Ledige stillingerhttps://www.jobbnorge.noUIO - Ledige eksterne stillinger2<![CDATA[ Tannhelsesekretærer ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/194064/tannhelsesekretaererhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/194064/tannhelsesekretaererAvdeling: Institutt for klinisk odontologi (IKO)
Fakultet: Det odontologiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: Løpende
]]>
Fri, 15 Jan 2021 00:00:00 GMTMon, 05 Oct 2020 09:05:33 GMTLøpendeOm Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.

Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening. Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Vår forskning spenner vidt fra ren basalforskning, via forskning i skjæringspunktet mellom basalfag og klinisk forskning og til anvendt samfunnsmedisinsk forskning. Vi utdanner tannleger, tannpleiere og spesialister. Vi har 530 studenter og 430 ansatte og driver Norges største tannklinikk med rundt 50.000 pasientbesøk i året.

Fakultetet består av to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

]]>
Åpen kunngjøring

Vi søker etter tannhelsesekretærer til våre studentklinikker ved Institutt for klinisk odontologi (IKO). Vikariater på heltid og deltid. Våre klinikker utøver tannbehandling innen alle fagdisipliner.

Instituttet har tre klinikker: Klinikk for allmenn odontologi-voksen, Klinikk for allmenn odontologi-barn og Klinikk for spesialbehandling.

Om klinikkene

Klinikk for allmenn odontologi - voksen

Klinikken gir tannbehandling til voksne pasienter innen alle fagdisiplinene. Spesialistbehandling blir henvist til aktuelle fagavdelingar eller til Klinikk for spesialbehandling. Behandlingen blir utført av studenter på master- og bachelorprogrammene. 

Klinikken består av følgende enheter:

 • Klinikk for allmenn odontologi - voksen
 • Motaksavdeling
 • Endodonti

 

Allmenn odontologi - barn

Klinikken gir tannbehandling til barn. Det er hovedsaklig studenter som utfører behandlingen, under veiledning av instruktørtannlege. I tillegg har klinikken spesialistutdanning- og spesialistbehandling.

Klinikk for spesialbehandling

Klinikken gir behandling til barn og voksne på spesialistnivå innen:

 • Kjeve- og ansiktsradiologi
 • Kjeveortopedi og ortognatisk kirurgi
 • Oral kirurgi og oral medisin
 • Spesialistklinikk innen protetikk og periodonti

Behandlingen blir hovedsakelig utført av tannleger under spesialistutdanning og av spesialistar. Det foregår også studentundervisning, og studenter utfører egne undersøkelser og behandling under veiledning av instruktørtannleger.

 

Avdeling for sterilforsyning

Avdelingen leverer sterile instrumenter og utstyr til klinikkene. Avdelingen sørger for at alle klinikker får levert instrumenter og annet utstyr som er rengjort og sterilisert etter gjeldende retningslinjer.

 

Ferdighetssenteret, Gaustad

Ved Ferdighetssenteret foregår den propedeutiske treningen i moderne undervisningslokaler med modeller og simulatorer

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver ved de ulike klinikkene kan være:

 • Resepsjons- og ekspedisjonsfunksjoner herunder generelle driftsoppgaver knyttet til resepsjonsfunksjonen
 • Elektronisk pasientregistrering (SALUD)
 • Oppgaver relatert til pasientbehandling
 • Hygienerelaterte oppgaver
 • Drifts- og vedlikeholdsoppgaver
 • Noe praktisk veiledning/undervisning og tilrettelegging for demonstrasjoner og annen undervisning
 • Andre oppgaver kan bli tillagt

Ved tilsetting i klinikksekretærstilling, SKO 1379, vil arbeidsoppgaven være de samme, men tilpasset søkerens erfarings- og kvalifikasjonsnivå hva angår vanskelighetsgrad og selvstendighet.

Kvalifikasjonskrav 
 • Utdanning som tannhelsesekretær
 • Autorisasjon som tannhelsesekretær 
 • Relevant praksis fra yrket blir vektlagt og kan eventuelt erstatte kravet til utdanning/autorisasjon
 • Det er ønskelig med minimum to års erfaring fra klinisk arbeid i tannklinikk
 • Generelt gode datakunnskapar
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Erfaring med å yte service
Personlige egenskaper

Vi ser etter medarbeidere som trives i et miljø med stort mangfold. Videre må du være fleksibel og flink til å samarbeide,  at duer initiativrik og løsningsorientert.

Personlig egnethet vil bli vektlagt og vi ønsker deg som:

 • Er ansvarsbevisst
 • Er nøyaktig og systematisk
 • Har god ordenssans
 • Har god evne til kommunikasjon og evne til å formidle

Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig er en forutsetning.

Vi tilbyr
 • Søkere med autorisasjon lønnes som tannhelsesekretær SKO 1545 mellom kr 430 500 og kr 466 500 (ltr 47-54), avhengig av kompetanse.
 • Søkere uten autorisasjon lønnes som klinikksekretær SKO 1379 mellom kr 416 400 og kr 466 500 (ltr 47-54), avhengig av kompetanse.
 • Stilling i IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • Autorisasjon som tannhelsesekretær
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i søknaden du har sendt inn. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søknad med vedlegg sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Vennligst oppgi i søknaden hvor du ønsker å jobbe og om du ønkser heltid eller deltidsstilling. Stillingsandelen kan variere noe etter behov og sted. Fortrinnsvis ønsker vi at du kan jobbe fra 50 % til 100%.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Klinikksjef for Klinikk for allmenn odontologi - voksen: Tom A. Barkvoll, e-post: t.a.barkvoll@odont.uio.no,  tlf  22 85 20 68 / 948 16 222

Avdelingsleder Janne Lea, Klinikk for allmenn odontologi -  voksen, e-post j.k.lea@odont.uio.no tlf 22 85 20 91/92404768                              

Klinikksjef for Klinikk for allmenn odontologi - barn: Anne Rønneberg, e-post: anne.ronneberg@odont.uio.no , tlf 22 85 22 69 / 901 76 333

Avdelingsleder ved Klinikk for spesialbehandling: Sissel Strømfjord, sissel.stromfjord@odont.uio.no, tlf 22 85 22 46 / 952 12 811

HR-rådgiver Anne Grethe Søreng, e-post: a.g.soreng@ododnt.uio.no, tlf 22 84 59 68 ( kun ved tekniske spørsmål)                         

]]>
1545 Tannhelsesekretær
<![CDATA[ Senioringeniør ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215084/senioringenioerhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215084/senioringenioerAvdeling: Avdeling for studieadministrasjon
Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. desember 2021
]]>
Tue, 09 Nov 2021 00:00:00 GMTTue, 09 Nov 2021 12:22:09 GMT1. desember 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Avdeling for studieadministrasjon har et overordnet ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen utdanning. Avdelingen skal bistå UiOs ledelse strategisk og operativt, samt sikre institusjonell oppfølging og koordinering, bistå enhetene med administrativ drift og yte tjenester direkte til studenter og søkere. Avdelingen skal lede UiOs studieadministrative nettverk.

]]>
Om stillingen

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljiøer gjør UiO til en vikig samfunnsaktør.

Avdeling for studieadministrasjon har et overordnet ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen utdanning. Avdelingen skal bistå UiOs ledelse strategisk og operativt, samt sikre institusjonell oppfølging og koordinering. Avdelingen skal bistå enhetene med administrativ drift og skal yte tjenester direkte til studenter og søkere.

Seksjon for digitale tjenester har operativt systemeierskap for system for timeplanlegging av undervisning og eksamen (TP), Felles Studentsystem (FS), Tableau – Studie, system for plagiatkontroll, system for digital eksamen og læringsplattformen Canvas. Dette innebærer blant annet ansvar for bruken av studieadministrative systemer ved UiO, brukerstøtte, opplæring, rådgivning og videreutvikling.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil særlig være knyttet til det studieadministrative system Felles studentsystem (FS) og statistikk og analyse med Tableau. Oppgavene er blant annet:

 • Gi brukerstøtte og opplæring til enhetene
 • Utvikle og dokumentere felles rutiner
 • Bidra til å utvikle og videreutvikle digitale løsninger
 • Vedlikehold av bakgrunnsdata og sikring av datakvalitet
 • Statistikk og analyse med Tableau
 • Oppfølging av systemleverandør
 • Delta i utviklingsprosjekter knyttet til økt teknologianvendelse og digitalisering

Stillingene kan tillegges andre oppgaver ved behov ut fra din kompetanse og dersom seksjonens hensyn tilsier det. Vi ønsker derfor en person som også er fleksibel og som hjelper til med å løse seksjonens oppgaver når det trengs.
 

Kvalifikasjonskrav 
 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Kjennskap til UH-sektoren
 • FS-kompetanse
 • Erfaring i arbeid med komplekse systemer
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • arbeider effektivt, strukturert og målrettet, med fokus på leveranser
 • er initiativrik, fleksibel og du klarer å forstå brukernes behov
 • selvstendig og ansvarsbevisst
 • trives med å jobbe i både team og selvstendig
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Arbeidsoppgaver med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lønn som senioringeniør SKO 1181 gir ett lønnsspenn på kr. 594 300 – 677 600.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Anne-Lise Landet - mobilnr. 95233839 - e-post: a.l.lande@admin.uio.no

]]>
1181 Senioringeniør
<![CDATA[ Seniorrådgiver innen digitalisering ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215100/seniorraadgiver-innen-digitaliseringhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215100/seniorraadgiver-innen-digitaliseringAvdeling: LINK - Senter for læring og utdanning
Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. desember 2021
]]>
Tue, 09 Nov 2021 00:00:00 GMTTue, 09 Nov 2021 14:39:36 GMT1. desember 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

LINK er universitetets senter for læring og utdanning. Til sammen er vi ca 20 årsverk med kompetanse innen forskning, universitets og høgskolepedagogikk, læringsteknologi, video, multimedia og formidling. LINK skal bidra til å styrke utdanningskvaliteten ved UiO. Vi jobber for å fremme læring og innovasjon i UiOs utdanninger, skape nettverk på tvers av fag og disipliner, og styrke kompetansen på undervisning og studenters læring

]]>
Om stillingen

LINK er UiOs senter for læring og utdanning. Nå har vi en ledig fast stilling som seniorrådgiver med ansvar for utvikling og koordinering av senterets støtte til UiOs digitaliseringsarbeid og utvikling av gode digitale omgivelser for undervisning og læring.

En av hovedoppgavene ved LINK er å tilby tjenester, kurs og rådgivning i anvendelse av ulike digitale teknologier og ulike medier i utdanning for økt undervisningskvalitet ved UiO.

 Som medarbeider i LINK med hovedansvar for digitalisering i undervisning vil du samarbeide tett med andre enheter ved UiO som er sentrale i dette arbeidet. Utviklingsarbeidet er ofte prosjektbasert og i samspill med UiOs fagmiljøer. Disse prosjektene vil kreve tett samarbeid med undervisere, og ansatte innen IT og andre teknisk-/administrative støttefunksjoner.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver
 • Utvikle digitale ressurser som kan styrke studentenes læringsutbytte og ferdigheter
 • Koordinere senterets støtte til UiOs digitaliseringsarbeid og læringsteknologi
 • Koordinere samarbeid mellom LINK og relevante enheter på UiO innen feltet IT i utdanning
 • Bidra i styring og utvikling av det helhetlige læringsmiljøet ved UiO, digitalt, teknisk, pedagogisk og organisatorisk
 • Initiere og organisere arenaer og prosesser for deling, kunnskapsakkumulering og formidling av gode erfaringer og praksis for digitale omgivelser for undervisning og læring
 • Bidra til å utvikle kunnskapsgrunnlaget fra satsninger på digitalisering gjennom FoU-prosjekter, evalueringer og andre analyser
 • Koordinere, organisere og bidra inn i digitale, organisatoriske eller universitetspedagogiske utviklingsprosjekter i samarbeid med UiO sentralt/på tvers av ulike fakulteter og enheter ved UiO, samt i UH-sektoren
 • Inngå i senterets ledergruppe
 • Andre oppgaver kan bli pålagt ved behov
Kvalifikasjonskrav 
 • Høyere utdanning på universitets- og/eller høgskolenivå, minimum tilsvarende masternivå. PhD-grad vil telle positivt 
 • Erfaring med og kunnskap om prosjektvirksomhet og utviklingsmetodikk
 • Omfattende erfaring med digitaliseringsprosesser, utviklingsprosjekter og koordinering av aktiviteter mellom faglige/vitenskapelige og administrative enheter/ansatte
 • Omfattende kompetanse innen pedagogisk utnyttelse av IT ved universitet og høgskoler
 • Solid kunnskap om læringsteknologier og generell IT-kompetanse innen LINKs ansvars- og oppgaveområde
 • Kunnskap om universitetets organisasjon og om universitets- og høgskolesektoren i Norge
 • Praktisk erfaring fra høyere utdanningsinstitusjoner med utviklingsarbeid for å fremme kvalitet innenfor undervisning og læring gjennom digitaliseringsprosjekter
 • Erfaring med å utvikle kompetanseutviklingstiltak (kurs, rådgivning og arrangementer)
 • Erfaring fra teamarbeid og gruppeprosesser
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Gode ferdigheter skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Sterk interesse og forståelse for pedagogiske utviklingsprosesser i komplekse organisasjoner
 • Erfaring med kompetanseutvikling hos både vitenskapelig og teknisk-/administrativt ansatte
 • Evne til å kombinere pedagogisk teori og praktisk anvendelse
 • Interesse for ulike former for teknologisk støtte i læringsdesign og utvikling av sammensatte læringsomgivelser
Personlige egenskaper

Vi søker deg som er idé- og initiativrik, og som trives med å presentere for – og kommunisere med - ulike fagmiljøer. Gode samarbeidsferdigheter er en forutsetning, og du må ha vilje og evne til å gjøre andre gode. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr
 • En spennende og viktig rolle med bred kontaktflate og gode påvirkningsmuligheter
 • Lønn som seniorrådgiver stillingskode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 604 700 og kr 715 900, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju med mulighet til 2.gangsintervju som vil inkludere caseoppgaver.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Administrativ leder Lars Lomell

 

]]>
1364 Seniorrådgiver
<![CDATA[ Journalist /kommunikasjonsrådgiver  ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215441/journalist-kommunikasjonsraadgiverhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215441/journalist-kommunikasjonsraadgiverAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. desember 2021
]]>
Wed, 17 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 15 Nov 2021 13:52:07 GMT1. desember 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

]]>
Om stillingen

 Det er ledig 30 % fast stilling som journalist/ kommunikasjonsrådgiver (SKO 1364) ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging (NSSF).

Klinikk psykisk helse og avhengighet består av fem enheter; Enhet voksenpsykiatri, Enhet barne- og ungdomspsykiatri, NORMENT: Norsk senter for forskning på mentale lidelser.  Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging (NSSF) og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF). Klinikken har ca 133 universitetsansatte.

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging (NSSF) er et forskingssenter under Klinikk psykisk helse og avhengighet med ca. 30 ansatte. NSSFs målsetting er å utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk. Senteret har to forskergrupper, drifter tre utdanningsprogram, nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og driver omfattende undervisnings- og formidlingsvirksomhet. I tillegg til nettsiden ww.selvmord.no gir NSSF ut det fagfellevurderte tidsskriftet Suicidologi med 3 nummer per år. Stillingen som kommunikasjonsrådgiver/journalist er knyttet opp mot tidsskriftet Suicidologi,  nettsiden www.selvmord.no og sosiale medieflater.

For ytterligere informasjon om NSSF se: http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/

Arbeidsoppgaver
 • Inngå i redaksjonen for tidsskriftet Suicidologi
 • Produsere tekster til nettsiden www.selvmord.no, tidsskriftet Suicidologi og andre aktuelle nettsteder som forskning.no, Science Norway og Alpha Galileo
 • Kvalitetssikre skriftlig formidlingsmateriell ved senteret
 • Produksjon av korte videosnutter og illustrasjoner (bilder) til tekster
 • Samarbeide med nettredaktøren

Stillingen kan tillegges andre relevante arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav 
 • Relevant utdanning på masternivå
 • Erfaring fra journalistfaglig arbeid innenfor tema psykisk helse
 • Evne til å sette seg inn i, forstå , forenkle og  formidle  komplisert forskning
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kunnskap om forskningsfeltet er en fordel
 • God kjennskap til nynorsk skriftspråk er en fordel
Personlige egenskaper

Vi søker etter en medarbeider med evne til å jobbe selvstendig og systematisk, som er fleksibel og har lett for å samarbeide med andre om ulike deloppgaver. 

Vi tilbyr
 • En spennende stilling innenfor viktig formidlingsarbeid. Tett samarbeid med forskere innen selvmordsproblematikk.
 • Årslønn i lønnsspenn 626 100– 677 600 avhengig av kompetanse
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Attraktive velferdsordninger
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Seniorpolitikk
 • Stillingen har fleksitidsordning med sommertid fra 15.05 til 14.09
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om stillingen kontakt avdelingsleder Anita Kjølsrud (anita.kjolsrud@medisin.uio.no) eller senterleder professor dr. med. Lars Mehlum (lars.mehlum@medisin.uio.no).

]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ Studentmedarbeider hos MN-studieinfo - 20 %  ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215558/studentmedarbeider-hos-mn-studieinfo-20https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215558/studentmedarbeider-hos-mn-studieinfo-20Avdeling: Fakultetsadministrasjonen MN
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. desember 2021
]]>
Tue, 16 Nov 2021 00:00:00 GMTTue, 16 Nov 2021 14:24:58 GMT1. desember 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og er internasjonalt ledende på flere områder. Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene, og dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning. Virksomheten har 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

]]>
Om stillingen

MN-studieinfo er MN-fakultetets kontaktpunkt for studenter og søkere, og består av to fast ansatte og fem deltidsansatte. Vi har nå ledig 20 % stilling med en fast arbeidsdag hver uke. Arbeidssted er i Fysikkbygningen og Vilhelm Bjerknes’ hus på Blindern.
Les mer om MN-studieinfo her: https://www.mn.uio.no/studier/kontakt/mn-studieinfo.html

Arbeidsoppgaver
 • Svare på studierelaterte spørsmål på epost, telefon og i skranke.
 • Hjelpe til med administrative problemer og søknader
Kvalifikasjonskrav 
 • Student ved UiO
 • Flytende norsk muntlig og skriftlig
 • Kommunisere godt skriflig og muntlig på norsk og engelsk
 • Relevant jobberfaring
Personlige egenskaper
 • Liker å gi god service og jobbe med mennesker
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Er effektiv, nøyaktig og tar ansvar
 • Er engasjert og bidrar til et godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • En lærerik jobb som lar seg kombinere med studier
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønnstrinn 40 som tilsvarer NOK 396 900 i 100 % stilling i en konsulentstilling (stillingskode 1065).
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Leder for MN-studieinfo: Marianne S. Jacobsen

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, e-post: t.s.guttormsen@mn.uio.no

]]>
1065 Konsulent
<![CDATA[ Anskaffelsesrådgiver ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214287/anskaffelsesraadgiverhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214287/anskaffelsesraadgiverAvdeling: Seksjon for innkjøp
Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 2. desember 2021
]]>
Tue, 02 Nov 2021 00:00:00 GMTTue, 26 Oct 2021 14:37:11 GMT2. desember 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetet i Oslo anskaffer varer og tjenester for mer enn 2,5. milliarder kroner pr år. Seksjon for innkjøp er en del av Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring i UiO Ledelsen og støtteenheter. Seksjonen har ansvar for etablering av rammeavtaler, enkeltanskaffelser og kontrakter i forbindelse med innkjøp, i tillegg til veiledning, rådgiving, opplæring av UiO’s enheter, samt utvikling av innkjøpsområdet. Seksjonen består av 17 høyt utdannede og kvalifiserte ansatte.

Det er innført elektronisk systemstøtte for alle prosesser; bestilling, betaling, konkurransegjennomføring, kontraktsadministrasjon, analyse og rapportering. UiO mottok Difis Anskaffelsespris for digitalisering i 2014, samt Difis Anskaffelsespris for god styring i 2016. Som innkjøper ved UiO vil du få god erfaring og innsikt i alle typer anskaffelser som varer, tjenester, IKT og bygg og anlegg.

]]>
Om stillingen

Seksjon for innkjøp trenger å erstatte en av våre dyktige anskaffelsesrådgivere som skal videre til nye utfordringer etter mange år.

I tillegg til å være ansvarlig for å inngå rammeavtaler, bistår seksjonen de ulike fakultetene i enkeltanskaffelser av varierende størrelse og kompleksitet. Kontraktsporteføljen er svært variert med leverandører over hele verden og i de fleste kategorier.

Som anskaffelsesrådgiver ved UiO vil du få god erfaring og innsikt i alle typer anskaffelser som varer, tjenester, IKT og bygg og anlegg

Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføre anskaffelsesprosesser ihht Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser
 • Forvalte inngåtte avtaler og følge opp kontrakter, brukere og leverandører
 • Delta i ulike utviklingsprosjekt og kompetansefora, avhengig av kompetanse og erfaring, f eks gruppe for miljø- og samfunnsansvar o.l.
Kvalifikasjonskrav 
 • utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad. Relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet
 • god anskaffelsesfaglig kompetanse og forståelse
 • god kommunikasjonskompetanse
 • god kommersiell forståelse f eks erfaring fra leverandør- eller oppdragsgiversiden, kunnskap om spesifikke markeder eller fagområder som f eks IKT og/eller kjemikalier og laboratorierekvisita
 • det er ønskelig med kompetanse/erfaring fra universitets-/høgskolesektoren
 • det er ønskelig med god systemforståelse
Personlige egenskaper

Vi søker en medarbeider som kan realisere krevende målsetninger sammen med oss. Vi ser etter deg som er utadvendt, positiv, systematisk, team- og utviklingsorientert og som ønsker å være med å videreutvikle anskaffelsesområdet ved UiO. Videre søker vi deg som er/har:

 • selvstendig, effektiv og målrettet arbeidsform
 • høy grad av serviceinnstilling og fleksibilitet
 • gode kommunikasjons- evner og samarbeidsevner
 • initiativrik og ansvarsbevisst
 • løsningsorientert
Vi tilbyr
 • Lønn som rådgiver SKO 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 574700-626100 (ltr 63-68) avhengig av kompetanse og erfaring
 • For særlig kvalifiserte søkere kan avlønning som seniorrådgiver være aktuelt. Lønn som seniorrådgiver SKO 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 637900-702100 (ltr 69-74) avhengig av kompetanse og erfaring
 • nødvendig opplæring
 • et hyggelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • et godt fagmiljø
 • muligheter for å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål og attester
 • liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Nestleder: Tori N. Sandlie, tlf: 922 48 272 , e-post: t.n.sandlie@admin.uio.no

Anskaffelsesrådgiver: Asle Andre Orseth, tlf: 977 78 096, e-post: a.a.orseth@admin.uio.no

]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ Utstillingstekniker (overingeniør) for etablering av nye utstillinger ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/212311/utstillingstekniker-overingenioer-for-etablering-av-nye-utstillingerhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/212311/utstillingstekniker-overingenioer-for-etablering-av-nye-utstillingerAvdeling: Kulturhistorisk museum
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 5. desember 2021
]]>
Wed, 03 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 20 Sep 2021 13:21:24 GMT5. desember 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

 

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

]]>
Om stillingen

Kulturhistorisk museum har en ledig fast stilling som utstillingstekniker for utstillinger tilknyttet det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy.

Sammen med Universitet i Oslo og Statsbygg bygger vi Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo, som om få år vil slå opp dørene for mer enn 5 000 kvadratmeter med nye utstillinger. Der vil publikum få oppleve de unike vikingskipene og mange andre vikinggjenstander på nye og engasjerende måter.

Statsbygg har ansvar for å bygge det nye museet og for å sikre skip og gjenstander i byggeprosessen og flytte disse til nybygget. Kulturhistorisk museum har ansvar for å utvikle utstillinger og andre publikumstilbud basert på ny og spennende forskning og involverende formidlingsmetoder. Arbeidet er organisert i Utstillingsprosjektet, som avsluttes ved åpning av det nye museet. Stillingens varighet følger prosjektet. Forventet sluttdato er følgelig årsskiftet 2025/26

Utstillingsprosjektet har nå ledig en fast stilling som utstillingstekniker for etablering av museets utstillinger og formidlingsløsninger. Vi søker en praktisk og kunnskapsrik person med erfaring fra å bygge og drifte utstillinger.

Du vil arbeide i et tverrfaglig sammensatt prosjektteam for det nye museet, der du blant annet arbeider tett sammen med prosjektteamet og leverandører for å detaljere, produsere og installere de planlagte utstillingsløsningene. Utstillingsløsninger vil være både scenografiske, grafiske, digitale og interaktive. Du vil være involvert i samarbeidet med selve byggeprosjektet og samarbeide med eksterne leverandører til Utstillingsprosjektet for å detaljere, samt installere og bygge utstillinger i det nye museet.

Stillingen vil være organisatorisk plassert i museets Utstillings- og publikumsseksjon. Seksjonen jobber med museets utadrettede virksomhet, som utstillingsarbeid, design, publikumsopplevelser og -arrangementer, formidling, kommunikasjon og markedsføring. Til seksjonen ligger også museets forretningsdrift, som drifter entré og butikk i henholdsvis Historisk museum i sentrum og Vikingskipshuset på Bygdøy. Vikingskipshuset er stengt for ombygging til nytt museum fra 1. oktober i år.

Her får du en unik mulighet til å være med på å etablere utstillinger og formidlingstilbud i verdens ledende vikingtidsmuseum!

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er knyttet til å styrke Utstillingsprosjektets kompetanse og kapasitet på utstillingsteknikk, detaljering, utvikling, produksjon og installasjon av museets utstillinger.

 • Delta i arbeidet med spesifikasjon av tekniske løsninger for AV, IKT og teknisk infrastruktur.
 • Dialog med Utstillingsprosjektets leverandører rundt tekniske løsninger.
 • Bistå, i dialog med Statsbygg og byggeprosjektets leverandører, rundt byggetekniske, AV- og IKT-tekniske løsninger.
 • Arbeide med installasjon av utstillinger og teknisk utstyr i nytt museum.
 • Andre løpende oppgaver i samråd med leder.
Kvalifikasjonskrav 
 • Stillingen krever relevant utdanning innen tekniske fag, kunstfag eller håndverksfag (minimum 2 år). Realkompetanse kan erstatte formalkompetanse.
 • Minimum tre års dokumentert erfaring med praktisk utstillingsarbeid.
 • Kunnskaper om og erfaring med utvikling, innkjøp og drift av teknisk utstyr for lyd, lys, bilde og digitale komponenter i museer med mange brukere.
 • Forståelse for og erfaring med håndtering av kunst, museumsgjenstander e.l.
 • Sertifikat kl. B, gjerne også klasse C.
 • Praktisk og teknisk driftserfaring.
 • Kunnskap om design og produksjon av elementer og erfaring i å lese og bruke arbeidstegninger og å kunne gi råd under utarbeidelse av disse.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Erfaring fra utvikling av nye museer eller nye museumsbygg.
Personlige egenskaper

Vi søker etter en praktisk anlagt medarbeider med god teknisk forståelse og gode samarbeidsevner. Du har stor arbeidskapasitet og er flink til å sortere oppgaver i en arbeidshverdag med mange baller i luften. Du er engasjert og positiv og har god gjennomføringsevne.

Vi tilbyr
 • Lønn som overingenør stilingskode 1087 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 499 500,- og kr 594 300,-  avhengig av kompetanse. 
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til stillingen:

Fungerende seksjonsleder Martin Hager-Saltnes, mobil 971 92 535, e-post: martin.hager-saltnes@khm.uio.no

Prosjektleder Göran Joryd, mobil 411 02 217, e-post: goran.joryd@khm.uio.no

For spørsmål knyttet til søknadsprosessen: Seniorrådgiver Anita Marie Hansen, e-post: a.m.hansen@khm.uio.no

]]>
1087 Overingeniør
<![CDATA[ Kommunikasjonsrådgiver ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215060/kommunikasjonsraadgiverhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215060/kommunikasjonsraadgiverAvdeling: Eiendomsavdelingen
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 5. desember 2021
]]>
Thu, 11 Nov 2021 00:00:00 GMTTue, 09 Nov 2021 10:17:01 GMT5. desember 2021Kommunikasjonsrådgiver

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475 000 m2 egne og 105 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer, Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo, ble vedtatt av styret juni 2021 og legger føringene for videreutviklingen av eiendomsmassen. 

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab.

 

]]>
Kommunikasjonsrådgiver

Som en av to kommunikasjonsrådgivere i Eiendomsavdelingen (EA), vil du spille en sentral rolle i ekstern og intern kommunikasjon for avdelingen.

Eiendomsavdelingens visjon er å skape rom for et fremragende universitet – hver dag. Vi gjennomfører daglig drift, renhold, vedlikehold og små og store bygge- og rehabiliteringsprosjekter for hele UiO. Kommunikasjon med brukerne om tiltak som settes i verk er viktig for å oppnå visjonen. Vi arbeider med å bygge omdømmet vårt som en profesjonell eiendomsavdeling overfor ulike interessentgrupper, blant annet kollegaer i bygg- og eiendomsbransjen.

Vi er opptatt av å engasjere våre kollegaer i EA og forbedre samarbeidet på tvers. Å skrive nyhetssaker for egne ansatte, lage og sende ut nyhetsbrev og sørge for oppdaterte nettsider er sentrale kommunikasjonsoppgaver. Vi er en stor avdeling og ser etter deg som god til å tilpasse tekst til målgruppen.

Kommunikasjonsrådgiverne samarbeider tett med resten av EA og med den sentrale kommunikasjonsenheten på UiO. I store byggeprosjekter arbeider vi med kommunikasjonsmiljøene på fakultetene, museene og i Statsbygg.

Stillingen rapporterer til assisterende eiendomsdirektør som leder Forvaltning og stab.

Arbeidsoppgaver
 • Strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid
 • Operativt redaksjonelt ansvar for EAs nettsider inkludert innholdsproduksjon
 • Videreutvikle internkommunikasjonen
 • Koordinere og gjennomføre prosjekter og kampanjer
 • Bidra med kommunikasjonsfaglig kompetanse i avdelingens arbeid
 • Håndtere mediehenvendelser og gi råd om hvordan disse bør besvares
Kvalifikasjonskrav
 • Det kreves utdanning fra universitet eller høyskole minimum på bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller erstatte utdanningskravet.
 • Det kreves erfaring fra arbeid som nettredaktør og innholdsprodusent.
 • Det kreves gode språklige ferdigheter på bokmål, nynorsk og engelsk.
 • Det forutsettes god digital kompetanse.
 • Det er en fordel med erfaring fra offentlig forvaltning, større organisasjoner eller kunnskapsvirksomheter.
Personlige egenskaper 

Vi søker deg som har gode samarbeidsegenskaper, ser løsninger og er handlekraftig. Du kan håndtere mange oppgaver samtidig og leverer høy kvalitet også under tidspress. Du trives med å jobbe i et lite og tett team.

Vi tilbyr
 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø i lokaler sentralt på Blindern
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stillingen lønnes i lønnsspenn 563 900 til 637 900 (ltr. 62-69) rådgiver SKO 1364, alt. som seniorrådgiver SKO 1434 med lønnsspenn kr 626 100 til 665 700 (ltr. 68-71) avhengig av kompetanse/erfaring
 • Gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån

 

Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
Kontaktpersoner
 • Assisterende eiendomsdirektør Britt Amundsen Hoel 91 36 89 21 
 • Seniorrådgiver kommunikasjon Elisabeth H. Todal 90 08 10 79 
]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ Driftsleder i turnus - VAS ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215384/driftsleder-i-turnus-vashttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215384/driftsleder-i-turnus-vasAvdeling: Eiendomsavdelingen
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 5. desember 2021
]]>
Sun, 14 Nov 2021 00:00:00 GMTSun, 14 Nov 2021 13:47:02 GMT5. desember 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475 000 m2 egne og 105 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer, Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo, og Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet legger føringer for videre utvikling av eiendomsmassen og setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab

]]>
Om stillingen

Vi har ledig en 100 % stilling som driftsleder i turnus ved Vakt og alarmsentralen ved UiO. Stillingen inngår i skiftordning med både dag-, kveld-, natt- og helg.

Stillingen er plassert i Seksjon for fellestjenester, Vakt- og alarmsentralen, som er UiOs døgnbemannede vakt- og alarmsentral.

Sentralen har i dag 13 fast ansatte som rapporterer til avdelingsleder. Eiendomsavdelingens satsingsområder er bla. ytterligere digitalisering, samt ta i bruk nye metoder og teknologi. Vi søker derfor deg som er innovativ og som ønsker å bidra til at Vakt- og alarmsentralen når disse målene og som ønsker å bidra til ytterligere profesjonalisering av driften.

Arbeidsoppgavene vil være varierte innen hele Vakt- og alarmsentralens arbeidsfelt. Av sentrale arbeidsoppgaver nevnes:

Arbeidsoppgaver
 • Beredskap og overvåkning av alarm- og sikringstekniske anlegg og sentral driftskontroll
 • Drift av adgangskontroll- og sentrale driftsanlegg, utrykning ved feilretting på tekniske anlegg
 • Utrykning i kritiske situasjoner og ved feilindikasjoner
 • Bistå og koordinere innleid servicepersonale og vekterkorps, samt brannvesen, politi og helsepersonell
 • Assistanse til interne og eksterne brukere
 • Rapportering og administrative oppgaver
Kvalifikasjonskrav 
 • Det kreves godkjent utdanning for vektere
 • Fullført videregående skole er et krav for stillingen, søkere med relevant fagbrev innen VVS, elektro, bygdrifter eller sikkerhet vil bli foretrukket
 • Det forutsettes god digital kompetanse og det er en fordel med kjennskap til sentrale drifts- og alarm- og adgangskontrollanlegg
 • Det kreves vandelsattest og førerkort klasse B.
 • Relevant erfaring innen sikkerhet er en fordel
 • Det er nødvendig med kjennskap til styring og drift av tekniske anlegg i store bygninger
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk er et krav
Personlige egenskaper

Vi søker deg som er serviceinnstilt har gode samarbeidsevner og kan ta selvstendige avgjørelser. Som person er du ansvarlig, proaktiv og bidrar til gode løsninger. Din arbeidsform preges av nøyaktighet, ryddig og med høy gjennomføringsevne. Stillingen krever at du har normalt god helse til å gjennomføre oppgavene. Søkere må ha fylt 23 år.

Personlig egnethet for stillingen vil bli spesielt vektlagt.

Vi tilbyr
 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Stillingen lønnes som driftsleder SKO 1137 ltr. 53 - 58 i lønnsspenn kr. 483.700 - 516.100 avhengig av kompetanse/erfaring
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester. 

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Stig-Rune Backsæther, mob. 95194063

]]>
1137 Driftsleder
<![CDATA[ Studie- og administrasjonskonsulent ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215541/studie-og-administrasjonskonsulenthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215541/studie-og-administrasjonskonsulentAvdeling: Institutt for teoretisk astrofysikk
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 5. desember 2021
]]>
Tue, 16 Nov 2021 00:00:00 GMTTue, 16 Nov 2021 12:57:16 GMT5. desember 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. 

 

Institutt for teoretisk astrofysikk er en del av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Instituttet har for tiden 15 ansatte professorer/førsteamanuensiser. Instituttet har til enhver tid omlag 15-20 postdoktorer og forskere og 25 Ph.D.-studenter. Forskningsaktiviteten ved instituttet er konsentrert i tre grupper som jobber med henholdsvis solfysikk, kosmologi og ekstragalaktisk astrofysikk.

]]>
Om stillingen

Fast stilling som studie- og administrasjonskonsulent er ledig ved Institutt for teoretisk astrofysikk.

Stillingen hører inn under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  og er tilknyttet Institutt for teoretisk astrofysikk. Institutt for teoretisk astrofysikk er Norges største og viktigste institutt innen forskning og undervisning i astronomi og astrofysikk. Instituttet har to seksjoner, seksjon for sol- og stjernefysikk og seksjon for kosmologi og ekstragalaktisk astrofysikk. Den første seksjonen er et nasjonalt senter for fremragende forskning, The Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS). Instituttet har omtrent 70 ansatte.

Stillingen er fast som studie- og administrasjonskonsulent. Det er en delt stilling som både dekker generell administrasjon og studieadministrasjon. Den som ansettes vil komme i kontakt med både studenter, ansatte og besøkende. Serviceinnstilling er en nøkkelegenskap for den som skal ansettes. Teknisk/administrativ stab består av 12 personer. Stillingen som er utlyst er del av den administrative staben, som består av 5 stillinger innenfor områdene studier, kommunikasjon, forskningsadministrasjon og ekspedisjonstjenester. Administrasjonen ledes av kontorsjef.

Arbeidsoppgaver

Som studiekonsulent vil du være med på å koordinere undervisning og eksamen knyttet til våre studier og emner. Stillingen som lyses ut vil ha følgende arbeidsoppgaver:

 • Time- og eksamensplanlegging
 • Planlegging og oppfølging av eksamen
 • Studieveiledning
 • Besvare henvendelser
 • Administrativt arbeid i forbindelse med doktorgradsdisputaser
 • Generell saksbehandling
 • Andre rutineoppgaver innenfor studieadministrasjon må også påregnes

Som administrasjonskonsulent vil du ha følgende arbeidsoppgaver:

 • Mottak av henvendelser til instituttet, enten direkte, per telefon eller per e-post
 • Bestillingsansvar for kontorrekvisita, mat til møter og arrangementer, hotellrom, forskerboliger etc.
 • Utarbeidelse av timekontrakter/oppdragskontrakter  Håndtering og organisering av kontorrekvisita
 • Ressursperson ved arrangementer av møter, konferanser e.l. og ansvar for instituttets AV-utstyr
 • Noe web-publiseringsarbeid
 • Annen enkel saksbehandling, gjerne i samarbeid med andre deler av administrasjonen
 • Annet forefallende kontorarbeid

Det tas forbehold om at det kan gjøres endringer i stillingens arbeidsoppgaver.

Det kan, basert på kandidatens kompetanse og interesser, legges andre oppgaver ved instituttet til stillingen, dersom hensynet til instituttets virksomhet tilsier dette.

Kvalifikasjonskrav 

 

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant erfaring vil kunne kompensere for manglende utdanningskrav
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk er et krav
 • Det er en fordel med realfag i fagkretsen
 • Ønskelig med erfaring fra studieadministrativt arbeid ved UiO
 • Erfaring med innkjøp er ønskelig
 • Meget god kjennskap til IT som arbeidsverktøy, herunder er erfaring med bruk av FS (felles studentsystem) ønskelig
 • Godt kjennskap til AV-utstyr er ønskelig
 • Ønskelig med erfaring i bruk av følgende systemer (eller tilsvarende): ePhorte (arkiv), CANVAS (læringsplattform), TP (timeplanleggingssystem), INSPERA (vurderingssystem), Vortex (administrasjon av nettsidene) og ZOOM
 • Det er også ønskelig med erfaring innen DFØ systemet ifm. bestillinger og kontrakter, men det er ikke et krav
 •  Kandidater med erfaring fra tilsvarende arbeid fra universitets- eller høyskolesektoren vil normalt bli foretrukket
Personlige egenskaper
 • Den som tilsettes skal samarbeide tett med fagmiljøene på instituttet, instituttledelsen, utdanningsleder og fakultetets studieadministrasjon. Det vil derfor bli lagt vekt på gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Den som tilsettes må være serviceinnstilt, fleksibel, ha evne til å ta initiativ, samt kunne arbeide selvstendig og nøyaktig
 • Den som tilsettes må trives med å håndtere mange og ulike arbeidsoppgaver i et hektisk miljø, og du må være innforstått med at stillingen inneholder en del oppgaver som er rutinepreget
 • Den som tilsettes må være utadvendt, kunne arbeide selvstendig og ha meget gode evner til å prioritere i henhold til frister
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli særlig vektlagt
Vi tilbyr
 • Lønnstrinn 53-58 (kr. 483 700 - 524 900)  avh. av kompetanse/ansiennitet i stilling som førstekonsulent, SKO1408
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
Søknaden skal inneholde
 • Kort søknad med fokus på beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • CV
 • Informasjon om utdanning og tidligere stillinger
 • Kopier av vitnemål og attester 
 • Navn og kontaktinformasjon på 3-4 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)
Andre opplysninger

Det vises for øvrig til gjeldende retningslinjer og utfyllende bestemmelser for tilsetting i administrative/tekniske stillinger ved Universitetet i Oslo.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Kontorsjef Kristine Aa. S. Knudsen, kristine.knudsen@astro.uio.no , tlf. 22 85 14 80

For praktisk informasjon om søknadsprosessen, elin.thoresen@mn.uio.no

]]>
1408 Førstekonsulent
<![CDATA[ Seniorkonsulent ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215859/seniorkonsulenthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215859/seniorkonsulentAvdeling: Seksjon for lønn
Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 5. desember 2021
]]>
Mon, 22 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 22 Nov 2021 09:11:29 GMT5. desember 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Seksjon for lønn er ansvarlig for alle utbetalinger av lønn, reiseoppgjør og refusjoner til enkeltpersoner. Oppfølging av ytelser fra NAV, sykdom, foreldre- og omsorgspermisjon er tillagt egen gruppe i seksjonen. Seksjonen har ansvar for brukeradministrasjon og hjelpetjenesten for lønns- og personalsystemet SAP.

]]>
Om stillingen

Vi har for tiden ledig en fast 100 % stilling som seniorkonsulent ved Seksjon for lønn.

Seksjon for lønn har i dag 31 ansatte som er organisert i 3 grupper: lønnsproduksjon og brukerstøtte, permisjoner, NAV-refusjoner og reiser og utlegg samt kontroll, avstemming og rapportering. Seksjonen har ansvar for at 8.000 ansatte og 2.000 gjesteforskere og andre eksterne får fastlønn og avtalte godtgjørelser. Årlig har vi i tillegg ca.12.000 lønnsmottagere på korttidskontrakter. UiO er et internasjonalt orientert universitet med om lag 200 fast ansatte i utlandet og 800 utenlandske på korttidskontrakter.

Årlig har vi i tillegg ca.12.000 lønnsmottagere på korttidskontrakter. UiO er et internasjonalt orientert universitet med om lag 200 fast ansatte i utlandet og 800 utenlandske på korttidskontrakter.

Stillingen vil være knyttet opp mot området sykefravær og inngå i gruppen for fravær og NAV- refusjoner.

Seniorkonsulenten vil arbeide tett sammen med ansatte og ledere ved UiO i fraværssaker.

Arbeidsoppgaver
 • Behandle sykmeldinger og sende refusjonskrav til NAV, avstemming.
 • Lederstøtte innen fraværsområdet.
 • Gjennomføre oppfølgingsmøter med leder og arbeidstaker ved langtidsfravær, og ved foreldrepermisjoner.
 • Være i kontakt med NAV i enkeltsaker.
 • Bidra i utvikling av rutiner og prosesser på fraværsområdet.
 • Bistå med andre oppgaver i seksjonen ved behov.
Kvalifikasjonskrav 
 • Stillingen krever relevant utdanning på universitets- og/eller høgskolenivå, minimum bachelornivå. Realkompetanse med særlig relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • God kunnskap om relevant regel- og avtaleverk innen offentlig sektor.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaring med tilsvarende arbeidsoppgaver vil vektlegges.
 • Ønskelig med god Excel- kompetanse.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Er en positiv bidragsyter inn i arbeidsmiljøet.
 • Inngir tillit, og er meget god i samspill med andre.

Ved vurdering av kandidatene vil vi legge stor vekt på de personlige egenskapene og den relevante erfaringen som er nødvendig for stillingen.

Vi tilbyr
 • Spennende oppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø som stadig er i utvikling.
 • Lønn som seniorkonsulent SKO 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 524.900-574.700 avhengig av ansiennitet og kompetanse.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Stilling i en IA-virksomhet.
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Marianne Nordby -  mobil 91690769  - e-post: marianne.nordby@admin.uio.no

Seksjonssjef Ann-Christine Alderin Låtun - mobil 95199391 - e-post: a.c.a.latun@admin.uio.no

]]>
1363 Seniorkonsulent
<![CDATA[ Rådgiver ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215862/raadgiverhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215862/raadgiverAvdeling: Seksjon for lønn
Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 5. desember 2021
]]>
Mon, 22 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 22 Nov 2021 09:33:29 GMT5. desember 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Seksjon for lønn er ansvarlig for alle utbetalinger av lønn, reiseoppgjør og refusjoner til enkeltpersoner. Oppfølging av ytelser fra NAV, sykdom, foreldre- og omsorgspermisjon er tillagt egen gruppe i seksjonen. Seksjonen har ansvar for brukeradministrasjon og hjelpetjenesten for lønns- og personalsystemet SAP.

]]>
Om stillingen

Vi har for tiden ledig en fast 100 % stilling som rådgiver ved Seksjon for lønn.Seksjon for lønn har i dag 31 ansatte som er organisert i 3 grupper: lønnsproduksjon og brukerstøtte, permisjoner, NAV-refusjoner og reiser og utlegg samt kontroll, avstemming og rapportering. Seksjonen har ansvar for at 8.000 ansatte og 2.000 gjesteforskere og andre eksterne får fastlønn og avtalte godtgjørelser.

Årlig har vi i tillegg ca.12.000 lønnsmottagere på korttidskontrakter. UiO er et internasjonalt orientert universitet med om lag 200 fast ansatte i utlandet og 800 utenlandske på korttidskontrakter.

Stillingen vil være knyttet opp mot området sykefravær, og inngå i gruppen for fravær og NAV- refusjoner.

Rådgiveren vil arbeide tett sammen med ansatte og ledere ved UiO i fraværssaker.

Arbeidsoppgaver
 • Behandling, kontroll og oppfølging av sykmeldinger og NAV-refusjoner.
 • Gjennomføre oppfølgingsmøter og gi råd til leder og arbeidstaker ved langtids sykefravær.
 • Oppfølging med NAV i komplekse enkeltsaker.
 • Informasjon og opplæring til kollegaer og andre nøkkelpersoner i organisasjonen.
 • Drive arbeidet med å skape god struktur og rutiner for systematisk oppfølging av fravær og NAV refusjoner.
 • Delta i prosjekt og utviklingsarbeid på tvers av fagområder i seksjonen, samt bistå med andre oppgaver i seksjonen ved behov.
Kvalifikasjonskrav 
 • Stillingen krever utdanning på universitets- og/eller høgskolenivå, minimum bachelornivå. Realkompetanse med særlig relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • God kunnskap om relevant regel- og avtaleverk innen offentlig sektor.
 • Allsidig lønnsfaglig kompetanse.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaring med tilsvarende arbeidsoppgaver vil bli vektlagt.
 • Ønskelig med god Excel-kompetanse.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Er en positiv bidragsyter inn i arbeidsmiljøet.
 • Evne til å jobbe selvstendig, og like å jobbe med komplekse og sammensatte saker.
 • Du har «stå på» vilje, og evne til å prioritere.
 • Være løsningsorientert, og ha god gjennomføringsevne.
 • Inngir tillit, og er meget god i samspill med andre.

Ved vurdering av kandidatene vil vi legge stor vekt på de personlige egenskapene og den relevante erfaringen som er nødvendig for stillingen.

Vi tilbyr
 • Spennende oppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø som stadig er i utvikling.
 • Lønn som rådgiver SKO 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 574.700-626.100 avhengig av ansiennitet og kompetanse.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid, og gode velferdsordninger.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Stilling i en IA-virksomhet.
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Marianne Nordby -  mobil 91690769  - e-post: marianne.nordby@admin.uio.no

Seksjonssjef Ann-Christine Alderin Låtun - mobil 95199391 - e-post: a.c.a.latun@admin.uio.no

]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ Rådgiver innen tilrettelegging og læringsmiljø ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215865/raadgiver-innen-tilrettelegging-og-laeringsmiljoehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215865/raadgiver-innen-tilrettelegging-og-laeringsmiljoeAvdeling: Seksjon for studiekvalitet
Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 5. desember 2021
]]>
Mon, 22 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 22 Nov 2021 09:53:33 GMT5. desember 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Avdeling for studieadministrasjon har et overordnet ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen utdanning. Avdelingen skal bistå UiOs ledelse strategisk og operativt, samt sikre institusjonell oppfølging og koordinering, bistå enhetene med administrativ drift og yte tjenester direkte til studenter og søkere. Avdelingen skal lede UiOs studieadministrative nettverk.

]]>
Om stillingen

Vi søker en rådgiver som kan bidra til å styrke UiOs arbeid med universell utforming, læringsmiljø og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov. Vi søker en allsidig og samarbeidsorientert kollega som har kompetanse innen tilrettelegging og læringsmiljøarbeid, og kan ivareta forvaltningsoppgaver. Universitetet i Oslo ønsker at alle studenter skal få realisere sitt potensial i et godt læringsmiljø.

På Universitetet i Oslo har fakultetene ansvaret for veiledning og oppfølging av studenter med behov for tilrettelegging til eksamen og i studiehverdagen. Studieavdelingen bistår enhetene med rådgivning og kompetanseheving på feltet. Avdelingen ivaretar også noen fellesfunksjoner for UiO, blant annet avvikling av digital skoleeksamen.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er en av to i Seksjon for studiekvalitet med særlig ansvar for tilrettelegging. De ivaretar sammen følgende oppgaver:

 • Utrednings- og rådgivningsoppgaver innen tilrettelegging og universell utforming
 • Kompetanseheving for ansatte på UiO, blant annet i form av kurs og rådgivning
 • Tilrettelegge for erfaringsdeling på tvers av UiO gjennom temamøter og arbeidsstuer
 • Forvaltning og videreutvikling av felles retningslinjer og rutiner, og nettsider med arbeidsstøtte for ansatte
 • Forvaltning og videreutvikling av nettsider med felles informasjon til studenter
 • Samarbeide med Seksjon for digitale tjenester om avvikling av digital eksamen for studenter med tilretteleggingsvedtak
 • Ansette og følge opp mentorer for studenter med vedtak fra NAV
 • Ivareta kontakt med eksterne leverandører av hjelpemidler og programvare
 • Delta i relevante nettverk på UiO og nasjonalt

Arbeidsfeltet er i utvikling og oppgavene kan endre seg noe i tråd med behov og overordnede prioriteringer. Studieavdelingen ivaretar en rekke rådgivnings- og forvaltningsoppgaver knyttet til studiekvalitet, regelverk og læringsmiljø, og det er en målsetning med tett samarbeid på tvers av tilgrensende saksfelt. Vi ønsker en person som er fleksibel og som er villig til å bidra med å løse oppgaver der det trengs.

Kvalifikasjonskrav 
 • Utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende bachelor. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet.
 • Kunnskap om tilrettelegging og universell utforming
 • Relevant arbeidserfaring, hvor erfaring fra offentlig forvaltning eller UH- sektoren er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har gode kommunikasjonsevner, er lyttende, delende og inkluderende i ditt arbeid. Du er løsningsorientert, og evner å gjennomføre små og store oppgaver innenfor gitte frister. Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Arbeidsoppgaver med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lønn som rådgiver SKO 1434 gir ett lønnsspenn på kr. 574 700 – 626 100.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Kristin Fossum Stene – mobil: 92433392 – epost: k.f.stene@admin.uio.no

]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ Rådgiver ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215869/raadgiverhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215869/raadgiverAvdeling: Seksjon for lønn
Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 5. desember 2021
]]>
Mon, 22 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 22 Nov 2021 10:08:15 GMT5. desember 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Seksjon for lønn er ansvarlig for alle utbetalinger av lønn, reiseoppgjør og refusjoner til enkeltpersoner. Oppfølging av ytelser fra NAV, sykdom, foreldre- og omsorgspermisjon er tillagt egen gruppe i seksjonen. Seksjonen har ansvar for brukeradministrasjon og hjelpetjenesten for lønns- og personalsystemet SAP.

]]>
Om stillingen

Har du lyst på å bli del av et team som jobber med tjenestene som sikrer at sensorer, timelærere og forskere fra andre institusjoner enkelt kan utføre arbeid for Universitetet i Oslo (UiO)?

Seksjon for lønn (SL) søker prosessrådgiver for time- og oppdragskontrakter (ToA) som skal støtte seksjon for lønn og fagbrukerne i organisasjonen med å utøve og forstå arbeidet i prosessen.

"Seksjon for lønn har i dag 31 ansatte som er organisert i 3 grupper: lønnsproduksjon og brukerstøtte, permisjoner, NAV-refusjoner og reiser og utlegg samt kontroll, avstemming og rapportering. Seksjonen har ansvar for at 8.000 ansatte og 2.000 gjesteforskere og andre eksterne får fastlønn og avtalte godtgjørelser. Årlig har vi i tillegg ca 12.000 lønnsmottagere på korttidskontrakter. UiO er et internasjonalt orientert universitet med om lag 200 fast ansatte i utlandet og 800 utenlandske på korttidskontrakter. " 

Arbeidsoppgaver

Prosessrådgiveren skal bistå i og drive arbeidet med oppfølging av rutiner knyttet til kontroll, brukerstøtte og feilretting på ToA i seksjon for lønn. Prosessrådgiver skal kunne ivareta et helhetlig perspektiv ved å være bindeledd mellom ansatte i seksjon for lønn og fagbrukere i organisasjonen. Vi ser for oss en person som kan drive et arbeid som sikrer nødvendig grunnlag for prosess- og rutineendringer, kan gi informasjon og opplæring til kollegaer og andre nøkkelpersoner i organisasjonen, samt få frem grunnlag forbedringer innen området og på tvers av områdene i seksjon for lønn.

Prosessrådgiveren vil inngå i et team som i fellesskap følger opp helheten av prosessen innen time- og oppdragskontrakter. Teamet er ledet av en prosessansvarlig som prosessrådgiver vil jobbe tett sammen med. I tillegg skal prosessrådgiver kunne jobbe sammen med andre prosessrådgivere i forbindelse med faglige avklaringer og vurderinger om hvordan best rigge tjenestene internt i lønn som sikrer en stabil drift.

Kvalifikasjonskrav 
 • Utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende masternivå. Relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet såfremt du kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået
 • God personal- og lønnsfaglig kompetanse, med tilhørende regel- og avtaleverk. Gjerne også kjennskap til lønn utland.
 • Erfaring med personal- og lønnsarbeid i store, komplekse organisasjoner.
 • God forståelse for prosessene knyttet til lønnsproduksjon. Herunder bruk av moderne digitale løsninger og store administrative systemer. Kjennskap til SAP er en fordel.
 • Kjennskap til statlige virksomheter og universitets- og høgskolesektoren er en fordel
 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Du er strukturert og løsningsorientert
 • Du har «stå-på-vilje» og evner å prioritere
 • Du takler perioder med høyt tempo
 • Du er trives med å utføre både rutinemessige og komplekse oppgaver
 • Du er en relasjonsbygger og samarbeider bra med andre
Vi tilbyr
 • Et hyggelig og utfordrende utviklingsmiljø med krevende og varierte arbeidsoppgaver
 • Rådgiverstilling i lønnstrinn 62-68 (kr 563 900 – 626 100)
 • Gode muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging
 • Trivelig arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
 • Velferdsordninger og trening i arbeidstiden
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • UiO er en IA-virksomhet med egen bedriftshelsetjeneste
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef prosjekt/prosessforbedring Camilla Kuhlman, mob: +47 47261724 

Seniorrådgiver Ann-Christine Alderin Låtun mob: +47 951 99 391

]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ Head/Principal Engineer in CRISPR gene therapy group ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214976/head-principal-engineer-in-crispr-gene-therapy-grouphttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/214976/head-principal-engineer-in-crispr-gene-therapy-groupAvdeling: Centre for Molecular Medicine Norway
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 6. desember 2021
]]>
Wed, 10 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 08 Nov 2021 10:55:08 GMT6. desember 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) was established in 2008 and is the Norwegian node in the Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine. NCMM is a joint venture between the University of Oslo, Health Region South-East and the Research Council of Norway. From 2017 NCMM is merged with the Biotechnology Centre of Oslo and now has altogether 11 research groups. The overall objective of NCMM is to conduct cutting edge research in molecular medicine and biotechnology as well as facilitate translation of discoveries in basic medical research into clinical practice.

]]>
Job description

The aim of the Haapaniemi group is to build a gene editing platform that can be used to correct patient-specific mutations in ex vivo cell therapies for genetic immune and other rare childhood diseases. We use high-throughput biology techniques to optimize, develop and understand the CRISPR-Cas9 system that forms the base of the platform, and develop and implement methods to evaluate its safety in a clinical setting. We will use the gene editing technologies for the benefit of the patients in the Nordic hospitals.

We announce a 2-year extendable head/principal engineer position and are looking for a motivated, experienced scientist to optimize and conduct routine experimental protocols related to clinical CRISPR translation. Previous experience with primary cell culture and transfection, flow cytometry, or Next Generation Sequencing library preparation is an advantage. You should be comfortable in assisting mouse experiments.

Qualifications
 • MSc or PhD degree in biochemistry, biology or related field.
 • Practical experience with primary human immune cell culture including cell isolation, maintenance, expansion, cryopreservation and transfection.
 • Practical experience with flow cytometry.
 • Practical experience with Next Generation Sequencing library preparation and design.
 • Ability to deliver detailed documentation and structured presentations of experimental results.
 • The successful candidate is enthusiastic, hard-working, well-organized, accurate in their work and can work both independently and in a team.
We offer
 • Salary NOK 468 300 - 563 900 per annum depending on qualifications in a position as a head engineer, position code 1087 or a principal engineer, position code 1085.
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities.
How to apply

The application must include:

 • Cover letter and CV
 • Copies of educational certificates (academic transcripts only)
 • 2-3 reference persons (name, relation to the candidate, e-mail and phone number)

The application with attachments is delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their university’s grading system. Please note that all documents should be in English.

When evaluating the application, emphasis will be given to the applicant’s academic and personal prerequisites to carry out the project. Applicants may be called in for an interview.

Formal regulations

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

Inclusion and diversity are a strength. The University of Oslo has a personnel policy objective of achieving a

balanced gender composition. We also want to have employees with diverse expertise, combinations of subjects, life experience and perspectives. We will make adjustments for employees who require this. 

If there are qualified applicants with special needs, gaps in their CVs or immigrant backgrounds, we will invite at least one applicant in each of these groups to an interview.

Contact information

Inquiries about the position can be directed to group leader Emma Haapaniemi, emma.haapaniemi@ncmm.uio.no

Inquiries about the application can be directed to HR adviser Nina Modahl, nina.modahl@ncmm.uio.no

]]>
1087 Overingeniør
<![CDATA[ Seniorkonsulent/rådgiver ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215001/seniorkonsulent-raadgiverhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215001/seniorkonsulent-raadgiverAvdeling: Institutt for statsvitenskap
Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 6. desember 2021
]]>
Fri, 12 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 08 Nov 2021 13:25:52 GMT6. desember 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for statsvitenskap er underlagt Det samfunnsvitenksapelig fakultet, og bedriver forskning, undervisning og formidling. Instituttet har en fast vitenskapelig stab på 33 ansatte, 13 stipendiater, seks postdoktorer og ti administrativt ansatte. Instituttet har om lag 1100 studenter fordelt på bachelor-, master- og ph.d.-programmet i statsvitenskap, samt de tverrfaglige bachelorprogrammene i internasjonale studier og offentlig administrasjon og ledelse, og masterprogrammet i freds- og konfliktstudier (PECOS). Instituttet er vertskap for Senter for ekstremismeforskning (C-REX).

]]>
Om stillingen

Institutt for statsvitenskap har ledig en fast 100% stilling som seniorkonsulent (SKO 1363)/rådgiver (SKO 1434).

Vi søker en person med godt overblikk, som trives med en hverdag hvor arbeidsoppgavene er varierte og hvor mulighetene til utvikling er store. Den vi ansetter skal ha det administrative hovedansvaret for arbeidslivsrelevans, praksistilbud og etter- og videreutdanning ved instituttet. I tillegg vil en viktig del av arbeidet være å samarbeide med studiekoordinator og undervisningsleder om strategi og utvikling av undervisningsfeltet.

Stillingen vil være tilknyttet studieadministrasjonen ved instituttet og inngår i en administrasjon på 13 personer som jobber tett sammen.

Arbeidsoppgaver
 • Koordinering av instituttets satsing på arbeidslivsrelevans
 • Utvikling av nytt praksistilbud på BA
 • Administrering og utvikling av etter- og videreutdanningstilbudet ved instituttet
 • Koordinere instituttets alumni-tiltak
 • Koordinere rekrutteringstiltak til våre studieprogrammer (BA, MA og PhD)
 • Fordeling av veiledere på master

Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen.

 

Kvalifikasjonskrav 
 • Utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad. Særdeles relevant og dokumentert realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring fra studieadministrasjon innen universitets- og høyskolesektoren
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel om du har:

 • Statsvitenskap eller samfunnsvitenskapelige fag i fagkretsen
 • Erfaring med relevante verktøy, bl.a. ePhorte (saksbehandling og arkiv), nettredigeringsverktøy Vortex, Canvas og Felles Studentsystem (FS)

  For ansettelse som rådgiver kreves det lang erfaring og gode resultater innenfor flere av de konkrete feltene som er lagt til stillingen.
Personlige egenskaper

Vi stiller store krav til at du er personlig egnet til stillingen, og vil vektlegge følgende egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Evne til å jobbe strukturert og analytisk
 • Evne til å ta ansvar, jobbe selvstendig og håndtere mange oppgaver samtidig
 • Engasjement og god serviceinnstilling
 • Vilje til å bidra inn i et godt lærings- og arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • Jobb i en solid og dynamisk organisert administrasjon i et inspirerende undervisnings- og forskingsmiljø
 • Lønn som seniorkonsulent, stillingskode 1363, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom ltr. 58-66, kr. 524 900-604 700 eller som rådgiver, stillingskode 1434, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn
  mellom ltr. 65-70, kr. 594 300-650 300, avhengig av kompetanse
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i ei IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger, inkl. trening i arbeidstida

For mer informasjon om instituttet, se nettsiden vår:http://www.sv.uio.no/isv/ 

Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser

Søknad med vedlegg må sendes inn via rekrutteringssystemet vårt, JobbNorge

Søknadsfrist: 6. desember 2021.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Kontorsjef: Ida Weseth Bjøru (for spørsmål vedrørende stillingen)
For tekniske spørsmål vedrørende utlysningen: Personalkonsulent Rebecca H. Hynes

]]>
1363 Seniorkonsulent
<![CDATA[ 40 % brukerstøtte-medarbeider ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215582/40-brukerstoette-medarbeiderhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215582/40-brukerstoette-medarbeiderAvdeling: Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 6. desember 2021
]]>
Mon, 22 Nov 2021 00:00:00 GMTWed, 17 Nov 2021 08:30:55 GMT6. desember 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.
 

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet.

Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren.  USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

 

]]>
Om stillingen

Vi ser etter deg som er student ved UiO, interessert i IT, som ønsker å lære mer, samt ønsker å bli inkludert i et godt sosialt miljø.

Vi søker nå etter 5 faste deltidsmedarbeidere til førstelinjen vår. UiO Helpdesk har ansvaret for å yte IT-brukerstøtte på universitetets IT-tjenester.

Vi tilbyr 15 timers jobb per uke (40% stilling) og hovedoppgavene dine er 1. linje brukerstøtte, utarbeiding av bruker- og driftsdokumentasjon og håndtering av driftshendelser. Vi tilpasser vaktplanen til din studiehverdag og gir ekstra fleksibilitet i eksamensperioden.

Du får selvstendig ansvar og det er rom for å bidra med egne idéer og initiativ. Stillingen innebærer utstrakt kommunikasjon og samarbeid med driftsorganisasjonen vår.

Vi oppfordrer kvinner til å søke

Stillingen utgjør en del av Gruppe for IT-support og driftssenter: https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/bnt/kd/sds/index.html

Arbeidsoppgaver
 • Svare på henvendelser i telefon, chat og vårt sakssystem om it-brukerstøtte
 • Lage brukerveiledninger på web og dokumentere driftsløsninger
 • Håndtere driftshendelser som førstelinjepunkt
 • Samarbeide tett med driftsorganisasjonen
 • Utvikle tjenestene våre ved å aktivt ta del i forbedringsprosessen
Kvalifikasjonskrav 
 • Påbegynt og aktiv utdanning på universitetsnivå innen IT, første til fjerde år.
 • God IT-teknisk forståelse
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

I tillegg er følgende positivt

 • Noe forhåndskjennskap til UiOs organisasjon og IT-tjenester
 • Kjennskap til systemer som håndterer provisjonering av brukerkontoer, som f.eks. Felles Studentsystem, Cerebrum og Active Directory
 • Erfaring med feilsøking av IT-systemer
 • Generell nettverkskompetanse
 • God IT-sikkerhetsforståelse
Personlige egenskaper

Vi søker deg med serviceinnstilt holdning. Du har fokus på samarbeid og evner å arbeide sammen med andre, men du er også selvstendig.

Vi tilbyr
 • Vi tilrettelegger arbeidsplanen til din studieplan
 • Vi gir fri til eksamener og forsøker å innfri alle ønsker til lesedager rundt eksamen
 • Interessante arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse
 • Gode muligheter til å påvirke arbeidsdagen og karriereretning
 • Det er mulig å jobbe hjemmefra periodevis
 • Gode velferdstilbud

Stillingen er fast og vil bli innplassert som avdelingsingeniør (SKO 1085).
Du får startlønn på lønnstrinn 38 (som pt. er 387.100,- i 100 % stilling).

Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • Karakterutskrift fra pågående utdanning frem til foregående semester

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Søknader som ikke inneholder forespurte vedlegg blir ikke vurdert.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Operativ leder Rune Ersdal, tlf 457 91 238 / rune.ersdal@usit.uio.no

]]>
1085 Avdelingsingeniør
<![CDATA[ Førstekonsulent - Vil du jobbe sentralt på UiO med forskerboligordningen? ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216085/foerstekonsulent-vil-du-jobbe-sentralt-paa-uio-med-forskerboligordningenhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216085/foerstekonsulent-vil-du-jobbe-sentralt-paa-uio-med-forskerboligordningenAvdeling: Avdeling for personalstøtte
Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 9. desember 2021
]]>
Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 GMTWed, 24 Nov 2021 15:38:53 GMT9. desember 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Avdeling for personalstøtte er UiOs sentrale personalavdeling, og har overordnet strategisk ansvar for policy, prosesser, HR-utvikling, lederstøtte, og rådgivning til alle universitetets enheter. 

]]>
Om stillingen

Vi søker deg som har lyst til å bidra til at UiO har et profesjonelt og effektivt mottaksapparat for våre internasjonale medarbeidere.

Mottak av internasjonale medarbeidere krever spisskompetanse innen et komplekst felt, og i denne stilingen vil du bli del av en enhet med til sammen 5 engasjerte og kompetente medarbeidere.

Du vil jobbe i en serviceinstans for innreisende, International Staff Mobility Office (ISMO); en spesialisert støttefunksjon for fakulteter, institutter og sentre. En hovedoppgave er å sikre en smidig og rask overgang for internasjonale medarbeidere til ny jobb ved UiO, og bidra til at mottak av internasjonale ansatte er iht. beste praksis og tar så kort tid som mulig. Enheten skal bl.a. bistå i spørsmål knyttet til bolig, skatt, trygderettigheter og arbeids -og oppholdstillatelse. Forskerboligene som universitetet eier og/eller administrerer er en sentral del av dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver
 • Administrere forskerboliger og leieretter hos SiO Bolig.
 • Behandling av boligsøknader.
 • Mottak og oppfølging av boligsøkere og beboere.
 • Utarbeide fakturagrunnlag for leiligheter.
 • Oppdatere informasjon på nett.
 • Koordinere vaktmestertjenester og renhold.
 • Utarbeide rutiner for samarbeid med aktuelle partnere (drift, renhold, boligstyrer m.m.).
 • Kontaktpunkt for interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • Andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde kan bli tillagt stillingen.
Kvalifikasjonskrav 
 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet. 
 • Relevant kompetanse/erfaring innen administrasjon av boliger og behandling av boligsøknader.
 • Kjennskap til mottak av internasjonale ansatte er en fordel. 
 • Kjennskap til offentlig sektor og universitetets- og høyskolesektoren er en fordel. Det er også ønskelig med erfaring fra en stor og kompleks organisasjon.
 • Meget gode språkferdigheter på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig er nødvendig.

Personlige egenskaper
 • God forståelse for kulturforskjeller.
 • Evne til å bygge relasjoner og skape tillit.
 • Serviceorientert.
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og løsningsorientert.
 • Samarbeider godt, og har god formidlingsevne.
Vi tilbyr
 • Lønn som førstekonsulent, SKO 1408 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn på kr. 483.700-543.500 avhengig av kompetanse og ansiennitet. 
 • Fleksibel arbeidstid, og gode velferdsordninger.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer).

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Iht. offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Kontaktinformasjon

Gruppeleder Erland Nettum, tlf. (+47) 22844229, e-post: erland.nettum@admin.uio.no.

]]>
1408 Førstekonsulent
<![CDATA[ Rådgiver/seniorrådgiver ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216158/raadgiver-seniorraadgiverhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216158/raadgiver-seniorraadgiverAvdeling: Avdeling for personalstøtte
Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 12. desember 2021
]]>
Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 GMTThu, 25 Nov 2021 16:03:35 GMT12. desember 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forsknings-miljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

]]>
Om stillingen

Det blir ledig et vikariat i 100% stilling, varighet i 1 år som rådgiver/seniorrådgiver ved Avdeling for personalstøtte. 

Avdeling for personalstøtte er UiOs sentrale personalavdeling, og har overordnet strategisk ansvar for policy, prosesser, HR-utvikling, lederstøtte og rådgivning til alle universitetets enheter. 

Vi søker en strukturert og løsningsorientert medarbeider med gode kommunikasjonsevner. Hos oss vil du få varierte og utfordrende oppgaver med muligheter for faglig utvikling, og bli en del av et kompetanserikt og engasjert fagmiljø.

Arbeidsoppgaver
 • Saksbehandling og rådgiving innen hovedavtaleverket, tariffspørsmål og partssamarbeid.
 • Administrativ støtte for avdelingens ledelse i kontaktflaten mot hovedtillitsvalgte og vernetjeneste.
 • Sekretærfunksjon for universitetsledelsens møter for informasjon, drøfting og forhandling med tjenestemannsorganisasjonene.
 • Koordinering og administrativ gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger.
 • Utarbeidelse av saksnotater, presentasjoner, tekster for nettsider o.l.
 • Administrativ støtte til drift av avdelingens nettverk og seminarer.
 • Andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde kan bli tillagt stillingen.
Kvalifikasjonskrav 
 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad (rådgiver) og mastergrad (seniorrådgiver). Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgvene kan kompensere utdanningskravet.
 • Arbeidserfaring av relevans for stillingens oppgaver.
 • Erfaring med gjennomføring av lønnsforhandlinger er ønskelig.
 • God kjennskap til statlig lov- og avtaleverk, tariff og partssamarbeid.
 • Erfaring fra saksbehandling innen personal-/HR-området.
 • Gode ferdigheter i MS Office, eksempelvis Excel.
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
Personlige egenskaper

Vår nye medarbeider har gode samarbeidsevner, er ansvarsbevisst og har god rolleforståelse. Selvstendighet, evne til å planlegge og prioritere er egenskaper vi vil vektlegge. Du må være opptatt av å kvalitetssikre leveranser, trives med å jobbe med tall, kunne håndtere kompleks informasjon og være nøyaktig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Et kompetansetungt, hyggelig, fleksibelt og hektisk arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Lønn som rådgiver, SKO 1434/seniorrådgiver, SKO 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 583.500- 626.100 for rådgiver, og mellom kr. 626.100-715.900 for seniorrådgiver, avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode velferdsordninger, som mulighet for trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Stilling i en IA-virksomhet.
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer).

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Iht. offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Kontaktinformasjon

Underdirektør Eva Helene Mjelde, tlf: 90015585, e-post: e.h.mjelde@admin.uio.no.

]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ HR-leiar ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215403/hr-leiarhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215403/hr-leiarAvdeling: Fakultetsadministrasjonen SV
Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. desember 2021
]]>
Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 15 Nov 2021 10:12:19 GMT15. desember 2021Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.

Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitskaplege fakultet støttar einingane i den daglege drifta og har samstundes eit overordna koordineringsansvar for heile fakultetet.

Fakultetsadministrasjonen er delt i fire avdelingar; Seksjon for studie, Seksjon for personal, økonomi og arkiv, Seksjon for IT/AV-tenester og Seksjon for forsking og kommunikasjon. Fakultetet vert administrativt leia av fakultetsdirektøren, med dekanen som leiar av heile fakultetet. Fakultetsadministrasjonen har til saman rundt 70 tilsette.

]]>
Om stillinga

Det samfunnsvitskapleg fakultetet søker seksjonsleiar (SKO 1211) for personal- og HR-seksjonen.

Stillinga er nyoppretta og vil få eit fagansvar for personalutvikling og HMS ved fakultetet. Den som vert tilsett får personalansvar for dei tilsette i seksjonen, som i dag utgjer fire årsverk.

Det samfunnsvitskaplege fakultet er i sterk vekst og har 700 årsverk tilsette og 4700 studentar. Seksjon for personal- og HR er organisatorisk lagt til fakultetsadministrasjonen, som har i alt 70 årsverk. Seksjonsleiaren inngår i fakultetsdirektøren si leiargruppe og rapporterer til fakultetsdirektøren.

Arbeidsoppgåver
 • Fagansvar for personal/HR-funksjonen ved fakultetet
 • Dagleg leiing av seksjonen
 • Oppfølging av HMS-arbeidet
 • Fagleg støtte ved organisasjonsutvikling og omstilling
 • Opplæring, rådgjeving og støtte til institutt- og fakultetsleiing
 • Samarbeid med tenestemannsorganisasjonane
 • Bistå i personalsaker og rekrutteringsprosessar
 • Bidra og legge til rette for kompetanseutvikling for leiarar og medarbeidarar
 • Syte for at seksjonen bidreg med fagleg rettleiing, kunnskapsdeling og fagleg samarbeid internt og eksternt
 • Bidra til kontinuerleg prosessforbetring og kompetanseheving
 • Andre oppgåver etter avtale med leiar
Kvalifikasjonskrav 
 • Utdanning på masternivå relevant for fagområdet. Kandidatar utan master vil bli vurderte dersom dei har annan relevant utdanning på høgskule-/universitetsnivå og særleg relevant erfaring
 • Leiarerfaring og brei erfaring innan personal/HR-området
 • Erfaring med samarbeid med tenestemannsorganisasjonane
 • Kunnskap og innsikt i offentleg forvalting og relevant lov og avtaleverk
 • Erfaring frå endringsprosessar og god digital kunnskap og interesse
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Gode språkkunnskapar i norsk og engelsk
Personlege eigenskapar
 • Utviklingsorientert og evne til å bygge ein felles kultur
 • Tydeleg og med evne til å inspirere, skape motivasjon og samhald
 • God arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Interesse for utvikling av kompetanse, medarbeidarskap og leiarskap for å nå fakultetet sine mål
 • God relasjonsbyggar som trivast i dialog med fagmiljøa og eigne medarbeidarar
Vi tilbyr
 • Løn som seksjonsleiar kode 1211 fastsetjast etter individuell vurdering innanfor eit spenn mellom ltr. 76 og 84, kr 734 400 og kr 919 700, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordningar
 • Trening i arbeidstida
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
Søknaden skal innehalde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attestar, liste med 2-3 referansar (namn, tilknyting til søkjar, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt, Jobbnorge.

Andre opplysningar

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

I høve til offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli oppført på søkjarlista.

UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Eventuelt ved leiarstilling med mindre enn 40 % kvinnedel oppmodast kvinner særskild til å søkje.

Inkludering og mangfald er ein styrke. UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing. Vidare ønskjer vi medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som har behov for det. 

Om det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Fakultetsdirektør Gudleik Grimstad

For spørsmål vedr. stillingsannonsen, kontakt personalkonsulent Sandra Lihaug Gabrielsen

]]>
1211 Seksjonssjef
<![CDATA[ Rådgiver tilknyttet TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215619/raadgiver-tilknyttet-timss-trends-in-international-mathematics-and-science-studyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215619/raadgiver-tilknyttet-timss-trends-in-international-mathematics-and-science-studyAvdeling: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. desember 2021
]]>
Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 GMTWed, 17 Nov 2021 13:24:21 GMT15. desember 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.

Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA). Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Equinor driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.
 

]]>
Om stillingen

Det er ledig en fast stilling som rådgiver ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Stillingen er i hovedsak knyttet til studien Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), som er en internasjonal sammenliknende undersøkelse av elevers kompetanse i naturfag og matematikk på 5. og 9. trinn. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet hvert fjerde år, neste gang i 2023.  Mer informasjon om TIMSS, se nettside.

TIMSS-prosjektet er knyttet til Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) ved ILS. EKVA har også nasjonalt ansvar for flere andre liknende studier og i perioder med få oppgaver i TIMSS, kan det være aktuelt med deltakelse i andre tilsvarende prosjekter ved EKVA.

Som rådgiver vil du ha det administrative ansvaret knyttet til prosjektet. Dette innebærer blant annet tett og god kontakt med skoler med tanke på å få god deltakelse i undersøkelsen, opplæring av innleide personal samt andre ansatte i prosjektet i tillegg til faglige oppgaver.

Arbeidsoppgaver
 • Administrative og faglige oppgaver knyttet til TIMSS
  • Innsamling, håndtering og preparering av data
  • Arkivering (ePhorte)
  • Analyse av elevsvar
  • Deltakelse i rapportering fra studien o.l.
 • Kontakt med skoler
 • Rådgivning og opplæring
 • Andre administrative oppgaver i samarbeid med prosjektleder
Kvalifikasjonskrav 
 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad og fortrinnsvis mastergrad tilknyttet utdanning. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring med databehandling og generelt gode IKT-kunnskaper
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Det er en fordel om søker har:

 • Erfaring med digitale prøver og databaser
 • Erfaring fra storskalaundersøkelser
 • Kompetanse i naturfag og/eller naturfagdidaktikk
 • Erfaring med bruk av kvantitative metoder og statistiske analyser
 • Kjennskap til personvernforordningen (GDPR)
Personlige egenskaper

Vi søker en person som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver, god struktur og nøyaktighet i arbeidet og som er ansvarsbevisst. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
 • Lønn som rådgiver stillingskode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 574 700 og kr 626 100, avhengig av kompetanse og erfaring
 • Et hyggelig og stimulerende arbeids- og fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Søknaden skal skrives på norsk. Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Pass derfor på at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er nevnt over.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Forsker og EKVA leder Julius K. Björnsson

Forsker Hege Kaarstein

]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ Full stack developer ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215423/full-stack-developerhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215423/full-stack-developerAvdeling: Institutt for pedagogikk
Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. desember 2021
]]>
Mon, 29 Nov 2021 00:00:00 GMTMon, 15 Nov 2021 12:28:11 GMT31. desember 2021Ingress

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department of Education was established in 1938 and is one of three departments at The Faculty of Educational Sciences.

The research is based on traditions from both the social and the human sciences, and the department thus accommodates great breadth in topics and perspectives. The department employs approximately 100 people; 49 scientific staff, 35 doctoral and post-doctoral students, and 16 administrative/technical staff. The number of students is approximately 900.

]]>
About the positions

We are looking for 1-2 full stack developers with an eye for design and genuine interest for it. 

You will work in EngageLab, a research based development unit within University of Oslo that supports educational researchers with design, development, experiments, and evaluation. The unit consists of ICT developers, designers, and researchers. 

Our work is project based and involves collaboration and communication with researchers, practitioners, students, and fellow developers in the lab. Projects range from civic participation, urban sustainability, museum studies, teacher education, vocabulary training, dialogic teaching, learning analytics, data collection management, and visualisation.  

You have experience in web application development. This includes 'full stack' JavaScript experience including the use of libraries, frameworks, and environments (e.g., Vue, Node.js), HTML/CSS, databases, APIs, and deployment.

You have good aesthetic recognition skills and understand the fundamentals of design principles. You like to implement designs with attention to detail and collaborate with designers or other creative disciplines to achieve the best possible quality.

In addition, you should be capable of translating requirements, needs, and interaction design into implementation and high-quality code, and have a solid familiarity with version control systems, IDEs, and workflow tools.

EngageLab is part of the Department of Education at the Faculty of Education. Have a look at our projects, how we work and who we are at our web page

Work tasks
 • Developing tools and environments for technology enhanced teaching and learning.
 • Implementing UI/UX in collaboration with designers.
 • Integrating tools we build into existing learning environments (e.g., Canvas).
 • Designing and implementing research data collection strategies from using such tools and environments.
 • Maintaining information security in all phases of interventions; deployment, network traffic, storage, and analysis of research data.

Manage development processes, job description:

 • Implement designs with strong attention to detail.
 • Negotiate stated needs into high quality code.
 • Implement solutions of varied size and complexity.
 • Deploy code for high volume use and within regulations for information security.
 • Collaborate with fellow developers, designers, and research staff.
Qualification requirements
 • Relevant university education, with a minimum of a bachelor’s degree. Master’s degree is desirable. Other qualifications are also considered and can compensate formal education.
 • Experience with programming in JavaScript using modern frameworks.
 • Experience with layout in HTML5 and CSS, and supporting workflow tools.
 • Experience in translating requirements, needs, and interaction design into high-quality code.
 • Ability to work under time and budget constraints.
 • Communication skills including English language.
Personal skills
 • Have excellent collaboration skills.
 • Be flexible to maintain multiple project scopes in parallel.
 • Be responsible, pro-active and able to work independently.
 • Personal suitability will be assessed.
We offer
 • Salary according to position as Senior Engineer (code 1181), kr. 574 700 - 650 300 a year dependent on experience and formal background.
 • Salary according to position Head Engineer (code 1087), kr. 507 600 - 583 500 a year dependent on experience and formal background.
 • Pension arrangements in the Norwegian Public Service Pension Fund
 • A position in an inclusive working life enterprise
 • Attractive welfare arrangements
How to apply

The application must include:

 • Cover letter statement of motivation
 • CV (summarizing education, positions, and academic work)
 • Previous works and projects (personal, self-initated or professional)
 • Copies of educational certificates (academic transcripts only)
 • List of reference persons: 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number)

The application with attachments must be delivered in our recruiting system.
In the event of an interview the applicant will be asked to present original diplomas and grade transcripts.

Formal regulations

Interviews with the best qualified candidates will be arranged.

Following the Freedom of Information Act (Offentleglova) § 25, Chapter 2, information about the applicant may be used in the public list of applicants even if the applicant opts out from the entry in the public application list.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Contact information

Head of EngageLab, Ole Smørdal, phone: +47 93 08 04 73, mail: ole.smordal@uv.uio.no

]]>
1181 Senioringeniør
<![CDATA[ Magasinforvalter ved De Schreinerske Samlinger (midlertidig stilling i 1 år) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215653/magasinforvalter-ved-de-schreinerske-samlinger-midlertidig-stilling-i-1-aarhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215653/magasinforvalter-ved-de-schreinerske-samlinger-midlertidig-stilling-i-1-aarAvdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 2. januar 2022
]]>
Mon, 22 Nov 2021 00:00:00 GMTWed, 17 Nov 2021 16:29:52 GMT2. januar 2022Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

]]>
Om stillingen

De Schreinerske Samlinger er en samling human-osteologisk materiale som oppbevares og forvaltes av Seksjon for anatomi ved Institutt for medisinske basalfag. Samlingen ble opprettet i 1828 og er blant Europas største i sitt slag. Den omfatter skjelettmateriale fra steinalderen og frem til nyere tid, et antropologisk bibliotek, et brevarkiv og andre gjenstander. https://www.med.uio.no/imb/forskning/om/schreinerske-samlinger/

Institutt for medisinske basalfag har ca. 400 ansatte. Instituttet er ansvarlig for undervisning i basalfag i profesjonsutdanningen i medisin, og for masterutdanningen i klinisk ernæring. Instituttet har også en stor forskningsaktivitet med ca. 210 eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Vi søker en allsidig person som kan bistå instituttet i praktiske og administrative oppgaver knyttet til samlingen med snarlig oppstart. Arbeidet gjennomføres ved Seksjon for anatomi under ledelse av samlingens faglige leder, og i dialog med sekretær for samlingen. Stillingen er en ettårig midlertidig stilling med mulighet for forlengelse. Det er også mulighet for redusert stilling eller tilpasning av arbeidstid etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Bistå operativt i håndtering av materiale fra samlingen
 • Gjennomgå, dokumentere og katalogisere ulike objekter (brev, fotografier, særtrykk, bøker og diverse gjenstander) og innlevert skjelettmateriale
 • Kvalitetssikre samlingens innhold og database
 • Digitalisering av fysiske dokumenter
 • Bistand og rådgivning i saksbehandling av forskningshenvendelser og øvrige henvendelser om samlingen, herunder innsynsbegjæringer
 • Oppdatere litteraturoversikter for samlingen
 • Ta imot besøkende etter avtale

Stillingen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver ved behov.

Kvalifikasjonskrav 
 • Fullført mastergrad i arkeologi eller annen relevant utdanning for de aktuelle oppgavene. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte deler av utdanningskravet
 • Relevant erfaring fra arkeologisk arbeid og/eller arbeid med museumssamlinger
 • Erfaring med dokumentarkiver og/eller databaser tilknyttet samlinger
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

I tillegg er det en fordel med:

 • kjennskap til retningslinjer for forskning på menneskelige levninger
 • kjennskap til kulturminneloven og annet relevant lovverk
 • erfaring med digitalisering av fysiske dokumenter og med digitale arkiveringssystemer
 • kunnskap om Offentleglova og erfaring fra elektronisk saksbehandlingssystem
Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som har interesse for arbeid med samlinger og vil trives med å jobbe både operativt og administrativt. Den som ansettes må ha forståelse og respekt for håndtering av menneskelige levninger. Arbeidet krever høy grad av selvstendighet, allsidighet og nøyaktighet.

Vi tilbyr
 • lønn som avdelingsingeniør kode 1085 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 468 300 og kr 543 500, avhengig av og kompetanse. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Trygve Leergaard, tlf: +47 22851052, e-post: t.b.leergaard@medisin.uio.no

Seksjonssjef Hela Soltani, tlf: +47 97728875, epost: hela.soltani@medisin.uio.no

]]>
1085 Avdelingsingeniør
<![CDATA[ Driftsleder 3 stillinger ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216069/driftsleder-3-stillingerhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/216069/driftsleder-3-stillingerAvdeling: Eiendomsavdelingen
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 2. januar 2022
]]>
Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 GMTWed, 24 Nov 2021 13:34:11 GMT2. januar 2022Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475 000 m2 egne og 105 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer, Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo, og Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet legger føringer for videre utvikling av eiendomsmassen og setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab

 

 

]]>
Om stillingen

Driftsledere- bygg, tre stillinger. Eiendomsavdelingen ved UiO arbeider hele tiden med profesjonalisering av egen virksomhet. Innenfor bygningsdrift betyr det blant annet at vi arbeider iht. tydelige tjenestebeskrivelser, og vi spesialiserer nå vårt driftspersonell innen teknisk bygningsdrift og brukerservice. Seksjon for bygningsdrift har gjennomført en OU-prosess og organisert bygningsdrift i fire geografiske områder med ansvar for en definert eiendomsportefølje, samt en Brukerserviceavdeling som har ansvar for oppfølging av avtalte leveranser og tjenester mellom bruker og EA. Vi arbeider systematisk med energiledelse, klima- og miljøtiltak, driftsoptimalisering av tekniske anlegg, digitalisering og langsiktig verdibevarende vedlikehold. Vi søker nå 3 engasjerte driftsledere til teknisk bygningsdrift. Er du en positiv og løsningsorientert person som ønsker å jobbe sammen for å oppnå seksjonens mål ? Da er du en av de vi leter etter til våre team! Hver stilling blir knyttet til et av driftsområdene. Ved behov kan driftslederen også arbeide ved andre driftsområder, dette for å gi fleksibilitet, utvikling og utfordringer i både oppgaver og ansvarsområder.

Arbeidsoppgaver
 • Løpende drift og vedlikehold av bygninger, herunder utføre og administrere internkontroll
 • Utførelse og oppfølging av avtalte leveranser mellom brukere og EA
 • Ansvar for å følge opp leverandører og avtaler
 • Ansvar for å følge opp prosjekter
 • Diverse administrative oppgaver, inkludert utvikling og dokumentasjon av rutiner og standardsvar
 • Beredskaps- og sikkerhetsoppgaver
 • Arbeidsledelse, herunder også kompetansedeling
 • HMS-ansvar for egne oppgaver
 • Andre oppgaver etter avtale med leder
Kvalifikasjonskrav 
 • Teknisk utdanning som er relevant for bygg-drift 
 • Ingeniørutdanning vil bli vektlagt
 • Fagbrev innen relevante fagfelt vil være en fordel, fortrinnsvis innen VVS/elektro/automasjon
 • Realkompetanse kan kompansere for utdanningskravet
 • Relevant erfaring fra drift og vedlikehold av bygninger kreves
 • Systemforståelse VVS og tekniske anlegg
 • Erfaring med administrative oppgaver er en fordel
 • Erfaring fra prosjektarbeid er en fordel
 • Relevant IT-kompetanse, spesielt innen byggdrifter-faget og enkelte administrative systemer
 • God framstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Du har pågangsmot, er resultatorientert i ditt arbeid og har god gjennomføringsevne.
 • Du er selvstendig, strukturert, planlegger og gjør klare prioriteringer.
 • Du har gode kommunikasjon- og formidlingsevner, og er en god bidragsyter til et positivt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø.
 • Stillingen krever at du har normalt god helse til å gjennomføre oppgavene.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli spesielt vektlagt.
Vi tilbyr
 • lønn som stillingstittel kode SKO 1137  fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 499 500- 543 500 avhengig av kompetanse evt: og ansiennitet 
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • rett kopierte vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad  med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Seksjonsleder; Steffen Hellesø tel. 0047 95841237

 

]]>
0400 Driftsleder