Ledige stillingerhttps://www.jobbnorge.noUIO - Ledige eksterne stillinger2<![CDATA[ Personalkonsulent HR og HMS ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/150730/personalkonsulent-hr-og-hmshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/150730/personalkonsulent-hr-og-hmsAvdeling: Eiendomsavdelingen
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 27. april 2018
]]>
Mon, 09 Apr 2018 00:00:00 GMTThu, 05 Apr 2018 08:34:18 GMT27. april 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472.000 m2 egne og 115.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt

universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab

]]>
Eiendomsavdelingen har egen personalenhet i Forvaltning og stab som arbeider med all personaloppfølging, – utvikling og HMS. Vi setter våre medarbeidere og arbeidsmiljø høyt, og arbeid med HMS, oppfølging av sykefravær og implementering av våre visjoner og verdier er prioriterte områder.   

Som personalkonsulent vil du arbeide med alle disse personaladministrative- og HMS-oppgavene. Dette innebærer blant annet saksbehandling, oppfølging av HMS-regelverk, HR-faglig oppfølging av de ansatte og utviklingsoppgaver knyttet til personal og HMS. All saksbehandling følger statlig lov- og avtaleverk.

 • Personaladministrative oppgaver knyttet til bl.a. rekruttering, permisjoner, fratredelser og HMS-saker
 • Sykefraværsoppfølging og utarbeiding av sykefraværsstatistikk
 • Veiledning og opplæring av ledere innen personal- og HMS-området
 • Generell saksbehandling innen personal- og HMS-feltet som også innebærer noen rutineoppgaver

Eiendomsavdelingen bruker ePhorte som saksbehandlingssystem, JobbNorge som rekrutteringssystem og SAP som lønnssystem. I tillegg benytter Universitetet i Oslo en portal til SAP som oppfølgingsverktøy for den enkelte ansatte.

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå.  Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller kompenseres ved lang og relevant praksis innen arbeidsfeltet, kombinert med kurs, etter- og videreutdanning
 • Det kreves arbeidserfaring fra personalforvaltning, gjerne fra statlig sektor
 • Det kreves kjennskap til statlig lov- og avtaleverk innen personalfeltet
 • Det er en fordel med erfaring fra sykefraværsoppfølging
 • Gode IT-ferdigheter, erfaring med lønns- og personalsystemet SAP og ePhorte er en fordel

Vi søker deg som liker å jobbe med mennesker, er ansvarsbevisst, service- og løsningsorientert og trives i en hektisk hverdag. Du er selvstendig, god til å planlegge, gjennomføre og følge opp. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

 • Lønn etter lønnstrinn 52 - 60 (451.300 - 517.700) i SKO 1363 seniorkonsulent
 • Et hyggelig arbeidsmiljø og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Ass.Eiendomsdirektør Britt Amundsen Hoel, mob. 913 68 921

]]>
1363 Seniorkonsulent
<![CDATA[ Avdelingsingeniør/overingeniør(auditorie- og AV-ansvarlig) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/150269/avdelingsingenioer-overingenioerauditorie-og-av-ansvarlighttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/150269/avdelingsingenioer-overingenioerauditorie-og-av-ansvarligAvdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 29. april 2018
]]>
Tue, 03 Apr 2018 00:00:00 GMTThu, 22 Mar 2018 09:22:25 GMT29. april 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for medisinske basalfag (IMB) driver forskning og undervisning innen medisin og ernæringsvitenskap. Instituttet har ca. 340 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger, i et internasjonalt arbeidsmiljø. Engelsk benyttes som arbeidsspråk i tillegg til norsk.

Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap har sin primærvirksomhet innen forskning og undervisning i kommunikasjon med pasienter for medisinstudenter og helsepersonell, og dessuten forskning og undervisning omkring psykososial oppfølging av pasienter. Et tredje forskningsområde er arbeid og mental helse blant helsepersonell.

For nærmere informasjon om instituttet: http://www.med.uio.no/imb

]]>
Instituttet ønsker å styrke støttetjenestene i undervisningslokalene på Domus Medica på Gaustad. Derfor ser vi etter en medarbeider som skal være hovedansvarlig for drift og vedlikehold av byggets auditorie- og AV-utstyr. I tillegg vil om lag 50 % av stillingen være knyttet til Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, som har behov for en medarbeider som kan gjøre videoopptak og betjene teknisk måleutstyr til undervisnings- og forskningsformål. Stillingen vil inngå i instituttets IT-avdeling, som har 6 ansatte og 2 lærlinger. IT-avdelingen inngår i Seksjon for intern service.

 • Føre daglig tilsyn med undervisningslokalene, inkludert morgensjekk av auditorier og seminarrom for å sikre at utstyret fungerer og følge opp eventuelle feil, holde orden og henge opp timeplaner.
 • Gi førstelinjestøtte i auditorier når brukere trenger hjelp.
 • Yte AV-støtte og tilrettelegging under større arrangementer, disputaser og eksamen.
 • Gi bistand ved opptak av forelesninger og arrangementer, og systematisk oppfølging av lovkrav rundt personvern.
 • Gjøre opptak og redigering av video i undervisning, kurs og annet for Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap.
 • Betjene elektromedisinsk utstyr i laboratoriet for måling av hjerteratevariabilitet, blodtrykk, hudledningsevne, pulsoksymetri og bevegelse. Det er ønskelig med bistand til oppsett og oppkobling av utstyr, hjelp til analyse av data og videopptak under forskningsprosjekter og undervisning ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap.
 • Designe og skanne spørreskjemaer via egnet programvare.
 • Kjøpe inn, drifte og vedlikeholde utstyr, inkludert oppdatering av styrende programvare.
 • Utarbeide og vedlikeholde brukerveiledninger og rutiner innenfor sitt arbeidsområde.


Andre oppgaver kan tilkomme. Daglig oppmøtetid kl. 07.30 er et krav fordi auditoriesjekk må skje før kl. 08.00.

Vi søker en medarbeider med allsidig teknologisk bakgrunn, som kan betjene og sette seg inn i et bredt spekter av teknisk AV-utstyr. Den vi ansetter vil få nødvendig opplæring.

 • Relevant utdanning fra universitetet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Praktisk arbeidserfaring med relevant teknisk utstyr og erfaring med brukerstøtte.
 • Erfaring med drift av nettverkstilkoblet AV-utstyr i auditorier eller lignende.
 • Erfaring med videoopptak og redigeringsverktøy.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Erfaring med tilsvarende oppgaver i UH-sektoren eller lignende virksomheter 
 • Erfaring med elektromedisinsk utstyr
 • Erfaring med Cresteronstyring og kunnskaper om Cynap-produkter
 • Kjennskap til regelverket som regulerer personvern

Vi søker en initiativrik, selvstendig og utpreget serviceinnstilt person med en genuin interesse for arbeidsoppgavene, med god evne til å sette seg inn i programvare og teknologi. Personen som ansettes må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og kunne yte service overfor forelesere, studenter og pasienter i en tidvis hektisk hverdag. Du må være løsningsorientert, takle hektiske situasjoner og klare å gjøre prioriteringer. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 • Et hyggelig og spennende internasjonalt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn som avdelingsingeniør eller overingeniør innenfor et spenn mellom kr. 451 300,- 537 700,-, avhengig av kompetanse og erfaring
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • søknadsbrev
 • CV
 • Relevante attester og vitnemål, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Eventuelt ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel oppfordres kvinner spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Avdelingsleder Jon Ingvar Wedervang, tlf: +47 22851251 /mob: +47 92020160

Seksjonssjef Torgeir Kvernstuen, tlf: +47 22851132 /mob: +47 90162312

]]>
1085 Avdelingsingeniør
<![CDATA[ Utvikler Cerebrum ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/149218/utvikler-cerebrumhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/149218/utvikler-cerebrumAvdeling: Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT
Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. mai 2018
]]>
Tue, 27 Mar 2018 00:00:00 GMTTue, 06 Mar 2018 15:02:09 GMT1. mai 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo

og universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

 

 

]]>
Er du Python ekspert eller på vei til å bli det? Nå har du mulighet til å bli en del av et sterkt Python-miljø, og delta i utviklingen av den kanskje mest avanserte Python-programvaren som utvikles i Norge!

Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT) søker tre nye medarbeidere til spennende stillinger som utvikler av Identity Access Management (IAM) systemet Cerebrum. Cerebrum er utviklet ved Universitetet i Oslo. Cerebrum er primært brukeradministrasjonssystem for Universitetet i Oslo, og brukes også av en rekke andre universiteter og høgskoler. Arbeidsområdet for stillingen er primært utvikling av Cerebrum, sekundært er det muligheter for å delta i utvikling av mikrotjenester for integrasjoner.

Som ansatt i stillingen vil du inngå i et team med engasjerte og dyktige utviklere. Cerebrum utvikles smidig og kontinuerlig, gjennom bruk av Scrum som smidig arbeidsmetodikk, og med fokus på DevOps for bla. å oppnå kontinuerlig integrasjon. Nye integrasjoner baseres på hendelser/meldinger og RESTful Web Services.

Bakgrunnen for utlysningen er behov for vikarer for å fristille fast ansatte til prosjekter. Stillingene er midlertidige, 1 år, 100%, og er innplassert som overingeniør, SKO 1087. Særlig kvalifisert personell med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse, for eksempel innen smidig metodikk, DevOps, eller som løsningsarkitekt, kan ansettes som senioringeniør, SKO 1181.

 • Design, implementasjon og vedlikehold av løsninger for identitetsforvaltning og tilgangskontroll basert på Cerebrum.
 • Design, implementasjon og vedlikehold av integrasjoner.
 • Deltakelse i Cerebrums prosjekter for eksterne kunder.
 • For senioringeniører vil oppgavene også kunne omfatte planlegging og koordinere faglige aktiviteter og arbeidsgrupper, og/eller rolle som løsningsarkitekt for mer komplekse tekniske løsninger.
 • Høyere utdanning innen informatikk, minimum bachelornivå for overingeniør og minimum masternivå for senioringeniør. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Dokumenterte kunnskaper om programmering, fortrinnsvis med programmering i Python

Kunnskap om/erfaring innen flere av følgende områder:

 • Utvikling av større IT-systemer, gjerne mellomvareløsninger.
 • Modellering og relasjonsdatabaser.Utforming av spesifikasjoner.
 • Utforming av spesifikasjoner.
 • Utforming av testkriterier.
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner på norsk og engelsk.

Ønskelig kompetanse/erfaring:

 • Kunnskap og erfaring innen mellomvareløsninger, integrasjonsplattformer, autentisering og autorisasjon.
 • Kjennskap til UiOs IT-infrastruktur og løsninger.
 • Erfaring med arbeid i prosjekter.
 • Kjennskap til Scrum og DevOps
 • Erfaring med Jira og Bitbucket.
 • Evne til å jobbe selvstendig.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom lønnstrinn 55 og 65 (kr 474 700 og kr 569 000) i stillingskode 1087 (overingeniør), og innenfor et spenn mellom lønnstrinn 62 og 72 (kr 537 700 og kr 650 200) i stillingskode 1181 (senioringeniør), avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • interessante arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse og inspirerende arbeidsmiljø.
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer.)

Søknad må sendes inn via vårt  rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Eventuelt ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel oppfordres  kvinner spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Seksjonssjef Hans Kristian Fjeld (tlf. 932 64 903)

 

]]>
1087 Overingeniør
<![CDATA[ Utvikler og IT-arkitekt ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/149610/utvikler-og-it-arkitekthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/149610/utvikler-og-it-arkitektAvdeling: Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT
Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. mai 2018
]]>
Tue, 27 Mar 2018 00:00:00 GMTTue, 13 Mar 2018 08:35:56 GMT1. mai 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo

og universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

 

 

]]>
Er du IT-arkitekt med utviklerbakgrunn, eller erfaren utvikler med ønske om å bli IT-arkitekt? Nå har du mulighet til å bli en del av et sterkt fagmiljø for utvikling av løsninger for integrasjoner og Identity Access Management.

Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT) søker en ny medarbeider til spennende stilling som senior utvikler og IT-arkitekt. Seksjon for integrasjon og elektroniske identiteter (INT) er ansvarlig for Identity Access Management (IAM)-systemet Cerebrum, og en helt ny integrasjonsplattform basert på API Manager og meldinger. Cerebrum er utviklet ved Universitetet i Oslo (UiO), og brukes av en rekke andre universiteter og høgskoler. Arbeidsområdene vil være IT-arkitekturarbeid og utvikling.

Som IT-arkitekt vil du primært samarbeide med en annen IT-arkitekt og seksjonsleder. Oppgavene består i å bidra med arkitekturforståelse, spesielt rundt IAM og integrasjoner, i prosjekter ved UiO og i universitets-, og høgskolesektoren. Noe reising må forventes. Som utvikler vil du inngå i et team med engasjerte og dyktige utviklere. Cerebrum utvikles kontinuerlig, gjennom bruk av Scrum som smidig arbeidsmetodikk, og med fokus på DevOps for bla. å oppnå kontinuerlig integrasjon.

Stillingen er fast, 100%, og er innplassert som senioringeniør, SKO 1181.

 • Deltagelse som IT-arkitekt i prosjekter.
 • Design, implementasjon og vedlikehold av løsninger for identitetsforvaltning og tilgangskontroll basert på Cerebrum.
 • Design, implementasjon og vedlikehold av integrasjonsløsninger.
 • Deltakelse i Cerebrums prosjekter for eksterne kunder.
 • Planlegging og koordinere faglige aktiviteter og arbeidsgrupper, og/eller rolle som løsningsarkitekt for mer komplekse tekniske løsninger.
 • Høyere utdanning innen informatikk minimum masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Evne til systemtenkning og fokus på helhetsforståelse for konsekvenser av endringer.
 • Kunnskap om IAM.
 • Kunnskap om integrasjoner
 • Kunnskap om/erfaring innen flere av følgende områder:
 • Dokumenterte kunnskaper om programmering, fortrinnsvis med programmering i Python.
  • Utvikling av større IT-systemer, gjerne mellomvareløsninger.
  • Modellering og relasjonsdatabase, og gjerne annen databaseteknologi.
  • Utforming av spesifikasjoner.
  • Utforming av testkriterier.
  • Erfaring fra prosjektarbeid.
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner på norsk og engelsk.
 • Ønskelig kompetanse/erfaring
  • Patterns og anti-patterns.
 • Evne til å jobbe selvstendig.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • lønn som stillingstittel kode 1181 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 537 700 og kr 650 200, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer.)

Søknad må sendes inn via vårt  rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Eventuelt ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel oppfordres  kvinner spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Seksjonssjef Hans Kristian Fjeld (tlf. 932 64 903)

]]>
1181 Senioringeniør
<![CDATA[ Personalkonsulent - Vikariat ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/150120/personalkonsulent-vikariathttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/150120/personalkonsulent-vikariatAvdeling: Institutt for helse og samfunn (HELSAM)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. mai 2018
]]>
Mon, 16 Apr 2018 00:00:00 GMTTue, 20 Mar 2018 15:05:52 GMT1. mai 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi

baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

 

 

]]>
Det er ledig et vikariat i ca 11 måneder som seniorkonsulent/rådgiver (1363/1434) ved Institutt for helse og samfunn, Seksjon for økonomi og personal. Seksjonen består av 7 personer og den som tilsettes vil inngå i et team på to personalmedarbeidere. Seksjonen forvalter den personalfaglige administrasjonen ved instituttet, bidrar i rekrutteringsprosesser og gir lederstøtte innen personalområdet.

Institutt for helse og samfunn består av 6 avdelinger samt en administrasjon. Vi har rundt 470 ansatte som utgjør ca 220 årsverk. Vi har en stor grad av eksternt finansierte prosjekter med mange midlertidig ansatte og en stadig økende andel utenlandske ansatte, som alle skal følges opp i henhold til regelverk som stadig er i endring.

 • Personaladministrativ saksbehandling (ansettelse, permisjoner, fratredelser mm)
 • Saksforberedelse for beslutningsmyndighet (tilsettingssaker mm)
 • Bistå i rekrutteringsprosesser (koordinere prosessen og støtte leder i innstillingsarbeidet)
 • Faglig støtte og rådgivning til ledere i utøvelsen av deres personalansvar
 • Andre oppgaver innen personalområdet kan bli lagt til

Ved tilsetting som rådgiver kan stillingen tillegges utviklingsoppgaver eller andre oppgaver som forutsetter særlig spisskompetanse innen fagfeltet

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Erfaring fra personaladministrativ saksbehandling vil bli vektlagt
 • Kjennskap til relevant lov- og avtaleverk er en fordel (statsansatteloven, UH-loven, HTA)
 • Erfaring med bruk av relevante systemer innen arkiv- og saksbehandling, personal og rekruttering er en fordel (UiO bruker i dag ePhorte, Jobbnorge og SAP)
 • Erfaring fra offentlig sektor vil telle positivt, fortrinnsvis fra universitets- og høyskolesektoren
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk kreves

Rollen krever i stor grad evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig.  Du er løsningsorientert og samtidig kvalitetsbevisst, strukturert og nøyaktig. Du evner å håndtere flere baller i lufta for å få til en effektiv saksbehandling. Arbeidsoppgavene krever også at du har gode samarbeidsevner.

 • lønn som seniorkonsulent, kode 1363, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 466.500 - 508.800, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • lønn som rådgiver, kode 1434, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 499.600 - 558.500, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Eventuelt ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel oppfordres kvinner spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Seksjonssjef Anette Langtvet, tlf: 22850585, mobil: 91819967

Personalrådgiver Susan Rockwell, tlf: 22850507

]]>
1363 Seniorkonsulent
<![CDATA[ Studiekonsulent ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151354/studiekonsulenthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151354/studiekonsulentAvdeling: Institutt for arkeologi, konservering og historie
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. mai 2018
]]>
Mon, 16 Apr 2018 00:00:00 GMTMon, 16 Apr 2018 09:52:24 GMT1. mai 2018Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.

Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) er satt saman av tre fag som på kvar sin måte granskar fortida.

Instituttet har eit internasjonalt orientert miljø i arkeologi, den einaste konserveringutdanninga i landet og det største historikarmiljøet i Norden. Instituttet har i underkant av 100 tilsette, inklusive stipendiatar og postdoc. Undervisninga omfattar arkeologi frå steinalderen til mellomalderen, gjenstands- og malerikonservering, og historie frå antikken til vår tid.
 

 

]]>
1408 Førstekonsulent
<![CDATA[ 2 Driftsledere ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/150810/2-driftslederehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/150810/2-driftsledereAvdeling: Eiendomsavdelingen
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 2. mai 2018
]]>
Fri, 13 Apr 2018 00:00:00 GMTFri, 06 Apr 2018 05:40:17 GMT2. mai 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472.000 m2 egne og 115.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt

universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab

]]>
Som driftsleder i Drifts- og vedlikeholdsavdelingen, seksjon for Bygningsdrift, vil du ivareta drifts- og vedlikeholdsoppgaver og serviceoppgaver til brukerne og lede / koordinere driftsteknikere på tilsvarende oppgaver. Ditt arbeidsfelt vil dekke forebyggende vedlikehold på bygninger og tekniske anlegg, spesielt varme- og ventilasjonsanlegg.

Stillingene er knyttet til driftsområde, og driftslederen vil i all hovedsak ha sitt operative ansvar ved driftsområdet. Ved behov kan driftslederene også arbeide ved andre driftsområder. Stillingene er underlagt lokal områdeleder.

Eiendomsavdelingen (EA) arbeider hele tiden med ytterligere profesjonalisering av egen virksomhet. Innenfor bygningsdrift betyr det blant annet at vi har utarbeidet tjenestebeskrivelser der omfanget av EAs leveranse og servicenivå er godt beskrevet, vi har spesialisert vårt driftspersonell innen teknisk bygningsdrift og brukerservice, vi har tatt i bruke FDV-system for innmelding og oppfølging av brukerhenvendelser og internkontroll av eiendommene, og alle våre driftsledere og –teknikere har en smarttelefon som arbeidsverktøy. Vi arbeider systematisk med energiledelse.

 • Lede/bistå gjennomføring av tverrfaglige driftstiltak
 • Planlegge forebyggende vedlikehold på tekniske anlegg
 • Lede / koordinere egne og driftsteknikeres arbeidsoppgaver
 • Dokumentere internkontroll m.m. i UiOs FDV-system
 • Bistå med brukerserviceoppgaver og utføre forefallende oppgaver ved behov
 • Gi faglige innspill på tekniske løsninger
 • Rapporteringer.
 • Det kreves mester- eller fagbrev, gjerne innen VVS eller elektro. Søkere med fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer vil bli vurdert
 • Det kreves god IT-kompetanse og erfaring med FDV-system, SD-anlegg eller andre IKT-systemer for eiendomsdrift
 • Det er ønskelig med erfaring med rapportering på avdelingens mål, herunder avdelingsmål som energibesparelser, sorteringsgrad renovasjon og fremdrift på vedlikeholdstiltak, vil bli vektlagt
 • Erfaring med innkjøp i statlig virksomhet er en fordel

 • Vi søker utviklingsorienterte driftsledere med god samarbeids-  og gjennomføringsevne. Din arbeidsform preges av systematikk og ryddighet, samtidig som du er resultatbevisst. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning.
 • Hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes som driftsleder SKO 1137 i lønnsspenn mellom ltr 52 - 56 (kr 446.900 - kr 480.900) avhengig av kompetanse/erfaring
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling, samt deltakelse i lederutviklingsprogram
 • Stilling i en IA-bedrift
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester
 • Evt. , liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Søknader uten vedlegg vil ikke bli vurdert

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Seksjonssjef: Steffen Hellesøe, tlf: 958 41 237, e-post: steffen.hellesoe@admin.uio.no

]]>
1137 Driftsleder
<![CDATA[ Saksbehandler forskerutdanning(2 stillinger) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151123/saksbehandler-forskerutdanning2-stillingerhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151123/saksbehandler-forskerutdanning2-stillingerAvdeling: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 2. mai 2018
]]>
Mon, 16 Apr 2018 00:00:00 GMTWed, 11 Apr 2018 14:24:12 GMT2. mai 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

 

Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1500 ansatte (ca. 1000 årsverk) og ca. 2000 studenter.

]]>
Forskningsadministrasjonen ved Det medisinske fakultet, Gruppe for forskerutdanning, trenger to nye saksbehandlere. Gruppen har 8 medarbeidere og administrerer fakultetets forskerutdanning, forskerlinjen i medisin, samt fakultetets forskerkursportefølje. Dette omfatter over 1400 ph.d.-kandidater og over 220 avhandlinger. Se våre nettsider: www.med.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/

Stilling 1: fast stilling som saksbehandler med utredningsoppgaver (seniorkonsulent/rådgiver)

Stilling 2: ett-årig stilling som saksbehandler med mulighet for fast tilsetting (førstekonsulent)

Begge stillingene vil bli tillagt selvstendig saksbehandleransvar innenfor forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet. Arbeidsoppgavene inkluderer saksbehandling innenfor hele forskerutdanningen, innen ph.d.-programmet og dr. philos.-graden, fra opptak til avslutning. Arbeidet krever god kjennskap til gjeldende regelverk innen arbeidsområdet, og kompetanse i bruk av datasystemet FS for registrering og rapportering av kandidater, samt UiOs elektroniske saksbehandlingssystem ePhorte. Stillingene innebærer tett samarbeid med våre forskningsmiljøer og administrativt personale ved hele UiO, og våre samarbeidspartnere.

Ansvarsområder og oppgaver for stillingene avhenger av kompetanse og erfaring.

Ved tilsetting som rådgiver i stilling 1 kan vi legge til utviklingsoppgaver eller andre oppgaver som forutsetter særlig spisskompetanse innen fagfeltet.

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole innen relevante fagområder minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, norsk og engelsk
 • Erfaring med offentlig saksbehandling er en fordel
 • Kjennskap til universitetet og fagfeltet, samt erfaring med elektronisk saksbehandling er en fordel

For å bli tilsatt som rådgiver i stilling 1 er det en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring, og kompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. Rådgiveren vil bli tillagt mer selvstendige ansvar med utredningsoppgaver innenfor feltet.

Vi ser etter en person som liker å jobbe i team og som bidrar til godt arbeidsmiljø, samt

 • er selvstendig, nøyaktig og ansvarsbevisst
 • er serviceinnstilt
 • er effektiv og løsningsorientert
 • har gode samarbeidsevner
 • har evne til å følge opp flere ulike oppgaver samtidig og kan håndtere perioder med høyt arbeidspress

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 • utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et interessant fagfelt i stadig utvikling
 • et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø
 • lønn fastsettes etter individuell vurdering avhengig av erfaring og kompetanse
  • for stilling 1:
   • som seniorkonsulent SKO 1363 kr.499.600-537 700 
   • som rådgiver SKO 1434 kr.517.700-569.000
  • for stilling 2: førstekonsulent SKO 1408 kr.436.900-499.600
 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdsordninger, slik som trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Når du søker bør du ha CV klar for opplasting som vedlegg. Du har også mulighet til å laste opp andre vedlegg, som vitnemål og attester, men det er ikke obligatorisk. I tillegg ber vi om at du skriver et søknadsbrev i et eget felt, og anbefaler at du har søknadsteksten klar på forhånd.

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Seksjonsleder Ingrid Sogner, tlf: 22854465, mob: 90663386, e-post: ingrid.sogner@medisin.uio.no

Gruppeleder Merethe Bremer, tlf: 22856353, mob: 95209393, e-post: merethe.bremer@medisin.uio.no

]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ Assisterende personaldirektør ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151424/assisterende-personaldirektoerhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151424/assisterende-personaldirektoerAvdeling: Avdeling for personalstøtte
Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 2. mai 2018
]]>
Wed, 18 Apr 2018 00:00:00 GMTMon, 16 Apr 2018 14:23:24 GMT2. mai 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Avdeling for personalstøtte er UiOs sentrale personalavdeling og har overordnet strategisk ansvar for policy, prosesser, HR-utvikling, lederstøtte og rådgivning til alle universitetets enheter. Avdelingen består i dag av 17 personer.

]]>
Vi søker etter assisterende personaldirektør - en strategisk og operativ leder for organisasjons- og HR-utvikling ved UiO!

Vi søker etter en kompetent, nytenkende og erfaren leder innenfor organisasjonsutvikling og HR. Du ønsker å bidra til at HR profesjonelt understøtter UiOs kjernevirksomhet.  

Du vil i stillingen få ansvar for organisasjonsutvikling og kulturbygging, samt være en aktiv bidragsyter til videreutvikling av HR-funksjonen sentralt og lokalt ved UiO. Du vil få ansvar for å lede HR-utviklingsgruppen i avdelingen. UiO søker en trygg leder som evner å kombinere strategisk arbeid med operativ gjennomføringskraft.

 • Utvikle strategi for HR og organisasjonsutvikling
 • Initiere og lede HR- og organisasjonsutviklingsarbeid
 • Faglig rådgiver overfor UiOs ledelse innen HR og organisasjonsutvikling
 • Lede organisasjonsutviklingsprosjekter– og prosesser
 • Lede arbeidet med kompetanse-, medarbeider- og lederutvikling
 • Ansvar for arbeidsmiljøutviklingsarbeid
 • Initiere og lede digitaliseringsprosesser og –prosjekter
 • Ansvar for å forvalte og utvikle rammeverk for prosjekt- og prosessarbeid
 • Ansvar for å utarbeide saks- og beslutningsgrunnlag for ledelsen
 • Bistå personaldirektør i drift og utvikling av avdelingen
 • Universitets- eller høyskoleutdanning på masternivå innen relevant fagområde
 • Lang og bred erfaring med ledelse av organisasjonsutviklingsprosesser i komplekse organisasjoner
 • Erfaring i prosess- og endringsledelse, HR- og organisasjonsutvikling i universitets- og høgskolesektoren er en fordel
 • Bred erfaring fra prosjektledelse og prosjektarbeid
 • Kunnskap om og erfaring fra arbeid knyttet til digitaliseringsprosesser er en fordel
 • God kjennskap til offentlig forvaltning generelt og de rammebetingelsene som gjelder for statlig virksomhet, gjerne også til utdannings- og forskningssektoren
 • God rolleforståelse, gode formidlingsegenskaper og evne til å bygge tillit og relasjoner
 • Analytiske og strategiske evner, systematisk tilnærming og gjennomføringskraft
 • Gode muntlig og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • Et hyggelig arbeidsmiljø, et spennende fagfelt i utvikling og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Stillingen lønnes etter stillingskode underdirektør 1059 i lønnsspenn 900.000 – 1.011.000 kr. pr. år. Innplassering i henhold til kompetanse og erfaring.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger som fleksitid, trening i arbeidstiden, egne barnehager for UiO-ansatte
 • Stilling i en IA- virksomhet
 • Søknadsbrev
 • CV
 •  Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Irene Sandlie, personaldirektør, mobilnr 41680540

Liv Sandtveit, personalkonsulent, tlf: 22854054

]]>
1059 Underdirektør
<![CDATA[ Rådgiver - regnskap/økonomi ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/150636/raadgiver-regnskap-oekonomihttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/150636/raadgiver-regnskap-oekonomiAvdeling: Seksjon for regnskap
Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 3. mai 2018
]]>
Thu, 12 Apr 2018 00:00:00 GMTTue, 03 Apr 2018 14:00:53 GMT3. mai 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Seksjon for regnskap inngår i avdeling for administrativ støtte (ADS), sammen med de andre fagseksjonene innkjøp, lønn, arkiv, prosjekt og prosessforbedring samt applikasjonsforvaltning. Denne organiseringen er valgt for å sikre videreutvikling og forbedring av tjenestene som støtter opp under kjernevirksomheten; forskning, utdanning og formidling.

]]>
Vi har for tiden et ledig vikariat i stilling som rådgiver ved Seksjon for regnskap.

Vikariatet har en varighet på 9 måneder fra medio august 2018.

Seksjon for regnskap har ansvar for å tilrettelegge og drifte transaksjonsflyten av inn- og utgående fakturaer, anleggsregister, inn- og utbetalinger, balanseavstemminger, internkontroll samt rapportering av finansregnskapet. UiO benytter Oracle Applications som økonomisystem, Basware som faktura- og innkjøpssystem og SAP som lønnssystem. Det arbeides for tiden med planleggingen av implementering av nytt ERP system i 2020. Seksjonen har i dag 26 ansatte og består av tre grupper: Inngående faktura og aktivering (IFA), Prosjekt, inntekter og avgift (PIA) og Avstemming, rapportering og kontroll (ARK). Stillingen som utlyses er i gruppen ARK.

 • Vedlikehold av registre og oppsett i økonomisystemet
 • Delta i testing og videreutvikling av rutiner og arbeidsmetoder
 • Delta i analyse og forvaltning av UiOs regnskaps- og rapporteringsprinsipper etter SRS
 • Bidra i opplæring og brukerstøtte
 • Delta i utarbeidelse av finansregnskapet etter SRS
 • Andre driftsoppgaver som hører naturlig hjemme i en regnskapsseksjon

Stillingens innhold og arbeidsoppgaver kan til en viss grad tilpasses aktuelle kandidaters bakgrunn og kompetanse. Samtidig vil stillingen kunne tillegges andre oppgaver innenfor seksjonens arbeidsområder, dersom hensynet til seksjonens behov tilsier dette.

 • Relevant utdanning på høyere nivå, minst tilsvarende bachelornivå. realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra større virksomhet fra økonomi/regnskap, og gjerne tjenesteproduksjon av administrative støttetjenester
 • Gode ferdigheter i og forståelse for IT-verktøy og digitale prosesser
 • God tall- og regnskapsforståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Arbeider effektivt, strukturert og målrettet, med fokus på leveranser
 • Nysgjerrig og engasjert i jobben din
 • Arbeider selvstendig og setter pris på utfordringer
 • Identifiserer oppgaver og nye muligheter på egenhånd
 • Tar eierskap til oppgavene dine
 • Tar ansvar for resultatet, ikke bare oppgaven
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Positiv og samarbeider godt med andre

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 • Hyggelig arbeidsmiljø og trivelige kollegaer i moderne kontorlokaler
 • Et godt fagmiljø med utviklingsmuligheter
 • Lønn i stilling som rådgiver stillingskode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr  517 700 - kr 569 000,- avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Assisterende regnskapssjef Nina Hvistendahl, mobil + 47 91600652

Seksjonssjef Tone Rogstadkjærnet, tlf. + 47 22857669

]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ Seniorkonsulent - lønn/HR ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/148761/seniorkonsulent-loenn-hrhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/148761/seniorkonsulent-loenn-hrAvdeling: Seksjon for lønn
Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 6. mai 2018
]]>
Mon, 23 Apr 2018 00:00:00 GMTFri, 23 Feb 2018 09:08:05 GMT6. mai 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Seksjon for lønn  er en sentral seksjon i Avdeling for administrativ støtte ved UiO, og yter brukerstøtte og veiledning innen lønnsproduksjon. Seksjonen er ansvarlig for alle utbetalinger av lønn, reiseoppgjør og refusjoner til enkeltpersoner, samt oppfølging av ytelser fra NAV, sykdom, foreldre- og omsorgspermisjon. Seksjonen har ansvar for brukeradministrasjon og hjelpetjenesten for lønns- og personalsystemet SAP. UiO produserer årlig 22 000 årsoppgaver.

]]>
Vi har for tiden ledig midlertidig 100 % stilling som seniorkonsulent innen HR/lønn ved Seksjon for lønn.

Tiltredelse så snart som mulig og med varighet til 30 april 2019. Stillingen inngår i seksjonens lønnsgruppe som i dag består av 17 medarbeidere. Lønnsgruppen består av tre team: brukerstøtte, fastlønn og bilagslønn. Seksjon for lønn har også team for reiser og utleggsrefusjoner, fravær og NAV-refusjoner, samt kjøring, kontroll og avstemming.

 • Behandle lønnsbestillinger fra enhetene
 • Registrere nødvendige opplysninger i SAP
 • Kommuniserer med lønnsbestillende enhet ved behov for avklaringer
 • Kontrollere feillister og sjekke lønnsresultater ved lønnskjøringer
 • Samarbeide med brukerstøtten om problemløsninger
 • Gi veiledning til ledere og personalkonsulenter innen fagområdet
 • Veilede kolleger og bidra til kompetansedeling
 • Bidra i arbeidet med prosessgjennomgang
 • Bistå med andre oppgaver i seksjonen ved behov
 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum bachelorgrad. Realkompetanse med særlig relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet.
 • Relevant erfaring innen lønn/HR-området
 • God kjennskap til statlig regel- og avtaleverk
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Erfaring fra praktisk lønns- og personalarbeid innen SAP HR
 • Relevant erfaring fra universitets- og høyskolesektoren
 • Gode  samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Positiv og løsningsorientert
 • Selvstendig og initiativrik
 • Effektiv og strukturert
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et trivelig og engasjerende miljø i flotte lokaler
 • Lønn som seniorkonsulent stillingskode 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 474 700 og kr 517 700, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt  rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Avdelingsleder Ragnhild Sverdrup Tveitan
Tlf. 22841027, mobil 91132645
E-post: r.s.tveitan@admin.uio.no

]]>
1363 Seniorkonsulent
<![CDATA[ Overingeniør,senioringeniør ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151029/overingenioersenioringenioerhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151029/overingenioersenioringenioerAvdeling: Universitetsbiblioteket
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 6. mai 2018
]]>
Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 GMTTue, 10 Apr 2018 13:59:30 GMT6. mai 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt på fire avdelingsbibliotek, Digitale tjenester

og Administrasjonen. Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.

 

 

]]>
Ved Universitetsbiblioteket i Oslo er det ledig et 2-årig engasjement i 100% stilling med mulighet for fast tilsetting. Stillingen ligger under avdelingen Digitale tjenester.

Universitetsbiblioteket i Oslo er landets største forskningsbibliotek, og en viktig samarbeidspartner for fagmiljøene ved universitetet.  Digitale tjenester er en sentral drift- og utviklingsavdeling ved biblioteket, med ansvar for bibliotekets digitale systemer, tjenester og elektroniske ressurser.

 

 

For å styrke arbeidet med bibliotekets digitale tjenester skal vi tilsette en overingeniør/senioringeniør som vil få en sentral rolle i å drive frem og følge opp ulike prosjekter innen åpen vitenskap og digitalt læringsmiljø. Eksempler på relevante prosjekter er ny plattform for digitale objekter, digitalisering av pensumlister og bruk av kunstig intelligens i biblioteket.

Arbeidet vil foregå i tett samarbeid med andre enheter og fagmiljøer ved UB, UiO og nasjonalt, og en viktig oppgaver blir å løfte frem og videreutvikle lokale initiativ og innovasjonsarbeid. Viktig drivere for arbeidet er økende digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser og tjenester, både ved biblioteket og innen forskning og undervisning.

 • Ledelse/koordinering av relevante prosjekter innen åpen vitenskap og digitalt læringsmiljø
 • Systemforvaltning, utvikling og drift av bibliotekets IT-tjenester innen åpen vitenskap og digitalt læringsmiljø
 • Det kreves IT-utdanning på masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Det kreves erfaring fra ledelse og/eller koordinering av teknologiprosjekter
 • Det kreves gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig.
 • Det kreves gode språkkunnskaper i minimum norsk og engelsk skriftlig og muntlig.
 • Erfaring fra strategisk IKT-utvikling og digitaliseringsprosesser vil være en fordel
 • Erfaring med drift og utvikling av IT-systemer vil være fordel
 • Erfaring fra universitet- og høgskolesektoren vil være en fordel.
 • Kandidaten må være serviceorientert, utadvendt og initiativrik.
 • Å være med å forme fremtidens bibliotektjenester
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdstilbud og trening i arbeidstiden                                                                                                

Lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 508 800 og kr 569 000, avhengig av ansiennitet og kompetanse.

Søkere med erfaring og kompetanse spesielt tilpasset stillingens funksjoner kan tilsettes som senioringeniør

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

     Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

 • Nærmere opplysninger: Avdelingsleder Håvard Kolle Riis mobil: 90152636
]]>
1087 Overingeniør
<![CDATA[ IT-konsulent ved USIT/UiO (Overingeniør) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151984/it-konsulent-ved-usit-uio-overingenioerhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151984/it-konsulent-ved-usit-uio-overingenioerAvdeling: Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT
Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 6. mai 2018
]]>
Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 GMTWed, 25 Apr 2018 10:53:10 GMT6. mai 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo

og universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

 

 

]]>
Vi leter etter en person som er teknisk kompetent, serviceinnstilt, fleksibel og selvstendig. «Vi» er en gruppe med 11 IT-ansvarlige

som jobber med klientdrift og brukerstøtte overfor ansatte ved interne og tilknyttede enheter.

 • Brukerstøtte og feilsøking på standard kontorapplikasjoner og arbeidsplassutstyr
 • lnstallasjon av operativsystem og programvare
 • Brukeradministrasjon
 • AV-støtte med brukerveiledning, -støtte og feilsøking
 • Oppsett og vedlikehold av nettbrett, mobiltelefoner og liknende utstyr
 • Lokal administrasjon av spredenett, brukerkontoer, nettverksdisker, nettverkskrivere og e-postlister
 • Dokumentasjon av driftsløsninger, lokale tilpasninger av disse, samt anbefaling av IT-utstyr ved nyanskaffelser
 • Selvstendig enhetsansvar over tid
 • Høyere utdannelse på universitets- og/eller høgskolenivå (minimum tilsvarende bachelor-nivå) fortrinnsvis innen IT. Relevant jobberfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med oppsett, konfigurasjon og feilsøking av Windows, samt kjennskap til MacOS og Linux.
 • Dokumentert erfaring med IT-brukerstøtte i heterogene miljøer
 • lnngående kunnskap om kontorapplikasjoner som MS Office, e-post og webpublisering.
 • Kunnskap om spredenett og TCP/IP
 • Erfaring med systemadministrasjonsverktøy som SCCM, NAV, BOFH, RT og PowerShell
 • Oppsett, konfigurasjon og management av skrivere
 • Erfaring med AV-management, brukerstøtte og feilsøking
 • Active Directory og Remote Access


Det er også ønskelig med kunnskap om eller erfaring med

 • Prosjektarbeid og prosjektdeltakelse
 • Kjennskap til drift av Windows-maskiner i større nettverk
 • Kjennskap til UiOs organisasjon, IT-løsninger og -infrastruktur
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å håndtere stress, fleksibel arbeidssituasjon og høyt arbeidstempo
 • Evne til å tilegne seg kunnskap om IT-systemer på en selvstendig måte
 • God muntlig og skriftlig norsk framstillingsevne/evne til å formidle IT-kunnskap til alle t yper brukere

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø, ordnede arbeidsforhold, stort spenn i arbeidsoppgaver og opplæring i et tyvetalls løsninger for å ivareta våre oppgaver. «Du» må være genuint interessert i datamaskiner og ha kjennskap til nettverk, installasjon og feilsøking primært på Windows-plattformen - men vil også komme i kontakt med MacOS og Linux. Du vil arbeide i Gruppe for USIT Lokal-IT (LKIT) som er en del av Seksjon for klientnær drift (KD) ved USIT.

Stillingen er fast og vil bli innplassert som overingeniør (stillingskode 1087) med lønnsspenn fra 474 700 til 537 700 kr avhengig av kompetanse.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ønsket tiltredelse snarest mulig – fortrinnsvis 1. juli 2018.

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Fredrik Langfeldt
Gruppeleder USIT Lokal-IT
Tlf. +47 90887098

]]>
1087 Overingeniør
<![CDATA[ Ledige stillinger som arkeolog, konservator og fotograf ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/150951/ledige-stillinger-som-arkeolog-konservator-og-fotografhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/150951/ledige-stillinger-som-arkeolog-konservator-og-fotografAvdeling: Kulturhistorisk museum
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 7. mai 2018
]]>
Wed, 18 Apr 2018 00:00:00 GMTMon, 09 Apr 2018 14:49:20 GMT7. mai 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er både et museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, antikksamling fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

]]>
Kulturhistorisk museum skal flytte sine arkeologiske samlinger fra Historisk museum til nye eksterne magasiner på Økern. Det er anslagsvis 1,7 millioner gjenstander som skal flyttes, og prosjektet vil gå over flere år. Flytteprosjektet innebærer tilstandsvurdering, fotografering, databaseregistrering, merking, pakking og flytting av samtlige gjenstander.

Ansvaret for prosjektet ligger hos Arkeologisk seksjon, og prosjektansatte vil bli tilsatt ved denne seksjonen. Arbeidet er organisert som en linje, hvor arkeolog, konservator og fotograf inngår. Arbeidet krever gode samarbeidsevner på tvers av fag. Arbeidssted vil være ved magasinene i Historisk museum, men det kan også bli aktuelt med noe arbeid i de eksterne magasinene på Økern.

Prosjektet består av fire delprosjekter. Det skal nå tilsettes i to av delprosjektene, og totalt søkes det nå etter 3 arkeologer, 3 konservatorer og 1 fotograf.

Stillingene er midlertidige og utlyses med forbehold om årlige bevilgninger til prosjektet.

Delprosjekt 1: Organisk materiale og steinmateriale fra jernalder. Prosjektperiode: 20.8.2018 til 31.5.2021.

Delprosjekt 2: Metallmateriale fra jernalder. Prosjektperiode 1.1.2019 – 31.12.2021.

Delprosjekt 1:

100% stilling fra 20.8.2018 - 31.5.2021

100% stilling fra 1.1.2019 -3 1.5.2021

Delprosjekt 2:

100% stilling fra 1.1.2019 - 31.12.2021

 • Hente gjenstander i magasin, i samarbeid med konservator/magasinforvalter
 • Revisjon - kvalitetssikre gjenstandsbeholdningen og opplysninger om disse mot våre databaser etter nærmere angitte kriterier
 • Pakking og merking av gjenstander for transport i samarbeid med konservator
 • Vurdering av kassasjon etter nærmere angitte kriterier
 • Forefallende arbeid knyttet til flytteprosjektet
 • Det kreves utdanning fra universitet eller høyskole (minimum tilsvarende mastergrad), med arkeologi i fagkretsen
 • Erfaring med katalogisering av arkeologiske gjenstander
 • Erfaring med bruk av universitetsmuseenes database (unimus)
 • Beherske norsk skriftlig

Andre kvalifikasjoner som vektlegges:

 • Faglig bredde, men erfaring med jernalderarkeologi er ønskelig
 • Erfaring med håndtering av arkeologiske gjenstander
 • Erfaring med saksbehandlersystemet Ephorte

Delprosjekt 1:

100% stilling fra 20.8.2018 - 31.5.2021

100% stilling fra 1.1.2019 - 31.10.2020

Delprosjekt 2:

100% stilling fra 1.1.2019 - 31.12.2021

 • Hente gjenstander i magasin, i samarbeid med arkeolog/magasinforvalter
 • Lett rengjøring av gjenstander
 • Visuell tilstandsvurdering av gjenstander med oppdatering av gjenstandsbase
 • Pakking av gjenstander, både i standardesker og spesialemballasje for transport
 • Merking av esker
 • Forefallende arbeid knyttet til flytteprosjektet
 • Stillingene krever godkjent konserveringsutdanning på masternivå. Særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring fra tilstandsvurdering/konservering av arkeologisk gjenstandsmateriale
 • Erfaring med pakking og tilpasning av spesialemballasje
 • Beherske norsk skriftlig

Det er også ønskelig med erfaring i bruk av universitetsmuseenes database (unimus)

Delprosjekt 1:

100% stilling fra 20.8.2018 - 31.5.2021

 • Fotografering av gjenstander (fra Canon kamera til PC)
 • Digital bildebehandling
 • Databasearbeid
 • Skanning av eldre bildemateriale
 • Fagbrev i fotografi/relevant utdanning fra universitet eller høgskole minimum bachelor eller tilsvarende fotografutdanning. Særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring med gjenstandsfotografering/produktfotografering i studio
 • Erfaring med fotoopptaksprogrammet Capture One
 • Erfaring med bildebehandlingsverktøyet Photoshop
 • Beherske norsk skriftlig

Andre kvalifikasjoner som vektlegges

 • Erfaring med fotodatabaser, fortrinnsvis universitetsmuseenes database (unimus)
 • Kompetanse innen skanning og bildebehandling av eldre fotomateriale
 • Erfaring fra arbeid med kulturhistorisk materiale

For alle stillingene gjelder at vi ser etter personer med gode samarbeidsevner, som er strukturerte og selvstendige, og med evne og vilje til å skape gode arbeidsmiljøer. Stillingene krever stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.

 • lønn som rådgiver SKO 1434 (for arkeologstillingene), lønn som overingeniør SKO 1087 (for konservator og fotograf). Lønnen fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 466 500,-  og kr  517 700,- avhengig av evt: ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

 • søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål og attester, samt liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Det må gå tydelig frem av søknaden hvilke stillinger og perioder det søkes om.

Avdelingsleder Lars Groseth, tlf. 22851946, e-post: lars.groseth@khm.uio.no (for spørsmål om stillingene)

Seniorrådgiver Anita Marie Hansen, tlf. 22855967, e-post a.m.hansen@khm.uio.no (for spørsmål i forbindelse med rekrutteringsprosessen)

]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ Senioringeniør innen fysikalsk kjemi og massespektrometri ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151646/senioringenioer-innen-fysikalsk-kjemi-og-massespektrometrihttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151646/senioringenioer-innen-fysikalsk-kjemi-og-massespektrometriAvdeling: Kjemisk institutt
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 8. mai 2018
]]>
Tue, 24 Apr 2018 00:00:00 GMTThu, 19 Apr 2018 10:28:42 GMT8. mai 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Kjemisk institutt er Norges største institusjon for forskning og utdannelse i kjemi. Vi har forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse og utdanner kandidater til et bredt spekter av stillinger i næringsliv, akademia, forskningsinstitusjoner, skoleverket og den offentlige forvaltningen.

Vår forskning spenner fra grunnleggende kjemiske problemstillinger til anvendelser innen miljø, helse, energi og materialer. Instituttet har en bred kontaktflate mot industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner i inn- og utland. Vi har utstrakt samarbeid med andre institutter. Senter for materialvitenskap og nanoteknologi er en betydelig tverrfaglig satsing i samarbeid med Fysisk institutt her ved Universitetet i Oslo. Kjemisk institutt har også et eget skolelaboratorium rettet mot utdannelse, formidling og didaktikk innen kjemifaget.

 

 

]]>
Fast stilling som senioringeniør ved Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Instituttet er for tiden organisert i 8 forskningsseksjoner i tillegg til et eget skolelaboratorium og har en sentral rolle i Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) og Hylleraas-senteret.

Vi søker en medarbeider med dokumentert kompetanse innen fysikalsk kjemi og massespektrometri, med gode evner for selvstendig problemløsning. Gode samarbeidsevner er en forutsetning.

Stillingen tilhører Kjemisk institutts fellesressurser og er organisert under Seksjon for teoretisk og fysikalsk kjemi.

Massespektrometrilaboratoriet ved Kjemisk institutt har en utstyrspark som består av fire ulike massespektrometre, hvorav to benyttes til analysetjenester for studenter og ansatte ved Kjemisk institutt, Farmasøytisk institutt og for eksterne oppdragsgivere. De øvrige to massespektrometrene benyttes i forskningen ved Seksjon for teoretisk og fysikalsk kjemi.

Den som tilsettes vil få ansvar for drift, teknisk vedlikehold og nødvendige reparasjoner av laboratoriets instrumenter, inklusive forefallende laboratoriearbeid tilknyttet gruppens ansvarsområde. Vedkommende vil dessuten holde tilsyn med den daglige driften av laboratoriets servicevirksomhet og skal delta aktivt i laboratoriets forskningsvirksomhet. Stillingsinnehaveren kan også pålegges andre oppgaver ved instituttet dersom hensynet til instituttets virksomhet tilsier dette.

Søkere må ha høyere naturvitenskapelig eller teknologisk utdannelse innen kjemi, minimum på nivå med mastergrad eller sivilingeniør. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.

Solid kompetanse innen massespektrometri og fysikalsk målemetodikk vil bli vektlagt og søkere med god kjennskap til og erfaring med kjemisk kinetikk og fysikalsk massespektrometri vil bli foretrukket. Det forutsettes at kandidaten har relevant faglig erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå.

I vurderingen av søkerne vil det også bli lagt vekt på:

 • God serviceinnstilling og evne til å sette seg inn i og forstå interne oppdragsgiveres behov
 • Praktisk erfaring fra drift og bruk av massespektrometre.
 • Solide kunnskaper innen gassfase kjemi med god kjennskap til atmosfærekjemi
 • Erfaring fra arbeid med analyse av store datasett og bruk av datamaskiner til datainnsamlig og -analyse
 • God kjennskap til analytisk anvendelse av massespektrometri
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk
 • lønn som senioringeniør kode 1181 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 499 600 og kr 558 500, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Søknadsbrev
 • CV med oppsummering av utdannelse, stillinger og evt. publikasjonsliste
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Vedlegg med oversikt over vitenskapelig arbeid: beskriv kort forskningsprosjekter du har deltatt i og hvilke laboratoriemetoder du har anvendt
 • Referanseliste med navn, epost og tlf til 2-3 referanser (beskriv forhold til referanse)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Professor Einar Uggerud, tlf.: +47 2285 5537.

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet kontakt: Personalkonsulent Nina Holtan, tlf.: +47 2285 4424, e-post: nina.holtan@mn,uio.no

]]>
1181 Senioringeniør
<![CDATA[ Studiekonsulent ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/150949/studiekonsulenthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/150949/studiekonsulentAvdeling: Det teologiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 10. mai 2018
]]>
Wed, 18 Apr 2018 00:00:00 GMTMon, 09 Apr 2018 14:13:54 GMT10. mai 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har

totalt 68 ansatte og ca. 350 studenter. Fakultetet driver forskning innen fagområdene bibelvitenskap, kirkehistorie, systematisk teologi, praktisk teologi, diakoni og interreligiøse studier og har studietilbud som omfatter profesjonsstudium i teologi samt en rekke andre religionsfaglige studieprogram og studieemner.

 

 

]]>
Ved Det teologiske fakultet er det fra 1. august 2018 ledig en fast 100 % stilling som seniorkonsulent (SKO 1363) innen studieadministrasjon.

Seniorkonsulenten inngår i fakultetets studieadministrasjon, som for tiden består av seksjonssjef, fire saksbehandlere og deltidsansatte studenter i TF-infosenter.

Studieadministrasjonen er en del av fakultetssekretariatet som består av 15 medarbeidere pluss medarbeiderne i TF-infosenter.

Hovedoppgavene i stillingen vil være:

 • Eksamen
 • Oppfølging av inn- og utreisende studenter og promotering av utreise overfor fakultetets studenter
 • Studentopptak masterprogram
 • Administrativ oppfølging av masterprogram og programledere samt oppfølging og veiledning av studenter
 • Representasjon av fakultetet i ulike nettverk ved UiO

I tillegg kommer generelle studieadministrative arbeidsoppgaver. Stillingsinnehaver må også påregne deltakelse i øvrig virksomhet i fakultetssekretariatet ved behov.

Det kreves

 • Relevant erfaring fra studieadministrativt arbeid, herunder saksbehandling.
 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole på minimum bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Det er en fordel med religion/teologi i fagkretsen.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt god skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
 • God kompetanse på datasystemer som FS. Det vil være en fordel med god kompetanse i Inspera, TP, ePhorte og Tableau. Det vil også være en fordel med god kjennskap til fakultetets fagportefølje og universitetets organisasjon.

Den som tilsettes må være serviceinnstilt og fleksibel, samt kunne arbeide selvstendig og nøyaktig.

Personlig egnethet for stillingen vil bli særlig vektlagt.

* samarbeidsevne
* selvstendighet
* ryddighet
* serviceinnstilling overfor brukere av fakultetssekretariatets tjenester

 • lønn som seniorkonsulent SKO1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 474 700 – 548 200 avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad og vedlegg må sendes inn via rekutteringsprogrammet Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Fakultetsdirektør Dag Myhre-Nielsen, tlf. 22 85 03 09, dag.myhre-nielsen@teologi.uio.no
eller
seksjonssjef Bjørn Erik Høvik Schjerverud, tlf. 22 85 03 08, b.e.h.schjerverud@teologi.uio.no

]]>
1363 Seniorkonsulent
<![CDATA[ Avdelingsingeniør ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/152055/avdelingsingenioerhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/152055/avdelingsingenioerAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 10. mai 2018
]]>
Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 GMTThu, 26 Apr 2018 08:45:11 GMT10. mai 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet

er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

 

]]>
Vi har for tiden en ledig fast 50 % stilling som avdelingsingeniør SKO 1085 ved Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Avdeling for mikrobiologi. Stillingen er knyttet til kursvirksomheten i medisinsk mikrobiologi.

Avdeling for mikrobiologi er en avdeling med stor aktivitet innen forskning og undervisning. Avdelingen har bortimot 100 forskere som arbeider innen basal molekylærbiologi, mikrobiologisk grunnforskning, mikrobiell patogenese og translasjonsforskning. Avdelingens ansatte i akademiske stillinger har ansvaret for undervisningen i medisinsk mikrobiologi for medisinstudenter og til en viss grad også for tannlegestudenter og studenter ved ernæringslinjen. Undervisningen er basert på praktiske kurs, gruppearbeid, seminarer og forelesninger.

 • Forberedelse av kurs i mikrobiologi. Hovedsakelig kurs innen diagnostikk av bakterier, virus og sopp, antibiose (resistensbestemmelse), vaksiner og serologi.
 • Deltagelse på studentkursene som veileder.
 • Produksjon av materiell til kurs og eksamen i form av for eksempel bakteriekulturer, Gram-preparater og annet undervisningsmateriell
 • Deltakelse i produksjon av e-læringskurs, som ledd i økt digitalisering av undervisning og eksamen.
 • Stillingen krever relevant utdanning, fortrinnsvis bioingeniørutdannelse fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Erfaring fra arbeid med mikrober, inkludert bakteriologisk diagnostisk arbeid.
 • Flytende norsk muntlig og skriftlig
 • Basal IT-kompetanse
 • Er strukturert og ansvarlig
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidstid
 • Kan arbeide selvstendig
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø, er positiv
 • Deltakelse i et velfungerende og meget ambisiøst forskningsmiljø.
 • Lønn som stillingstittel kode 1085 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 420 000 og kr 474 700, avhengig av ansiennitet og kompetanse.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedleggmå sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

 

 • Undervisningsleder: professor Tone Tønjum, tlf. 23 07 90 18/90 15 29 36
 • Avdelingsleder professor Fredrik Müller, tlf. 23 07 11 61/47 02 48 98
 • Personalrådgiver Karoline Berg-Eriksen, tlf. 22 84 46 80, e-post: karoline.berg-eriksen@medisin.uio.no     (for spørsmål om elektronisk søknad og saksgang)
   
]]>
1085 Avdelingsingeniør
<![CDATA[ Overingeniør digitalt læringsmiljø ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151389/overingenioer-digitalt-laeringsmiljoehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151389/overingenioer-digitalt-laeringsmiljoeAvdeling: Seksjon for studieadministrative datasystemer
Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 11. mai 2018
]]>
Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 GMTMon, 16 Apr 2018 12:11:06 GMT11. mai 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Avdeling for fagstøtte har ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen forskning,

utdanning og kommunikasjon. Avdelingen har 7 seksjoner; Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering, Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning, Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon, Seksjon for opptak og tilrettelegging, Seksjon for samfunnskontakt og arrangementer, Seksjon for studieadministrative datasystemer og Sentralbord for UiO.

]]>
Vi har for tiden 2 ledige stillinger som overingeniør innen digitalt læringsmiljø ved Seksjon for studieadministrative datasystemer.

UiO har høye ambisjoner og mål for arbeidet med utdanningskvalitet og nye undervisningsformer. Prosjekt digitalt læringsmiljø skal bidra til at UiO når disse ambisjonene gjennom å innføre og tilrettelegge for sammenhengende, fleksible og brukervennlige digitale løsninger og tjenester til støtte i undervisning og utdanning.

Dette gjør prosjektet blant annet gjennom å innføre den nye læringsplattformen Canvas.

Våren 2018 startet piloteringen av Canvas på UiO. Dette skjer i nært samarbeid med de ulike fakultetene. Høsten 2018 vil alle som ønsker det kunne ta Canvas i bruk på UiO. Fakultetene har organisert seg slik at de tar imot henvendelser fra egne undervisere og studenter. Fakultetene har videre egne fakultetskoordinatorer som er bindeleddet mellom prosjekt og fakultet.

Vi søker deg som kan bidra til overgangen fra pilot- til driftsfasen av Canvas, samt det øvrige arbeidet med det digitale læringsmiljøet. Stillingen plasseres i Seksjon for studieadministrative datasystemer (avdeling for fagstøtte) som vil ha systemeierskapet til Canvas etter prosjektets slutt.

Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå av:

 • Besvare og følge opp henvendelser fra fakultetene
 • Utvikle og dokumentere felles rutiner og brukerveiledninger
 • Vedlikeholde bakgrunnsdata i studieadministrative systemer
 • Utforme og oppdatere dokumentasjon knyttet til Canvas
 • Delta i kommunikasjonsaktiviteter
 • Bidra til videre utvikling av det digitale læringsmiljøet

Stillingen kan tillegges andre oppgaver ved behov ut fra din kompetanse og dersom prosjektets og seksjonens hensyn tilsier det. Vi ønsker derfor en person som også er fleksibel og som hjelper til med å løse prosjektets og seksjonens oppgaver når det trengs.

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, minimum bachelorgrad eller tilsvarende. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Kjennskap til ulike digitale læringsverktøy generelt og LMSer spesielt
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Kjennskap til arbeidsprosesser rundt undervisning i UH-sektoren er en fordel
 • Kjennskap til UiO er en fordel
 • Det er en fordel med kjennskap til Canvas, men innføring i dette vil også bli gitt
 • Evne til å arbeide strukturert og effektivt
 • Initiativrik, selvstendig og fleksibel
 • Gode analytiske evner
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Innstilt på å yte ekstra innsats i perioder med stor arbeidsmengde

Personlig egnethet vektlegges

 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Arbeidsoppgaver med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lønn som overingeniør kode 1087 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 537 700 og kr 611 700, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Prosjektleder Digitalt læringsmiljø / LINK, Svein Harald Kleivane, tlf: 95911122, e-post: s.h.kleivane@link.uio.no

Seksjonssjef Seksjon for studieadministrative datasystemer, Anne-Lise Lande, tlf: 22 84 07 98, e-post: a.l.lande@admin.uio.no

]]>
1087 Overingeniør
<![CDATA[ Avdelingsleder for dyreavdelingen ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151807/avdelingsleder-for-dyreavdelingenhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151807/avdelingsleder-for-dyreavdelingenAvdeling: Institutt for biovitenskap
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 13. mai 2018
]]>
Mon, 23 Apr 2018 00:00:00 GMTMon, 23 Apr 2018 08:25:46 GMT13. mai 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for biovitenskap (IBV) er et forsknings- og utdanningsinstitutt ved Universitetet i Oslo. Instituttet har et senter for fremragende forskning og fire forskningsseksjoner. Instituttet har 52 fast vitenskapelige ansatte, og rundt 190 PhD-stipendiater, postdoktorer og forskere,

i tillegg til teknikere og administrativt personale. Arbeidsmiljøet er internasjonalt, og forskere fra over 30 land bidrar til arbeidsmiljøet. Instituttet har som mål å holde høy internasjonal standard både innen forskning og undervisning.

IBV tilbyr forskningsbasert undervisning innen et bredt spekter av biovitenskapen, eksempelvis økologi, atferdsøkologi, evolusjon, fysiologi, mikrobiologi, biokjemi, biomedisin, genetikk, bioinformatikk og bioteknologi. Rundt 380 studenter tar del i bachelorprogrammene, og rundt 90 i masterprogrammene.

]]>
Stilling ledig som avdelingsleder for dyreavdelingen ved Institutt for biovitenskap.

Dyreavdelingen ved Institutt for biovitenskap (IBV) er et viktig element i fakultetets forskningsinfrastruktur. Avdelingen har et større anlegg for gnagere (mus og rotter) og et mindre anlegg for fisk.

Avdelingen har fire ansatte som arbeider i nært samarbeid med forskere og studenter ved instituttet. Dyreavdelingen ved IBV gjennomgikk en omfattende ombygging i 2009 – 2010, samt ytterligere oppgradering våren 2018 og vil nå fremstå som en moderne dyreavdeling. Avdelingsleder for dyreavdelingen vil også ha ansvar for instituttets andre, mindre laboratorier der dyreforsøk inngår, samt dyreforsøk i felt med ulike arter.

 • Ansvar for den daglige ledelse og drift av dyreavdelingen. Her inngår oppfølging av dyrevelferd, HMS-oppfølging, personaloppfølging og oppfølging av eiendomsrelaterte saker.
 • Ansvar for at avdelingen oppfyller myndighetenes krav til virksomheten
 • Ansvar for kontakt med regulerende myndigheter som Mattilsynet, Helsedirektoratet og Arbeidstilsynet
 • Vil ha rollen som person med særskilt kontrollansvar (PMSK)
 • Ansvar for kontinuerlig utvikling av avdelingen i samarbeid med brukere ved instituttet
 • Økonomiansvar for avdelingens driftsbudsjett
 • Undervisningsoppgaver vil kunne bli tillagt stillingen
 • Ved behov delta i den daglige driften av avdelingen, inklusive mottak og stell av dyr
 • Den som ansettes må ha høyere utdanning fra universitet eller høyskole (minimum tilsvarende Bachelor-nivå, men det er ønskelig med Master-nivå), samtidig som det legges vekt på lederegenskaper og administrativ kompetanse egnet for stillingens funksjoner. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Den som ansettes må ha bakgrunn fra relevante vitenskapelige miljøer og kompetanse innen og erfaring med forsøksdyrvirksomhet.
 • Den som ansettes må ha kunnskap om regelverk og krav til drift av forsøksdyravdelinger.
 • Den som ansettes må ha godkjent kompetanse for å arbeide med dyr i dyreavdeling.
 • Søkere må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Vi ønsker oss en leder som vil være med å videreutvikle avdelingen, som ser muligheter og tar initiativ til nye løsninger.
 • Den som ansettes må ha gode samarbeidsevner og må kunne lede et kollegialt arbeidsfellesskap og følge opp medarbeiderne.
 • Den som ansettes må ha faglig engasjement og stor arbeidskapasitet.
 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet for stillingen.
 • lønn som stillingstittel kode 1407, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 490 900 – kr 623 900
 • En stilling i et attraktivt arbeidsmiljø og spennende samarbeid med ulike forskningsgrupper
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Navn og kontaktinformasjon på to referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Professor Göran Nilsson, g.e.nilsson@ibv.uio.no, telefon 92057838

Instituttleder Rein Aasland, rein.aasland@ibv.uio.no, telefon 92425456

For spørsmål om rekrutteringssystemet, HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, t.s.guttormsen@mn.uio.no, telefon 22854272

]]>
1407 Avdelingsleder
<![CDATA[ Seksjonssjef for studier - vikariat ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/152008/seksjonssjef-for-studier-vikariathttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/152008/seksjonssjef-for-studier-vikariatAvdeling: Det odontologiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 13. mai 2018
]]>
Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 GMTWed, 25 Apr 2018 13:20:40 GMT13. mai 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av de ledende odontologiske fagmiljøer i Europa. Fakultetets forskergrupper bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt. I tillegg til å utdanne

tannleger og tannpleiere har fakultetet ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet har høy forsknings- og klinisk kompetanse på de ulike fagfelt, med et godt tverrfaglig samarbeid. Det er et moderne fakultet med ca. 450 studenter og ca. 450 ansatte.  Fakultetet er også Norges største tannklinikk med ca 55.000 pasientbesøk i året. Det odontologiske fakultet har to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

 

]]>
Det odontologiske fakultet (OD), har ledig vikariat i 100 % som seksjonssjef for studier. Vikariatet har tiltredelse snarest og har varighet til 30.6.2019.

Fakultetet har i Strategisk plan 2020 satt høye ambisjoner for kvaliteten i utdanningen. Som administrativ leder av seksjonen vil du spille en sentral rolle i å nå disse målsettingene. Du må derfor kunne tilegne deg den nødvendige innsikt i fakultetets virksomhet, samt kunne forstå og fungere i en stor, kompleks og politisk styrt organisasjon. Vi kan tilby varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, og du vil være en rådgiver og en solid støtte for ledere og medarbeidere ved OD innen det studieadministrative feltet.

Studieseksjonen har studieadministrativt ansvar for profesjonsstudiene masterprogram i odontologi og bachelorprogram i tannpleie, samt ph.d.-utdanning og spesialistutdanning.

Studieseksjonen har i dag 5,5 årsverk, inkludert leder. Stillingen rapporterer til fakultetsdirektør, som leder fakultetsadministrasjonen.

 • Lede og utvikle studieseksjonen
 • Støtte for ledelsen ved fakultetet i strategiske og politiske saker på studiefeltet
 • Deltakelse i utarbeiding av fakultetets årsplan og strategiske plan
 • Ledelse av løpende studieadministrativt arbeid og sikre etterlevelse av kvalitetskravene for studiefeltet
 • Saksbehandling og utredningsarbeid innen seksjonens daglige drift
 • Personalansvar for studieseksjonens medarbeidere
 • Økonomiansvarlig, herunder utarbeidelse av budsjettforslag, oppfølging, regnskap og økonomistyring for seksjonen. Noe økonomisk saksbehandling.
 • Ansvarlig for sekretariatsfunksjonen for fakultetets programutvalg for studier, samt for aktuelle ad hoc-utvalg
 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant realkompetanse kan erstatte
 • utdanningskravet, såfremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning
 • Det er ønskelig med relevant ledererfaring og relevant administrativ erfaring
 • Det kreves relevant digital kompetanse
 • Ansvarsbevisst, selvstendig og strukturert
 • Proaktiv, analytisk, nøyaktig og effektiv
 • God vurderings- og gjennomføringsevne
 • Serviceorientert med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
 • Lønn som seksjonssjef, kode 1211, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 569 000 og kr 673 800, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Det vil ikke bli tatt hensyn til ufullstendige søknader.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

 • Seksjonssjef Hege Glomsaker-Gjessing, tlf: 22 85 22 86, e-post: hege.glomsaker-gjessing@odont.uio.no
 • Fakultetsdirektør Tove Langhaug, tlf: 22 85 22 39 / 934 05 129, e-post: tove.langhaug@odont.uio.no
]]>
1211 Seksjonssjef
<![CDATA[ Prosjektleder ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151627/prosjektlederhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151627/prosjektlederAvdeling: Eiendomsavdelingen
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 14. mai 2018
]]>
Wed, 25 Apr 2018 00:00:00 GMTThu, 19 Apr 2018 09:00:27 GMT14. mai 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472.000 m2 egne og 115.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern.

 

Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab

]]>
Plan- og utredningsavdelingen arbeider med fysisk arealplanlegging, utredninger av større bygge- og investeringsprosjekter og overordnede planer som verneplan, masterplan og reguleringsplaner. Enheten har ansvar for oppfølging av byggeprosjekter i utredningsfasen. UiO arbeider for tiden med mange store byggeprosjekter i samarbeid med Statsbygg, store byggeprosjekter som skal bidra til å løse UiOs samfunnsoppdrag innen forskning, utdanning og formidling. Arbeidet inkluderer tett kontakt med fakultetene og museene samt utstrakt leverandør- og myndighetskontakt. Plan- og utredningsavdelingen ledes av Plan- og utredningsdirektør og består i tillegg av fem arkitekter, en ingeniør og en kurator for UiOs kunst. Til sammen utgjør vi et stort og godt faglig prosjektledermiljø.

Som prosjektleder vil du være ansvarlig for utredningsoppgaver innenfor planlegging, rådgivning og prosjektering knyttet til universitets bygningsmasse. Du vil også få ansvar for

oppfølgning av større byggeprosjekter i utredningsfasen. Det innebærer etablering av behov, programmering og brukerkoordinering i tett samarbeid med Statsbygg som er byggherre for nybygg finansiert over statsbudsjettet.

 • Utredning knyttet til nybygg og rehabilitering/ombygging i UiOs bygningsmasse
 • Oppfølging av UiOs interesser i eksterne byggeprosjekter
 • Overordnet planarbeid som helhetsplaner og reguleringsplaner
 • Oppfølging av eksterne rådgivere, brukerkoordinering, budsjettering, prosjektøkonomi
 • Bidra til måloppnåelse av masterplan for UiOs eiendommer
 • Høyere utdanning på mastergradsnivå innen relevante fagområder (siv.ing., siv.ark., arealplanlegger e.l.). Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller kompensere utdanningskravet
 • Det kreves erfaring fra plan- og byggeprosesser eller utredninger 
 • Det kreves relevant prosjektledererfaring fra byggherre, entreprenør eller rådgiverbedrift innen et eller flere av følgende områder:
  • Prosjektering og prosjekteringsledelse
  • Brukermedvirkning og brukeroppfølging
  • Kalkulasjon og kostnadsvurdering
 • Det er ønskelig med erfaring og kunnskap om styring av store statlige byggeprosjekter i tidligfase
 • Kjennskap til offentlig eiendomsforvaltning, kulturminneforvaltning og utdannings- og høyskolesektoren er en fordel
 • Kjennskap til lover og regler for offentlige anskaffelser er en fordel

Vi søker deg som er proaktiv, samarbeids- og utviklingsorientert, med høy gjennomføringsevne. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen og utpreget evne til å arbeide systematisk. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig, engasjert og godt fagmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstidStilling i en IA-bedrift
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning i Statens PensjonskasseStillingen lyses ut som senioringeniør (sko 1181), seniorarkitekt (SKO 1182) eller seniorrådgiver (1364) innenfor et spenn mellom kr 600 200 og kr 769 100. Lønn fastsettes etter individuell vurdering avhengig av ansiennitet og kompetanse.
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Attester og vitnemål

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad

 • Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522
 • Øystein Malme, tlf. 404 03 554.
]]>
1364 Seniorrådgiver
<![CDATA[ Informasjonskonsulent / kommunikasjonsrådgiver ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151816/informasjonskonsulent-kommunikasjonsraadgiverhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151816/informasjonskonsulent-kommunikasjonsraadgiverAvdeling: Fakultetsadministrasjonen MN
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 14. mai 2018
]]>
Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 GMTMon, 23 Apr 2018 10:05:25 GMT14. mai 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene. Fakultetets virksomhet dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning

og ligger i front i Europa på flere områder. Fakultetet driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og har 800 doktorgradskandidater, 600 vitenskapelig ansatte og 470 teknisk/ administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Fakultetsadministrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

]]>
Vi har ledig et 2-årig engasjement som seniorkonsulent/rådgiver ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet . Stillingen inngår 50% i fakultetsadministrasjonens kommunikasjonsseksjon og 50% i studieseksjonen.

Kommunikasjonsseksjonen består av 7 personer hvor hovedoppgaver er rekruttering av nye studenter, forskningskommunikasjon, samfunnskontakt og nettsider.

Studieseksjonen består av 22 personer og dekker arbeidsområder som studieplanlegging, eksamensavvikling, forskerutdanning, rekruttering, opptak, undervisningsplanlegging, studiekvalitet, internasjonalisering, studentoppfølging, og studieinformasjon.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har et sterkt fokus på utdanningsutvikling og er i gang med en strategisk utdanningssatsing: http://www.mn.uio.no/om/strategi/utdanningsstrategi/. Både kommunikasjonsseksjonen og studieseksjonen er aktivt involvert i å planlegge, koordinere og iverksette tiltak som bygger opp under de strategiske målene. Stillingen skal styrke kommunikasjonen av utdanningstilbudet ved MN og fungere som et bindeledd mellom studieseksjonen og kommunikasjonsseksjonen.

 • Være med på å fylle rollen som studiewebredaktør, som innebærer å være redaktør for studienettsider for fakultetet og fakultetets underliggende enheters studienettsider
 • Ansvar for sosiale medier
 • Oppfølging av ulike undersøkelser knyttet til arbeidsmarked for MN-kandidater og MN-kandidatenes tilfredshet med egen utdanning

For rådgiverstillingen kommer i tillegg utrednings- og utviklingsoppgaver samt en forventning om selvstendige initiativ til videreutvikling innenfor arbeidsområdene.

Den som tilsettes skal samarbeide tett med instituttkolleger, fagmiljøene og UiOs sentrale administrasjon. Endringer i fakultetets rammebetingelser og/eller strategiske prioriteringer kan medføre endrede arbeidsoppgaver.

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå, gjerne innen medier og kommunikasjon. Dokumentert og relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet 
 • Du må ha solid erfaring med målrettet arbeid med sosiale medier og nettsider, gjerne fra universitets- og høgskolesektoren
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid innen utdanningsfeltet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning for stillingen
 • God kjennskap til og bruk av IT som arbeidsverktøy, og spesielt publiseringsverktøy

For rådgiverstillingen vil det bli vektlagt erfaring med utrednings- og utviklingsoppgaver - fortrinnsvis innenfor relevante arbeidsområder.

 • Du må være utadvendt, selvstendig, resultat- og utviklingsorientert, strukturert, grundig og serviceinnstilt
 • Du er analytisk og systematisk
 • Du har sterk gjennomføringsevne
 • Du har engasjement, er kreativ og tar initiativ
 • Du er positiv, konstruktiv og fleksibel
 • Du må trives med å håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø
 • Det vil bli lagt stor vekt på gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap
 • Det er svært viktig med personlig egnethet for stillingen
 • Lønn som seniorkonsulent (SKO 1363) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 459 100 og kr 548 200, avhengig av evt: ansiennitet og kompetanse
 • Lønn som rådgiver (SKO 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 474 700 og kr 569 000, avhengig av evt: ansiennitet og kompetanse
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Vennligst klikk på "send søknad".

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Seksjonssjef Kommunikasjonsseksjonen, Julie Øybø, telefon 90562109, e-post: j.b.oybo@mn.uio.no

Seksjonssjef Studieseksjonen, Hanne Sølna, telefon: 95207828, e-post: hanne.solna@mn.uio.no

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt personalkonsulent Therese Ringvold, e-post: therese.ringvold@mn.uio.no, telefon 22 85 16 06.

]]>
1363 Seniorkonsulent
<![CDATA[ Prosjektansvarlig bygningsdrift for Livsvitenskapsbygget ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151972/prosjektansvarlig-bygningsdrift-for-livsvitenskapsbyggethttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151972/prosjektansvarlig-bygningsdrift-for-livsvitenskapsbyggetAvdeling: Eiendomsavdelingen
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 14. mai 2018
]]>
Wed, 25 Apr 2018 00:00:00 GMTWed, 25 Apr 2018 09:45:43 GMT14. mai 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472.000 m2 egne og 115.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab

]]>
UiO:Livsvitenskap er UiOs største satsing noensinne. Livsvitenskapsbygget, med sine ca. 67.000 m2 og med sin moderne utstyrspark, skal legge til rette for en faglig utvikling ved Universitet i Oslo (UiO) som fremmer kvalitet, innovasjon og konvergens. Her skal universitetets fagmiljøer og omkringliggende økosystem for innovasjon sammen være pådrivere for forskning, utdanning og innovasjon som er globalt synlig og relevant. Vi skal videreutvikle Osloregionen til et nordisk kraftsenter for livsvitenskap.

Som prosjektansvarlig bygningsdrift for Livsvitenskapsbygget vil du inngå i UiOs prosjektteam sammen med Statsbygg, som er byggherre, for å realisere bygget. Du vil bruke din tunge tekniske fagkompetanse til å koordinere og formidle UiOs driftstekniske premisser under prosjektering av bygget. Du vil følge opp at dette ivaretas på en god måte i prosjektet gjennom byggefasen. Når bygningen står ferdig, etter planen i 2024, vil du ha en nøkkelrolle i drift og vedlikehold av bygget og de tekniske anleggene. Du rapporterer til drifts- og vedlikeholdsdirektøren.

 • Være pådriver og premissgiver for valg av gode driftstekniske løsninger i prosjektering, bygging og drift av Livsvitenskapsbygget
 • Delta i overtakelse og prøvedrift av Livsvitenskapsbygget etter planen fra 2024
 • Utforme og prioritere drift- og vedlikeholdsplaner for Livsvitenskapsbygget
 • Bidra til at UiOs ambisjoner fra Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten nås i bygget
 • Være teknisk ansvarlig for driften når bygget tas i bruk
 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Det kreves høy teknologikompetanse og relevant erfaring med prosjektering av og/eller bygging av bygninger med avanserte tekniske anlegg
 • Det kreves erfaring fra forvaltning, drift og vedlikehold av kompleks og teknisk avansert bygningsmasse
 • Det er en fordel med kjennskap til BIM i prosjektering og driftsplanlegging
 • Det er en fordel med erfaring fra prosjekt/prosessledelse
 • Det er en fordel med kjennskap til miljøsertifisering som f.eks. BREEAM

Vi søker en proaktiv og utviklingsorientert fagansvarlig med høy gjennomføringsevne. Du har fokus på samarbeid og evner å arbeide i team, men du er også selvstendig. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

 • Hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stilling i en IA-bedrift
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som overingeniør (SKO 1087) for bachelorutdanning i lønnsspenn mellom 661.700 - 722.400 eller senioringeniør (SKO 1181) for masterutdanning i lønnsspenn mellom 686.900 – 769.100,-
 • Trening i arbeidstiden

Stillingen gir deg en unik mulighet til faglig og personlig utvikling i et fagmiljø som skal planlegge og bygge Norges mest teknologiske og fremtidsrettede bygg for forskning og undervisning. Bygget blir et signalbygg som det forventes stor oppmerksomhet rundt.

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 90892522 eller Øystein Malme, tlf 40403554.

]]>
1087 Overingeniør
<![CDATA[ Position as Research Software Engineer with Background in Climate Physics ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151159/position-as-research-software-engineer-with-background-in-climate-physicshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151159/position-as-research-software-engineer-with-background-in-climate-physicsAvdeling: Institutt for geofag
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. mai 2018
]]>
Fri, 13 Apr 2018 00:00:00 GMTThu, 12 Apr 2018 09:18:26 GMT15. mai 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

The geosciences are the studies of planet Earth; the atmosphere, the hydrosphere and cryosphere, the earth's surface and it’s interior. The Department of Geosciences is Norway’s widest ranging academic geoscience

research environment, encompassing four sections (Meteorology and Oceanography, Geography and Hydrology, Geology and Geophysics, Physics of Geological Processes) and one Centre of Excellence (Centre of Earth Evolution and Dynamics). In addition we participate in other centres and hold several ERC grants. The staff consists of 40 professors and associate professors, in addition to postdoctoral fellows, PhD students, researchers, technical staff and administrative personnel, to a total number of 240.

]]>
1181 Senioringeniør
<![CDATA[ Rekneskapskonsulent ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151784/rekneskapskonsulenthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151784/rekneskapskonsulentAvdeling: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 16. mai 2018
]]>
Wed, 25 Apr 2018 00:00:00 GMTFri, 20 Apr 2018 14:33:30 GMT16. mai 2018Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.

Det humanistiske fakultetet (HF) ved Universitetet i Oslo er det største humanioramiljøet i Noreg og eit av dei beste humanistiske fakulteta i Norden.

Fakultetet har om lag 6000 studentar og tilbyr 14 bachelorprogram, 22 masterprogram, 18 årseiningar og meir enn 70 fag innanfor områda språk, kultur, historie, medium, litteratur og idéfag. På Det humanistiske fakultetet jobbar i overkant av 700 tilsette på sju institutt, to senter og einfakultetsadministrasjon. HF er vertsfakultet for den nye tverrfakultære satsinga UiO:Norden, og har òg to senter for framifrå forsking (SFF).

 

]]>
1408 Førstekonsulent
<![CDATA[ Eksamens- og studiekonsulent ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151676/eksamens-og-studiekonsulenthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151676/eksamens-og-studiekonsulentAvdeling: Psykologisk institutt
Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 21. mai 2018
]]>
Tue, 24 Apr 2018 00:00:00 GMTThu, 19 Apr 2018 13:07:57 GMT21. mai 2018Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.

Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Noreg. Forskinga ved instituttet er internasjonalt retta med fleire internasjonale samarbeidsprosjekt, og speglar psykologien sitt mangfald og kontaktflate med andre vitskapelige disiplinar, i medisin, humaniora og samfunnsfag.

Studietilbodet i psykologi omfattar profesjonsstudiet i psykologi, samt eit bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet ei forskarutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidatar. Instituttet har ein stab på 75 faste vitskapelig tilsette, ca. 70 stipendiater og postdoktorar, og ein teknisk/administrativ stab på 22 personar.

]]>
Det samfunnsvitskaplege fakultet, Psykologisk institutt, søkjer førstekonsulent (SKO 1408)/seniorkonsulent (SKO 1363)til fast stilling som eksamens- og studiekonsulent. Den som blir tilsett vil få ansvaret for eksamensadministrasjon knytt til bachelor- og masterprogrammane innan psykologi, og vil i tillegg få ansvar for visse oppgåver innan studieadministrasjon, i hovudsak knytt til bachelorprogrammet. Dette vil vere oppgåver som rettleiing av studentar, undervisningsplanlegging, tilsetting av seminarleiarar og andre oppgåver etter behov.

Vi søkjer primært etter førstekonsulent, men kan vurdere tillsetting som seniorkonsulent ved lang og relevant erfaring frå liknande stillingar.

Stillinga vil inngå i instituttet sin studieseksjon med 8 tilsette og føreset eit tett samarbeid med dei emneansvarlege og dei andre i studieadministrasjonen.

 • Sakshandsamingsoppgåver knytt til eksamen og kvalitetssystemet ved instituttet
 • Registrering av eksamensresultat og behandling av klagesaker
 • Eksamensplanlegging og undervisningsplanlegging
 • Rettleiing av studentar
 • Organisering av seminarane på førsteårsemner

Andre oppgåver kan bli lagt til stillinga.

 • Høgare utdanning på minst bachelornivå 
 • Dokumentert relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet dersom kandidaten kan dokumentere evne til å meistre oppgåver på det aktuelle nivået
 • Relevant arbeidserfaring
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kompetanse som kan vere ein fordel:
  • god kjennskap til UiO-arbeidsverktøy, mellom anna Felles Studentsystem (FS), Inspera og TP
  • Kjennskap til offentleg forvaltning
 • Sjølvstendig, nøyaktig, effektiv og systematisk
 • Gode samarbeidsevner
 • Må kunne tenke langsiktig og vere flink til å planlegge
 • Må kunne handtere perioder med høgt arbeidspress
 • Positiv og omgjengeleg og trivast i kontakt med studentar
 • Stillinga vert løna som førstekonsulent (SKO 1408) med løn frå 443 900 - 490 900 pr. år eller som seniorkonsulent (SKO 1363) med løn frå kr. 474 700 - 537 700 pr. år avhengig av kompetanse
 • eit hyggeleg og stimulerande arbeidsmiljø
 • gode velferdsordningar og høve til trening i arbeidstida
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • søknadsbrev med skildring av relevant bakgrunn og jobberfaring
 • CV
 • Søknad med vedlegg må sendast inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge
 • Vitnemål og attestar

 

Aktuelle søkjarar vil bli invitert til intervju.

Jamfør Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli gjort offentleg sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på den offentlege søkjarlista.

UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ein balansert kjønnssamansetning og å rekruttere personar med innvandrarbakgrunn.

I tillegg ynskjer UiO at våre medarbeidara i størst mogeleg grad speglar mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar difor kvalifiserte søkjarar med redusert funksjonsevne til å søkje stillinga. Som IA-bedrift vil vi legge forholda til rette for medarbeidarar med nedsett funksjonsevne.

Avdelingsleder Bjørnar Hjulstad tlf. 22 84 50 05, e-post: bjornar.hjulstad@psykologi.uio.no

]]>
1408 Førstekonsulent
<![CDATA[ Senioringeniør med kompetanse i biokjemi og avanserte diffraksjons- og spredningsteknikker ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151637/senioringenioer-med-kompetanse-i-biokjemi-og-avanserte-diffraksjons-og-spredningsteknikkerhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151637/senioringenioer-med-kompetanse-i-biokjemi-og-avanserte-diffraksjons-og-spredningsteknikkerAvdeling: Kjemisk institutt
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. juni 2018
]]>
Tue, 24 Apr 2018 00:00:00 GMTThu, 19 Apr 2018 09:43:56 GMT1. juni 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Kjemisk institutt er Norges største institusjon for forskning og utdannelse i kjemi. Vi har forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse og utdanner kandidater til et bredt spekter av stillinger i næringsliv, akademia, forskningsinstitusjoner, skoleverket og den offentlige forvaltningen.

Vår forskning spenner fra grunnleggende kjemiske problemstillinger til anvendelser innen miljø, helse, energi og materialer. Instituttet har en bred kontaktflate mot industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner i inn- og utland. Vi har utstrakt samarbeid med andre institutter. Senter for materialvitenskap og nanoteknologi er en betydelig tverrfaglig satsing i samarbeid med Fysisk institutt her ved Universitetet i Oslo. Kjemisk institutt har også et eget skolelaboratorium rettet mot utdannelse, formidling og didaktikk innen kjemifaget.

 

 

]]>
Fast stilling som senioringeniør er ledig ved Seksjon for kjemisk livsvitenskap, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Tiltredelse snarest mulig.

Seksjonen for kjemisk livsvitenskap (Chemical Life Sciences) knytter sammen biokjemi og materialkjemi og spenner over et vidt faglig område - fra biomolekyler, bio-inspirerte og myke materialer til bioanalytisk kjemi. Spesielt er vi interessert i molekylære interaksjoner og cellesignalering, med hovedmerke på prosesser rundt omkring membraner. Vår ambisjon er å være en viktig nasjonal og internasjonal aktør i Livsvitenskap, på grenseflaten av naturfag, teknologi og medisin. Cutting-edge teknologi er vårt varemerke, med uttalt mål at det skal komme pasienter og samfunnet til gode.

Seksjonen har for tiden 6 faste, vitenskapelige ansatte, 2 førsteamanuenser som er assosiert via NCMM (Norsk senter for molekylærmedisin). Inkludert studenter, stipendiater, postdoktorer og forskere teller seksjonen i dag ca. 30 medlemmer. Vi anser vår brede kompetanse som en styrke og jobber aktivt for etablering av fellesprosjekter og konvergens. Vi har felles seksjonsmøter en gang i måneden og treffes i tillegg ofte sosialt.

Seksjonen for kjemisk livsvitenskap (Bio3 - biomolekyler, bio-inspirerte materialer og bioanalytisk kjemi) søker en senioringeniør. Det er ønskelig med forskerkompetanse (PhD-grad) innen rekombinant DNA-teknologi, myke materialer, proteinkjemi inkludert biofysikalsk karakterisering av biomolekylære interaksjoner, proteinkrystallografi og avanserte spredningsteknikker for myke materialer. Medarbeideren vil være ansvarlig for den praktiske opplæringen av studenter og midlertidig ansatte i lab, samt for å drifte og utvikle utstyrsparken i våre laboratorier. Det forventes i tillegg at medarbeideren deltar aktivt i forskningsaktiviteter med blant annet datainnsamling på internasjonale fasiliteter (f.eks. ESRF i Grenoble og MAX IV og ESS i Lund). Medarbeideren kan etter avtale med instituttet bruke inntil 25 % av sin tid på egen forskning, innenfor seksjonens forskningsprosjekter i synergiområde biomolekyler og myke materialer. Deltakelse i emneundervisning vil være ønskelig, men begrenses til maksimalt 5%.

Seksjonen har en velutstyrt molekylærbiologi- og proteinkjemilab, krystallisasjonsfasiliteter som inkluderer ”liquid handler” og to krystallhotell, en avansert røntgendiffraktometer og utstyr for SAXS, lysspredning, UV/Vis spektrometri, rheologi, densitometri og turbidometri. Utstyrsparken er del av nasjonal infrastruktur (NORCRYST og RECX).

Stillingsinnehaveren rapporterer til seksjonsleder, for tiden professor Ute Krengel. Stillingen tilhører instituttets felles personalressurs, og kan også pålegges andre oppgaver ved instituttet dersom hensynet til instituttets virksomhet tilsier dette.

Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, innen kjemi eller tilgrensede fag, minimum tilsvarende mastergrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet. PhD-grad er ønskelig.

Det kreves god kompetanse i rekombinant DNA-teknologi, proteinkjemi og proteinkrystallografi. Tilleggserfaring i avanserte spredningsteknikker og datainnsamling ved internasjonale synkrotroner vil være en fordel, ellers må det læres etter ansettelse. Videre kreves erfaring med, og genuin interesse for drift og reparasjon av utstyr, gjerne også IT-kompetanse og teknisk kompetanse i utstyrsutvikling og -forbedringer. Erfaring fra opplæringssituasjoner er en fordel og vil bli tillagt vekt.

Kandidaten må beherske skandinavisk og engelsk som arbeidsspråk (skriftlig og muntlig).

Kandidaten må være selvstendig og ta ansvar for eget arbeid, inkludert problemløsning og opplæring i nye metoder.

Den som tilsettes må ha evne til å kommunisere med ulike kategorier av medarbeidere og studenter, samt ha evne og vilje til å inngå i faglig samarbeid innen forskningsseksjonen. Vi søker en selvstendig, ansvarsbevisst og serviceinnstilt person. Gode samarbeidsevner og god struktur i det daglige arbeidet er nødvendig. Evne til å jobbe uavhengig vil bli tillagt vesentlig vekt.

 • lønn som senioringeniør (SKO 1181) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 499 600 og kr 558 500, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Søknadsbrev (inkludert en beskrivelse av hvorfor din bakgrunn passer for denne stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, attester og eventuelle faglige arbeider
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med: Professor Ute Krengel, telefon: +47 22855461, e-post: ute.krengel@kjemi.uio.no

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet vennligst ta kontakt med: Personalkonsulent Nina Holtan, telefon +47 22854424, e-post: nina.holtan@mn.uio.no

]]>
1181 Senioringeniør
<![CDATA[ Arkeologisk feltarbeid 2018 ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146109/arkeologisk-feltarbeid-2018https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146109/arkeologisk-feltarbeid-2018Avdeling: Kulturhistorisk museum
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 30. september 2018
]]>
Mon, 15 Jan 2018 00:00:00 GMTThu, 21 Dec 2017 12:27:14 GMT30. september 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er både et museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, antikksamling fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

]]>
Kulturhistorisk museum (KHM) har ansvaret for forvaltningen av automatisk fredete kulturminner innenfor KHMs myndighetsområde, som består av de 10 fylkene på Øst- og Sørlandet. Dette innebærer blant annet arkeologiske undersøkelser som er frigitt av Riksantikvaren. Utgravningsvirksomheten er omfattende, og de senere årene har det vært mellom 40-60 prosjekter pr år. Funnmaterialet er basis for museets arkeologiske forskning og formidling.

KHM har for feltsesongen 2018 behov for personell av forskjellige kategorier til arkeologisk feltarbeid (utgravninger). Feltsesongen strekker seg normalt fra slutten av april til ut oktober, av og til også utenfor dette tidsrommet. Arkeologisk seksjon (AS) er ansvarlig for gjennomføringen av utgravningene.

Tilsettingene vil være av ulik lengde og kan omfatte deltakelse i flere prosjekter. Vi betrakter i utgangspunktet alle søknader som generelle, dvs. at de vil gjelde for alt feltarbeid som kommer i løpet av det tidsrommet du har oppgitt at du kan arbeide. Faglige ønsker er det likevel mulig å gi uttrykk for.

Feltpersonalet skal samlet dekke bredden av kompetansebehovet for undersøkelse av lokaliteter fra alle perioder av forhistorien.

Feltassistenter (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Arbeidsoppgaver

Feltassistent utfører oppgaver og assistanse ved feltarbeid under veiledning av ansvarlig feltleder/utgravningsleder. Eksempler på oppgaver er utgravning, prøvetaking, funnbehandling, dokumentasjon og assistanse ved innmåling.

Kvalifikasjonskrav

Minimumskrav vil normalt være at søkeren er i gang med arkeologisk utdanning.

Feltassistent er lønnet innenfor ltr 40-48.

Assisterende feltledere (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Arbeidsoppgaver

Assisterende feltleder skal avlaste feltleder og ha stedfortrederfunksjon. Stillingen kan tillegges daglige arbeidslederansvar for en avgrenset del av større feltarbeid. For- og etterarbeid kan bli aktuelt.

Kvalifikasjonskrav

Minimumskrav vil normalt være fullført bachelorgrad i arkeologi samt at søkeren har relevant erfaring fra arkeologisk feltarbeid.

Kompetanse innenfor GIS/intrasis og katalogisering er en fordel. Det er ønskelig med førerkort for bil (klasse B).

Assisterende feltleder er lønnet innenfor ltr 44-50

Feltledere (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Arbeidsoppgaver

Feltleder har operativt ansvar for at feltarbeidet gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser og retningslinjer. Feltlederen skal ivareta løpende koordinering og arbeidsledelse i felt. Stillingen innebærer for- og etterarbeid knyttet til utgravningsprosjektet. Nærmeste faglige overordnet er prosjektleder ved AS, eventuelt prosjektleder/utgravningsleder på større utgravningsprosjekter.

Kvalifikasjonskrav

Minimumskrav vil normalt være fullført bachelorgrad i arkeologi samt at søkeren har bred relevant erfaring fra arkeologisk feltarbeid.

Det kreves god skriftlig formuleringsevne på norsk eller annet skandinavisk språk.

Kompetanse innenfor GIS/intrasis og katalogisering er en fordel. Det er ønskelig med førerkort for bil (klasse B).

Feltleder er lønnet innenfor ltr 49 - 54.

For alle stillingene gjelder:

Vi ser etter engasjerte og ansvarsfulle personer som kan arbeide i team, av og til under krevende forhold og med evne og vilje til å skape gode arbeidsmiljøer.

Vi kan tilby

 • Arbeid i Norges største miljø av arkeologer
 • Kollegaer med høyt faglig nivå
 • Varierte arbeidsoppgaver i ulike landskapstyper og med ulike kulturminnetyper
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Vedlegg til søknad

 • Søknadsbrev (max 1/2 A4-side)
 • CV
 • attester

Vi ber om at du fyller ut CV’en og søknaden nøyaktig. Angi hvilke stillingskategorier du er interessert i. Spesifiser gjerne faglige interesser/ønsker og opplys om eventuelle begrensninger i tidsrommet du kan arbeide eller om andre forhold som kan være av betydning. I forbindelse med tildelingen av arbeidet vil det bli foretatt lønnsplassering. Utdanning og arkeologisk tjenesteansiennitet må dokumenteres. 

Feltarbeid tildeles fortløpende gjennom hele sesongen. De som får tilbud vil bli kontaktet. Send kun én søknad, men hold oss gjerne oppdatert gjennom sesongen dersom det skjer endringer av betydning i forhold til opplysningene i søknaden, gjerne pr. mail til arkeologi-adm@khm.uio.no

Tiltredelse: Fra slutten av april og ut feltsesongen. Vi tar sikte på å avvikle fellesferie de to siste ukene i juli, og det vil bare unntaksvis være aktivitet i felt i denne perioden.

For å komme tidlig i betraktning anbefales å sende søknad snarest og senest innen 4.mars 2018. 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Kontaktperson: Prosjektkoordinator Stine Annette Melvold, tlf. 22851947

]]>
1028 Led. forskningstekn.