Ledige stillingerhttps://www.jobbnorge.noUIO - Ledige eksterne stillinger2<![CDATA[ Instruktørtannleger ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/183160/instruktoertannlegerhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/183160/instruktoertannlegerAvdeling: Institutt for klinisk odontologi (IKO)
Fakultet: Det odontologiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: Løpende
]]>
Thu, 05 Mar 2020 00:00:00 GMTFri, 14 Feb 2020 08:07:21 GMTLøpendeOm Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av de ledende odontologiske fagmiljøer i Europa. Fakultetets forskergrupper bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt. I tillegg til å utdanne tannleger og tannpleiere har fakultetet ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet har høy forsknings- og klinisk kompetanse på de ulike fagfelt, med et godt tverrfaglig samarbeid. Det er et moderne fakultet med ca. 450 studenter og ca. 450 ansatte.  Fakultetet er også Norges største tannklinikk med ca 55.000 pasientbesøk i året. Det odontologiske fakultet har to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

]]>
Om stillingen

Vi søker etter instruktørtannleger - med og uten spesialistutdanning - til våre studentklinikker ved Institutt for klinisk odontologi (IKO). Instituttet har tre klinikker: Klinikk for allmenn odontologi-voksen, Klinikk for allmenn odontologi-barn og Klinikk for spesialbehandling. I tillegg har instituttet et ferdighetssenter med propedeutisk trening hvor det også kan være behov for nye instruktørtannleger.

Vennligst oppgi i søknaden hvor du ønsker å jobbe. Stillingsandel kan variere noe, fortrinnsvis ønsker vi at du kan jobbe i 40 %, minimum 20%.

Arbeidsoppgaver

Primærrollen som instruktørtannlege i klinikken vil være å være en god rollemodell for våre studenter og å undervise og veilede studenter i forhold tilnærmet likt det våre studenter vil møte i allmennpraksis, innenfor barn- og voksenbehandling innen:

 • Praktisk undervisning og bistand i den tekniske utførelsen av faget
 • Forebygging av sykdom
 • Pasientkommunikasjon
 • Journalføring - dokumentasjonskravet
 • Hygiene
 • Praktisk hjelp og bistand i den tekniske utøvelsen av faget
 • Pasientrettigheter - inklusive trygdeytelser
 • Økonomiske forhold knyttet opp til pasientbehandlingen i forhold til aktuell pasient, hva må håndteres av tannlegen direkte og hva kan overlates til annet personale
Kvalifikasjonskrav 
 • Mastergrad i odontologi og norsk autorisasjon som tannlege
 • Må kunne delta i behandling av alle pasientgrupper
 • Må kunne norsk språk flytende, både skriftlig og muntlig
 • Arbeidserfaring som tannlege (minimum 2 år)
Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og vi ønsker deg som har:

 • Gode samarbeidsevner
 • God evne til kommunikasjon og evne til å formidle
Vi tilbyr
 • Lønn som instruktørtannlege, stillingskode 1015, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 552 800 og kr 594 400, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Lønn som instruktørtannlege med godkjent spesialitet, stillingskode 1353, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 594 400 og kr 640 200, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse (minst 20% stilling)
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det vil ikke bli tatt hensyn til ufullstendige søknader.

 

Søknad med vedlegg sendes inn via UiOs rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

 

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Klinikksjef Tom A. Barkvoll, e-post: t.a.barkvoll@odont.uio.no,  tlf  22 85 20 68 / 948 16 222

Klinikksjef Anne Rønneberg, e-post: anne.ronneberg@odont.uio.no, tlf 22 85 22 69 / 901 76 333

Førsteamanuensis Frode Staxrud , e-post: frode.staxrud@odont.uio.no, tlf 22 85 23 20

]]>
1015 Instruktørtannlege
<![CDATA[ Tannhelsesekretærer ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/194064/tannhelsesekretaererhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/194064/tannhelsesekretaererAvdeling: Institutt for klinisk odontologi (IKO)
Fakultet: Det odontologiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: Løpende
]]>
Fri, 15 Jan 2021 00:00:00 GMTMon, 05 Oct 2020 09:05:33 GMTLøpendeOm Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.

Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening. Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Vår forskning spenner vidt fra ren basalforskning, via forskning i skjæringspunktet mellom basalfag og klinisk forskning og til anvendt samfunnsmedisinsk forskning. Vi utdanner tannleger, tannpleiere og spesialister. Vi har 530 studenter og 430 ansatte og driver Norges største tannklinikk med rundt 50.000 pasientbesøk i året.

Fakultetet består av to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

]]>
Åpen kunngjøring

Vi søker etter tannhelsesekretærer til våre studentklinikker ved Institutt for klinisk odontologi (IKO). Stillinger på heltid, deltid, vikariater og faste. Våre klinikker utøver tannbehandling innen alle fagdisipliner.

Instituttet har tre klinikker: Klinikk for allmenn odontologi-voksen, Klinikk for allmenn odontologi-barn og Klinikk for spesialbehandling.

Om klinikkene

Klinikk for allmenn odontologi - voksen

Klinikken gir tannbehandling til voksne pasienter innen alle fagdisiplinene. Spesialistbehandling blir henvist til aktuelle fagavdelingar eller til Klinikk for spesialbehandling. Behandlingen blir utført av studenter på master- og bachelorprogrammene. 

Klinikken består av følgende enheter:

 • Klinikk for allmenn odontologi - voksen
 • Motaksavdeling
 • Endodonti

 

Allmenn odontologi - barn

Klinikken gir tannbehandling til barn. Det er hovedsaklig studenter som utfører behandlingen, under veiledning av instruktørtannlege. I tillegg har klinikken spesialistutdanning- og spesialistbehandling.

Klinikk for spesialbehandling

Klinikken gir behandling til barn og voksne på spesialistnivå innen:

 • Kjeve- og ansiktsradiologi
 • Kjeveortopedi og ortognatisk kirurgi
 • Oral kirurgi og oral medisin
 • Spesialistklinikk innen protetikk og periodonti

Behandlingen blir hovedsakelig utført av tannleger under spesialistutdanning og av spesialistar. Det foregår også studentundervisning, og studenter utfører egne undersøkelser og behandling under veiledning av instruktørtannleger.

 

Avdeling for sterilforsyning

Avdelingen leverer sterile instrumenter og utstyr til klinikkene. Avdelingen sørger for at alle klinikker får levert instrumenter og annet utstyr som er rengjort og sterilisert etter gjeldende retningslinjer.

 

Ferdighetssenteret, Gaustad

Ved Ferdighetssenteret foregår den propedeutiske treningen i moderne undervisningslokaler med modeller og simulatorer

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver ved de ulike klinikkene kan være:

 • Resepsjons- og ekspedisjonsfunksjoner herunder generelle driftsoppgaver knyttet til resepsjonsfunksjonen
 • Elektronisk pasientregistrering (SALUD)
 • Oppgaver relatert til pasientbehandling
 • Hygienerelaterte oppgaver
 • Drifts- og vedlikeholdsoppgaver
 • Noe praktisk veiledning/undervisning og tilrettelegging for demonstrasjoner og annen undervisning
 • Andre oppgaver kan bli tillagt

Ved tilsetting i klinikksekretærstilling, SKO 1379, vil arbeidsoppgaven være de samme, men tilpasset søkerens erfarings- og kvalifikasjonsnivå hva angår vanskelighetsgrad og selvstendighet.

Kvalifikasjonskrav 
 • Utdanning som tannhelsesekretær
 • Autorisasjon som tannhelsesekretær 
 • Relevant praksis fra yrket blir vektlagt og kan eventuelt erstatte kravet til utdanning/autorisasjon
 • Det er ønskelig med minimum to års erfaring fra klinisk arbeid i tannklinikk
 • Generelt gode datakunnskapar
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Erfaring med å yte service
Personlige egenskaper

Vi ser etter medarbeidere som trives i et miljø med stort mangfold. Videre må du være fleksibel og flink til å samarbeide,  at duer initiativrik og løsningsorientert.

Personlig egnethet vil bli vektlagt og vi ønsker deg som:

 • Er ansvarsbevisst
 • Er nøyaktig og systematisk
 • Har god ordenssans
 • Har god evne til kommunikasjon og evne til å formidle

Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig er en forutsetning.

Vi tilbyr
 • Søkere med autorisasjon lønnes som tannhelsesekretær SKO 1545 mellom kr 430 500 og kr 466 500 (ltr 47-54), avhengig av kompetanse.
 • Søkere uten autorisasjon lønnes som klinikksekretær SKO 1379 mellom kr 416 400 og kr 466 500 (ltr 47-54), avhengig av kompetanse.
 • Stilling i IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • Autorisasjon som tannhelsesekretær
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i søknaden du har sendt inn. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søknad med vedlegg sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Vennligst oppgi i søknaden hvor du ønsker å jobbe og om du ønkser heltid eller deltidsstilling. Stillingsandelen kan variere noe etter behov og sted. Fortrinnsvis ønsker vi at du kan jobbe fra 50 % til 100%.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Klinikksjef for Klinikk for allmenn odontologi - voksen: Tom A. Barkvoll, e-post: t.a.barkvoll@odont.uio.no,  tlf  22 85 20 68 / 948 16 222

Avdelingsleder Janne Lea, Klinikk for allmenn odontologi -  voksen, e-post j.k.lea@odont.uio.no tlf 22 85 20 91/92404768                              

Klinikksjef for Klinikk for allmenn odontologi - barn: Anne Rønneberg, e-post: anne.ronneberg@odont.uio.no , tlf 22 85 22 69 / 901 76 333

Avdelingsleder ved Klinikk for spesialbehandling: Sissel Strømfjord, sissel.stromfjord@odont.uio.no, tlf 22 85 22 46 / 952 12 811

HR-rådgiver Anne Grethe Søreng, e-post: a.g.soreng@ododnt.uio.no, tlf 22 84 59 68 ( kun ved tekniske spørsmål)                         

]]>
1545 Tannhelsesekretær
<![CDATA[ HR-rådgiver ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/198583/hr-raadgiverhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/198583/hr-raadgiverAvdeling: Kulturhistorisk museum
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 22. januar 2021
]]>
Fri, 08 Jan 2021 00:00:00 GMTFri, 08 Jan 2021 09:41:33 GMT22. januar 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo er et av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

]]>
Om stillingen

Er du en erfaren rådgiver med bred erfaring innen HR og vil jobbe i et spennende og utviklende miljø i et museum i endring? Da kan nettopp du være personen vi søker etter. Vi kan tilby varierte og spennende oppgaver innenfor et bredt spekter av HR-faglige disipliner, og med støtte fra gode kollegaer i enheten. Hos oss vil du få en viktig HR-faglig rolle i et av landets største kulturhistoriske museer.

Stillingen er et ett-årig vikariat som HR-rådgiver (SKO 1434) med ønske om snarlig tiltredelse. Vikariatet har varighet til 31. desember 2021, med mulighet for forlengelse.  Stillingen er organisatorisk  plassert i enhet for HR og HMSB (helse, miljø, sikkerhet og beredskap). Enheten har 7 ansatte, inklusive to HR-rådgivere.  

Arbeidsoppgave

Du vil være en viktig sparringspartner og gi råd til ledere i sammensatte og komplekse problemstillinger, og du vil også bidra med faglig rådgivning og støtte til museumsledelsen. HR-rådgiverens hovedoppgave er operativt HR-arbeid, herunder rekruttering fra A til Å, inkludert rekruttering til vitenskapelige stillinger, saksbehandling i tråd med statlig lov- og avtaleverk, samt noe utrednings- og utviklingsarbeid knyttet til HR.

Kvalifikasjonskrav 
 • stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne med HR, arbeidsrett eller organisasjonsutvikling i fagkretsen, minimum tilsvarende bachelorgrad. Realkompetanse med relevans for oppgavene i stillingen kan erstatte utdanningskravet
 • relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder, fortrinnsvis fra universitets- og høyskolesektoren eller annen relevant offentlig sektor 
 • god kunnskap om statlig lov- og avtaleverk innen HR og personal
 • erfaring med digitale verktøy
 • det kreves svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • erfaring med partssamarbeid
 • kjennskap til SAP HR, ePhorte saksbehandlingssystem og rekrutteringssystemet Jobbnorge 
 • erfaring med å utnytte teknologi i arbeidet
Personlige egenskaper

For å lykkes i denne rollen må du være faglig sterk og positiv med stor grad av integritet. Du er ryddig og strukturert, med god gjennomføringskraft. Kommunikasjonsegenskapene dine er gode. Du er en sterk relasjonsbygger og trives med selvstendige prosjekter i kombinasjon med operativt personalfaglig arbeid.  Videre evner du å ta initiativ og du trives med varierte oppgaver i et til tider hektisk miljø.

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Vi tilbyr
 • lønn som HR-rådgiver i stillingskode 1434 rådgiver fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 566 700 og 618 600 (lønnstrinn 63-68), avhengig av kompetanse og erfaring
 • et faglig stimulerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • relevante vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, de vil bli bedt om å oppgi 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

HR-sjef Bente Follestad Bakken, mobil: 930 29 605, e-post: b.f.bakken@khm.uio.no

HR-rådgiver Marit Gamst Markussen, tlf. 22 85 97 58, e-post: m.g.markussen@khm.uio.no

]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ Rådgiver innen forskningsadministrasjon (forskerskolen ATTR) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/196187/raadgiver-innen-forskningsadministrasjon-forskerskolen-attrhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/196187/raadgiver-innen-forskningsadministrasjon-forskerskolen-attrAvdeling: Det teologiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 25. januar 2021
]]>
Mon, 04 Jan 2021 00:00:00 GMTWed, 11 Nov 2020 15:25:13 GMT25. januar 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har totalt 68 ansatte og ca. 350 studenter. Fakultetet driver forskning innen fagområdene bibelvitenskap, kirkehistorie, systematisk teologi, praktisk teologi, diakoni og interreligiøse studier og har studietilbud som omfatter profesjonsstudium i teologi samt en rekke andre religionsfaglige studieprogram og studieemner.

]]>
Om stillingen

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo utlyser en utfordrende stilling med administrativt ansvar for forskerskolen Authorative Texts and Their Reception (ATTR).

Fakultet er prosjekteier og vertsfakultet for forskerskolen som er finansiert av Norges forskningsråd fra 2016 til 2023. Universitetene i Bergen, Tromsø og Trondheim og Det teologiske Menighetsfakultet er partnere og bidrar med PhD-studenter og lærerkrefter i forskerskolen.

Det er ledig en tidsbegrenset 100 % prosjektstilling som rådgiver (SKO 1434) med administrativt ansvar for utvikling og drift av forskerskolen. Rådgiveren arbeider i nært samarbeid med faglig leder for forskerskolen og med partnerinstitusjonene. Stillingen inngår i fakultetets administrasjon under ledelse av fakultetsdirektøren og er knyttet til fakultetets administrative gruppe for forskning, forskerutdanning.

Arbeidsoppgaver
 • Administrativ støtte til faglig leder
 • Oppfølging av kontakt og kommunikasjon mellom samarbeidspartnerne 
 • Opptak og oppfølging PhD-kandidater
 • Planlegging og gjennomføring av arrangementer
 • Synliggjøring av forskerskolens aktiviteter
 • Vedlikehold av nettsider og utvikling av informasjonsmateriell
 • Sekretariat for styret 
 • Kontakt og rapportering til Norges forskningsråd

Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen.

Kvalifikasjonskrav 
 • Utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende mastergradsnivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Forskningsadministrativ erfaring
 • Gode kommunikasjonsevner og god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kjennskap til arbeid med budsjett og regnskap
 • Egen erfaring fra PhD-utdanning teller positivt
 • God kunnskap om og erfaring med bruk av IKT-verktøy
Personlige egenskaper

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. Vi ser etter en medarbeider som

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er selvstendig, proaktiv og løsningsorientert
 • er ansvarsbevisst og strukturert
 • har fokus på service og å yte gode administrative tjenester
Vi tilbyr
 • lønn som rådgiver (SKO 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn på 526 000 – 575 600 kroner avhengig av kompetanse og erfaring
 • et hyggelig og faglis stimulerende arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev med skildring av relevant bakgrunn og jobberfaring
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad  må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Professor Terje Stordalen, leder av forskerskolen tlf. 22850366/90593212, e-post: terje.stordalen@teologi.uio.no 

Fakultetsdirektør Tone Vold-Sarnes, tlf. 22850309/48263522, e-post: tone.vold-sarnes@teologi.uio.no 

]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ Prosjektkoordinator ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/198490/prosjektkoordinatorhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/198490/prosjektkoordinatorAvdeling: Institutt for helse og samfunn (HELSAM)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 25. januar 2021
]]>
Mon, 11 Jan 2021 00:00:00 GMTWed, 06 Jan 2021 14:22:50 GMT25. januar 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

]]>
Om stillingen

Ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er det ledig fast stilling som administrativ prosjektkoordinator. Stillingen er plassert i stillingskode rådgiver. For godt kvalifiserte søkere kan det vurderes tilsetting som seniorrådgiver.

HELSAM spenner over ulike fag og består av seks avdelinger; Allmennmedisin, Tverrfaglig helsevitenskap, Helseledelse og helseøkonomi, Medisinsk etikk, Samfunnsmedisin og global helse og Sykepleievitenskap.  Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Denne kompleksiteten preger både forskningen, undervisningen og formidlingen ved instituttet.

Stillingen hører til under Seksjon for forskningsadministrasjon og du vil samhandle nært med andre prosjektkoordinatorer i seksjonen og være del av et nettverk for forskningsadministrasjon (FANE) ved instituttet. Stillingen er finansiert gjennom eksterne forskningsmidler og vil være knyttet til flere forskningsprosjekter ved instituttet. Ved oppstart vil koordinering av to nyoppstartede EU-prosjekter i medisinsk etikk utgjøre halvparten av stillingen. Reduksjon av nye eksterne inntekter kan medføre bortfall av arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

Ettersom prosjekter avsluttes og nye kommer til vil det måtte påregnes noe endringer i arbeidsoppgavene over tid. De vanligste arbeidsoppgavene som prosjektkoordinator er beskrevet nedenfor.

Understøtte prosjektleder

 • Rapportering til finansiør/oppdragsgiver
 • Administrativ oppfølging av prosjektenes økonomi og ansettelser
 • Kommunikasjonsarbeid både innad i prosjektene, til instituttet, øvrige partnere og allmennheten
 • Planlegging og gjennomføring av møter, seminarer, workshops og konferanser i samarbeid med forskerne
 • Organisering av reiser og andre innkjøp

Generelle forskningsadministrative oppgaver

 • Utarbeide og arkivere relevante forskningsavtaler og -dokumentasjon
 • Bistå i registrering og oppfølging ifbm godkjenning, behandling og lagring av data, herunder REK, NSD, UiOs rutiner for personvern og Tjenester for sensitive data (TSD)

I perioder vil stillingen inneha andre forskningsadministrative oppgaver som tilfaller seksjonen.

Kvalifikasjonskrav 
 • Det kreves utdanning fra universitet eller høyskole (bachelor- eller helst master-nivå) Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring med og interesse for forskning og forskningsadministrasjon
 • Erfaring fra helseforskning og/eller med koordinering av EU-prosjekter vil vektlegges
 • Kjennskap til NFRs og EUs regelverk for forskningsprosjekter er en fordel
 • Det kreves skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Solid kjennskap til IKT-verktøy

For tilsetting som seniorrådgiver kreves erfaring med koordinering av EU-prosjekter samt at  det vil tillegges større selvstendig ansvar for koordinering og rapportering av prosjektene på vegne av prosjektleder.

Personlige egenskaper

Som administrativ prosjektkoordinator har du nøkkelfunksjon i prosjektene og er et naturlig knutepunkt. For å fungere i denne rollen søker vi deg som er ansvarsbevisst, selvstendig og utpreget serviceorientert. Du er initiativrik og har evne til å håndtere flere oppgaver samtidig, og tåler periodevis sterkt arbeidspress og pågang fra mange ulike kanter. Du er utadrettet og omgjengelig, kan arbeide effektivt og setter deg raskt inn i nye oppgaver. Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr
 • Lønn som rådgiver (stillingskode 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 545 300 og kr 618 600 (lønnstr: 61-68), avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Lønn som seniorrådgiver (stillingskode 1364) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 597 000 og kr 694 400 (lønnstr: 66-74), avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med høyt kvalifiserte medarbeidere
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester 
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Administrasjonssjef Knut Tore Stokke, tlf: +47 22850509/mobil: +47 91702320. E-post: k.t.stokke@medisin.uio.no 

Personalrådgiver Helle Fritzsønn (ved spørsmål om registrering av søknad); e-post: helle.fritzsonn@medisin.uio.no 

]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ Seniorkonsulent økonomi ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/198690/seniorkonsulent-oekonomihttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/198690/seniorkonsulent-oekonomiAvdeling: Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 30. januar 2021
]]>
Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 GMTMon, 11 Jan 2021 14:06:10 GMT30. januar 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo og universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 220 fast ansatte og en omsetning på omlag 320 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

]]>
Om stillingen

I forbindelse med fødselspermisjon har vi ledig et vikariat som seniorkonsulent i 1 år, med mulighet for forlengelse. 

Vi leter etter en person som har lyst til å jobbe med økonomi og regnskap i en stor virksomhet. Du er positiv, nøyaktig og liker å jobbe systematisk med administrative oppgaver. 

Stillingen ligger i UiOs sentrale IT-avdeling, USIT, i IT-direktørens stab.   

Arbeidsoppgaver
 • Utgående fakturering inkludert utarbeidelse av fakturaunderlag/salgsordre
 • Bilagsbehandling
 • Internkontroll
 • Periodeavslutning
 • Bistå ved innføring av nytt økonomisystem
 • Reise- og refusjonsbilag ved behov
Kvalifikasjonskrav 
 • Stillingen krever høyere utdanning innen økonomi fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet. 
 • God kompetanse på Excel
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Relevant erfaring innenfor stillingens arbeidsoppgaver
 • Kunnskap om offentlig økonomiforvaltning
 • Kjennskap til UNIT4 UBW (Agresso) og Tableau
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Service- og løsningsorientert holdning
 • Nøyaktig, nysgjerrig og effektiv 
 • Selvgående og initiativrik, men jobber gjerne i team
 • Endrings- og lærevillig, samt evne til å tilegne seg kunnskap raskt
 • Høy arbeidskapasitet og godt humør
Vi tilbyr
 • Lønn som seniorkonsulent (SKO 1363) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 490 600 og kr 575 600 avhengig av kompetanse
 • Et godt arbeidsmiljø med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Sommertid
 • Trening i arbeidstiden
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Stabsdirektør Lill Rasmussen Mardal, telefon 466 16 053

]]>
1363 Seniorkonsulent
<![CDATA[ To renholdsledere  ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/198696/to-renholdslederehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/198696/to-renholdsledereAvdeling: Eiendomsavdelingen
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. januar 2021
]]>
Fri, 15 Jan 2021 00:00:00 GMTMon, 11 Jan 2021 14:38:54 GMT31. januar 2021Om stillingen

Eiendomsavdelingen (EA) arbeider hele tiden med ytterligere profesjonalisering av egen virksomhet. Innenfor renhold betyr det blant annet at vi arbeider systematisk med å ta i bruk ny teknologi, metoder og standarder i seksjonen. Vi har tatt i bruk digitalt renholdsplanleggingssystem og alle renholdere har et eget nettbrett som arbeidsverktøy.

Stillingen krever god faglig forståelse for å kunne utføre oppgaver og ivareta tjenesteleveranse til avtalt servicenivå. Renholdsleder er operativ og jobber sammen med renholderne minimum 3 timer daglig. Renholdsleder har ansvar for opplæring, veiledning samt kvalitetssikring av renholdsutførelsen. Renholdsleder er stedfortreder for husøkonom ved fravær.

Arbeidsoppgaver
 • Daglig arbeidsledelse, renholdsplanlegging og fordeling av dagens arbeidsoppgaver
 • Rapportering av lagerstyring, fravær samt planlegging av ferieavvikling
 • Vedlikehold av maskiner og utstyr
 • Ressursstyring i samarbeid med husøkonom og innspill ved behov for kjøp av material, maskiner, etc.
 • Planlegging av renholdsfrekvenser i samarbeid med husøkonom
 • Håndtering og oppfølging av digitale systemer i forbindelse med avvikshåndtering og digitale renholdsplaner.
 • Oppfølging av innleide leverandører av renholdsoppgaver
 • Ved behov må renholdsleder tre inn og utøve renholdsoppgaver
Kvalifikasjonskrav 
 • Krav om fagbrev som renholdsoperatør, eventuelt annen relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Det kreves erfaring som arbeidsleder, i tillegg til minimum 5 års relevant erfaring som renholder, inkludert både daglig og periodisk renhold. Erfaring både fra privat og offentlig sektor vil bli vektlagt
 • Det kreves god IT-forståelse og erfaring med relevante IKT-systemer for renhold
 • Det forutsettes at du har erfaring med praktisk erfaring periodisk vedlikehold og smitterenhold
 • NS INSTA 800 kompetanse vil bli vektlagt
 • Erfaring med en endringsarbeid og endringsledelse blir vektlagt
 • Det forutsettes at du har økonomiforståelse
Personlige egenskaper
 • Du er løsningsorientert og har gode samarbeidsevner
 • Du er en synlig og tydelig arbeidsleder med evne til å motivere og utvikle medarbeiderne i det daglige renholdet.
 • Du er endringsvillig og fleksibel
 • Du har god framstillingsevne på norsk muntlig og skriftlig
Vi tilbyr
 • Et godt og uformelt arbeidsmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger, stilling i en IA-bedrift, god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse, trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes som avdelingsleder SKO 1132 i lønnsspenn mellom kr. 482.200,- kr.516.400,- avhengig av kompetanse og erfaring
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med renholdsjef Kathe Dyrset, mobil 46925365

]]>
1132 Renholdsleder
<![CDATA[ Seniorkonsulent/rådgiver innen digital og hybrid undervisning ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/198719/seniorkonsulent-raadgiver-innen-digital-og-hybrid-undervisninghttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/198719/seniorkonsulent-raadgiver-innen-digital-og-hybrid-undervisningAvdeling: IT-seksjonen
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. januar 2021
]]>
Fri, 15 Jan 2021 00:00:00 GMTMon, 11 Jan 2021 20:15:07 GMT31. januar 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det humanistiske fakultetet (HF) ved Universitetet i Oslo er Norges største humanioramiljø og et av de beste humanistiske fakultetene i Norden.

Fakultetet har om lag 6000 studenter og tilbyr 14 bachelorprogram, 22 masterprogram, 18 årsenheter og nær 70 fag innenfor områdene språk, kultur, historie, medier, litteratur og idéfag. På Det humanistiske fakultet jobber i overkant av 700 ansatte på syv institutter, to sentre og en fakultetsadministrasjon. HF er vertsfakultet for den nye tverrfakultære satsingen UiO: Norden, og har også to sentre for fremragende forskning (SFF).

]]>
Om stillingen

Bli med å utvikle et aktivt og utforskende læringsmiljø!

En fast 100 % stilling som seniorkonsulent/rådgiver innen digital og hybrid undervisning er ledig ved Det humanistiske fakultet. 

Det humanistiske fakultet vil i 2021 bygge opp et kompetansemiljø innen digital og hybrid undervisning. Satsingen HF:Studio vil tilrettelegge for at våre undervisere kan utvikle undervisningsopplegg med høy kvalitet ved bruk av IKT, og utveksle erfaringer og innovative løsninger med kolleger.

HF:Studio er både et digitalt studio/laboratorium for innholdsproduksjon, og vårt kraftsenter innen utforsking og implementering av undervisningsformer, læringsprosesser og -teknologier.

Den som ansettes vil være tilknyttet fakultetets IT-seksjon. Du vil samarbeide tett med UiOs sentrale kompetansemiljøer, med fakultetets koordinatorer og superbrukere for læringsplattformer (Canvas, Vortex, Inspera, Teams), samt med nettverk og læringssentre på tvers av universitetet.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedansvar vil være veiledning og opplæring av lærere i anvendelsen av teknologier og programvare. En vesentlig del av arbeidet vil være brukerstøtte og fasilitering av erfaringsdeling. Du vil også bidra i utformingen av nye læringsdesign, i samarbeid med fakultetets fagmiljøer og sentrale kompetansemiljøer (USIT og LINK). I dette finnes muligheter for å utforske og implementere innovativ bruk av undervisningsmetoder og -teknologier. Et tredje arbeidsfelt vil være å bistå med produksjon av læringsobjekter. Dette vil omfatte planlegging, opptak og etterarbeid av lyd og video i HF:Studio, men også brukerstøtte og «hjelp-til-selvhjelp» for våre undervisere. Materiale produsert i HF:Studio kan også tenkes brukt i fakultetets arbeid innen formidling og profilering.

For ansettelse i stilling som rådgiver vil det kreves en større selvstendighet i arbeidsoppgavene. 

Kvalifikasjonskrav 
 • Relevant utdanning, minimum på bachelornivå, gjerne innen medievitenskap, pedagogikk eller tilsvarende. Det kan være en fordel med utdanning på mastergradsnivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med undervisning/kursing/veiledning.
 • Erfaring med lyd, video og redigering.
 • Gode ferdigheter skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.
 • Personlige egenskaper vil være avgjørende.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med brukerstøtte.
 • Kjennskap til teknologier og plattformer anvendt på UiO eller i Universitets- og høyskolesektoren.
 • Erfaring med samarbeid med undervisere på universitetsnivå.
 • Erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid og læringsdesign.
 • Gode administrative ferdigheter.
Personlige egenskaper
 • Du må være flink med folk og god til å skape trygghet og tillit, både i opplærings- og veiledningssituasjoner, og gjennom brukerstøtte.
 • Du må være villig til å lære på eget initiativ. Dette er et felt i utvikling, og vi søker en som er selvstendig og som raskt setter seg inn i nye metoder, verktøy og teknologier.
 • Du har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team og nettverk.
 • Du er en pådriver, og kan skape entusiasme og engasjement.
 • Du må trives med høyt tempo og med mange parallelle arbeidsoppgaver, og må derfor være en dyktig administrator.
Vi tilbyr
 • lønn som seniorkonsulent/ rådgiver, kode 1363 / 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 526 000 og kr 643 000, avhengig av kompetanse 
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål fra høyere utdanning

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Forventet oppstart: så snart som mulig

Andre opplysninger

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen: 
seksjonssjef Bernt Brundtland, e-post bernt.brundtland@hf.uio.no

For spørsmål om hvordan søke: 
personalkonsulent Julie Tøllefsen

]]>
1363 Seniorkonsulent
<![CDATA[ Lederassistent/rådgiver søkes til universitetsledelsen ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/199064/lederassistent-raadgiver-soekes-til-universitetsledelsenhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/199064/lederassistent-raadgiver-soekes-til-universitetsledelsenAvdeling: Enhet for lederstøtte
Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. januar 2021
]]>
Fri, 15 Jan 2021 00:00:00 GMTFri, 15 Jan 2021 11:37:13 GMT31. januar 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetsdirektørens stab bistår UiO-ledelsen i det strategiske og politiske arbeidet innenfor arbeidsområdene forskning og utdanning, internasjonalisering, kommunikasjon, systemeierskap, virksomhets- og økonomistyring. Enheten skal sikre god kommunikasjon mellom universitetsledelsen, de ulike administrative områdene og primærenhetene på universitetet, spesielt når det gjelder strategiske spørsmål.

 

 

]]>
Om stillingen

UiO har ledig en fast stilling som rådgiver med oppgaver som lederassistent for universitetets toppledelse. Stillingen inngår i universitetsdirektørens stab, rapporterer til assisterende universitetsdirektør og inngår i et team med flere lederassistenter.

I en hektisk hverdag trenger UiOs toppledelse støtte til å koordinere og strukturere strømmen av avtaler, henvendelser og aktiviteter. Som lederassistent arbeider du tett med direktørens stab, rektoratet og universitetsdirektørens ledergruppe i tillegg til andre enheter og avdelinger, nettverk og eksterne relasjoner som har eller ønsker samhandling med toppledelsen.

Arbeidsoppgaver
 • Organisering og tilrettelegging av ledelsens møte- og aktivitetskalender
 • Koordinerende bindeledd mellom ledelsen og øvrige ledergrupper
 • Praktisk tilrettelegging av ulike arrangementer for universitetsledelsen
 • Ansvar for saksflyt og ivaretakelse av administrative støttesystemer
 • Selvstendige assistent- og forværelsesoppgaver

Andre oppgaver kan bli tillagt etter ledelsens behov. Det må i perioder påregnes arbeid ut over ordinær arbeidstid.

Kvalifikasjonskrav 
 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, på minimum bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring fra tilsvarende stilling eller erfaring med å koordinere større arrangementer
 • Det er en fordel med erfaring som lederassistent fra toppledernivå
 • Inngående kunnskap og erfaring i bruk av administrative digitale støttesystem
 • Analytisk og evne til å få oversikt og se sammenhenger
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner i norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Systematisk, strukturert og effektiv i utførelsen av arbeidsoppgaver med sterk koordinerings- og gjennomføringsevne
 • Analytisk og evne til å få oversikt og se sammenhenger
 • Kvalitetsbevisst og nøyaktig
 • Evne til å holde hode kaldt i stressede situasjoner
 • Proaktiv tilnærming og evne til å veksle mellom å arbeide selvstendig og samhandle med andre 
 • Utpreget serviceinnstilt, fleksibel og løsningsorientert
 • Tillitvekkende med høy personlig integritet
Vi tilbyr
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
 • Hyggelig og hektisk arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Lønn som rådgiver stillingskode 1434 fastsatt etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 583 900 og 640 200, avhengig av kompetanse
 • Stilling i en IA-virksomhet
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV 
 • Vitnemål og attester

Søknad og CV registreres via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Vitnemål og attester legges ved som vedlegg via rekrutteringssystemet. 

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

 

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 Assisterende universitetsdirektør: Tove Kristin Karlsen, tlf: +47 92620646

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt personalrådgiver Kristina Ökvist, tlf: +47 22854054

]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ Overgartner ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/197465/overgartnerhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/197465/overgartnerAvdeling: Naturhistorisk museum
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. februar 2021
]]>
Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 GMTWed, 09 Dec 2020 10:49:42 GMT1. februar 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Naturhistorisk museum (NHM) har en historie tilbake til 1814 og består av Botanisk hage og museumsbygningene på Tøyen og samlingsmagasiner på Økern. Forskning, vitenskapelige samlinger og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver.

Vi er Norges største naturhistoriske museum med over 6 millioner naturvitenskapelige objekter. Museet er en del av Universitet i Oslo og har ca. 160 ansatte, hvorav ca. 70 er ansatt i vitenskapelige stillinger. Vår ambisjon er å styrke NHMs posisjon som forsknings-, lærings- og opplevelsesarena. Sommeren 2020 åpnet vi Nordens første Klimahus. I 2022 åpner vi 7 nye utstillinger i en av våre totalrenoverte museumsbygg. I tillegg planlegger vi ny Steinhage og et nytt veksthus på over 3000 kvm.

]]>
Om stillingen

Vi søker overgartner til Botanisk hage. Stillingen er underlagt seksjonssjef i Botanisk hage, og skal dekke behovet for overordnet grøntanleggsfaglig ledelse av Botanisk hages samlingsaktiviteter. Det krever samarbeid med blant annet botanikere og fagressurser i andre seksjoner.

Botanisk hage er en del av Naturhistorisk museum og utgjør den levende samlingen til museet. Hagens viktigste oppgaver er å dyrke planter og samle frø til forskning, undervisning, formidling og naturforvaltning. Botanisk hage er del av et nasjonalt og internasjonalt nettverk av botaniske hager som jobber sammen.

Botanisk hage utvikler og vedlikeholder vitenskapelige plantesamlinger, utendørs anlegg, utstillingsveksthus og forsøksavdeling med karplanteplass og formeringsveksthus. Hagen engasjerer seg i arbeidet med bevaring av sjeldne og truede planter og forvalter den nasjonale frøbanken for truede arter. Botanisk hage har en vesentlig plass i bybildet og spiller en sentral rolle for byens befolkning. Hagens samlinger er tilgjengelig for publikum for å skape forståelse, undring og engasjement for planter og naturmangfold. Botanisk hage bidrar aktivt i NHMs undervisning og forskning innen naturmangfold, taksonomi og systematikk. Seksjonen har for tiden 19 årsverk.

Arbeidsoppgaver
 • Ledelse og arbeidskoordinering i seksjonen.
 • Utvikling og drift av vitenskapelige samlinger og grøntområder.
 • Oppfølging og ajourføring i plantedatabasen Iris.
 • Oppfølging av prosjekter, ofte tverrfaglige.
 • Innkjøp av utstyr, maskiner og samlingsmateriale.
 • Økonomioppfølging.
 • Internkontroll.
 • Oppfølging av plantehelse og skadedyrbekjempelse.
 • Formidling og skilting.

Stillingsinnehaveren kan om nødvendig pålegges andre oppgaver dersom hensynet til NHMs virksomhet tilsier dette.

Kvalifikasjonskrav 
 • Minimum mastergrad i plantevitenskap eller tilsvarende grøntanleggsfaglig utdanning, men realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Annen utdanning kan være aktuell hvis god kompetanse innenfor hortikultur og botanikk.
 • Gode og tydelige kommunikasjonsevner herunder evne til formidling.
 • Behersker et nordisk språk og engelsk muntlig og skriftlig.
 • Kjennskap til databaser, IT
 • Erfaring med skjøtsel av grøntanlegg er en fordel, men nyutdannede kandidater oppfordres til å søke
 • Ledelse av grupper og erfaring med prosjektledelse er en fordel
 • Fordel med kjennskap til Mattilsynets regelverk om plantehelse
Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som evne til å fungere i grupper er viktig. Du er i god fysisk form, da stillingen innebærer en del fysisk arbeid. Den som tilsettes må kunne representere UiO på en god måte. Ved tilsetting vil total egnethet bli vektlagt.
Effektivitet, god ordenssans og gode samarbeidsevner forutsettes.

Vi tilbyr
 • lønn som senioringeniør (stillingskode 1181) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom
  kr 575 600 og kr 630 500, avhengig av kompetanse. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • et spennende og inspirerende arbeidsmiljø
 • arbeidssted i en av byens grønne oaser
 • mulighet for en variert arbeidsdag
 • muligheter for kompetanseheving
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kontaktinformasjon

Overgartner Oddmund Fostad, mobil: +47 90703979

Seksjonssjef Tor Carlsen, tlf: +47 22851711

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet: HR-rådgiver Thomas Brånå, thomas.brana@nhm.uio.no 

]]>
1181 Senioringeniør
<![CDATA[ Utvikler/programmerer – CELL: Den digitale rettssalen ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/197650/utvikler-programmerer-cell-den-digitale-rettssalenhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/197650/utvikler-programmerer-cell-den-digitale-rettssalenAvdeling: Det juridiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. februar 2021
]]>
Tue, 19 Jan 2021 00:00:00 GMTMon, 14 Dec 2020 08:34:13 GMT1. februar 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca. 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon.

]]>
Om stillingen

Det juridiske fakultet har ledig en 100 % stilling som programmerer (over-/senioringeniør, SKO 1087/1181), tilknyttet prosjektet CELL: Centre for Experiential Legal Learning og Den digitale rettssalen.

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetet har et aktivt fagmiljø som jobber med spørsmål som ligger i skjæringspunktet mellom juss og teknologi.

Denne stillingen vil være tilknyttet fakultetets nye Senter for fremragende utdanning (SFU) CELL. CELL har fått innvilget støtte som senter i fem år fra 1. juni 2020 og har som ambisjon å oppskalere erfaringsbasert juridisk utdanning i en digital tid over hele Norge og bli et ledende europeisk miljø innenfor juridisk pedagogikk og digital undervisning og innovasjon. Les mer om CELL her.

CELL utvikler blant annet en digital rettssal. Dette er et verktøy/plattform som skal legge til rette for digitale prosedyre- og rettssaksøvelser (digitaliseringsmodul), automatisering av prosesser/vurderinger i domstoler samt juridisk læring (automatiseringsmodul). Prosjektet retter seg mot studenter, advokater og dommere og vil involvere studenter i utviklingsprosesser. Prosjektet er forankret i CELLs nye Legal Innovation Lab Oslo (LILO) og er et samarbeid med Domstoladministrasjonen, rettsteknologiske samarbeidspartnere (bl.a., NORCE, Technology for Human Rights (Tech-R), Arverettverktøy- grundere) og utdanningspartnere (LINK, HuLAR, Københavns universitet).

Plattformen skal gi studenter, dommere og advokater mulighet til å prosedere (og forhandle) digitalt på en effektiv og rettssikker måte. Den skal gi studenter erfaring i framtidens digitalisering, og på sikt inneholde automatiserte funksjoner for dommere og studenter. Den digitale rettssalen skal gi studenter særlig mulighet til å trene på rettslig metode, egne skriftlige og muntlige ferdigheter og forhandlingsteknikker. Verktøyet skal ha høy digital kvalitet, være brukervennlig og enkelt å ta i bruk for domstoler, advokater, studenter, faglærere og administrasjon ved UiO.

Prosjektet er finansiert av SFUet. Stillingen er midlertidig med 1 års varighet fra oppstart, med mulighet for forlengelse. Stillingen er 100 %, men lavere stillingsprosent kan vurderes i samråd med søker.

Arbeidsoppgaver
 • Programmere og utvikle den Den digitale rettssalen (digitaliseringsmodul) i nært samarbeid med prosjektgruppen, cirka 50 %.
 • Samarbeide om, programmere og utvikle nye verktøy til Den digitale rettssalen (automatiseringsmodul) med prosjektgruppen og forskjellige partnere, ca. 25 %.
 • Veilede studenter, ved Det juridiske fakultet, som arbeider med rettsteknologiske prosjekter som del av en CELLs nye Legal Innovation Lab Oslo (LILO), samt forfatterskap/medforfatterskap av vitenskapelige artikler og bistand med søknader om eksternfinansiering, ca. 25 %.
Kvalifikasjonskrav 
 • For ansettelse i stillingskode overingeniør (SKO 1087) kreves utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende bachelornivå innen informatikk eller lignende. Dokumentert relevant realkompetanse kan kompensere utdanningskravet.
 • For ansettelse i stillingskode senioringeniør (SKO 1181) kreves utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende masternivå innen informatikk eller lignende. Dokumentert relevant realkompetanse kan kompensere utdanningskravet. Videre er det i tillegg en forutsetning med omfattende relevant faglig erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.
 • Høyere akademisk utdanning er ønskelig, og kan bli vektlagt i ansettelsesprosessen.
 • Det kreves praktiske ferdigheter innenfor programmering og systemarkitektur, og kompetanse innenfor python og javascript (node.js). Designferdigheter og kunnskap om HTML/CSS og tilhørende rammeverk er en fordel.
 • Søkere må beherske engelsk og norsk. Prosjektets arbeidsspråk er norsk og engelsk. Svensk og dansk likestilles i denne sammenheng med norsk.
 • Tverrfaglig bakgrunn er en fordel (særlig erfaring innenfor rettsvitenskap/pedagogikk i tillegg til informatikk).
Personlige egenskaper
 • Vi søker etter en person med sterke samarbeidsegenskaper, miljøskapende evner og et sterkt engasjement for å utvikle et miljø rundt prosjektet.
 • Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert.
 • Du må ta aktivt del i utvikling av et godt fagmiljø.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.
Vi tilbyr
 • Lønn som overingeniør kode 1087 eller senioringeniør kode 1181 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 516 400 til kr 586 500 i stilling som overingeniør og kr 566 700 til kr 682 000 i stilling som senioringeniør, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden
 • Stilling i en IA-virksomhet
Søknaden skal inneholde
 • Søknad og CV
 • Kodeeksempler
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester
 • Referanseliste (2-3 referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon)

Søknad med vedlegg må sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk «Søk stillingen».

Søknaden kan inneholde
 • Publikasjonsliste
 • Full tekst av en publikasjon
Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi viser til regelverk for teknisk-administrativt ansatte.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen.

Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen: Professor Malcolm Langford, e-post: malcolm.langford@jus.uio.no, tlf nr; +47 22842031

For spørsmål om rekrutteringsprosessen: personalkonsulent Siri Martenson: e-post: siri.martenson@jus.uio.no.

]]>
1087 Overingeniør
<![CDATA[ Project Manager ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/198713/project-managerhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/198713/project-managerAvdeling: Institutt for informatikk
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 3. februar 2021
]]>
Wed, 13 Jan 2021 00:00:00 GMTMon, 11 Jan 2021 16:23:37 GMT3. februar 2021About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

The Department of Informatics (IFI) is one of nine departments belonging to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. IFI is Norway’s largest university department for general education and research in Computer Science and related topics. 
The Department has more than 1800 students on bachelor level, 600 master students, and over 240 PhDs and postdocs. The overall staff of the Department is close to 370 employees, about 280 of these in full time positions. The full time tenured academic staff is 75, mostly Full/Associate Professors..

]]>
About the position

One postion as Senior Adviser is available at the DHIS2 project at the Department of Informatics.
The positions are permanent based on external funding.

District Health Information Software 2 (DHIS2) is an open source, web-based health management information system (HMIS) platform. Today, DHIS2 is the world's largest HMIS platform, used by ministries of health in 70 countries. The core DHIS2 software development is managed by the Health Information Systems Program (HISP) at the University of Oslo (UiO)

Currently, HISP is leveraging its global footprint and network of partners to provide DHIS2 as a management information systems platform also for the education sector. This is in line with our vision to provide a digital global good that can address management information system needs in the public sector in low- and middle-income countries. We work directly with global donors, ministries of education and Non-governmental organizations (NGOs). This work includes creating standardized configurations of DHIS2 based on state of the art education sector guidelines, indicators, decision support tools, etc.

Job description

Project managers work closely implementing partners in the countries where the DHIS2 is used as an Education Management Information System (EMIS). These countries are Uganda, Gambia, Mozambique and Togo. Furthermore, project managers are responsible for a portfolio of work that includes coordination with global partners such as UNESCO UIS, UNICEF and Save the Children, as well as supporting country education ministries in their adoption and implementation of DHIS2. Key activities associated with the available position includes coordination with international partners, in-country HISP partners, ministries of education, and overseeing the creation and maintenance of DHIS2 for EMIS global resources, including the development of guidance materials; implementation guidance, documentation; training curricula, etc.

Specific responsibilities include:

 • Coordinate with global partners (e.g. UNESCO UIS, Norad, UNICEF, Save the Children; etc.) to define needs, resource requests and collaboration strategies;
 • Ensure the completion of deliverables and contract requirements;
 • Determine priorities related to the development of guidelines, translations, toolkits, and training curricula.
 • Develop routines for coordination and alignment of implementation priorities with country needs and partner requests;
 • Coordinate implementation resources, including technical and education specialist leads, to ensure timely and quality completion of projects;
 • Provide specific budget and performance tasks related to DHIS2 projects;
 • Promote open data, open standards, open source software, and open innovation and sharing.
Qualification requirements

This position requires:

 • Five years+ experience of project management in digital and global projects, preferably in the education sector.
 • Experience in working with international donor community, including bilateral and multilateral donor agencies and private foundations.
 • Demonstrated experience leading information systems implementations in low- and middle-income countries.
 • Experience managing teams, preferably also virtual teams.
 • Demonstrated success in developing partnerships and funding opportunities.
 • A Master's degree in a relevant field such as information systems, education or international development (MPH, MSc, etc.), or equivalent experience.
 • Excellent communication skills and fluent command of English, both oral and written. Other languages are a plus.
 • Structured, responsive and with excellent organizational skills.
 • Ability and willingness to travel internationally.
 • Prior experience with HISP and DHIS2 is an advantage.
 • Eligible for employment in Norway.
Personal skills
 • Enthusiasm for international development efforts and ability to work well both independently and within a team, at national and international level
 • Commitment to project management, coordination, documentation and relations building 
 • Flexible and positive to ongoing change of responsibilities
 • Strong ability to handle parallel tasks and processes during time pressure
 • Solution-oriented
 • Ability to inspire and prioritize
 • Comfort in the leadership role
 • Good cooperation and communication skills
We offer
 • Salary NOK 643 000 - 768 500 per annum depending on qualifications in position as Senior Adviser (position code 1364)
 • A professionally stimulating working environment
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

The application must include:

 • Cover letter
 • CV (complete overview of education and work experience)
 • Copies of educational certificates, transcript of records and letters for recommendation
 • Names and contact details of 2-3 references (names, relation to candidate and telephone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

Interviews with the best qualified candidates will be arranged.

Formal regulations

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

In accordance with the University of Oslo’s equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals regardless of gender or ethnicity.

UiO has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o

Contact information

Terje Aksel Sanner, phone: +47 91 75 98 27, e-mail: terjeasa@ifi.uio.no

For questions regarding our application system, please contact HR Senior Adviser Torunn Standal Guttormsen, phone:+47 22854272, email: t.s.guttormsen@mn.uio.no

]]>
1364 Seniorrådgiver
<![CDATA[ Ph.d.-rådgjevar i studieseksjonen - 2. gangs utlysning ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/199251/phd-raadgjevar-i-studieseksjonen-2-gangs-utlysninghttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/199251/phd-raadgjevar-i-studieseksjonen-2-gangs-utlysningAvdeling: Fakultetsadministrasjonen SV
Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 6. februar 2021
]]>
Tue, 19 Jan 2021 00:00:00 GMTTue, 19 Jan 2021 13:51:08 GMT6. februar 2021Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Universitetet i Oslo er det største samfunnsvitskaplege fagmiljø i Noreg og rangert som nummer to i Norden. Fakultetet har ei rekkje forskingsmiljø som er leiande internasjonalt, og har hatt to Nobelprisvinnarar. Vi har 460 tilsette og 5300 studentar. Fakultetet tilbyr 22 studieprogram på bachelor- og masternivå, 2 profesjonsutdanningar og ph.d.-program innan 7 studieretningar.

]]>
Om stillinga

Det samfunnsvitskaplege fakultet, Fakultetsadministrasjonen, har ledig eit toårig vikariat  som ph.d.-rådgjevar (SKO 1434), med moglegheit for forlenging.

Ønskjer du å jobbe i ein organisasjon med utfordrande arbeidsoppgåver og moglegheit for personleg utvikling?

Rådgjevaren er koordinator for fakultetet sin ph.d.-sommarskule «Oslo Summer School for Social Sciences» som vert arrangert i månadsskiftet juni/juli kvart år. Rådgjevaren har også ansvar for avslutningsfasen i ph.d.-programmet, og for kvalitetssikring av utdanningsplanar og produksjon av vitnemål. Dette inneber å sørge for god dialog og informasjonsflyt mellom fakultetet, institutta og universitetet sentralt.

Arbeidsoppgåvene omfattar også administrasjon av nasjonal forskarkursportal for samfunnsvitskaplege fag, gjennomføring av årlege arrangement som Eilert Sundt-forelesinga, emeritimiddag og saksbehandling knytt til fond og legat. I tillegg må rådgjevaren regne med å få andre oppgåver etter nærare avtale med leiar, avhengig av interesse og kompetanse.

Stillinga er lagt til studieseksjonen ved fakultetet. Studieseksjonen har 16 tilsette og er eit serviceorgan for institutta.  Til stillinga ligg det difor eit ansvar for vidareutvikling av effektive rutinar, noko som krev evne til samarbeid på tvers av einingane. 

Arbeidsoppgåver
 • Planlegge, gjennomføre, evaluere og vidareutvikle fakultetet si ph.d.-sommarskule
 • Vere brukarstøtte og gje opplæring i det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS) og det digitale eksamenssystemet Inspera
 • Ansvar for avslutningsfasen og rådgjeving for andre saksbehandlarar ved fakultetet i samband med avslutningsfasen i ph.d.-programmet
 • Vidareutvikle og utforme regelverk og saksgang i samband med avslutningsfasen i ph.d.-programmet
 • Kvalitetssikre utdanningsplanar og vitnemål i ph.d.-programmet
 • Kvalitetssikre rutinar og opptak av ph.d.-kandidatar med internasjonal bakgrunn
 • Svare på spørsmål frå søkjarar til ph.d.-programmet
 • Hjelpe til med vidareutvikling og administrasjon av nasjonal forskarkursportal for samfunnsvitskaplege fag
 • Gjennomføre årlege arrangement: Eilert Sundt-forelesing, emeritimiddag osv.
 • Saksbehandling kring fond og legat
Kvalifikasjonskrav 
 • Relevant utdanning frå universitet eller høgskule, minimum svarande til mastergrad. Dokumentert realkompetanse med relevans for dei aktuelle oppgåvene kan kompensere for utdanningskravet
 • Svært god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk er ein føresetnad
 • Røynsle med forvalting av tilsvarande arbeidsoppgåver 
 • God digital kompetanse

Ønskeleg kompetanse/erfaring

 • Kjennskap til FS og Inspera er ein fordel
 • Det vert lagt avgjerande vekt på om du er personleg eigna for stillinga
Personlege eigenskapar

Vi søkjer deg som

 • er tydeleg, utåtvent og initiativrik
 • arbeider sjølvstendig og har dokumentert god gjennomføringsevne
 • har god rolleforståing og evne til samhandling
 • er analytisk, service- og utviklingsorientert
 • er effektiv samstundes som du leverer arbeid av høg kvalitet
Vi tilbyr
 • Løn som rådgjevar kode 1434 fastsetjast etter individuell vurdering innanfor eit spenn mellom kr  526 000-630 500 NOK. Lønnsplassering er avhengig av røynsle og kompetanse.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordningar
 • Trening i arbeidstida
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
Søknaden skal innehalde
 • søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål, attestar, liste med 2-3 referansar (namn, tilknyting til søkjar, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt, Jobbnorge.

Andre opplysningar

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

I høve til offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli oppført på søkjarlista.

UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. 

I tillegg ønskjer UiO at medarbeidarane våre i størst mogleg grad speglar mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar difor kvalifiserte søkjarar med redusert funksjonsevne til å søkje stillinga. Som IA-bedrift vil vi leggje til rette for medarbeidarar med nedsett funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om faglig innhold - Ass. fakultetsdirektør: Karen Marie Pound Davies, tlf: 22 85 42 43, e-post: k.m.p.davies@sv.uio.no

For spørsmål om elektronisk søknad - Personalrådgiver Anders Haave, tlf. 94 32 23 50, e-post: anders.haave@sv.uio.no

]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ Økonomirådgiver ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/198721/oekonomiraadgiverhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/198721/oekonomiraadgiverAvdeling: Kulturhistorisk museum
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 10. februar 2021
]]>
Tue, 19 Jan 2021 00:00:00 GMTTue, 12 Jan 2021 08:03:52 GMT10. februar 2021Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

 

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

]]>
Om stillingen

Kulturhistorisk museum har ledig et ett-årig vikariat som prosjektøkonom/rådgiver (SKO 1434).

Ønsker du en spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver innen økonomiområdet, da er dette en stilling som passer for deg.

Stillingens arbeidsoppgaver spenner fra å følge opp økonomien i de største prosjektene ved Kulturhistorisk museum til å jobbe tett opp mot ledelsen med budsjett, rapporter og analyser. 

Stillingen er også tillagt andre saksbehandlings-oppgaver innenfor økonomiområdet.

Stillingene blir en av fire rådgiverstillinger i enhet for Økonomi- og virksomhetsstyring med økonomileder som nærmeste overordnede. Enheten har totalt 10 ansatte. De ansatte sitter spredt på tre bygg på Tullinløkka i Oslo sentrum og på Økern. Arbeidssted for denne stillingen vil være delt mellom Tullinløkka og Økern.

Arbeidsoppgaver
 • støtte til enhetene innen prosjektprosessen med oppgaver primært innen regnskap og budsjett
 • generell økonomioppfølging av en eller to seksjoner
 • økonomisk og administrativ oppfølging av eksternt og internt finansierte prosjekter
 • være ressursperson overfor seksjon og prosjektledere og sikre god dialog med, og oppfølging av, museets enheter på prosjektområdet
 • assistere prosjektleder, forskingsrådgiver og prosjekteier med ulike administrative oppgaver knyttet til søknader, drift og rapportering av prosjekt
 • oppdatere prognose og utføre analyse av prosjektporteføljen
 • bidra til utarbeiding av rapporter til ledelsen
 • risikostyring og internkontroll
 • bidra til nytenking og videreutvikling i organisasjonen innen forvaltning av ekstern finansiering
 • andre arbeidsoppgaver må påregnes etter organisasjonens behov
Kvalifikasjonskrav 
 • utdanning innen økonomi fra universitet eller høgskole minimum på bachelornivå. Dokumentert realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • god tallforståelse
 • minimum 2 års relevant arbeidserfaring
 • må være flytende i norsk muntlig og skriftlig samt beherske engelsk muntlig og skriftlig
 • generelt gode IT-ferdigheter med spesiell vekt på Excel

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • det er en fordel med kjennskap til økonomioppfølging av prosjekter, herunder prosjektoppfølging, plan- og budsjettarbeid, regnskap, rapportering, avviksanalyser og annet oppfølgingsarbeid 
 • erfaring med prosjekt finansiert av EUs rammeprogram for forsking (H2020) og prosjekt fra Forskingsrådet (NFR)
 • erfaring fra arbeid innen universitets-/høgskolesektoren
Personlige egenskaper
 • gode kommunikasjons-, samarbeids- og koordineringsegenskaper
 • evne til å være løsningsorientert innenfor rammen av gjeldende lover og regler
 • god evne til å jobbe selvstendig, systematisk, strukturert, og helhetlig innen fastsatte tidsfrister
 • resultat- og utviklingsorientert, med god gjennomføringsevne
 • evne til å presentere økonomi for ikke-økonomer
Vi tilbyr
 • lønn som rådgiver SKO 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 575 600 og kr 670 100, avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstida
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • relevante vitnemål, og attester, samt liste med 2-3 referanser 

Søknad  med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til stillingen:

Seksjonssjef Thomas Philip Munthe, e-post: t.p.munthe@khm.uio.no,  telefon: +47 90786419 

For spørsmål knyttet til søknadsprosessen:

HR-rådgiver Marit Gamst Markussen, e-post: m.g.markussen@khm.uio.no

]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ Innkjøpsrådgiver / senior innkjøpsrådgiver  ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/199370/innkjoepsraadgiver-senior-innkjoepsraadgiverhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/199370/innkjoepsraadgiver-senior-innkjoepsraadgiverAvdeling: Eiendomsavdelingen
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 10. februar 2021
]]>
Thu, 21 Jan 2021 00:00:00 GMTThu, 21 Jan 2021 07:14:33 GMT10. februar 2021Om stillingen

Eiendomsavdelingen (EA) kjøper entrepriser, varer og tjenester knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av UiOs eiendomsmasse for rundt 1 milliard kroner i året der entrepriser utgjør omtrent en tredel. Innkjøpgruppen i EA forvalter over 100 eiendomsdriftsrelaterte rammeavtaler. UiO er profesjonell på innkjøp og mottok DIFIs Anskaffelsespris for digitalisering i 2014 og DIFIs Anskaffelsespris for god styring i 2016.

Som innkjøpsrådgiver vil du arbeide med alle typer anskaffelser innenfor EAs ansvarsområde, forvaltning av vår portefølje av rammeavtaler og følge opp leverandørene i samarbeid med fagansvarlig. EA er i stadig utvikling og arbeidsoppgavene vil være utfordrende og varierte.

Vi stiller høye krav til miljø og arbeider aktivt med å hindre arbeidslivskriminalitet i leverandørkjedene våre. I denne rollen vil du være rådgiver og støtte for behovshavere i EA. Du blir del av et team med gode kollegaer og høy kompetanse.

Innkjøpsgruppen, en del av Forvaltning og stab, består av fire medarbeidere, inkludert leder. Du vil også være en del av et faglig innkjøpsnettverk både ved UiO og nasjonalt. Stillingen rapporterer til innkjøpssjef eiendom.

Arbeidsoppgaver
 • Prosessledelse og operativ gjennomføring av anskaffelser (entrepriser, rammeavtaler mm) i tett samarbeid med behovshaver
 • Være rådgiver for behovshavere i anskaffelsessaker
 • Være pådriver i implementering og oppfølging av avtaler
 • Utføre innkjøpsanalyser og priskontroll
 • Bidra til å videreutvikle det operative innkjøpsarbeidet
 • Bistå i intern- og eksternkontroll på innkjøpsområdet bl.a. knyttet til arbeidslivskriminalitet
 • Videreutvikle maler, rutiner og prosedyrer
Kvalifikasjonskrav 
 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum på bachelornivå for rådgiver og på masternivå for seniorrådgiver. Omfattende realkompetanse kan erstatte utdanningskravet. 
 • Det kreves erfaring fra gjennomføring av anskaffelsesprosesser, fortrinnsvis i offentlig sektor. For seniorrådgiver kreves minimum fem års erfaring og spesialkompetanse innenfor fagområdet.
 • Det kreves god digital kompetanse og erfaring fra bruk av anskaffelsessystemer
 • Det kreves god kunnskap om lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • Erfaring med anskaffelser innenfor EAs ansvarsområde og utarbeidelse av forespørsler, forhandlinger og kontraktsoppfølging vil bli vektlagt
 • Det er en fordel med kjennskap til innkjøpsanalyser
Personlige egenskaper

Vi søker en utviklings- og løsningsorientert innkjøpsrådgiver med gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Du er serviceinnstilt, samarbeider godt med andre og evner å formidle innkjøpstekniske temaer på en forståelig måte. Samtidig som du er tydelig og med høy integritet. Du er analytisk og har god tallforståelse. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Vi tilbyr
 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø sentralt på Blindern
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Stillingen lønnes i lønnsspenn 586.500 – 618.600 (ltr 65-68) rådgiver SKO 1364, alt. som seniorrådgiver SKO 1434 med lønnsspenn kr 630.500 – 694.400 (ltr. 69-74) avhengig av kompetanse/erfaring
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån.
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

TInteresserte kan ta uforpliktende kontakt innkjøpssjef Åsne Melhuus, 951 11 307.

]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ Sesongmedarbeidere (gartnermedhjelpere) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/198297/sesongmedarbeidere-gartnermedhjelperehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/198297/sesongmedarbeidere-gartnermedhjelpereAvdeling: Seksjon for botanisk hage
Fakultet: Naturhistorisk museum
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. februar 2021
]]>
Thu, 07 Jan 2021 00:00:00 GMTWed, 23 Dec 2020 13:23:09 GMT15. februar 2021Om stillingen

Botanisk hage søker etter sesongmedarbeidere (gartnermedhjelpere).

Botanisk hage er en del av Naturhistorisk museum og utgjør den levende samlingen til museet. Hagens viktigste oppgaver er å dyrke planter og samle frø til forskning, undervisning, formidling og naturforvaltning. Botanisk hage er del av et nasjonalt og internasjonalt nettverk av botaniske hager som jobber sammen.

Botanisk hage utvikler og vedlikeholder vitenskapelige plantesamlinger, utendørs anlegg, utstillingsveksthus og forsøksavdeling med karplanteplass og formeringsveksthus. Hagen engasjerer seg i arbeidet med bevaring av sjeldne og truede planter og forvalter den nasjonale frøbanken for truede arter. Botanisk hage har en vesentlig plass i bybildet og spiller en sentral rolle for byens befolkning. Hagens samlinger er tilgjengelig for publikum for å skape forståelse, undring og engasjement for planter og naturmangfold. Botanisk hage bidrar aktivt i NHMs undervisning og forskning innen naturmangfold, taksonomi og systematikk.

Seksjonen har for tiden 19 årsverk, derav 2,5 sesongarbeiderårsverk som dekker behovet for økt skjøtsel utendørs i vekstsesongen.

Perioder for sesonghjelp er fra mars til oktober. Et engasjement kan variere i lengde fra 14 dager til 6 måneder.

Arbeidsoppgaver
 • Ugrasluking, grasklipping, kantstikking, kosting, raking
 • Gjødsling og vanning kan også være aktuelle oppgaver
 • Planting av sommerblomster, stauder og setting av løk
 • Andre forefallende oppgaver som hører innen grønn skjøtsel

Arbeidsoppgavene til hver enkelt vil variere med hensyn til relevant arbeidserfaring fra tidligere og faglig tilnærming til grøntanleggsfaget. Alle som blir satt til å betjene maskiner vil få en grunnopplæring i disse.

I vurderingen vil søkers personlige egenskaper som selvstendighet og evne til å fungere i team bli vektlagt. Du må være i god fysisk form, da stillingen innebærer mye fysisk arbeid. Den som tilsettes må kunne representere UiO på en god måte.

Vi tilbyr
 • lønn i stillingskode 1138 Unge arbeidstakere (kr. 241.280 - kr 256.360 per år) eller stillingskode 1511 Forskningstekniker (kr. 324.600 – kr 410 400 per år). For sesongmedarbeidere som tiltenkes mer ansvarsfulle og selvstendige arbeidsoppgaver kan høyere lønn vurderes.
 • arbeidssted i en av byens grønne oaser
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev med begrunnelse for søknaden og ønsket tidsperiode
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kontaktinformasjon

Overgartner Oddmund Fostad, mobil: +47 90703979

Seksjonssjef Tor Carlsen, tlf: +47 22851711

For spørsmål om rekruteringssystemet: HR-rådgiver Thomas Brånå, thomas.brana@nhm.uio.no 

]]>
1511 Forskningstekniker