Ledige stillingerhttps://www.jobbnorge.noUIO - Ledige eksterne stillinger2<![CDATA[ Instruktørtannleger ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/183160/instruktoertannlegerhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/183160/instruktoertannlegerAvdeling: Institutt for klinisk odontologi (IKO)
Fakultet: Det odontologiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: Løpende
]]>
Thu, 05 Mar 2020 00:00:00 GMTFri, 14 Feb 2020 08:07:21 GMTLøpendeOm Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av de ledende odontologiske fagmiljøer i Europa. Fakultetets forskergrupper bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt. I tillegg til å utdanne tannleger og tannpleiere har fakultetet ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet har høy forsknings- og klinisk kompetanse på de ulike fagfelt, med et godt tverrfaglig samarbeid. Det er et moderne fakultet med ca. 450 studenter og ca. 450 ansatte.  Fakultetet er også Norges største tannklinikk med ca 55.000 pasientbesøk i året. Det odontologiske fakultet har to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

]]>
Om stillingen

Vi søker etter instruktørtannleger - med og uten spesialistutdanning - til våre studentklinikker ved Institutt for klinisk odontologi (IKO). Instituttet har tre klinikker: Klinikk for allmenn odontologi-voksen, Klinikk for allmenn odontologi-barn og Klinikk for spesialbehandling. I tillegg har instituttet et ferdighetssenter med propedeutisk trening hvor det også kan være behov for nye instruktørtannleger.

Vennligst oppgi i søknaden hvor du ønsker å jobbe. Stillingsandel kan variere noe, med minste stillingsprosent på 20%.

Arbeidsoppgaver

Primærrollen som instruktørtannlege i klinikken vil være å være en god rollemodell for våre studenter og å undervise og veilede studenter i forhold tilnærmet likt det våre studenter vil møte i allmennpraksis, innenfor barn- og voksenbehandling innen:

 • Praktisk undervisning og bistand i den tekniske utførelsen av faget
 • Forebygging av sykdom
 • Pasientkommunikasjon
 • Journalføring - dokumentasjonskravet
 • Hygiene
 • Praktisk hjelp og bistand i den tekniske utøvelsen av faget
 • Pasientrettigheter - inklusive trygdeytelser
 • Økonomiske forhold knyttet opp til pasientbehandlingen i forhold til aktuell pasient, hva må håndteres av tannlegen direkte og hva kan overlates til annet personale
Kvalifikasjonskrav 
 • Mastergrad i odontologi og norsk autorisasjon som tannlege
 • Må kunne delta i behandling av alle pasientgrupper
 • Må kunne norsk språk flytende, både skriftlig og muntlig
 • Arbeidserfaring som tannlege (minimum 2 år)
Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og vi ønsker deg som har:

 • Gode samarbeidsevner
 • God evne til kommunikasjon og evne til å formidle
Vi tilbyr
 • Lønn som instruktørtannlege, stillingskode 1015, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 552 800 og kr 594 400, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Lønn som instruktørtannlege med godkjent spesialitet, stillingskode 1353, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 594 400 og kr 640 200, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse (minst 20% stilling)
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det vil ikke bli tatt hensyn til ufullstendige søknader.

 

Søknad med vedlegg sendes inn via UiOs rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

 

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Klinikksjef Tom A. Barkvoll, e-post: t.a.barkvoll@odont.uio.no,  tlf  22 85 20 68 / 948 16 222

Klinikksjef Anne Rønneberg, e-post: anne.ronneberg@odont.uio.no, tlf 22 85 22 69 / 901 76 333

Førsteamanuensis Frode Staxrud , e-post: frode.staxrud@odont.uio.no, tlf 22 85 23 20

]]>
1015 Instruktørtannlege
<![CDATA[ Rådgiver - praksiskoordinator ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/186021/raadgiver-praksiskoordinatorhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/186021/raadgiver-praksiskoordinatorAvdeling: Institutt for pedagogikk
Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 7. juni 2020
]]>
Fri, 15 May 2020 00:00:00 GMTThu, 16 Apr 2020 12:15:03 GMT7. juni 2020Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for pedagogikk ble opprettet i 1938 og er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Forskningen bygger på tradisjoner fra både samfunnsvitenskap og humaniora og instituttet ivaretar derfor en stor faglig bredde. IPED har i dag ca. 100 ansatte, fordelt på ca. 49 fast vitenskapelig ansatte, 35 stipendiater og 16 administrativt ansatte. Instituttet har ca. 900 studenter.

]]>
Om stillingen

Vi har for tiden en ledig stilling som praksiskoordinator/rådgiver ved Institutt for pedagogikk (IPED).

IPED har lang tradisjon med praksis i våre studieprogram, med praksisplasser både innen privat og offentlig sektor. Vi ønsker å videreutvikle og profesjonalisere dette området. Som rådgiver hos oss vil du bli et viktig bindeledd mellom instituttet og våre samarbeidspartnere i praksisfeltet.

 Vi søker deg som ønsker å bidra til å skape gode relasjoner og samarbeidsformer og som blir motivert av å oppnå resultater sammen med andre.

Arbeidsoppgaver
 • Strategisk utvikling av studienes kobling til praksisfeltet i samarbeid med fagmiljø, studieadministrasjon og eksterne partnere
 • Synliggjøring av praksiskomponenten i de ulike sammenhengene det er relevant. Som eksempel kan være profilering av studiene og instituttet for å bidra til studentrekruttering
 • Administrativt ansvar for gjennomføring og kvalitetssikring av IPEDs praksisordninger

Andre oppgaver kan legges til stillingen.

Kvalifikasjonskrav 
 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet, såfremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået.
 • Miniumum 4 års relevant erfaring fra arbeidslivet etter endte studier
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • God digital kompetanse

Ved utvelgelse av søkere til intervju vil det blir lagt vekt på følgende kvalfikasjoner:

 • Erfaring innen ett eller flere av områdene som er knyttet til praksisfeltet for våre studier
 • Erfaring med kompetanseutvikling, veiledning eller formidling
 • Erfaring med arbeid med unge mennesker
Personlige egenskaper

Vi søker deg som

 • har evne til relasjonsbygging og profesjonell kommunikasjon
 • har evne til å planlegge, prioritere og disponere tiden godt
 • er systematisk og har god gjennomføringsevne
 • er utviklingsorientert, initiativrik og utholdende
 • er fleksibel og trygg på deg selv

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
 • Lønn som rådgiver stillingskode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 532300 og kr 605500, avhengig av kompetanse og ansiennitet 
 • Et positivt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Kontorsjef Elin Østbø Sørensen

Administrativ studieleder Yngvild Dahl

]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ Position as Senior Engineer in scientific computing at the Centre for Computing in Science Education ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/187289/position-as-senior-engineer-in-scientific-computing-at-the-centre-for-computing-in-science-educationhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/187289/position-as-senior-engineer-in-scientific-computing-at-the-centre-for-computing-in-science-educationAvdeling: Fysisk institutt
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 7. juni 2020
]]>
Wed, 13 May 2020 00:00:00 GMTMon, 11 May 2020 19:30:46 GMT7. juni 2020About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

The research at the Department of Physics covers a broad range of subfields within physics and technology: From space research to medical physics. A good proportion of the research is interdisciplinary, and conducted in close cooperation with collaborators in Norway and abroad. Education and teaching are other essential activities. 

We offer a broad range of courses, and the Department is involved in several study programmes at bachelor’s and master’s level. Some of the best lecturers in Norway are amongst our employees, and we are proud of our prizewinning teaching and learning environment. The Department has 200 employees, of which 50 are permanent scientific positions. On a yearly basis 20 students complete their Ph.D. and 50 finish their M.Sc. degree.

]]>
About the position

A position as Senior Engineer in scientific computing is available at the Centre for Computing in Science Education (CCSE), a Center for Excellence in Education. The position will be for a period of 2 years. Starting date no later than 01.08.2020.

Centre for Computing in Science Education aims to renew science education by integrating the use of computing throughout the education. We develop new curriculum and methods, build an educational research group, and disseminate insights and methods. The ambition of the center is to become an international hub for the integration of computing in science education. This position will be part of this cross-disciplinary environment. 

The position is part of the research project, S-Assess, funded by the Norwegian Research Council. The project aims to develop a structured assessment framework to be used to assess student projects, to collect learning data to categorize solution approaches, to provide students with feedback, to form the basis for interventions, and to develop and train machine learning methods for automating categorization and feedback. The candidate will work in a team with phd-students, researchers and teachers to develop and test the assessment system.

Job description:

We seek a Software Engineer to work with scientific software development and research support.

The Engineer will:

 • Be responsible for and develop the software infrastructure for a structured assessment system for student assessment, feedback and learning analysis in the S-Assess project
 • Be responsible for and develop other software infrastructures at the center such as doconce, a document processing system
 • Administer the center’s computational infrastructure
 • Support the scientific staff in their computational projects
Qualification requirements
 • A master degree in physics, mathematics or computer science
 • Documented experience with scientific software development
 • A good command- written and oral- of English

Other qualifications:

 • Documented experience from education research projects is an advantage
 • Experience from computational support staff work in higher education is an advantage
 • Experience from research work is an advantage
 • Motivation to work in a cross-disciplinary environment working on science education and education research
 • An open and service-minded attitude
 • An interest in improving student learning and the student learning environment at the Faculty of mathematics and natural sciences.
We offer
 • Salary NOK 513 600 – 594 400 per annum depending on qualifications in position as Senior Engineer (position code 1181)
 • A professionally stimulating working environment
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
How to apply

Application must include:

 • Application letter including a motivation for applying for the position (max. 1 page)
 • CV (complete overview of education and work experience)
 • Copies of educational certificates, transcript of records and letters for recommendation
 • Names and contact details of 2-3 references (names, relation to candidate and telephone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”.

Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

Formal regulations

Applicants will normally be called in for an interview.

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

In accordance with the University of Oslo’s equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals regardless of gender or ethnicity.

UiO has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o

Contact information

For further information please contact: Anders Malthe-Sorenssen, e-mail: malthe @fys.uio.no

For technical questions regarding the application system, please contact HR Adviser Elin Thoresen, +47 22 85 71 96, e-mail: elin.thoresen@mn.uio.no

]]>
1087 Overingeniør
<![CDATA[ Avdelingsingeniør i cellebiologi ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/187349/avdelingsingenioer-i-cellebiologihttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/187349/avdelingsingenioer-i-cellebiologiAvdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 7. juni 2020
]]>
Fri, 15 May 2020 00:00:00 GMTTue, 12 May 2020 12:58:59 GMT7. juni 2020Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

 

Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

]]>
Om stillingen

Institutt for medisinske basalfag har ledig midlertidig stilling som laboratorieingeniør (avdelingsingeniør SKO 1085) ved Hybrid Technology Hub – Centre of Excellence. Stillingen har en varighet på 1 år med mulighet for forlengelse. Snarlig oppstart er ønskelig.

Målet til senter for hybridteknologi er å utvikle en ”organ-on-a-chip”-plattform som gjenskaper kroppens kjernefunksjoner og tillater innsamling av data i sanntid ved eksponering av terapeutiske stoffer. Stillingen vil ha en viktig funksjon i senteret, og bidra til utvikling av organoider fra stamceller. Den som ansettes vil delta i den daglige driften av laboratoriet for humane pluripotente stamceller (hPSC). Arbeidsoppgavene vil blant annet være ekspansjon, differensiering og transfeksjon av humane embryonale samt indusert pluripotente stamceller. Videre så vil det være ingeniørens ansvar å kvalitetssikre sentrets hPSC blant annet ved hjelp av immunohistokjemi, qPCR og flow cytometri.

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til den daglig driften av laboratoriene herunder bestilling og mottak av laboratorie-varer, -kjemikalier og –instrumenter.
 • Systematisert kultivering og oppfølging av stamceller og andre humane cellelinjer.
 • Etablering, gjennomføring og standardisering av ulike celle- og vevsanalyse metoder.
 • Utføre vanlige molekylærbiologiske teknikker som for eksempel isolering av RNA og DNA, PCR og qRT-PCR, samt andre standard protein og DNA analyse metoder.
 • Dokumentasjon av eget arbeid ved å føre nøyaktig laboratoriejournal.
 • Bistå senterledelsen i ivaretakelse av HMS
 • Ansvar for kjemikalielager og stoffkartotek
 • Ansvar for systematisert oppfølging av cellelinjer
 • Opplæring av personell i teknikker og metoder som benyttes ved senterets laboratorier.

Stillingen kan bli tillagt andre administrative oppgaver knyttet til senterets virksomhet.

Kvalifikasjonskrav 
 • stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende bachelornivå, innenfor molekylærbiologi. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet såfremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver innenfor de aktuelle arbeidsområdene
 • Erfaring med PCR, Western blot, siRNA, RNA-isolering og cellekultur.
 • Erfaring med relevante celle- og vevsanalysemetoder
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk

Følgende vil også vektlegges

 • Erfaring med laboratoriedrift, herunder bestilling av laboratorie-varer, -kjemikalier- og –instrumenter.
 • Erfaring med kultivering av humane stamceller.
Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som evner å arbeide strukturert og effektivt, og som er serviceinnstilt, har pedagogiske evner og blir motivert av å lære opp andre. Du kan samarbeide med mange ulike mennesketyper i et internasjonalt miljø. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • lønn som avdelingsingeniør kode 1085 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 420 700 og kr 496 100, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Administrativ koordinator Haakon Berg Johnsen, tlf: +47 99 62 57 17 e-post: h.b.johnsen@medisin.uio.no

]]>
1085 Avdelingsingeniør
<![CDATA[ Førstekonsulent i resepsjonen ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/187615/foerstekonsulent-i-resepsjonenhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/187615/foerstekonsulent-i-resepsjonenAvdeling: Det odontologiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 7. juni 2020
]]>
Sun, 24 May 2020 00:00:00 GMTMon, 18 May 2020 13:06:20 GMT7. juni 2020Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med anerkjente nasjonale og internasjonale forskningsgrupper. Utdanningene våre er forankret i medisinen og biologien.

Studentene får en omfattende klinisk ferdighetstrening med veiledning fra våre dyktige instruktører. Fakultetet utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Vi tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet er Norges største tannklinikk med ca. 50 000 pasientbesøk årlig, har ca. 450 ansatte og 450 studenter, og består av to institutter; Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi

 

 

]]>
Om stillingen

Det odontologiske fakultet, Institutt for oral biologi (IOB), har ledig stilling som førstekonsulent i resepsjonen.

Vår flinke og hyggelige resepsjonsmedarbeider skal studere videre, og vi søker hennes etterfølger. Stillingen er en nøkkelstilling, instituttets "ansikt utad", med god innsikt i alle deler av instituttets virksomhet.

IOB er lokalisert ved Rikshospitalet, og har rundt 60 ansatte som fordeler seg på vitenskapelige stillinger teknisk og administrativt personale. For nærmere informasjon, se http://www.odont.uio.no/iob/

Ved siden av utstrakt internasjonal forskning, har instituttet ansvaret for den prekliniske utdanningen av tannleger og tannpleiere.

Arbeidsoppgaver

Stillingens oppgaver er varierte og omfatter blant annet:

 • Resepsjonstjenester generelt inkludert varemottak, administrasjon av adgangskort, m.m.
 • Holde fellesrom i bygget ryddige og presentable.
 • Bestilling av rekvisita, felles forbruksartikler, m.m.
 • Bestilling av forskerboliger for gjesteforskere, bistå ved reisebestilling for ansatte.
 • Følge opp administrative rutiner ifm. disputaser og være en ressursperson ved andre arrangementer.
 • Vedlikeholde instituttets nettsider. 
 • Være superbruker i Cristin.
 • Bistå studieadministrasjonen ved lokale eksamener samt andre studieadministrative oppgaver.
 • Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver.
Kvalifikasjonskrav 
 • Relevant utdanning, fortrinnsvis tilsvarende bachelornivå fra universitet eller høyskole. Dokumentert realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Gode IT-kunnskaper og god systemforståelse.
 • Meget gode skriftlige- og muntlige språkkunnskaper i norsk og engelsk.
 • Søkere med relevant erfaring fra lignende arbeidsoppgaver vil bli foretrukket.
 • Det er også en fordel å ha erfaring med redigering på nett.
Personlige egenskaper

Vi søker deg som er utadrettet og liker å jobbe i en kompleks kunnskapsorganisasjon. Du har evne til å jobbe strukturert med mange saker samtidig, til å se behov og til å ta initiativ til å løse oppgaver, og du har god gjennomføringsevne. Du trives med hektiske perioder, og er god på å utføre mindre presserende oppgaver når det er rolig. Vi vektlegger personlige egenskaper som serviceinnstilling, samarbeidsevner, fleksibilitet og godt humør.

Vi tilbyr
 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver.
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent (kode 1408) fastsettes etter individuell vurdering, avhengig av kvalifikasjoner og tidligere yrkespraksis innenfor et spenn mellom kr. 435 100 og kr. 496 100.
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden.
 • Gode velferdsordninger.
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Vennligst klikk på "send søknad".

Aktuelle søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originale attester og vitnemål. Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultat, frambragt av ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 7. juni

Tiltredelse: Snarest

Arbeidssted: Institutt for oral biologi

Referansenummer: 2020/5018

Hjemmeside: http://www.odont.uio.no/

Kontaktinformasjon

Administrativ leder Lin Malin Ullern, lin.ullern@odont.uio.no tlf. 228 40 347 (om stillingen).

HR-rådgiver Anne Grethe Søreng, a.g.soreng@odont.uio.no , tlf. 228 45 968 (kun ved spørsmål om elektronisk søknad)

]]>
1408 Førstekonsulent
<![CDATA[ Seksjonsleder forskningsadministrasjon ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/185835/seksjonsleder-forskningsadministrasjonhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/185835/seksjonsleder-forskningsadministrasjonAvdeling: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 8. juni 2020
]]>
Tue, 28 Apr 2020 00:00:00 GMTWed, 08 Apr 2020 10:46:02 GMT8. juni 2020Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1850 ansatte (ca. 1200 årsverk) og ca. 2000 studenter.

]]>
Om stillingen

Fakultetsadministrasjonen ved Det medisinske fakultet søker en sterk og erfaren leder til Seksjon for forskningsadministrasjon.

Forskningsadministrasjonen består av 21 medarbeidere som bistår fakultetet i forskningsadministrative spørsmål og arbeider tett med forskningsstøtten på universitetssykehusene.

Stillingen rapporterer til fakultetsdirektør, og er en del av seksjonsledergruppen ved fakultetsadministrasjonen.
I tillegg deltar vedkommende i dekanens utvidete ledergruppe.

Seksjonens portefølje kan deles i tre hovedområder:

- Gruppe for forskerutdanning forvalter fakultetets Ph.D program, samt forskerlinjen.

- Enhet for eksternfinansiering jobber proaktivt opp mot våre institutter, forskergrupper og enkelt forskere med hjelp til ekstern forskningsfinansiering, særlig EUs forskningsprogrammer.

- Gruppe for forskningsadministrativ støtte jobber med forskningsetikk, personvern, databeskyttelse, bibliometri og forskningsinfrastruktur, samt rapporteringer.

Arbeidsoppgaver
 • faglig ledelse av seksjonen
 • personalledelse, herunder personalplanlegging, rekruttering og utvikling
 • strategisk planlegging og prioritering av seksjonens mål i samarbeid med fakultetsledelsen
 • rådgiver for fakultetsledelsen
 • representere fakultetet i eksterne nettverk og møtearenaer
Kvalifikasjonskrav 
 • stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • ledererfaring fra en kompleks organisasjon
 • gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • bakgrunn innenfor medisin/helse/livsvitenskap vil bli vektlagt

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • lederutdanning er ønskelig
 • erfaring fra universitet- og høyskolesektoren er en fordel
 • erfaring fra forskningsledelse og/eller forskningsadministrasjon er også en fordel
Personlige egenskaper
 • åpen og inkluderende, med en motiverende lederstil
 • tydelig og resultatorientert
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til relasjonsbygging
 • stor arbeidskapasitet og evne til å takle press

For å trives i stillingen må du være analytisk, og evne å se nye strukturer. Du må ha god oversikt over norsk forskningspolitikk og utviklingstrekk, ha god forståelse for våre rammer og hva det vil si å arbeide innenfor en stor kunnskapsorganisasjon i tett samarbeid med universitetssykehusene.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på utdanning, erfaring, samt motivasjon for stillingen. I tillegg vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr
 • lønn som seksjonssjef stillingskode 1211 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 765 100 og kr 906 000, avhengig av kompetanse og erfaring 
 • fleksibel arbeidstid og sommertid fra 15. mai til 14. september
 • gode velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstige lånebetingelser i Statens Pensjonskasse
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • Vedlegg: relevante vitnemål og attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta en uforpliktende kontakt med Per Inge Hjertaker i Headvisor AS mob. 91729682, alternativt fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler, mob. 97483184.

]]>
1211 Seksjonssjef
<![CDATA[ Data Engineer at NORMENT ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/186922/data-engineer-at-normenthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/186922/data-engineer-at-normentAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 8. juni 2020
]]>
Mon, 11 May 2020 00:00:00 GMTTue, 05 May 2020 10:29:51 GMT8. juni 2020About the University of Oslo 

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Institute of Clinical Medicine (Klinmed) is one of three institutes under the Faculty. Klinmed is responsible for the Faculty's educational and research activities at Oslo University Hospital and Akershus University Hospital. With about 800 employees spread over approximately 425 man-labour years, Klinmed is the university's largest institute. Our activities follow the clinical activity at the hospitals and are spread across a number of geographical areas.

]]>
About the position

At the Centre of Excellence (CoE) NORMENT, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo, there is a Data Engineer position available. The position is part of the Core Resource Unit for Databases and Biostatistics at NORMENT and collaboration partner BUPGEN - KG Jebsen Centre for Neurodevelopmental Disorders. The CoE NORMENT runs a multicenter study involving all psychiatric hospital departments in Oslo and several research groups at the University of Oslo (UiO). The purpose is to study how biological, genetic, psychological and environmental factors contribute to severe mental disorders. 

 

The CoE NORMENT has used their infrastructure for clinical evaluations, neuropsychological testing, MRI brain imaging and biobanking to collect a large sample of patients and healthy controls. Specifically, we have collected a large number of genetic and brain imaging data on patients with schizophrenia and bipolar disorder. In addition, we are actively collaborating with large international consortia (PGC, ENIGMA, UK Biobank, MoBa), and focus on multivariate analysis of these and other large datasets, based on novel statistical tools designed for analyses of polygenic architecture of mental illness and stratification of treatment.

For more information https://www.med.uio.no/norment/english/

Job description

The current position is central to the NORMENT secure data storage and research infrastructure, hosted at USIT TSD service (Tjeneste for Sensitive Data, https://www.uio.no/english/services/it/research/sensitive-data/index.html).

The main role of the Data Engineer will be to improve and maintain high performance computing infrastructure, storage and the database, used by 100+ researchers and collaborators at NORMENT, to facilitate the analysis of clinical, biological, genetic and neuroimaging data, as well as organizing access to large external datasets. The position will be integrated at the TSD administration at USIT and Sigma2, involving coordination tasks between TSD and the research groups at NORMENT and BUPGEN. The Data Engineer will be responsible for the TSD solution at NORMENT, for implementing telemetry and monitoring tools for TSD service health and availability, and for the custom software and database solutions deployed within NORMENT TSD projects. As part of the Core Resource Unit for Databases and Biostatistics, the Data Engineer will also organize internal trainings and knowledge sharing sessions for TSD users at NORMENT.

The position is funded for two years with possibility of further extension, and is available from August 01, 2020.

Qualification requirements

Applicants should have a bachelor’s degree in informatics, computer science, information technology, or equivalent. Extensive practical experience, combined with relevant follow-up studies may compensate for lack of formal education. A strong command of oral and written English is required. Norwegian is beneficial.

The applicants should have extensive experience with administration of Linux systems (RHEL, CentOS, or similar), excellent skills in programming and scripting languages (bash/Python) as well as native code toolchains (CMake/autoconf, GCC/Intel/LLVM), and good knowledge of database development (SQL, PostgreSQL) and web development (HTML, CSS). The ideal candidate should be also familiar with IT operations, quality control, HPC system administration including SLURM/SGE queuing systems, and research software infrastructure such as R environment and packages).

We seek a motivated candidate with excellent problem-solving and communication skills, technical background and specific competences in Linux systems and HPC, python/bash scripting, database and web development.

We offer
 • Salary NOK 504 700 - 594 400 per annum depending on qualifications, as head engineer (SKO 1087)
 • Favorable pension arrangements
 • Attractive welfare arrangements
How to apply

The application must include:

 • cover letter including motivation for applying for the position
 • CV (summarizing education, relevant work experience etc)
 • copies of educational certificates (academic transcripts only)
 • evt. documentation of english proficiency
 • list of reference persons: 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number)

The application (evt.) with attachments must be delivered in our recruiting system.

The best qualified candidates will be invited for interview.

Formal regulations

Interviews with the best qualified candidates will be arranged.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) information about

the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

Contact information

For more information about the position:

 • Professor Ole Andreassen, phone +47 99038893, o.a.andreassen@medisin.uio.no,
 • Database manager Thomas Bjella, phone +47 98657965, thomas.bjella@medisin.uio.no
]]>
1087 Overingeniør
<![CDATA[ Interaksjonsdesignere ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/187386/interaksjonsdesignerehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/187386/interaksjonsdesignereAvdeling: Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 8. juni 2020
]]>
Mon, 25 May 2020 00:00:00 GMTWed, 13 May 2020 08:35:30 GMT8. juni 2020Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet. Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren.  USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner.

]]>
Om stillingen

Vi har for tiden to ledige stillinger som interaksjonsdesigner i Gruppe for brukeropplevelse i Webseksjonen ved USIT. I tillegg kan det bli aktuelt å ansatte en interaksjonsdesigner i midlertidig stilling i ett år.

Vi søker deg som brenner for gode brukeropplevelser og som ønsker å bidra til moderne og brukervennlige nettløsninger og mobilapplikasjoner for universitetets studenter og ansatte.

Som interaksjonsdesigner i UX-gruppa i Webseksjonen vil du jobbe i team sammen med andre interaksjonsdesignere, front-end programmerere, grafiske designere og innholdseksperter.

Webseksjonen er universitetets kompetansesenter for webteknologi. Seksjonen tilbyr en rekke tjenester, deriblant webpubliseringssystemet Vortex, Nettskjema, rådgivning innen brukeropplevelse (UX), utvikling av mobilapper, nettsteder for universitet- og høyskolesektoren og studentportalen Mine studier.

Vi er på jakt etter deg som har kompetanse på
 • Analyse av brukerbehov og arbeidsprosesser
 • Utarbeidelse av interaksjonsdesignskisser (wireframes)
 • Utarbeidelse av informasjonsarkitektur
 • Evaluering av brukervennlighet
 • Universell utforming av digitale løsninger

I tillegg er det en fordel om du har noe erfaring og kunnskap om grensesnittprogrammering og om hvordan du best utformer brukervennlig innhold på nett.

Som person har du
 • Service- og løsningsorientert holdning
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • God skriftlig og muntlig norsk framstillingsevne

Du må ha relevant utdanning på minimum bachelorgradsnivå, men erfaring og kunnskap innen fagfeltet kan veie opp for utdanningskravet.

Nyutdannede oppfordres til å søke

Vi tilbyr
 • Lønn som overingeniør fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 488 000 og kr 615 900, avhengig av erfaring og kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kvinner oppfordres til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Gruppeleder UX Tomm Eriksen (tlf. 928 61 986 , e-post: tomm.eriksen@usit.uio.no)

]]>
1087 Overingeniør
<![CDATA[ Prosjektleder ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/187846/prosjektlederhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/187846/prosjektlederAvdeling: Seksjon for samfunnskontakt og arrangementer
Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 8. juni 2020
]]>
Mon, 25 May 2020 00:00:00 GMTSun, 24 May 2020 23:07:38 GMT8. juni 2020Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Avdeling for fagstøtte har ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen forskning, utdanning og kommunikasjon. Avdelingen har 7 seksjoner; Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering, Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning, Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon, Seksjon for opptak og tilrettelegging, Seksjon for samfunnskontakt og arrangementer, Seksjon for studieadministrative datasystemer og Sentralbord for UiO.

]]>
Om stillingen

Prosjektleder CityStudio Oslo

CityStudio Oslo (CSO) gir studenter, ansatte i Oslo kommune, ansatte ved utdanningsinstitusjoner og andre interessenter mulighet til å samarbeide om eksperimentelle byutviklingsprosjekter.

Kjernen i CSO er et 30 studiepoengs emne som undervises høsten 2020. CSO er også et fysisk studio hvor undervisning, gjesteforelesninger, dialoger og andre aktiviteter finner sted. I CSO møtes studenter, eksperter og innbyggere for å utforme prosjekter som bidrar til god byutvikling i Oslo. 

CityStudio Oslo er initiert av Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo kommune. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), og OsloMet er partnere i prosjektet.

Vi søker prosjektleder for CSO ut 2020 med mulighet for forlengelse. Stillingen krever snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

Som prosjektleder i CSO vil du ha ansvar for den daglige driften av studioet, og ha ansvar for videreutvikling og utvidelse av virksomheten. Oppgavene er mangfoldige, og innebærer bl.a.: 

 • koordinering og planlegging av undervisning
 • oppfølging av undervisere
 • undervisningsoppgaver (dialogbasert undervisning)
 • oppfølging og veiledning av studentgrupper
 • kommunikasjonsarbeid
 • rapportering og evaluering
 • koordinering og oppfølging av partnerne i prosjektet
 • administrative oppgaver.

I tillegg til den daglige driften har prosjektleder ansvar for videreutvikling og utvidelse av CSO. Oppgavene omfatter bl.a.: 

 • videreutvikle og initiere nye samarbeid med partnerne i prosjektet
 • initiere nye samarbeid med aktører innen næringslivet
 • planleggings- og koordineringsarbeid knyttet til skalering av CSO.

CSO er et av 10 CityStudioer i verden. Som prosjektleder vil du ha ansvar for å administrere og opprettholde partnerskapet med CityStudio globalt og CityStudio Vancouver spesielt.

Kvalifikasjonskrav 

Inngående kjennskap til og erfaring med CityStudio-modellen (https://citystudiovancouver.com/what-we-do/) eller tilsvarende undervisningsmodeller, herunder erfaring med dialogbasert undervisning.

Bred erfaring fra prosjektarbeid, samt design og ledelse av gruppeprosesser.

Erfaring med å lede komplekse samarbeidsprosjekter med mange partnere.

Svært gode engelskkunnskaper.

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad.

 

Ønskelig kompetanse/erfaring

Erfaring med søknadsprosesser.

Gode kommunikasjonsevner (skriftlig og muntlig). Det meste av kommunikasjonen i CSO foregår på engelsk.

Erfaring fra internasjonale nettverk.

God kjennskap til Oslo kommune.

Personlige egenskaper

Du må ha svært gode samarbeidsevner og kunne bygge relasjoner

Du må være serviceinnstilt.

Vi tilbyr

Lønnstrinn 60-70 (avhengig av kompetanse/ansiennitet).

Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø.

God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.

Gode velferdsordninger.

Mulighet for trening i arbeidstiden.

Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • evt. vitnemål, attester, kontaktinformasjon om 2 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Are Bye-Andersen, tlf: 90104188, e-post: areby@admin.uio.no

]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ Forskingskonsulent (formidling/kommunikasjon) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/187147/forskingskonsulent-formidling-kommunikasjonhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/187147/forskingskonsulent-formidling-kommunikasjonAvdeling: ARENA Senter for europaforskning
Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 9. juni 2020
]]>
Wed, 13 May 2020 00:00:00 GMTFri, 08 May 2020 10:12:08 GMT9. juni 2020Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.

ARENA Senter for europaforsking er eit forskingssenter ved Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Universitetet i Oslo. Senteret har som hovudmål å vidareutvikla miljøet som eit nasjonalt tyngdepunkt for forsking på politisk integrasjon i Europa og som eit av dei leiande sentra på dette området internasjonalt. ARENA koordinerer og deltek i fleire internasjonale forskarnettverk og prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd og EU sitt Horisont 2020-program. Sjå våre nettsider for meir informasjon om dei ulike fagfelta ARENA forskar på.

]]>
Om stillinga

ARENA Senter for europaforsking har eit ledig vikariat på opp til 11 månader (100 %) som seniorkonsulent (SKO 1363) grunna foreldrepermisjon. Vi søkjer ein dyktig og sjølvstendig kollega som kan starte snarleg.

Du vil få ansvaret for kommunikasjons- og formidlingsarbeidet ved ARENA, samt oppgåver knytt til formidling på to EU-finansierte prosjekt: EU3D og DiCE. Du vil vere ein av fire tilsette som samarbeider tett i ARENA sin administrasjon, i tillegg vil du jobbe tett på både senterleiar og forskarar. 

Arbeidsoppgåver
 • Ansvar for forskingsformidling på det internasjonale ARENA-koordinerte prosjektet EU3D, inkludert nettside, blogg, nyheitsbrev, Twitter, videoproduksjon, mediestrategi og samfunnskontakt
 • Nettredaktør for prosjektet DiCE og del av ei gruppe som skal utvikle ein internasjonal portal for forsking på EU-differensiering 
 • Ansvar for ekstern kommunikasjon og formidlingsarbeid ved ARENA, inkludert nettsider, nyheitsbrev, sosiale medier, pressekontakt og samfunnskontakt, delta i nettredaksjonen og kommunikasjonsnettverket ved Det samfunnsvitskapelege fakultet
 • Registrering og rapportering av publikasjonar, superbrukar på ARENA for det nasjonale forskingsinformasjonssystemet CRIStin.

ARENA er eit lite senter som er avhengig av å hente inn finansiering frå eksterne kjelder, særleg EU sine forskingsprogram og Noregs Forskingsråd. Prosjektporteføljen er i stadig utvikling, og administrasjonen samarbeider tett ved større søknader, rapportering og arrangement. Andre oppgåver kan difor kome til, og ansvarsfordelinga i administrasjonen kan gjennomgå endringar i tråd med denne utviklinga.

Kvalifikasjonskrav 
 • Du har relevant utdanning på bachelornivå eller høgare, helst innan samfunnsfag og senteret sine fagfelt. Dokumentert relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglande formell utdanning.
 • Du har kunnskap om, eller utdanning innan, dei faglege tema det vert forska på ved ARENA.
 • Du har godt språk, både på engelsk og norsk, skriftleg og munnleg, og har evne til å formidle komplisert forsking i ulike format og kanalar.
 • Du bør ha grunnleggande kunnskap om Den europeiske union og gjerne interesse for forsking på europeisk integrasjon og EU.
 • Du bør ha erfaring med forskingskommunikasjon.
 • Du bør ha erfaring med nettredigeringsverktøy (gjerne Vortex), Adobe-pakka og elles god kjennskap til ulike kommunikasjonskanalar og målgrupper.
 • Det er eit føremon om du også har erfaring med administrasjon og drift av EU-finansierte forskingsprosjekt.
Personlege eigenskapar

Vi søker deg som

 • Tek ansvar, og kan jobbe sjølvstendig, systematisk og effektivt
 • Er kvalitetsmedveten, grundig og fleksibel
 • Har gode samarbeidsevner
 • Kan handtere og prioritere mellom ulike oppgåver samstundes og i eit tidvis hektisk miljø
 • Bidreg til eit godt arbeidsmiljø

Det blir lagt avgjerande vekt på at du som person høver i stillinga.

Vi tilbyr
 • Løn som seniorkonsulent (SKO 1363) mellom kr. 496 100 - 583 900 avhengig av kompetanse
 • Eit godt, internasjonalt og fagleg stimulerande arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og gode velferdsordningar og god pensjonsordning
Søknaden skal innehalde
 • Søknadsbrev der du skriv om din motivasjon, bakgrunn og erfaring 
 • CV
 • Relevante vitnemål med karakterutskrifter
 • Namn på  2-3 referansar (inkludert tilknyting til søkjar, e-postadresse og telefonnummer).

Søknad med vedlegg må sendast via rekrutteringssystemet JobbNorge.

Andre opplysningar

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

I høve til offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli oppført på søkjarlista.

UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Eventuelt ved leiarstilling med mindre enn 40 % kvinnedel oppmodast kvinner særskild til å søkje.

I tillegg ønskjer UiO at medarbeidarane våre i størst mogleg grad speglar mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar difor kvalifiserte søkjarar med redusert funksjonsevne til å søkje stillinga. Som IA-bedrift vil vi leggje til rette for medarbeidarar med nedsett funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Administrativ leiar: Ida Hjelmesæth, tlf: 97571833, e-post: ida.hjelmesath@arena.uio.no

Prosjektleiar/seniorrådgjevar: Geir Ove Kværk, tlf: 99513791, e-post: g.o.kvark@arena.uio.no

]]>
1363 Seniorkonsulent
<![CDATA[ Studiekonsulent  ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/187743/studiekonsulenthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/187743/studiekonsulentAvdeling: Psykologisk institutt
Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 10. juni 2020
]]>
Tue, 26 May 2020 00:00:00 GMTWed, 20 May 2020 09:25:38 GMT10. juni 2020Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.

Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Noreg. Forskinga ved instituttet er internasjonalt retta med fleire internasjonale samarbeidsprosjekt, og speglar psykologien sitt mangfald og kontaktflate med andre vitskaplege disiplinar, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbodet i psykologi omfattar profesjonsstudiet i psykologi, samt eit bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet ei forskarutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidatar. Instituttet har ein stab på 75 fast vitskapleg tilsette, ca. 70 stipendiatar og postdoktorar, og ein teknisk/administrativ stab på 22 personar.

]]>
Om stillinga

Det samfunnsvitskaplege fakultet - Psykologisk institutt, søkjer studiekonsulent (seniorkonsulent SKO 1363) til fast stilling i studieadministrasjonen. Den som vert tilsett vil bli ein del av eit team med ansvar for årseininga, samt bachelor- og masterprogramma ved instituttet. Stillinga vil inngå i instituttet sin studieseksjon med 9 tilsette og føreset eit tett samarbeid med programleiinga, emneansvarlege og dei andre i administrasjonen. Stillinga inneber mykje kontakt med vitskapleg tilsette og studentar.

For nærare informasjon om instituttet, sjå nettsida vår: https://www.sv.uio.no/psi/

Arbeidsoppgåver
 • Undervisningsplanlegging
 • Studieveiledning og studieinformasjon
 • Godkjenning av ekstern utdanning
 • Bistå i opptak til masterprogrammet
 • Kvalitetssikringsarbeid
 • Utviklingsoppgåver innan studiefeltet
 • Rekruttering og oppfølging av seminarleiarar på lavere grads undervisning
 • Andre oppgåver kan bli lagt til stillinga
Kvalifikasjonskrav 
 • Høgare utdanning på minst bachelornivå 
 • Dokumentert relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet dersom kandidaten kan dokumentere evne til å meistre oppgåver på det aktuelle nivået
 • Relevant arbeidserfaring
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk er ein føresetnad

Ønskeleg kompetanse/erfaring

 • God kjennskap til UiO sine arbeidsverktøy, mellom anna Felles Studentsystem (FS)
 • Kjennskap til offentleg forvaltning
 • Erfaring med koordinerande arbeid og utviklingsarbeid innan det studieadministrative område
Personlege eigenskapar
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonseigenskapar
 • Evne til å handtere mange og ulike oppgåver i eit hektisk miljø
 • Kreativ og initiativrik
 • Tek ansvar og kan jobbe sjølvstendig, nøyaktig, systematisk og effektivt
 • Må kunne tenke langsiktig og vere flink til å planlegge
 • Bidreg til eit godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • Løn som seniorkonsulent (SKO 1363) vert fastsett etter individuell vurdering innan eit spenn mellom kr. 488 000 og kr. 573 100, avhengig av kompetanse evt. og ansiennitet 
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordningar
 • Trening i arbeidstida
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
Søknaden skal innehalde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attestar,
 • Liste med 2-3 referansar (namn, tilknyting til søkjar, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt, Jobbnorge.

Andre opplysningar

Studieadministrasjonen ved Psykologisk institutt er i utvikling. Ein må difor rekne med endringar i stillinga sitt innhald.  

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

I samsvar med offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli oppført på søkjarlista.

UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. 

I tillegg ønskjer UiO at medarbeidarane våre i størst mogleg grad speglar mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar difor kvalifiserte søkjarar med redusert funksjonsevne til å søkje stillinga. Som IA-bedrift vil vi leggje til rette for medarbeidarar med nedsett funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Tittel: Avdelingsleder Gunnar André Malmin, e-post: g.a.malmin@psykologi.uio.no

Tittel: Personalrådgiver Frøydis Gjerpe Bekkedal e-post: f.g.bekkedal@psykologi.uio.no (kun ved spørsmål om elektronisk søknad)

]]>
1363 Seniorkonsulent
<![CDATA[ Seniorkonsulent ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/188190/seniorkonsulenthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/188190/seniorkonsulentAvdeling: Studieseksjonen
Fakultet: Det juridiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 12. juni 2020
]]>
Fri, 29 May 2020 00:00:00 GMTFri, 29 May 2020 10:19:25 GMT12. juni 2020Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi. Fakultetsadministrasjonen består av seks seksjoner, som har et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Studieseksjonen har blant annet ansvar for Infosenteret, undervisningsplanlegging, kvalitetssikring av studiene, studieveiledning, studentutveksling og internasjonalisering, opptak og studentinformasjon.

 

 

]]>
Om stillingen

Ved Det juridiske fakultet er det ledig en midlertidig 50 % stilling som seniorkonsulent, SKO1363, med tiltredelse snarest. Stillingens varighet er 3 år, og oppgavene er knyttet til CELL; fakultetets senter for fremragende utdanning (SFU) og finansieres av prosjektet.

CELL; Centre for Experiential Legal learning har fått innvilget status som SFU og har formell oppstart 1. juni 2020. Et av CELLs viktigste prosjekter er å øke bruken av studenter som læringsassistenter i studiet og integrere disse i fagmiljøet. Med læringsassistenter mener vi studenter som brukes som del av undervisningsopplegget, som kollokvieveiledere, studentrettere og undervisningsassistenter.

Den vi søker etter skal ha ansvar for administrativt rammeverk for rekruttering, opplæring og integrasjon i fagmiljøet av læringsassistenter ved Det juridiske fakultet.     

Stillingen er utadrettet med mye kontakt, med studenter og ansatte ved fakultet. Vi ser etter en person som ønsker å være med å bygge opp et nytt rammeverk, bidra inn med administrativ kompetanse og finne gode løsninger i samarbeid med faglige og studenter. Du bør trives med å jobbe med mennesker, være serviceinnstilt og ha gode samarbeidsevner.

Studieseksjonen har ansvar for studieveiledning, planlegging og gjennomføring av undervisning ved fakultetet, opptak og studentutveksling. Stillingen vil være tett knyttet til undervisningsplanleggere for masterstudiet i rettsvitenskap og prosjektansatte i CELL.

Arbeidsoppgaver
 • Bygge opp et rammeverk for rekruttering av læringsassistenter ved Det juridiske fakultet, herunder ansvar for utarbeidelse og publisering av utlysninger. Ansvar for gjennomgang av søknader, intervjuer og innstillinger.  
 • Ansvarlig for administrativ oppfølgning for opplæring av læringsassistenter.  
 • Ansvar for kontrakter og billagslønn til læringsassistenter.  
 • Bygge opp system for erfaringsutveksling og faglig miljø blant læringsassistenter.  
 • Oppfordre til og være bindeledd for integrasjon av læringsassistenter i fagmiljøene.
 • Bygge opp system for oppfølgning av læringsassistenter som er ferdige jurister, med tanke på rekruttering av juristrettere, sensorer og timelærere ved Det juridiske fakultet. 

Alle arbeidsoppgavene vil være i tett samarbeid med andre administrative, faglige og studenter i CELL.

Kvalifikasjonskrav 
 • Stillingen krever utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå. Dokumentert realkompetanse med relevans for oppgavene i stillingen kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant erfaring fra studieadministrativt arbeid
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med bruk av relevante administrative systemer, eksempelvis Canvas, FS, og ephorte og HR-portalen.
 • Gode IT-ferdigheter/god systemforståelse  
Personlige egenskaper
 • Fleksibel, initiativrik, og med god gjennomføringsevne  
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide strukturert og effektivt, både på egenhånd og i team

Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr
 • Et hyggelig og faglig utfordrende arbeidsmiljø
 • Lønn som seniorkonsulent stillingskode 1363 fastsettes etter en individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 496 100 og 542 400 (årslønn i 100 % stilling).
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Kristin Steen Slåttå, tlf. +47 22859861, e-post: k.s.slatta@jus.uio.no

]]>
1363 Seniorkonsulent
<![CDATA[ Økonomisjef ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/187787/oekonomisjefhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/187787/oekonomisjefAvdeling: Eiendomsavdelingen
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 13. juni 2020
]]>
Wed, 20 May 2020 00:00:00 GMTWed, 20 May 2020 15:37:28 GMT13. juni 2020Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 105.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab

]]>
Om stillingen

Som økonomisjef i Eiendomsavdelingen (EA), spiller du en sentral rolle i videreutvikling av avdelingens virksomhets- og økonomistyring og for lokal implementering av UiOs nye økonomisystem. EA er i stadig utvikling og arbeidsoppgavene vil være utfordrende og varierte. Eiendomsavdelingen forvalter et budsjett på om lag en mrd. kroner, og god økonomistyring er svært viktig.

EA deltar aktivt i UiOs satsing på administrativ forbedring og digitalisering. Vi har fokus å gjøre gode lønnsomhetsanalyser og økonomiske analyser knyttet til eiendom som grunnlag for våre beslutninger. Sentralt i dette arbeidet er godt plan-, budsjett- og oppfølgingsarbeid i underavdelingene. Vår økonomisjef en er en viktig både rådgiver og premissleverandør i dette arbeidet.

Eiendomsvirksomhetens behov knyttet til budsjettering, regnskapsføring og rapportering skiller seg i stor grad fra UiOs øvrige virksomhet. Forståelse av perspektiver og behov er derfor viktig i arbeidet med å tilrettelegge for, implementere og videreutvikle økonomisystemet i EA. I denne rollen skal du bidra til at Økonomigruppen er en tydelig og faglig sterk rådgiver og støtte for lederne i EA. 

Du blir del av et team med gode kollegaer og høy kompetanse. Økonomigruppen består av fire medarbeidere, inkludert leder. Stillingen rapporterer til assisterende eiendomsdirektør som leder Forvaltning og stab.

Arbeidsoppgaver
 • Lede og utvikle egen enhet
 • Lede planlegging og gjennomføring av budsjettprosess, prognoseoppdatering, rapportering og internkontroll
 • Være rådgiver for og gi støtte til ledere i deres økonomiarbeid
 • Lede tilrettelegging og implementering av økonomisystemet for EA
 • Initiere og gjennomføre økonomiske analyser som støtter opp under EAs og UiOs strategiske arbeid på eiendomssiden
 • Lede utvikling, oppdatering og opplæring i økonomiprosesser og -rutiner
Kvalifikasjonskrav 
 • Det kreves utdanning fra universitet eller høyskole på masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte deler av utdanningskravet
 • Det kreves relevant og bred arbeidserfaring innen økonomiområdet, erfaring fra økonomistyring og økonomiske analyser vil vektlegges.
 • Det kreves noe ledererfaring
 • Det kreves høy digital kompetanse og erfaring med prosessforbedringsarbeid knyttet til ERP-systemer
 • Det er en fordel med kompetanse om/erfaring med forvaltning av IT-systemer
 • Erfaring fra eiendomsvirksomhet eller universitets- og høyskolesektoren er en fordel
Personlige egenskaper
 • Vi søker en utviklings- og løsningsorientert leder med beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser.
 • Du har en lyttende og involverende lederstil, samtidig som du er tydelig.
 • Du evner å formidle økonomiske temaer på en forståelig måte.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.
Vi tilbyr
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stillingen lønnes i SKO 1407 Avdelingsleder i lønnsspenn mellom kr 765.100 – 860.300 (ltr. 78-82) pr. år avhengig av kompetanse/erfaring.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål og attester

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

HR-sjef/fung. stabsdirektør Torborg Storaas, tlf: 40 87 30 66

]]>
1407 Avdelingsleder
<![CDATA[ Brannrådgiver ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/187918/brannraadgiverhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/187918/brannraadgiverAvdeling: Eiendomsavdelingen
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 14. juni 2020
]]>
Mon, 25 May 2020 00:00:00 GMTMon, 25 May 2020 17:18:38 GMT14. juni 2020Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 105.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab

 

 

]]>
Om stillingen

Vi søker en dyktig, initiativrik og engasjert brannrådgiver. Stillingen innebærer en variert arbeidshverdag med koordinering og oppfølging av brannfaglige oppgaver i alle universitetets bygninger og ut mot våre ansatte og studenter. Vi ser etter en strukturert og faglig sterk rådgiver som har gode formidlingsevner, har sterkt engasjement for fagområdet og har sterk vilje til å dele sin kunnskap. Vår nye kollega må være en lagspiller og kunne samarbeide like godt med ledere som med driftspersonell, ansatte og studenter. Du må kunne jobbe målrettet, både selvstendig og i felleskap med andre.

Brannrådgiveren skal sørge for beskrivelse og kvalitetssikring av branntekniske krav, utarbeide branntekniske rutiner og driftsinstrukser samt følge opp IK-brann og branntekniske kontroller som utføres ute i bygninger i drift. Brannrådgiveren må være i stand til å vurdere branntekniske rapporter utarbeidet av eksterne rådgivere bla i ombygning- og rehabiliteringsprosjekter som støttespiller til prosjektleder.

 

Stillingen er plassert i seksjon Bygningsteknikk i Drifts- og vedlikeholdsavdelingen og rapporterer til seksjonssjef.

Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide branntekniske kontrollrutiner og driftsinstrukser
 • Følge opp IK-brann og branntekniske kontroller
 • Avviksoppfølging
 • Utføre enkle risikoanalyser, primært knyttet til brann
 • Iverksette og følge opp utførelse av branntekniske tiltak
 • Utarbeide faglige innspill til drifts- og vedlikeholdsplaner
 • Vurdere branntekniske rapporter utarbeidet av eksterne rådgivere
 • Delta ved branntilsyn i universitets bygninger
 • Planlegge og gjennomføre opplæring av driftspersonell
 • Gjennomføre evakueringsøvelser i samarbeid med driftspersonell ved behov
 • Rapportere status på mål og brannforebyggende tiltak

 

Kvalifikasjonskrav 
 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole, med fordypning/tilleggsutdanning innen brannfaget. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.  
 • Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Ca. 3-5 års erfaring innen fagområdet.   
 • Det kreves høy IKT kompetanse
 • Erfaring ned arbeid som brannvernleder vil være en fordel
 • Personlige egnethet tillegges særlig vekt  
Personlige egenskaper

Vi søker deg som er strukturert, selvstendig og målrettet i ditt arbeid. Du arbeider systematisk og nøyaktig og kommuniserer godt både på norsk og engelsk, er fremoverlent, samarbeidsorientert og digitalt oppdatert og interessert. I vurdering av søkerne vil god skriftlig og muntlig fremstillingsevne samt personlige egenskaper bli tillagt stor vekt. Digital kompetanse vil særskilt bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø i nye, moderne lokaler sentralt på Blindern
 • Stillingen lønnes i SKO 1087 Overingeniør lønnsspenn kr. 573 100 – 615 900 (ltr. 64-68), avhengig av kompetanse og erfaring
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og gunstige lånebetingelser.
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Arvid Thorstensen på tlf. 415 67 417.

]]>
1087 Overingeniør
<![CDATA[ Informasjonsarbeider (førstekonsulent) ved SV-info ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/186679/informasjonsarbeider-foerstekonsulent-ved-sv-infohttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/186679/informasjonsarbeider-foerstekonsulent-ved-sv-infoAvdeling: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. juni 2020
]]>
Tue, 02 Jun 2020 00:00:00 GMTWed, 29 Apr 2020 11:30:40 GMT15. juni 2020Om UIO

Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Universitetet i Oslo er det største samfunnsvitskaplege fagmiljø i Noreg og rangert som nummer to i Norden. Fakultetet har ei rekkje forskingsmiljø som er leiande internasjonalt, og har hatt to Nobelprisvinnarar. Vi har 460 tilsette og 5300 studentar. Fakultetet tilbyr 22 studieprogram på bachelor- og masternivå, 2 profesjonsutdanningar og ph.d.-program innan 7 studieretningar.

]]>
Om stillingen

Vi har for tida ei ledig 100 % fast stilling som førstekonsulent, SKO1408, ved SV-info, informasjonssenteret ved Det samfunnsvitskaplege fakultet.

SV-info har som hovudoppgåve å gje studieinformasjon og å yte tenester til studentar og søkarar knytt til Det samfunnsvitskaplege fakultet.

SV-info handsamar førespurnadar via skranke, e-post og telefon og har fire fulltidstilsette og seks deltidstilsette. Vi held til i første etasje i Eilert Sundts hus, Blindern. Opningstid er måndag til fredag kl. 09 -15.00.

Stillinga har som hovudoppgåve å bidra inn i drifta og utviklinga av SV-info, i tillegg til andre administrative oppgåver.

Arbeidsmetodikken er slik at SV-info fylgjer opp studentanes førespurnader frå start til slutt, framfor å sende dei vidare til direkte handsaming hos enkelttilsette andre stader i organisasjonen. For å klare å hjelpe studentane samarbeider SV-info mykje med studiekonsulentar og andre studieadministrativt tilsette både i fakultetsadministrasjonen og ved institutta. Arbeidskvardagen er prega av variasjon og ofte utfordrande og komplekse førespurnader.

I tillegg til drift av infosenteret arbeider dei tilsette ved SV-info med sakshandsaming, studiestart, rekruttering, internasjonalisering, tilrettelegging av studiekvardagen, læringsmiljø og studieadministrative rutinar.

Arbeidsoppgaver
 • Ha operativt ansvar for drifta av SV-info nokre dagar i veka
  • Inneber ansvar for å koordinere teamet som er på jobb: fordele og prioritere oppgåver, svare på spørsmål fra resten av teamet, følge opp hastesakar og vere i dialog med andre einingar.
 • Ansvar for drift og utvikling av fakultetet sine digitale søknadsskjemaer
 • Videreutvikle SV-info sin bruk av UiO sine IT-systemer
 • Ansvar for SV-info sitt arbeid med internasjonale studentar
 • Hjelpe studentar i skranke, per telefon og via e-post
 • Studierettleiing
 • Sakshandsaming av studentsøknadar

Vi tar atterhald om at oppgåvane kan endrast

 

Kvalifikasjonskrav 
 • Høgare utdanning på minimum bachelornivå. Dokumentert realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Relevant erfaring med digitale brukarløysingar og/eller studieadministrativt arbeid og/eller informasjonsarbeid.
 • Svært god erfaring med bruk av IT som arbeidsverktøy.
 • Svært god norsk- og engelskkunnskap, skriftleg og munnleg.
Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • er nysgjerrig på og interessert i digitale løysingar.
 • er sjølvstendig.
 • kommuniserer godt både på engelsk og norsk, skriftlig og munnleg.
 • er tålmodig og serviceinnstilt, og glad i å jobbe med menneske.
 • er effektiv og leverer samstundes arbeid av høg kvalitet.
 • er dyktig på å formidle komplekse bodskap på ein forståeleg måte.
 • trivst i eit ungt og hektisk miljø.

Som tilsett ved SV-info vil du arbeide i opent landskap i eit team samansett av dyktige ansatte som speler kvarandre gode. Vi samarbeider også mykje med kollegaer ved andre einingar. Det er viktig at du sjølv ynskjer å bidra og arbeide i eit slikt miljø.

Vi legg stor vekt på at personen vi ansett høver i stillinga.

Vi tilbyr
 • lønn som førstekonsulent kode 1408 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 464 000 og kr 532 300 avhengig av kompetanse, erfaring og ansiennitet 
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • eit hyggeleg og innovativt arbeidsmiljø
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder: Ingvill Nygård Bojer, tlf: +47 22859849, e-post: i.n.bojer@sv.uio.no

]]>
1408 Førstekonsulent
<![CDATA[ Koordinator for innovasjon og næringslivssamarbeid ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/188132/koordinator-for-innovasjon-og-naeringslivssamarbeidhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/188132/koordinator-for-innovasjon-og-naeringslivssamarbeidAvdeling: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 17. juni 2020
]]>
Wed, 03 Jun 2020 00:00:00 GMTThu, 28 May 2020 13:10:22 GMT17. juni 2020Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1850 ansatte (ca. 1200 årsverk) og ca. 2000 studenter.

]]>
Om stillingen

Det ligger et stort, urealisert potensiale for innovasjon og entreprenørskap blant studenter, forskere og andre ansatte ved fakultet. Fakultetets innovasjons- og entreprenørskapsprogram har derfor som mål å utvikle en innovativ kultur og kunnskaper om hvordan innovative ideer kan settes ut i livet. Fakultetet har allerede flere aktiviteter (Helseinnovatørskolen, Scientia Fellows (internasjonalt mobilitetsprogram)) med fokus på tverrsektorielt samarbeid mellom akademia, helse og næringsliv.

Vi søker nå en seniorrådgiver i fast stilling som skal støtte fakultetet til å ta ut sitt potensial innen innovasjon og næringslivssamarbeid. Vi ønsker oss en person med bakgrunn fra forskning og innovasjon, gjerne både fra akademia og industri. Du må forstå innovasjon og entreprenørskap og ha god kompetanse på avtaler og eksternt samarbeid.

Arbeidsoppgaver
 • Bistå visedekan for innovasjon og internasjonalisering 
  • i forskningsstrategisk planarbeid 
  • i utrednings- og analysearbeid
 • Etablere og utvikle vårt samarbeid med innovasjonsøkosystemet (næringsklynger, inkubatorer) og næringsliv
 • Etablere og utvikle innovasjonsarbeid ved våre institutter og sentre
 • Holde oversikt og utvikle avtalemaler for immaterielle rettigheter og samarbeidsavtaler av forskjellig art
 •  Støtte forskere og støtteapparat med innovasjonsaspekter i søknader om eksternfinansiering
   
Kvalifikasjonskrav 
 • Høyere utdanning minimum tilsvarende mastergrad, gjerne innen området livsvitenskap. Relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet. Forskningserfaring eller doktorgrad er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er i tillegg ønskelig med:

 • Erfaring fra forretningsutvikling, innovasjon og kommersialisering, innen relevante fagområder
 • Erfaring med å lede, koordinere og administrere større prosjekter
 • Nettverk og kontakter, gjerne innen både akademia og industri
 • God kjennskap til virkemiddelapparatet og innovasjonsøkosystemet i Norge og internasjonalt 
   
Personlige egenskaper

For å trives i stillingen bør du:

 • være kreativ og ha evne til å selvstendig planlegge og gjennomføre ditt arbeid
 • være en relasjonsbygger: skape tillit, bygge nettverk og stimulere til tverrfaglig samarbeid 
 • være utadvendt og aktiv med god kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig
 • være strukturert og organisert 
 • ha evne til å jobbe med både langsiktige strategiske prosesser og operativ gjennomføring

Personlig egnethet legges stor vekt på

Vi tilbyr
 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø i utvikling med krevende og varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn som seniorrådgiver kode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 667 200 og kr 765 100, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Visedekan for innovasjon og internasjonalisering: Hilde Nebb, tlf: 41552925, e-post:h.i.nebb@medisin.uio.no

Seksjonssjef: Ingrid Sogner, tlf: 90663386, e-post: ingrid.sogner@medisin.uio.no

]]>
1364 Seniorrådgiver
<![CDATA[ Studieveileder ved Det juridiske fakultet ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/188332/studieveileder-ved-det-juridiske-fakultethttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/188332/studieveileder-ved-det-juridiske-fakultetAvdeling: Eksamensseksjonen
Fakultet: Det juridiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 17. juni 2020
]]>
Wed, 03 Jun 2020 00:00:00 GMTWed, 03 Jun 2020 08:59:32 GMT17. juni 2020Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi. Fakultetsadministrasjonen bistår instituttene i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Eksamensseksjonen har blant annet ansvar for studieveiledning, sekretærfunksjon for Programrådet for Master i rettsvitenskap, planlegging og gjennomføring av eksamen, oppnådd grad og utstedelse av vitnemål.

]]>
Om stillingen

Vi har ledig vikariat som studieveileder (seniorkonsulent) med tiltredelse snarest. Vikariatets varighet er 2 år.

Stillingen er utadrettet med mye studentkontakt, med hektiske perioder i løpet av året, særlig knyttet til semesterstart. Du må derfor trives med å jobbe med mennesker, være serviceinnstilt og ha gode samarbeidsevner. Du må kommunisere godt både skriftlig og muntlig.

Eksamensseksjonen har for tiden 9 årsverk, og seksjonen har ansvar for studieveiledning, planlegging og gjennomføring av eksamen ved fakultetet, masteroppgaver i rettsvitenskap samt grad og vitnemål for alle fakultetets programmer. Stillingen er del av et team på tre studieveiledere.

Arbeidsoppgaver
 • Studieveiledning
 • Oppfølging av studenter med behov for tilrettelegging
 • Oppfølging av læringsmiljø, herunder vara for Si-fra systemet (varslingskanalen for studenter)
 • Saksbehandling innenfor studieområdet

Vi er i gang med å se på fremtidig organisering av studiefeltet, og oppgavene i stillingen kan derfor endres til å inneholde andre studieadministrative oppgaver.

Kvalifikasjonskrav 
 • Stillingen krever utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå. Dokumentert realkompetanse med relevans for oppgavene i stillingen kan kompensere for utdanningskravet
 • Mastergrad i rettsvitenskap er ønskelig
 • Relevant erfaring fra studieadministrativt arbeid
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter/god systemforståelse  
 • Erfaring med bruk av administrative systemer, eksempelvis FS og ePhorte er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide strukturert og effektivt
 • Fleksibel, initiativrik, og med god gjennomføringsevne  

Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr
 • Et hyggelig og faglig utfordrende arbeidsmiljø
 • Lønn som seniorkonsulent stillingskode 1363 fastsettes etter en individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 496 100 – 542 400.
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

 

Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef: Randi Saunes, e-post: randi.saunes@jus.uio.no, tlf.+ 47 22859875 // +47 97430933.

]]>
1363 Seniorkonsulent
<![CDATA[ Driftsansvarlig for Finse Alpine Forskningssenter ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/187808/driftsansvarlig-for-finse-alpine-forskningssenterhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/187808/driftsansvarlig-for-finse-alpine-forskningssenterAvdeling: Institutt for biovitenskap
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. august 2020
]]>
Wed, 27 May 2020 00:00:00 GMTFri, 22 May 2020 08:36:50 GMT15. august 2020Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for biovitenskap er et av ni institutter ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttets forskning er organisert i fem fagseksjoner med tema innen biokjemi, molekylærbiologi, fysiologi, cellebiologi, genetikk, akvatisk biologi, toksikologi, økologi og evolusjonsbiologi. Instituttet har ca 380 bachelorstudenter, 170 masterstudenter og 75 doktorgradsstudenter. Med 52 faste vitenskapelige stillinger, post-docs., forskere, ingeniører og administrativ stab har instituttet ca 330 ansatte fra mer enn 30 forskjellige land. Instituttet har som mål å holde høy internasjonal standard inne både forskning og utdanning.
Instituttets nye bachelorprogram i biovitenskap er det første i sitt slag hvor programmering og modellering er integrert som kjerneelementer i studiet.

]]>
Om stillingen

Vi har for tiden en ledig fulltidsstilling som teknisk/administrativ driftsansvarlig ved Finse Alpine Forskningssenter. Stillingen er fast.

Finse Alpine Forskningssenter  eies av Universitetet i Oslo (UiO), og den daglige driften er lagt til Institutt for Biovitenskap (IBV),  Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Senteret består av to hovedbygninger; én kursavdeling med 44 senger og en forskningsavdeling med 14 sengeplasser, hver på ca. 700m2. Kursavdelingen benyttes hovedsakelig til universitetskurs ved UiO og Universitetet i Bergen (UiB), men også til andre forsknings- og undervisningsaktiviteter knyttet til fjellet. Forskningsavdelingen benyttes i perioder av norske og utenlandske forskningsmiljøer innen geo- og biofag.

Senteret har en faglig ansvarlig, Torbjørn Håkan Ergon, ved IBV, UiO, en teknisk/administrativ driftsansvarlig i 100% stilling (kunngjort her), samt et styre med representanter fra vitenskapelige og teknisk-/administrativt ansatte ved UiO og UiB.

Eiendomsavdelingen ved UiO har ansvaret for bygningsmassene og Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), UiO, har ansvaret for IT-infrastruktur. Regnskapsoversikter utarbeides i samarbeid med  økonomiavdelingen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. IBVs administrasjon vil også være en støttefunksjon.

Arbeidsoppgaver

Den driftsansvarlige vil få ansvar for daglig drift og administrasjon av forskningssenteret, enklere vedlikehold, brannvern og sikkerhet. Administrative oppgaver inkluderer mottak av reservasjoner, føre statistikk over senterets brukere, sørge for innkjøp av forbruksmateriell, fakturering til brukere og økonomioppfølging i samarbeid med fakultetets økonomiavdeling.

Det forventes at den driftsansvarlige holder oversyn med bygningenes tekniske tilstand og passer på at tiltak følges opp (i samarbeid med Eiendomsavdelingen ved UiO og lokale entreprenører). Den driftsansvarlige skal tilrettelegge informasjon for senterets brukere og yte service for disse. Vedkommende må være tilstede på forskningssenteret mesteparten av månedene april, juli, august og september, i stor grad også i helgene i disse periodene. Driftsansvarlig disponerer en hybel på senteret vederlagsfritt. Utenom periodene ved forskningssenteret vil den driftsansvarlige ha kontor og arbeidsplass ved IBV i Oslo, og delta i arbeidsoppgaver sammen med andre teknisk- og administrativt ansatte ved instituttet.

Kvalifikasjonskrav 
 • Minimum fullført bachelor, men dette kan fravikes for realkompetanse
 • Erfaring fra drift og administrasjon
 • Gode IT-ferdigheter
 • God økonomiforståelse
 • Gode ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk, skriftlig og muntlig
 • Tekniske ferdigheter
 • Førerkort, klasse B

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Ha erfaring fra drift av et overnattingssted (hotell, turisthytte eller lignende)
 • Erfaring fra regnskap og økonomistyring
 • Erfaring med redigering av web-sider
 • Utdanning eller erfaring fra arbeid innen naturvitenskaplige fag vil være en fordel
Personlige egenskaper
 • Gode sosiale ferdigheter. Være innstilt på service og kunne jobbe både selvstendig og i samhandling med andre
 • Være praktisk anlagt
 • Ha interesse for natur og naturvitenskapelig forskning
Vi tilbyr
 • Lønn som Avdelingsleder kode 1407 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 523 200 og 627 700, avhengig av kompetanse
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Internasjonalt og godt sosialt miljø på Institutt for biovitenskap
 • UiO følger Særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten. Opparbeidet plusstid kan avspaseres.
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål
 • attester
 • liste med 2-4 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Faglig ansvarlig for Finse forskningsstasjon: Torbjørn H. Ergon, telefon: 22857311, mobil: 92602138, e-post: t.h.ergon@ibv.uio.no.

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet kontakt personalrådgiver: Nina Holtan, telefon: 22854424, e-post: nina.holtan@mn.uio.no.

]]>
1407 Avdelingsleder
<![CDATA[ Arkeologisk feltarbeid 2020 ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/183577/arkeologisk-feltarbeid-2020https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/183577/arkeologisk-feltarbeid-2020Avdeling: Arkeologisk seksjon
Fakultet: Kulturhistorisk museum
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 30. september 2020
]]>
Fri, 21 Feb 2020 00:00:00 GMTThu, 20 Feb 2020 14:48:01 GMT30. september 2020Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

 

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

]]>
Arkeologisk feltarbeid 2020

Kulturhistorisk museum (KHM) har ansvaret for forvaltningen av automatisk fredete kulturminner innenfor KHMs myndighetsområde, som består av de 5 fylkene på Øst- og Sørlandet. Dette innebærer blant annet arkeologiske undersøkelser av kulturminner/fornminner som er frigitt av Riksantikvaren.

Utgravningsvirksomheten er omfattende, og de senere årene har det vært mellom 40-60 prosjekter pr. år. Funnmaterialet er basis for museets arkeologiske forskning og formidling. 

KHM har for feltsesongen 2020 behov for personell av forskjellige kategorier til arkeologisk feltarbeid (utgravninger). Feltsesongen strekker seg normalt fra slutten av april til ut okober, av og til også utenfor dette tidsrommet. Arkeologisk seksjon (AS) er ansvarlig for gjennomføring av utgravningene.

Tilsettingene vil være av ulik lengde og kan omfatte deltakelse i flere prosjekter. Vi betraker alle søknadene som generelle, dvs at de gjelder for alt feltarbeid som kommer i løpet av det tidsrommet du har oppitt at du kan arbeide. Faglige ønsker er det likevel mulig å gi uttrykk for i søknadsbrevet. 

Feltpersonalet skal samlet dekke bredden av kompetansebehovet for undersøkelse av lokaliteter fra alle perioder av forhistorien.

Om stillingene:

Feltassistenter ( SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Arbeidsoppgaver:

Feltassistent utfører oppgaver og assistanse ved feltarbeid under veiledning av ansvarlig feltleder/utgravningsleder. Eksempler på oppgaver er utgravning, prøvetaking, funnbehandling, dokumentasjon og assistanse ved innmåling.

Kvalifikasjonskrav: Minimumskrav vil normalt være at søkeren er i gang med arkeologisk utdanning.

Feltassistent er lønnet innenfor ltr. 42 - 50.

Assisterende feltledere (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Arbeidsoppgaver:

Assisterende feltleder skal avlaste feltleder og ha stedfortrederfunksjon. Stillingen kan tillegges daglig arbeidslederansvar for en avgrenset del av større feltarbeid. For- og etterarbeid kan bli aktuelt.

Kvalifikasjonskrav: Minimumskrav vil normalt være fullført bachelorgrad i arkeologi samt at søkeren har relevant erfaring fra arkeologisk feltarbeid.

Kompetanse innenfor GIS/intrasis og katalogisering er en fordel. Det er ønskelig med førerkort for bil (klasse B).

Assisterende feltleder er lønnet innenfor ltr. 46 - 54.

Feltledere (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Arbeidsoppgaver:

Feltleder har operativt ansvar for at feltarbeidet gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser og retningslinjer. Feltlederen skal ivareta løpende koordinering og arbeidsledelse i felt. Stillingen innebærer for- og etterarbeid knyttet til utgravningsprosjektet. Nærmeste faglige overordnet er prosjektleder ved AS, eventuelt prosjektleder/utgravningsleder på større utgravningsprosjekter.

Kvalifikasjonskrav: Minimumskrav vil normalt være fullført bachelorgrad i arkeologi, samt at søkeren har bred relevant erfaring fra arkeologisk feltarbeid. Det kreves god skriftlig formuleringsevne på norsk eller annet skandinavisk språk.

Kompetanse innenfor GIS/intrasis og katalogisering er en fordel. Det er ønskelig med førerkort for bil (klasse B).

Feltleder er lønnet innenfor ltr. 50 - 56.

For alle stillingene gjelder 

Vi ser etter engasjerte og ansvarsfulle personer som kan arbeide i team, av og til under krevende forhold og med evne og vilje til å skape gode arbeidsmiljøer.

Vi tilbyr:
 • Arbeid i Norges største miljø av arkeologer
 • Kollegaer med høyt faglig nivå
 • Varierte arbeidsoppgaver i ulike landskapstyper og med ulike kulturminnetyper
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev (max 1/2 A4-side)
 • CV
 • attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Vi ber om at du fyller ut CV og søknad nøyaktig. Angi hvilke stillingskategorier du er interessert i. Spesifiser gjerne faglige interesser/ønsker og opplys om eventuell begrensninger i tidsrommet du kan arbeide eller om andre forhold som kan være av betydning. I forbindelse med tildelingen av arbeidet vil det bli foretatt lønnsplassering. Utdanning og arkeologisk tjenesteansiennitet må dokumenteres.

Feltarbeid tildeles fortløpende gjennom hele sesongen. De som får tilbud vil bli kontaktet. Send kun én søknad, men hold oss gjerne oppdatert gjennom sesongen dersom det skjer endringer av betydning i forhold til opplysningene du har gitt, gjerne pr. mail til arkeologi-adm@khm.uio.no

Tiltredelse: Fra medio april og ut feltsesongen. Vi tar sikte på å avvikle fellesferie i uke 29 og 30 og det vil bare unntaksvis være aktivitet i felt i denne perioden.

For å komme tidlig i betraktning anbefales å sende søknad snarest. 

Andre opplysninger

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Prosjektkoordinator Stine Annette Melvold, tlf. 22851947

]]>
1514 Ledende forskningstekniker