Ledige stillingerhttps://www.jobbnorge.noUIO - Ledige eksterne stillinger2<![CDATA[ Organisasjonspsykolog/ organisasjonsutvikler ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/154654/organisasjonspsykolog-organisasjonsutviklerhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/154654/organisasjonspsykolog-organisasjonsutviklerAvdeling: Avdeling for personalstøtte
Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 26. august 2018
]]>
Tue, 26 Jun 2018 00:00:00 GMTWed, 20 Jun 2018 14:01:38 GMT26. august 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Avdeling for personalstøtte er UiOs sentrale personalavdeling og har overordnet strategisk ansvar for policy, prosesser, HR-utvikling, lederstøtte og rådgivning til alle universitetets enheter. Avdelingen består i dag av 21 personer.

]]>
Universitetet (UiO) står ovenfor mange spennende prosesser i årene fremover knyttet digitalisering og organisasjonsutvikling. Å bevare og utvikle et godt arbeidsmiljø vil stå sentralt i alle utviklingsprosesser. 

Nå søker vi en erfaren organisasjonsutvikler som får en viktig rolle i arbeidet med psykososialt arbeidsmiljø ved UiO.  Du vil få ansvar for UiOs verktøy og prosesser for systematisk arbeidsmiljøutvikling samt kompetanseuteutvikling innen

arbeidsmiljøarbeid. En viktig del av rollen er også å støtte UiOs enheter i tilrettelegging av gode utviklingsprosesser innen området.

Som organisasjonsutvikler vil du også bidra til at organisasjonspsykologiske perspektiver ivaretas i endringsprosesser ved UiO. I rollen vil du veksle mellom å jobbe på systemnivå med overordnede prosesser og konkret å bistå ledere med prosesser på UiOs grunnenheter

 • Ansvar for forvaltning og videreutvikling av UiOs verktøy og prosesser for systematisk arbeidsmiljøarbeid
 • Ansvar for å utvikle og gjennomføre kompetansetiltak som støtter opp under arbeidsmiljøutvikling ved enhetene
 • Rådgivning til UiOs ledere i planlegging innen psykososialt arbeidsmiljø og andre organisasjonsutviklingstiltak
 • Bistand i planlegging og gjennomføring av omstillings- og endringsprosesser
 • Utvikling og gjennomføring av kompetansehevende tiltak innen organisasjonsutvikling
 • Lede prosesser og prosjekter innen fagområdet
 • Utdanning innen organisasjonspsykologi eller tilsvarende på minimum masternivå
 • Erfaring innen psykososialt arbeidsmiljøarbeid
 • Bred erfaring fra endring og omstilling
 • Erfaring fra ledelse av prosesser og prosjekter innen fagområdet med dokumenterte resultater
 • Ønskelig med kjennskap til universitetssektoren og kunnskap om statlige rammer for organisasjonsutvikling og omstilling
 • Erfaring fra oppdragsbasert virksomhet er en fordel
 • Meget gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter (norsk og engelsk, muntlig og skriftlig)
 • God formidlingsevne
 • God prosess- og rolleforståelse
 • Strukturert og løsningsorientert
 • Evne til å jobbe både strategisk og operativt
 • Evne til stor fleksibilitet i veksling mellom oppgaver
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en spennende organisasjon
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn som seniorrådgiver SKO 1364 i lønnsspenn 700 000 – 770 000
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden
 • søknadsbrev
 • CV

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Assisterende personaldirektør: Helle Parelius, tlf: 90134860, e-post: helle.parelius@admin.uio.no

Personalkonsulent: Liv Sandtveit, tlf: 22854054, e-post: liv.sandtveit@admin.uio.no

]]>
1364 Seniorrådgiver
<![CDATA[ Forskningsrådgiver ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/155367/forskningsraadgiverhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/155367/forskningsraadgiverAvdeling: Psykologisk institutt
Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 26. august 2018
]]>
Thu, 09 Aug 2018 00:00:00 GMTThu, 05 Jul 2018 10:06:38 GMT26. august 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo er Norges største samfunnsvitenskapelige fagmiljø og rangert som nummer to i Norden. Fakultetet har en rekke forskningsmiljøer som er ledende internasjonalt, og har hatt to Nobelprisvinnere. Vi har 460 ansatte og 5300 studenter. Fakultetet tilbyr 22 studieprogram på bachelor- og masternivå, to profesjonsutdanninger og ph.d.-program innenfor syv studieretninger.

]]>
Psykologisk institutt har store ambisjoner for sin forskning, og satser stort på øke andelen eksternt finansierte forskningsprosjekter, spesielt fra EU og NFR, men også fra andre finansieringskilder. Per i dag har instituttet fem prosjekter som er finansiert av EUs rammeprogram for forskning, ett forskningsmiljø som er utnevnt av UiO-ledelsen som et verdensledende forskningsmiljø, instituttet er partner i to SFFer, og har i tillegg en rekke NFR-prosjekter.

Ved Psykologisk Institutt, UiO, er det ledig et 2 års vikariat som forskningsrådgiver, SKO 1434. Stillingen inngår i administrasjonen ved instituttet og er del av en gruppe på 5-6 personer som jobber med forskningsadministrativ støtte til instituttets forskere. Stillingen inngår også i det forskningsadministrative nettverket ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Denne stillingen har et særskilt fokus på å bistå forskere som søker om ekstern finansiering av sin forskning, samt rådgivning om karriereutvikling for instituttets unge forskere. Forvaltning av kvalitetssystemet for helseforskning vil også inngå i stillingen.

 • Praktisk støtte til forskere som søker om ekstern finansiering fra NFR, EU og andre finansieringskilder. Dette innebærer å arbeide med enkeltforskere og grupper om identifisering av finansieringskilder, søknadsskriving, budsjettering, etc.
 • Bistå instituttets unge forskere i karriereutvikling
 • Arrangere kurs og workshops for å bygge kunnskap hos instituttets forskere om ekstern finansiering av forskning
 • Oppbygning og forvaltning av instituttets rutiner knyttet til håndtering av helseforskning og etikk i forskning, sammen med instituttets faglige ledelse
 • Støtte til instituttets ledelse i strategiutvikling knyttet til ekstern finansiering av forskning

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Gode formuleringsevner, skriftlig og muntlig, i norsk og engelsk.
 • Kunnskap om og erfaring med arbeid knyttet til å bistå forskere i å søke om finansiering av sin forsking. Det er en fordel at du kjenner både til NFR-systemet og EU-systemet.
 • Det er en fordel, men ikke noe absolutt krav, med tidligere erfaring med oppbygning og forvaltning av kvalitetssystem for helseforskning

 

Vi ser etter deg som:

 • Er utadvendt , uredd, humørfylt og trygg
 • Snakker godt med forskere fra ulike land og ulike fagretninger innen psykologi-faget
 • Er en god nettverksbygger
 • Er ansvarlig og selvstendig
 • Er effektiv samtidig som du leverer arbeid av høy kvalitet
 • Liker å jobbe i team og har gode samarbeidsegenskaper
 • Har evne til analytisk og strategisk tenkning, samt til å skape utvikling og resultater

 • Lønn som stillingstittel rådgiver, SKO 1434, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 524 200 og kr. 597 400, avhengig av evt: ansiennitet og kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Tittel: Kontorsjef Birgitte Bøgh-Olsen, tlf. 22845104, e-post: birgitte.bogh.olsen@psykologi.uio.no

]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ Rådgiver ved Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/154809/raadgiver-ved-antibiotikasenteret-for-primaermedisin-asphttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/154809/raadgiver-ved-antibiotikasenteret-for-primaermedisin-aspAvdeling: Institutt for helse og samfunn (HELSAM)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 27. august 2018
]]>
Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 GMTMon, 25 Jun 2018 08:48:23 GMT27. august 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi

baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

 

 

]]>
Institutt for helse og samfunn, rådgiver ved Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP)

Det er ledig en 50 % midlertidig stilling  tom 31.12.2020 (med mulighet for forlengelse), som rådgiver ved Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP).

Antibiotikasenteret for primærmedisin er et kompetansesenter som har som oppgave å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og på den måten redusere utviklingen av antibiotikaresistens i Norge. Senteret er finansiert med midler fra Helsedirektoratet og er lokalisert ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn. Senterets oppgaver er delt inn i tre hovedområder:

Fagutvikling, forskning og kvalitetssikring av antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Informasjonsarbeid rettet mot befolkningen om antibiotika og resistens.

Deltakelse i grunn-, videre- og etterutdanningen av leger og annet helsepersonell.

I forbindelse med regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens har ASP som et ledd i å få ned forbruket av antibiotika blant annet fått i oppdrag å drive intervensjoner mot alle sykehjem i Norge – RASK – Riktigere antibiotikabruk i sykehjem kommunene.

Vi er på jakt etter en person med interesse for fagutvikling og formidling med gode kunnskaper om antibiotika og resistens som kan koordinere dette arbeidet.

 

 

 • Sentral/nasjonal koordinering av RASK – riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene
 • Kontakt med de regionale kompetansesentrene for smittevern, sykehjem og apotek i de ulike fylkene.
 • Innhente salgsdata fra apotek som grunnalg for utvikling av rapporter
 • Arrangere og lede konferanser samt holde presentasjoner og lede plenumsdiskusjoner
 • Administrativ støtte og koordinering av forskningsprosjekter knyttet til ASP
 • Formidling
 • Støtte og avlasting av administrativ leder ved senteret
 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå, fortrinnsvis innen medisin, sykepleie eller farmasi, men realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Videre er det ønskelig med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.
 • God kjennskap til fagområdet er ønskelig
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk kreves
 • Erfaring fra prosjektledelse/prosjektarbeid vektlegges

Vi søker en person som er engasjert, selvstendig og serviceinnstilt og som kan jobbe systematisk og ta initiativ, er kreativ og utviklingsorientert og samarbeider godt på alle nivå.

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Selvstendig med gode samarbeidsevner
 • Effektiv med stor arbeidskapasitet
 • Strukturert, allsidig og fleksibel
 • Evne til å skape fremdrift og resultat
 • Lønn fra kr. 488.500,- til kr. 565.500,- avhengig av ansiennitet og kompetanse, i stilling som rådgiver (SKO 1434)
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Midlertidig tilsetting i 50% stilling til 31.12.2020, med mulighet for forlengelse
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Mulighet for trening i arbeidstiden og andre velferdsordninger
 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad  med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

For spørsmål om stillingen:

Seniorrådgiver  Siri Jensen, tel: +47-22850655,   e-post:siri.jensen@medisin.uio.no

For spørsmål om søknadsprosessen:

Personalrådgiver Åse R. Halfstad, tlf: +47-22850508 e-post: a.r.halfstad@medisin.uio.no

]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ Seksjonssjef forvaltning og intern støtte ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/155114/seksjonssjef-forvaltning-og-intern-stoettehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/155114/seksjonssjef-forvaltning-og-intern-stoetteAvdeling: Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT
Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 27. august 2018
]]>
Wed, 01 Aug 2018 00:00:00 GMTFri, 29 Jun 2018 11:45:06 GMT27. august 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo og universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

 

 

]]>
Vi har for tiden ledig en stilling som seksjonssjef ved USIT. I forbindelse med organisasjonsjusteringer som trer i kraft 1. september, blir to eksisterende seksjoner i Underavdeling for Stab og støtte slått sammen til en ny seksjon; Seksjon for forvaltning og intern støtte. Den som ansettes skal lede denne.

Seksjonen har ansvar for forvaltningsoppgaver og administrative støttefunksjoner innenfor innkjøp, kontrakter, CRM-system, personal- og informasjonsarbeid samt øvrig lederstøtte. 

Det forventes at seksjonssjefen er pådriver og operativt utfører utviklingsarbeid innenfor seksjonens arbeidsfelt. 

 • Faglig-, administrativ- og personalledelse av seksjonen
 • Strategisk planlegging og koordinering av seksjonens arbeid og kompetanseutvikling
 • Admininstrasjon og tilrettelegging for USITs oppdragsvirksomhet, herunder bistå i kontraktsarbeid
 • Koordinering av kategoriansvaret for innkjøp innen IT på UiO
 • Deltagelse/ledelse av prosjekter/arbeidsgrupper innenfor og utenfor seksjonens fagområder
 • Ressurs- og økonomistyring av seksjonen
 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med ledelse av medarbeidere og ledelsesoppgaver (personaloppfølging og personalutvikling), evne til å motivere og koordinere medarbeidere, tjenesteleveranse og tjenesteutvikling
 • Dokumentert kompetanse med relevans for flere av seksjonens ansvars- og arbeidsområder, herunder god kjennskap til innkjøp i offentlig sektor og erfaring med CRM-systemer
 • Erfaring fra kontraktsarbeid
 • Erfaring fra utviklings- og endringsarbeid innen seksjonens arbeidsfelt
 • Generell IT-kompetanse
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

I vurderingen av søkerne vil det også bli lagt vekt på

 • Erfaring fra digitalisering av administrative prosesser og oppgaver
 • Erfaring fra offentlig sektor
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Strukturert og effektiv
 • Selvstendig
 • Fleksibel og positiv
 • Initiativrik og engasjert
 • Lønn som seksjonssjef i kode 1211 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 754 900 og kr 922 300, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Stabsdirektør Lill Rasmussen Mardal (tlf. +47 46616053, l.r.mardal@usit.uio.no)

]]>
1211 Seksjonssjef
<![CDATA[ Arealkoordinator ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/156040/arealkoordinatorhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/156040/arealkoordinatorAvdeling: Fakultetsadministrasjonen MN
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 27. august 2018
]]>
Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 GMTMon, 06 Aug 2018 14:38:37 GMT27. august 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene. Fakultetets virksomhet dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning og ligger i front i Europa på flere områder. Fakultetet driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og har 800 doktorgradskandidater, 600 vitenskapelig ansatte og 470 teknisk/ administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Fakultetsadministrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

]]>
Universitetets visjon for sin eiendomsmasse er å skape rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo. MN fakultetet disponerer et areal på ca 155.000 m2 og står overfor betydelige endringer både faglig og strukturelt de nærmeste årene bla. ved et nytt bygg for Livsvitenskap hvor flere av fakultetets fagmiljøer skal samles.

Vi søker arealkoordinator (rådgiver/seniorrådgiver) for optimal forvaltning, utvikling og anvendelse av fakultetets arealer.

Du vil ha et tett grensesnitt til fakultetsledelsen, og vil være en viktig diskusjonspartner innen planarbeid og eiendomsforvaltning. Du får ansvar for relevante datagrunnlag, analyser og beslutningsgrunnlag.

Arealkoordinator inngår i økonomiseksjonen hvor også fakultetets innkjøpere er organisert. Utviklingen av et helhetlig arbeid innen arealforvaltning er sentralt i stillingen, og samarbeid med økonomer, innkjøpere og forskningsadministrasjon vil være viktig for å lykkes. Videre har stillingen stor kontaktflate på alle underenheter.

 • Saksbehandler/utreder for arealplanlegging og -disponering
 • Holde oversikt over fakultetets arealer og bidra til optimal anvendelse av disse
 • Bidra til implementering og forvaltning av ny husleieordning
 • Være bindeledd og sikre gode prosesser mellom institutter, fakultet og universitetets eiendomsavdeling
 • Bidra til gode løsninger på endringsønsker fra fakultetet som helhet og for enhetene, herunder ansvar for enhetenes søknader om arealtiltak til eiendomsavdelingen
 • Holde oversikt over og koordinere igangværende arealprosjekter
 • Være fakultetets representant i brukergrupper om arealtiltak
 • Arealansvarlig for fakultetsadministrasjonens interne arealer.
 • Bidra i planlegging av flytting til livsvitenskapsbygget og planer for nedre Blindern etter denne flyttingen.
 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende en bachelorgrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • God bygningsteknisk innsikt
 • Forståelse for økonomi
 • Kjennskap til offentlig sektor eller universitetssektoren er en fordel  

God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

For seniorrådgiverstillingen kreves relevant utdanning på masternivå. Videre kreves dokumenterte resultater fra tidligere arbeidsforhold på et avansert nivå innen stillingens ansvarsområder.

Vi ønsker oss en person som:

 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Er analytisk
 • Tar initiativ og er løsningsorientert
 • Har god helhetsforståelse
 • En interessant og utfordrende stilling hvor du vil få en nøkkelfunksjon i forhold til fakultetets framtidige eiendomsforvaltning
 • Lønn som rådgiver stillingskode 1434, 544 400 – 607 700 / seniorrådgiver stillingskode 1364, 576 100 – 658 300 fastsettes etter individuell vurdering avhengig av erfaring og kompetanse
 • Gode velferdsordninger
 • Rett kandidat vil få en viktig rolle i en IA-bedrift med et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø. Du vil få fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse.
 • En kortfattet søknad hvor du beskriver din motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Seksjonssjef Ann Hilde Nes, telefon 930 17 100 eller e-post: a.h.nes@mn.uio.no

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt personalkonsulent Therese Ringvold, telefon 22 85 16 06, e-post: therese.ringvold@mn.uio.no

]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ 3 Driftsingeniører - bygningsdrift ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/154367/3-driftsingenioerer-bygningsdrifthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/154367/3-driftsingenioerer-bygningsdriftAvdeling: Eiendomsavdelingen
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 28. august 2018
]]>
Sat, 04 Aug 2018 00:00:00 GMTWed, 13 Jun 2018 17:22:22 GMT28. august 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472.000 m2 egne og 115.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab

]]>
Eiendomsavdelingen (EA) arbeider hele tiden med ytterligere profesjonalisering av egen virksomhet. Innenfor bygningsdrift betyr det blant annet at vi har utarbeidet tjenestebeskrivelser der omfanget av EAs leveranse og servicenivå er godt beskrevet, og vi har spesialisert vårt driftspersonell innen teknisk bygningsdrift og brukerservice. Vi har tatt i bruk FDV-system for innmelding og oppfølging av brukerhenvendelser og internkontroll av eiendommene, og vi arbeider med å legge inn vedlikeholdsplaner. Alt vårt driftspersonale har en smarttelefon som arbeidsverktøy. Vi arbeider systematisk med energiledelse, klima- og miljøtiltak, driftsoptimalisering av tekniske anlegg, digitalisering og langsiktig verdibevarende vedlikehold.

For å lykkes med dette arbeidet har vi opprettet tre driftsingeniørstillinger, en på hvert av tre driftsområder, slik at vi kan tilføre ytterligere teknisk fagkompetanse.

Som driftsingeniør i Drifts- og vedlikeholdsavdelingen, seksjon for Bygningsdrift, vil du være en fagteknisk ressurs for driftspersonalet for primært for eiendomsporteføljen i driftsområdet, men også gi bistand til de øvrige områdene. Driftsingeniøren vil planlegge driftstiltak basert på vedlikeholdsplaner og bistå driftspersonalet i tekniske spørsmål, tilbudsinnhenting og prosjektgjennomføring. Du vil ha en sentral rolle når driftsområdet overtar driften av arealer som har vært oppgradert i et prosjekt. Stillingen har ikke lederansvar/ arbeidsledelse, og du rapporterer til områdeleder.

 • Utarbeide driftsplaner
 • Utarbeide forslag til løsninger med tilhørende estimater for driftstiltak og løpende vedlikeholdstiltak
 • Bistå driftspersonalet i anskaffelser av ressurser og materiell til tiltakene og i oppfølging av leverandør
 • Holde oversikt over planlagt vedlikehold og befaringer i FDV-systemet
 • Etablere, oppdatere og dokumentere driftsrutiner og arbeidsprosesser
 • Følge opp prosjekter ved «overlevering til drift» inkludert loggføring av feil og mangler
 • Sikre realisering av gevinster (iht. gevinstsikringsdokumentet) ved ferdigstilte prosjekter
 • Følge opp at UiOs ambisjoner fra Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten nås i området
 • Andre driftsrelaterte oppgaver må påregnes
 • Det kreves teknisk utdannelse på høyskole-/universitetsnivå minimum tilsvarende bachelornivå, fortrinnsvis innen Bygg eller Klima, energi og miljø. Spesielt godt kvalifiserte søkere med Teknisk fagskole kan bli vurdert.
 • Det kreves erfaring fra drift og vedlikehold av kompleks og teknisk avansert bygningsmasse
 • Det kreves erfaring med bruk av SD-anlegg/FDV-system
 • Det er en fordel med prosjekterfaring
 • Det er en fordel med kjennskap til offentlige anskaffelser

Vi søker en proaktiv og utviklingsorientert driftsingeniør med høy gjennomføringsevne. Din arbeidsform preges av systematikk og ryddighet, samtidig som du er opptatt av effektivitet og optimalisering. Du har fokus på samarbeid og evner å arbeide i team, men du er også selvstendig og tydelig. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk en forutsetning.

 • Hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stilling i en IA-bedrift
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som overingeniør (SKO 1087) i lønnsspenn mellom kr. 517.000 – 600.200,-
 • Trening i arbeidstiden
 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med seksjonssjef Steffen Hellesøe, tlf 40403554.

]]>
1087 Overingeniør
<![CDATA[ Prosjektleder og plankoordinator for utstillinger ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/155833/prosjektleder-og-plankoordinator-for-utstillingerhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/155833/prosjektleder-og-plankoordinator-for-utstillingerAvdeling: Kulturhistorisk museum
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 29. august 2018
]]>
Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 GMTWed, 25 Jul 2018 10:46:24 GMT29. august 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo er et av landets største kulturhistoriske museer, og er både et museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, antikksamling fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

]]>
Kulturhistorisk museum er Norges best besøkte museum med over 500.000 besøkende på Vikingskipshuset og over 75.000 på Historisk museum. Vi er inne i en spennende tid med å skape et nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy og modernisere de faste utstillingene på Historisk museum. Museet har i dag 15 faste utstillingsflater og vi åpnet 8 nye utstillinger i 2017.

Vi har ledig en fast stilling som prosjektleder ved Kulturhistorisk museum, med ansvar for å koordinere museets prosjekt- og planarbeid for utstillinger. Du vil ha en sentral rolle i samarbeidet på tvers av seksjoner og avdelinger i forbindelse med gjennomføringen av museets utstillingsprogram. I tillegg vil du selv være prosjektleder for enkelte utstillinger.

Er du en ambisiøs og erfaren prosjektleder som motiveres av å kombinere planarbeid, operativ prosjektledelse og teambygging? Da kan nettopp du være personen vi søker etter. Du jobber strukturert og kan håndtere et høyt tempo og mange oppgaver. Du liker å samarbeide med andre og bidrar til gode prosesser og dyktige team.

Stillingen er nyopprettet og plassert i Utstillings- og publikumsseksjonen. Seksjonen har 20 fast ansatte som jobber med formidling, utstillingsproduksjon, arrangementer, kommunikasjon, fototjenester og undervisning.

Stillingen er todelt. Som plankoordinator vil du ha ansvar for å koordinere museets utstillingsplaner og sørge for at museet til enhver tid har en oppdatert utstillingsplan. Du skal følge opp interne og eksterne prosjektledere slik at museet gjennomfører sine utstillingsplaner og -ambisjoner innenfor tidsrammer og budsjett, og du vil være kontaktperson mot ulike samarbeidspartnere, som universitetets eiendomsavdeling. Som prosjektleder vil du også ha ansvar for egne utstillingsprosjekter.

En viktig suksessfaktor i stillingen er å legge til rette for at ansatte på tvers av seksjoner og fag samarbeider godt i team for å oppnå spennende og faglig gode utstillinger som treffer publikum. 

 • lede og koordinere museets utstillingsprosjekter og planarbeidet i forbindelse med disse (planlegging, tilrettelegging, fremdrift, administrasjon, logistikk, forsikringer, innkjøp, etc)
 • oppfølging og koordinering av prosjektledere
 • sikre god gjennomføring av utstillingsprosjekter innenfor tidsramme og budsjett
 • videreutvikle museets rutiner for prosjektoppfølging og for prosjektledelse av utstillinger
 • følge opp vedlikehold av museets faste utstillinger
 • fasilitere museets utstillingsplaner og være sekretær for museets innstillende organ for utstillingsprogram
 • bygge opp ekspertkompetanse innenfor prosjektledelse og planarbeid
 • andre løpende utstillingsrelaterte oppgaver
 • stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende master. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • minimum 3 års arbeidserfaring fra utstillingsarbeid
 • erfaring med prosjektledelse av store og komplekse produksjoner
 • god forståelse for kulturhistorie og museets fagområder
 • erfaring med bruk av digitale verktøy for prosjektarbeid, anskaffelser, saksbehandling, m.m.
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • erfaring fra kuratorisk arbeid
 • gode IKT- ferdigheter
 • evne til å tenke nytt om utstillinger og hva utstillinger vil kunne være
 • en "teamplayer" som evner å motivere andre og bygge gode relasjoner
 • mål- og resultatorientert
 • organisert og leveransedyktig i forhold til frister og budsjetter
 • høy arbeidskapasitet og godt humør
 • lønn som prosjektleder (stillingskode 1113) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 597 400 og kr 658 300, avhengig av erfaring og kompetanse
 • et faglig stimulerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Søkere som innkalles til intervju vil bli bedt om å oppgi 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Seksjonssjef Biljana Topalova-Casadiego, tlf: 22 85 99 69 / 48 13 83 01, e-post: biljana.topalova-casadiego@khm.uio.no

]]>
1113 Prosjektleder
<![CDATA[ 3 driftsteknikere - eiendomsdrift ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/156006/3-driftsteknikere-eiendomsdrifthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/156006/3-driftsteknikere-eiendomsdriftAvdeling: Eiendomsavdelingen
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 29. august 2018
]]>
Wed, 08 Aug 2018 00:00:00 GMTSat, 04 Aug 2018 10:54:36 GMT29. august 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472.000 m2 egne og 115.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab

]]>
Eiendomsavdelingen arbeider hele tiden med å bli enda mer profesjonell. Innenfor bygningsdrift betyr det blant annet at vi har; utarbeidet tjenestebeskrivelser som beskriver vårt leveranse- og servicenivå, vi har spesialisert vårt driftspersonell innen teknisk bygningsdrift og brukerservice, vi har tatt i bruk FDV-system for innmelding og oppfølging av brukerhenvendelser og internkontroll av eiendommene, og at alle våre driftsledere og –teknikere har en smarttelefon som arbeidsverktøy. Vi arbeider også systematisk med energiledelse.

Som driftstekniker vil du ivareta alle typer drifts- og vedlikeholdsoppgaver på bygningene og serviceoppgaver til brukerne. Du vil i hovedsak arbeide med forebyggende vedlikehold på bygninger og tekniske anlegg, spesielt varme- og ventilasjonsanlegg, og service og vaktmesterfunksjoner.

Stillingene er underlagt områdeleder, mens driftsteknikeren på oppgaver rapporterer til driftsleder. Stillingenes funksjon, oppgaver og områdetilhørighet kan bli endret ved behov.

 • Gjennomføre forebyggende og korrektivt vedlikehold på anlegg innen fagområdet
 • Utføre driftstekniske arbeidsoppgaver
 • Dokumentere internkontroll m.m. i UiOs FDV-system
 • Bistå med brukerserviceoppgaver og utføre forefallende oppgaver ved behov
 • Bistå i eller gjennomføre mindre tverrfaglige prosjekter knyttet til bygningsdrift
 • Gi faglige innspill på tekniske løsninger
 • Mester- eller fagbrev innen VVS eller elektro er en fordel
 • Søkere med fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer eller med fagbrev som byggdrifter vil bli vurdert.
 • Dokumentert relevant praktisk erfaring vil bli tillagt vekt
 • God IT-kompetanse og erfaring med FDV-system, SD-anlegg eller andre IKT-systemer for eiendomsdrift vil bli tillagt særlig vekt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning

Vi søker deg som samarbeider godt og bidrar til et hyggelig arbeidsmiljø. Du kan både se og lage gode løsninger. Du er systematisk og ryddig. Det er viktig for oss at du er initiativrik og samvittighetsfull i ditt arbeid. Stillingen krever at du har normalt god helse til å gjennomføre oppgavene.

Personlig egnethet for stillingen vil bli spesielt vektlagt.

 • Hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes som stillingskode 1136 Driftstekniker i lønnsspenn mellom 403.200 - 442.400 kr avhengig av kompetanse/erfaring
 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Vi behandler kun komplette søknader. Med det menes fullstendig utfylt søknad/CV med vedlagte vitnemål og attester.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Avdelingsleder Pål Fredrik Bugge, mob. 970 71 715.

]]>
1136 Driftstekniker
<![CDATA[ Kommunikasjonsdirektør søkes til avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/154248/kommunikasjonsdirektoer-soekes-til-avdeling-for-kommunikasjon-og-samfunnskontakthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/154248/kommunikasjonsdirektoer-soekes-til-avdeling-for-kommunikasjon-og-samfunnskontaktSpråk: Bokmål
Søknadsfrist: 30. august 2018
]]>
Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 GMTTue, 12 Jun 2018 09:43:02 GMT30. august 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

 

 

 

]]>
Universitetet i Oslo (UiO) søker direktør for nyopprettede avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. Den som ansettes får ansvaret for å utvikle og lede avdelingen. Vi ser etter en person med solid erfaring i å lede kommunikasjonsmedarbeidere og skape en kultur for samarbeid.

UiO er det eldste og høyest rangerte universitetet i Norge og er et europeisk ledende universitet.  Direktøren får en viktig rolle i arbeidet med å sikre at kommunikasjon og samfunnskontakt bidrar til at UiOs samfunnsoppdrag ivaretas og er godt kjent i samfunnet.

Direktøren får et overordnet ansvar for strategisk og operativ kommunikasjon, eksternt og internt ved UiO. Ansvaret inkluderer

blant annet profilering, posisjonering, arrangementer, samfunnskontakt, samt presse- og mediehåndtering. Andre prioriterte områder er å utvikle relasjoner og kommunikasjon med viktige målgrupper, samt koordinere og utvikle UiOs sentrale kommunikasjonskanaler- og oppgaver. En viktig målsetting for den nye avdelingen er å styrke den kommunikasjonsfaglige støtten til UiOs fakulteter og museer og styrke arbeidet med innholdsproduksjon for UiOs prioriterte kommunikasjonskanaler.

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt består av til sammen 34 medarbeidere fordelt på to seksjoner og en gruppe/stab. Direktøren vil få direkte personalansvar for 6 personer.

 • Overordnet ansvar for UiOs strategiske og operative kommunikasjonsarbeid
 • Faglig og administrativ ledelse av avdelingen
 • Kommunikasjons- og medierådgiving til UiOs ledelse
 • Redaktøransvar for UiOs kommunikasjonskanaler
 • Legge til rette for samarbeid med relevante myndigheter
 • Fasilitere samarbeid med næringsliv og andre eksterne aktører i inn- og utland
 • Lede UiOs kommunikasjonsnettverk
 • Deltakelse i universitetsdirektørens ledergruppe og i UiOs sentrale beredskapsledelse

Aktuelle søkere bør ha relevant utdanning på masternivå og solid kommunikasjonsfaglig erfaring, fortrinnsvis fra større, kompleks virksomhet. Solid relevant ledererfaring og gode nettverk innen media, samfunnsliv og politikk vil bli vektlagt. Ideelle kandidater har et stort engasjement for utdanning og forskning, kjenner godt til universitetssektoren og forholdet mellom akademia og samfunn.

Vi ser etter en person som er nytenkende og har gode relasjons- og dialogferdigheter; en som lett bygger tillit og som er god til å skape engasjement hos medarbeidere og samarbeidspartnere. God gjennomføringskraft er en nødvendig forutsetning i utøvelsen av rollen.

 • Lønn som avdelingsdirektør kode 1060 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 850 000 og kr 1 050 000, avhengig av evt: ansiennitet og kompetanse
 • Gode velferdsordninger og god pensjonsordning

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: Snarest og senest 30. august.

For å søke  stillingen (opplasting av søknad og CV) trykk her. 

For spørsmål kontakt ISCO Group ved Geir Fottland eller Beate Ottem Svanes på tlf. 22 06 87 00 eller post@iscogroup.no

]]>
1060 Avdelingsdirektør
<![CDATA[ Studentambassadører for UiO ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/156233/studentambassadoerer-for-uiohttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/156233/studentambassadoerer-for-uioAvdeling: Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon
Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 2. september 2018
]]>
Tue, 21 Aug 2018 00:00:00 GMTTue, 14 Aug 2018 13:56:55 GMT2. september 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

 

Avdeling for fagstøtte har ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen forskning, utdanning og kommunikasjon. Avdelingen har 7 seksjoner; Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering, Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning, Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon, Seksjon for opptak og tilrettelegging, Seksjon for samfunnskontakt og arrangementer, Seksjon for studieadministrative datasystemer og Sentralbord for UiO.

]]>
Er du en god formidler? Vil du motivere elever i videregående skole til å ta høyere utdanning?

UiO søker engasjerte studentambassadører som ønsker å rekruttere gode studenter til universitetet.

 • Representere UiO på skolebesøk og utdanningsmesser rundt om i Norge
 • Informere om studier ved UiO, karrieremuligheter og studenttilværelsen gjennom presentasjoner og samtaler
 • Rekruttere gode studenter til UiO og motivere unge til å ta høyere utdanning
 • Bistå med student- og søkerrettede arrangementer, som for eksempel Åpen dag og studiestart

Som studentambassadør møter du potensielle søkere på videregående skoler og utdanningsmesser over hele landet. Årlig besøker UiOs studentambassadører rundt 300 skoler og 15 utdanningsmesser i Norge. På et skolebesøk vil du som regel være den eneste representanten for UiO, mens du på messer vil du være en del av et team på 3-5 personer.

Jobben er sesongbetont. I høysesongen i januar og februar må du påregne å være bortreist i minst én uke i strekk i forbindelse med messe- eller skolebesøksturné, og i forbindelse med studiestart må du påregne å jobbe i 1-2 uker. Resten av året (høst og vår) velger du selv hvor mange oppdrag du ønsker å ta på deg. Arbeidsperioden går fra september 2018 til september 2019. Forventet arbeid i perioden vil samlet utgjøre mellom 5 og 8 uker.

 • Du er UiO-student og har minst ett år igjen av studiene
 • Du er utadvendt, engasjert og liker å formidle
 • Du kan delta i obligatorisk opplæring i uke 38 og 39 (17.-28. september) samt hele fredag og lørdag i uke 41 (12. og 13. oktober). Opplæringen er delt inn i bolker på 2-7 timer per dag, og du må derfor påregne noe undervisningsfravær
 • En utfordrende, interessant og sosial jobb som lett lar seg kombinere med studier
 • Lønn etter timekontrakt som konsulent stillingskode 1065 utgjør kr 187,90 pr. time (tilsvarende kr 366 800 pr. år). Reiseutgifter og kostgodtgjøre­lse på reise etter statens satser.
 • Grundig og betalt opplæring i bl.a. UiOs studietilbud og formidlingsteknikk

Søknad med CV og eventuelle spørsmål om stillingen kan sendes til Morten Aase Løver på e-post m.a.lover@admin.uio.no

Søknadsfrist er søndag 2. september.

]]>
1065 Konsulent
<![CDATA[ Teknisk tegner ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/156242/teknisk-tegnerhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/156242/teknisk-tegnerAvdeling: Eiendomsavdelingen
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 4. september 2018
]]>
Tue, 14 Aug 2018 00:00:00 GMTTue, 14 Aug 2018 15:49:55 GMT4. september 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 119.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab

 

 

]]>
Universitetets eiendomsmasse er registrert og vedlikeholdes i arealforvaltningssystemet Pythagoras Space Manager (DAK-basert). Når Eiendomsavdelingen gjennomfører nybyggings- og rehabiliteringsprosjekter, ombygginger og oppgraderinger i bygningsmassen, er det tegnerne i Forvaltningsseksjonen som holder systemet oppdatert basert på dokumentasjon og tegninger fra prosjektene. Pythagoras holder oversikt over arealbruk og interne leietakere og er kjernen i beregning av internhusleie. Systeminformasjonen danner også grunnlaget for renholdsplaner og for rapportering av universitetets arealer til DBH og Statens lokaler.

Teknisk tegner rapporterer til gruppeleder.

 • Bygge og vedlikeholde modeller i Pythagoras SM (opplæring vil bli gitt)
 • Følge opp og sikre at ombygginger blir registrert i Pythagoras
 • Bidra i arealrapportering
 • Bistå ved beregning av internhusleie
 • Bidra i arbeidet med å videreutvikle bruken av Pythagoras og å sikre gode rutiner
 • Bistå andre enheter i Eiendomsavdelingen ved behov
 • Det kreves utdanning som teknisk tegner. Relevant realkompetanse kan erstatte
 • utdanningskravet
 • Det kreves erfaring fra arbeid med AutoCAD og Excel samt generelt gode IT-ferdigheter
 • Erfaring fra eiendomsbransjen er ønskelig
 • Kjennskap til relevante norske standarder er ønskelig

Vi søker deg som er selvgående og initiativrik. Du samarbeider godt med andre og har en utpreget serviceinnstilling. Det er også viktig at du arbeider strukturert og nøyaktig.  God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning.

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø i nye, moderne lokaler
 • Stillingen lønnes i SKO 1085 Avdelingsingeniør, i lønnsspennet kr 428 500 – 472 300, avhengig av kompetanse og erfaring
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og mulighet for gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Gruppeleder Hanne Liaaen Haslerud på tlf. 90 88 94 93.

]]>
1085 Avdelingsingeniør
<![CDATA[ Frontend-utviklere ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/156494/frontend-utviklerehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/156494/frontend-utviklereAvdeling: Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT
Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 4. september 2018
]]>
Tue, 21 Aug 2018 00:00:00 GMTTue, 21 Aug 2018 13:45:10 GMT4. september 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo og universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

]]>
Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) søker to frontend-utviklere som skal inngå i teamet som utvikler IT-løsninger for landets universitetsmuseer.

Universitetsmuseene i Norge har ansvaret for forvaltningen (digitalisering, registrering, lagring, deling) av store vitenskapelige samlinger av kulturhistoriske gjenstander (sverd, nåler, spyd, osv.) og naturhistoriske objekter (planter, insekter, pattedyr osv.).

De som ansettes vil primært jobbe med utvikling og vedlikehold av universitetsmuseenes ulike web-baserte brukergrensesnitt, men vil også bidra til 2.- og 3.-linje brukerstøtte av løsningene som utvikles og utvikling av kode på back-end. Det primære utviklingsverktøyet på frontend er TypeScript/JavaScript med støtteteknologier som React, Redux og RxJS.

Stillingene er faste og inngår i Gruppe for datafangst og samlingsforvalting (DS) i Underavdeling for IT i forskning (ITF) ved USIT.

USIT benytter DevOps og smidig utvikling som arbeidsmetodikk i utviklingsprosjekter.

Vi oppfordrer nyutdannede til å søke.

 • Utvikling og vedlikehold av web-baserte brukergrensesnitt (applikasjoner)
 • Teste, overvåke og feilrette applikasjonene som utvikles
 • 2.- og 3.-linjestøtte av applikasjonene som må fungere 24/7
 • Tett kommunikasjon og samarbeid med brukere om utviklingen av applikasjonen
 • Teamarbeid og deltagelse i utviklingsprosjekt
 • Utdanning på universitets- eller høgskolenivå innen informatikk/ informasjonsvitenskap. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • God kunnskap om, eller erfaring med, JavaScript (må kunne dokumenteres)
 • Erfaring med, eller god kjennskap til, React, RxJS og/eller Redux
 • Erfaring med utvikling og drift under Linux

Videre vil det bli lagt vekt på:

 • Kunnskap om, eller god kjennskap til, TypeScript
 • Erfaring med utvikling og drift av webapplikasjoner som kommuniserer via REST-APIer med bakenforliggende backend-løsninger og databaser
 • Erfaring med utvikling og drift av robuste løsninger og løsninger med høy ytelse
 • Har oppnådd resultater innen utvikling og drift i team
 • God kjennskap til teknologier for automatisert bygging, testing og produksjonssetting av integrerte løsninger (GitLab, Jenkins)Kunnskap om HTML5 og CSS
 • God kjennskap til en eller flere av følgende: Oracle, PostgreSQL, Elasticsearch, Jira, Git, Ansible, Docker
 • Evne til å sette seg inn i ny teknologi, utfordrende oppgaver og komplekse problemstillinger
 • En søknad som gir en god beskrivelse av søkeren i forhold til egne ambisjoner og utlysningstekstens beskrivelse av arbeidsoppgaver og kompetansekrav
   
 • Ansvarsbevisst og resultatorientert
 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid, på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Faglige utfordringer i et framtidsrettet teknologisk miljø
 • Trivelig arbeidsmiljø preget av fokus på samfunnsnytte og åpenhet
 • Lønn som overingeniør (stillingskode 1087) eventuelt senioringeniør (stillingskode 1181) etter det offentlige regulativ i lønnsspenn kr 524 200 (ltr. 60) –  607 700 (ltr. 68) (overingeniør) eller kr 607 700 (ltr. 68) – 754 900 (ltr. 78) (senioringeniør) per år. 
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med boliglån og gode forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • Sentrumsnært arbeidssted på Blindern/Forskningsparken i Oslo, nær knutepunkt for trikk og T-bane

For å komme i betraktning til senioringeniørstilling kreves betydelig erfaring med teknologiene som etterspørres i kvalifikasjonskravene (TypeScript, JavaScript, React, Redux, RxJS og Linux). Videre må man ha evne og vilje til å lede utviklingsprosjekt og kunne arbeide selvstendig med utfordrende utviklingsoppgaver.

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Gruppeleder Jarle Ebeling, tlf 22852841

]]>
1181 Senioringeniør
<![CDATA[ Utvikler hos GBIF-Norge ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/155722/utvikler-hos-gbif-norgehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/155722/utvikler-hos-gbif-norgeAvdeling: Naturhistorisk museum
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 9. september 2018
]]>
Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 GMTTue, 17 Jul 2018 10:05:48 GMT9. september 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Naturhistorisk museum (NHM) består av Botanisk hage og museumsbygningene på Tøyen og samlingsmagasinene på Økern. Forskning, samling og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver. Vi er Norges største naturhistoriske museum og har 6,2 millioner naturvitenskapelige objekter. NHM er en del av Universitet i Oslo. Museet har ca 150 ansatte, hvorav ca. 60 er ansatt i vitenskapelige stillinger.

]]>
Ved Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo er det ledig en midlertidig stilling frem til 31. desember 2019 som overingeniør med kompetanse i programvare-utvikling og åpen publisering av biologiske forskningsdata. Stillingen er knyttet til den norske nasjonale noden for Global Biodiversity Information Facility (GBIF) og til museets forskningsgruppe for Geo-økologi (GEco). Museets forskningsseksjon har ansvar for museets naturvitenskapelige samlinger, for undervisning, veiledning, formidlingsvirksomhet, grunnforskning og anvendt forskning innenfor de fagområdene museet dekker.

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) er en internasjonal organisasjon som arbeider for standardisert og åpen tilgang til biologiske forskningsdata (artsdata) online og fritt tilgjengelig for alle. GBIF ble etablert i 2001 etter et vedtak i OECD i 1999. Norge ble medlem av GBIF i 2004 og den norske GBIF-noden har vært plassert ved museet siden etablering i 2005. GBIF-Norge leverer en bred nasjonal forskningsinfrastruktur som omfatter publisering av artsdata fra flere enn 30 norske datanoder og flere enn 200 databaser i Norge. Museet har et spesielt nært samarbeid med Artsdatabanken i Trondheim for nasjonal deltagelse i GBIF, drift av GBIF-noden og dataflyt for artsdata inn til Artskart (Norwegian Species Map Service).

Den som blir tilsatt i stillingen vil ha operativt ansvar for GBIF-nodens hjelpdesk med fokus på support til norske data-noder, institusjoner og forskere med gjennomføring av åpen internasjonal deling av biologiske forskningsdata og artsdata fra miljøforvaltningen i Norge. Det vil også ligge noe programvareutvikling til stillingen med fokus på bredt internasjonalt samarbeid om felles løsninger sammen med utviklere ved GBIF-noder i andre land. Noe reiser både i Norge og internasjonalt må påregnes.

Stillingen inneholder svært varierte arbeidsoppgaver. En vesentlig del av arbeidet vil bestå i å bidra med teknisk og faglig forskningsbistand inkludert teknisk veiledning til norske forskere og studenter, samt bidrag til kurs og undervisning innenfor biodiversitetsinformatikk og åpen datapublisering. Andre oppgaver inkluderer vedlikehold og oppdatering av GBIF-nodens websider og utvikling av internasjonale og nasjonale programvareløsninger for å støtte åpen publisering av artsdata. GBIF arbeider med artsdata fra alle organisme-grupper og fra alle økosystemer (terrestrisk, limnisk og marint) og fra alle geografiske lokaliteter globalt. GBIF leverer en global forskningsinfrastruktur som muliggjør det viktigste og mest omfattende faktagrunnlaget for artskunnskap både globalt og nasjonalt i Norge. Oppgaver knyttet til nasjonal formidling av artskunnskap i Norge utføres i et spesielt nært samarbeid med Artsdatabanken.

 • Naturvitenskapelig bakgrunn (mastergrad eller tilsvarende) i informatikk eller innen biologi eller tilsvarende med arbeidserfaring med informatikk og håndtering av forskningsdata.
 • Særlig gode samarbeidsevner, og evne og vilje til å arbeide i et desentralisert internasjonalt team for å levere tekniske support-tjenester.
 • Erfaring med programvareutvikling i åpen kildekode, fortrinnsvis i et Linux/Unix miljø med Git som system for versjonshåndtering (eg. GitHub, GitLab eller tilsvarende).
 • Interesse og evne for å lære koding i de relevante kodespråk som benyttes i GBIF-nettverket (Java, Python, Perl, Ruby, JavaScript, etc.).
 • Erfaring med oppsett av og arbeid med relasjonsdatabaser (PostgreSQL med PostGIS, eller tilsvarende).
 • Evne og vilje til å bidra til GBIF-nodens kurs og undervisningsoppgaver.
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne, både på norsk og engelsk.

 

Følgende tilleggs-kvalifikasjoner vil telle positivt:

 • Erfaring med og/eller god forståelse av digitale datasystemer for artsdata.
 • Kjennskap til de vanligste nasjonale og internasjonale standarder og protokoller for utveksling, publisering og arkivering av artsdata, inkludert Darwin Core og andre standarder fra Biodiversity Information Standards (TDWG).
 • Erfaring med tilrettelegging og åpen publisering av artsdata i GBIF eller tilsvarende formidling av åpne forskningsdata.
 • Erfaring med metadata standarder og formater for beskrivning av datasett (GBIF benytter Ecological Metadata Language, EML, for a beskrive datasett).
 • Erfaring med Elasticsearch eller tilsvarende for å optimalisere søk på tvers av datasett som inkluderer norske artsdata.
 • Erfaring med løsninger for håndtering av store datamengder (e.g. Hadoop).
 • Erfaring med implementering av globalt unike idenifikasjonsnøkler, UUID, DOI eller tilsvarende.
 • Erfaring med JSON-LD, RDF eller tilsvarende dataformater som kan bidra til interoperabilitet mellom ulike data typer.
 • Erfaring med Docker eller tilsvarende for system-virtualisering og Docker Hub for samarbeid med utviklere fra andre GBIF-noder.
 • Evne og vilje for å jobbe i et dynamisk og internasjonalt forskningsmiljø.
 • Det er fordelaktig, men ikke et krav, at søkerne har grunnleggende kunnskap om norsk naturvariasjon.

Søkere som har de ovennevnte kvalifikasjonene vil bli vurdert og rangert på grunnlag av hele bredden av kompetanse som vurderes relevant for stillingen. Den endelige vurderingen vil være en totalvurdering av kvalifikasjoner, personlige egenskaper og egnethet for stillingen. Søkernes erfaringer, faglige kvalifikasjoner og motivasjon, samt samarbeidsevne og evne til selvstendig arbeid vil bli trukket inn i denne vurderingen. Ved vurdering av søkerne til stillingen vil hovedvekten bli lagt på bredden og dybden i relevant kunnskap og erfaring. I bedømmelsen vil det bli lagt spesiell vekt på kompetanse knyttet til stillingens arbeidsområde.

Et viktig formål med stillingen er å sikre en langsiktig oppbygging av kunnskap om håndtering og åpen internasjonal publisering av digitale artsdata. Tilsetting skal fortrinnsvis skje som overingeniør, men tilsetting som senioringeniør kan vurderes dersom den som innstilles fyller kompetansekravene til tilsetting som senioringeniør.

Tilsettingsprosedyrer er regulert i «Regler for tilsetting i tekniske stillinger».

 • Lønn avhengig av kompetanse som overingeniør SKO 1087 (kr 480 600-576 100). For spesielt kvalifiserte søkere kan stillingskode SKO 1181 senioringeniør og høyere lønn vurderes.
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • søknadsbrev med informasjon om utdanning, tidligere stillinger, faglig og (dersom relevant) pedagogisk virksomhet samt administrativ erfaring med hjelpdesk funksjoner. Vi ber også om at søkeren vedlegger en kort beskrivelse av utviklingserfaringer med åpen kildekode, fagfeltet biodiversitetsinformatikk og åpen publisering av forskningsdata, helst i PDF-format. Selve søknaden kan utformes på norsk eller engelsk.
 • CV

 

Søknaden må sendes elektronisk via JobbNorge

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

]]>
1087 Overingeniør
<![CDATA[ Overingeniør i geomatikk ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/155766/overingenioer-i-geomatikkhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/155766/overingenioer-i-geomatikkAvdeling: Naturhistorisk museum
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 9. september 2018
]]>
Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 GMTThu, 19 Jul 2018 14:35:38 GMT9. september 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Naturhistorisk museum (NHM) består av Botanisk hage og museumsbygningene på Tøyen og samlingsmagasinene på Økern. Forskning, samling og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver. Vi er Norges største naturhistoriske museum og har 6,2 millioner naturvitenskapelige objekter. NHM er en del av Universitet i Oslo. Museet har ca 150 ansatte, hvorav ca. 60 er ansatt i vitenskapelige stillinger.

]]>
Ved Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo, er det ledig en fast stilling som overingeniør i geomatikk. Stillingen er knyttet til museets forskningsgruppe for Geo-økologi (GEco).

Geo-økologisk forskningsgruppe (GEco) er en av sju forskningsgrupper ved museets forskningsseksjon. Seksjonen har ansvar for museets naturvitenskapelige samlinger, for undervisning, veiledning, formidlingsvirksomhet, grunnforskning og anvendt forskning innenfor de fagområdene museet dekker. Kjerneelementet i gruppas forskning er modellering av naturmangfoldmønstre (i videste forstand), på ulike skalaer i rom og tid. Virksomheten i gruppa spenner fra beskrivelse og kartlegging av naturtyper til analyse av sammenhenger mellom arters utbredelse og miljøfaktorer, populasjonsbiologisk modellering og utvikling av biostatistiske modeller. Gruppa har ansvar for utvikling av «Natur i Norge» (NiN), Artsdatabankens system for typeinndeling og beskrivelse av natur.

Den som blir tilsatt i stillingen skal først og fremst fylle GEco-gruppas behov for kompetanse og kapasitet innenfor geomatikk, herunder geografiske informasjonssystemer (GIS) og romlige analyser. Inntil 25 % av arbeidskapasiteten kan bli allokert til NHM for øvrig. Den som tilsettes vil ivareta NHMs kontakt med Kartverket/GeoNorge og Norge Digitalt, samt sørge for vedlikehold, oppdatering og utvikling av software (tilrettelegging i QGIS) og hardware (feltpc, GPS-mottaker osv.) som brukes til forskning og undervisning.

GEco-gruppens utvidete oppgaver knyttet til Klima- og miljødepartementets «Kunnskapsløft for naturmangfoldet», samt NHMs kontinuerlige behov for innsamling, lagring, analyse og formidling av geografiske data, medfører behov for langsiktig datahåndtering og kunnskapsoppbygning. Den som tilsettes i stillingen vil få delansvar for NHMs bidrag til utvikling av verktøy for lagring og tilgjengeliggjøring av geografiske data basert på NiN, og for håndtering av NHMs egne NiN-kartdata, inkludert tilrettelegging av slike data for ulike brukergrupper. Den som tilsettes vil også få en rolle i arbeidet med utvikling av metodikk for kontroll av kvalitet i naturtypekart. Stillingen inneholder svært varierte arbeidsoppgaver. En vesentlig del av arbeidet vil være teknisk og faglig forskningsbistand, inkludert teknisk veiledning av studenter og ansatte, samt bidrag til undervisningen (f.eks. til seminarer og dataøvelser). Andre oppgaver, som utvikling av formidlingsmateriale til museets utstillinger, vil også være aktuelle.

I GEco og ved NHM arbeides det med geografiske data på alle skalaer, fra punkt- og linjedata via arealdata (vektordata) til globale klimadata i rasterformat. Vi jobber også med mobile applikasjoner for geografisk datafangst. GEco og NHM jobber for implementering av åpne kildekoder, og foretrekker derfor lisensfrie framfor lisensbaserte systemer.

 • Naturvitenskapelig bakgrunn (Mastergrad eller tilsvarende) i geomatikk e.l.
 • Inngående teoretisk forståelse av digitale geografiske data og datasystemer.
 • Erfaring med romlige analyser i forsknings- og utredningsarbeid.
 • Omfattende brukererfaring med QGIS og ulike typer geodata, deriblant Geovekst-data.
 • Beherske grunnleggende koding i Python, og være interessert i å lære koding i andre relevante kodespråk, f.eks. R.
 • Erfaring med oppsett av og rutiner for lagring i geodatabaser (f.eks. PostgreSQL med PostGIS) og arbeid med relasjonsdatabaser.
 • Kjennskap til de vanligste nasjonale og internasjonale protokoller og standarder for datautveksling (f.eks. Shape, GML, JSON), publisering og arkivering av kartdata, inkludert SOSI og standarder fra Open Geospatial Consortium (OGC).
 • Erfaring med kollegaveiledning i GIS-teknisk oppgaver, eller i undervisnings- og veiledningssammenheng.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, både på norsk og engelsk.

 

Følgende tilleggskvalifikasjoner vil telle positivt:

 • Brukererfaring med programmer og data innen fjernmåling og fjernmålingsanalyser, for eks. bruk av digitale flyfoto, LiDAR og satellittfoto.
 • Kjennskap til 3D-modeller og programvare for flybildetolkning i digitale fotogrammetriske arbeidsstasjoner (DFA).
 • Brukererfaring med digital datafangst i felt (felt-pc, GPS, nettbrett, mobiltelefon m.m.).
 • Erfaring fra arbeid med kartografi.
 • Kjennskap til bruk av og koding i UNIX / LINUX.
 • Stor interesse for GIS-relaterte tekniske utfordringer, samt evne til å jobbe i et dynamisk forskningsmiljø.
 • Fordelaktig, men ikke et krav, å ha noe kunnskap om norsk naturvariasjon (vegetasjon, klima, topografi, arealbruk o.l.).
 • Dokumentert erfaring med bidrag til vitenskapelig publisering gjennom rapporter, artikler etc. teller positivt.

Ved vurdering av søkerne til stillingen vil hovedvekten bli lagt på bredden og dybden i relevant kunnskap og erfaring. Den endelige rangeringen vil bli gjort på grunnlag av en totalvurdering av kvalifikasjoner, personlige egenskaper og egnethet for stillingen. Gode samarbeidsevner, men også evne til selvstendig arbeid, vil bli trukket inn i denne vurderingen.

Et viktig formål med stillingen er å sikre en langsiktig oppbygging av kunnskap om datafangst og håndtering av digitale geografiske data, samt romlige analyser av norsk naturmangfold og sentrale påvirkningsfaktorer. Dette stiller krav til langsiktighet. Motivasjon for, og vilje til, langsiktig kompetanseoppbygging vil derfor bli tillagt stor vekt ved vurderingen av søkerne.

Tilsetting vil fortrinnsvis skje som overingeniør, men tilsetting som senioringeniør er aktuelt dersom søkeren fyller kompetansekravene til denne stillingskategorien. Tilsettingsprosedyrer er regulert i «Regler for tilsetting i tekniske stillinger». Intervju vil bli benyttet i tilsettingsprosessen.

For nærmere opplysninger om NHM og om GEco-gruppa vises det til museets hjemmesider.

 • Lønn fra kr 480 600-576 100 som overingeniør SKO 1087. For spesielt kvalifiserte søkere kan stillingskode SKO 1181 senioringeniør og høyere lønn vurderes.
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • Søknadsbrev med informasjon om utdanning; tidligere stillinger; vitenskapelig, faglig og pedagogisk virksomhet samt administrativ erfaring. Søknaden kan utformes på norsk eller engelsk.
 • Vi ber også om at søkeren vedlegger en fullstendig liste over utviklingserfaringer innen geomatikk.
 • CV

 

Søknaden må sendes elektronisk via JobbNorge

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

]]>
1087 Overingeniør
<![CDATA[ Direktør for forskningsadministrasjon ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/154920/direktoer-for-forskningsadministrasjonhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/154920/direktoer-for-forskningsadministrasjonSpråk: Bokmål
Søknadsfrist: 10. september 2018
]]>
Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 GMTTue, 26 Jun 2018 12:51:36 GMT10. september 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

]]>
Universitetet i Oslo (UiO) er et ledende europeisk forskningsintensivt universitet med flere verdensledende miljøer og stor faglig bredde.

UiO oppretter nå en ny avdeling for forskningsadministrasjon, og vi søker etter ambisiøse og høyt kvalifiserte kandidater til stillingen som avdelingsdirektør.

Direktøren får en nøkkelrolle i den administrative oppfølgingen av UiOs forskningsstrategiske målsettinger, samt ansvaret for forvaltning av sentrale forskningsadministrative tjenester til UiOs enheter og forskningsgrupper. Avdelingsdirektøren skal bidra til effektiv koordinering og helhetsperspektiv i oppfølging av UiOs overordnede strategiske målsettinger. Avdelingsdirektør rapporterer til universitetsdirektør og inngår i universitetsdirektørens ledergruppe.

Sentrale oppgaver for avdelingen vil blant annet være knyttet til:

 • Eksternfinansiering av forskning og innovasjon, herunder fra EUs rammeprogram Horisont 2020
 • Oppfølging av UiOs institusjonelle og internasjonale samarbeidspartnere og avtaleverk
 • Forskningsetikk
 • Forskningsinfrastruktur
 • Åpen vitenskap
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Forskningslederprogammet

Endelig struktur for avdelingen vil bli avklart i løpet av høsten 2018. Avdelingen vil bemannes av ca. 25 årsverk.

Hovedoppgaver for avdelingsdirektør vil være:

 • Faglig og administrativ ledelse og utvikling av den nye avdelingen, herunder personaloppfølging, kompetanseutvikling for avdelingens ansatte, samt økonomiansvar
 • Ansvar for løpende utvikling av tjenester og forbedring av arbeidsprosesser
 • Forskningsstrategisk rådgivning til UiOs ledelse
 • Fasilitere samarbeid med næringsliv, offentlig forvaltning og andre eksterne aktører i inn- og utland
 • Lede UiOs forskningsadministrative nettverk
 • Representere UiO i nasjonale og internasjonale nettverk
 • Utdanning på doktorgradsnivå. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Solid og relevant ledererfaring
 • Inngående kunnskap om forskningspolitikk og -finansiering
 • God kjennskap til universitetssektoren, politiske aktører og akademia i en nordisk og internasjonal kontekst
 • Relevant kunnskap om innovasjon
 • Solide språklige ferdigheter i norsk og engelsk

Erfaring fra tverrfaglig samarbeid og erfaring med prosjektledelse vil være en fordel. Internasjonal erfaring og språkkunnskaper utover norsk og engelsk vil bli tillagt vekt.

Kandidatene vi søker har et stort engasjement for universitet og ønsker å bidra aktivt til å styrke UiOs internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet. Vi ser etter personer som har solid gjennomføringsevne, og som er resultat- og løsningsfokusert. Egnete kandidater har evne til å skape entusiasme hos medarbeidere og samarbeidspartnere, og kan lede en avdeling med erfarne og høyt kvalifiserte ansatte. Det er viktig med gode relasjonelle ferdigheter og evne til teamarbeid.

 • Lønn som avdelingsdirektør kode 1060 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 850 000 og kr 1 050 000, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Gode velferdsordninger og god pensjonsordning
 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad,

Jan Egil Myhre, tlf. 90892522 eller Øystein Malme, tlf. 40403554

]]>
1060 Avdelingsdirektør
<![CDATA[ Seksjonssjef økonomi ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/155689/seksjonssjef-oekonomihttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/155689/seksjonssjef-oekonomiAvdeling: Økonomiseksjonen
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 10. september 2018
]]>
Thu, 02 Aug 2018 00:00:00 GMTFri, 13 Jul 2018 14:18:09 GMT10. september 2018Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.

Det humanistiske fakultetet (HF) ved Universitetet i Oslo er det største humanioramiljøet i Noreg og eit av dei beste humanistiske fakulteta i Norden.

Fakultetet har om lag 6000 studentar og tilbyr 14 bachelorprogram, 22 masterprogram, 18 årseiningar og meir enn 70 fag innanfor områda språk, kultur, historie, medium, litteratur og idéfag. På Det humanistiske fakultetet jobbar i overkant av 700 tilsette på sju institutt, to senter og ein fakultetsadministrasjon. HF er vertsfakultet for den nye tverrfakultære satsinga UiO:Norden, og har òg to senter for framifrå forsking (SFF).

]]>
1211 Seksjonssjef
<![CDATA[ Studieleder ved Institutt for medier og kommunikasjon ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/156067/studieleder-ved-institutt-for-medier-og-kommunikasjonhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/156067/studieleder-ved-institutt-for-medier-og-kommunikasjonAvdeling: Institutt for medier og kommunikasjon
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. september 2018
]]>
Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 GMTTue, 07 Aug 2018 12:27:23 GMT15. september 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) har som formål å drive forskning, undervisning og formidling om moderne medier, deres betydning for samfunnet og for menneskene. IMK har om lag 60 ansatte, av disse om lag 10-12 doktorgradskandidater. Rundt 1100 studenter tar eksamen her hvert år. Instituttet tilbyr årsenhet og bachelorgrad i medievitenskap og mastergrader i medievitenskap, Nordic Media og journalistikk. IMK er et tverrfaglig institutt, basert på akademiske tradisjoner fra både humaniora og samfunnsvitenskap. For flere år på rad er fagmiljøet ved Instituttet for medier og kommunikasjon kåret blant de 50 beste på sitt felt i verden (QS Ratings).
 

]]>
En fast stilling som studieleder (avdelingsleder SKO 1407) er ledig ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Studieleder er ansvarlig for drift, utvikling og organisering av instituttets studietilbud, i tett samarbeid med undervisningsleder og administrativ leder. Studieleder har faglig ansvar for instituttets studiekonsulenter, men dette innebærer ikke personalansvar.

Studieleder forventes å delta i forberedelse og gjennomføring av alle typer studieadministrative oppgaver, men har spesielt ansvar for

 • ledelse og koordinering av instituttets studieadministrative arbeid
 • sikring av studiekvalitet og gjennomføring på studieprogrammene
 • saksbehandling, rådgivning og rapportering i studiesaker
 • budsjettoppfølging i samarbeid med administrativ leder
 • være bindeledd mellom fakultetet og instituttet på det studieadministrative feltet
 • utvikling og vedlikehold av gode studieadministrative rutiner
 • bred erfaring fra relevant administrativt arbeid og ledelse innenfor universitets- og høgskolesektoren
 • utdanning minimum tilsvarende bachelornivå. Det er ønskelig med utdanning på masternivå. Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • inngående kjennskap til studieadministrative retningslinjer, rutiner, systemer og verktøy
 • gode kommunikasjons- og formidlingsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • gode IT-kunnskaper
 • ansvarsbevisst, selvstendig og strukturert
 • proaktiv, analytisk, nøyaktig og effektiv
 • god vurderings- og gjennomføringsevne
 • serviceorientert med gode evner til kommunikasjon, ledelse og samarbeid
 • trives med høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver
 • lønn 505 800 – 607 700 kr per år, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • søknadsbrev med beskrivelse av dine kvalifikasjoner, samt motivasjon for stillingen
 • CV

Vitnemål og attester vil eventuelt etterspørres senere. Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “søk stillingen”.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

For spørsmål om stillingen: administrativ leder Aina Nessøe

For spørsmål om tilsettingsprosessen: personalkonsulent Vita Kvedaraite

]]>
1407 Avdelingsleder
<![CDATA[ Tannpleier ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/153322/tannpleierhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/153322/tannpleierAvdeling: Det odontologiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 16. september 2018
]]>
Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 GMTTue, 22 May 2018 14:32:08 GMT16. september 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av de ledende odontologiske fagmiljøer i Europa. Fakultetets forskergrupper bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt. I tillegg til å utdanne

tannleger og tannpleiere har fakultetet ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet har høy forsknings- og klinisk kompetanse på de ulike fagfelt, med et godt tverrfaglig samarbeid. Det er et moderne fakultet med ca. 450 studenter og ca. 450 ansatte.  Fakultetet er også Norges største tannklinikk med ca 55.000 pasientbesøk i året. Det odontologiske fakultet har to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

 

]]>
Vi har for tiden en ledig stilling i fast 20 % stilling som tannpleier ved Det odontologiske fakultet, Institutt for klinisk odontologi, Klinikk for allmenn odontologi - voksen.

Det er ønskelig at den som tilbys stillingen har mulighet til å øke stillingsprosenten opp til 50%.

Klinikken gir tannbehandling til voksne pasienter innen alle fagområder, og har ca 70 instruktørtannleger og 30 tannhelse-/klinikksekretærer. Avdelingen har også fysioterapeut og tannteknikere.

Arbeidsområdet er knyttet til klinisk virksomhet og omfatter blant annet følgende oppgaver:

 • Tannpleierfaglige oppgaver
 •  Behandling og etterkontroll av pasienter i samarbeid med faglig personale
 •  Assistanse ved vitenskapelige forsøk / deltakelse i forskningsprosjekter
 •  Tilrettelegging, administrering og koordinering av kurs/undervisningstilbud
 •  Klinisk og teoretisk instruksjon, veiledning og undervisning
 •  Oppfølging av pasienter på spesialistutdanningen i periodonti
 •  Videreutvikle støttefunksjoner for spesialistutdanningene Minst 2 års relevant praksis
 • Bachelorutdanning i tannpleie (toårig utdanning i tannpleie med tilleggsutdanning/relevant praksis kan kompensere for treårig bachelorutdanning)
 •  Autorisasjon som tannpleier
 •  Minst 2 års relevant praksis
 •  Generelt gode datakunnskaper
 •  God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk

Vi ser etter en ansvarsbevissthet person som

 •  har høy arbeidskapasitet
 •  er løsningsorientert
 •  har  gode samarbeidsevner og er fleksibel
 • har gode kommunikasjonsevner

 Personlig egnethet vil bli vektlagt

 • Søknadsbrev
 • CV (oppsummering av utdannelse, stillinger, akademisk arbeid, publikasjonaliste)
 • Navn, epost og tlf til 2-3 referanser (beskriv forhold til referanse)

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «send søknad»

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Aktuelle søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med attester og vitnemål i original.

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembragt av ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 16. september 2018

Tiltredelse:    Snarest

Arbeidssted:  Klinikk for allmenn odontologi -voksen

Referansenummer: 2018/5645

Hjemmeside: http://www.odont.uio.no/

Klinikkavdelingsleder Janne Karin Lea, tlf: 22852223 , e-post: j.k.lea@odont.uio.no

Personalrådgiver Anne Grethe Søreng (Kun ved spørsmål om elektronisk søknad)
Tlf: +47 22845968, e-post: a.g.soreng@odont.uio.no

]]>
1533 Tannpleier
<![CDATA[ Førstekonsulent i resepsjon ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/155929/foerstekonsulent-i-resepsjonhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/155929/foerstekonsulent-i-resepsjonAvdeling: Det odontologiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 16. september 2018
]]>
Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 GMTWed, 01 Aug 2018 11:24:54 GMT16. september 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av de ledende odontologiske fagmiljøer i Europa. Fakultetets forskergrupper bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt. I tillegg til å utdanne tannleger og tannpleiere har fakultetet ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet har høy forsknings- og klinisk kompetanse på de ulike fagfelt, med et godt tverrfaglig samarbeid. Det er et moderne fakultet med ca. 450 studenter og ca. 450 ansatte.  Fakultetet er også Norges største tannklinikk med ca 55.000 pasientbesøk i året. Det odontologiske fakultet har to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

]]>
Det odontologiske fakultet, Institutt for oral biologi (IOB), har ledig stilling som stilling som førstekonsulent i resepsjonen. Resepsjonsmedarbeider er en nøkkelstilling, instituttets "ansikt utad", med god innsikt i alle deler av instituttets virksomhet.

IOB er lokalisert ved Rikshospitalet, og har overkant av 60 tilsatte som fordeler seg på vitenskapelige stillinger, teknikere og administrativt personale. For nærmere informasjon, se http://www.odont.uio.no/iob/

Ved siden av utstrakt internasjonal forskning, har instituttet ansvaret for det første og andre året av tannlege- og tannpleieutdanningen ved UiO.

Stillingens oppgaver er varierte og omfatter blant annet:

 • Resepsjonstjenester generelt inkludert varemottak, administrere adgangskort, m.m.
 • Holde fellesrom i bygget ryddige og presentable
 • Bestilling av rekvisita, felles forbruksartikler, m.m.
 • Bestilling av forskerboliger for gjesteforskere, bistå ved reisebestilling for ansatte
 • Følge opp administrative rutiner ifm. disputaser, være ressursperson ved andre arrangementer
 • Vedlikeholde instituttets nettsider, nettpublisering
 • Bistå vitenskapelig ansatte med registrering i Cristin o.l.
 • Bistå studieadministrasjonen ved lokale eksamener samt andre studieadministrative oppgaver

Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver

 • Relevant utdanning, fortrinnsvis tilsvarende bachelornivå fra universitet eller høyskole. Dokumentert realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Gode IT-kunnskaper og god systemforståelse
 • Gode skriftlige- og muntlige språkkunnskaper i norsk og engelsk

Søkere med relevant erfaring fra lignende arbeidsoppgaver vil bli foretrukket

Vi søker deg som er glad i mennesker og liker å jobbe i en kompleks kunnskapsorganisasjon. Du har evne til å jobbe strukturert med mange saker samtidig, til å se behov og til å ta initiativ til å løse oppgaver, og du har god gjennomføringsevne. Du trives med hektiske perioder, og er god på å utføre mindre presserende oppgaver når det er rolig. Vi vektlegger personlige egenskaper som serviceinnstilling, samarbeidsevner, fleksibilitet og godt humør.

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Lønn som førstekonsulent (SKO1408) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 428 500,- pr år og kr 488 500,- pr år
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i tilknytning til arbeidstiden
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Vennligst klikk på "send søknad".

Aktuelle søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originale attester og vitnemål. Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle overesettelser må være attesterte.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultat, frambragt av ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 16. september 2018
Tiltredelse: Snarest

Arbeidssted: Institutt for oral biologi

Referansenummer: 2018/7981

Hjemmeside: http://www.odont.uio.no/

Administrativ leder Lin Malin Ullern, lin.ullern@odont.uio.no, tlf. 228 40 347 (om stillingen)

Personalkonsulent Anne Grethe Søreng, a.g.soreng@odont.uio.no, tlf. 228 45 968 (kun ved spørsmål om elektronisk søknad)

]]>
1408 Førstekonsulent
<![CDATA[ Arkeologisk feltarbeid 2018 ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146109/arkeologisk-feltarbeid-2018https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146109/arkeologisk-feltarbeid-2018Avdeling: Kulturhistorisk museum
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 30. september 2018
]]>
Mon, 15 Jan 2018 00:00:00 GMTThu, 21 Dec 2017 12:27:14 GMT30. september 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er både et museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, antikksamling fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

]]>
Kulturhistorisk museum (KHM) har ansvaret for forvaltningen av automatisk fredete kulturminner innenfor KHMs myndighetsområde, som består av de 10 fylkene på Øst- og Sørlandet. Dette innebærer blant annet arkeologiske undersøkelser som er frigitt av Riksantikvaren. Utgravningsvirksomheten er omfattende, og de senere årene har det vært mellom 40-60 prosjekter pr år. Funnmaterialet er basis for museets arkeologiske forskning og formidling.

KHM har for feltsesongen 2018 behov for personell av forskjellige kategorier til arkeologisk feltarbeid (utgravninger). Feltsesongen strekker seg normalt fra slutten av april til ut oktober, av og til også utenfor dette tidsrommet. Arkeologisk seksjon (AS) er ansvarlig for gjennomføringen av utgravningene.

Tilsettingene vil være av ulik lengde og kan omfatte deltakelse i flere prosjekter. Vi betrakter i utgangspunktet alle søknader som generelle, dvs. at de vil gjelde for alt feltarbeid som kommer i løpet av det tidsrommet du har oppgitt at du kan arbeide. Faglige ønsker er det likevel mulig å gi uttrykk for.

Feltpersonalet skal samlet dekke bredden av kompetansebehovet for undersøkelse av lokaliteter fra alle perioder av forhistorien.

Feltassistenter (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Arbeidsoppgaver

Feltassistent utfører oppgaver og assistanse ved feltarbeid under veiledning av ansvarlig feltleder/utgravningsleder. Eksempler på oppgaver er utgravning, prøvetaking, funnbehandling, dokumentasjon og assistanse ved innmåling.

Kvalifikasjonskrav

Minimumskrav vil normalt være at søkeren er i gang med arkeologisk utdanning.

Feltassistent er lønnet innenfor ltr 40-48.

Assisterende feltledere (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Arbeidsoppgaver

Assisterende feltleder skal avlaste feltleder og ha stedfortrederfunksjon. Stillingen kan tillegges daglige arbeidslederansvar for en avgrenset del av større feltarbeid. For- og etterarbeid kan bli aktuelt.

Kvalifikasjonskrav

Minimumskrav vil normalt være fullført bachelorgrad i arkeologi samt at søkeren har relevant erfaring fra arkeologisk feltarbeid.

Kompetanse innenfor GIS/intrasis og katalogisering er en fordel. Det er ønskelig med førerkort for bil (klasse B).

Assisterende feltleder er lønnet innenfor ltr 44-50

Feltledere (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Arbeidsoppgaver

Feltleder har operativt ansvar for at feltarbeidet gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser og retningslinjer. Feltlederen skal ivareta løpende koordinering og arbeidsledelse i felt. Stillingen innebærer for- og etterarbeid knyttet til utgravningsprosjektet. Nærmeste faglige overordnet er prosjektleder ved AS, eventuelt prosjektleder/utgravningsleder på større utgravningsprosjekter.

Kvalifikasjonskrav

Minimumskrav vil normalt være fullført bachelorgrad i arkeologi samt at søkeren har bred relevant erfaring fra arkeologisk feltarbeid.

Det kreves god skriftlig formuleringsevne på norsk eller annet skandinavisk språk.

Kompetanse innenfor GIS/intrasis og katalogisering er en fordel. Det er ønskelig med førerkort for bil (klasse B).

Feltleder er lønnet innenfor ltr 49 - 54.

For alle stillingene gjelder:

Vi ser etter engasjerte og ansvarsfulle personer som kan arbeide i team, av og til under krevende forhold og med evne og vilje til å skape gode arbeidsmiljøer.

Vi kan tilby

 • Arbeid i Norges største miljø av arkeologer
 • Kollegaer med høyt faglig nivå
 • Varierte arbeidsoppgaver i ulike landskapstyper og med ulike kulturminnetyper
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Vedlegg til søknad

 • Søknadsbrev (max 1/2 A4-side)
 • CV
 • attester

Vi ber om at du fyller ut CV’en og søknaden nøyaktig. Angi hvilke stillingskategorier du er interessert i. Spesifiser gjerne faglige interesser/ønsker og opplys om eventuelle begrensninger i tidsrommet du kan arbeide eller om andre forhold som kan være av betydning. I forbindelse med tildelingen av arbeidet vil det bli foretatt lønnsplassering. Utdanning og arkeologisk tjenesteansiennitet må dokumenteres. 

Feltarbeid tildeles fortløpende gjennom hele sesongen. De som får tilbud vil bli kontaktet. Send kun én søknad, men hold oss gjerne oppdatert gjennom sesongen dersom det skjer endringer av betydning i forhold til opplysningene i søknaden, gjerne pr. mail til arkeologi-adm@khm.uio.no

Tiltredelse: Fra slutten av april og ut feltsesongen. Vi tar sikte på å avvikle fellesferie de to siste ukene i juli, og det vil bare unntaksvis være aktivitet i felt i denne perioden.

For å komme tidlig i betraktning anbefales å sende søknad snarest og senest innen 4.mars 2018. 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Kontaktperson: Prosjektkoordinator Stine Annette Melvold, tlf. 22851947

]]>
1028 Led. forskningstekn.