januar 2022. Formålet med stillingen er å levere anatomiundervisning i profesjonsstudiene i medisin, odontologi og klinisk ernæringsfysiologi, samt utvikle og levere kliniske anatomikurs som etterutdanningstilbud til leger.

Avdeling for molekylær medisin består av 28 forskergrupper fordelt i tre seksjoner (anatomi, biokjemi, fysiologi) som appliserer et bredt spektrum av ekspertise for å forstå grunnleggende biologiske og patologiske prosesser. Seksjon for anatomi består av elleve forskergrupper som jobber innen immunologi, cellebiologi og nevrovitenskap.

Seksjon for anatomi er ansvarlig for undervisning i human anatomi til medisinstudenter, tannlegestudenter og ernæringsstudenter, og bidrar videre med undervisning innen fakultetets doktorgradsprogram og forskerlinje. Anatomiundervisningen omfatter makroskopisk anatomi (inkludert disseksjon), histologi, overflateanatomi og funksjonsundersøkelse. Seksjonen tilrettelegger og leverer også klinisk anatomiundervisning til ulike kategorier eksternt helsepersonell.

Kvalifikasjonskrav
 • Mastergradseksamen innen et faglig relevant område
 • Dokumenterte kunnskaper i human anatomi tilstrekkelig til å kunne bidra til seksjonens undervisningsoppgaver
 • Evne til å undervise på norsk, svensk eller dansk
 • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
Evalueringskriterier
 • Kandidater med medisinsk grunnutdanning og erfaring fra makroskopisk anatomiundervisning og relevant klinisk arbeid vil foretrekkes
 • Dokumenterte pedagogiske kvalifikasjoner
 • Kandidatens planer for å kunne levere god anatomiundervisning til medisinstudenter og utvikling av undervisningstilbud innen klinisk anatomi
Personlige egenskaper
 • Evne å undervise med entusiasme og motivere til læring
 • Evne til å jobbe i et team, men også selvstendig
 • Språklige evner og formidlingskapasitet
Vi tilbyr
 • Lønn fra kr 594 300 til kr 650 300 avhengig av kompetanse, i stilling som Universitetslektor(stillingskode 1009)
 • Et stimulerende faglig arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger 
 • Gode velferdsordninger
Søknaden skal inneholde
 • Motivasjonsbrev
 • CV (med oversikt over utdanning, yrkeserfaring, pedagogisk erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)
 • Komplett publikasjonsliste (obs: ikke legg ved publikasjonene)
 • Plan for hvordan søkeren vil besørge faglig oppdatert og tilpasset undervisning ved Seksjon for anatomi
 • Kort sammendrag av 1) forskningserfaring, 2) søkeren tilnærming til å kunne levere førsteklasses anatomiundervisning til studenter, og 3) plan for å utvikle effektive kurstilbud for makroskopisk undervisning med fokus på klinisk anatomi
 • Navn og kontaktadresse (epost, telefon) til 3 kontaktpersoner med angivelse av relasjon

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Vitnemål, attester og annen dokumentasjon vil eventuelt etterspørres senere.

Det vil benyttes intervju og referanseinnhenting i ansettelsesprosessen, og det kan også være aktuelt med prøveforelesning.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Trygve B. Leergaard, tlf: +47 22851052, e-post: t.b.leergaard@medisin.uio.no

]]>
1009 Universitetslektor
<![CDATA[ Postdoctoral Research Fellowship in geological storage of hydrogen ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215989/postdoctoral-research-fellowship-in-geological-storage-of-hydrogenhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215989/postdoctoral-research-fellowship-in-geological-storage-of-hydrogenAvdeling: Institutt for geofag
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 14. desember 2021
]]>
Tue, 23 Nov 2021 00:00:00 GMTTue, 23 Nov 2021 12:41:46 GMT14. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

The geosciences are the studies of the planet Earth and its comparative planetology; the atmosphere, the hydrosphere and cryosphere, the Earth's surface and its interior. The Department of Geosciences conducts research and teaching in most of the domains of geoscience; geology, geophysics, physical geography, geomatics, hydrology, meteorology and oceanography. The Department is the broadest geoscience research and education environment in Norway. The Department  encompasses  five sections; Meteorology and Oceanography, Geography and Hydrology, Geology and Geophysics, Physics of Geological Processes (Njord centre) and one Centre of Excellence CEED - Centre of Earth Evolution and Dynamics. 

The Department aims to contribute to the new and important UN Sustainability Development Goals.
The staff consists of 40 professors and associate professors, in addition to postdoctoral fellows, PhD students, researchers, technical- and administrative staff. Approximately number of employees are 240 at the Department.

]]>
Job description

A position as Postdoctoral Research Fellow is available at Department of Geosciences at The Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo, Norway. The fellowship is for a period of 36 months. Starting date is as soon as possible.

Emissions from petroleum production stands for over 25% of Norway's total CO2 emissions, and these must be significantly reduced for the country to reach its ambitions in the Paris Agreement. Powering offshore platforms by renewables is a goal but relies on large-scale energy storage options for balancing out the supply-demand mismatch. In the present project we study whether energy, in the form of hydrogen (H2), can be stored safely underground in depleted oil and gas reservoirs offshore Norway. This opens for clean platform energy supply and a renewable offshore future for the country. The project involves a multi-disciplinary team of leading experts in the fields of geochemistry, petroleum- and gas technology and reservoir modelling from SINTEF, NORCE, University of Oslo and Queen Mary University of London. Through experiments and modelling, the team will collect fundamental research results to give a first indication of whether H2 storage in depleted reservoirs is feasible in Norway.

At UiO a three-year post-doctoral research position is open aimed at providing the HYSTORM project with small scale (microfluidics) reactive transport experiments on hydrogen flow and interactions in shale, and with corresponding pore-scale and thermodynamic modelling. A microfluidics setup employing geomaterials is available at the Reaction Laboratory at UiO, and this setup will be used and modified to allow the hydrogen experiments. The modelling will build on in-house reactive transport codes and combined with predictive SAFT EoS. The framework for the thermodynamic modelling is also available at UiO.

The main purpose of the fellowship is to qualify researchers for work in higher academic positions within their disciplines.

Qualification requirements

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition is to be among Europe’s leading communities for research, education and innovation. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in pore-scale reactive transport. Doctoral dissertation must be submitted for evaluation by the closing date. Only applicants with an approved doctoral thesis and public defence are eligible for appointment.

We seek applicants with a good understanding of pore-scale processes in geological materials, including a solid background in thermodynamics and modelling. A main focus is microfluidics experiments, and experience with such setups is required. Demonstrated knowledge in geology/mineralogy/geochemistry will be an asset.

A good command of written and spoken English is required.

We offer
 • Postdoctoral Research Fellowship (position code 1352) NOK 534 400 – 615 800 per year, depending on qualifications and seniority
 • A professionally stimulating working environment
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement
 • Postdoctoral development programmes
 • Oslo’s family-friendly surroundings with their rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include

 • Application letter including a statement of research interest, briefly summarizing your scientific work and interests, and a personal assessment focusing on how you fit the description of the person we seek
 • CV (summarizing education, positions and academic work, and other qualifying activity)
 • Copies of educational certificates and transcript of records
 • A complete list of publications and up to 5 academic works that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
 • Names and contact details of 2-3 referees (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications, as well as the candidates motivation and personal suitability. Interviews with the best qualified candidates will be arranged. It is expected that the successful candidate will be able to complete the project in the course of the period of employment.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Fellow period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

If there are qualified applicants with special needs, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

Contact information

Professor Helge Hellevang, telephone +47- 22857026, email: helge.hellevang@geo.uio.no

For further question regarding the application process please contact: HR Officer Ole Rustad: ole.rustad@mn.uio.no

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Doctoral Position in Cultural History and Museology ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/213851/doctoral-position-in-cultural-history-and-museologyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/213851/doctoral-position-in-cultural-history-and-museologyAvdeling: Institutt for kulturstudier og orientalske språk
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. desember 2021
]]>
Thu, 28 Oct 2021 00:00:00 GMTTue, 19 Oct 2021 09:39:53 GMT15. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Faculty of Humanities at the University of Oslo is Norway’s largest and among the best in its field in Scandinavia.

The Faculty has approximately 6000 students and offers 14 BA programs, 22 MA programs, 18 one-year courses and more than 70 subjects encompassing language, culture, history, media, literature and ideas. Over 700 people are employed at the 7 departments and 2 centres and in the Faculty administration. The Faculty of Humanities also hosts the new inter-disciplinary UIO: Nordic initiative and has two centres of excellence.
 

 

]]>
Job description

A Doctoral Research Fellowship (SKO 1017) is available at the Department of Culture Studies and Oriental Languages, University of Oslo. The fellowship is part of the project ‘Afterlives of Natural History’ – funded by the Research Council of Norway.

In the Afterlives of Natural History project we investigate natural history as a set of specific practices. Following the “end of natural history” in the late 18th century (Lepenies 1976), knowledge about the vast, infinitely complex object of nature was distributed across a wide range of disciplines, including biology, geology, chemistry, and physics, but also history, folklore and anthropology. We look for a fellow that will study collecting practices in the 19th century, with a focus on natural history collecting. How was 19th century Norwegian natural history collecting organized and practiced? And how were humanist and naturalist practices intertwined? The person appointed will be an important contributor to one subproject, as well as an important participant in the entire research team. We will develop experimental workshops and labs where we probe and discuss the history and contemporary importance of natural history as well as how natural history practices can help us develop new ways of working across disciplines.

To apply you must submit a project proposal that focuses on collecting in the 19th century, outlining research questions, methodological choices and what kind of empirical material you plan to use. This fellowship will be part of subproject 3, which will investigate the relationship between natural history and humanist collecting in the 18th century. For more, see the project described here.

The person appointed will be affiliated with the Faculty's organized research training. The academic work is to result in a doctoral thesis that will be defended at the Faculty with a view to obtaining the degree of PhD. The successful candidate is expected to join the existing research milieu or network and contribute to its development. Read more about the doctoral degree.

The appointment is for a duration of 3 years. All PhD Candidates who submit their doctoral dissertation for assessment with a written recommendation from their supervisor within 3 years or 3 ½ years after the start of their PhD position, will be offered, respectively, a 12 or 6 month Completion Grant.

Qualification requirements
 • A Master's degree or equivalent in cultural history, museology or other relevant disciplines for the topic. The Master's degree must have been obtained and the final evaluation must be available by the application deadline.
 • Fluent oral and written communication skills in English, see Language requirements.
 • Applicants who can read and use Norwegian source material may be preferred.
 • Personal suitability and motivation for the position.

To be eligible for admission to the doctoral programmes at the University of Oslo, applicants must, as a minimum, have completed a five-year graduation course (Master’s degree or equivalent), including a Master’s thesis of at least 30 ECTS. In special cases, the Faculty may grant admission on the basis of a one-year Master course following an assessment of the study programme’s scope and quality.

In assessing the applications, special emphasis will be placed on:

 • The project's scientific merit, research-related relevance and innovation
 • The applicant's estimated academic and personal ability to complete the project within the time frame
 • The applicant's ability to complete research training
 • Good collaboration skills and an ability to join interdisciplinary academic communities

Applicants who have recently graduated with excellent results may be given preference.

We offer
How to apply

The application must include:

 • Application letter describing the applicant’s qualifications and motivation for the position
 • Curriculum Vitae (with a list of education, positions, teaching experience, administrative experience and other qualifying activities, including a complete list of publications)
 • Transcript of records of your Bachelor’s and Master's degrees. Applicants with education from a foreign university must attach an explanation of their university's grading system
 • Documentation of Language requirements (if applicable)
 • Project description, including a detailed progress plan for the project (3 - 5 pages, maximum 14,000 characters. See Template for project descriptions)

Please note that all documents must be in English or a Scandinavian language.

Educational certificates, master theses and the like are not to be submitted with the application, but applicants may be asked to submit such information or works later.

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, jobbnorge.no.

Short-listed candidates will be invited for an interview.

Formal regulations

See also regulations as well as guidelines for the application assessment process and appointments to research fellowships.

Following the Freedom of Information Act (Offentleglova) § 25, Chapter 2, demographic information about the applicant may be used in the public list of applicants even if the applicant opts out from the entry in the public application list.

The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for the purpose of securing rights to intellectual property created by its employees, including research results.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Contact information

For questions about the position:

Professor Brita Brenna

Associate Professor Line Esborg

Professor Jacob Høigilt

For questions on how to apply:

HR-Officer Natali Helgesen

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Postdoctoral Fellowship on Innovation and Sustainability Transitions ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214116/postdoctoral-fellowship-on-innovation-and-sustainability-transitionshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214116/postdoctoral-fellowship-on-innovation-and-sustainability-transitionsAvdeling: TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur
Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. desember 2021
]]>
Wed, 27 Oct 2021 00:00:00 GMTFri, 22 Oct 2021 14:03:31 GMT15. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

TIK Centre for Technology, Innovation and Culture is a cross disciplinary unit at the Faculty of Social Sciences at the University of Oslo. TIK is home to 40 staff members working in research, education and research communication in innovation and science and technology studies (STS). A major part of TIK’s activity is externally funded research. TIK also offers postgraduate education; a PhD-programme and two Master programmes. The Centre also hosts OSIRIS - Oslo Institute for Research on the Impact of Science.

]]>
Job description

We offer a 4-year postdoctoral positon which is funded by two complementary research projects under the theme of deep decarbonization. Ambitious policy goals of reaching net-zero GHG emissions by mid-century requires that ongoing energy transitions grow in scope and speed. Exploring these qualitative changes in ongoing energy transitions will be key pillars of the postdoc position.

More about the position

Increasing scope involves transitions in hard-to-decarbonize sectors as waste, cement, and chemicals where solutions as carbon capture and hydrogen are discussed. The project “Socio-technical drivers, opportunities and challenges for large-scale CCUS (CaptureX)” (2021-2024) funds 2 years of the position. In collaboration with researchers at TIK, SINTEF and NTNU, the postdoc will analyze carbon capture, utilization and storage (CCUS) innovation systems in a Northern European context to identify opportunities and challenges for this set of technologies to help meet net-zero emission goals. Empirically the work will take the Norwegian "Longship" and "Northern Lights" CCUS projects as starting points. The work includes analysis of actor strategies, technology value chain dynamics, and opportunities for local value creation. The full project description is available upon request.

Accelerating energy transitions is a central research topic in the Norwegian Centre for Energy Transition Studies (NTRANS) which also funds the postdoc position. NTRANS is an 8-year (2019-2027) research center for environmental-friendly energy funded by the Norwegian Research Council. The postdoc will work within Research Area 2 entitled “Accelerating the Energy Transition”. It explores different aspects of accelerating transitions organized around 3 work packages (WPs) including understanding the pace of diffusion of key zero-emission innovations (WP1), augmenting resource mobilization for energy transition e.g. via incumbent firm reorientation and change in the financial sector, and whether and how transformative innovation policy can accelerate transition processes across multiple sectors in parallel (WP3). While the work in the CaptureX project is well-defined, the work on NTRANS is relatively open for the postdoc to develop her/his own postdoc research project and plan by building on and extending elements of Research Area 2. It is expected that the applicants have reviewed the project description for NTRANS RA2, and can describe how their research will contribute to the work and the goals set for the Center. The full project description is available on TIK’s website, follow link.

Depending on the preference of the candidate, up to 1 year of the position might be dedicated to teaching and supervision duties in TIK’s master programmes in science and innovation studies. Candidates who have some previous experience in teaching and supervision, should mention this in their application letter. The NTRANS-part of the project will in this case be reduced correspondingly.

Qualification requirements

The candidates will have to fulfill the following criteria:

 • A PhD degree in a social science discipline, with relevance for the area of innovation studies (innovation studies, sustainability transitions studies, management studies, sociology, economics, etc.)
 • Only candidates that have submitted their PhD before the closing date for this position can apply. Appointment is dependent on the public defence of the doctoral thesis being approved
 • Demonstrated experience with relevant theories and methods for studies of innovation and sustainability transitions is an advantage
 • Experience in teaching and supervision at bachelor and/or master level will be positive
 • Knowledge of a Scandinavian language is an advantage but not strictly necessary
 • High-level proficiency in written and spoken English is required
 • The ability to perform high impact academic work, demonstrated by previous publications in relevant journals, will be positive

It is expected that the successful candidate participate actively in the CaptureX and NTRANS project groups at the University of Oslo, and contribute to a high standard of collegiality and the TIK Centre’s working environment. Residence in or close to Oslo is thus expected.

In assessing applicants, we will emphasize each candidates’ academic background and potential, as well as motivation and match with the projects. Interviews will be performed as part of the selection process.

We offer
 • Salary NOK 526 000 – 608 200 per annum depending on qualifications
 • A pleasant and stimulating working environment
 • Attractive welfare benefits, including possibilities for University’s kindergarten and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
 • The University of Oslo offers a mentoring programme for female postdoctors
How to apply

The application must include, preferably in PDF-format:

 • An application letter
 • A project description that explains how the applicant would mobilize theoretical perspectives and empirical strategies to carry out the work. The text should link to NTRANS project description, and explain how this position will contribute to it, and to the broader literature on sustainability transitions (maximum 5 pages)
 • A detailed academic CV listing education, prior employment, academic experience, other relevant experiences and qualifications, detailed list of publications
 • Up to three publications that the applicant wishes to have considered in the assessment process
 • Copies of educational certificates (academic transcripts only)

Interviews with the best qualified candidates will be arranged.

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system Jobbnorge, please follow the link “Apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Fellow period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

If there are qualified applicants with special needs, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

Contact information

Associate Professor Allan Dahl Andersen, email: allanda@tik.uio.no

Head of Administration Inger-Johanne Ullern, email: i.j.ullern@tik.uio.no

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Postdoctoral Research Fellow in extragalactic astrophysics ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214124/postdoctoral-research-fellow-in-extragalactic-astrophysicshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214124/postdoctoral-research-fellow-in-extragalactic-astrophysicsAvdeling: Institutt for teoretisk astrofysikk
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. desember 2021
]]>
Fri, 22 Oct 2021 00:00:00 GMTFri, 22 Oct 2021 15:37:18 GMT15. desember 2021About the University of Oslo 

5he University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.

The Institute of Theoretical Astrophysics is part of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. It presently has 15 permanent professors/associate professors. The Institute employs about 15 postdoctoral and senior research fellows and has about 25 Ph.D. students. The research activity of the Institute of Theoretical Astrophysics is concentrated around solar physics, cosmology and extragalactic astrophysics.

]]>
Job description

A position as Postdoctoral Research Fellow is available at the Institute of Theoretical Astrophysics.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Research Fellowship at the University of Oslo. Starting date no later than 30.09.2022.

The appointment is a fulltime position and is made for a period of up to three years (10% of which is devoted to required duties, usually in the form of teaching and/or outreach activities).

More about the position

The faculty of the Institute of Theoretical Astrophysics consists of 15 associate and full professors. The Institute employs about 16 – 17 postdoctoral and advanced research fellows. The Institute has three major research groups, one for solar physics, one for extragalactic astrophysics and one for cosmology.

Observational material is collected from space-borne and ground-based observatories. In interaction with and parallel to the observational activity, there is a strong activity in theoretical and computational astrophysics. The Institute is actively engaged in a large number of international collaborative programs, e.g., through the Norwegian membership in ESA, Norwegian participation in the Nordic Optical Telescope (NOT), the Institute’s participation in the Swedish 1-m Solar Telescope on La Palma and the CO Mapping Array Pathfinder experiment COMAP at Owens Valley, California. The Institute leads the EU-funded design study for the Atacama Large Aperture Submillimeter Telescope (AtLAST) and participates in the MOONS instrument at the ESO-VLT. Space missions with major participation from the Institute include the Japanese Hinode satellite, the Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS) and ESA’s Solar Orbiter within solar physics, and Planck and Euclid within cosmology and extragalactic astrophysics. In theoretical and computational astrophysics, the Institute has built up strong groups within numerical modelling and within the use of modern computational statistics methods in data analysis.

For this position, we are seeking an enthusiastic and collaborative postdoctoral researcher to join the extragalactic astrophysics group led by Drs. Sijing Shen and Claudia Cicone. The group studies the formation and evolution of galaxies, observationally as well as through numerical simulations, with a focus on both the local and the high-redshift Universe. Special scientific interests are the interstellar and circumgalactic media of galaxies and the baryon cycle. In the selection, the academic quality and promise of the candidates will be of primary importance, as well as their ability to work within the extragalactic astrophysics group. 

The main purpose of a postdoctoral fellowship is to provide the candidates with enhanced skills to pursue a scientific top position within or beyond academia. To promote a strategic career path, all postdoctoral research fellows are required to submit a professional development plan no later than one month after commencement of the postdoctoral period.

Qualification requirements

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition to be among Europe’s leading communities for research, education and innovation. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

 • Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in astrophysics, physics or a related field. Only applicants with an approved doctoral thesis and public defence are eligible for appointment.
 • Applicants must have a maximum of eight years’ experience in research, from the date of the award of their PhD degree, years of experience outside research and career breaks will not count towards the above maximum.
 • Fluent oral and written communication skills in English.
 • Candidates with expertise in one or more of the following fields are strongly encouraged to apply: observations at optical, infrared, sub-millimeter, or radio wavelengths; numerical hydrodynamics; galaxy formation simulations; processing of large astronomical datasets and catalogues; machine learning techniques.
Personal skills
 • Excellent teamwork capabilities
 • Personal suitability and motivation for the position
We offer
 • Salary NOK 534 400 – 594 300 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellowship (position code 1352)
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement
 • Professionally stimulating working environment
 • Vibrant international academic environment
 • Postdoctoral development programmes
 • Oslo’s family-friendly surroundings with their rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include:

 • Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest)
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • Copies of educational certificates, academic transcript of records
 • A complete list of publications and up to 5 academic works that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number). The references should send their letters directly to Prof. David Fonseca Mota, e-mail d.f.mota@astro.uio.no by the application deadline.                                               

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications, as well as the candidates’ motivation and personal suitability. Interviews with the best qualified candidates will be arranged.

It is expected that the successful candidate will be able to complete the project in the course of the period of employment.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Contact information

For further information please contact:

Dr. Sijing Shen, phone: +47 228 56547, e-mail: sijing.shen@astro.uio.no

Dr. Claudia Cicone, phone: +47 228 56515, e-mail: claudia.cicone@astro.uio.no

For technical questions regarding the recruitment system, please contact HR Adviser Elin Thoresen, e-mail: elin.thoresen@mn.uio.no, phone +47 22 85 71 96.

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Postdoctoral Research Fellow in Cosmology/Euclid ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214136/postdoctoral-research-fellow-in-cosmology-euclidhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214136/postdoctoral-research-fellow-in-cosmology-euclidAvdeling: Institutt for teoretisk astrofysikk
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. desember 2021
]]>
Mon, 25 Oct 2021 00:00:00 GMTMon, 25 Oct 2021 08:29:23 GMT15. desember 2021About the University of Oslo 

5he University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.

The Institute of Theoretical Astrophysics is part of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. It presently has 15 permanent professors/associate professors. The Institute employs about 15 postdoctoral and senior research fellows and has about 25 Ph.D. students. The research activity of the Institute of Theoretical Astrophysics is concentrated around solar physics, cosmology and extragalactic astrophysics.

]]>
Job description

A position as Postdoctoral Research Fellow is available at the Institute of Theoretical Astrophysics.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Research Fellowship at the University of Oslo. Starting date no later than 30.09.2022.

The appointment is a fulltime position and is made for a period of up to three years (10% of which is devoted to required duties, usually in the form of teaching activities).

More about the position

The faculty of the Institute of Theoretical Astrophysics consists of 15 associate and full professors. The Institute employs about 16 – 17 postdoctoral and advanced research fellows. The Institute has three major research groups, one for solar physics, one for extragalactic astrophysics and one for cosmology.

Observational material is collected from space-borne and ground-based observatories. In interaction with and parallel to the observational activity, there is a strong activity in theoretical and computational astrophysics. The Institute is actively engaged in a large number of international collaborative programs, e.g., through the Norwegian membership in ESA, Norwegian participation in the Nordic Optical Telescope (NOT), the Institute’s participation in the Swedish 1-m Solar Telescope on La Palma and the CO Mapping Array Pathfinder experiment COMAP. The Institute leads the EU-funded design study for the Atacama Large Aperture Submillimeter Telescope (AtLAST) and participates in the MOONS instrument at the ESO-VLT. Space missions with major participation from the Institute include the Japanese Hinode satellite, the Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS) and ESA’s Solar Orbiter within solar physics, and Planck and Euclid within cosmology and extragalactic astrophysics. In theoretical and computational astrophysics, the Institute has built up strong groups within numerical modelling and within the use of modern computational statistics methods in data analysis.

This position is dedicated to the Institute’s participation in the European space mission Euclid, and especially in Euclid’s Cosmological Simulations and Cosmological Theory Science Working Groups (SWGs). Possible projects for the postdoctoral research fellow include, in coordination with the mentioned SWGs, to perform theoretical predictions for weak lensing observables, to do post-processing of simulations performed within the SWGs and to perform data preparation for the galaxy mock production in theories beyond General Relativity. Candidates that are already involved in Euclid on similar projects critical for the success of the mission will also be considered.

Previous experience with cosmological simulations, especially for cosmological models beyond the Lambda-Cold-Dark-Matter paradigm, is considered highly beneficial for this position, as are strong computing and programming skills. The Institute has access to world-class computing facilities, both in-house, on-campus and nationally, that are directly available to the candidate.

The main purpose of a postdoctoral fellowship is to provide the candidates with enhanced skills to pursue a scientific top position within or beyond academia. To promote a strategic career path, all postdoctoral research fellows are required to submit a professional development plan no later than one month after commencement of the postdoctoral period.

Qualification requirements

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition to be among Europe’s leading communities for research, education and innovation. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

 • Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in astrophysics, physics or a related field. Only applicants with an approved doctoral thesis and public defence are eligible for appointment.
 • Fluent oral and written communication skills in English.
 • Strong computing and programming skills.
Personal skills
 • Excellent teamwork capabilities
 • Personal suitability and motivation for the position
We offer
 • Salary NOK 534 400 – 594 300 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellowship (position code 1352)
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement
 • Professionally stimulating working environment
 • Vibrant international academic environment
 • Postdoctoral development programmes
 • Oslo’s family-friendly surroundings with their rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include:

 • Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest)
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • Copies of educational certificates, academic transcript of records
 • A complete list of publications and up to 5 academic works that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number). The references should also send letters of reference directly to Dr. Hans Winther, e-mail h.a.winther@astro.uio.no.

 The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications, as well as the candidates’ motivation and personal suitability. Interviews with the best qualified candidates will be arranged. It is expected that the successful candidate will be able to complete the project in the course of the period of employment.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Contact information

Dr. Hans A. Winther, phone: +47 228 57525, e-mail: h.a.winther@astro.uio.no

Prof. David F. Mota, phone: +47 228 57581, e-mail:  d.f.mota@astro.uio.no

For technical questions regarding the recruitment system, please contact HR Adviser Elin Thoresen, e-mail: elin.thoresen@mn.uio.no, phone +47 22 85 71 96.

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ PhD Research Fellowship in Work and Organizational Psychology ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214613/phd-research-fellowship-in-work-and-organizational-psychologyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214613/phd-research-fellowship-in-work-and-organizational-psychologyAvdeling: Psykologisk institutt
Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. desember 2021
]]>
Mon, 15 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 01 Nov 2021 14:58:51 GMT15. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department of Psychology is one of seven units of the Faculty of Social Sciences, and has 75 permanent and 70 temporary members of scientific staff. Degrees are offered at bachelor and master level, plus a clinical training programme, and the PhD programme has 140 students.

]]>
Job description

A 3-4-year position as Ph.D. Fellow is available in the Section of Methodology, Work-, Cultural-, and Social psychology (MAKS) at the Department of Psychology, University of Oslo. The position is associated with the work and organizational psychology group.

More about the position

The fellowship is devoted to carrying out a Ph.D. project within the context of "friendship at work." The successful candidate will have the opportunity to co-develop the exact focus of their Ph.D. within this context, thereby adopting, for instance, a team process perspective or a boundary management perspective. Yet, a part of the Ph.D. will focus on the work-related consequences of having friends at work. The successful candidate will independently conduct their studies, which will result in 3 related papers to be published in relevant international peer-reviewed management and work & organizational psychology journals. The three papers will tackle the topic from different angles, and the respective study designs will use different methodologies with a strong quantitative and multi-level focus.

The fellowship is for a period of 3 years. A 4th year can be considered with the addition of 25 % teaching requirement, depending on the competence of the applicant and the needs of the Department. The research fellow must take part in the Department's approved Ph.D. program and is expected to complete the project within the set fellowship period.

Qualification requirements
 • You hold a Bachelor (180 ECTS) and a Master’s degree (120 ECTS) or equivalent in psychology or closely related disciplines, preferably with a major in work and organizational psychology. The Master’s degree must include a thesis of at least 30 ECTS with a minimum grade B (ECTS grading scale) or equivalent.

 • You need an average grade A or B in your Master’s degree on the ECTS scale to be qualified for admission to the Ph.D. program. Candidates with an average grade C in their Master’s degree can be assessed individually upon application.
 • You have excellent statistical skills, preferably documented through thesis work, publications, and courses, and a strong motivation to learn new quantitative methods.
 • You are familiar with open-science practices and have a strong work ethic to pursuing these.
 • You speak and write fluently in English.
Preferable qualifications
 • A strong background in psychology is a clear advantage. A related disciplinary background can be considered if its relevance for the current call can be made clear, and if the candidate can show knowledge and skills in psychological theory and methods.
 • You are enthusiastic about the topic and have excellent ideas how to theoretically and empirically advance what we know about friendship at work.
 • Ideally, you have initial experience in qualitative research or are willing to learn qualitative data analysis.
 • You are experienced in analyzing data using R, Mplus, or SPSS, including multi-level modeling.
 • You have a strong teaching interest in work and organizational psychology.
 • You speak a Scandinavian language.
Personal skills
 • You are ambitious to conduct high-quality empirical research and resilient to cope with setbacks in the process.
 • You are a team player, who is interested in co-developing research ideas and in playing an active role in the team – yet you also know (and like to) work independently.
 • You are open to learn new statistical methods and to bridge the gap between disciplines within psychology in developing creative. and thought-provoking ideas, how to study friendship at work.
We offer
 • A job opportunity in an international research team that is looking forward to work with you
 • A salary of NOK 491 200 - 534 400 per annum depending on your qualifications.
 • A professionally stimulating working environment.
 • Attractive welfare benefits (https://www.uio.no/english/for-employees/employment/welfare/) and a generous pension agreement, in
 • addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities.
How to apply

Are you interested in this position? Then send us the following documents:

 • Letter of motivation (1-2 pages): explain us why this job is just perfect for you and why you want to work with us
 • A research statement (1 page): tell us what kind of research you are interested in pursuing as part of this Ph.D. position and why. Use relevant references to back your research statement up.
 • Curriculum Vitae: summarize your education, positions and academic work and publications, including conference presentations
 • Copies of educational certificates in English or in one of the Scandinavian languages (academic transcripts only)
 • Copies of publications/academic work (if any) that you wish to be considered by the evaluation committee, such as your master thesis
 • Names and contact details of at least two references (name, relation to you, e-mail and telephone number)
 • Documentation of English fluency

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link "apply for this job". International applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English or a Scandinavian language.

When evaluating the application, emphasis will be given to the applicant's academic and personal prerequisites to carry out the project.

Applicants may be invited for an interview.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The appointment may be shortened/given a more limited scope within the framework of the applicable guidelines on account of any previous employment in academic positions.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

If there are qualified applicants with special needs, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

Contact information

Associate Professor Nina M. Junker: n.m.junker@psykologi.uio.no

Head of administration Joakim Dyrnes: joakim.dyrnes@psykologi.uio.no

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Postdoctoral Research Fellow in Micro- and Nanoscale Deformation of Geological Materials ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214905/postdoctoral-research-fellow-in-micro-and-nanoscale-deformation-of-geological-materialshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214905/postdoctoral-research-fellow-in-micro-and-nanoscale-deformation-of-geological-materialsAvdeling: Njord
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. desember 2021
]]>
Fri, 05 Nov 2021 00:00:00 GMTFri, 05 Nov 2021 10:48:38 GMT15. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

Njord is a cross-disciplinary Geology-Physics center hosted by the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of Oslo.

We focus on the fundamental physics of geological processes related to: transport and reactions in deformable porous media, fracturing and fragmentation processes, interface dynamics during geophysical flows, and intermittency and pattern formation in geological systems far from equilibrium.

We conduct research on earth systems that range in scale from atoms to continents and apply methods where fieldwork, numerical modelling, experiments and theory act in concert.

The center includes the Oslo-branch of PoreLab, which is a Center of Excellence (CoE), and the former CoE, Physics of Geological Processes (PGP). There are 13 professors and associate professors at the center, in addition to doctoral research fellows, postdoctoral fellows, researchers and technical and administrative staff – in total about 65 persons.

]]>
Job description

Applicants are invited for a 2-year position as Postdoctoral Research Fellow in Micro- and Nanoscale Deformation of Geological Materials to be based at the Njord Centre, Department of Geosciences and Department of Physics.

The appointment is a fulltime position and is made for a period of two years.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Fellow period at the University of Oslo.

More about the position

The postdoc will investigate transient high-stress deformation in the lower crust associated with the earthquake cycle. Field-based studies establish that lower crustal seismicity is generally linked to brittle failure of dry, strong rocks under fluid-absent conditions. This implies build-up of differential stresses to GPa levels. The end goal of this project is to determine if the rock microstructure can preserve a record of the up-to-GPa-level stresses required for earthquake generation in the lower crust. To answer this question, the postdoc will employ high-resolution microstructural analyses (e.g., HR-EBSD), nano-indentation experiments, and modelling, to identify the signature and estimate the magnitude of transient high stresses. Measurements of residual stresses with HR-EBSD will be integrated with mechanical tests and models, and the cumulative dataset will shed light on the origin of local stress heterogeneities in fault rocks and on their links to the earthquake cycle. The postholder will have the opportunity to focus on one or more of the main research methodologies employed, depending on her/his background and research plans.

The position is funded by Njord, a cross-disciplinary Centre for Studies of the Physics of the Earth at UiO, and the project is run in collaboration with Luca Menegon, Luiza Angheluta, François Renard, Bjørn Jamtveit and Kristina Dunkel (UiO) and David Wallis (University of Cambridge). The project will make use of microbeam analytical techniques (including HR-EBSD) at the Goldschmidt Lab at UiO, a recently established Norwegian national infrastructure for the advanced characterization of solid Earth material, as well as of the new nano-indentation laboratory installed at UiO.

The postholder will be encouraged to develop a leadership role within the project, present internal progress reports, present and discuss results at national and international conferences, write up findings for publication in peer-reviewed journals, and suggest planning for further work. In addition, the postholder will have the opportunity to engage with outreach activities aimed at creating high[1]quality educational content (e.g., videos, websites) on the subject of earthquakes and rock deformation.

Qualification requirements

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition to be among Europe’s leading communities for research, education and innovation. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and is expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

 • Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in Earth Sciences. Doctoral dissertation must be submitted for evaluation by the closing date. Appointment is dependent on the public defence of the doctoral thesis being approved.
 • Fluent oral and written communication skills in English.

The following qualifications will count in the assessment of the applicants:

Essential:

 • strong background in structural geology and microstructural analysis of deformed rocks.
 • proven experience with microbeam analytical techniques, in particular with the SEM and EBSD.
 • proven ability to present and discuss results at national and international conferences, and to write up findings for publication in peer-reviewed journals.

 Desirable: 

 • programming skills (e.g. MatLab, Python).
 • experience with experimental rock deformation.
 • experience with numerical modelling of deformation/tectonic processes.
 • experience with petrology and thermodynamic modelling of phase equilibria.
Personal skills
 • Teamwork skills, as well as the ability to work independently
 • Enthusiasm, personal drive, and ability to take initiative
 • Management and organizational skills
 • Attention to details
 • Flexibility, ability to handle pressure and meet deadlines
We offer
 • Salary NOK 534 400 – 615 800 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellow (position code 1352)
 • A professionally stimulating working environment
 • Vibrant international academic environment
 • Postdoctoral development programmes
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include:

 • cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest)
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • copies of educational certificates (academic transcripts only)
 • a complete list of publications
 • up to five academic works that the applicant wishes to be considered
 • list of reference persons: 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications, the project description (whenever this is required in the call for applicants), and the quality of the project as well as the candidates motivation and personal suitability. Interviews with the best qualified candidates will be arranged.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Contact information

Prof Luca Menegon, phone number: +47 22856725, e-mail: luca.menegon@geo.uio.no

For technical questions regarding the recruitment system, please contact HR Adviser Elin Thoresen, e-mail: elin.thoresen@mn.uio.no, phone +47 22 85 71 96.

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Doktorgradsstipendiat innen tverrfaglig kjønnsforskning ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214926/doktorgradsstipendiat-innen-tverrfaglig-kjoennsforskninghttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214926/doktorgradsstipendiat-innen-tverrfaglig-kjoennsforskningAvdeling: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK)
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. desember 2021
]]>
Fri, 05 Nov 2021 00:00:00 GMTFri, 05 Nov 2021 13:45:40 GMT15. desember 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

 

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) er et av de største i Norden innen sitt felt. Vi har tverrfaglig forskning, undervisning og formidling innen kjønnsforskningsfeltet som hovedoppgave. Flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter har i de senere år vært ledet fra senteret. Vi skal også stimulere til kjønnsforskning ved universitetets andre grunnenheter. Senteret er utadvendt og medvirker aktivt for å utvikle tverrfaglige arenaer og nettverk – i Norge, Norden og internasjonalt.

]]>
Om stillingen

Senter for tverrfaglig Kjønnsforskning (STK) har ledig stilling som stipendiat for en periode på 4 år. Utlysningen er åpen: Alle fag og temaer kan komme med i betraktning, men det er et krav at et tydelig kjønnsperspektiv er integrert i problemstillingen som presenteres i den faglige prosjektbeskrivelsen.

Vi ønsker at kandidaten viser hvordan prosjektet kan bidra til å styrke pågående forskning og undervisning ved STK. Dette kan vektlegges i vurdering av søknadene.

Mer om stillingen

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil bestå av undervisningsarbeid, forskningsassistanse og lignende. Undervisningsspråket ved STK er i hovedsak norsk/skandinavisk.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten allerede har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når tilsettingen bygger på tidligere tilsettingsforhold i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir 3 år.

STK har ikke eget PhD program, og den som ansettes må søke opptak på et relevant program på UiO etter at ansettelsesprosessen er fullført. Opptak til et doktorgradsprogram må være på plass innen prøvetiden på tre måneder. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse

Kvalifikasjonskrav
 • En mastergrad (120 studiepoeng) minimumskarakter B (ECTS karakterskala) eller tilsvarende. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng. I særlige tilfeller kan kandidater med kortere mastergrad også ansettes etter vurdering av programmets omfang og kvalitet.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk
Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet. Den faglige prosjektbeskrivelsen bli tillagt størst vekt i vurderingen av kandidater.

Vi tilbyr
 • lønn fra kr.491 200 til kr. 534 400 avhengig av kompetanse, i stilling som (stillingskode 1017)
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev på maks 2 sider (motivasjon for stillingen og forskningsinteresser)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (maks 3000 ord inkludert referanser). Beskrivelsen skal ha med problemstilling, teoretisk vikling, forskningsdesign og metode, bidrag til eksisterende forskning og en tidslinje for gjennomføring.
 • Masteroppgaven. Hvis oppgaven ikke er på engelsk eller et skandinavisk språk skal et engelsk resymé legges ved
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det blir benyttet intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Professor Inger Skjelsbæk, Senterleder, +47 93802492, inger.skjelsbak@stk.uio.no

Kontorsjef Andrew Feltham, +47 90520426, andrew.feltham@stk.uio.no

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Researcher in chemistry/material science with focus on investigations of zeolite catalyst deactivation ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216029/researcher-in-chemistry-material-science-with-focus-on-investigations-of-zeolite-catalyst-deactivationhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216029/researcher-in-chemistry-material-science-with-focus-on-investigations-of-zeolite-catalyst-deactivationAvdeling: Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN)
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. desember 2021
]]>
Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 GMTWed, 24 Nov 2021 08:00:43 GMT15. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

 

Centre for Materials Science and Nanotechnology (SMN) is an interdisciplinary focus field for material and energy research at the University of Oslo. SMN has focused on basic research in renewable energy and environmentally friendly use of fossil energy sources. The center consists of research groups from the Department of Physics (Fi) and Chemistry (Ki), has about 100 employees from around the world and manages more than 80 projects funded by the EU, the RCN and others.

]]>
Job description

A position as researcher is available at the Center for Materials Science and Nanotechnology/Department of Chemistry.

The position is for a period of 2 years. Preferred starting date is second quarter 2022.

We are seeking a Researcher to join the Catalysis Section with a genuine interest in zeolite science. Key competence areas are diffraction methods; multiscale simulations; as well as experimental studies of the zeolite catalyzed conversion of methanol to hydrocarbons.

This position is part of the TomoCAT project, which is funded by the Research Council of Norway. The project is a collaboration between the University of Oslo (project owner), the University of Torino, and the Danish industrial partner Haldor Topsøe A/S. The overreaching objective of TomoCAT is to develop the tools that might pave the way for a more efficient utilization of industrial catalysts. Such catalysts are always shaped into millimeter sized catalyst objects suitable for large scale industrial use.

The key feature of TomoCAT is to achieve a description of how various chemical phenomena, such as catalyst deactivation, occur in these shaped objects, resolved both in time and space. Time in this context means the time of use in an industrial process, whereas space means spatial resolution across shaped catalyst objects. This requires a combination of catalyst preparation, extensive basic and spectroscopic characterization and performance measurements in the home laboratory, utilization of national research infrastructures and very advanced synchrotron methods for 3D imaging and tomography, as well as kinetic and diffusion simulations. In this position, you will be part of the international and highly motivated Catalysis Section, which consists of approximately 30 professors, researchers, post docs, technical and administrative staff, PhD students and master students.

The position is based in the Catalysis Section. Our vision is to carry out rational design of new and improved catalysts based on fundamental mechanistic insights studies. The Catalysis Section is subdivided into three activities: the zeolite group synthesizes and characterizes zeolite and zeotype materials and studies catalytic reactions over those materials; the MOF-group does the same with metal-organic frameworks; the homogenous catalysis group synthesizes metal-organic complexes and studies their catalytic activity.

The position is associated with the Center for Materials Science and Nanotechnology (SMN). SMN is a cross disciplinary center, promoting research in materials science and nanotechnology. The Centre is an international player on basic science within functional materials and nanoscience, with application within energy, lifescience, environment and ICT.

Qualification requirements

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition is to be among Europe’s leading communities for research, education and innovation. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

The researcher will be extensively involved in advanced investigations of the deactivation of zeolite catalysts. Within the project group, we will use a variety of characterization methods and various imaging techniques, including space resolved techniques such as synchrotron X-ray diffraction computed tomography, optical spectroscopy, and magnetic resonance imaging. Experimental data collection, catalytic testing and preparation of deactivated samples, and data analysis and simulation are relevant key areas. Secondments with partners are planned as part of the project activities.

 • Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in chemistry, chemical engineering, or physics. Doctoral dissertation must be submitted for evaluation by the closing date. Only applicants with an approved doctoral thesis and public defense are eligible for appointment
 • Documented competence within at least one of the following key areas is required. Experience within more than one topic will be considered highly beneficial:
  • A strong background in diffraction methods and experience with the application for beam time and the planning and execution of synchrotron based experiments
  • Documented experience with multiscale simulations of reaction and deactivation of complex catalytic reactions from the atom scale to the reactor scale
  • Extensive understanding of zeolite science and in particular experimental studies of the zeolite catalyzed conversion of methanol to hydrocarbons
 • Experience with programming and handling of large datasets is required
 • Fluent oral and written communication skills in English
 • Experience with catalyst preparation is desirable
Personal skills
 • Ability to conduct high-quality independent research within a broad collaboration
 • Interpersonal communication skills and the ability to work as part of a team
 • Willingness to work together with PhD and/or Master/Bachelor students in specialty field
 • Self-motivation, creativity, genuine curiosity about the subject, work discipline, professional ethics, and ambition
We offer
 • Salary NOK minimum 534 400 - 615 800 per annum depending on qualifications in position as Researcher (position code 1109)
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement
 • Professionally stimulating working environment
 • Vibrant international academic environment
 • Oslo’s family-friendly surroundings with their rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include

 • Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest)
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • Copies of educational certificates, academic transcript of records
 • A complete list of publications and up to 5 academic works that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications as well as the candidates motivation and personal suitability. Interviews with the best qualified candidates will be arranged.

It is expected that the successful candidate will be able to complete the project in the course of the period of employment.

Formal regulations

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure e.g. rights to research results.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

If there are qualified applicants with special needs, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

Contact information

For further information please contact: Prof. Stian Svelle, phone: +47 228 55454, e-mail: Stian.Svelle@kjemi.uio.no

For questions regarding the recruitment system please contact: HR Advisor Olga Holmlund, e-mail: olgaba@mn.uio.no

]]>
1109 Forsker
<![CDATA[ Professor II 20 % position of Medicine (Cardiovascular diseases) at the Institute of Clinical Medicine combined with full-time senior researcher and Head of Center for Clinical Heart Research, OUH ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214664/professor-ii-20-position-of-medicine-cardiovascular-diseases-at-the-institute-of-clinical-medicine-combined-with-full-time-senior-researcher-and-head-of-center-for-clinical-heart-research-ouhhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214664/professor-ii-20-position-of-medicine-cardiovascular-diseases-at-the-institute-of-clinical-medicine-combined-with-full-time-senior-researcher-and-head-of-center-for-clinical-heart-research-ouhAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 16. desember 2021
]]>
Wed, 10 Nov 2021 00:00:00 GMTTue, 02 Nov 2021 11:56:48 GMT16. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Institute of Clinical Medicine (Klinmed) is one of three institutes under the Faculty. Klinmed is responsible for the Faculty's educational and research activities at Oslo University Hospital and Akershus University Hospital. With about 800 employees spread over approximately 425 man-labour years, Klinmed is the university's largest institute. Our activities follow the clinical activity at the hospitals and are spread across a number of geographical areas.

For more information about 

Division of Medicine 

]]>
Information

How to apply

The combined position is published via Oslo University Hospital. Please visit this link to see the full advertisement and to apply for the position:

APPLY 

Contact information

Professor Sigrun Halvorsen

Head of department

 +47 91317460

]]>
1013 Professor
<![CDATA[ Professor II /Associate Professor (20%) in Medicine (Neurology) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215536/professor-ii-associate-professor-20-in-medicine-neurologyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215536/professor-ii-associate-professor-20-in-medicine-neurologyAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 16. desember 2021
]]>
Tue, 16 Nov 2021 00:00:00 GMTTue, 16 Nov 2021 12:23:26 GMT16. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Institute of Clinical Medicine (Klinmed) is one of three institutes under the Faculty. Klinmed is responsible for the Faculty's educational and research activities at Oslo University Hospital and Akershus University Hospital. With about 800 employees spread over approximately 425 man-labour years, Klinmed is the university's largest institute. Our activities follow the clinical activity at the hospitals and are spread across a number of geographical areas.

]]>
About the position

The Institute of Clinical Medicine has a vacant position as Professor II /Associate Professor (20 % position) of Medicine, (Neurology) .

The part-time academic position (20%) is combined with a full-time Senior Consultant position at the Department of Neurology, Division of of Clinical Neuroscience, Oslo University Hospital. The Division of of Clinical Neuroscience

The Department is responsible for teaching medical students within the neurological disciplines. Research activity in the Department is organized into seven main research groups, all with several sub-groups with focused research projects. The main research areas within stroke and other cerebrovascular diseases, movement and neuromuscular disorders disorders (including  neurogenetic and muscular disorders and ALS), epilepsy, multiple sclerosis and neuroinflammatory disorders, pain, neuropsychiatry and cognitive health. We have a special focus both on clinical trials and on translational research in neurology. Our researchers have access to a well-equipped modern molecular lab facility, and there are well-established collaborations with core facilities at the Hospital and at the University.

Information

How to apply

The combined position is published via Oslo University Hospital. Please visit this link to see the full advertisement and to apply for the position.  

Contact information

Hanne Flinstad Harbo 

Head of the Department of Neurology and Professor II 

(+47) 99546680 

h.f.harbo@medisin.uio.no 

 


John-Anker Zwart 

Head of Research at the Division of Clinical Neuroscience and Professor II 

(+47) 97756394 

j.a.zwart@medisin.uio.no 

 

Enquiries about the application process related to the part-time position should be directed to Human Resources Advisor at the Institute of Clinical Medicine, Erlend Huglen, erlend.huglen@medisin.uio.no (+47) 22 84 46 91.

]]>
9301 Professor II
<![CDATA[ Postdoctoral position in Computational Biology and Systems Medicine ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/213816/postdoctoral-position-in-computational-biology-and-systems-medicinehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/213816/postdoctoral-position-in-computational-biology-and-systems-medicineAvdeling: Centre for Molecular Medicine Norway
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 19. desember 2021
]]>
Fri, 22 Oct 2021 00:00:00 GMTMon, 18 Oct 2021 15:16:20 GMT19. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) was established in 2008 and is the Norwegian node in the Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine. NCMM is a joint venture between the University of Oslo, Health Region South-East and the Research Council of Norway. From 2017 NCMM is merged with the Biotechnology Centre of Oslo and now has altogether 11 research groups. The overall objective of NCMM is to conduct cutting edge research in molecular medicine and biotechnology as well as facilitate translation of discoveries in basic medical research into clinical practice.

]]>
Job description

A 3-year Postdoctoral position is available in the Computational Biology and Systems Medicine group led by Marieke Kuijjer at the Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM), Faculty of Medicine, University of Oslo, Nordic EMBL partner (see https://www.kuijjerlab.org/ for more information).

The group, which was established in 2018, focuses on using a network approaches to analyze and integrate large-scale `omics data, and on developing computational tools to model how disruptions in gene regulation can affect cancer development, progression, and prognosis. Our current projects aim at (1) expanding our toolbox for comparative network analysis, (2) developing tools to integrate gene regulatory networks with other multi-scale data, (3) modeling network rewiring in individual cancer patients, with particular focus on pan-cancer, sarcomas, and breast cancer, (4) using network approaches to investigate cell-cell interactions in cancer, and (5) expanding these approaches to newly emerging types of high-throughput biological data.

More about the position

In this project, we aim to expand on our current gene regulatory network reconstruction approaches to model networks based on single cell and spatial transcriptomics data. We seek a highly motivated individual with a track record of computational method development dedicated to the analysis of high-throughput `omics data, ideally single cell or spatial transcriptomics. The candidate should be excited about applying computational tools to answer questions in systems medicine, with a focus on cancer. The ideal candidate is collaborative and creative, has strong programming skills and a strong publication record.

Qualification requirements
 • PhD degree in computational biology, bioinformatics, biostatistics, computer science, or a related field
 • Strong publication record (including 1st authorship)
 • Proficiency in programming (such as R, Python, MATLAB, Bash)
 • Experience with analysis of high-throughput `omics data
 • Knowledge in single cell or spatial transcriptomics, gene regulation and/or network biology, and experience with high performance computing is desirable
 • Knowledge in cancer research is an advantage
 • Professional proficiency in English with documented communication skills
 • Willingness to work in a team environment, sharing skills and ideas, and collaborating on projects
We offer
 • a salary of NOK 534 400 – 594 300 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellow (position code 1352)
 • A professional, stimulating working environment
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application, including attachments, must be delivered through the electronic recruiting system.

The application must be in English and include:

(1) A cover letter, stating your motivation, scientific background, and research interests,

(2) a detailed CV with a list of publications,

(3) 2-3 references (name, institution, e-mail, telephone number, and relation to the candidate).

These should be uploaded in .pdf format. Please submit your application through the web-based recruitment system linked in the announcement. While the recruitment system includes a basic CV, we ask candidates to also include a separate, detailed CV in .pdf format with their application. Applications without a cover letter and/or detailed CV will not be considered.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Fellow period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

Contact information

Inquiries about the position can be directed to Marieke Kuijjer.

For questions relating to the administrative aspects of the application, please contact Nina Modahl.

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Researcher Position in Assessment of Computational Science Education ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216177/researcher-position-in-assessment-of-computational-science-educationhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216177/researcher-position-in-assessment-of-computational-science-educationAvdeling: Fysisk institutt
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 19. desember 2021
]]>
Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 GMTFri, 26 Nov 2021 08:49:22 GMT19. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

The research at the Department of Physics covers a broad range of subfields within physics and technology: From space research to medical physics. A good proportion of the research is interdisciplinary, and conducted in close cooperation with collaborators in Norway and abroad.

Education and teaching are other essential activities. We offer a broad range of courses, and the Department is involved in several study programmes at bachelor’s and master’s level. Some of the best lecturers in Norway are amongst our employees, and we are proud of our prizewinning teaching and learning environment. The Department has 200 employees, of which 50 are permanent scientific positions. On a yearly basis 20 students complete their Ph.D. and 50 finish their M.Sc. degree.

]]>
Job description

A position as Researcher in assessment of computational science education is available in the research group of Professors Anders Malthe-Sørenssen and Tor Ole Odden at CCSE, the Center for Computing in Science Education, Faculty of Mathematics and Natural Sciences.

The position will be for a period of 1 to 2 years, contingent on continued funding from the Norwegian Research Council.

Starting date as soon as possible, and preferably before March 1 2022.

More about the position

The candidate for this position will work on a project funded by the Norwegian Research Council entitled “S-Assess: Structured Assessment System for Improved Student Learning”. The project aims to develop new assessment methods for evaluating student learning in computational science education. More specifically, this part of the research project will focus on developing the theoretical foundations for future assessments of computation in science education and physics education.

 

This will include analysis of previously-collected, video-based interview data with course instructors who use computation in their teaching; surveying course instructors about their learning goals for computation in science education; and conducting follow-up interviews regarding these goals in order to define key features and elements for future assessment. The eventual goal of the project will be to produce a framework outlining the key dimensions of specific computational science learning goals, which can then be used as the foundation for assessment tasks. The project will be a direct collaboration with the physics education research group at Michigan State University in the United States.

Qualification requirements

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for these positions will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

The following qualifications are required:

 • Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in physics education research or science education research. Doctoral dissertation must be submitted for evaluation by the closing date. Only applicants with an approved doctoral thesis and public defence are eligible for appointment.
 • Documented experience with conducting and qualitatively analyzing interview data within the fields of science education research and/or physics education research.
 • Fluent oral and written communication skills in English.

Desired qualifications:

 • First-hand experience with studying and/or facilitating teacher professional development within math and science.
 • Familiarity with research literature on computational thinking in science education.
Personal skills

We are seeking a highly motivated, enthusiastic and hard-working candidate with the ambition to gain new insights and publish papers in leading, international journals. The candidate must be able to document previous publications in top-level journals in physics education research and/or science education research. Applicants must show good interpersonal skills and be willing to work in close collaboration with the project PIs and other members of the project team, as well as have the ability to work independently.

We offer
 • Salary NOK 534 400 – 594 300 per annum depending on qualifications in position as Researcher (position code 1109)
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement
 • Professionally stimulating working environment
 • Vibrant international academic environment
 • Career development programmes
 • Oslo’s family-friendly surroundings with their rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include

 • Cover letter
 • CV (summarizing education, positions, research experience, pedagogical experience, and other relevant activities)
 • A brief account (one page, as a separate file) of the applicant’s interest and motivation for applying for the position including a brief description on how the applicant envisions his/her experience could be used to address the project goal.
 • Copies of educational certificates, transcript of records and letters of recommendation
 • A complete list of publications and unpublished work
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language). Applications with documents missing will not be considered further

An expert committee will evaluate the applications. In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications required for this project, as well as the candidates’ motivation and personal suitability. Interviews with the best qualified candidates will be arranged.

It is expected that the successful candidate will be able to complete the project in the course of the period of employment.

Formal regulations

Please see the regulations for appointments to Researcher positions at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Contact information

Associate Professor Tor Ole Odden, e-mail: t.o.b.odden@fys.uio.no

For technical questions regarding the recruitment system, please contact HR Adviser Elin Thoresen, e-mail: elin.thoresen@mn.uio.no, phone +47 22 85 71 96.

]]>
1109 Forsker
<![CDATA[ Postdoctoral Research Fellow in Accelerator Physics ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216204/postdoctoral-research-fellow-in-accelerator-physicshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216204/postdoctoral-research-fellow-in-accelerator-physicsAvdeling: Fysisk institutt
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 19. desember 2021
]]>
Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 GMTFri, 26 Nov 2021 11:38:58 GMT19. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

The research at the Department of Physics covers a broad range of subfields within physics and technology: From space research to medical physics. A good proportion of the research is interdisciplinary, and conducted in close cooperation with collaborators in Norway and abroad.

Education and teaching are other essential activities. We offer a broad range of courses, and the Department is involved in several study programmes at bachelor’s and master’s level. Some of the best lecturers in Norway are amongst our employees, and we are proud of our prizewinning teaching and learning environment. The Department has 200 employees, of which 50 are permanent scientific positions. On a yearly basis 20 students complete their Ph.D. and 50 finish their M.Sc. degree.

]]>
Job description

One position as postdoctoral researcher is available at the Department of Physics, under the Faculty of Mathematics and Natural Sciences.

The position is for a period of two years. Extensions for one more year may be considered for qualified candidates interested in participating to teaching duties. Starting date preferably no later than August 1, 2022.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Research Fellowship at the University of Oslo.

More about the position

The position is associated with the «PLASMACOLLIDER» project, funded by the Norwegian Research Council through the FRIPRO call. The particle physics community is studying the options for the next high-energy collider at the energy frontier. UiO is involved in the development of future colliders based on plasma wakefield accelerators. We are offering a postdoctoral position that will join our team studying key challenges for a future plasma-based collider. These include high-gradient acceleration with high efficiency and beam quality and interstaging. We are looking for an experienced postdoc with an already solid track record, and an strong knowledge of the field.

The successful candidate is expected to co-lead a team of PhD students who will study plasma acceleration both experimentally and numerically, and the candidate must therefore have experience with both numerical and experimental work.

The main purpose of a postdoctoral fellowship is to provide the candidates with enhanced skills to pursue a scientific top position within or beyond academia. To promote a strategic career path, all postdoctoral research fellows are required to submit a professional development plan no later than one month after commencement of the postdoctoral period.

Qualification requirements

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition is to be among Europe’s leading communities for research, education and innovation. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

Required qualifications

 • Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in accelerator physics. Doctoral dissertation must be submitted for evaluation by the closing date. Only applicants with an approved doctoral thesis and public defence are eligible for appointment.
 • Very good knowledge of the plasma wakefield acceleration field.
 • Proven experience with performing plasma wakefield experiments, including hardware installation and data-analysis.
 • Proven experience with numerical simulations of plasma wakefield acceleration including simulations of staging.
 • Strong publication record.
 • Good social and collaboration skills and ability to work independently and in an interdisciplinary scientific environment
 • High-level oral and written English skills.

Desired qualifications:

 • Proven experience with plasma focusing devices.
 • Work experience from leading international particle accelerator laboratories.
 • The work involves technical discussions with UiO engineers and technicians, therefore a good command of Norwegian or another Scandinavian language is strongly desired.
We offer
 • Salary NOK 534 400 – 594 300 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellowship (position code 1352)
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement
 • Professionally stimulating working environment
 • Vibrant international academic environment
 • Postdoctoral development programmes
 • Oslo’s family-friendly surroundings with their rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include:

 • Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest)
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • Copies of educational certificates, academic transcript of records
 • A complete list of publications and up to 5 academic works that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

Interviews with the best qualified candidates will be arranged.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Contact information

Prof. Erik Adli, erik.adli@fys.uio.no, tel. +47- 22854166.

For technical questions regarding the recruitment system, please contact HR Adviser Elin Thoresen, e-mail: elin.thoresen@mn.uio.no, phone +47 22 85 71 96.

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Postdoctoral Fellow in language, reading and math development ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214932/postdoctoral-fellow-in-language-reading-and-math-developmenthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214932/postdoctoral-fellow-in-language-reading-and-math-developmentAvdeling: Institutt for pedagogikk
Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 20. desember 2021
]]>
Mon, 29 Nov 2021 00:00:00 GMTFri, 05 Nov 2021 14:16:02 GMT20. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department of Education was established in 1938 and is one of three departments at The Faculty of Educational Sciences.

The research is based on traditions from both the social and the human sciences, and the department thus accommodates great breadth in topics and perspectives. The department employs approximately 100 people; 49 scientific staff, 35 doctoral and post-doctoral students, and 16 administrative/technical staff. The number of students is approximately 900.

]]>
Job description

Applicants are invited for two year position as Postdoctoral Fellow in in language, reading and math development to be based at the Department of Education, University of Oslo.

The position is connected to a project funded by the research council Norway,” Development of numeracy and literacy: Influence from cognitive skills, social background and gender”. Principal Investigator Arne Lervåg.   The work are related to working on monitoring and develop publications from an ongoing longitudinal study about children’s numeracy and literacy DEVELOPMENT. In addition, the candidate will be responsible for a meta-analysis examining how interventions on children with learning problems (literacy and/or math problems) affect both socio-emotional functioning and literacy and/or math skills.

More about the position

 The appointment is a fulltime position and is made for a period of up to two years.

The main purpose of the fellowship is to qualify researchers for work in higher academic positions within their disciplines.

The candidate needs to work in Norway, and also to engage in the activities in the department.

Qualification requirements
 • Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in psychology or education. Doctoral dissertation must be submitted for evaluation by the closing date. Appointment is dependent on the public defence of the doctoral thesis being approved.
 • Fluent oral and written communication skills in English and Norwegian are required.

The following qualifications will count in the assessment of the applicants:

 • The candidate has to have knowledge about the development of language and reading skills.
 • It is also an advantage if the candidate has knowledge and experience with topics that goes broader than language and reading skills.
 • The candidate needs to have experience in conducting randomized controlled trials and knowledge concerning statistical analyses of such trials.
Personal skills
 • The candidate needs to be motivated and engaged. 
 • The candidate has the ability to work independent but also have good collaborative skills.
We offer
 • salary NOK 534 400 - 615 800 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellow (position code 1352)
 • a professionally stimulating working environment
 • attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include

 • cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest)
 • project description of 8-10 pages (cf. Guidance) and PhD thesis
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • copies of educational certificates (academic transcripts only)
 • a complete list of publications
 • academic works that the applicant wishes to be considered
 • list of reference persons: 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications, the project description and the quality of the project as well as the candidates motivation and personal suitability. Interviews with the best qualified candidates will be arranged.


It is expected that the successful candidate will be able to complete the project in the course of the period of employment.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Fellow period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

If there are qualified applicants with special needs, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

Contact information

Professor Arne Lervåg

 

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Postdoctoral Fellow in the research project “SIBS - Preventing Mental Health Problems in Siblings of Children with Chronic Disorders” - Section for Clinical Psychology  ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214143/postdoctoral-fellow-in-the-research-project-sibs-preventing-mental-health-problems-in-siblings-of-children-with-chronic-disorders-section-for-clinical-psychologyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214143/postdoctoral-fellow-in-the-research-project-sibs-preventing-mental-health-problems-in-siblings-of-children-with-chronic-disorders-section-for-clinical-psychologyAvdeling: Psykologisk institutt
Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 21. desember 2021
]]>
Wed, 10 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 25 Oct 2021 09:38:30 GMT21. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department of Psychology is one of seven units of the Faculty of Social Sciences, and has 75 permanent and 70 temporary members of scientific staff. Degrees are offered at bachelor and master level, plus a clinical training programme, and the PhD programme has 140 students.

]]>
Job description

A 2-year position as Postdoctoral Fellow at the Section for Clinical Psychology, Department of Psychology, University of Oslo, is open for candidates with a PhD in Psychology, Medicine or other health-related disciplines. The section carries responsibilities for the Department’s research, teaching, innovation and communication in clinical psychology.

More about the position

The appointment is a fulltime position for a period of two years connected to the SIBS research project at the Section for Clinical Psychology.

About the SIBS research project

The SIBS research project is initiated by the Department of Psychology, UiO, and Frambu Resource Centre for Rare Disorders. The research project involves a multidisciplinary consortium of national and international collaborators, including academic institutions, health care authorities and providers, and patient user organizations. The SIBS project focuses on siblings of children with chronic disorders, who have a documented elevated risk for mental health problems and reduced quality of life. The vision of SIBS is to improve the mental health and quality of life in children and adolescents who are siblings of children with chronic disorders. More information about the SIBS project can be found at www.sibs.no or by contacting the Project Manager.

Currently, the project is conducting a randomized controlled trial (RCT) examining a preventive group intervention for siblings and parents of children with chronic health conditions, involving multiple sites across Norway. The SIBS RCT study is a collaboration with Lillestrøm municipality and is funded by the Research Council of Norway. The aim of the study is to provide municipal health care services with a novel and user-tailored intervention that will allow health providers to offer evidence-based health services to siblings. The study protocol is described in Trials. The SIBS RCT study will generate sibling- and parent-reported questionnaire data, biological data, video data, registry data, and implementation data. This extensive database allows for multiple and various research questions and both quantitative and qualitative methodological approaches. The candidate will take on a central role in executing the research efforts connected with the SIBS RCT study; however, the post doc candidate will be able to take an active part in the development of the research questions and publication plan of the post doc fellowship, which can be accommodated to specific research interests and skills of the candidate.

The post doc candidate will be part of a large international research network. The SIBS project group comprises several national and international senior researchers, as well as three PhD candidates. In addition to being primary author on their own papers, the post doc candidate will be invited to co-author papers of co-workers in the project group. A detailed publication plan for the candidate will be developed based on their interests and qualifications. Please indicate in the application letter if your interest is mainly in genetics/biological data, intervention research, family process research, group dynamics or in specific disorders. Please also describe your experience with and preference for qualitative and/or quantitative approaches.

Qualification requirements
 • Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in psychology, medicine or other health-related disciplines (PhD). The doctoral dissertation must have been submitted for evaluation prior to the closing date. The appointment is dependent on the public defense and the doctoral thesis being approved
 • The candidate’s research focus must be relevant to ongoing research activities in the SIBS research project. Skills in statistical programs is an advantage as well as interest in and knowledge of the structuring of quantitative -, qualitative- and mixed research designs.
 • The successful applicant will be selected on the basis of educational background, publication record, and interest in the area. Clinical experience within the field of the topic for the SIBS project or experience with other preventive mental health programs will also be considered valuable for the application but is not required.
 • The candidate must have the ability to work in collaborative groups and independently, be structured and goal oriented, have high motivation and be capable of efficient work structure, and have strong relational skills.

Fluent oral and written communication skills in English is required.

Personal skills
 • Ability to work in collaborative groups and independently
 • Structured and goal oriented
 • High motivation and capable of efficient work structure
 • Strong relational skills
 • Dedication to excellence in practice and science
 • Flexibility

 

We offer
 • A salary NOK 563 900 - 650 300 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellow (position code 1352)
 • A professionally stimulating working environment
 • Attractive welfare benefits
 • A generous pension agreement
How to apply

The application must include

 • Letter of application, max 3 pages, explaining motivation for applying and suitability for the position
 • A CV summarizing education, employment, positions, and academic work.
 • A complete list of publications.
 • Up to three articles that the candidate finds relevant to be considered by the evaluation committee.
 • Copies of educational certificates (academic transcripts only).
 • A list of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number).

When assessing the applications special emphasis will be placed on academic qualifications, the candidate’s motivation, and personal suitability. The assessment of the applicants will be performed according to the DORA initiative, emphasizing quality and content rather than quantity, and considering a range of scientific outputs beyond traditional journal publications (e.g. open access sharing of data and code, dissemination etc.). Academic achievements will be assessed in relation to experience, seniority, and career breaks (e.g. parental leave).

Interviews with the best qualified candidates will be performed as part of the selection process.

The application with attachments must be delivered through our electronic recruiting system. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Fellow period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

If there are qualified applicants with special needs, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

Contact information

 Project Manager in SIBS, professor Krister Westlye Fjermestad,  mobil nr. +47 94201947, e-mail: k.w.fjermestad@psykologi.uio.no

 Head of Section, Professor Ole André Solbakken, e-mail: o.a.solbakken@psykologi.uio.no

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Stipendiat i realfagsdidaktikk ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216230/stipendiat-i-realfagsdidaktikkhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216230/stipendiat-i-realfagsdidaktikkAvdeling: Center for Computing in Science Education (CCSE)
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 21. desember 2021
]]>
Tue, 30 Nov 2021 00:00:00 GMTFri, 26 Nov 2021 15:17:05 GMT21. desember 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. 

Fysisk institutt har Norges største fysikkfaglige miljø og utfører grunnforskning innen et bredt spekter av fysikken: fra elementærpartikkelfysikk til materialfysikk og energiforskning, og fra romforskning til medisinsk fysikk. En god andel av forskningen vår er tverrfaglig, og utføres i samarbeid med både andre institutter innen realfag ved UiO, og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Forskningen har ofte kort vei til praktiske anvendelser, og formidling er en viktig oppgave. Innen utdanning tilbyr vi mange emner og er involvert i flere studieprogrammer på bachelor- og masternivå. Vi har noen av landets dyktigste forelesere, og et lærings- og studentmiljø vi er stolte av. Instituttet har ca. 200 ansatte i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger, og uteksaminerer hvert år rundt 40 masterstudenter og 15-20 doktorgradskandidater.

]]>
Om stillingen

Stilling som stipendiat er ledig ved Center for Computing in Science Education (CCSE) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Ansettelsen er for en periode på 3 år, med mulighet for utvidelse til 4 år med undervisningsplikt.

Ingen kan tilsettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo.

Mer om stillingen

Vi er ledende i å integrere programmering i realfagsundervisning, og nå søker vi etter deg som ønsker å bidra til økt kunnskap om realfaglig programmering i skolen.

Høsten 2020 ble nye læreplaner innført i flere fag i norsk skole. Vi søker derfor en stipendiat som kan bidra til forskning innenfor realfagsdidaktikk rettet mot realfaglig programmering i skolen. Ph.d.-prosjektet/forskningsprosjektet ditt skal bidra til å belyse læreres og studenters kompetanse, motivasjon og læring ved bruk av programmering i realfagene.

Forskningsprosjektet vil være tilknyttet CCSE og KURT (Kompetansesenter for utdanning i realfag og teknologi). CCSE er et senter for fremragende utdanning, hvor programmering, tverrfaglighet og kvalitet i utdanningen står sentralt. KURT er et senter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som jobber for kvalitet i realfagsundervisninger i hele utdanningsløpet fra skole til universitet.

Siden 2018 har vi utviklet og arrangert etter- og videreutdanning av lærere i realfaglig programmering (ProFag – Programmering for Fagenes skyld). Ph.d.-prosjektet skal bidra til forskning og utvikling knyttet til ProFag-prosjektet.

Stipendiatens arbeidsoppgaver blir å:

 • delta i den praktiske planleggingen og gjennomføringen av eget forskningsprosjekt
 • gjennomføre en systematisk litteraturoversikt
 • gjennomføre forskning på læreres undervisning av realfaglig programmering i skolen (ungdomsskole eller videregående skole), gjerne kombinert med forskning på elevenes læring

Stipendiaten blir en del av et større tverrfaglig internasjonalt forskningsmiljø ved CCSE. Kandidaten som tilsettes må tilfredsstille kravene om opptak til ph.d.-utdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.

Se mer informasjon om doktorgrad og forskerkarriere.

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer for forskning, utdanning og innovasjon. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

For opptak til doktorgradsprogrammene ved Universitetet i Oslo, kreves det at du har minst femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende).

 • Mastergrad eller tilsvarende utdanning innen realfag, realfagsdidaktikk eller annet relevant fagområde.
 • Gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • Snittkarakter på mastergradsemner og mastergraden skal være B eller høyere.
 • Avsluttende grad skal være oppnådd – sensur skal foreligge ved søknadsfristen.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk, i henhold til krav til kompetanse i engelsk, og norsk eller et annet skandinavisk språk.

Generelle krav til engelsk kunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS:

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/application/application.html

I vurderingen av søkerne vektlegger vi:

 • God kjennskap til norsk skole og utdanning.
 • Relevant erfaring med aktive undervisningsformer, samt bruk av realfaglig programmering i undervisningen.
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner.
 • God kjennskap til teorier og metoder innenfor det relevante forskningsfeltet.
 • Erfaring med etter- og videreutdanning av lærere.

Vi har hovedvekt på de to første punktene.

Vi tilbyr
 • lønn fra kr 491 200 til kr 534 400 avhengig av kompetanse i stilling som stipendiat (stillingskode 1017)
 • kompetanseutvikling i et godt internasjonalt akademisk miljø
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger i tillegg til et familievennlig Oslo med mange muligheter for kultur og utendørs aktiviteter
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen.
 • CV med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker.
 • Vitnemål fra mastergrad, samt karakterutskrift for bachelorgrad. Søkere med utdanning fra et utenlandsk universitet må legge ved en veiledning til dette karaktersystemet.
 • Liste med 2–3 referansepersoner (navn, relasjon til kandidaten, e-post og telefonnummer).

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Tor Ole Odden, førsteamanuensis telefon 412 52 795, e-post: t.o.b.odden@fys.uio.no

For tekniske spørsmål om søknadsprosessen; Elin Thoresen, elin.thoresen@mn.uio.no

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Stipendiat (klinisk) ved Barne- og ungdomsklinikken (BAR) i pediatri, 2 stillinger ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215816/stipendiat-klinisk-ved-barne-og-ungdomsklinikken-bar-i-pediatri-2-stillingerhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215816/stipendiat-klinisk-ved-barne-og-ungdomsklinikken-bar-i-pediatri-2-stillingerAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 22. desember 2021
]]>
Tue, 30 Nov 2021 00:00:00 GMTFri, 19 Nov 2021 13:07:19 GMT22. desember 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

]]>
Om stillingen

Det er ledig to stillinger som klinisk stipendiat SKO 1378 ved Institutt for klinisk medisin, Barne- og ungdomsklinikken (BAR). Arbeidssted for undervisning er i utgangspunktet Ullevål, men kan bli omrokkert til Rikshospitalet. 

Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på fem år. Stillingen omfatter forskerutdanning tilsvarende tre år (60 % av stillingen) parallelt med undervisningsarbeid tilsvarende 2 år (40 %). Pliktarbeidet består av undervisningsarbeid (se under).

Undervisningsoppgavene til den kliniske stipendiaten vil i hovedsak bestå av smågruppeundervisning av medisinstudenter innen pediatri, propedeutikk og journalretting. Den kliniske stipendiaten vil også kunne få oppgaver i forbindelse med planlegging og avvikling av eksamen.  Merk at undervisningsoppgavene vil kunne endres i henhold til det aktuelle behov til enhver tid.

Mer om stillingen

Siktemålet for forskerutdanningen er en PhD grad. Alle kliniske stipendiater ved Det medisinske fakultetet er forpliktet til følge doktorgradsprogrammet for graden PhD ved Universitetet i Oslo. Den som tilsettes i stillingen som klinisk stipendiat må søke opptak på doktorgradsprogrammet senest tre måneder etter oppstart i stillingen.

For informasjon om søknadsprosess og krav i forbindelse med søknad om opptak på Det medisinske fakultets PhD-program, vises det til følgende nettside: http://www.med.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/slik-soker-du/ . Karakterkrav for opptak på PhD-programmet vil ikke gjelde søkere med norsk legeutdanning. Søkere med utdannelse fra utlandet, må som hovedregel tilfredsstille karakterkrav for at opptak skal kunne innvilges.

Utkast til forskningsprosjekt skal vedlegges søknad. Forskningsprosjektet må beskrive tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt tidsplan for forskningsprosjektet.

Søkeren kan knytte seg til et forskningsprosjekt ved klinikken, eller presentere sitt eget opplegg. Alternativt kan BAR være behjelpelig med prosjekter og med å finne egnet veileder. Forskningsarbeidet skal forankres i en av klinikkens forskningsgrupper, men kan gjerne skje i samarbeid med andre institusjoner eller avdelinger. Søker må, i samarbeid med sin veileder, innen tre måneder etter oppstart i stillingen, ha utarbeidet en fullstendig prosjektbeskrivelse som skal vedlegges søknad om opptak på doktorgradsprogrammet.

 

Kvalifikasjonskrav

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på utkastet til forskningsprosjekt og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskningsprosjektet og undervisningen. 

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og tilbyr kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø. BAR har økende aktivitet og flere pågående prosjekter med behov for gode Phd kandidater.

 • Stillingen kan søkes av personer med medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • Det er nødvendig med god kjennskap til norsk helsevesen
 • Klinisk erfaring innen pediatri tillegges vekt ved tilsetning.
 • Undervisningsspråket i modulen er engelsk fordi modul 6 er en internasjonal termin, men det forutsettes også at man kan undervise på norsk eller annet skandinavisk språk. 
Vi tilbyr
 • lønn etter stillingskode 1378 - brutto årslønn fra NOK 563 900 - 615 800, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og ansiennitet
 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid) 
 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan  (lenke til fakultetets nettside om prosjektbeskrivelse)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Fagmljøleder Anette Ramm-Pettersen, e-post: anette.ramm-pettersen@medisin.uio.no, tlf 90036083

Klinikkleder Ellen Ruud, tlf 41510330, e-post: ellen.ruud@medisin.uio.no

]]>
1378 Stipendiat
<![CDATA[ Postdoktor innen digitalisering av legemiddelhåndtering i helsetjenesten ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/210804/postdoktor-innen-digitalisering-av-legemiddelhaandtering-i-helsetjenestenhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/210804/postdoktor-innen-digitalisering-av-legemiddelhaandtering-i-helsetjenestenAvdeling: Farmasøytisk institutt
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. desember 2021
]]>
Wed, 25 Aug 2021 00:00:00 GMTWed, 25 Aug 2021 12:37:29 GMT31. desember 2021Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.

Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

]]>
Om stillingen

Stilling som postdoktor innen Samfunnsfarmasi / Sykehusfarmasi ledig ved Farmasøytisk institutt.  

Ingen kan tilsettes i mer enn én åremålsperiode ved Universitetet i Oslo. Tiltredelse innen 01.03.2022.

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år med 10 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil bestå av administrativt forskningsarbeid, forelesninger og veiledningsansvar.

Prosjektbeskrivelse / utviklingsplan

Stillingen vil være tilknyttet gruppen PharmaSafe https://www.mn.uio.no/farmasi/english/research/groups/pharma-safe/ og i tett samarbeid med andre forskergrupper ved Universitetet i Oslo, Nasjonalt senter for e-helseforskning, Sykehusapotekene HF, samt nasjonale og utenlandske forskningsinstitusjoner.

Vi mangler kunnskap om følgene av å digitalisere legemiddelhåndtering i sykehus og kommunehelsetjenesten og hvordan dette påvirker legemiddelfeil og avvik. Den som tilsettes vil arbeide med problemstillinger tilknyttet strekkodeskanning ved legemiddeladministrering, lukket legemiddelsløyfe, og spenningsfeltet mellom menneske og teknologi.

Vi er også interessert i å videreutvikle metoder for å kunne forske på hvordan bruk av teknologi kan bedre pasientsikkerheten ved legemiddelhåndtering. Aktuelle legemidler vil være de som er definert som risikolegemidler, med spesiell fokus på tilberedning og legemiddeladministrering. Aktuelle metoder er observasjonsstudier, intervjuer, fokusgrupper, dokumentanalyser av avviksdata, samt videreutvikling av metoder for å kunne hente ut digitale helsedata fra legemiddelhåndteringsprosessen.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som formål å kvalifisere forskere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. For å sikre en strategisk karriereutvikling, er alle postdoktorer ved MN-fakultetet forpliktet til å innlevere en utviklingsplan ikke senere enn én måned etter oppstart.

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer for forskning, utdanning og innovasjon. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

Absolutte krav:

 • Det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innenfor områder som er relevant for prosjektet (farmasi, medisin, sykepleie). For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.
 • Utstrakt erfaring med forskning på implementering og bruk av digital teknologi ved legemiddelhåndtering i helsetjenesten
 • Utstrakt erfaring med bruk av kvalitative forskningsmetoder (for eksempel intervju, fokusgrupper, observasjonsstudier, dokumentanalyser)
 • Utstrakt kunnskap om prosedyrer og avvikssystemer for håndtering av legemiddelfeil og avvik
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Det er ønskelig at søkeren har:

 • Erfaring med undervisning og veiledning av masterstudenter, samt pedagogikk
 • Erfaring med metodeutvikling innen legemiddelhåndtering og innovasjonsprosjekter
 • Erfaring med å presentere forskning i nasjonale og internasjonale fora
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid innen legemiddelhåndtering
 • Kurs eller opplæring innen pasientsikkerhet

Personlig egnethet og evne til å arbeide strukturert og effektivt, selvstendig og i team, vil også bli vektlagt. Egenskaper som faglig engasjement, formidlingsevne og kreativitet, vil vektlegges.

Det vises til forskrift om tilsettingsvilkår i postdoktorstillingen:

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060131-0102.html#1-2

Vi tilbyr
 • Lønn NOK 534 400 – 615 800 pr. år avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som postdoktor (stillingskode 1352)
 • Fremdragende, internasjonale forskningsmiljøer
 • Gode velferdsordninger i tillegg til et familievennlig Oslo med mange muligheter for kultur og utendørs aktiviteter
 • Karriereutviklingsprogram for postdoktorer
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrifter
 • Fullstendig publikasjonsliste og faglige/vitenskapelige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med Professor Anne Gerd Granås, telefon: +47 22844762, e-post: a.g.granas@farmasi.uio.no

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: therese.ringvold@mn.uio.no

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Postdoctoral fellow on bile duct immunology using an organ-on-a-chip system ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215519/postdoctoral-fellow-on-bile-duct-immunology-using-an-organ-on-a-chip-systemhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215519/postdoctoral-fellow-on-bile-duct-immunology-using-an-organ-on-a-chip-systemAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. januar 2022
]]>
Fri, 19 Nov 2021 00:00:00 GMTTue, 16 Nov 2021 10:37:51 GMT1. januar 2022About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Institute of Clinical Medicine (Klinmed) is one of three institutes under the Faculty. Klinmed is responsible for the Faculty's educational and research activities at Oslo University Hospital and Akershus University Hospital. With about 800 employees spread over approximately 425 man-labour years, Klinmed is the university's largest institute. Our activities follow the clinical activity at the hospitals and are spread across a number of geographical areas.

The Institute of Clinical Medicine (Klinmed) is one of three institutes under the Faculty. Klinmed is responsible for the Faculty's educational and research activities at Oslo University Hospital and Akershus University Hospital. With about 800 employees spread over approximately 425 man-labour years, Klinmed is the university's largest institute. Our activities follow the clinical activity at the hospitals and are spread across a number of geographical areas.

]]>
Do you want to advance our knowledge on bile duct inflammation using an organ-on-a-chip system?

One position is available as a Postdoctoral fellow, a 3-year engagement at the Norwegian PSC Research center (NoPSC) at Department of Transplantation Medicine, Oslo University Hospital. The project is funded by the Research council of Norway project DUCTchip and will be a collaborative project between NoPSC and the Norwegian Centre of Excellence Hybrid-technology-hub (HTH).

NoPSC is dedicated to research on the chronic liver disease primary sclerosing cholangitis (PSC). Immune functions play a clear role in the disease pathogenesis but still a lot is unknown regarding inflammatory mechanisms in the bile ducts. The NoPSC center comprises three research groups covering all aspects of research related to primary sclerosing cholangitis, from basic genomic and experimental studies to clinical research and clinical trials. The research environment is world-leading for PSC and counts 20-25 engaged researchers from several countries and specialties.

We are now seeking a skilled and ambitious co-worker to take on a challenging project funded by the Research Council of Norway. The project will be a collaborative effort with a Norwegian Centre of Excellence headed by Prof. Stefan Krauss. The project aims to develop a bile-duct-on-a-chip using organoid technology, microfluidics and on-line readouts. The project is led by Senior researcher Espen Melum who will combine his expertise on bile duct inflammation and bile duct diseases with technological advances at the Centre of Excellence. The postdoctoral fellow will form an integrated team together with researchers at HTH and NoPSC that will develop a bile-duct-on a chip to study immunological functions in the bile ducts. All results from the chip-based experiments will be cross-validated in animal models and/or human disease.

The Postdoctoral fellow will be employed at Norwegian PSC Research Center, Department of Transplantation Medicine, Oslo University Hospital and work in the environment of the Research Institute of Internal Medicine, Division of Surgery, Inflammatory Diseases and Transplantation, University of Oslo and Oslo University Hospital.

Qualification requirements
 • Applicants must hold a relevant PhD
 • Ability to design, plan, interpret original experiments in an independent and innovative way
 • Experience with advanced cell-culture, including organoid culture techniques, and organ-on-a-chip systems is an advantage
 • Experience with establishing and characterizing novel in vitro disease models and developing adequate on-chip readouts is an advantage
 • Experience with 3D bioprinting and diverse cell culture matrixes is an advantage
 • Experience in molecular biology is a requirement, preferably within immunology including techniques such as confocal microscopy, image analysis
Personal skills
 • Well organized with high working capacity and productivity
 • Excellent team working skills
 • Strong motivation for a career in science, including project management and scientific writing
 • Excellent writing and oral communication in English

Personal suitability for the position will be emphasized and taken into account.

We offer
 • Salary NOK 534 400 – NOK 594 300  per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellow (position code 1352)
 • An ambitious, stimulating and friendly working environment located at Oslo University Hospital, Rikshospitalet
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include

 • Application letter
 • A one-page statement of motivation and research interests
 • CV (summarizing education, position and academic work, and that lists scientific publications)
 • Copies of educational certificates
 • List of publications
 • Names and contact details of 2-3 referees (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Fellow period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The appointment may be shortened/given a more limited scope within the framework of the applicable guidelines on account of any previous employment in academic positions.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.

If there are qualified applicants with special needs, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

Contact information

Contact persons:

For further info about the research environment please see:

For Questions regarding the online application form contact:

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Postdoctoral Research Fellow in Ultrasound and Signal Processing ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215976/postdoctoral-research-fellow-in-ultrasound-and-signal-processinghttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215976/postdoctoral-research-fellow-in-ultrasound-and-signal-processingAvdeling: Institutt for informatikk
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 2. januar 2022
]]>
Tue, 23 Nov 2021 00:00:00 GMTTue, 23 Nov 2021 10:43:08 GMT2. januar 2022About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

The Department of Informatics (IFI) is one of nine departments belonging to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. IFI is Norway’s largest university department for general education and research in Computer Science and related topics. 

The Department has more than 1800 students on bachelor level, 600 master students, and over 240 PhDs and postdocs. The overall staff of the Department is close to 370 employees, about 280 of these in full time positions. The full time tenured academic staff is 75, mostly Full/Associate Professors.

]]>
About the position

Position as Postdoctoral Research Fellow in signal processing and acoustics available at the Digital Signal Processing and Image Analysis group (DSB), Section for Machine Learning, Department of Informatics, University of Oslo.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Research Fellowship at the University of Oslo. Starting date as soon as possible.

The DSB research group has six full-time and six adjunct positions. We perform research over a wide range of applications in image analysis and deep learning, as well as in digital signal processing/acoustic imaging. There are about 25 Postdocs and PhD students in the group with financing from a variety of national and international funding agencies, as well as from industry.

The fellowship period is for three years and is devoted to carrying out research in acoustic signal processing and image reconstruction.

The main purpose of a postdoctoral fellowship is to provide the candidates with enhanced skills to pursue a scientific top position within or beyond academia. To promote a strategic career path, all postdoctoral research fellows are required to submit a professional development plan no later than one month after commencement of the postdoctoral period.

Job description 

In this postdoctoral position, you will get ample opportunities to develop your research in acoustic image reconstruction together with us in the DSB group and our partners.

Your research should primarily be in medical ultrasound, but other acoustic imaging or array signal processing applications might also be appropriate. The position is focused on methods and algorithms for enhanced image reconstruction in acoustic imaging. Examples of thematics are non-linear effects and tissue characterization, ultrasound elastography, dual-frequency systems (including SURF), adaptive beamforming and aberration correction, full-waveform inversion/imaging and coherence-based methods.

Our laboratory and computing facilities will allow to apply and evaluate the developed algorithms on real recorded data collected by our group and partners (e.g., ultrasound, sonar, and seismology datasets), as well as on synthetic datasets generated from wave-propagation simulations. Your work should integrate with other PhD and Postdoc projects in the group. A motivating factor for pursuing research in acoustic imaging lays in the fact that enhanced medical imaging helps to improve health care and diagnostics.

The candidate shall publish research results in international peer-reviewed journals in collaboration with the DSB group and its research partners.This position is funded by the Department of Informatics and is placed with the DSB group with office in the Ole-Johan Dahl Building, close to the Forskningsparken metro and tramway station in Oslo.

Qualification requirements

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition to be among Europe’s leading communities for research, education and innovation. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

We look for a self-driven, motivated, and enthusiastic candidate who can work efficiently both in teams and individually.

Absolute requirements:

 • Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in acoustic imaging, array signal processing, or image reconstruction. Doctoral dissertation must be submitted for evaluation by the closing date. Only applicants with an approved doctoral thesis and public defence are eligible for appointment
 • Fluent oral and written communication skills in English
 • Experience in acoustic imaging and acoustic signal processing
 • Proficiency in scientific programming (Python / Matlab / Julia / R / bash)
 • Strong skills in signal processing and numerical methods
 • Willingness to be part of a team and to share knowledge and skills
 • Ability to communicate science
 • Strong writing skills

The following qualifications are also desirable and will be an advantage in the evaluation:

 • Experience from image reconstruction and beamforming research, in particular in acoustics, including ultrasound and sonar
 • Experience in using the Ultrasound Toolbox (https://www.ustb.no), or similar processing frameworks for acoustic image reconstruction
 • Lab work and using/programming ultrasound scanners. Measurements in water tanks and positioning systems for acoustic measurements
 • Experience in non-linear acoustics
 • Development of tissue characterization methods and noise suppression using dual/multi-frequency band ultrasound pulse complexes
 • Experience in research on algorithms – including adaptive array signal processing – for enhanced image quality in ultrasound, sonar, and beyond
 • Experience in development of software for acoustic imaging
 • Experience in simulation of acoustic wave propagation, in particular for medical ultrasound and sonar
 • Knowledge of a Scandinavian language
 • Teaching and supervision experience is an advantage
We offer
 • Salary NOK 526 000 – 608 200 per year depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellowship (position code 1352)
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement
 • Professionally stimulating working environment
 • Vibrant international academic environment
 • Postdoctoral development programmes
 • Oslo’s family-friendly surroundings with their rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include:

 • 1)   Cover letter (maximum 3 pages) which also includes:
  • The applicant’s relevance in relation to the required and desired qualifications listed in the announcement.
  • A statement declaring that the candidate’s research will be within the fields of the DSB group and the focus of this position.
  • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number).
 • 2)   Description of your research objectives and ideas – project description (max 1 page)
 • 3)   CV, including:
  • Education, positions, pedagogical experience, administrative experience, reviewer work, and other qualifying activities
  • Complete publication list and scientific works that shall be considered in the evaluation. The list must clearly state which of these works that has undergone peer-review. Up to five of the most relevant publications shall also be included as separate full-text PDF attachments
  • An account of the relevance of previous publications in the context of research in the DSB group
 • 4)   Copies of educational certificates, academic transcript of records
 • 5)   Documentation of English proficiency

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system (please follow the link “Apply for this job”). Foreign applicants are advised to attach an explanation of their university’s grading system. Please note that all documents should be in English or a Scandinavian language and shall be submitted in PDF format.

Applicants may be called in for an interview.

In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications, the project description as well as the candidate’s motivation and personal suitability.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Fellow period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Contact information

For further information, for example regarding the research plan elaboration,  please contact Professor Andreas Austeng, phone: +47 22852741, e-mail: andreas.austeng@ifi.uio.no or Associate Professor Sven Peter Näsholm, phone: +47 22840068 / +47 93834349, e-mail: svenpn@ifi.uio.no or

For technical questions regarding the recruitment system, please contact HR Adviser Therese Ringvold, e-mail: therese.ringvold@mn.uio.no

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Universitetslektor/førstelektor i programmering ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215614/universitetslektor-foerstelektor-i-programmeringhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215614/universitetslektor-foerstelektor-i-programmeringAvdeling: Institutt for informatikk
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 3. januar 2022
]]>
Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 GMTWed, 17 Nov 2021 12:16:30 GMT3. januar 2022Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. 

Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 1800 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

]]>
Om stillingen

En fast stilling som universitetslektor eller førstelektor er ledig ved Institutt for informatikk, Seksjon for programmering.

Personen som ansettes, vil ha en sentral rolle i instituttets undervisning for programmering på først og fremst bachelornivå. Dette arbeidet foregår på norsk. Kandidaten må derfor beherske norsk eller et annet skandinavisk språk.

Mer om stillingen

I tråd med at samfunnet blir stadig mer digitalisert, er det behov for økt kunnskap om informasjonsteknologi generelt og programmering spesielt. Programmering og algoritmisk tenkning tar en sentral rolle i alle studieprogrammer ved instituttet.

Det forventes at stillingen bidrar sentralt til instituttets undervisning i programmering på bachelornivå, f.eks. i emner som IN2010: Algoritmer og datastrukturer og IN2040: Funksjonell programmering.  Disse emner inngår i mange av instituttets studieprogrammer.

Pedagogiske kvalifikasjoner og undervisningserfaring er viktige faktorer i evalueringen av kandidaten. Det forventes at kandidaten demonstrerer overholdelse av SoTL-rammeverket (Scholarship of Teaching and Learning):

 • Fokus på studentenes læring
 • En klar utvikling over tid
 • En forskende tilnærming
 • En kollegial holdning og praksis
Kvalifikasjonskrav
 • For ansettelse som universitetslektor: Mastergrad i informatikk
 • For ansettelse som førstelektor: Doktorgrad i informatikk
 • Erfaring fra og interesse for undervisning av informatikk generelt og programmering spesielt, fortrinnsvis på bachelornivå
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk

Ønskelig kompetanse/erfaring:

 • Relevant forskningserfaring vil telle positivt
 • Pedagogisk utdanning vil telle positivt
Personlige egenskaper

Vi søker en positiv, intiativrik og strukturert person som evner å følge med på et felt i stor utvikling og som bidrar der det trengs. Det forventes aktiv deltagelse i fagmiljøet på instituttet og at man er selvgående og ansvarsfull. Vi legger stor vekt på personlig egnethet i forhold til arbeidsoppgavene i stillingen.

Som del av ansettelsesprosessen vil det normalt bli gjennomført intervju og prøveforelesning.

Vi tilbyr
 • Lønn avhengig av kvalifikasjoner i stilling som universitetslektor (stillingskode 1009) NOK 604 700–677 600 per år
 • Lønn avhengig av kvalifikasjoner i stilling som førstelektor (stillingskode 1198) NOK 626 100–702 100 per år
 • Et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • Attraktive velferdsmessige fordeler og en gunstig pensjonsavtale, i tillegg til Oslos familievennlige miljø med sine rike muligheter for kultur og friluftsliv
Hvordan søke og hva søknaden skal inneholde

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Detaljert CV (inkludert komplett liste over utdanning, stillinger, publikasjoner, pedagogisk erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)
 • Kopier av utdanningsvitnemål (bachelor og mastergrad) og eventuelle anbefalingsbrev
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse
 • En undervisningsportefølje på 2-4 sider som dokumenterer utdanningskompetanse og erfaring, herunder et refleksjonsnotat der din egen praksis og læringsvisjon er forankret i SoTL-rammeverket
 • Liste over 3 referansepersoner (navn, forhold til søkeren, e-post og telefonnummer)
 • Søker bør dokumentere egen undervisningspraksis

Søknaden med vedlegg må leveres i vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.no Dokumentene må leveres som PDF-filer (maksimalt 2 MB / fil).

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Som del av ansettelsesprosessen vil det normalt bli gjennomført intervju og prøveforelesning.

Formelle regler/andre opplysninger

Ansatte som på ansettelsestidspunktet ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, vil bli pålagt å skaffe seg slike kvalifikasjoner innen en toårsperiode.

Grunnlaget for vurdering er den faglige produksjonen til søkeren og relevant erfaring, pedagogiske og andre kvalifikasjoner relevante for stillingen, søkerens kvalifikasjoner innen administrasjon, samt den generelle personlige egnetheten. Ved rangering av kompetente søkere vil hele spekteret av kvalifikasjoner bli vurdert.

Vennligst se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo, og regler for vurdering og vekting av pedagogisk kompetanse.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Professor Dag Sjøberg, e-post dagsj@ifi.uio.no, tlf. +47 92604578.

Utdanningsleder Ragnhild Kobro Runde, epost ragnhilk@ifi.uio.no, tlf. +47 94436221.

For tekniske spørsmål om rekrutteringssystemet, ta kontakt med HR-rådgiver Therese Ringvold, e-post: therese.ringvold@mn.uio.no

]]>
1009 Universitetslektor
<![CDATA[ Professor or Associate Professor – Pathology ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216369/professor-or-associate-professor-pathologyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216369/professor-or-associate-professor-pathologyAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 3. januar 2022
]]>
Tue, 30 Nov 2021 00:00:00 GMTTue, 30 Nov 2021 14:23:37 GMT3. januar 2022About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Institute of Clinical Medicine (Klinmed) is one of three institutes under the Faculty. Klinmed is responsible for the Faculty's educational and research activities at Oslo University Hospital and Akershus University Hospital. With about 800 employees spread over approximately 425 man-labour years, Klinmed is the university's largest institute. Our activities follow the clinical activity at the hospitals and are spread across a number of geographical areas.

]]>
About the position

The Institute of Clinical Medicine, University of Oslo, offers a full (100 %) time position as Professor (position code 1013) or Associate Professor (position code 1011) in Pathology, Department of Pathology, Division of Laboratory Medicine, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo combined with a part time position as a (20%) senior consultant position at the Department of Pathology, Division of Laboratory Medicine, Oslo University Hospital.

More about the position

The Department aims to strengthen its position as Norway's leading research environment in Pathology by appointing a person that will front excellent research, participate in supervision and teach medical students. The Department of Pathology is currently organized in seven research groups that integrate university and hospital research activities. Current research topics are within cancer, immunopathology, inflammation and neurodegenerative diseases. The research groups have extensive collaborations with national and international investigators and opportunities to perform translational research are excellent, supported by state of-the-art core facilities.

According to the regulations at the Faculty of Medicine, the person appointed will lead and initiate research, supervise researchers, participate in teaching students and research fellows and undertake duties in connection with examinations, as well as undertaking administrative tasks as required by the prevailing regulations.

For complete job description with qualification requirements and basis of evaluation on the academic position, please see:

https://www.med.uio.no/klinmed/om/jobb/stillingsbeskrivelser/2018-13245-v2-stillingsbeskrivelse-patologi.pdf

 

Qualification requirements and personal skills
 • The successful applicant is expected to strengthen the research activity in Pathology and to contribute actively to collaboration projects.
 • Applicants must hold an MD and has sufficient knowledge in clinical pathology to teach medical students.
 • The successful applicant should have a strong scientific background and ongoing research activity at a high international level in experimental pathology or pathology-related research.
 • She or he is expected to establish a competitive, dynamic and future-oriented research group that will attract PhD students and postdoctoral fellows.
 • Applicants should have the ability to create an attractive research environment and to establish national and international research networks.
 • A solid track record in obtaining external (including international) research funding is considered essential.
 • High ambitions for future research and a keen ability to develop the discipline towards novel scientifically-based high standards are expected.
 • A strong commitment to teaching of medical students is a requirement, and previous academic teaching experience is desirable.
 • Interpersonal skills and the ability to create an attractive research environment will be emphasized.

More information and weighting of qualifications is found at:

https://www.med.uio.no/english/about/vacancies/procedures/

https://www.med.uio.no/klinmed/om/jobb/stillingsbeskrivelser/2018-13245-v2-stillingsbeskrivelse-patologi.pdf

 

We offer
 • A challenging and friendly working environment
 • Excellent laboratory facilities
 • Salary in accordance with agreement according to qualifications
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement
 • Oslo offers fantastic opportunities for outdoors activities, and is ranked as one of the best cities to live in

Conditions including salary for the part-time consultant position will be negotiated separately.

How to apply

Applications for the academic full-time position must include:

 • Cover letter (one-page statement of motivation and research interests)
 • Curriculum Vitae (summarizing education, positions, academic work and scientific publications, language qualifications)
 • Complete list of publications
 • Separate list of 10 most relevant publications - i.e. the 10 publications which you would like the adjudicating committee to give the main emphasis in their assessment (please send these publications attached in full text versions).
 • Overview of experience in supervising PhD candidates, including names of the candidates, period of supervision, information on institutions and dates for the presentation of the theses, as well as specific information regarding experience as main- or co-supervisor for each candidate: https://www.med.uio.no/english/about/vacancies/procedures/
 • Description of educational and pedagogic qualifications
 • Description of qualifications of administration/leadership
 • Description of qualifications in communication
 • List of documents that are attached
 • Description of  foreign language skills
 • Other relevant qualifications

Please scan and send the documents as PDF-files (maximum 2 MB / file).

Formal regulations
Contact information
 • Professor and Head of Department of Pathology Bodil Bjerkehagen, e-mail: bodil.bjerkehagen@medisin.uio.no
 • Professor Frode Lars Jahnsen, e-mail: f.l.jahnsen@medisin.uio.no
 • Professor and Head of Research at the Division of Laboratory Medicine Lars Eide, email: lars.eide@medisin.uio.no
 • For questions regarding the online application form please contact HR Adviser Karoline Berg-Eriksen,  email: karoline.bergeriksen@medisin.uio.no
]]>
1013 Professor
<![CDATA[ POST-DOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP IN STATISTICAL GENETICS AND PRECISION MEDICINE ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216076/post-doctoral-research-fellowship-in-statistical-genetics-and-precision-medicinehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216076/post-doctoral-research-fellowship-in-statistical-genetics-and-precision-medicineAvdeling: Norment: Norsk senter for forskning på mentale lidelser
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 6. januar 2022
]]>
Tue, 30 Nov 2021 00:00:00 GMTWed, 24 Nov 2021 14:41:16 GMT6. januar 2022About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

Norment: Norwegian Centre for Mental Disorders Research is a part of the Institute of Clinical Medicine (Klinmed). Klinmed is one of three institutes under the Faculty. Klinmed is responsible for the Faculty's educational and research activities at Oslo University Hospital and Akershus University Hospital. With about 800 employees spread over approximately 425 man-labour years, Klinmed is the university's largest institute. Our activities follow the clinical activity at the hospitals and are spread across a number of geographical areas.

]]>
The Centre of Excellence (CoE) NORMENT

At the Institute of Clinical Medicine, the Centre of Excellence (CoE) NORMENT - University of Oslo, there is a post-doctoral research fellowship position available. The CoE NORMENT coordinates several multicenter studies involving population and hospital biobanks, clinical and registry data, in collaboration with Norwegian networks. The aim is to utilize the analytical infrastructure across Norway to support precision medicine projects, and apply statistical methods for analysis of largescale human multimodal data, including genetic, biomarkers and environmental factors to study their contribution to human disease, and develop and test precision medicine approaches.

The CoE NORMENT focuses on severe mental disorders and has a large database of clinical and neuropsychological variables, genotyping and sequencing data, and MRI brain imaging data from both clinical and population samples. In addition, we work closely with the population cohorts (MoBa, HUSK, HUNT and Tromsø Study), and collaborate with Nordic partners to leverage the registry and biobank information across countries, and large international consortia, including the Psychiatric Genomics Consortium (PGC) and the ENIGMA consortium. NORMENT also has access to the data from international sources, such as the UK Biobank, ADNI and ABCD studies. The current position is focused on multivariate analysis of these large-scale datasets using novel statistical tools to better understand polygenic architectures of mental illnesses.


For more information: https://www.med.uio.no/norment/english/

Job description
 • The post-doctoral fellow will work in a multidisciplinary team with clinicians as well as with experts in statistics, applied mathematics, big data analysis and computer science
 • The research will involve statistical genetics, bioinformatics, machine learning and Bayesian data analysis, and novel biostatistical methods
 • The goal is to quantitatively characterize the genotype-phenotype mapping, using datasets from whole genome studies, and develop precision medicine approaches, with a focus on psychiatric disorders
 • The work will involve application of multivariate models to identify and quantify factors contributing to development of human diseases, to enable precision medicine approaches
 • The research will be carried out as an integrated part of the Precision Psychiatry group 
 • The candidate is expected to collaborate closely with an extended inter-disciplinary team of researchers and clinicians at the CoE.

The main purpose of post-doctoral research fellowships is to qualify researchers for work in top academic positions within their disciplines.

Qualification requirements

Applicants should have doctoral degree (PhD) in statistical genetics, applied mathematics, compute science or equivalent. It is acceptable if the degree will be formally obtained within 3 months from the deadline of the present call. The ideal candidate is familiar statistical genetics and machine learning, has strong programming skills and hands-on experience with high performance computing and big data analysis, and a genuine interest in applying and developing analytical methodology and tools for this project. Background in bioinformatics, DNA/RNA sequencing and microarray data analysis among others, can also be useful. Clinical background will be an advantage. How personally suitable the candidate is will also play a role.

The fellow will be key scientific personnel in the project. The post-doctoral fellow will work at the CoE NORMENT. The project work may involve a period working abroad, as we have close collaboration with the University of California, San Diego, USA, and deCODE Genetics, Iceland. The position will be based in Oslo and will involve digital work and visits to partners in Norway.

The ideal candidate:

 • Is ambitious and highly motivated for pursuing a career in science
 • Has a strong background in statistical genetics, data modeling, large-scale data-analysis, and is interested in method development and application
 • Is knowledgeable in programming languages and platforms such as python, matlab, R statistics, Linux
 • Is goal oriented and enjoys working within a cross-disciplinary team
 • Has a strong command of English

The position is funded for three years.

We offer
 • We can offer an exciting research environment with a multidisciplinary profile and large opportunities for academic development
 • Salary NOK 534 400 - 594 300 per annum depending on qualifications
 • Favorable pension arrangements
 • Attractive welfare arrangements
How to apply

The application must include:

 • Application letter including motivation for applying for the position
 • CV (summarizing education, relevant work experience, grants etc)
 •  A complete list of publications and academic work
 • Contact details of 2-3 references

After the initial screening process, short-listed candidates may be asked to submit selected publications, educational certificates and transcripts of records. The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system "Jobbnorge". Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be
in English (or a Scandinavian language).

In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications, and the quality of the project as well as the candidate's motivation and personal suitability. Interviews with the best qualified candidates will be arranged.

Candidates who have previously completed a Postdoctoral Research Fellow period funded by The Research Council of Norway will be evaluated for a three-year position as a Researcher (SKO 1109).

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Fellow period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

If there are qualified applicants with special needs, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

Contact information

For more information about the project:

Professor Ole Andreassen, phone + 47 99038893, o.a.andreassen@medisin.uio.no
Associate Professor Oleksandr Frei, oleksandr.frei@medisin.uio.no

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Postdoctoral Research Fellow in Philosophy, "Kantian Foundations of Democracy" ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/212146/postdoctoral-research-fellow-in-philosophy-kantian-foundations-of-democracyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/212146/postdoctoral-research-fellow-in-philosophy-kantian-foundations-of-democracyAvdeling: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 7. januar 2022
]]>
Mon, 15 Nov 2021 00:00:00 GMTThu, 16 Sep 2021 14:50:28 GMT7. januar 2022About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department embraces four disciplines: Philosophy, Classical Languages (Greek and Latin), History of Ideas and Art History. The Department is also responsible for the introductory philosophy courses, obligatory for all students attending study programmes at the University of Oslo. The Department has about 110 employees.

]]>
Job description

Two Postdoctoral Research Fellowships (SKO 1352) are available at the Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, University of Oslo.

The Postdoctoral Research Fellowship is funded by the Research Council of Norway and is associated with the project The Kantian Foundations of Democracy, 324272 - FORSKER21. The candidate is expected to present a research project closely connected to the main project.

Kantian Foundations of Democracy aims to provide the first large-scale analysis of the theory of democracy of the neglected "Kantian School". These were philosophers active in Germany in the 1790s, and included Erhard, Maimon, Heydenreich, Bergk, Reinhold, Tieftrunk, Feuerbach, Jakob, Reimarus, Schlegel, and the early Fichte. Their theories are notable for bringing out fully the Kantian concepts of right, equality, autonomy, and popular sovereignty; for their sophisticated analysis of enlightenment in the public sphere, and their support for popular revolutionary movements. The aim is not just to gain new historical knowledge, but to contribute to improving our understanding of Kant's basic principles, as well as those of democracy more broadly.

More about the position

The successful candidate will examine either Kantian principles of right and their connection to political rights (Task 1), Kantian principles of popular sovereignty (Task 2), or Kantian views of reform and popular revolution (Task 3). Projects may engage with all four crosscutting questions of Kantian Foundations of Democracy (please see project description). Projects may focus more narrowly on one or two of the Kantians, but comparisons to other Kantians and Kant should be included.

The research will apply methodology from the fields of philosophy, political theory, legal theory, and intellectual history. An interdisciplinary background in the above-mentioned fields is an advantage. The successful candidate is expected to produce three peer-reviewed articles or a monograph during the two-year period.

The position is available for a period of 2 years.

The candidate is expected to develop a project description, which must be submitted as a part of the application. 

The successful candidates are expected to be based in Oslo during the project period, starting 1 April 2022. They will actively collaborate with the project’s team, and participate in the Practical Philosophy Group and other relevant departmental activities.

The main purpose of postdoctoral research fellowships is to qualify researchers for work in higher academic positions within their disciplines.

Requirements
 • PhD  or equivalent academic qualifications with a specialization in philosophy, political theory, legal theory, intellectual history, or other areas if relevant for the project
 • The candidate's research project must be closely connected to Kantian Foundations of Democracy
 • Fluent oral and written communication skills in English
 • German language skills sufficient for analysing philosophical literature
 • Personal suitability and motivation for the position

The doctoral dissertation must be submitted for evaluation by the closing date. Appointment is dependent on the public defence of the doctoral thesis being approved.

In the evaluation of the applications, emphasis will be placed on:

 • The research project’s scientific merit and novelty, and its relevance for Kantian Foundations of Democracy
 • The applicant’s estimated academic and personal ability to carry out the project within the allotted time frame and to contribute to Kantian Foundations of Democracy
 • Good co-operative skills, and the ability to successfully join in academic collaboration within and across disciplines
We offer
How to apply

The application must include

 • Application letter describing the applicant’s qualifications and motivation for the position
 • CV in English (maximum 2 pages), summarizing education, positions, teaching experience, administrative experience, and other qualifying activities.List of publications
 • Project description (appox. 3 - 5 pages, maximum 14,000 characters. See Template for project descriptions). The project description must present a feasible progress plan. It is expected that the applicant will be able to complete the project during the period of appointment
 • Copies of grades and transcripts.

A sample of published or unpublished academic work that the applicant regards relevant for the position (max 40 pages). If the publications are co-authored, the applicant’s role must be documented with a coauthor declaration.Names and contact details of three references. Please note that all documents must be in English or a Scandinavian language.

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, jobbnorge.no. Applicants with education from a foreign university must attach an explanation of their university’s grading system.

The short-listed candidates will be invited for an interview.

Formal regulations

See also Regulations concerning Post-Doctoral Research Fellowships.

Following the Freedom of Information Act (Offentleglova) § 25, Chapter 2, information about the applicant may be used in the public list of applicants even if the applicant opts out from the entry in the public application list.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Fellow period at the University of Oslo.

 

The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for the purpose of securing rights to intellectual property created by its employees, including research results.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Contact information

For questions about the position:

Professor and PI Reidar Maliks, e-mail: r.k.maliks@ifikk.uio.no

For questions about how to apply:

HR Officer Anders Rykke, e-mail: anders.rykke@hf.uio.no

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Doctoral Research Fellowship within the "TEFLON"-project ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/213987/doctoral-research-fellowship-within-the-teflon-projecthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/213987/doctoral-research-fellowship-within-the-teflon-projectAvdeling: MultiLing
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 7. januar 2022
]]>
Mon, 15 Nov 2021 00:00:00 GMTWed, 20 Oct 2021 15:25:48 GMT7. januar 2022About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

Center for Multilingualism in Society across the Lifespan (MultiLing) is a Center of Excellence (CoE) under the Department of Linguistics and Scandinavian Studies at the Faculty of Humanities, financed through the Research Council of Norway’s CoE scheme. The center also has status as one of five world-leading research communities at the University of Oslo. MultiLing’s vision is to contribute to the knowledge on multilingualism across the lifespan for the individual and for the society. Through this the center aims to shed light on the opportunities and challenges represented by multilingualism for the individual in the family, school, other institutions, and in the society as a whole. The staff consists of 40 employees from 15 different countries. Moreover, MultiLing has an extensive network of national and international collaborative partners working on multilingualism at various research institutions.

]]>
Job description

A Doctoral Research Fellowship (SKO 1017) is available at Center for Multilingualism in Society across the Lifespan (MultiLing) at the Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo.

The fellowship is part of one of MultiLing’s research projects, which is entitled Technology-Enhanced Foreign and Second-Language Learning of Nordic Languages (TEFLON). TEFLON is a NordForsk-funded multidisciplinary consortium across three Nordic countries and five universities. The project aims to build a digital language-learning game, based on automatic speech recognition technology, in Nordic languages (for an example, see www.pop2talk.com). It also aims to study the effects of the articulatory training in the game on, e.g., second language learning.

MultiLing is a Center of Excellence funded by the Research Council of Norway (2013-2023). MultiLing aims to generate scientific knowledge on multilingualism across the lifespan, related to three themes: Theme 1 Multilingual competence, Theme 2 Multilingual practices, and Theme 3 Multilingualism, ideologies and language policies.

MultiLing seeks to recruit doctoral candidates with excellent research qualifications who will work with members of the TEFLON project. The Oslo part of the project draws on MultiLing’s Theme I, in particular, and involves both senior and junior researchers. This Oslo part of the project investigates whether learning of Norwegian by immigrant children can be enhanced by the game developed in the project. 

More about the position

Applicants are expected to present an independent research project proposal and articulate how the proposed project fits into the TEFLON project. We particularly welcome projects relating to the efficacy of the Norwegian game under development for L2 learning in school-children with immigrant background. We are particularly interested in the role of gaming features, feedback provided in the game, and L1 background in learning effects.

The successful candidate is expected to become part of MultiLing’s research environment and contribute to its development, and to be an active member of the TEFLON project team in Oslo. The duration of the fellowship exceeds the Center’s period of operation (ending in 2023), and the finalization of the project will take place in direct affiliation with the Department of Linguistics and Scandinavian Studies.

The person appointed will be affiliated with the Faculty's organized research training. The academic work is to result in a doctoral thesis that will be defended at the Faculty with a view to obtaining the degree of PhD. The successful candidate is expected to join the existing research milieu or network and contribute to its development. Read more about the doctoral degree.

The appointment is for a duration of 3 years, starting in April, 2021. All PhD Candidates who submit their doctoral dissertation for assessment with a written recommendation from their supervisor within 3 years or 3 ½ years after the start of their PhD position, will be offered, respectively, a 12 or 6 month Completion Grant.

Qualification requirements
 • The candidate must have an MA degree or equivalent in Linguistics, Psychology, Second Language Acquisition, Language Education, Phonetics, or some other relevant discipline related to the TEFLON project (note the requirement of a minimum 2-year MA or equivalent and that the Master’s degree must have been obtained by the application deadline at the latest).
 • Excellent written and spoken language skills in English, see the Language requirements
 • Good knowledge of Norwegian or another Scandinavian language

In the assessment of the applications, emphasis will be placed on:

 • The project’s scientific merit, research-related relevance and innovation
 • Experience in related research, such as L2 acquisition, multilingual development, Norwegian phonology, speech technology, psycholinguistics, or educational interventions
 • Experience in statistical data analysis methods
 • The applicant’s academic and personal qualifications to organize and carry out the project within the allotted time frame
 • Good cooperative skills, and the ability to successfully join in academic collaboration within and across disciplines and within the TEFLON project
 • Personal suitability and motivation for the position
We offer
How to apply

The application must include:

 • Application letter describing the applicant’s qualifications and motivation for the position
 • Curriculum Vitae (with a list of education, positions, teaching experience, administrative experience and other qualifying activities, including a complete list of publications)
 • Transcript of records of your Bachelor’s and Master's degrees. Applicants with education from a foreign university must attach an explanation of their university's grading system
 • Documentation of Language requirements 
 • Project description, including a detailed progress plan for the project (3 - 5 pages, maximum 14,000 characters. See Template for project descriptions)

Please note that all documents must be in English or a Scandinavian language.

Educational certificates, master theses and the like are not to be submitted with the application, but applicants may be asked to submit such information or works later.

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, jobbnorge.no.

The short-listed candidates will be called in for an interview at the University of Oslo or we will arrange for an interview on Zoom.

Formal regulations

See regulations as well as guidelines for the application assessment process and appointments to research fellowships.

Following the Freedom of Information Act (Offentleglova) § 25, Chapter 2, demographic information about the applicant may be used in the public list of applicants even if the applicant opts out from the entry in the public application list.

No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.

The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for the purpose of securing rights to intellectual property created by its employees, including research results.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

Contact information

Professor II Minna Lehtonen (Leader of the Oslo part of TEFLON)

Professor and Center Director Elizabeth Lanza

For questions on how to apply: HR-Officer Julie Bårdsen Tøllefsen

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Postdoctoral Research Fellow in evolutionary genomics ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214899/postdoctoral-research-fellow-in-evolutionary-genomicshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214899/postdoctoral-research-fellow-in-evolutionary-genomicsAvdeling: Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES)
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 7. januar 2022
]]>
Tue, 09 Nov 2021 00:00:00 GMTFri, 05 Nov 2021 10:26:23 GMT7. januar 2022About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.

Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) is a research centre and a section at the Department of Biosciences, University of Oslo. CEES combines a broad spectrum of disciplines (population biology, genomics, statistics, mathematical modelling) to foster the concept of ecology as a driving force of evolution via selective processes, with a corresponding influence of evolutionary changes on ecology. CEES has over 180 members (Professors (20), postdocs/researchers (60), PhDs (35), Master’s students (40) and technical and administrative staff) and many guest researchers. The members represent 30 nationalities and constitute a vibrant and creative research environment. CEES coordinate several international networks. The budget = 170 million NOK (about 55 externally funded research projects). CEES successfully completed its 10 year status of Centre of Excellence (CoE) in 2017.

]]>
Job description

Position as post doc available at Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, Department of Biosciences.

The position is for a period of 3 years. Starting date no later than 01.03.2022

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Research Fellowship at the University of Oslo.

We are looking for a highly motivated candidate for a three-year post doc position as part of this exciting collaborative research project between the University of Oslo, University of Nottingham (UK) and the Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW). The researcher will help develop our understanding of the evolutionary origins of human-commensalism in Passer sparrows. The project will focus on two key questions; 1) does human commensalism have a single origin within the house sparrow? and 2) has adaptation to a human-commensal niche occurred in parallel in the tree sparrow?

We aim to combine morphological and genomic data from existing datasets, museum samples and ongoing fieldwork to address the core aims of the project. The successful candidate will be allowed to choose aspects of the larger program as best fits their skills and research interests. They will also be encouraged to develop additional, complementary avenues of research. The researcher will oversee population-level whole genome resequencing from the wet-lab to data interrogation and will be expected to be proficient in bioinformatics (R/Unix/Python) with documented skills in genomic analyses. A PhD in population genetics/genomics, evolutionary genomics, evolutionary biology or a related subject is necessary. Experience with working with birds and bird genomes would be helpful but is not a requirement. The researcher will be based at the Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis at the University of Oslo but will also be expected to visit the University of Nottingham (UK) for additional training and support with research visits to the Netherlands. There will likely be opportunities for fieldwork in Central and Southern Asia. The working language of the research group is English.

It is becoming exceedingly clear that humans have been, and still are, drastically altering the planet. Although human activity typically has a negative effect on biodiversity, some species have rapidly adapted to novel niches opened up by human activity. The house sparrow (Passer domesticus) is a successful human commensal that thrives in human created niches. It has adapted to urban and agricultural habitats on every continent except Antarctica. Intriguingly, a number of other Passer sparrows are also human commensals having likely experienced similar selective pressures; one of the most striking is the Eurasian tree sparrow (Passer montanus), which is an obligate commensal across much of East Asia. The overarching aim of this newly funded project (Norwegian Research Council) is to determine the evolutionary causes and consequences of human commensalism in Passer sparrows using whole genome resequencing, high resolution phenotyping and extensive fieldwork.

The main purpose of a postdoctoral fellowship is to provide the candidates with enhanced skills to pursue a scientific top position within or beyond academia. To promote a strategic career path, all postdoctoral research fellows are required to submit a professional development plan no later than one month after commencement of the postdoctoral period.

Qualification requirements

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition to be among the leading communities for research, education and innovation in Europe. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

 • Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in evolutionary biology/genetics/genomics. Doctoral dissertation must be submitted for evaluation by the closing date. Only applicants with an approved doctoral thesis and completed defence are eligible for appointment.
 • Fluent oral and written communication skills in English is required

Desirable qualifications:

 • Experience in bioinformatics including in Unix, python and/or R
 • Experience with population genomic analyses and reconstructing evolutionary histories
 • Experience in using high-powered computer clusters and resources
 • A demonstrated record of published scientific research in population genomics, evolutionary biology, evolutionary genetics or a related discipline
We offer
 • salary NOK 534 400 – 615 800 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellow (position code 1352)
 • a professionally stimulating working environment
 • vibrant international academic environment
 • postdoctoral development plans
 • attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include

 • Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest)
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • A complete list of publications and up to 5 academic works that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)                                                                    

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualification as well as the candidates motivation and personal suitability.

Interviews with the best qualified candidates will be arranged. It is expected that the successful candidate will be able to complete the project in the course of the period of employment.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Fellow period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

If there are qualified applicants with special needs, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

Contact information

For further information please contact: Glenn-Peter Sætre (g.p.saetre@ibv.uio.no) & Mark Ravinet (mark.ravinet@nottingham.ac.uk)

For questions regarding the recruitment system please contact: HR adviser Nina Holtan, phone +47 22854424, e-mail: nina.holtan@mn.uio.no.

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Associate Professor in Statistics ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216190/associate-professor-in-statisticshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216190/associate-professor-in-statisticsAvdeling: Matematisk institutt
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 7. januar 2022
]]>
Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 GMTFri, 26 Nov 2021 10:12:07 GMT7. januar 2022About the University of Oslo

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

Department of Mathematics is part of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The Department is engaged in research covering a wide spectrum of subjects within mathematics, mechanics and statistics.

]]>
Job description

A full time position as Associate Professor is available in the section for Statistics and Data Science at the Department of Mathematics.

About the Department and what they are looking for in this position:

The section currently has 8 full-time academic positions, 9 adjunct positions, 3 postdocs and 18 PhD students. Statistics at the University of Oslo is internationally recognized, with interests spanning a broad range of areas within statistical inference theory, methodology and applications, with numerous collaborations with leading research groups nationally and internationally. Areas of interest and competence in the research group include parametric, semiparametric and nonparametric inference, Bayesian inference, model selection, averaging and adequacy testing, time-to-event models, change point identification, confidence distributions, copulas, graphical and complex dependence models, preference learning, data integration, high-dimensional and big data, dynamical models,  anomaly, fault and fraud detection, statistical computing, machine learning and algorithmic methods. Areas of applications include public health, genetics, biology, climate science, sensor data, peace and conflict data, catalysis in chemistry, high-energy physics, and more.

The section has an important role in the new dScience centre for computational and data science at the University of Oslo and is also strongly involved in BigInsight, a consortium of academic, industrial and public partners, funded from 2015 to 2023. The section is furthermore participating in several cross disciplinary research centres (Immunolingo, PharmaTox, Stability and Change, Visual Intelligence). These involvements are central activities of the research group, and represent abundant opportunities for PhD grants, seminar series, visitor programs, travel funding, and research activities in general.

General information about the position:

We seek an enthusiastic and dedicated person who meets the required qualifications for an Associate Professorship in statistics, with a scientific profile that fits the activities of the research group. The applicant must have a PhD in statistics (or equivalent qualifications) and post-graduate research experience, with research interests in statistical theory and methods, relevant to statistical practice. The ideal candidate has an excellent research record and has made important theoretical and methodological contributions to statistical science, has pedagogical experience, capability of attracting external funding, and interest in being an active and participating member of the research group and the larger statistical community at the University of Oslo.

Applicants must document academic qualifications in their field, equivalent to an Associate Professor position. The successful applicant must be able to teach at all levels and to supervise Master and PhD students.

The successful applicant may furthermore be required to take on other teaching duties and administrative tasks, by request from the Department or the Faculty of Mathematics and Natural Sciences.

Qualification requirements

Required qualifications:

 • The successful applicant must have completed a PhD in statistics (or an equivalent qualification) and have a strong scientific track record within the area of statistical theory and methods, relevant to statistical practice.
 • Scientific qualifications will play a major role, and the main emphasis will be on the candidate’s scientific production from the last five years.
 • Pedagogical qualifications and teaching and supervision experience at all levels will be an important factor in the evaluation process and should be well documented in a teaching portfolio. The applicant should describe her/his qualifications in view of the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) framework which includes:
  • Focus on student learning
  • A clear development over time
  • A researching approach
  • A collegial attitude and practice

The successful candidate who at the time of appointment cannot document sufficient teaching qualifications (minimum formal requirement is a 200 hrs pedagogical programme) will be required to obtain such qualifications within a two-year period.

The successful candidate must demonstrate mastery of English as his/her working language.  Bachelor-level teaching at MI is in Norwegian.  If a candidate is not fluent in a Scandinavian language, the successful appointee will be required within a two-year period to learn sufficient Norwegian to be able to participate actively in all functions the position may involve.

Desirable qualifications:

 • Preference will be given to a candidate with a profile that will strengthen the current activities in the Section for Statistics and Data Science.
 • Candidates should be able to establish, lead and conduct research projects, also as a collaborator. A track record in scientific and administrative leadership is an advantage, as well as participation in the acquisition of research grants.
 • International network, outreach activities, collegiality, and the ability to create a good working environment will be part of the evaluation.
 • The person appointed will be requested to take on some administrative duties. Hence such experience will be an advantage.

Personal qualities:

 • Ability to create and contribute to a well-functioning, inclusive and productive research environment.
 • Networking skills, ability to collaborate and conduct scientific leadership.
 • Ability to cooperate and communicate well with other members of staff.

The successful candidate should have an international profile with respect to the above criteria. The candidate for this position will be selected based on excellence and fit with the section’s research profile.

We offer
 • Salary from kr 626 100 to kr 702 100 depending on competencies, in the position of Associate Professor (position code 1011).
 • A professionally stimulating work environment.
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities.
 • The Associate Professor will have the opportunity to apply for promotion to a position as Professor at a later date.
How to apply

The application must include:

 • Application letter.
 • A research position paper (3–6 pages) describing the applicant’s vision and scientific ambitions for the nearest future.
 • A detailed CV, including a complete list of education, positions, pedagogical experience, administrative experience, project acquisition and coordination experience, and other qualifying activities.
 • Copies of educational certificates, PhD diploma, transcript of records and letters of recommendation.
 • A complete list of publications and academic merits and awards (if not included in the CV).
 • Full text of up to 5 selected scientific publications the applicant wishes to include in the evaluation.
 • A document discussing the importance, interrelation, and relevance of the selected papers for this position.
 • Educational portfolio of 3–6 pages documenting educational competence and experience, including a reflection note in which your own teaching practice and view of learning is anchored in the SoTL framework (focus on student learning, development over time, a researching approach and a collegial attitude and practice)
 • List of reference persons: 2–3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number)

Application with attachments must be submitted via our online recruitment system. Please note that all documentation must be in English or a Scandinavian language.

Formal regulations

As a general rule an interview will be used in the appointment process, usually supplemented with a trial teaching session. The basis for assessment will be the scientific production of the applicant, the teaching portfolio, pedagogical and educational qualifications, the applicant’s qualifications within leadership and administration, other qualifications as well as general personal suitability for the position. In ranking the competent applicants, the full range of qualifications will be considered and explicitly assessed.

Rules for appointments to Associate Professorships:
https://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/rules-appointment-professor.html

Rules for the assessment and weighting of pedagogical competence for appointments to permanent academic posts which include teaching duties:
https://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/rules-basic-pedagogical-competence.html

Pursuant to section 25(2) of the Freedom of Information Act, information concerning the applicant may be made public, even if the applicant has requested not to appear on the list of applicants.

The University of Oslo has a transfer agreement with all employees that is intended to secure the rights to all research results etc., see: http://www.uio.no/english/for-employees/employment/work-results/

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds. Women are encouraged to apply.

If there are qualified applicants with special needs, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

In addition, the University of Oslo aims for its employees to reflect the diversity of the population to the greatest degree possible. We therefore encourage qualified applicants with disabilities or gaps in their CV to apply for the position. The University of Oslo will adapt the workplace to suit employees with disabilities. Applicants who indicate that they have disabilities or gaps in their CV are made aware that this information may be used for statistical purposes.

Contactinformation

Section leader Professor Geir Storvik, phone: +47 22 85 58 94 / 452 01 667, e-mail: geirs@math.uio.no

For technical questions about the recruitment system, please contact HR-Officer Ole Rustad, +47 22 85 13 87, ole.rustad@mn.uio.no

]]>
1011 Førsteamanuensis
<![CDATA[ Doctoral Research Fellowships in musicology - Societal Challenges and Crises ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/213591/doctoral-research-fellowships-in-musicology-societal-challenges-and-criseshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/213591/doctoral-research-fellowships-in-musicology-societal-challenges-and-crisesAvdeling: Institutt for musikkvitenskap
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 9. januar 2022
]]>
Mon, 15 Nov 2021 00:00:00 GMTWed, 13 Oct 2021 12:33:45 GMT9. januar 2022About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department of Musicology teaches musicology at all levels and participates in research within a number of different fields, with a particular focus on music history and aesthetics, popular music and cultural analysis, and music cognition and technology. The Department has approximately 50 employees, including PhD and postdoctoral students, and admits a total of 90 bachelor- and master students each autumn.
 

]]>
Job description

Three doctoral research fellowships (SKO 1017) in musicology is available at the Department of Musicology (IMV), University of Oslo.

More about the position

The Department of Musicology (IMV), University of Oslo, is pleased to announce three fully funded PhD Fellowships in music research.

We seek candidates with the potential to develop the field of musicology and invite research proposals that engage with the broader theme of societal challenges and crises from various methodological perspectives. The positions are open with regard to time period, geographic area, and precise musical genre or tradition. The department conducts research in a wide range of areas including music history, analysis, cognition and technology, jazz and popular music, the cultural study of music, and music and media.

Applicants should explicitly state how their proposals align with the research competencies at the Department of Musicology. The successful candidates will be expected to complement and contribute to the strong research profile of our department. 

Applications must include a separate project description.

The persons appointed will be affiliated with the Faculty's organized research training. The academic work is to result in a doctoral thesis that will be defended at the Faculty with a view to obtaining the degree of PhD.

The successful candidates is expected to join the existing research milieu or network and contribute to its development. Read more about the doctoral degree.

The appointment is for a duration of 3 years. All PhD Candidates who submit their doctoral dissertation for assessment with a written recommendation from their supervisor within 3 years or 3 ½ years after the start of their PhD position, will be offered, respectively, a 12 or 6 month Completion Grant.

Qualification requirements
 • A Master’s degree in music/musicology/music research or in a field that builds a solid foundation for research into the area of the chosen topic. The applicant is required to document specifically that the degree corresponds to the profile for the post. The Master's degree must have been obtained and the final evaluation must be available by the application deadline.
 • Fluent oral and written communication skills in English, see Language requirements
 • Personal suitability and motivation for the position.

To be eligible for admission to the doctoral programmes at the University of Oslo, applicants must, as a minimum, have completed a five-year graduation course (Master’s degree or equivalent), including a Master’s thesis of at least 30 ECTS. In special cases, the Faculty may grant admission on the basis of a one-year Master course following an assessment of the study programme’s scope and quality.

In assessing the applications, special emphasis will be placed on:

 • The project's originality, scientific merit and innovation.
 • The applicant's estimated academic and personal ability to complete the research training and his/her research project within the stipulated time frame
 • The applicant's ability to complete research training
 • Good collaboration skills and an ability to join and contribute to the Department’s research environment and interdisciplinary academic communities

Applicants who have recently graduated with excellent results may be given preference.

We offer
How to apply

The application must include

 • Application letter describing the applicant’s qualifications and motivation for the position
 • Curriculum Vitae (with a list of education, positions, teaching experience, administrative experience and other qualifying activities, including a complete list of publications)
 • Transcript of records of your Bachelor’s and Master's degrees. Applicants with education from a foreign university must attach an explanation of their university's grading system
 • Documentation of Language requirements
 • Separate project description, including a detailed progress plan for the project (3 - 5 pages, maximum 14,000 characters. See Template for project descriptions)

Please note that all documents must be in English or a Scandinavian language.

Educational certificates, master theses and the like are not to be submitted with the application, but applicants may be asked to submit such information or works later.

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, jobbnorge.no.

Short-listed candidates will be invited for an interview.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.

This is a project funded by the Research Council of Norway and applicants with a previous doctoral degree within another field cannot be appointed for this position.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

 

The appointment may be shortened/given a more limited scope within the framework of the applicable guidelines on account of any previous employment in academic positions.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

If there are qualified applicants with special needs, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

Contact information

For questions about the position:

Head of Department Zafer Özgen, e-mail: zafer.ozgen@imv.uio.no, phone number: +47 22854004/+47 90132461

Head of Admininstration Nina Rundgren, e-mail: nina.rundgren@imv.uio.no, phone number: +47 22856527/+47 40 20 27 99

HR Adviser Tonje Olsen (for questions regarding how to apply)

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Associate Professor in Social Anthropology ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/213880/associate-professor-in-social-anthropologyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/213880/associate-professor-in-social-anthropologyAvdeling: Sosialantropologisk institutt
Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 9. januar 2022
]]>
Wed, 03 Nov 2021 00:00:00 GMTTue, 19 Oct 2021 13:01:25 GMT9. januar 2022About the University of Oslo

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department of Social Anthropology was founded in 1964 and is today a highly ranked anthropology department. Our researchers study society and culture through extensive, ethnographic fieldwork. The Department of Social Anthropology educates students at bachelor's-, master's and ph. d.-level.

]]>
Associate Professor in Social Anthropology

Applications are invited for 1-3 permanent position as Associate Professor (SKO 1011) in Social Anthropology to be based at the Department of Social Anthropology. Preferred starting date August 2022.

The successful candidates are expected to contribute to the long-term development of the research and teaching community at the Department.

Job description

The Department wishes to recruit candidates with excellent research qualifications within Social Anthropology. The applicants should contribute to and/or complement one or more of the Department's core research areas, and contribute in shaping the Department research profile for the future. The successful candidates are expected to strengthen the research area she/he relates to, and to contribute to shaping and strengthening research and teaching activities at the Department

High quality teaching is essential to the Department, and the applicant will be expected to teach on both undergraduate and postgraduate levels, in Norwegian (Scandinavian) and in English. We particularly welcome applicants who wish to contribute to the Department’s continuous work on developing new teaching and examination methods.

More information about research strategies and areas, as well as study programmes and courses, can be found on the Department's website.

 

Qualification requirements

For Associate Professor:

 • PhD or equivalent academic qualifications in Social Anthropology 
 • Outstanding research qualifications within Social Anthropology
 • Ability to contribute to a high standard of collegiality in the Department
 • Passion for teaching and the ability to inspire students
 • Excellent oral and written communication skills in a Scandinavian language and English
 • Personal suitability and motivation for the position

The following additional qualifications will all be given weight in the assessment:

 • Regional-ethnographic competence that will expand or broaden the Department’s existing regional-ethnographic competence
 • Documented experience in acquisition of external funding

We are looking for colleagues who will complement the department’s research and teaching. The assessment of the applicants is based on scientific merits, teaching, research leadership, administrative experience and personal qualities. The applicants’ academic research and international publications over the past three to five years will be given particular weight. Additional time may be allowed for leave relating to childbirth or adoption.

A good match between the candidate’s profile and the Department’s research activities and teaching portfolio is a main selection criterion, along with the quality of previous work within publications, dissemination to a wider public and teaching. Special emphasis will be put on the potential for future research. Women and minorities are encouraged to apply.

We offer
 • Salary from NOK kr 615 800 to kr 752 800. depending on competencies, in the position of Associate Professor (position code 1011)
 • Academically stimulating working environment
 • Funds for research, travel, conference participation and dissemination, books and equipment
 • Pedagocial- and Norwegian language courses as part of the work obligations
 • Favourable pension benefits
 • Attractive employee benefits and family friendly working hours
 • Support from the International Staff Mobility Office (ISMO)
 • Double earning of seniority (the right to apply for research leave) for women for the first three years of employment (not applicable for those who qualify for professorship within three years)
How to apply

The application must include:

 • Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research and teaching interest)
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • Copies of educational certificates (academic transcripts only)
 • A complete list of publications (if not included in CV)

Selected candidates will be asked to submit

 • 3 pieces of academic works that the applicant wishes to be considered
 • List of reference persons: 3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number)
 • Educational portfolio of 3-6 pages documenting educational competence and experience, including a reflection note in which your own practice and teaching vision is anchored in the SoTL criteria (focus on student learning, development over time, a research approach and a collegial attitude and practice)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system Jobbnorge, please follow the link “send application”. International applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

Interviews will be part of the appointment process, along with a trial lecture.

Formal regulations

Please refer to the Rules for Appointments to Professorships and Associate Professorships at the University of Oslo, the Guide for Applicants and Members of the Assessment Committee and Rules for practicing the requirement for basic pedagogical competence at the University of Oslo.

The successful candidate who at the time of appointment cannot document basic teaching qualifications will be required to obtain such qualifications within a two-year period.

The successful candidate must demonstrate mastery of both English and one of the Scandinavian languages as working languages. If an appointee lacks sufficient skills in a Scandinavian language, the appointee is required within a two-year period to obtain this skill.

Pursuant to section 25(2) of the Freedom of Information Act, information concerning the applicant may be made public, even if the applicant has requested not to appear on the list of applicants.

The University of Oslo has a transfer agreement with all employees that is intended to secure the rights to all research results etc.

The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition and to recruit people with an immigrant background. Women are encouraged to apply.

In addition, the University of Oslo aims for its employees to reflect the diversity of the population to the greatest degree possible. We therefore encourage qualified applicants with disabilities or gaps in their CV to apply for the position. The University of Oslo will adapt the workplace to suit employees with disabilities. Applicants who indicate that they have disabilities or gaps in their CV are made aware that this information may be used for statistical purposes.

Contactinformation

Head of Department Rune Flikke (rune.flikke@sai.uio.no)

Head of Administration Katrine Blindheimsvik (katrine.blindheimsvik@sai.uio.no)

]]>
1011 Førsteamanuensis
<![CDATA[ Postdoctoral Fellow in Porous Media Physics ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215576/postdoctoral-fellow-in-porous-media-physicshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215576/postdoctoral-fellow-in-porous-media-physicsAvdeling: Njord
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 9. januar 2022
]]>
Tue, 16 Nov 2021 00:00:00 GMTTue, 16 Nov 2021 19:57:01 GMT9. januar 2022About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

Njord is a cross-disciplinary Geology-Physics center hosted by the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of Oslo. We focus on the fundamental physics of geological processes related to: transport and reactions in deformable porous media, fracturing and fragmentation processes, interface dynamics during geophysical flows, and intermittency and pattern formation in geological systems far from equilibrium.

We conduct research on earth systems that range in scale from atoms to continents and apply methods where fieldwork, numerical modelling, experiments and theory act in concert.

The center includes the Oslo-branch of PoreLab, which is a Center of Excellence (CoE), the former CoE, Physics of Geological Processes (PGP) and several externally financed projects. There are 10 professors and associate professors at the center, in addition to doctoral research fellows, postdoctoral fellows, researchers and technical and administrative staff - in total about 55 persons.

 

]]>
Job description

Applicants are invited for position as Postdoctoral Fellow in Porous Media Physics to be based at PoreLab at the Njord Centre.

The appointment is a fulltime position and is made for a period of two years with starting date in the spring 2022.

The position is funded by the Norwegian Research Council project FlowConn: Connectivity enhancement due to thin liquid films in porous media flows.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Fellow period at the University of Oslo.

More about the position

PoreLab is a Norwegian Center of Excellence created in 2017, and split between NTNU and UiO. The Centre works to advance the understanding of flow in porous media. Starting from a sound basis in physics we aim for a better description of flows that range from geological to biological and technological.

Njord is a cross-disciplinary geoscience-physics centre at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at UiO. The UiO-node of PoreLab is part of the Njord Centre. We aim to become one of the main UiO cross-disciplinary drivers for the future development of Physical Sciences in general, with a focus on a fundamental understanding of the dynamics of fluid-solid systems with Earth-like complexity.

The appointment is a 2 years fulltime position focused on the development and application of computational methods for the simulation of immiscible two-phase flows in porous media, in particular for the description of film flows. The applicant will be responsible for developing a pore network simulator to capture the dynamics of porous media flows occurring within thin liquid films inside a porous network. In these thin films, viscous effects are expected to play a very significant role.

The main focus of the position is numerical, but the applicant will work in close connection with experimentalists working on the same physical problem and the applicant is also expected to participate in the execution of the experiments. The applicant is also expected to actively engage in outreach activity connected to the research activity at PoreLab and Njord.

Qualification requirements

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

 • Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in a field connected to porous media science (physics, engineering or mathematics). Doctoral dissertation must be submitted for evaluation by the closing date. Only applicants with an approved doctoral thesis and public defence are eligible for appointment.

The following qualifications will count in the assessment of the applicants:

 • Good and documented knowledge of programming languages such as Matlab, Python, C/C++, etc. is required.
 • Experience in developing codes for the simulation of porous media flow problems is required
 • Fluent oral and written communication skills in English is required.
 • Experience on porous media flow simulations using pore network models is highly desired.
 • Experience on image analysis techniques is desired.
Personal skills
 • PoreLab and Njord actively work for the creation of a friendly and welcoming work environment and the applicant is expected to actively contribute to this.
 • Enthusiasm, personal drive, and ability to take initiative.
 • Management, organizational skills and attention to detail.
 • Flexibility, ability to handle pressure and meet deadlines.
 • The applicant is expected to enjoy participating in outreach activities.
 • A strong sense of scientific independence.
 •  The applicant is expected to be an open-minded person and to embrace diversity in all its forms.
We offer
 • Salary  NOK 534 400 – 615 800 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellow (position code 1352).
 • A professionally stimulating working environment.
 • Vibrant international academic environment
 • Postdoctoral development programmes
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities.
How to apply

The application must include

 • Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest, potential connections between the applicant previous activity and the goals of this project)
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience , outreach experience and other qualifying activity)
 • Copies of educational certificates (academic transcripts only)
 • A complete list of publications
 • References of 3 academic works that the applicant wishes to be considered in more detail for the evaluation
 • List of reference persons: 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English or in a Scandinavian language.

In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications, and the quality of the project as well as the candidates motivation and personal suitability. Interviews with the best qualified candidates will be arranged.

It is expected that the successful candidate will be able to complete the project in the course of the period of employment.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Contact information

Marcel Moura, phone number: +47 9545 3499, e-mail: marcel.moura@fys.uio.no

For technical questions regarding the recruitment system, please contact HR Adviser Elin Thoresen, e-mail: elin.thoresen@mn.uio.no, phone +47 22 85 71 96.

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Doctoral Research Fellowship in Philosophy - GOODATTENTION (Sub 3) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/211327/doctoral-research-fellowship-in-philosophy-goodattention-sub-3https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/211327/doctoral-research-fellowship-in-philosophy-goodattention-sub-3Avdeling: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. januar 2022
]]>
Tue, 23 Nov 2021 00:00:00 GMTFri, 03 Sep 2021 11:26:39 GMT15. januar 2022About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department embraces four disciplines: Philosophy, Classical Languages (Greek and Latin), History of Ideas and Art History. The Department is also responsible for the introductory philosophy courses, obligatory for all students attending study programmes at the University of Oslo. The Department has about 110 employees.

]]>
Job description

A Doctoral Research Fellowship (SKO 1017) in philosophy is available at the Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas at the University of Oslo.

The Doctoral Research Fellowship is associated with the project GOODATTENTION.

We are looking for candidates whose planned PhD project falls broadly within one of the following areas: Philosophy of Action, Decision Theory, Epistemology, Philosophy of Mind and Psychology, Philosophy of Science, Philosophy of Social Science, Meta-Ethics, and Social and Political Philosophy.

The candidate’s project will contribute to subproject 3 of GOODATTENTION, which investigates formal models of rational decision making that incorporate attention as an independent factor. Subproject 3 studies how to integrate such decision theoretic models with research on the role of attention in action. It connects with philosophical work on frame-dependent, context-dependent, and situational reasoning. The candidate’s proposed PhD research should directly or indirectly relate to those issues.

More about the position

The candidate will be situated in a strong, lively and supportive research environment, both at the GOODATTENTION project itself, the related SalientSolutions project, as well as relevant research groups, such as the Oslo Mind Group, or the Centre for Philosophy and the Sciences, or the Logic Group at the University of Oslo.

The candidate is expected to develop a project description, which must be submitted as a part of the application. 

The candidate will have the opportunity also to make use of the international advisory board associated with GOODATTENTION, for research interactions, research visits, or other forms of collaboration.

The person appointed will be affiliated with the Faculty's organized research training. The academic work is to result in a doctoral thesis that will be defended at the Faculty with a view to obtaining the degree of PhD. The successful candidate is expected to join the existing research milieu or network and contribute to its development. Read more about the doctoral degree.

The appointment is for a duration of 3 years. All PhD Candidates who submit their doctoral dissertation for assessment with a written recommendation from their supervisor within 3 years or 3 ½ years after the start of their PhD position, will be offered, respectively, a 12 or 6 month Completion Grant.

Requirements
 • A Master's degree in philosophy or an equivalent qualification. The Master's degree must normally have been obtained and the final evaluation must be available by the application deadline. In exceptional cases, we can consider applications from candidates who do not yet have an MA degree, but who are close to completing one. If so, the degree must be awarded by the time the position is taken up
 • Fluent oral and written communication skills in English, see Language requirements
 • Personal suitability and motivation for the position

To be eligible for admission to the doctoral programmes at the University of Oslo, applicants must, as a minimum, have completed a five-year graduation course (Master’s degree or equivalent), including a Master’s thesis of at least 30 ECTS. In special cases, the Faculty may grant admission on the basis of a one-year Master course following an assessment of the study programme’s scope and quality.

In assessing the applications, special emphasis will be placed on:

 • The project's scientific merit, research-related relevance and innovation
 • The applicant’s ability to contribute to subproject 3 of GOODATTENTION
 • The applicant’s ability to produce philosophical work of high quality
 • The applicant's estimated academic and personal ability to complete the project within the time frame
 • The applicant's ability to complete research training
 • Good collaboration skills and an ability to join interdisciplinary academic communities

Applicants who have recently graduated with excellent results may be given preference.

We offer
How to apply

The application must include:

 • Application letter describing the applicant’s qualifications and motivation for the position
 • Curriculum Vitae (with a list of education, positions, teaching experience, administrative experience and other qualifying activities, including a complete list of publications)
 • Transcript of records of your Bachelor’s and Master's degrees. Applicants with education from a foreign university must attach an explanation of their university's grading system
 • Documentation of Language requirements 
 • Project description, including a detailed progress plan for the project (3 - 5 pages, maximum 14,000 characters. See Template for project descriptions)
 • An academic writing sample of up to 8000 words

Please note that all documents must be in English or a Scandinavian language.

Educational certificates, master theses and the like are not to be submitted with the application, but applicants may be asked to submit such information or works later.

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, jobbnorge.no.

Short-listed candidates will be invited for an interview.

Formal regulations

See also regulations as well as guidelines for the application assessment process and appointments to research fellowships.

Following the Freedom of Information Act (Offentleglova) § 25, Chapter 2, demographic information about the applicant may be used in the public list of applicants even if the applicant opts out from the entry in the public application list.

The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for the purpose of securing rights to intellectual property created by its employees, including research results.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Contact information

For questions about the position:

Associate Professor and PI Sebastian Watzl, e-mail: sebastian.watzl@ifikk.uio.no

For questions about how to apply: 

HR Officer Anders Rykke, e-mail: anders.rykke@hf.uio.no 

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Førsteamanuensis/professor i atferdsmedisin ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214194/foersteamanuensis-professor-i-atferdsmedisinhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214194/foersteamanuensis-professor-i-atferdsmedisinAvdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. januar 2022
]]>
Wed, 10 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 25 Oct 2021 13:27:52 GMT15. januar 2022Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

]]>
Om stillingen

Dette er en full stilling som professor/førsteamanuensis og lege ved Avdeling for atferdsmedisin, Institutt for medisinske basalfag, UiO. Arbeidsted er Domus Medica, Sognsvannsveien 9, Oslo.

Institutt for medisinske basalfag er ett av tre institutter ved Det medisinske fakultet og driver forskning og forskerutdanning innen molekylære medisin, ernæringsvitenskap, biostatistikk og atferdsmedisin. Instituttet er ansvarlig for masterutdanningen i klinisk ernæring og de to første årene av profesjonsutdanningen i medisin.

Stillingen er tilknyttet Avdeling for atferdsmedisin – en akademisk enhet som driver forskning og utdanning i skjæringspunktet mellom medisin, psykologi, samfunnsvitenskap og utdanningsvitenskap. Den består i dag av fem forskningsgrupper som fokuserer på: arbeid, velvære og psykisk helse blant helsepersonell; samspillet mellom psykologiske, biologiske og sosiale faktorer hos pasienter med akutte og kroniske somatiske sykdommer; psykoonkologi, oppfølging av kreftoverlevere og klinisk kommunikasjon; psykologiske og fysiologiske mekanismer for belønningsvurdering - og medisinsk utdanning med særlig vekt på samarbeidende læring. Avdelingen er ansvarlig for fagområdet atferdsmedisin i profesjonsutdanningen i medisin, inkludert undervisning i klinisk kommunikasjon.

For utfyllende stillingsbeskrivelse se her : (lenke til stillingsbeskrivelse).

Kvalifikasjonskrav
 • Doktorgrad innen medisin eller tilsvarende, relevant fagområde.
 • Norsk autorisasjon som lege, med relevant klinisk erfaring. Spesialistgodkjenning vektlegges.
 • Det legges vekt på at kandidaten er tidlig i det akademiske karriereløpet, med pågående forskningsaktivitet og selvstendig forskningsprofil innen fagområdet atferdsmedisin.
 • Flytende skriftlig og muntlig fremstillingsevner på norsk eller annet skandinavisk språk.
 • Dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse. Dette kravet kan i særlige tilfeller fravikes, men må da oppfylles innen to år fra tiltredelse.
 • Erfaring innen utvikling og gjennomføring av undervisning, veiledning og arbeid med utdanningskvalitet
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse vil telle positivt.
Personlige egenskaper
 • Evne til samarbeid og personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Lønn fra kr. 689 600 til kr.  801 300 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Lønn fra kr. 873 400 til kr. 1007100 avhengig av kompetanse, i stilling som professor (stillingskode 1013)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Førsteamanuensis vil ha mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Forskningsprofil relatert til eksisterende forskning ved enheten
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis)
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Vitnemål og attester
 • Akademiske arbeider (inntil 10 publikasjoner) og en kort redegjørelse for disse
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal benyttes intervju og prøveundervisning i tilsettingsprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Kvinner oppfordres til å søke.

II tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne eller hull i CV til å søke stillingen. UiO vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder/Professor Jarle Breivik, Avdeling for atferdsmedisin, tlf: 41441985, e-post: jarle.breivik@medisin.uio.no

HR rådgiver, Institutt for medisinske basalfag, tlf: 22851351, e-post: zahida.nabi@medisin.uio.no

]]>
1011 Førsteamanuensis
<![CDATA[ PhD Research Fellowships in  Economics ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215660/phd-research-fellowships-in-economicshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215660/phd-research-fellowships-in-economicsAvdeling: Økonomisk institutt
Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. januar 2022
]]>
Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 GMTThu, 18 Nov 2021 07:58:46 GMT15. januar 2022About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department of Economics is the largest and highest ranked institute for economic research in Norway. The Department offers Bachelor's and Masters's programmes, as well as a doctoral programme with approximately 40 students. The department hosts a Centre for the study of Equality, Social Organization and Performance (ESOP) and a Centre for Public Economics, Oslo Fiscal Studies (OFS).

]]>
Job description

4 PhD Research Fellow positions (SKO 1017) for the PhD programme are available at the Department of Economics:

The appointments are for a period of 4 years with 25% teaching and administrative duties. PhD Research Fellows will automatically be admitted to the Faculty of Social Sciences' PhD programme and benefit from the Faculty’s organized research training.

One position will be associated with the project “Principles under pressure? A study of governmental crisis management”, funded by the Research Council of Norway and led by principal investigator Professor Karen Helene Ulltveit-Moe. The primary objective of this project is to provide new knowledge on the nature of economic crises, and on which lessons that can be transferred from one crisis to another. The project aims to provide new knowledge on the effects of crisis policies, and to investigate the scope for improved policy-design. A specific object of research will be to analyze the Covid19 crisis in Norway with a focus on allocation and efficiency and compare this crisis with other crises in the past. The project will rely on Norwegian micro data from administrative registers. For this position we are looking for a candidate with a strong analytical background and econometric skills, and a sincere interest in the topic of the project.

Two positions will be associated with the project “Model invariance and constancy in the face of large shocks to the Norwegian macroeconomic system”, funded by the Research Council of Norway, led by principal investigator Professor Ragnar Nymoen. A primary objective of this project is to investigate the degree of invariance of model equations used in macro models, with respect to structural breaks during the recent pandemic, as well as in during earlier crisis. The project will use Norwegian and international data. A specific object of research will be methods that can be used to mitigate the effects of structural breaks, by the use of statistical methods as well as by the integration of real time data with econometric models.  Joint modelling and forecasting of health and the economy is another research topic covered by the project.  For these positions, we are looking for candidates with a strong background in dynamic econometric modelling, in statistical time series analysis, in panel data analysis or in the methods for real time data collection and analysis.in the application, the candidate should indicate which part(s) of the project he or she is most interested in, together with a brief motivation.      

One position is not linked to specific topics or research projects. Applications from candidates in all fields of economics are encouraged and in particular in fields where the department has a strong research base and supervision capacity.

Qualification requirements

Proven academic record: The PhD candidate must hold a 2-year Master's degree (including master’s dissertation) or an equivalent qualification in economics. Candidates completing their Master's degrees (or equivalent) in the spring semester 2021 before August 1, 2021, may apply.

Candidates who have already completed economics courses at the postgraduate level in econometrics, microeconomics and/or macroeconomics will have a distinct advantage in the ranking of candidates, but strong candidates who lack this background can also be accepted and will be required to take such courses as part of the PhD programme. Candidates with a degree from another institution than the University of Oslo will need to document qualifications based on detailed course descriptions and syllabuses.

Candidates who have completed a PhD program in Economics, will not be accepted.

Candidates who have already been accepted to a PhD program in Economics must inform about this.

GRE test: For candidates with education from an institution outside the European Economic Area/the European Union or Switzerland a recent score from the general GRE test is required as part of the documentation of qualifications. Please add UiO as a recipient of your GRE test using our institutional code 0756. In addition, you must scan and upload a copy of your test result to the application portal. The Department of Economics does not accept the GMAT tests to substitute the GRE.

Proof of proficiency in English: A good command of English is required of all applicants. International students must document their proficiency in English by taking either TOEFL- or IELTS-test. For information about score requirements, see Requirements for admission to the PhD programme in Economics

For further information, please visit the Faculty of Social Sciences’ homepage for the PhD programme: Applying for a PhD fellowship at the Faculty of Social Sciences

We offer
 • Salary NOK 491.200-534.400 per annum depending on qualifications
 • A comprehensive course curriculum
 • Supervision by one or two academic supervisors Academically stimulating working environment Favourable pension benefits
 • Attractive employee benefits (e.g., parental leave)
 • Fellows will be provided with their own office space and will have access to all the facilities of the department

Evaluation of the application
We seek highly motivated candidates with an excellent background in economics. When evaluating the application, emphasis will be given to the applicant's proven academic record, the project proposal and the applicant’s academic and personal prerequisites to carry out the project.

Emphasis will moreover be placed on how the project fits the research strategy of the Department of Economics and supervision capacity. For further information, please see detailed guidelines for the project proposal. Applicants may be invited to an interview.

How to apply

The application must include

 • Application letter
 • Project proposal of 5-10 pages
 • CV (summarizing education, positions and academic work)
 • Copies of (both) transcripts and diplomas, and letters of recommendation (if any) List of relevant publications and other academic work
 • Research papers, including master's dissertation. Where research work is co-authored, the contribution of the candidate should be indicated
 • Letters of recommendation may be included in the application but are not required

Important documents in other languages than English or Scandinavian must be translated into one of these languages. Applications without sufficient documentation will not be considered.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Contact information

Principal investigator Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, email: k.h.ulltveit-moe@econ.uio.no
Principal investigator Professor Ragnar Nymoen, email: ragnar.nymoen@econ.uio.no
Head of Administration Guro Schmidt Øvregard, email: g.s.ovregard@econ.uio.no
Senior Executive Officer Tone Enger, email: tone.enger@econ.uio.no

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Postdoctoral Research Fellows in Space Sensors and Systems ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215851/postdoctoral-research-fellows-in-space-sensors-and-systemshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215851/postdoctoral-research-fellows-in-space-sensors-and-systemsAvdeling: Institutt for teknologisystemer
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. januar 2022
]]>
Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 22 Nov 2021 05:36:54 GMT15. januar 2022About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

The Department of Technology Systems (ITS) is a newly established department at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of Oslo. ITS has taken over the activities at UNIK from January 2017. The Institute is located in the Kjeller Research Park, which is one of the largest research and development centers in Norway. ITS collaborates with the research institutes at Kjeller, and with industry, while it is also tightly integrated with complementary activities at UiO in Oslo. The department has two sections: section for energy systems and section for autonomous systems and sensor technologies. An important goal of ITS is to provide wider opportunities at UiO within applied technologies.

]]>
Job description

Applicants are invited for two positions as Postdoctoral Fellow iat the Centre for Space Sensors and Systems (CENSSS) at Department of technology systems (ITS), University of Oslo.

Both positions are for a period of 3 years.

Starting date as soon as possible.

More about the position

CENSSS is a Centre for Research-based Innovation (SFI), funded by the Research Council of Norway (RCN) and UiO for up to eight years, starting in November 2020. The centre has three research partners and nine user partners. CENSSS is based at Kjeller, Norway, where there is a long history of space science and technology dating back to the 1960s.

CENSSS will address challenges and opportunities in science, technology and business related to “New-Space” (i.e less than ~100 kg) satellites and systems for Earth Observation (EO), as well as Space Exploration (to the Moon and Mars), by focusing on novel sensors and sensor systems and services. The centre will address UN´s Sustainable Development Goals (SDGs) as well as applications of national interest.

The core activity of the Centre shall support at least 10 PhD candidates and 5 postdocs. The PhD candidates and postdocs are expected to work in close contact with the research- and user partner of CENSSS. The department is planning to start a Masters degree program in Space systems, in collaboration with other departments at UiO and other organizations, from 2023

For Earth Observation, CENSSS will develop new sensors (Work Package 1 (WP1)), develop new exploitation models, applications and services (WP3), and will design, integrate, test, launch, operate and exploit a Norwegian “New-Space” satellite (WP2). CENSSS will also investigate and explore data from available satellites and satellite systems, and address on-board processing of sensor data including deep learning, as well as data fusion of different types of data sets, to provide new insight (WP2 and WP3). The work packages are closely interrelated, and scientists and students are expected to work together as a team.

The two postdoc positions are associated primarily with CENSSS Work Packages 2 and 3. One postdoc should take responsibility for the assembly, integration and test (AIT) of the complete satellite (or satellites) in WP2. Depending on the background, one postdoc may take on the responsibility of leading WP3. Both are expected to take an active part in the day-to-day work, including teaching and supervision of PhD candidates and master students, and keep contact with the CENSSS partners.

The main purpose of the fellowship is to qualify researchers for work in higher academic positions within their disciplines.

Qualification requirements

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. The candidates for this position will be selected in accordance with this, and are expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

 • To be appointed as postdoc, the candidate must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in physics, electronics, informatics or related fields. For candidates at the very final stage of their PhD program, a doctoral dissertation must be submitted for evaluation no later than six    weeks after the closing date of this announcement, in order to be evaluated for these positions.
 • The topic of the doctoral degree must be of relevance to the position.  
 • The candidate must be eligible to obtain a “restricted” security clearance according to the Norwegian National Security Act (Lov om Nasjonal Sikkerhet, a.k.a. “Sikkerhetsloven”), i.e. preferably be a citizen of Norway, Sweden or a NATO country.
 • The candidate must have fluent oral and written communication skills in English.

The applicant should have knowledge and experience from one or more of the following topics:

 • Satellite design, including its subsystems
 • Integration and testing of spacecrafts and/or sub-systems, including electronics and mechanical solutions
 • Systems engineering
 • Signal and data analysis
Personal skills
 • Ability to take initiative and come up with new ideas to solve theoretical and practical problems
 • Ability to work independently as well as in a team
 • Good personal communication skills
We offer
 • Salary NOK minimum 526 200 – 608 200 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellowship (position code 1352)
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement
 • Professionally stimulating working environment
 • Vibrant international academic environment
 • Postdoctoral development programmes
 • Lillestrøm's family-friendly surroundings with their rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include:

 • Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest)
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • Copies of educational certificates, academic transcript of records and letters of recommendation
 • A complete list of publications and up to 5 academic works that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)
 • Letters of recommendation (optional)                                                                 

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications, as well as the candidates motivation and personal suitability. Interviews with the best qualified candidates will be arranged.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Fellow period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

If there are qualified applicants with special needs, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

Contact information

For further information please contact either

Professor Svein-Erik Hamran e-mail: s.e.hamran@its.uio.no

Work-package leader (WP2) Lars Erling Bråten, e-mail: l.e.braten@its.uio.no

Work package leader (WP3)  Stian Løvold, e-mail: stian.lovold@its.uio.no

For question regiarding our recruitment system, please contact HR Adviser Ørjan Pretorius, e-mail: orjan.pretorius@mn.uio.no

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Postdoctoral Research Fellow in CMOS integrated circuits optical/chemical sensors ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216354/postdoctoral-research-fellow-in-cmos-integrated-circuits-optical-chemical-sensorshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216354/postdoctoral-research-fellow-in-cmos-integrated-circuits-optical-chemical-sensorsAvdeling: Institutt for informatikk
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. januar 2022
]]>
Tue, 30 Nov 2021 00:00:00 GMTTue, 30 Nov 2021 12:28:51 GMT15. januar 2022About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

The Department of Informatics (IFI) is one of nine departments belonging to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. IFI is Norway’s largest university department for general education and research in Computer Science and related topics. 

The Department has more than 1800 students on bachelor level, 600 master students, and over 240 PhDs and postdocs. The overall staff of the Department is close to 370 employees, about 280 of these in full time positions. The full time tenured academic staff is 75, mostly Full/Associate Professors.

]]>
About the position

Position as Postdoctoral Research Fellow available at the Nanoelectronics Group, Department of Informatics.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Research Fellowship at the University of Oslo. Preferred starting date is between 01.03.2022 and 31.04.2022.

The fellowship will be for a period of  three (3) years, with no compulsory work beyond the project or for a period of four (4) years, with 25 % compulsory work for the department (such as teaching or other responsibilities) contingent on the qualifications of the candidate and the teaching needs of the department.

Project description 

The position is part of the Norwegian National Research Council project “PhotoSense” that conducts ground breaking research into the use of artificial membranes with embedded photosensitive proteins for retinal prosthetics. To carefully characterize the performance of these membranes, this postdoc project is to develop a CMOS integrated circuit which is able to sense chemical, electrical and optical signals on its surface with high spatial resolution. Even more specifically, we are looking to implement an array composed of photo diodes, ion sensitive field effect transistors (ISFET) and surface electrodes. To test the light sensitivity and electrochemical properties of the biomolecular membranes under development they are to be placed upon this CMOS sensor and thus be carefully characterized.

For work on that topic that the project shall build upon you can among others refer to these publications of project partners:

-         M. Nematzadeh et al. “Low Noise Combined Optical-Chemical CMOS Sensor for Biomedical Application”. The Midwest Symposium on Circuits and Systems 2019 conference proceedings.  ISSN 1548-3746, p. 394-398 . doi: 10.1109/MWSCAS.2019.8885280

-         J. Greco et al. (2017) “Pixel characterization of a protein-based retinal implant using a microfabricated sensor array”. International Journal of High Speed Electronics and Systems 2017 ;Volume 26.(3) p. 1-20

-         P. Häfliger et al., “Combined optical and chemical asynchronous event pixel array”. Proceedings of the IEEE International Symposium on Cicuits and Systems 2016 ;Volume 2016-July. p. 317-320

The “PhotoSense” project is scheduled to start in July 2021. It is a collaboration between the University of South-Eeastern Norway, the University of Oslo, and the University of Connecticut.

Postdoctoral fellows who are appointed for a period of four years are expected to acquire basic pedagogical competency in the course of their fellowship period within the duty component of 25 %.

The main purpose of a postdoctoral fellowship is to provide the candidates with enhanced skills to pursue a scientific top position within or beyond academia. To promote a strategic career path, all postdoctoral research fellows are required to submit a professional development plan no later than one month after commencement of the postdoctoral period.

Qualification requirements

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition is to be among Europe’s leading communities for research, education and innovation. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

 • Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in microelectronics or similar subjects with experience in analog/mixed-signal ASIC design in CMOS technology. Prior experience with (CMOS) sensors, sensor front ends, image sensors, ADC and other relevant areas for the specific project context will be an advantage. Doctoral dissertation must be submitted for evaluation by the closing date. Only applicants with an approved doctoral thesis and completed defence are eligible for appointment.
 • Fluent oral and written communication skills in English
We offer
 • Salary NOK 526 000 – 608 200 per year depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellowship (position code 1352)
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement
 • Professionally stimulating working environment
 • Vibrant international academic environment
 • Postdoctoral development programmes
 • Oslo’s family-friendly surroundings with their rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include:

 • Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest)
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • Copies of educational certificates, (academic transcripts only)
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language). Applications with documents missing will not be considered further.

In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications, as well as the candidate’s motivation and personal suitability. Interviews with the best qualified candidates will be arranged.It is expected that the successful candidate will be able to complete the project in the course of the period of employment.

Interviews with the best qualified candidates will be arranged.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Fellow period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Contact information

For further information please contact Professor Philipp Häfliger, phone: +47 228 40118, e-mail: hafliger@ifi.uio.no

For technical questions regarding the recruitment system, please contact HR Adviser Therese Ringvold, e-mail: therese.ringvold@mn.uio.no

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Postdoctoral Research Fellow in Microbiology/bioinformatics ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216363/postdoctoral-research-fellow-in-microbiology-bioinformaticshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216363/postdoctoral-research-fellow-in-microbiology-bioinformaticsAvdeling: Institutt for biovitenskap
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. januar 2022
]]>
Tue, 30 Nov 2021 00:00:00 GMTTue, 30 Nov 2021 13:22:19 GMT15. januar 2022About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.

Department of Biosciences (IBV) is one of nine departments at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Research in the department is organised in five sections covering topics within biochemistry, molecular biology, physiology, cell biology, genetics, aquatic biology, toxicology, ecology, and evolutionary biology. Education across these topics is offered for around 380 bachelor, 170 master, and 75 PhD students. With 52 permanent professors/associate professors, post-docs, researchers, technical, and administrative personnel, the Department has a total staff of 340 from more than 30 different countries. The Department aims to maintain high international standards within both research and teaching. The new bachelor program in bioscience is the first of its kind to include programming and computational modelling as core elements.

]]>
Job description

We offer a 35 months position within the research project "MarMib: Impact of marine microplastic associated biofilms on environmental and human health", funded by The Norwegian Research Council.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Research Fellowship at the University of Oslo. Starting date as soon as possible.

The project aims to assess the linkage between biofilms forming on microplastics (MP), spread of antimicrobial resistance genes (AMRGs) in biofilms and marine ecology. The primary objective is to describe how bacteria, and their ecological function, associated with MP may differ based on different amount of MP, antibiotic and metal pollution in the waters and geographic location (from tropics to artic). Plasmid-borne AMRGs are of particular interest since they have a potential for rapid spread. Understanding how the plasmid resistome varies in Asia, with heavy MP pollution and high antibiotic consumption, from other areas such as Northen Norway, is also a part of the primary objectives.

In addition to this position located at the University of Oslo, Department of Bioscience with Prof. Alexander Eiler, a second post-doc position within the project with a highly similar profile is offered at Genøk – Centre for Biosafety in Tromsø and Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries in Potsdam, Germany (see). Candidates may apply for both positions.

In this highly collaborative project, the successful candidate is required to participate in and run milestone activities in the different work packages in MarMib. The post-doctoral fellow will oversee the microbiome sequencing, and perform metagenome (including the meta-plasmidome) and single cell analysis in collaboration with the Norwegian Sequencing Centre’s new single cell facility. The candidate is expected to make data and analysis code available to the research consortia with collaborators from Vietnam, South Africa, Costa Rica, Germany and Estonia who will provide samples and data from across the globe. The main envisioned research direction is on evolutionary dynamics of the plasmidome in the plastisphere; here a combination of state of the art metagenomic and single cell genomics is expected to give new insights into the resistome dynamics of marine particles and their associated risks. Thus, we seek a candidate with excellent skills in omics data analysis and strong interest in eco-evolutionary research.

Besides the duties described above, the recruited person will be expected to participate in bioinformatics teaching and graduate student supervision. The new researcher will be participating in MarMib research network and be involved in science communications and developing a communication platform for the project. The person will be encouraged to secure independent funding and will be allowed to dedicate some time to administer self-initiated research activities. It is expected that the requited persons will be able to complete the project in the course of the period of employment.

The main purpose of a postdoctoral fellowship is to provide the candidates with enhanced skills to pursue a scientific top position within or beyond academia. To promote a strategic career path, all postdoctoral research fellows are required to submit a professional development plan no later than one month after commencement of the postdoctoral period.

Qualification requirements

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition is to be among Europe’s leading communities for research, education and innovation. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

 • Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in molecular biology, biotechnology, bioinformatics or related areas. Doctoral dissertation must be submitted for evaluation by the closing date. Appointment is dependent on the public defence of the doctoral thesis being approved.
 • Must have excellent command of written and oral English.

We seek candidates that are flexible and open minded with interest to learn and set up new techniques, with the following qualifications:

 • Must be well experienced with bioinformatics data analysis, including functional and/or object-oriented programing preferable in python.
 • Must have a documented research focus on microbial ecology and/or evolution.
 • Should preferably be experienced in various molecular techniques (e.g. environmental DNA extraction, sequence library preparation, single cell techniques, microfluidics).
 • Should be experienced with statistical analysis.
 • Experience from leading/managing projects is an advantage.

When assessing applications, particular emphasis will be placed upon the candidate’s expertise in bioinformatics and their research interest. Any areas of biology will be considered, but applicant with a background in the field of microbiology and bioinformatics are specifically encouraged.

Personal suitability for the position will be assessed.

We offer

The University of Oslo provides a highly interactive and stimulating international academic environment for scientists in training. The prospective recruit will join our group which consists of postdoctoral fellows, graduate students and technicians. Lab members will participate in activities within the Section of Aquatic Biology and Toxicology, Department of Biosciences to further their career development.

 • salary NOK 534 400 – 615 800 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellow (position code 1352)
 • a professionally stimulating working environment
 • postdoctoral development programmes
 • attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include

 • Cover letter (max 2 pages)
 • Curriculum vitae (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • Copy of PhD diploma when available
 • A complete list of publications
 • List of reference persons: 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications as well as the candidates motivation and personal suitability. Interviews with the best qualified candidates will be arranged.
It is expected that the successful candidate will be able to complete the project in the course of the period of employment.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Fellow period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

If there are qualified applicants with special needs, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

Contact information

Project Coordinator, Odd-Gunnar Wikmark (odd-gunnar.wikmark@uit.no), Prof. Alexander Eiler (alexander.eiler@ibv.uio.no) or Prof. Hans-Peter Grossart (hgrossart@igb-berlin.de).

For questions regarding the recruitment system, please contact HR adviser Nina Holtan (nina.holtan@mn.uio.no).

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Doctoral Research Fellow in History of Ideas / History of Knowledge ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215284/doctoral-research-fellow-in-history-of-ideas-history-of-knowledgehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215284/doctoral-research-fellow-in-history-of-ideas-history-of-knowledgeAvdeling: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 17. januar 2022
]]>
Tue, 30 Nov 2021 00:00:00 GMTThu, 11 Nov 2021 13:30:53 GMT17. januar 2022About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department embraces four disciplines: Philosophy, Classical Languages (Greek and Latin), History of Ideas and Art History. The Department is also responsible for the introductory philosophy courses, obligatory for all students attending study programmes at the University of Oslo. The Department has about 110 employees.

]]>
Job description

A Doctoral Research Fellowship (SKO 1017) in history of ideas/history of knowledge is available at the Department of philosophy, classics, history of art and ideas, University of Oslo. The fellowship is part of the research project Maritime Modernities: Formats of Oceanic Knowledge, funded by the Research Council of Norway.

The project investigates the history of knowledge and environmental awareness in, around and beyond the Atlantic Ocean, from the expansion of human activities at sea in the seventeenth century to contemporary initiatives to aggregate knowledge about the oceans’ resources, ecology and impact on climate. In particular, the project explores how records, maps and models have inscribed, arranged and transported knowledge and awareness of the seas, and how these “formats of ocean knowledge” have shaped how the oceans have been used, perceived, appropriated and regulated.

The PhD fellow will join an international and interdisciplinary group of established scholars from different fields (history of science and technology, media theory, the history of knowledge and cartography, maritime and environmental history and environmental humanities) led by Ellen Krefting, professor of history of ideas. The project collaborates with partnering institutions such as The Map Centre at the National Library of Norway, which also holds material that is important for the project’s research design.

More about the position

To apply you must submit a research proposal that relates to the description and organizational structure of the Maritime Modernities-project. In assessing the applications, we will consider the alignment between the proposal and the aims, methods and material of the main project and its work packages. Please find instructions and template for the obligatory project proposal in the link under “How to apply”.

The person appointed will participate in the Faculty's organized research training. The academic work is to result in a doctoral thesis that will be defended at the Faculty with a view to obtaining the degree of PhD. The successful candidate is expected to join the existing research milieu at the instituteand contribute to its development. Read more about the doctoral degree.

 

 


The appointment is for a duration of 3 years. All PhD Candidates who submit their doctoral dissertation for assessment with a written recommendation from their supervisor within 3 years or 3 ½ years after the start of their PhD position, will be offered, respectively, a 12 or 6 month Completion Grant.

Qualification requirements
 • A Master's degree or equivalent in history of ideas/intellectual history or other relevant disciplines (such as history/history of knowledge/history of science/cultural history/media history). The Master's degree must have been obtained and the final evaluation must be available by the application deadline
 • Fluent oral and written communication skills in English, see Language requirements
 • Competency in the language relevant to the chosen topic and material
 • Personal suitability and motivation for the position.

To be eligible for admission to the doctoral programmes at the University of Oslo, applicants must, as a minimum, have completed a five-year graduation course (Master’s degree or equivalent), including a Master’s thesis of at least 30 ECTS. In special cases, the Faculty may grant admission on the basis of a one-year Master course following an assessment of the study programme’s scope and quality.

 

In assessing the applications, special emphasis will be placed on:

 • The project's scientific merit, research-related relevance and innovation
 • The applicant's estimated academic and personal ability to complete the project within the time frame
 • The applicant's ability to complete research training
 • Good collaboration skills and an ability to join interdisciplinary academic communities

Applicants who have recently graduated with excellent results may be given preference.

We offer
How to apply

The application must include:

 • Application letter describing the applicant’s qualifications and motivation for the position
 • Curriculum Vitae (with a list of education, positions, teaching experience, administrative experience and other qualifying activities, including a complete list of publications)
 • Transcript of records of your Bachelor’s and Master's degrees. Applicants with education from a foreign university must attach an explanation of their university's grading system
 • Documentation of Language requirements (if applicable)
 • Project description, including a detailed progress plan for the project (3 - 5 pages, maximum 14,000 characters. See Template for project descriptions)

Please note that all documents must be in English or a Scandinavian language.

Educational certificates, master theses and the like are not to be submitted with the application, but applicants may be asked to submit such information or works later.

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, jobbnorge.no.

Short-listed candidates will be invited for an interview.

Formal regulations

See also regulations as well as guidelines for the application assessment process and appointments to research fellowships.

Following the Freedom of Information Act (Offentleglova) § 25, Chapter 2, demographic information about the applicant may be used in the public list of applicants even if the applicant opts out from the entry in the public application list.

The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for the purpose of securing rights to intellectual property created by its employees, including research results.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Contact information

Professor and Project Leader Ellen Krefting, e-mail e.m.krefting@ifikk.uio.no

HR Officer Anders Rykke, e-mail anders.rykke@hf.uio.no

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Førsteamanuensis i rettsvitenskap ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216086/foersteamanuensis-i-rettsvitenskaphttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216086/foersteamanuensis-i-rettsvitenskapAvdeling: Norsk senter for menneskerettigheter
Fakultet: Det juridiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 19. januar 2022
]]>
Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 GMTWed, 24 Nov 2021 15:57:57 GMT19. januar 2022Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

 

SMR er et fler- og tverrfaglig senter som gjennom forskning, undervisning og formidling skal fremme menneskerettighetsfaget som et akademisk fagfelt og styrke sin internasjonale posisjon som en sentral aktør og attraktiv samarbeidspartner innenfor menneskerettighetsfeltet. SMR vektlegger sammenhengen mellom forskning, utdanning og praktisk anvendelse, blant annet gjennom internasjonale prosjekter og programmer. For mer informasjon – se SMRs hjemmeside

]]>
Om stillingen

Ved Norsk senter for menneskerettigheter, Juridiske fakultet, er det ledig en stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i rettsvitenskap innenfor fagområdet internasjonale menneskerettigheter.

Vi søker en kollega med kompetanse innen internasjonal menneskerett, herunder tolkning og implementering av menneskerettstraktater på nasjonalt nivå. Den som ansettes må ha gode kunnskaper om det europeiske menneskerettighetssystemet og anvendelse av Den europeiske menneskerettighetsdomstolens beslutninger i norsk rett. Søkere bes om å konsultere Senters nye strategi for årene 2022-2030.

Arbeidsoppgavene i stillingen består av 47,5% forskning, 47,5% undervisning, og 5% administrasjon. Søkere må også være villige til å påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst førsteamanuensisnivå (doktorgrad eller tilsvarende) i rettsvitenskap. Søkere må også dokumentere grunnutdanning tilsvarende en norsk mastergrad i rettsvitenskap, det vil si 5-årig mastergrad eller tilsvarende hvor rettsvitenskap er en omfattende del av graden (3-5 år avhengig av studieprogrammet), hvorav to av årene er på masternivå. Søkere må dokumentere kompetanse innenfor fagområdet internasjonale menneskerettigheter.

Minst ett omfattende arbeid må gi en grundig rettsdogmatisk behandling av et emne på grunnlag av norske rettskilder, folkerettslige rettskilder eller komparativt materiale som er relevante for norske forhold.

Det forventes at den som tilbys stillingen vil være aktiv i å søke eksterne forskningsmidler (fra Norges forskningsråd, EU etc).

Erfaring med å søke eksterne forskningsmidler vil vurderes positivt.

Undervisning

Den som ansettes vil undervise både på Senteres Masterprogram og Fakultetets Master i rettsvitenskap, innen obligatoriske emner og valgfag, og delta i utviklingen av nye undervisningstilbud.

Søkere må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise, veilede og delta i eksamen innenfor rettsstudiets obligatoriske offentligrettslige fag med fokus på menneskerettigheter på ett av de skandinaviske språk (norsk, dansk, svensk), og må kunne undervise i ett eller flere av disse emnene, fra tiltredelse.

Vurderingsgrunnlag

Ved vurderingen av søkerne vil det i henhold til gjeldende regler bli tatt hensyn til vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner, og eventuell kvalifiserende virksomhet av annen art. Så vel norsk som internasjonal prosjekterfaring, språkkunnskaper, evne til samarbeid, administrative kvalifikasjoner og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Fakultetet oppmuntrer ansatte om å søke ekstern finansiering til forskningsprosjekter. Erfaring med å søke eksterne forskningsmidler vil derfor være positivt.

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt.

Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev der søkeren redegjør for hvordan han/hun vil bidra til den faglige utviklingen ved SMR. Det skal også redegjøres for kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • CV.
 • Fullstendig oversikt over vitenskapelig produksjon.
 • Kort redegjørelse for inntil 5 vitenskapelige arbeider som søker ønsker tillagt særlig vekt ved bedømmelsen.
 • Vitnemål, karakterutskrift for hele studiet og attester.
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis (SoTL-kriteriene). Se mer her : Regler for ansettelse ved UiO.
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse.
 • Oversikt over øvrige kvalifikasjoner med dokumentasjon.
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer).
 • Eventuelle medforfattererklæringer.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “søk stillingen”. Inntil 5 vitenskapelige arbeider sendes til Det juridiske fakultet, Pb 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Arbeidene må sendes i fire eksemplarer, og må foreligge på norsk, svensk, dansk, eller engelsk med mindre fakultetet samtykker til noe annet.

Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.

Etter søknadsfristen vil det bli oppnevnt en sakkyndige komité som vurderer søkerne etter kunngjøringsteksten og UiOs regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstilling ved UiO. Ut ifra den sakkyndige vurderingen vil aktuelle kandidater bli invitert til intervju og prøveundervisning. Etter en helhetsvurdering fatter fakultetets ansettelsesorgan endelig vedtak i saken.

Vi tilbyr
 • lønn i stilling som førsteamanuensis NOK 689 600,- til 752 800,-
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø.
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
 • gode velferdsordninger.
Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen: professor Gentian Zyberi, senterleder, Norsk senter for menneskerettigheter, (gentian.zyberi@nchr.uio.no).

For spørsmål om rekrutteringsprosessen: kontorsjef Teis Daniel Kjelling, Norsk senter for menneskerettigheter, (t.d.kjelling@nchr.uio.no

]]>
1011 Førsteamanuensis
<![CDATA[ Førsteamanuensis i menneskerettigheter (samfunnsvitenskap) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216116/foersteamanuensis-i-menneskerettigheter-samfunnsvitenskaphttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216116/foersteamanuensis-i-menneskerettigheter-samfunnsvitenskapAvdeling: Norsk senter for menneskerettigheter
Fakultet: Det juridiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 19. januar 2022
]]>
Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 GMTThu, 25 Nov 2021 11:11:37 GMT19. januar 2022Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

 

Senter for menneskerettigheter (SMR) er et fler- og tverrfaglig senter som gjennom forskning, undervisning og formidling skal fremme menneskerettighetsfaget som et akademisk fagfelt og styrke sin internasjonale posisjon som en sentral aktør og attraktiv samarbeidspartner innenfor menneskerettighetsfeltet. SMR vektlegger sammenhengen mellom forskning, utdanning og praktisk anvendelse, blant annet gjennom internasjonale prosjekter og programmer. For mer informasjon – se SMRs hjemmeside.

]]>
Om stillingen

Ved Senter for menneskerettigheter, Det juridiske fakultet, er det en ledig stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innenfor fagområdet menneskerettigheter.

Senteret skal styrke sin kompetanse innen samfunnsvitenskapelige tilnærminger til menneskerettighetsstudier. Vi søker etter kandidater med bakgrunn i en eller en kombinasjon av samfunnsvitenskapelige disipliner. Gitt fagområdets tverrfaglige karakter ønsker vi velkommen søknader fra kandidater som kombinerer innsikter og metoder fra ulike disipliner. Søkere bes om å konsultere Senters nye strategi for årene 2022-2030.

Arbeidsoppgavene i stillingen består av 47,5% forskning, 47,5% undervisning, og 5% administrasjon. Søkere må også være villige til å påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser (eventuell med henvisning til utvikling av fagfelt og lignende)

Kvalifikasjonskrav

Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst førsteamanuensisnivå (doktorgrad eller tilsvarende).

Søkere må dokumentere kompetanse innenfor menneskerettighetsforskning, og det forventes en aktiv forskningsformidling. Kandidaten må vise hvordan han/hun vil bidra til å utvikle menneskerettigheter som et forskningsområde ved senteret gjennom forskning, publisering og undervisning. Det er en klar forventning om at den som tilbys stillingen vil være aktiv i å søke eksterne forskningsmidler (fra Norges forskningsråd, EU etc.). Erfaring med å søke eksterne forskningsmidler vil vurderes positivt.

Undervisning

Den som ansettes vil undervise innen obligatoriske og valgfrie emner på Senterets Masterprogram, men vil også bidra til utvikling av nye undervisningstilbud og til den øvrige undervisningen på Juridisk fakultet.

Dersom søkeren ikke behersker et skandinavisk språk, må den som blir ansatt tilegne seg ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk gode nok til undervisningsformål innen tre år etter tiltredelse.

Den som ansettes skal sammen med arbeidsgiver utarbeide en forpliktende plan for å nå denne målsetningen.

Vurderingsgrunnlag

Ved vurderingen av søkerne vil det i henhold til gjeldende regler bli tatt hensyn til vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner, og eventuell kvalifiserende virksomhet av annen art. Så vel norsk som internasjonal prosjekterfaring, språkkunnskaper, evne til samarbeid, administrative kvalifikasjoner og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Fakultetet oppmuntrer ansatte om å søke ekstern finansiering til forskningsprosjekter. Erfaring med å søke eksterne forskningsmidler vil derfor være positivt.

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt

Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev der søkeren redegjør for hvordan han/hun vil bidra til den faglige utviklingen ved SMR. Det skal også redegjøres for kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse.
 • CV.  
 • Fullstendig oversikt over vitenskapelig produksjon.
 • Kort redegjørelse for inntil 5 vitenskapelige arbeider som søker ønsker tillagt særlig vekt ved bedømmelsen.
 • Vitnemål, karakterutskrift for hele studiet og attester.
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis (SoTL kriteriene). Se mer her: Regler for ansettelse ved UiO.
 • Oversikt over andre relevante kvalifikasjoner med dokumentasjon.
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer).
 • Eventuelle medforfattererklæringer.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “søk stillingen”.

Inntil 5 vitenskapelige arbeider sendes til Det juridiske fakultet, Pb 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Arbeidene må sendes i fire eksemplarer, og må foreligge på norsk, svensk, dansk, eller engelsk med mindre fakultetet samtykker til noe annet. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.

Etter søknadsfristen vil det bli oppnevnt en sakkyndig komité som vurderer søkerne etter kunngjøringsteksten og UiOs regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstilling ved UiO. Ut ifra den sakkyndige vurderingen vil aktuelle kandidater bli invitert til intervju og prøveundervisning. Etter en helhetsvurdering fatter fakultetets ansettelsesorgan endelig vedtak i saken.

Vi tilbyr
 • lønn i stillingen som førsteamanuensis NOK 615 800 til 752 800.
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø.
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
 • gode velferdsordninger.
Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen: professor Bård A. Andreassen (b.a.andreassen@nchr.uio.no).

For spørsmål om rekrutteringsprosessen: kontorsjef Teis Daniel Kjelling (t.d.kjelling@nchr.uio.no).

]]>
1011 Førsteamanuensis
<![CDATA[ Associate Professor in Natural Language Processing ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216122/associate-professor-in-natural-language-processinghttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216122/associate-professor-in-natural-language-processingAvdeling: Institutt for informatikk
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 20. januar 2022
]]>
Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 GMTThu, 25 Nov 2021 12:01:17 GMT20. januar 2022About the University of Oslo

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

The Department of Informatics (IFI) is one of nine departments belonging to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. IFI is Norway’s largest university department for general education and research in Computer Science and related topics. 

The Department has more than 1800 students on bachelor level, 600 master students, and over 240 PhDs and postdocs. The overall staff of the Department is close to 370 employees, about 280 of these in full time positions. The full time tenured academic staff is 75, mostly Full/Associate Professors.

]]>
Job description

A full-time position as Associate Professor in Natural Language Processing is available at the Department of Informatics in the Language Technology Group (LTG) within the Section for Machine Learning. The Department seeks a researcher with a strong track record, educational and administrative skills, and abilities to establish and lead research projects, who will strengthen our research and education in Language Technology / Natural Language Processing (NLP).

LTG is one of five research groups in the Section for Machine Learning at the Department of Informatics. Current prominent research activities at LTG include sentiment analysis, detection and analysis of negation and hedges, parsing into graph-structured representations of meaning, multi-lingual probing of linguistic knowledge in neural architectures, and techniques for model adaptation to low-resource domains and languages.

For more information about LTG at IFI, see:

http://www.mn.uio.no/ifi/english/research/groups/ltg/

LTG further administers the BSc- and MSc-level study programmes Informatics: Language Technology at the department and is involved in teaching of several courses with an NLP specialization, as well as more general courses in machine learning. For more information about the study programmes, see:

https://www.uio.no/studier/program/informatikk-sprakteknologi/

https://www.uio.no/english/studies/programmes/informatics-language-master/

General information about the position

Applicants must document scientific qualifications in his/her field equivalent to an Associate Professor position. The successful applicant must be able to teach at all levels and to supervise Master and PhD students.

The successful applicant may furthermore be required to take on other teaching duties and administrative tasks by request from the Department or the Faculty of Mathematics and Natural Sciences.

Qualification requirements

The candidate must:

 • hold a PhD in NLP or computer science with an NLP specialization
 • have a strong record of publication in relevant NLP venues. Research output from the last five years will be given particular weight
 • have expertise in machine learning, including in-depth experience with neural methods in particular
 • have teaching experience in Computer Science, Computational Linguistics or NLP courses and have a commitment to engage in undergraduate and graduate education and in mentoring and advising master and doctoral students. Pedagogical qualifications and teaching and supervision experience at all levels will be an important factor in the evaluation process and should be well documented in a teaching portfolio. The applicant should describe her/his qualifications in view of the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) framework which includes:
  • Focus on student learning
  • A clear development over time
  • A researching approach
  • A collegial attitude and practice
 • The person appointed must have fluent oral and written communication skills in English

The candidate should:

 • be able to lead and manage research projects. A strong track record in academic leadership is an advantage, as well as experience in the acquisition of research grants
 • have a research profile that is compatible with the research conducted at LTG
We offer
 • Salary from NOK 702 100 - 873 400 per year, depending on qualifications in position as Associate Professor (position code 1011).
 • A professionally stimulating working environmen
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
 • The opportunity to apply for promotion to full professorship at a later stage
How to apply

The application must include:

 • An application letter
 • A research position paper (1–4 pages) describing the applicant’s vision and ambitions for the nearest future
 • A detailed CV, including complete list of education, positions, pedagogical experience, administrative experience, project acquisition and coordination experience, funding and awards, and other qualifying activities
 • Copies of educational certificates, PhD diploma, transcript of records and letters of recommendation
 • A complete list of publications and academic merits and awards (if not included in the CV)
 • Full text of up to 5 selected publications the applicant wishes to include in the evaluation
 • A document discussing the importance, interrelation, and relevance of the selected papers for this position, showing how the conducted research complements or meaningfully extends the current research profile of LTG
 • Description of dissemination activities beyond scientific publications
 • A teaching portfolio of 3–6 pages documenting educational competence and experience, including a reflection note in which your own practice and learning vision is anchored in the SoTL criteria. The teaching portfolio is expected to include:
  • a listing of teaching experience as well as work on developing/ revising/ renewing study plans and the design of courses.
  • documentation of teaching qualifications and supervision of Master and PhD students.
 • A list of 3 reference persons (name, relation to candidate, e-mail and phone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link "apply for this job". Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language) and must be submitted as PDF-files (maximum 2 MB / file).

In the evaluation of the qualified candidates the full range of these criteria will be explicitly addressed and assessed.

Relevant candidates will be called for interviews and requested to hold a trial teaching session. References may be consulted.

Formal regulations

The successful candidate who at the time of appointment cannot document basic teaching qualifications (minimum requirement is a 200 hrs. pedagogical programme) will be required to obtain such qualifications within a two-year period.

The successful candidate must demonstrate mastery of English as his/her working language. Bachelor-level teaching at IFI is in Norwegian.  If a candidate is not fluent in a Scandinavian language, the successful appointee will be required within a two-year period to learn sufficient Norwegian to be able to participate actively in all functions the position may involve.

 The basis for assessment will be the scientific production of the applicant, the teaching portfolio, pedagogical and educational qualifications, the applicant’s qualifications within leadership and administration, other qualifications as well as general personal suitability for the position. In ranking the competent applicants, the full range of qualifications will be considered and explicitly assessed.

Please refer to the Rules for Appointments to Professorships and Associate Professorships at the University of Oslo, the Guide for Applicants and Members of the Assessment Committee and Rules for practicing the requirement for basic pedagogical competence at the University of Oslo.

Pursuant to section 25(2) of the Freedom of Information Act, information concerning the applicant may be made public, even if the applicant has requested not to appear on the list of applicants.

The University of Oslo has a transfer agreement with all employees that is intended to secure the rights to all research results etc.

The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition and to recruit people with an immigrant background. 

In addition, the University of Oslo aims for its employees to reflect the diversity of the population to the greatest degree possible. We therefore encourage qualified applicants with disabilities or gaps in their CV to apply for the position. The University of Oslo will adapt the workplace to suit employees with disabilities. Applicants who indicate that they have disabilities or gaps in their CV are made aware that this information may be used for statistical purposes.

Contactinformation

Professor Lilja Øvrelid, LTG Group Manager, e-mail: liljao@ifi.uio.no

For technical questions about the recruitment system, HR Adviser Therese Ringvold, email: therese.ringvold@mn.uio.no 

]]>
1011 Førsteamanuensis
<![CDATA[ PhD Research Fellow  in Geophysics ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215039/phd-research-fellow-in-geophysicshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215039/phd-research-fellow-in-geophysicsAvdeling: Njord
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. januar 2022
]]>
Wed, 10 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 08 Nov 2021 20:17:04 GMT31. januar 2022About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

Njord is a cross-disciplinary Geology-Physics center hosted by the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of Oslo.

We focus on the fundamental physics of geological processes related to: transport and reactions in deformable porous media, fracturing and fragmentation processes, interface dynamics during geophysical flows, and intermittency and pattern formation in geological systems far from equilibrium.

We conduct research on earth systems that range in scale from atoms to continents and apply methods where fieldwork, numerical modelling, experiments and theory act in concert.

The center includes the Oslo-branch of PoreLab, which is a Center of Excellence (CoE), and the former CoE, Physics of Geological Processes (PGP). There are 13 professors and associate professors at the center, in addition to doctoral research fellows, postdoctoral fellows, researchers and technical and administrative staff – in total about 65 persons.

]]>
Job description

Applicants are invited for a 3 year position in a Research Fellowship as PhD Candidate in Geophysics to be based at the Njord Centre, a cross-disciplinary research unit at the interface between Physics and Geosciences at the University of Oslo.

Starting date for the possition is between April and September 2022.

No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.

More about the position

This position is open in the project "Break-Through Rocks" funded by the European Research Council (ERC).

When brittle materials are loaded, numerous microfractures may nucleate, grow, and coalesce before a major catastrophic rupture occurs. This mechanical behavior controls the deformation of various materials such as cements, metals, ice, and rocks in the Earth’s crust where earthquakes occur. However, the origin and evolution of these microfractures are not understood and could be used to monitor and predict the occurrence of major earthquakes. Using state-of-the-art rock physics experiments performed at the ESRF, the candidate will perform deformation experiments of rocks approaching failure (4D X-ray microtomography, acoustic emission monitoring, using new rock deformation) and analyze experimental data and compare them with natural rocks collected in fault zones. The main question will be to identify how the precursors to failure in rocks and other brittle materials localize on the future fracture plane when approaching failure and to what extent water may control this process.

At the Njord Centre, the candidate will be supervised by François Renard, professor of Geosciences, and Dr. Jess McBeck, researcher in geophysics. The candidate will perform several short- and long term internships at the ESRF under the supervision of Dr. Benoit Cordonnier

The fellowship period is 3 years and devoted to carrying out research in the framework of the European Research Council (ERC) funded project entitled "Break-Through Rocks".

The research fellow must take part in the approved PhD program at the Department of Geosciences at the University of Oslo and is expected to complete the project within the set fellowship period. The main purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree.

The applicant must, in collaboration with the supervisors, within three months after employment, have worked out a complete project description to be attached to the application for admission to the doctoral program. For more information, please see our web site Application and admission - the road to MN PhD - The Faculty of Mathematics and Natural Sciences (uio.no).

Qualification requirements

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition is to be among Europe’s leading communities for research, education and innovation. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

 • Applicants must hold a Master’s degree or equivalent in experimental Physics or Earth Sciences, preferably in rock physics with laboratory experiments experience.
 • Candidates with documented experience in X-ray imaging and/or ultrasonic monitoring techniques will be prioritized.
 • Skills in scientific programming (Python, Matlab) will be considered as important assets.
 • Fluent oral and written communication skills in English.
 • English requirements for applicants from outside of EU/ EEA countries and exemptions from the requirements:

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/application/application.html

The purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree.

The fellowship requires admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The application to the PhD programme must be submitted to the department no later than two months after taking up the position. For more information see:

http://www.uio.no/english/research/phd/

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/

Personal skills
 • Teamwork skills, as well as the ability to work independently
 • Enthusiasm, personal drive, and ability to take initiative
 • Attention to detail
 • Flexibility and ability to meet deadlines
We offer
 • Salary NOK 491 200 – 534 400 per annum depending on qualifications in a position as PhD Research fellow, (position code 1017)
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
 • Vibrant international academic environment

How to apply

The application must include:

 • cover letter statement of motivation and research interests
 • CV (summarizing education, positions and academic work)
 • copies of educational certificates (academic transcripts only)
 • copy of the master thesis
 • documentation of english proficiency
 • a complete list of publications and academic works
 • list of reference persons: 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

When evaluating the application, emphasis will be given to the eventuelt “project description” and the applicant’s academic and personal prerequisites to carry out the project. Applicants may be called in for an interview.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The appointment may be shortened/given a more limited scope within the framework of the applicable guidelines on account of any previous employment in academic positions.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

If there are qualified applicants with special needs, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

Contact information

Professor François Renard, email: francois.renard@geo.uio.no

For technical questions regarding the recruitment system, please contact HR Adviser Elin Thoresen, e-mail: elin.thoresen@mn.uio.no, phone +47 22 85 71 96.

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ CompSci - Call 2 - Marie Sklodowska-Curie PhD Fellowships in Natural Sciences - 17 positions ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214258/compsci-call-2-marie-sklodowska-curie-phd-fellowships-in-natural-sciences-17-positionshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214258/compsci-call-2-marie-sklodowska-curie-phd-fellowships-in-natural-sciences-17-positionsAvdeling: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. februar 2022
]]>
Mon, 01 Nov 2021 00:00:00 GMTTue, 26 Oct 2021 11:29:41 GMT1. februar 2022About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of Oslo consists of nine departments and seven research centers, of which four are Centers of Excellence, one Centre for Research-based Innovation and one Centre for Excellence in Education. The research that is conducted at the Faculty covers a broad field of subjects within natural sciences and technology. The Faculty has several excellent research environments and researchers, many of who is cutting edge within their areas of specialization both nationally and internationally.

The CompSci doctoral program will train a new generation of natural science researchers with a foundation in computational methods - providing them with the knowledge, skills and vision to digitally transform the European education, research, government and industry sectors.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 945371.

]]>
Description

CompSci is a Doctoral Programme launched and managed by the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of Oslo (UiO). CompSci combines a disciplinary doctoral programme with intensive training in computational and data science. It is partly funded by the EU Horizon 2020 under the Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA) - Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND).

The CompSci Doctoral Programme will recruit 32 PhDs in two calls. In this Call, we open for applications to the 2nd cohort of 17 PhD fellowship positions, that will join our PhD programme starting autumn 2022 at UiO.

About the CompSci doctoral program

The CompSci doctoral programme will train a new generation of natural science researchers with a foundation in computational methods - providing them with the knowledge, skills and vision to digitally transform the European education, research, government and industry sectors.

The target groups of the programme are highly talented aspiring researchers with backgrounds in physics, chemistry, bioscience, materials science, mathematics, astronomy or geoscience, who are finishing or have just finished their master degree or have less than four years of full-time equivalent (FTE) research experience.

As a CompSci fellow, you will go through a three-month intensive training in computational and data science with a team of doctoral candidates from across the natural sciences. You will then apply and develop those skills in a research project in your discipline of choice in an internationally leading research group. All CompSci fellows will be enrolled as PhD candidates in one of the departments at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences.

More details are available at the CompSci website (https://www.mn.uio.no/compsci/english).

The duration of CompSci doctoral fellowships is 3 years. No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship at UiO.

More about the projects

Detailed descriptions of the projects offered in the CompSci programme can be found under Projects, sorted by the following categories of Astronomy, Biosciences, Chemistry, Geosciences, Mathematics and Physics. Please consult this page to read the descriptions of all applicable research projects that will be offered as part of CompSci in Call 2 as well as their requirements.

Each project will require slightly different expertise and experience, but all require a combination of disciplinary skills and computational skills acquired through the programme. We seek motivated and independent candidates from a wide range of disciplines with an interest in developing their skills in computational science and using these skills to impact research in their discipline.

We offer
 • Excellent research environments with highly competent and motivated researchers
 • International collaboration and networking
 • Cross sectoral opportunities
 • Good working conditions
 • High standard facilities and offices
 • Access to research and transferable skills training
 • Access to special career development programmes, and research schools.
 • Salary NOK 491 200 – 534 400 per annum depending on qualifications in a position as PhD Research fellow (position code 1017).
 • Career development programmes
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s unique character of being both small and family friendly, but also urban and metropolitan with rich opportunities for culture and outdoor activities.

Call publication date: 1. November 2021

Application deadline: 1. February 2022

Qualification requirements

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition is to be among Europe’s leading communities for research, education and innovation. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials. Applicants from all nationalities who satisfy the following requirements can apply:

Qualification requirements

 • Have a master’s degree  or equivalent with a specialization as described for each particular research project
 • A foreign completed degree (M.Sc.-level) corresponding to a minimum of four years in the Norwegian educational system

Candidates without a Master’s degree have until 30 June, 2022 to complete the final exam.

Desirable qualifications

 • Good knowledge of the scientific field addressed by the project(s) of interest is desirable
 • Strong quantitative and analytical skills are an advantage
 • Good communication and interpersonal skills are necessary

Grade requirements:

The norm is as follows:

 • the average grade point for courses included in the Bachelor’s degree must be C or better in the Norwegian educational system
 • the average grade point for courses included in the Master’s degree must be B or better in the Norwegian educational system
 • the Master’s thesis must have the grade B or better in the Norwegian educational system

Fluent oral and written communication skills in English

English requirements for applicants from outside of EU/ EEA countries and exemptions from the requirements:

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/application/application.html

The purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree.

The fellowship requires admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The application to the PhD programme must be submitted to the department no later than two months after taking up the position. For more information see:

http://www.uio.no/english/research/phd/

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/

Marie Sklodowska-Curie requirements 

1) Research experience: The candidate must at the date of the program call deadline be within the first four years (FTE-equivalent) of their research careers and cannot also have started on a doctoral degree.

2)  Mobility requirement: The candidate may not have resided and/or carried out their main activity in Norway for more than 12 months in the 3 years immediately before the program’s first possible recruitment date (1 August 2022).

Researchers with refugee status, as defined by the Geneva Convention, benefit from a less restrictive mobility rule: the refugee procedure (i.e. before refugee status is conferred) will not be counted as a period of residence/activity in Norway.

How to apply

For all details about the programme and eligibility, project areas and application process, please see the CompSci home page and the Guide for Applicants.

For an application to be valid, the applicant must submit a complete set of documents via the recruiting portal, consisting of:

 • Att. 1: CV (use supplied template (https://www.mn.uio.no/compsci/english/application/compsci-cv-template.docx) (word)). Applicants must clearly explain any research career gaps and/or unconventional paths. If you have been living in Norway sometime during the last 3 years, please specify the exact duration and motives.
 • Att.2: Motivational letter with a prioritization of up to 3 research projects (use supplied template (https://mn.uio.no/compsci/english/application/compsci-letter-template.docx) (word)). Applicants must apply for a specific research project listed under “Research projects” for Call 2 (https://www.mn.uio.no/compsci/english/phd_programme/projects/). It is only the projects listed under Call 2 that are open for applicants in this Call. You must prioritize up to three research projects from the same research field that you are motivated and qualified for.
 • Att. 3: Letter of recommendation (with ranking). In Norway it is customary that the applicants receive the recommendation letters and upload them in the portal themselves. If this is not possible, please tell your referees to send their reference letters by e-mail to our CompSci coordinator Marta Gómez Muñoz (martagm@mn.uio.no) and she will upload them to your application. In the subject of the email, your referee must indicate the reference number (JobbNorge ID) for the position and your name. This has to be done by the application deadline for the position, February 1. It is sufficient to provide one letter of recommendation (from your professor/ master's degree supervisor). As for the ranking, we would like your reference to make a judgement on how you place in relation to the other students having done the same Master programme. E.g. are you in the top 10% or top 25 % etc. This is just indicative, and the admissions committee will focus mostly on the text of your motivation letter and CV rather than the % ranking.
 • Att. 4: Bachelor’s and master’s grade transcripts with official translations. Candidates without a Master’s degree have until 30 June, 2022 to complete the final exam.
 • Att. 5: Documentation of English proficiency
 • Att. 6: Eligibility checklist (use supplied document (https://www.mn.uio.no/compsci/english/application/compsci-eligibility-checklist.pdf) (pdf))

Please save and upload all attachments with your surname in the file name, e.g. SURNAME-Att-1. Please note that only documents submitted through the portal will be considered (with the exception of Att. 3: Letter of recommendation). Do not send any documents by email and do not upload any extra attachments (e.g. articles, thesis).

The application portal “JobbNorge” has a field for “application text” and a standard CV that is entered in the portal. Please do not use these online forms, but instead use the CV template and the Motivational letter template. It is only these attachments that will form the basis for the evaluation.

You can submit the application at any date until the Call closes at 23:59, Central European Time, on the deadline date. Late or incomplete applications will not be accepted.

Timeline

These are the important dates:

 • Call open for applications: November 1, 2021 – February 1, 2022
 • Final list of eligible/non-eligible candidates: February 28, 2022
 • Evaluation of written applications from eligible candidates: March 1, 2022 – March 31, 2022
 • Interviews with selected candidates: April 18, 2022 – April 29, 2022
 • Final ranking of candidates: May 31, 2022
 • Contract signing: June 2022
 • Transfer to Oslo: August – September 2022
 • Beginning of fellowship: No later than October 1, 2022
Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.

Contact information

For all questions on the CompSci programme: contact-compsci@mn.uio.no.

For technical questions regarding the recruitment system, please contact HR Adviser Torunn Standal Guttormsen, t.s.guttormsen@mn.uio.no

]]>
1017 Stipendiat