Ledige stillingerhttps://www.jobbnorge.noUIO - Ledige eksterne stillinger2<![CDATA[ Direktør UiO:Livsvitenskap ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144908/direktoer-uiolivsvitenskaphttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144908/direktoer-uiolivsvitenskapSpråk: Bokmål
Søknadsfrist: 19. januar 2018
]]>
Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 GMTTue, 21 Nov 2017 11:40:34 GMT19. januar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

UiO:Livsvitenskap er UiOs største satsing noensinne og skal sammen med universitetets fagmiljøer og det omkringliggende økosystemet for innovasjon initiere og være pådriver for forskning, utdanning og innovasjon som er globalt synlig og relevant og videreutvikle Osloregionen til et nordisk kraftsenter for livsvitenskap.  UiO:Livsvitenskap skal legge til rette for en faglig utvikling ved UiO som fremmer kvalitet, innovasjon og konvergens med tanke på optimal utnytting av det planlagte livsvitenskapsbygget i Gaustadbekkdalen.

]]>
UiO:Livsvitenskap søker en motivert og tydelig leder med visjoner for livsvitenskap.

Som direktør for UiO:Livsvitenskap får du mulighet til å lede UiOs største satsing noensinne. Direktøren vil sammen med de andre ansatte i satsingens sekretariat ha arbeidssted i fakultetsadministrasjonen ved Det medisinske fakultet, som er vertsfakultet for satsingen, men ansvarsområdet favner langt bredere. Det overordnede målet for satsingen er å bringe sammen fagkompetanse fra medisin, biologi, fysikk, kjemi, farmasi, matematikk, statistikk, informatikk og en rekke andre fag, inkludert samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, for å skape tverrfaglig forskning og utdanning som gir ny kunnskap, nye ideer og betydelig innovasjon innen livsvitenskap. Slik kan du være med å bidra til ny næring for Norge og omstilling til en grønnere økonomi.

Stillingen

Som direktør skal du bidra til å bringe sammen spisskompetanse fra ulike fagmiljøer for å skape tverrfaglig frontforskning og utdanning, bidra til at den nye kunnskapen tas i bruk gjennom samarbeid med nytt og eksisterende næringsliv og til å utvikle en sterk kultur for innovasjon og entreprenørskap innen livsvitenskap.

Du skal være pådriver for å realisere UiOs strategi for livsvitenskap og sørge for gode prosesser for å nå målene. I dette inngår å etablere tverrfaglig og tverrfakultær utdanning og initiere tverrfaglig forskning. Sammen med satsingens øvrige medarbeidere skal du fremme innovasjon innen livsvitenskap og kommunisere satsingens mål og visjoner utad og internt. Du vil ha ansvar for alle satsingens områder.

Videre vil du delta i forum for forskningsdekaner og utdanningsforum ved UiO og rapporterer direkte til rektoratet og på faglig aktivitet til et eget styre. Stillingen anses som en krevende lederstilling, men kan kombineres med noe tid til egen forskningsaktivitet.

Kvalifikasjoner

 • Professorkompetanse
 • Ledererfaring fra kunnskapsbaserte og innovative miljøer
 • God innsikt i forsknings- og utdanningspolitikk og kilder til ekstern forskningsfinansiering
 • Godt nettverk nasjonalt og internasjonalt

Personlige egenskaper

 • Må kunne håndtere et stort og faglig komplekst felt med mange pågående prosesser
 • Må ha gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Må kunne se tverrfaglige sammenhenger og muligheter
 • Må kunne ta initiativ til å få personer, grupper og organisasjoner til å jobbe sammen og skape synergier

Vi tilbyr

Lønn i stilling som SKO 1111, lønnsspenn 838 400 - 1 120 000 kroner, avhengig av kvalifikasjoner. Direktøren ansettes på åremål for fire år, med mulighet for forlengelse etter ordinær ansettelsesprosess.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. UiO oppfordrer kvinner til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «søk stillingen».

Søknadsfrist: 19.1.18

For nærmere informasjon om stillingen kontakt: Viserektor Per Morten Sandset, e-post p.m.sandset@admin.uio.no, tlf. +47 975 91 745.


]]>
1111 Forskningssjef
<![CDATA[ Ledig stilling som personal- og HR-faglig rådgiver for snarlig tiltredelse ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144583/ledig-stilling-som-personal-og-hr-faglig-raadgiver-for-snarlig-tiltredelsehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144583/ledig-stilling-som-personal-og-hr-faglig-raadgiver-for-snarlig-tiltredelseAvdeling: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 20. januar 2018
]]>
Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 GMTTue, 14 Nov 2017 15:48:20 GMT20. januar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og ett senter. Det er for tiden ca. 3500 studenter knyttet til fakultetet. Antall tilsatte omfatter ca. 350 årsverk, hvorav 120 årsverk innen teknisk- og administrativ sektor og ca 220 årsverk innen vitenskapelig sektor.

]]>
Det er en ledig fast stilling som rådgiver i seksjon for personal og HR i fakultetsadministrasjonen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Seksjonen består av leder og tre medarbeidere. Seksjonen bistår fakultetsledelsen i personal- og HMS-saker og støtter opp under strategiske målsettinger på relevante områder.

Personalfunksjonen ved fakultet er sentralisert og gir personaladministrativ støtte til fakultetsadministrasjonens seksjoner, fakultetets institutter og sentre.

Seksjonen jobber bredt med fakultetets aktiviteter innen personaladministrasjon.

Vi søker deg som har omfattende erfaring og kompetanse på et høyt nivå innen personaladministrativ saksbehandling, rekruttering, rutineutvikling, lederstøtte, rådgivning og veiledning.

Seksjonen er i en utviklingsprosess og har som mål å styrke personalområdet og utvikle HR-arbeidet ved fakultetet. Vi ser gjerne at du har kompetanse og erfaring som kan bidra til at vi når dette målet.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling innen personal, herunder rekruttering og ansettelse mv
 • Bistå i tilsettingssaker og øvrige personalsaker
 • Bistå ledere i personaladministrative spørsmål
 • Utviklings- og utredningsoppgaver
 • Sekretær- og koordineringsfunksjon
 • Andre personaloppgaver og HR-aktiviteter

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Erfaring som saksbehandler innen personaladministrasjon
 • Kunnskap om relevant lov- og avtaleverk
 • Gode ferdigheter i bruk av elektroniske HR- og rekrutteringssystemer som arbeidsverktøy
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • Erfaring fra offentlig sektor er en fordel, men ikke et krav
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Det søkes i utgangpunktet etter en person med kvalifikasjoner som rådgiver. For rådgiverstilling er det er ønskelig med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for en rådgiverstilling, vil vi vurdere å tilsette i seniorkonsulentstilling. Ved tilsetting i seniorkonsulentstilling vil arbeidsoppgavene til dels være de samme, men tilpasset søkerens erfarings- og kvalifikasjonsnivå hva angår vanskelighetsgrad og selvstendighet.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er:

 • Lagspiller og som deler kunnskap og erfaring
 • Systematisk, strukturert og effektiv i utførelsen av arbeidsoppgaver
 • Serviceinnstilt og liker å arbeide med andre
 • En positiv kollega som bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 499 600 og kr 579 300, avhengig av kompetanse
 • Alternativt lønn som seniorkonsulent kode 1363 som fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 459 100 og kr 537 700, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «send søknad»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist

20. januar 2018

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Anders Moss, telefon 91617535
Rådgiver Linda Valdø-Schwarz, telefon 22858242

]]>
1434 Rådgiver
<![CDATA[ Vikariat som personalkonsulent ledig for snarlig tiltredelse ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145877/vikariat-som-personalkonsulent-ledig-for-snarlig-tiltredelsehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145877/vikariat-som-personalkonsulent-ledig-for-snarlig-tiltredelseAvdeling: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 20. januar 2018
]]>
Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 GMTFri, 15 Dec 2017 14:23:47 GMT20. januar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og ett senter. Det er for tiden ca. 3500 studenter knyttet til fakultetet. Antall tilsatte omfatter ca. 350 årsverk, hvorav 120 årsverk innen teknisk- og administrativ sektor og ca 220 årsverk innen vitenskapelig sektor.

]]>
Det søkes etter en vikar for 2018 til seksjon for personal og HR i fakultetsadministrasjonen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Seksjonen består av leder og tre medarbeidere. Seksjonen bistår fakultetsledelsen i personal- og HMS-saker og støtter opp under strategiske målsettinger på relevante områder.

Personalfunksjonen ved fakultet er sentralisert og gir personaladministrativ støtte til fakultetsadministrasjonens seksjoner, fakultetets institutter og sentre.

Seksjonen jobber bredt med fakultetets aktiviteter innen personaladministrasjon.

Vi søker deg som ønsker å jobbe med personaladministrativ saksbehandling ved Universitetet i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Personaladministrativ saksbehandling
 • Bistå i rekrutteringsprosesser
 • Rutinemessige personaloppgaver
 • Andre personaloppgaver

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Erfaring som saksbehandler innen personaladministrasjon er en fordel
 • Kjennskap til relevant lov- og avtaleverk er en fordel
 • Erfaring med bruk av elektroniske HR- og rekrutteringssystemer som arbeidsverktøy er en fordel
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • Erfaring fra offentlig sektor er en fordel, men ikke et krav
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Det søkes i utgangpunktet etter en person med kvalifikasjoner som seniorkonsulent. Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for en seniorkonsulentstilling, vil vi vurdere å tilsette i førstekonsulentstilling. Ved tilsetting i førstekonsulentstilling vil arbeidsoppgavene i hovedsak være de samme, men graden av selvstendighet i arbeidsutførelse vil være lavere, avhengig av tidligere erfaring og kompetanse.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er:

 • Lagspiller og som deler kunnskap og erfaring
 • Systematisk, strukturert og effektiv i utførelsen av arbeidsoppgaver
 • Serviceinnstilt og liker å arbeide med andre
 • En positiv kollega som bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent kode 1363 som fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 459 100 og kr 537 700, avhengig av kompetanse
 • Alternativt lønn som førstekonsulent kode 1408 som fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 423 200 og kr 482.500, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «send søknad»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist

20. januar 2018

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Anders Moss, telefon 91617535
Rådgiver Linda Valdø-Schwarz, telefon 22858242

]]>
1363 Seniorkonsulent
<![CDATA[ Tilkallingsvakter i museumsbutikken 2018 ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146315/tilkallingsvakter-i-museumsbutikken-2018https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146315/tilkallingsvakter-i-museumsbutikken-2018Avdeling: Seksjon for utadrettet virksomhet
Fakultet: Naturhistorisk museum
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 20. januar 2018
]]>
Thu, 04 Jan 2018 00:00:00 GMTThu, 04 Jan 2018 13:23:20 GMT20. januar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Naturhistorisk museum (NHM) ligger i Botanisk hage på Tøyen. Forskning, samling og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver. Vi er Norges største naturhistoriske museum og har 6,2 millioner naturvitenskapelige objekter. NHM er en del av Universitet i Oslo. Museet har ca 150 ansatte, hvorav ca. 60 er ansatt i vitenskapelige stillinger.

 

]]>
Vi søker dyktige og engasjerte tilkallingsvakter til museumsbutikken.

Arbeidstid er mellom 10.45 og 16.15, tirsdag til søndag. Museet er åpent alle dager i påsken, pinsen og perioden juni til august.

Tilkallingsvaktene vil for det meste arbeide i helger, ved høytider og i skolens sommerferie.

Stillingen inngår i Seksjon for utadrettet virksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Salg av inngangsbilletter og varer
 • Betjening av museumsbutikken
 • Veiledning til publikum
 • Guidevirksomhet av grupper i museet
 • Fylle på varer og rydde i butikk
 • Oppsyn av utstillingsarealer
 • Bistå ved spesielle arrangementer

Kvalifikasjonskrav

 • Kompetanse og praktisk erfaring innen butikkdrift
 • Generell IT-kompetanse
 • Beherske norsk og engelsk
 • Kunnskap og interesse for naturhistorie
 • Kunnskap og interesse for praktisk hagestell

Vi søker deg som

 • Er utadvent og serviceinnstilt
 • Har interesse for publikum
 • Er fleksibel og samarbeidsvillig
 • Er praktisk anlagt og ikke redd for å ta i et tak

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

]]>
1078 Betjent
<![CDATA[ Førstelektor/Universitetslektor i pedagogikk ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144628/foerstelektor-universitetslektor-i-pedagogikkhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144628/foerstelektor-universitetslektor-i-pedagogikkAvdeling: Institutt for pedagogikk (IPED)
Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 21. januar 2018
]]>
Thu, 21 Dec 2017 00:00:00 GMTWed, 15 Nov 2017 12:45:04 GMT21. januar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for pedagogikk (IPED) ble opprettet i 1938 og er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Forskningen bygger på tradisjoner fra både samfunnsvitenskap og humaniora og instituttet ivaretar derfor en stor faglig bredde. IPED har i dag ca. 100 ansatte, fordelt på ca. 49 fast vitenskapelig ansatte, 35 stipendiater og 16 teknisk/administrativt ansatte. Instituttet har ca. 900 studenter.

]]>
Ved Institutt for pedagogikk er det ledig en 100% stilling som førstelektor (SKO 1198)/universitetslektor (SKO1009) i pedagogikk.

Stillingen er knyttet til studietilbudet på første år av bachelorprogrammet i pedagogikk, og retter seg mot grunnleggende pedagogiske kunnskapsfelt som omfatter læring, undervisning, danning, utdanning samt pedagogisk filosofi.


Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og koordinering av seminartilbudet (struktur, faglig innhold og undervisningsopplegg) i samarbeid med de emneansvarlige

 • Planlegging og koordinering av faglige opplegg for mottak av studentene i samarbeid med emneansvarlige og studieadministrasjonen

 • Undervisning og veiledning, herunder aktiv bruk av læringsplattformen Canvas

 • Opplæring og veiledning av seminarledere/assistenter o.l

 • Bidra til utvikling av studentaktive undervisningsformer på de aktuelle emnene

 • Utvikle og gjennomføre relevante evalueringer av aktiviteten på emnene

 • Følge opp og forvalte ressursbruk til de nevnte aktivitetene i samarbeid med emneansvarlige og studieadministrasjonen


Kvalifikasjonskrav

Minstekravet til kompetanse for søkere til stilling som førstelektor er dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

Dersom det ikke melder seg søkere med kvalifikasjoner til stilling som førstelektor, kan det være aktuelt å tilsette i stilling som universitetslektor. Minstekravet til kompetanse for søkere til stilling som universitetslektor er oppnådd mastergrad i pedagogikk.

Øvrige kvalifikasjonskrav gjelder for tilsetting både som førstelektor og universitetslektor:

 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • Det kreves relevant erfaring fra undervisning og veiledning av begynnerstudenter//bachelorstudenter, herunder tilrettelegging av digitale læringsomgivelser

 • Det kreves erfaring fra arbeid med koordinering av mange arbeidsoppgaver og samarbeidspartnere
 • Dokumentert  relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og ryddig og strukturert arbeidsmåte
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn, også søkerens formidlingsevne og personlig egnethet.

Tilsettingsprosedyrer, regler vedrørende krav om pedagogisk basiskompetanse samt en veiledning for søkere finnes på følgende nettside

Intervju vil bli benyttet i tilsettingsprosessen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Søknaden sendes elektronisk via jobbnorge og skal inneholde:
Søknad, CV, attester og publikasjonsliste. Søkerne kan bli bedt om å ettersende vitenskapelige arbeider. Vi ber også om at søkeren vedlegger en fullstendig liste over vitenskapelige arbeider, helst i PDF-format.


Vi tilbyr

 • Lønn settes innenfor et spenn mellom 
  kr 512 700 – 609 700 pr. år i stilling som førstelektor 
  kr 466 500 og 590 000,-  pr. år i stilling som universitetslektor
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger


Universitetet i Oslo ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.


Kontaktinformasjon:

Instituttleder Ola Erstad, ola.erstad@iped.uio.no
Kontorsjef Elin Østbø Sørensen, e.o.sorensen@iped.uio.no 

]]>
1198 Førstelektor
<![CDATA[ Sikkerhetsrådgiver ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145942/sikkerhetsraadgiverhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145942/sikkerhetsraadgiverAvdeling: Eiendomsavdelingen
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 21. januar 2018
]]>
Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 GMTMon, 18 Dec 2017 18:19:29 GMT21. januar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472 000 m2 egne og 115 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer "Rom for et fremragende, grønt universitet - og kunnskapsbyen Oslo", ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse.

Eiendomsavdelingen er universitetets største resultatenhet med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab.

]]>
Beskrivelse

Sikkerhetsrådgiveren vil lede og koordinere arbeidet knyttet til fysisk sikring av bygninger og sikkerhetsinstallasjoner. I dette ligger det å utføre sårbarhetsanalyser og risikovurderinger, og å utarbeide prosedyrer innenfor ansvarsområdet i tråd med Eiendomsavdelingens/ UiO overordnede sikkerhetspolicy. Blant Eiendomsavdelingens satsingsområder for 2018 er digitalisering og bruk av ny teknologi.

 

Som sikkerhetsrådgiver er du en av 14 medarbeidere som inngår i Vakt og alarmsentralen ved UiO.
 

Hovedoppgaver

 • Ansvar for teknisk-elektronisk sikring ved UiO (alarm- og adgangskontrollanlegg)

 • Ansvar for dokumentasjon og kravspesifikasjoner innen teknisk-elektronisk sikring

 • Bistå i prosjekter med angivelser av sikkerhetsnivåer og omfang av alarm, adgangskontroll og ITV

 • Oppfølging av Vakt- og alarmsentralens drift av sikkerhetsinstallasjoner

 • Bistå ved sikkerhetsrelaterte innkjøp, sikkerhetsrelaterte utlysninger, kontrakter og avtaler

 • Bistå i arbeid med beredskapsplaner og ROS-analyser

 • Delta i utvikling av sikring og sikkerhet for UiO

 

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant realkompetanse innen elektrofag generelt, samt teknisk innsikt i sikkerhetsrelatert, teknisk utstyr, kan i noen tilfeller erstatte kravet til utdanning.

 • Det kreves erfaring i prosjektering og prosjektledelse

 • Det kreves administrativ kompetanse tilpasset stillingens funksjoner

 • Det kreves førerkort for bil

 • Det er en fordel med erfaring fra store komplekse virksomheter

 • Gode IT-kunnskaper

Søkere uten Mastergrad eller med begrenset erfaring innen arbeidsområdet vil vurderes for tilsetting som overingeniør. Senioringeniør gis større ansvar og mer bredde og dybde i oppgavene


Personlige egenskaper

Vi søker en utviklingsorientert sikkerhetsrådgiver med høy gjennomføringsevne. Du har fokus på servicefunksjoner overfor enhetens brukere og du evner å drive endringsprosesser. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen og utpreget evne til selvstendig arbeid og arbeid i grupper. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

 

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø

 • Lønn etter ltr. 69 – 73 (611.700 – 661.700) i SKO 1181 senioringeniør for utdanning på masternivå. Ved tilsetting i SKO 1087 overingeniør vil lønnen være i ltr 67 - 71 (590.000 – 638.700) for utdanning på bachelornivå.

 • Fleksibel arbeidstid

 • Gode velferdsordninger

 • Trening i arbeidstiden

 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

 • Stilling i en IA-virksomhet

 

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev

 • CV

 • Vitnemål og attester

 

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «send søknad»

 

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

 

Tiltredelse: snarest 

 

Søknadsfrist: 21.januar 2018 

 

Kontaktpersoner: Stig Rune Backsæther 951 94 063 , Pål Linberg, 924 29 852

]]>
1181 Senioringeniør
<![CDATA[ PhD Research Fellowship in Ecotoxicology ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146232/phd-research-fellowship-in-ecotoxicologyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146232/phd-research-fellowship-in-ecotoxicologyAvdeling: Institutt for biovitenskap
Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 21. januar 2018
]]>
Tue, 02 Jan 2018 00:00:00 GMTTue, 02 Jan 2018 14:17:04 GMT21. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

Department of Biosciences (IBV) is a research and education department at the University of Oslo. The Department has one Centre of Excellence and four research sections. The Department has 52 faculty members and associate professors, and approximately 190 PhD students, post docs and researchers, in addition to technical and administrative staff. The working environment is international, and scientists from over 30 countries contribute to the working environment. The Department aims to maintain high international standards both within research and teaching.
IBV offers research-based education within several aspects of bioscience, including ecology, behavioural ecology, evolution, physiology, microbiology, biochemistry, biomedicine, genetics, bioinformatics and biotechnology. Around 380 students are enrolled in bachelor’s programs, and 90 in master’s programs.

]]>
A 3(4)-year position as a PhD Research fellow (SKO 1017) in ecotoxicology is available at Section for Aquatic Biology and Toxicology (AQUA), Department of Biosciences, University of Oslo (UiO).

The position is affiliated with the research project The Nansen Legacy (http://nansenlegacy.org). The Nansen Legacy is the Norwegian Arctic research community’s joint effort to establish a holistic understanding of a changing marine Arctic climate and ecosystem. The project will provide a scientific knowledgebase needed for future sustainable resource management in the transitional Barents Sea and the adjacent Arctic Basin. It is a collaborative project between ten Norwegian research institutions, and will run from 2018-2023. Activities in the project will include international cooperation, and several cruises with the new, ice-going research vessel Kronprins Haakon.

The fellowship will be for a period of 3 years, with the possibility for a fourth year with 25 % compulsory work (e.g. teaching responsibilities at the department) contingent on the qualifications of the candidate and the teaching needs of the department.

The purpose of the PhD Fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree. The Fellowship requires admission to the PhD program at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Appointment to a PhD research Fellowship is conditional upon admission to the Faculty's research training program. Startingdate as soon as possible and no later than 01.05.2018

Job/ project description:

As part of the Nansen Legacy, the available PhD is within the subproject “Pollution: effects of changes in species composition and distribution on contaminant accumulation in marine food webs”. The Arctic is susceptible to local pollution from petroleum activities and shipping, as well as long-range transported pollutants (e.g., persistent organic pollutants, metals, and emerging contaminants). Changes in water temperature and distribution and thickness of sea ice are expected to change energy and contaminant transfer processes in the food web. Zooplankton and fish samples will be collected seasonally during the Nansen Legacy cruises. From these, chemicals and dietary descriptors will be analysed to investigate how seasonality in energy acquisition and allocation affects the annual dynamics of contaminant accumulation and transfer in the food web.

The project combines knowledge from ecotoxicology, ecology, and environmental chemistry. The successful candidate will design and conduct extensive field studies, analyze contaminants and dietary descriptors, and deal with large datasets.

Through the Nansen Legacy project, dedicated interdisciplinary summer schools and intensive courses will be organized to strengthen national and international cooperation and integration of students. Furthermore, the project includes a mobility program to ensure national and international exchange.

Host institution and international partner institution

The PhD project and training will be based at the Aquatic Biology and Toxicology (AQUA), Department of Biosciences, University of Oslo, with collaboration with The University Centre in Svalbard (UNIS) and the Norwegian Polar Institute (NPI).

Toxicological research at AQUA aims to understand how organisms and ecosystems are affected by environmental changes and stressors, and how we can manage the environment and resources. Research at AQUA is characterized by the integration of observational and experimental field studies, laboratory experiments and analyses, statistical and mechanistic modeling.

The PhD will be under the main supervision of Prof. Katrine Borgå, with co-supervision by Prof. Tom Andersen (UiO), Prof. Øystein Varpe (UNIS) and Dr. Geir Wing Gabrielsen (NPI).

Requirements:

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for this fellowship will be selected in accordance with this, and is expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

We kindly ask applicants to provide a numbered list in their application letter corresponding to these criteria, explaining whether and how they meet each point:

 1. A Master’s degree or equivalent in toxicology or marine ecology, relevant to this PhD project.
 2. Academic qualifications (grades and relevant research experience).
 3. A background and/or strong interest in one or more of the following topics: i) ecotoxicology, ii) dietary ecology, iii) life cycles and phenology, vi) marine ecology.
 4. Strong practical and analytical skills.
 5. Ability to perform extensive laboratory and field work, chemical analysis and statistical data treatment
 6. Personal suitability and motivation for the position.
 7. Good social and collaboration skills and ability to work independently and in an interdisciplinary scientific environment.

Language
A good command of English is required

The application must include:

 • Application letter, including a pointwise explanation of how the applicant fits the selection criteria detailed above.
 • CV (summarizing education, positions and academic work - scientific publications).
 • Copies of educational certificates, transcript of records and letters of recommendation.
 • Documentation of English proficiency (for applicants from non-EU/EEA countries).
 • List of publications and academic work that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee.
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number).
 • A short text that outlines the candidate´s motivation and ideas for a project within the described field of research (1-2 pages).

Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University’s grading system. Please note that all documents should be in English or a Scandinavian language.

In accordance with the University of Oslo’s equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals regardless of gender or ethnicity.

Salary (applicable for the University of Oslo)
Position code 1017, Pay grade: NOK 436 900 – 490 900 per year, depending on qualifications and seniority.

The University of Oslo has an agreement for all employees aiming to secure rights to research results a.o.

For further information please contact:

Professor Katrine Borgå, e-mail: katrine.borga@ibv.uio.no

Professor Tom Andersen, e-mail: tom.andersen@ibv.uio.no

Professor Øystein Varpe, e-mail: oystein.varpe@unis.no

Dr. Geir Wing Gabrielsen, e-mail: geir.wing.gabrielsen@npolar.no

For questions about the recruitment system, please contact HR Officer Torunn Guttormsen, +47 22854272, t.s.guttormsen@mn.uio.no

 

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Controller/seniorrådgiver innen økonomi ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146574/controller-seniorraadgiver-innen-oekonomihttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146574/controller-seniorraadgiver-innen-oekonomiAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 25. januar 2018
]]>
Thu, 11 Jan 2018 00:00:00 GMTWed, 10 Jan 2018 14:51:01 GMT25. januar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. http://www.med.uio.no/klinmed/om/organisasjon/organisasjonskart/orgkart-klinmed.pdf

]]>
Ved Institutt for klinisk medisin er det ledig stilling som controller/seniorrådgiver (SKO 1364). Økonomiseksjonen er en av fire seksjoner i instituttadministrasjonen og har for tiden ni medarbeidere. Seksjonens hovedansvar er økonomioppfølging og rådgivning overfor all virksomhet tilknyttet instituttet. Dette omfatter både en bevilgningsfinansiert økonomi på ca. 250 mill. kroner og en portefølje av eksternfinansiert virksomhet (forskningssentra og forskningsprosjekter) på ca. 250 mill. kroner.


Seksjonen har videre ansvaret for kompetanseutvikling innenfor eget fagområde, overvåking av endringer i regelverk og rutineoppdateringer. Vi samarbeider tett med de øvrige administrative funksjonene, Det medisinske fakultet og sentrale deler av UiO.

Vi arbeider i stor grad utadrettet mot komplekse forskningsmiljøer med lokalisering på flere sykehus. Mange av våre medarbeidere har ansettelsesforhold i både sykehus og universitet, og dette bidrar til kompleks samhandling i grenseflaten mellom to store organisasjoner med ulike systemer og regelverk. I denne grenseflaten er det betydelig mulighet for læring og kompetanseutvikling, og stillingen byr på stor kontaktflate med ulike nivåer innenfor både universitet og helseforetakene.

 

Vi søker en dyktig og erfaren medarbeider som skal ha et overordnet fagansvar for instituttets eksternfinansierte virksomhet, samt ivareta deler av seksjonens rådgivnings- og controller funksjon.

Stillingen rapporterer til økonomisjef. Arbeidssted er pt. på Ullevål sykehus.


Arbeidsoppgaver


Du vil få et overordnet fagansvar for instituttets eksternfinansierte virksomhet. Oppgavene tilknyttet dette vil være:

 • Gjennomføring og koordinering av planlegging, oppstart, rapportering og avslutning av forskningsprosjekter
 • Yte faglig støtte og opplæring til øvrige medarbeidere
 • Videreutvikle retningslinjer og metoder for styring og kontroll
 • Økonomisk analyse og rådgivning overfor ulike fag- og forskningsmiljøer (ikke-økonomer)

 Det må påregnes andre arbeidsoppgaver som naturlig faller inn under en økonomiseksjon.

 

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant økonomisk administrativ utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå. Lang relevant erfaring med stillingens oppgaver kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Det kreves solid og omfattende økonomifaglig erfaring fra stillingens oppgaveportefølje

 • Det kreves kunnskap om prosjektbasert forskningsvirksomhet finansiert av EU og norske finansiører

 • Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Du må kunne formidle økonomi til ikke-økonomer

 • Det kreves solide Excel-kunnskaper

Personlige egenskaper

 

Vi søker deg som er ansvarsbevisst og har en analytisk tilnærming til fagfeltet. Du arbeider effektivt og systematisk, setter deg raskt inn i nye oppgaver og har evne til å håndtere flere oppgaver samtidig. Du er initiativrik og utpreget serviceinnstilt med god gjennomføringsevne og takler perioder med stort arbeidspress. Du arbeider selvstendig samtidig som du evner å arbeide godt i samarbeid med andre. Du har godt humør og når situasjonen krever det er du i stand til å sette grenser på en måte som blir respektert. 

 

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø og en variert og spennende stilling i grenseflaten mellom helseforetakene og universitet

 • Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ kr 537 700 – 623 900 (ltr. 62 –70) avhengig av kompetanse

 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

 • Attraktive velferdsordninger

 • Stilling i en IA-virksomhet

 • Fleksitidsordning med sommertid fra 15.05 til 14.09

   

Søknadens innhold

Stillingen søkes elektronisk og følgende vedlegg skal legges ved den elektroniske

søknaden:

 • Søknadsbrev

 • Vitnemål

CV med oversikt over referanser (personlige data, fullstendig oversikt over

utdanning, relevant yrkespraksis og eventuelt annen kvalifiserende virksomhet)

 

Når du søker bør du ha søknadsbrev og CV klar for opplasting som vedlegg (pdf).

 

Det vil bli avholdt intervju med aktuelle kandidater. UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Universitetet i Oslo ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med

minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Kontaktpersoner


Økonomisjef Hans-Jørgen Lund, tlf: +47 22 85 92 07, mobil: +47 92 62 51 40, h.j.lund@medisin.uio.no
 

Seniorrådgiver Heidi Falch Ecklund, tlf +47 22 85 92 26, h.f.ecklund@medisin.uio.no vedrørende spørsmål om elektronisk søknad.

]]>
1364 Seniorrådgiver
<![CDATA[ Seniorkonsulent - studieadministrasjon ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146359/seniorkonsulent-studieadministrasjonhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146359/seniorkonsulent-studieadministrasjonAvdeling: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 26. januar 2018
]]>
Wed, 10 Jan 2018 00:00:00 GMTFri, 05 Jan 2018 10:30:20 GMT26. januar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og ett senter. Det er for tiden ca. 3500 studenter knyttet til fakultetet. Antall tilsatte omfatter ca. 350 årsverk, hvorav 120 årsverk innen teknisk- og administrativ sektor og ca 220 årsverk innen vitenskapelig sektor.

]]>
Da vår seniorkonsulent gjennom mange år er tildelt nye oppgaver ved instituttet, er det ledig en fast stilling som seniorkonsulent i studieadministrasjonen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Stillingens hovedansvarsområder er administrative oppgaver knyttet til Masterprogrammet i utdanningsledelse og Rektorutdanningen.

 

Arbeidsområder og -oppgaver:

 • Utvikling og forvaltning av Masterprogrammet i utdanningsledelse og/eller Rektorutdanningen
 • Veiledning av studenter
 • Rekrutterings- og informasjonsarbeid (inkludert webarbeid)
 • Markedsføring av programmene
 • Budsjettering og økonomistyring
 • Generell saksbehandling knyttet til fagområdet
 • Tilrettelegging for ulike arrangementer
 • Øvrige programrelaterte oppgaver

 

Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt ved behov.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelor-nivå. Arbeidserfaring med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet så fremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået.
 • Det kreves relevant og bred erfaring innen saksbehandling, studieadministrasjon og utvikling av studieprogram (det anses som en fordel med slik erfaring fra forsknings- og utdanningsinstitusjoner)
 • Det kreves erfaring med veiledning
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Instituttet bruker arkivsystemet e-phorte, webredigeringsverktøyet Vortex, studentdatabasen Felles Studentsystem (FS), og timeplanleggingsverktøyet Syllabus. Erfaring fra disse systemene vil telle positivt

 

Personlige egenskaper:


Vi søker en person som er initiativrik, har god arbeidskapasitet og som evner å prioritere. Det stilles krav til gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vedkommende må trives i et til tider hektisk miljø og må kunne arbeide både selvstendig og som del av et team. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver i et hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø, med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn som seniorkonsulent stillingskode 1363 (466.500 – 517.700) fastsettes etter individuell vurdering avhengig av kompetanse og erfaring

 

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev

 • CV

 

Du har også mulighet til å laste opp andre vedlegg, som vitnemål, attester og referanseliste, men det er ikke obligatorisk. I tillegg ber vi om at du skriver et søknadsbrev i et eget felt, og anbefaler at du har søknadsteksten klar på forhånd.

 

Søknad med vedlegg sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «søk stillingen».

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Hjemmeside:http://www.uv.uio.no/ils/

 

Søknadsfrist: 26.01.2018

 

Kontaktpersoner:

Kontorsjef Astrid Waaler Kaas tlf: +47 22855018 e-post: awkaas@ils.uio.no

Seniorkonsulent Kristin Flood Strøm tlf.: +47 22844858 epost: k.f.strom@ils.uio.no

 

]]>
1363 Seniorkonsulent
<![CDATA[ Adjunct Professor or Associate Professor of Medicine (Radiology) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145583/adjunct-professor-or-associate-professor-of-medicine-radiologyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145583/adjunct-professor-or-associate-professor-of-medicine-radiologyAvdeling: Kombinert stilling (Klinmed)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 28. januar 2018
]]>
Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 GMTMon, 11 Dec 2017 10:23:54 GMT28. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Institute of Clinical Medicine (Klinmed) is one of three institutes under the Faculty. Klinmed is responsible for the Faculty's educational and research activities at Oslo University Hospital and Akershus University Hospital. With about 800 employees spread over approximately 425 man-labour years, Klinmed is the university's largest institute. Our activities follow the clinical activity at the hospitals and are spread across a number of geographical areas.

]]>
Adjunct Professor or Associate Professor 20% position in Medicine (Radiology) at the Institute of Clinical Medicine, University of Oslo combined with the position of full time Senior Consultant 100% position at Section for Neuroradiology, Department of Radiology, Rikshospitalet, Division of Radiology and Nuclear Medicine, Oslo University Hospital

The combined position is published via Oslo University Hospital. Please visit this link to see the full advertisement and to apply for the position.

]]>
9301 Professor II
<![CDATA[ Researcher at Institute for Experimental Medical Research ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145707/researcher-at-institute-for-experimental-medical-researchhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145707/researcher-at-institute-for-experimental-medical-researchAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 28. januar 2018
]]>
Thu, 04 Jan 2018 00:00:00 GMTWed, 13 Dec 2017 09:13:57 GMT28. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Institute of Clinical Medicine (Klinmed) is one of three institutes under the Faculty. Klinmed is responsible for the Faculty's educational and research activities at Oslo University Hospital and Akershus University Hospital. With about 800 employees spread over approximately 425 man-labour years, Klinmed is the university's largest institute. Our activities follow the clinical activity at the hospitals and are spread across a number of geographical areas.

]]>
The Institute for Experimental Medical Research (IEMR) conducts research that seeks to understand the molecular basis of heart failure development. The institute employs around 80 people and consists of four main research groups with backgrounds in various fields of molecular biology, physiology, and cardiology. The institute promotes research in collaboration with the clinical departments at Oslo University Hospital (OUH) - Ullevål. As Scandinavia’s largest hospital, OUH carry out more than 1.2 million patient treatments each year. The hospital has responsibility for a number of national and multi-regional assignments, and has several national centers of competence. Oslo University Hospital is responsible for approximately 50 percent of all medical and health care research conducted at Norwegian hospitals and has a significant role in the education of a large variety of health care personnel.

 

Job Description

One position as researcher (SKO 1109) for 1 year with potential for prolongation is available in the group of Professor Geir Christensen. The researcher will study proteoglycans and integrins and their regulation of the extracellular matrix in the diseased heart. The applicant will use a variety of cellular and molecular techniques, in particular advanced microscopy (including TIRF imaging), in vitro cell culture of fibroblasts on collagen gels and the development of novel therapeutic drugs. The research focus is in line with the primary objective of IEMR to understand the pathogenesis of cardiovascular disease, and the researcher will be part of an international, large and active research group working closely to develop the next generation of heart medications. The position is available to start immediately.

 

Requirements

We are looking for a talented and highly motivated candidate with interest in cardiovascular research. The applicant is expected to hold a PhD within a biomedical related field, with a strong basic research background and experience studying the extracellular matrix. Due to the research focus of this position, candidates with previous experience studying integrins and proteoglycans will be prioritised. The researcher must have documented experience with confocal microscopy modalities, fibroblasts cultures, collagen contraction assays and western blotting. Potential candidates must be enthusiastic, flexible and motivated to support the research efforts of the group.

 

We offer: 

 • A challenging and friendly working environment
 • Salary level NOK 517 700 - 590 000 per year depending on qualifications
 • Favourable pension arrangements
 • Attractive welfare benefits

 The application must include the following documents in English:  

 • A one-page statement of motivation, research interests and a brief description of previous relevant experience
 • CV
 • Copies of educational certificates
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)
 • Optional: letters of recommendation

Homesite: http://www.iemf.no/

Contact person: Geir Christensen, geir.christensen@medisin.uio.no

]]>
1109 Forsker
<![CDATA[ Postdoctoral Fellow in Innovation Studies ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146152/postdoctoral-fellow-in-innovation-studieshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146152/postdoctoral-fellow-in-innovation-studiesAvdeling: TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur
Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 28. januar 2018
]]>
Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 GMTFri, 22 Dec 2017 09:45:24 GMT28. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

TIK Centre for Technology, Innovation and Culture is a cross disciplinary unit at the Faculty of Social Sciences at the University of Oslo. TIK is home to 40 staff members working in research, education and research communication in innovation and science and technology studies (STS). A major part of TIK’s activity is externally funded research. TIK also offers postgraduate education; a PhD-programme and two Master programmes. The Centre also hosts OSIRIS - Oslo Institute for Research on the Impact

]]>
Applications are invited for a three-year position as Postdoctoral Fellow in Innovation Studies to be based at the TIK Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo.

Job Description

The TIK Centre is an interdisciplinary research centre with a number of research projects on innovation and sustainability transitions. The candidate selected for this position will become an important part of TIK’s expanding activities in this area.

The position will be affiliated with the Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology (SuSolTech), one of eight new national centres for environment-friendly energy research (FME) funded by the Research Council of Norway and centre partners.

The overall goal of the Centre is to contribute to growth and job creation in the domestic solar photovoltaic (PV) industry, in part linked to the opportunities provided by rapid growth in international PV markets. TIK’s main contribution and responsibility is to analyze and understand processes of innovation, diffusion and use of solar PV. Please consult our project website for further information.

PV has become a central technology in the ongoing energy transition – a long-term process that involves reconfiguration of established sectors, institutions and practices. The integration of renewable energy sources such as PV is increasingly challenging established technologies and routines in the energy sector, but such change also faces barriers due to the stable and path dependent nature of established sectors. Important issues thus not only relate to innovation in the specific technological field of PV, but how integration of PV in the energy system may occur, as well as how new types of relations to other technologies may play a role for PV integration (such as smart grids, micro grids, energy storage, internet of things, block chain).

The main empirical focus of the candidate’s work will firstly be to analyze the innovation system and factors that induce or hamper dynamics across the solar PV value chain, including various types of use of the technology. Secondly, the candidate is expected to carry out research concerning the motives for use of PV. Additional relevant research topics include (but are neither limited to, nor meant to fully cover): interaction between solar PV and other technologies/broader sectors, university-industry interactions, integration of PV in the built environment, new organizational models for power production (such as energy cooperatives or virtual power plants), processes of regulatory and institutional change, new business models and organizational innovation.

Researchers at TIK use historical and contemporary source material, statistical data as well as interdisciplinary methods and analytical resources. The research group has a strong track record in scientific publishing and close ties to many internationally leading innovation research units. TIK is also a member of the Norwegian Research School in Innovation Studies (NORSI), EU-SPRI and other networks with many opportunities for early career scientific meetings and networking.

Qualifications and Personal Skills

 • Candidates must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in innovation studies or relevant related disciplines and fields within the social sciences.
 • In addition to relevant educational background, successful candidates must have documented knowledge and strong interest in the development of innovation research theoretically, as well as demonstrated experience in relevant areas of empirical research.
 • Candidates should have a strong interest in and competence for contributing to the development of empirical and theoretical research on the role of innovation in renewable energy technologies, and solar PV in particular, as part of the energy transition. A good match between the candidate’s research interests and TIKs research goals and activities within SuSolTech will be a main selection criterion for the position.
 • Applicants must have excellent written and oral proficiency/communication skills in English.

We offer

 • Salary of NOK 490.900 - 569.100 per annum depending on qualifications
 • Academically stimulating working environment
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities.

How to apply

The application must include:

 • Cover letter. In the letter the candidates should describe their intellectual background and qualifications, indicating the main theoretical approaches, empirical tools and publishing goals of their work to date, and outline how their background and research interests apply to the announced position as part of the project. The application letter should also state the motivation for applying for this position.
 • Project description, including project plan (max. 5 pages). In the project description the candidate should outline their ideas for his/her research. The project plan may include suggestions for relevant methods and analytical frameworks as well as suggestions for potential papers.
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • Copies of educational certificates (academic transcripts only)
 • A complete list of publications.
 • Up to three academic publications that the applicant wishes to have considered in the assessment process

Only candidates who have submitted their doctoral thesis prior to the application closing date may apply for the position. A prerequisite for appointments the successful completion of a doctoral degree.

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. International applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications, the project description and the quality of the project as well as the candidates motivation and personal suitability. Interviews with the best qualified candidates will be arranged.
It is expected that the successful candidate will be able to complete the project in the course of the period of employment.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one specified period at the same institution.
According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Deadline: 28 January 2018

Contact persons:

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Jurist innen arbeidsrett ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146145/jurist-innen-arbeidsretthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146145/jurist-innen-arbeidsrettAvdeling: Avdeling for personalstøtte
Fakultet: Ledelse- og støtteenheter
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 29. januar 2018
]]>
Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 GMTFri, 22 Dec 2017 07:39:27 GMT29. januar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Avdeling for personalstøtte er UiOs sentrale personalavdeling og har overordnet strategisk ansvar for policy, prosesser, HR-utvikling, lederstøtte og rådgivning til alle universitetets enheter. Avdelingen består i dag av 17 medarbeidere.

]]>
Jurist - ønsker du å jobbe med arbeidsrett ved Universitetet i Oslo?

Vi søker en erfaren og dyktig jurist med kompetanse innen arbeidsrett til en spennende stilling i Avdeling for personalstøtte. Du vil bli en del av avdelingens juridiske gruppe som i dag består av 3 erfarne jurister; https://www.uio.no/om/organisasjon/los/ap/juridisk-gruppe/

Arbeidet omfatter i hovedsak rådgivning på arbeidsgiversiden innen arbeidsrett og tilgrensede retterområder innenfor personalområdet.

Arbeidsoppgaver

 • Bistand og rådgivning til UiOs øverste ledelse samt øvrige ledere
 • Håndtering og oppfølging av varslinger, konfliktsaker og personalsaker
 • Fortløpende rådgivning til personal- og HR-rådgivere ved universitetet
 • Forberede saker til universitetsstyret og universitetsledelsen
 • Utarbeide høringssvar
 • Bistå Regeringsadvokaten med sakforberedelse i rettssaker
 • Utvikle og gjennomføre kompetanseutviklingstiltak for ledere og medarbeidere
 • Andre oppgaver innen avdelingens ansvarsområder kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

 • Det kreves juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap og kompetanse innenfor arbeidsrett 
 • Kompetanse innenfor forvaltningsrett vil bli vektlagt
 • Du bør ha god kjennskap til regelverket knyttet til statsansatte
 • Det forutsettes relevant erfaring fra stor og kompleks virksomhetet
 • Det er en fordel med erfaring fra både individuell og kollektiv arbeidsrett
 • Kunnskap om offentlig forvaltning er en fordel
 • Du må ha svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og strukturert
 • Løsningsorientert og gode samarbeidsevner
 • Evne til å skape fremdrift og resultater
 • God rolleforståelse og må kunne utvise godt juridisk skjønn
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr

 • Et hyggelig, hektisk og spennende arbeidsmiljø, med utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn som seniorrådgiver SKO 1364, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 623 900 og kr 704 800, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «søk stillingen»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 29. januar 2018

Kontaktpersoner: Advokat/gruppeleder Berit Hernes Bakke tlf +47 975 323 77 alternativt personalrådgiver Hanne Skjølås Nygaard tlf +47 228 553 32

]]>
1364 Seniorrådgiver
<![CDATA[ 3 Postdoctoral Fellowships in Structural Biology and Drug Development ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146427/3-postdoctoral-fellowships-in-structural-biology-and-drug-developmenthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146427/3-postdoctoral-fellowships-in-structural-biology-and-drug-developmentAvdeling: Centre for Molecular Medicine Norway
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 29. januar 2018
]]>
Mon, 08 Jan 2018 00:00:00 GMTMon, 08 Jan 2018 11:47:22 GMT29. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) was established in 2008 and is the Norwegian node in the Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine. NCMM is a joint venture between the University of Oslo, Health Region South-East and the Research Council of Norway. From 2017 NCMM is merged with the Biotechnology Centre of Oslo and now has altogether 11 research groups. The overall objective of NCMM is to conduct cutting edge research in molecular medicine and biotechnology as well as facilitate translation of discoveries in basic medical research into clinical practice.

]]>
Three postdoctoral positions (three years, extendable) are available in the Group of Structural Biology and Drug Development (Luecke group) at the Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) in Oslo.

 

The Group for Structural Biology and Drug Development investigates medically relevant proteins and protein complexes using biophysical, biochemical and structural approaches.  The projects aim at understanding structure-function relationships with an emphasis on drug discovery.  We employ a variety of biochemical and biophysical techniques (x-ray crystallography, single particle cryo electron microscopy, DSF, ITC, SPR, HDX-MS, SAXS, molecular dynamics simulations etc.).  Specific, externally funded projects include inhibitor discovery targeting the Helicobacter pylori pH acclimation system (a pH-gated urea channel and a cytoplasmic urease1), and discovery of compounds that reactivate p53 cancer mutants in vitro and in vivo2.

The positions are available immediately.  We seek highly motivated individuals with an excellent track record and experience in protein purification and biophysical and biochemical characterization of proteins and protein complexes, preferably including membrane proteins.  Knowledge of one or more structural biology technique (x-ray crystallography, cryo electron microscopy or NMR) is required.  Postdoctoral fellows will be supported in developing their own research area on their path to independence.  We offer a stimulating environment with excellent working and social benefits in the Happiest Country on Earth.

 

The ideal candidate will have:

 • A Ph.D. degree in biochemistry, biophysics, chemistry, or a related area
 • Hands-on experience with extraction and purification of proteins and assembly of protein complexes (membrane protein experience preferred)
 • Ability to independently perform experiments, analyze and interpret results
 • Documented ability to write scientific manuscripts (one or more first author papers from Ph.D. and postdoctoral studies will be highly valued)
 • Excellent English interpersonal, communication and writing skills
 • Ability to operate as a team player in a multi-disciplinary environment

Application via website required and must include:

 • Cover Letter stating motivation and research interests
 • A detailed C.V.
 • A complete list of scientific publications with brief statement of candidate contribution
 • List of references (name, institution, e-mail, telephone number and relation to candidate)

Salary: Postdoctoral Research Fellow (SKO 1352) with a salary level of NOK490,900–569,000 (app. €51,800-€60,400) per year, depending on qualifications.

 

Inquiries:
About the position and projects: Prof. Hartmut “Hudel” Luecke (hudel@ncmm.uio.no).
About administrative aspects of the application: Nina Modahl (ninam@ncmm.uio.no).

In accordance with the University of Oslo's equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals regardless of gender or ethnicity.  UiO has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o. Note that no one can be appointed for more than one specified period at the same institution.

  

1Strugatsky et al. “Structure of the proton-gated urea channel from the gastric pathogen Helicobacter pylori” (2013) Nature 493, 255–258.

2Wassman et al. ”Computational Identification of a Transiently Open L1/S3 Pocket for p53 Cancer Mutant Reactivation” (2013) Nature Communications 4, article number 1407. 

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Spesialpsykolog - NORMENT ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146740/spesialpsykolog-normenthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146740/spesialpsykolog-normentAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 29. januar 2018
]]>
Mon, 15 Jan 2018 00:00:00 GMTMon, 15 Jan 2018 14:47:51 GMT29. januar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

]]>
NORMENT er Senter for fremragende forskning støttet av Norges forskningsråd og K.G. Jebsen-stiftelsen. Senteret har Universitetet i Oslo (UiO) som vertsinstitusjon. Senterets hovedformål er å skaffe mer kunnskap om årsak og behandling av alvorlige psykiske lidelser inklusive psykoser og bipolar lidelse, og involverer samarbeid mellom forskningsgrupper i psykiatri, kognisjon, molekylærgenetikk og hjerneavbildning. Senteret driver en rekke underprosjekter som spenner fra forskning på biologiske markører og genetikk til kliniske prosjekter innen sykdomsforløp og behandling inklusive egenmestring. Vi har et stort tverrfaglig og internasjonalt miljø med utstrakt nasjonalt- og internasjonalt samarbeid. Les mer om oss: https://www.med.uio.no/norment/


Beskrivelse av stillingen 

Det er ledig 100 % stilling som spesialpsykolog (SKO 0795) ved NORMENT- K.G. Jebsen Senter for psykoseforskning knyttet til prosjektets kognitive testlaboratorium.

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil bestå av klinisk nevropsykologisk utredning av pasienter som deltar i senterets prosjekter med påfølgende rapportskriving med funksjonsbeskrivelse, forslag til tilretteleggingstiltak og tilbakemelding av resultater. Stillingen vil også omfatte koordineringsarbeid ved prosjektets kognitive testlaboratorium.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Profesjonsutdannelse som psykolog
 • Søkere bør ha erfaring med nevropsykologisk utredning av pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Øvrig klinisk erfaring med pasientgruppen er en fordel
 • Fordi prosjektet innebærer direkte pasientkontakt er det et krav at søker har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i et skandinavisk språk
 • Fleksibilitet, selvstendighet, god evne til samarbeid og kommunikasjon vektlegges

 Søknaden vil bli vurdert på bakgrunn av kvalifikasjonene over. Det vil bli benyttet intervjuer og innhenting av referanser i rekrutteringsprosessen.

 

Vi tilbyr

 • Lønnstrinn NOK 499 600 – 548 200 pr år (ltr. 58-63), avhengig av kompetanse
 • Deltakelse i et spennende og anerkjent forskningssenter
 • Hyggelig og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Mulighet til faglig fordypning og oppdatering på sentrale fagområder
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Liste over referanser
 • Attester og vitnemål ettersendes ved forespørsel.

 Alle dokumenter må være på et skandinavisk språk.

For mer informasjon om stillingen, kontakt Torill Ueland, torill.ueland@medisin.uio.no

Ved spørsmål om elektronisk søknad kontakt seniorrådgiver personal Heidi Falch Ecklund, h.f.ecklund@medisin.uio.no

 

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

 

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

]]>
0795 Spesialpsykolog
<![CDATA[ Forskerstilling tilknyttet TIMSS ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145273/forskerstilling-tilknyttet-timsshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145273/forskerstilling-tilknyttet-timssAvdeling: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 30. januar 2018
]]>
Wed, 20 Dec 2017 00:00:00 GMTFri, 01 Dec 2017 10:02:07 GMT30. januar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA). Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Statoil driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

]]>
Vi har ledig en fast stilling som forsker (SKO 1109).

Om stillingen

Stillingen er knyttet til studien Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), som er en internasjonal sammenliknende undersøkelse av elevers kompetanse i naturfag og matematikk på 5. og 9. trinn. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet hvert fjerde år, neste gang i 2019. TIMSS-prosjektet er knyttet til Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) ved ILS, som også har nasjonalt ansvar for flere andre liknende studier.

Mer informasjon om TIMSS kan du finne på http://timss.no

Arbeidsoppgaver

 • Datainnsamling og dataanalyse
 • Rapportering
 • Vitenskapelig publisering fra studien
 • Søknader om ekstern finansiering
 • Veiledning av studenter på master- og PhD-nivå 

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant PhD-grad og vitenskapelig publisering knyttet til områdene for den utlyste stillingen
 • Erfaring med bruk av kvantitative metoder og komparative analyser
 • Erfaring med forskningsformidling
 • Kunnskap om det norske utdanningssystemet og utdanningssystemer ellers i Europa
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Erfaring fra tilsvarende internasjonale studier samt skolefaglig relevant erfaring vil bli tillagt vekt. Det er ønskelig med kvalifikasjoner i matematikk / matematikkdidaktikk og erfaring med flernivåanalyser.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 590 000 til kr 650 000 avhengig av kompetanse
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • fullstendig publikasjonsliste
 • Faglige/vitenskapelige arbeider, som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømming, inkludert doktoravhandlingen, samt dokumentasjon av øvrige relevante kvalifikasjoner, sendes sammen med søknaden

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “søk stillingen”. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Søknaden kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Intervju vil bli benyttet i tilsettingsprosessen.

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn, også søkerens personlige egnethet.

For regler for tilsetting i forskerstillinger, vennligst se http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/bruk-forskerstillinger.html

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 30.01.2018

Kontaktpersoner: Forsker Julius Kristjan Björnsson, tlf. 22857719, mobil 91134593 eller forsker Hege Kaarstein, tlf. 22856602


]]>
1109 Forsker
<![CDATA[ Universitetslektor i rettsvitenskap ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145944/universitetslektor-i-rettsvitenskaphttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145944/universitetslektor-i-rettsvitenskapAvdeling: Det juridiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 30. januar 2018
]]>
Tue, 19 Dec 2017 00:00:00 GMTMon, 18 Dec 2017 22:30:13 GMT30. januar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca. 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon.

]]>
Vil du være med på å utdanne fremtidens jurister?

Ved Det juridiske fakultet er det ledig inntil to faste 100 % stillinger som universitetslektor. Stillingene er knyttet til studieprogrammet Master i rettsvitenskap.
Stillingene er undervisningsstillinger som er tillagt 75 % undervisning, 15 % faglig utviklingsarbeid og 10 % administrasjon. Undervisningen vil i første rekke være i obligatoriske emner på studieprogrammets fire første studieår. Arbeidet vil særlig bestå av å undervise på kurs og smågrupper, veilede studenter samt retting av innleveringsoppgaver. 

Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav:

 • Cand. jur/mastergrad i rettsvitenskap
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis

Dersom det melder seg søkere med doktorgrad i rettsvitenskap vil det være aktuelt med tilsetting som førstelektor.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Kompetanse i formuerettslige fag på 3. studieår (avtalerett, obligasjonsrett, selskapsrett og dynamisk tingsrett) eller prosessfagene på 4. studieår (sivilprosess og straffeprosess)
 • Pedagogisk utdanning /undervisningserfaring fra universitet og høgskole, herunder erfaring med bruk av digitale undervisningsformer
 • Faglig kompetanse, herunder relevant profesjonserfaring, og eventuell vitenskapelig produksjon
 • Gode samarbeidsevner
 • Karakterer vil bli vektlagt

Det forutsettes også at den som tilsettes behersker norsk, svensk eller dansk ved tiltredelse.
Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne i løpet av to år etter tilsetting.

 Vi tilbyr:

 • Lønnstrinn for universitetslektor (SKO 1009) NOK 466 500, - pr. år til 537 700,- pr. år avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Lønnstrinn for førstelektor (SKO 1198) NOK 548 200,- til 590 000,- pr. år, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Til informasjon skal følgende vedlegg følge den elektroniske søknaden, fortrinnsvis i Pdf-format:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål med karakterutskrift
 • Publikasjonsliste

Attester og eventuelle publikasjoner kan bli etterspurt senere.

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk, søk stillingen.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til forskningsresultater m.m.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I tråd med Universitetet i Oslos likestillingspolitikk oppfordrer vi alle interesserte til å søke, uavhengig av kjønn og etnisitet.

Referanse nummer: 2017/13795

Kontaktperson: Erling Hjelmeng tlf: +47-22859784/91321956

Søknadsfrist: 30.01.2018

 


]]>
1009 Universitetslektor
<![CDATA[ Seksjonsleder Fag og Studier - Universitetsbiblioteket - HumSam-biblioteket ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146286/seksjonsleder-fag-og-studier-universitetsbiblioteket-humsam-bibliotekethttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146286/seksjonsleder-fag-og-studier-universitetsbiblioteket-humsam-biblioteketAvdeling: Universitetsbiblioteket
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 30. januar 2018
]]>
Thu, 04 Jan 2018 00:00:00 GMTWed, 03 Jan 2018 14:23:33 GMT30. januar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt på fire avdelingsbibliotek, Digitale tjenester og Administrasjonen. Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.

]]>
Vi søker etter en initiativrik og dynamisk leder til et av de mest spennende tverrfaglige miljøene ved Universitet i Oslo. Stillingen er en sentral aktør i Universitetsbibliotekets arbeid med forskerstøtte, undervisning og formidling og har et overordnet ansvar for at UBs virksomhet på dette området følger politikk og praksis på de aktuelle fakultetene.

 

Seksjonen har medarbeidere med spisskompetanse innenfor alle fagfelt i humaniora og samfunnsvitenskap, i tillegg til solid bibliotekfaglig kompetanse. Seksjonens medarbeidere har ansvar for blant annet veiledning, forskningsstøtte, kurs og undervisning til alle våre brukere, formidlingsaktiviteter, utstillinger, samt vedlikehold og utvikling av bibliotekets samlinger av litteratur og andre informasjonsressurser i trykt og elektronisk form. Generell utvikling av vitenskapelig publisering og åpen tilgang (Open Science) vil påvirke mye av dette arbeidet.

 

Seksjonen har ca 35 medarbeidere fordelt på ca 26 årsverk.

 

Du vil gjennom UBs sentrale FOU-gruppe delta i politikkutforming, og samtidig ha det daglige ansvaret for drift og utvikling av seksjonen og dens medarbeidere. Du rapporterer til overbibliotekaren og inngår i HumSam-bibliotekets lederteam.

 

Organisasjonen er for tiden inne i omfattende prosesser i forbindelse med ombygging og utvikling av nye tjenester. Gjennom satsing på arrangementer og annen utadrettet virksomhet ønsker vi å formidle den enorme rikdommen som finnes i våre samlinger. I dette arbeidet spiller seksjonens medarbeidere en viktig rolle. Det er viktig å bygge opp under og utvikle en god samarbeidskultur. Dette stiller krav til kreativ nytenkning hos seksjonslederen.

 

Vi krever

 • Relevant utdanning på minst master-nivå

 • Undervisningserfaring

 • Grundig forståelse av utfordringer knyttet til lederrollen - ledererfaring

 • Kjennskap til universitets- og høyskolesektoren

Vi ønsker

 • Beslutnings- og gjennomføringsevne

 • Kjennskap til og erfaring fra bibliotek

 • Kjennskap til og erfaring fra faglig publisering

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Evne til å skape engasjement og bidra til et positivt arbeidsmiljø 

 

Vi tilbyr

 • En allsidig og utfordrende lederjobb

 • Tverrfaglig samarbeid og et spennende miljø i landets største fag- og forskningsbibliotek

 • Fleksibel arbeidstid

 • God pensjonsordning

 • Gode velferdstilbud

 Nærmere opplysninger : Svein Engelstad  tlf: 22844224 mobil: 95144745


Personlig egnethet tillegges stor vekt.

 

Lønn:  650 200 – 722 400

]]>
1211 Seksjonssjef
<![CDATA[ Førsteamanuensis i moderne retorikk ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143262/foersteamanuensis-i-moderne-retorikkhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143262/foersteamanuensis-i-moderne-retorikkAvdeling: Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. januar 2018
]]>
Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 GMTMon, 09 Oct 2017 16:41:34 GMT31. januar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF). Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier), nordisk språk (inkludert norsk som andrespråk) og retorikk og språklig kommunikasjon.

]]>
En stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne retorikk med særlig ansvar for retorikk i skolen er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Universitetet i Oslo.

Stillingen vil høre inn under fagområdet retorikk og språklig kommunikasjon. Til fagområdet er det i dag knyttet fire vitenskapelige stillinger: en stilling i tekstvitenskap, en stilling i sakprosaforskning og to stillinger i samtaleanalyse. Institutt for lingvistiske og nordiske studier ønsker gjennom stillingen å styrke og utvikle undervisningen i, forskningen på og formidlingen av fagfeltet ”moderne retorikk”.

Retorikk er i dag blitt et viktig emne i skolen. En førsteamanuensisstilling i moderne retorikk innbefatter et nærmere ansvar for ILNs bidrag til lektorutdanningen og retorikkens plass i skolen og vil derfor være særlig rettet mot studenter ved universitetets lektorprogram. Det er ønskelig at den som tilsettes i stillingen har erfaring fra forskning på og undervisning i retorikk slik den utfolder seg i det moderne samfunnets ulike offentligheter. Også innsikt i og erfaring med forskning på og undervisning om den internasjonale og nordiske teoretiske utviklingen i moderne retorikk vil tillegges vekt.

For mer informasjon om ILN, se instituttets hjemmeside.

Den som tilsettes, skal kunne lede og initiere forskning, drive forskerveiledning, delta i undervisnings- og eksamensarbeid og utføre administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser. Det ligger til stillingen særlig ansvar for å formidle og videreutvikle forskningen innenfor moderne retorikk.

Den som tilsettes forventes å:

 • undervise i moderne retorikk på BA- og MA-nivå
 • veilede studenter i moderne retorikk på BA- og MA-nivå
 • utvikle forskningen i fagfeltet moderne retorikk
 • veilede stipendiater i moderne retorikk
 • utvikle forskningsprosjekter og forskningssamarbeid i moderne retorikk
 • formidle forskningsbasert kunnskap fra fagfeltet moderne retorikk til allmennheten

Kvalifikasjonskrav

Ved vurdering av kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • vitenskapelig produksjon innenfor moderne retorikk, med særlig vekt på de siste fem års produksjon. Originalitet og nyskaping vektlegges foran omfang
 • publisering i internasjonale fagfellevurderte kanaler
 • erfaring fra forskningsprosjekter
 • deltagelse i forskningsprosjekter og forskningsnettverket innenfor moderne retorikk
 • potensial for å bidra til den langsiktige utviklingen av fagmiljøet og forskningen på instituttet og til å ta initiativ til felles virksomhet
 • pedagogiske kvalifikasjoner, dokumenterte resultater fra undervisning og veiledning og evne til å inspirere studenter
 • erfaring med og interesse for skriftlig og muntlig formidling til allmennheten og ulike samfunnsinstitusjoner (f.eks. skolen) og organisasjoner om moderne retorikk
 • undervisning for studenter relevant for fagfeltet moderne retorikk 
 • veiledning på universitets- og/eller høgskolenivå for studenter innenfor fagfeltet moderne retorikk
 • interesse for og evne til ledelse og administrasjon
 • evne til å skape et godt samarbeidsklima
 • evne til og erfaring fra å bygge internasjonale nettverk
 • kvalifikasjoner innen formidling, samfunnskontakt og innovasjon

I rangeringen av kvalifiserte søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. Kvalitet, utvikling og bredde vurderes og prioriteres i denne rekkefølgen. De som rangeres forventes å bidra til at målsettingen i UiOs strategiske plan om "å utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke sammen på sitt beste" realiseres.

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere formell pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Stillingsinnehaver må beherske engelsk og et skandinavisk språk som arbeidsspråk. Dersom den som tilsettes ikke behersker et skandinavisk språk, må vedkommende innen to år beherske norsk tilstrekkelig til å kunne delta aktivt i alle funksjoner stillingen innebærer.

Vi tilbyr

 • årslønn 517 700 - 600 200, avhengig av kompetanse
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • muligheten til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Til informasjon skal følgende dokumenter legges ved den elektroniske søknaden:

 • søknadsbrev med beskrivelse av kvalifikasjoner
 • CV
 • publikasjonsliste

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “søk stillingen”. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

En sorteringskomité vil invitere de mest aktuelle kandidatene til å sende inn attester, vitnemål og vitenskapelige arbeider (inntil 10 arbeider, men bør samlet ikke overstige 500 sider) for sakkyndig bedømmelse. Søkere som er plukket ut til å sende inn verker bes velge ut tre arbeider publisert i løpet av de siste fem år før søknadsfristen som særlig relevante for stillingen. Disse vil bli tillagt størst betydning ved vurderingen av de vitenskapelige kvalifikasjonene. Ved større monografier, bør søker peke på hvilke sider som er relevante. Søkerne bes også sende inn forslag til beskrivelse av et eller flere forskningsprosjekter som er relevante for instituttet. Søkerne skal også sende inn en mappe /portfolio som dokumenterer søkerens øvrige kvalifikasjoner innenfor hvert område (formidling, undervisning og veiledning, og evt. ledelse og administrasjon). Vitenskapelige arbeider skal av den grunn ikke lastes opp sammen med søknaden.

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Innenfor sin normale arbeidsplikt og i samsvar med sin faglige kompetanse kan den som tilsettes også bli pålagt arbeid utenfor sitt institutt. Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme. Vi viser også til regler for tilsetting i førsteamanuensisstillinger som inkluderer en veileder for søkere og bedømmelseskomiteer.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 31. januar 2018

Kontaktpersoner:
Administrativ leder Jan Halvor Undlien
tlf: +47 22 85 67 47

Instituttleder Piotr Garbacz
tlf: +47 22 85 76 34

For spørsmål om rekrutteringsprosessen:

Personalkonsulent Tonje Olsen

]]>
1011 Førsteamanuensis
<![CDATA[ Post-Doctoral Research Fellowships in Neuroimaging, 1-2 positions ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144013/post-doctoral-research-fellowships-in-neuroimaging-1-2-positionshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144013/post-doctoral-research-fellowships-in-neuroimaging-1-2-positionsAvdeling: RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. januar 2018
]]>
Fri, 17 Nov 2017 00:00:00 GMTMon, 30 Oct 2017 13:44:50 GMT31. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion is financed through the Research Council of Norway’s Centre of Excellence Scheme. RITMO combines a broad spectrum of disciplines – from musicology, neuroscience and informatics – to study rhythm as a fundamental property of human cognition, behaviour and cultural expression. The Centre is organized under the Department of Musicology, in close collaboration with the Department of Psychology and the Department of Informatics.

]]>
One or two Post-Doctoral Research Fellowships (SKO 1352) in Neuroimaging are available at RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion at the University of Oslo.

RITMO is a Centre of Excellence funded by the Research Council of Norway. This interdisciplinary centre focuses on rhythm as a structuring mechanism for the temporal dimensions of human life. Methods from musicology, psychology, neuroscience, and informatics are combined to study rhythm as a fundamental property that shapes and underpins human cognition, behavior and cultural expressions.

All RITMO researchers will be co-located and work in a unique interdisciplinary constellation, with world-leading competence in musicology, psychology and informatics. It is expected that all members of the center contribute to the general activities and collaborations within RITMO. The researchers have access to state-of-the-art facilities in sound/video recording, motion capture, eye tracking, physiological measurements, various types of brain imaging (EEG, fMRI), and rapid prototyping and robotics laboratories.

Job description

The postdoctoral fellow(s) will carry out research on the neural mechanisms and systems that support and enable rhythm perception and production in the human brain. Methodologically, the appointed candidate(s) will be involved in subprojects using scalp electroencephalography (EEG) and/or invasive electrocorticography (ECoG), or fMRI concurrent with cognitive experiments. High-density scalp EEG and fMRI will be recorded from healthy adults and from neurological patients with focal brain damage, whereas ECoG will be recorded from patients with medically refractory epilepsy undergoing intracranial electrophysiological monitoring for seizure detection prior to surgery. The ECoG studies are conducted in collaboration with the Department of Neurosurgery at Oslo University Hospital and the Department of Psychology/Helen Wills Neuroscience Institute at UC Berkeley (USA). fMRI will be done in collaboration with the Intervention Center at Oslo University Hospital. The project is part of a larger study aimed at understanding the functional and neural basis of prediction and rhythm perception in the human brain. The postdoctoral fellow(s) will be involved in all aspects of the research, but will have a particular responsibility for advanced analysis and modelling of EEG/ECoG or fMRI signals from humans. It is expected that the postdoctoral fellow(s) will work independently, but also participate in several of the different sub-projects of RITMO.

The appointment is for a period of 3 years, starting 15 August 2018. There might be a possibility to extend to 4 years depending on the qualifications of the recruited candidate, the department’s need for teaching and the centre’s need for lab assistants.

The successful candidate is expected to become part of the research environment/network of RITMO and contribute to its development. The main purpose of postdoctoral research fellowships is to qualify researchers for work in higher academic positions within their disciplines.

Qualifications/requirements

 • PhD in computational or cognitive neuroscience, neuroimaging, biomedical engineering, or related fields. The applicant is required to document that the degree corresponds to the profile for the post.
 • Demonstrated proficiency in Matlab, Python, or a similar programming language is a prerequisite for the position
 • Experience with EEG and/or fMRI analysis tools, and expertise in brain network connectivity analyses, as well as experience with machine learning techniques, are particularly advantegous.
 • Excellent skills in written and oral English
 • The candidate's proposed research project must be closely connected to RITMO's research profile
 • Personal suitability and motivation for the position

The doctoral dissertation must have been submitted for evaluation before the application deadline. A prerequisite for appointments is the successful completion of a doctoral degree. No one can be appointed for more than one specified postdoctoral period at the University of Oslo.

The following qualifications will count in the assessment of the applicants:

In assessing the applications, special emphasis will be placed on

 • the applicant's scientific merit, innovation, and research-related relevance to the objectives of RITMO
 • the applicant's estimated academic and personal ability to carry out his/her research within an allotted time frame and contribute to the research objectives of RITMO
 • very good co-operative skills, and the ability to successfully join in academic collaboration within and across disciplines.

We offer

 • salary NOK 490 900 – 569 000 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellow (position code 1352)
 • a professionally stimulating working environment
 • Attractive welfare benefits
 • membership in the Norwegian Public Service Pension Fund

Applicants must submit the following attachments with the electronic application, preferably in pdf format:

 • Application letter describing the applicant's qualifications and motivation for the position
 • Curriculum Vitae (somplete list of education, positions, teaching experience, administrative experience and other qualifying activities, including a complete list of publications with links to full version of published papers)
 • Research outline, including relevant research questions and theoretical and methodological approaches (approximately 2-3 pages, see template for research outline)
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

Diplomas, certificates, doctoral thesis and other academic works will be requested later.

Please note that all documents must be in English.

The short-listed candidates will be invited to an interview at the University of Oslo or we will arrange for a video-based interview.

See also Regulations concerning Post-Doctoral Research Fellowships.

Following the Freedom of Information Act (Offentleglova) § 25, Chapter 2, information about the applicant may be used in the public list of applicants even if the applicant opts out from the entry in the public application list.

The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for the purpose of securing rights to intellectual property created by its employees, including research results.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Deadline: 31. January 2018

Contact persons:
Administrative Coordinator Anne Cathrine Wesnes
HR Officer Hilde Kristine Sletner

 

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Doctoral Research Fellowship in Musical Microrhythm in Jazz ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144058/doctoral-research-fellowship-in-musical-microrhythm-in-jazzhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144058/doctoral-research-fellowship-in-musical-microrhythm-in-jazzAvdeling: RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. januar 2018
]]>
Fri, 17 Nov 2017 00:00:00 GMTTue, 31 Oct 2017 12:55:45 GMT31. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion is financed through the Research Council of Norway’s Centre of Excellence Scheme. RITMO combines a broad spectrum of disciplines – from musicology, neuroscience and informatics – to study rhythm as a fundamental property of human cognition, behaviour and cultural expression. The Centre is organized under the Department of Musicology, in close collaboration with the Department of Psychology and the Department of Informatics.

]]>
A Doctoral Research Fellowship (SKO 1017) in Musical Microrhythm in Jazz is available in connection with the research project TIME - Timing and Sound in Musical Microrhythm, funded by the Research Council of Norway. The project is affiliated with RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion.

RITMO is a Centre of Excellence funded by the Research Council of Norway. This interdisciplinary centre focuses on rhythm as a structuring mechanism for the temporal dimensions of human life. Methods from musicology, psychology, neuroscience, and informatics are combined to study rhythm as a fundamental property that shapes and underpins human cognition, behavior and cultural expressions.

All RITMO researchers will be co-located and work in a unique interdisciplinary constellation, with world-leading competence in musicology, psychology and informatics. It is expected that all members of the center contribute to the general activities and collaborations within RITMO. The researchers have access to state-of-the-art facilities in sound/video recording, motion capture, eye tracking, physiological measurements, various types of brain imaging (EEG, fMRI), and rapid prototyping and robotics laboratories.

Job description

The PhD fellow will conduct research into musical microrhythm, with a particular focus on the interaction of sound-related and temporal features of sound at the micro level of music performance in jazz and jazz-related musical styles. Qualitative interviews will be combined with music analysis (auditory, transcription-based and/or using computers), as well as perspectives from music cognition/psychology. The fellowship will be part of the project TIME - Timing and Sound in Musical Microrhythm, which is affiliated with the RITMO “Music and Mind” cluster.

The person appointed will be affiliated with the Faculty of Humanities’ organized research training. The academic work is to result in a doctoral thesis that will be defended at the Faculty of Humanities with a view to obtaining the degree of PhD. The successful candidate is expected to join the existing research milieu or network and contribute to its development. Read more about the doctoral degree.

The appointment is for a duration of three years, starting 15 August 2018. All PhD Candidates at the Faculty of Humanities who submit their doctoral dissertation for assessment with a written recommendation from their supervisor within 3 years or 3 ½ years after the start of their PhD position, will be offered, respectively, a 12 or 6 month Completion Grant.

Qualifications/requirements

 • A Master's Degree or equivalent in musicology, music theory, music cognition/psychology, ethnomusicology, or other relevant fields. The applicant is required to document that the degree corresponds to the profile for the post. The Master's Degree must have been obtained by the time of application.
 • Experience with one or more of the following methodologies: music analysis, qualitative interviews, observation studies
 • Academic and/or practical expertise in groove-based music, preferably from jazz or jazz-related musical styles
 • It is also desirable to have knowledge of music cognition/psychology and statistics
 • Excellent skills in written and oral English
 • Personal suitability and motivation for the position

In assessing the applications, special emphasis will be placed on:

 • The applicant’s scientific merit, as well as the quality of the research outline and its relevance to the research objectives of RITMO
 • The applicant's estimated academic and personal ability to complete the project within the time frame
 • The applicant's ability to complete research training
 • Very good collaboration skills and an ability to join interdisciplinary academic communities

Applicants who have recently graduated with excellent results may be given preference.

We offer

 • salary NOK 436 900 – 490 900, depending on qualifications
 • a professionally stimulating working environment
 • attractive welfare benefits
 • membership in the Norwegian Public Service Pension Fund

Applicants must submit the following attachments with the electronic application, preferably in pdf format:

 • Application letter describing the applicant’s qualifications and motivation for the position
 • Curriculum Vitae (complete list of education, positions, teaching experience, administrative experience and other qualifying activities, including a complete list of publications with links to full version of published papers
 • Research outline, including relevant research questions and theoretical and methodological approaches (approximately 2-3 pages, see template for research outline)
 • Transcript of records of your Master's degree. Applicants with education from a foreign university are advised to attach an explanation of their university's grading system
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

Please note that all documents must be in English.

Educational certificates, master theses and the like are not to be submitted with the application, but applicants may be asked to submit such information or works later.

Short-listed candidates may be invited for an interview at the University of Oslo or we will arrange for a video-based interview.

See also Guidelines for the application assessment process and appointments to research fellowships.

Following the Freedom of Information Act (Offentleglova) § 25, Chapter 2, demographic information about the applicant may be used in the public list of applicants even if the applicant opts out from the entry in the public application list.

The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for the purpose of securing rights to intellectual property created by its employees, including research results.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Deadline: 31. January 2018

Contact persons:

Administrative Coordinator Anne Cathrine Wesnes

HR Officer Emily Henriksen Fossen

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Doctoral Research Fellowship in Rhythm in Sample-based Music ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144061/doctoral-research-fellowship-in-rhythm-in-sample-based-musichttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144061/doctoral-research-fellowship-in-rhythm-in-sample-based-musicAvdeling: RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. januar 2018
]]>
Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 GMTTue, 31 Oct 2017 13:13:44 GMT31. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion is financed through the Research Council of Norway’s Centre of Excellence Scheme. RITMO combines a broad spectrum of disciplines – from musicology, neuroscience and informatics – to study rhythm as a fundamental property of human cognition, behaviour and cultural expression. The Centre is organized under the Department of Musicology, in close collaboration with the Department of Psychology and the Department of Informatics.

]]>
A Doctoral Research Fellowship (SKO 1017) in Rhythm in Sample-based Music is available at RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion at the University of Oslo.

 

RITMO is a Centre of Excellence funded by the Research Council of Norway. This interdisciplinary centre focuses on rhythm as a structuring mechanism for the temporal dimensions of human life. Methods from musicology, psychology, neuroscience, and informatics are combined to study rhythm as a fundamental property that shapes and underpins human cognition, behavior and cultural expressions.

All RITMO researchers will be co-located and work in a unique interdisciplinary constellation, with world-leading competence in musicology, psychology and informatics. It is expected that all members of the center contribute to the general activities and collaborations within RITMO. The researchers have access to state-of-the-art facilities in sound/video recording, motion capture, eye tracking, physiological measurements, various types of brain imaging (EEG, fMRI), and rapid prototyping and robotics laboratories. 

Job description

The PhD fellow will conduct research into rhythm in hip-hop music, with a focus on sampling and the ways in which sound manipulation and editing operations affect our experience of rhythm and groove. Qualitative interviews will be combined with music analysis (auditory, transcription-based and/or using computers), as well as perspectives from music cognition/psychology. The appointed candidate will be part of the RITMO sub-project “Remixing Time”, which investigates the ways in which musical sampling and cut-and-paste aesthetics enable unique rhythmic experiences, with a focus on temporal and sound-related features and their interaction.

The person appointed will be affiliated with the Faculty of Humanities’ organized research training. The academic work is to result in a doctoral thesis that will be defended at the Faculty of Humanities with a view to obtaining the degree of PhD. The successful candidate is expected to join the existing research milieu or network and contribute to its development. Read more about the doctoral degree.

The appointment is for a duration of three years, starting 15 August 2018. All PhD Candidates at the Faculty of Humanities who submit their doctoral dissertation for assessment with a written recommendation from their supervisor within 3 years or 3 ½ years after the start of their PhD position, will be offered, respectively, a 12 or 6 month Completion Grant.

Qualifications/requirements

 • A Master's Degree or equivalent in musicology, music theory, music cognition/psychology, ethnomusicology, or other relevant fields. The applicant is required to document that the degree corresponds to the profile for the post. The Master's Degree must have been obtained by the time of application.
 • Experience with one or more of the following methodologies: music analysis, qualitative interviews, observation studies.
 • Academic and/or practical expertise in groove-based music and music production, preferably with a focus on hip-hop.
 • Excellent skills in written and oral English.
 • Personal suitability and motivation for the position.

In assessing the applications, special emphasis will be placed on:

 • The applicant’s scientific merit, as well as the quality of the research outline and its relevance to the research objectives of RITMO
 • The applicant's estimated academic and personal ability to complete the project within the time frame
 • The applicant's ability to complete research training
 • Very good collaboration skills and an ability to join interdisciplinary academic communities
 • Applicants who have recently graduated with excellent results may be given preference.

We offer

 • salary level NOK 436 900 – 490 900, depending on qualifications
 • a professionally stimulating working environment
 • attractive welfare benefits
 • membership in the Norwegian Public Service Pension Fund

Applicants must submit the following attachments with the electronic application, preferably in pdf format:

 • Application letter describing the applicant’s qualifications and motivation for the position
 • Curriculum Vitae (complete list of education, positions, teaching experience, administrative experience and other qualifying activities, including a complete list of publications with links to full version of published papers)
 • Research outline, including relevant research questions and theoretical and methodological approaches (approximately 2-3 pages, see template for research outline)
 • Transcript of records of your Master's degree. Applicants with education from a foreign university are advised to attach an explanation of their university's grading system
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

Please note that all documents must be in English.

Educational certificates, master theses and the like are not to be submitted with the application, but applicants may be asked to submit such information or works later.

Short-listed candidates may be invited for an interview at the University of Oslo or we will arrange for a video-based interview.

See also Guidelines for the application assessment process and appointments to research fellowships.

Following the Freedom of Information Act (Offentleglova) § 25, Chapter 2, demographic information about the applicant may be used in the public list of applicants even if the applicant opts out from the entry in the public application list.

The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for the purpose of securing rights to intellectual property created by its employees, including research results.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Deadline: 31. January 2018

Contact persons:
Administrative Coordinator Anne Cathrine Wesnes
HR Officer Tonje Olsen

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Doctoral Research Fellowships in Artificial Intelligence on Musical/Human/Robotic Rhythm ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144121/doctoral-research-fellowships-in-artificial-intelligence-on-musical-human-robotic-rhythmhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144121/doctoral-research-fellowships-in-artificial-intelligence-on-musical-human-robotic-rhythmAvdeling: RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. januar 2018
]]>
Fri, 17 Nov 2017 00:00:00 GMTWed, 01 Nov 2017 14:15:30 GMT31. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion is financed through the Research Council of Norway’s Centre of Excellence Scheme. RITMO combines a broad spectrum of disciplines – from musicology, neuroscience and informatics – to study rhythm as a fundamental property of human cognition, behaviour and cultural expression. The Centre is organized under the Department of Musicology, in close collaboration with the Department of Psychology and the Department of Informatics.

]]>
One or two Doctoral Research Fellowships (SKO 1017) in Artificial Intelligence on Musical/Human/Robotic Rhythm are available at RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion at the University of Oslo.

 

RITMO is a Centre of Excellence funded by the Research Council of Norway. This interdisciplinary centre focuses on rhythm as a structuring mechanism for the temporal dimensions of human life. Methods from musicology, psychology, neuroscience, and informatics are combined to study rhythm as a fundamental property that shapes and underpins human cognition, behavior and cultural expressions.

 

All RITMO researchers will be co-located and work in a unique interdisciplinary constellation, with world-leading competence in musicology, psychology and informatics. It is expected that all members of the center contribute to the general activities and collaborations within RITMO. The researchers have access to state-of-the-art facilities in sound/video recording, motion capture, eye tracking, physiological measurements, various types of brain imaging (EEG, fMRI), and rapid prototyping and robotics laboratories.  

 

Job description


The PhD fellow(s) will carry out research on artificial intelligence methods to be used in (1) the analysis of human/musical rhythm and/or (2) synthesis of rhythms in robotic systems. The project(s) may therefore range from focusing more on theoretical development and computer-based testing, to focusing more on developing machine systems (simulation and robots) that can interact rhythmically with each other and with humans. In both cases, the models will need to sense, predict and adapt to complex, composite and changing oscillating systems (rhythms). The research will be inspired by mechanisms found in nature, such as neural oscillations and synchronisation mechanisms in fireflies, and will be considered from a (computational) self-awareness context. The fellow(s) will work on sub-projects within the “Motion and Machines” cluster of RITMO.

 

The appointments are for a period of three years, starting 15 August 2018. There might be a possibility to extend to four years depending on the qualifications of the recruited candidate, the department’s need for teaching and the centre’s need for lab assistants.

 

Qualifications/requirements


 • A Master’s degree or equivalent in informatics, computer science, mathematics, robotics or other relevant fields. The applicant is required to document that the degree corresponds to the profile for the post. The Master's Degree must have been obtained by the time of application.

 • Strong programming and modelling skills

 • Experience with data pre-processing, feature extraction, and different machine learning techniques (unsupervised, supervised, reinforcement learning), and/or experience with robotics techniques (simulation, prototyping, control)

 • It is also positive to have knowledge of music theory, music information retrieval, and one or more of the human data capturing methods available in RITMO

 • Fluent oral and written communication skills in English

 • Very good collaborative skills

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

 

The purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree. The fellowship requires admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The application to the PhD programme must be submitted to the department no later than two months after taking up the position.

 

For more information see:

Doctoral degree and PhD at the University of Oslo

Doctoral degree: PhD in Mathematics and Natural Sciences

 

We offer


 • salary level NOK 436 900 - 490 900, depending on qualifications
 • a professionally stimulating working environment
 • attractive welfare benefits
 • membership in the Norwegian Public Service Pension Fund

How to apply


Applicants must submit the following attachments with the electronic application, preferably in pdf format:

 • Application letter describing the applicant’s qualifications and motivation for the position

 • Curriculum Vitae (complete list of education, positions, teaching experience, administrative experience and other qualifying activities, including a complete list of publications with links to full version of published papers)

 • Research outline, including relevant research questions and theoretical and methodological approaches (approximately 2-3 pages, see template for research outline)

 • Transcript of records of your Master's degree. Applicants with education from a foreign university are advised to attach an explanation of their university's grading system

 • Documentation of English proficiency

 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

Please note that all documents must be in English.

 

Educational certificates, master theses and the like are not to be submitted with the application, but applicants may be asked to submit such information or works later.

 

Short-listed candidates may be invited to an interview at the University of Oslo or we will arrange for a video-based interview.

 

Formal regulations


See also guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.


Following the Freedom of Information Act (Offentleglova) § 25, Chapter 2, demographic information about the applicant may be used in the public list of applicants even if the applicant opts out from the entry in the public application list.

 

The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for the purpose of securing rights to intellectual property created by its employees, including research results.

 

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

 

Application deadline: 31 January 2018


Contacts:


Administrative Coordinator Anne Cathrine Wesnes

 

Personnel Adviser Evian Nordstrand (questions on electronic application)

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Post-Doctoral Research Fellowship in Machine Learning on Time Series Data ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144122/post-doctoral-research-fellowship-in-machine-learning-on-time-series-datahttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144122/post-doctoral-research-fellowship-in-machine-learning-on-time-series-dataAvdeling: RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. januar 2018
]]>
Fri, 17 Nov 2017 00:00:00 GMTWed, 01 Nov 2017 14:31:20 GMT31. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion is financed through the Research Council of Norway’s Centre of Excellence Scheme. RITMO combines a broad spectrum of disciplines – from musicology, neuroscience and informatics – to study rhythm as a fundamental property of human cognition, behaviour and cultural expression. The Centre is organized under the Department of Musicology, in close collaboration with the Department of Psychology and the Department of Informatics.

]]>
A Post-Doctoral Research Fellowship (SKO 1352) in Machine Learning on Time Series Data is available at RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion at the University of Oslo.

 

RITMO is a Centre of Excellence funded by the Research Council of Norway. This interdisciplinary centre focuses on rhythm as a structuring mechanism for the temporal dimensions of human life. Methods from musicology, psychology, neuroscience, and informatics are combined to study rhythm as a fundamental property that shapes and underpins human cognition, behavior and cultural expressions.

 

All RITMO researchers will be co-located and work in a unique interdisciplinary constellation, with world-leading competence in musicology, psychology and informatics. It is expected that all members of the center contribute to the general activities and collaborations within RITMO. The researchers have access to state-of-the-art facilities in sound/video recording, motion capture, eye tracking, physiological measurements, various types of brain imaging (EEG, fMRI), and rapid prototyping and robotics laboratories.  

 

Job description/project description


The postdoctoral fellow will carry out research on novel machine learning methods for the analysis of time series data relevant for RITMO. This includes a large range of different data types, including audio/video recordings, data from motion and eye tracking systems, physiological sensors, and brain imaging. It will be particularly important to develop new methods for the combined analysis of such multimodal data, overcoming challenges with all its spatial/temporal differences. It is expected that the postdoctoral fellow will work independently, but also participate in several of the different sub-projects of RITMO.

 

The appointment is for a period of 3 years, starting 15 August 2018. There might be a possibility to extend to 4 years depending on the qualifications of the recruited candidate, the department’s need for teaching and the centre’s need for lab assistants.

 

The successful candidate is expected to become part of the research environment/network of RITMO and contribute to its development. The main purpose of postdoctoral research fellowships is to qualify researchers for work in higher academic positions within their disciplines.

 

Qualifications/requirements


 • A PhD degree or equivalent in informatics, computer science, mathematics, or other relevant fields. The applicant is required to document that the background corresponds to the profile for the post.

 • Strong programming and modelling skills

 • Experience with data pre-processing, feature extraction, and different machine learning techniques (including knowledge about unsupervised, supervised, reinforcement learning, etc.)

 • It is also positive with knowledge of music theory, music information retrieval, and one or more of the data capturing methods mentioned above

 • Excellent skills in written and oral English

 • The candidate’s proposed research project must be closely connected to RITMO’s research profile

 • Personal suitability and motivation for the position

The doctoral dissertation must have been submitted for evaluation before the application deadline. A prerequisite for appointments is the successful completion of a doctoral degree. No one can be appointed for more than one specified postdoctoral period at the University of Oslo.

 

In assessing the applications, special emphasis will be placed on: 

 • the applicant’s scientific merit, innovation, and research-related relevance to the objectives of RITMO

 • the applicant's estimated academic and personal ability to carry out his/her research within an allotted time frame and to contribute to the research objectives of RITMO

 • very good co-operative skills, and the ability to successfully join in academic collaboration within and across disciplines

We offer


 • salary level NOK 490 900 – 569 000, depending on qualifications
 • a professionally stimulating working environment
 • attractive welfare benefits
 • membership in the Norwegian Public Service Pension Fund

 

How to apply

 

Applicants must submit the following attachments with the electronic application, preferably in pdf format:

 

 • Application letter describing the applicant’s qualifications and motivation for the position
 • Curriculum Vitae (complete list of education, positions, teaching experience, administrative experience and other qualifying activities, including a complete list of publications with links to full version of published papers)
 • Research outline, including relevant research questions and theoretical and methodological approaches (approximately 2-3 pages, see template for research outline)
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

Diplomas, certificates, doctoral thesis and other academic works will be requested later.

 

Please note that all documents must be in English.

 

The short-listed candidates will be invited to an interview at the University of Oslo or we will arrange for a video-based interview.

 

See also Regulations concerning Post-Doctoral Research Fellowships.

 

Following the Freedom of Information Act (Offentleglova) § 25, Chapter 2, information about the applicant may be used in the public list of applicants even if the applicant opts out from the entry in the public application list.

 

The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for the purpose of securing rights to intellectual property created by its employees, including research results.

 

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

 

Application deadline: 31 January 2018

 

Contacts:


Administrative Coordinator Anne Cathrine Wesnes

 

Personnel Adviser Evian Nordstrand (questions on electronic application)

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Doctoral Research Fellowship in Rhythm and Musical Form ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144227/doctoral-research-fellowship-in-rhythm-and-musical-formhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144227/doctoral-research-fellowship-in-rhythm-and-musical-formAvdeling: RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. januar 2018
]]>
Fri, 17 Nov 2017 00:00:00 GMTMon, 06 Nov 2017 10:33:09 GMT31. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion is financed through the Research Council of Norway’s Centre of Excellence Scheme. RITMO combines a broad spectrum of disciplines – from musicology, neuroscience and informatics – to study rhythm as a fundamental property of human cognition, behaviour and cultural expression. The Centre is organized under the Department of Musicology, in close collaboration with the Department of Psychology and the Department of Informatics.

]]>
A Doctoral Research Fellowship (SKO 1017) in Rhythm and Musical Form is available at RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion at the University of Oslo.

RITMO is a Centre of Excellence funded by the Research Council of Norway. This interdisciplinary centre focuses on rhythm as a structuring mechanism for the temporal dimensions of human life. Methods from musicology, psychology, neuroscience, and informatics are combined to study rhythm as a fundamental property that shapes and underpins human cognition, behavior and cultural expressions.

All RITMO researchers will be co-located and work in a unique interdisciplinary constellation, with world-leading competence in musicology, psychology and informatics. It is expected that all members of the center contribute to the general activities and collaborations within RITMO. The researchers have access to state-of-the-art facilities in sound/video recording, motion capture, eye tracking, physiological measurements, various types of brain imaging (EEG, fMRI), and rapid prototyping and robotics laboratories.  

Job description

The PhD fellow will carry out research into the ways in which rhythm can work as a means of representing processes that stretch far beyond the human ‘now’ in large-scale orchestral works (thirty minutes or more). The aim is to study the constant structuring and restructuring that takes place in the mind of the perceiver, encompassing moments of perception (in the ‘now’), projection (of future events) and retention (of past events) in the mental mapping of large-scale musical patterns. The project will have a focus on musical works in the classic-Romantic tradition of Western art music, such as single pieces, excerpts and movements by Wagner, Bruckner, Mahler and other composers. Score-based and auditory music analysis will be combined with computational techniques.

The person appointed will be affiliated with the Faculty of Humanities’ organized research training. The academic work is to result in a doctoral thesis that will be defended at the Faculty of Humanities with a view to obtaining the degree of PhD. The successful candidate is expected to join the existing research milieu or network and contribute to its development. Read more about the doctoral degree.

The appointment is for a duration of three years, starting 15 August 2018. All PhD Candidates at the Faculty of Humanities who submit their doctoral dissertation for assessment with a written recommendation from their supervisor within 3 years or 3 ½ years after the start of their PhD position, will be offered, respectively, a 12 or 6 month Completion Grant.

Qualifications/requirements

 • A Master's degree or equivalent in musicology, music theory, or other related fields. The applicant is required to document that the degree corresponds to the profile for the post. The Master's Degree must have been obtained by the time of application.
 • Experience with one or more of the following methodologies: music analysis, music information retrieval, music cognition/psychology, statistics
 • Academic expertise in Western art music is an advantage
 • Excellent skills in written and oral English
 • Personal suitability and motivation for the position

In assessing the applications, special emphasis will be placed on:

 • The applicant’s scientific merit, as well as the quality of the research outline and its relevance to the research objectives of RITMO
 • The applicant's estimated academic and personal ability to complete the project within the time frame
 • The applicant's ability to complete research training
 • Very good collaboration skills and an ability to join interdisciplinary academic communities

Applicants who have recently graduated with excellent results may be given preference.

We offer

 • salary level NOK 436 900 - 490 900, depending on qualifications
 • a professionally stimulating working environment
 • attractive welfare benefits
 • membership in the Norwegian Public Service Pension Fund

Applicants must submit the following attachments with the electronic application, preferably in pdf format:

 • Application letter describing the applicant’s qualifications and motivation for the position
 • Curriculum Vitae (complete list of education, positions, teaching experience, administrative experience and other qualifying activities, including a complete list of publications with links to full version of published papers)
 • Research outline, including relevant research questions and theoretical and methodological approaches (approximately 2-3 pages, see template for research outline)
 • Transcript of records of your Master's degree. Applicants with education from a foreign university are advised to attach an explanation of their university's grading system
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

Please note that all documents must be in English.

Educational certificates, master theses and the like are not to be submitted with the application, but applicants may be asked to submit such information or works later.

Short-listed candidates may be invited for an interview at the University of Oslo or we will arrange for a video-based interview.

See also Guidelines for the application assessment process and appointments to research fellowships.

Following the Freedom of Information Act (Offentleglova) § 25, Chapter 2, demographic information about the applicant may be used in the public list of applicants even if the applicant opts out from the entry in the public application list.

The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for the purpose of securing rights to intellectual property created by its employees, including research results.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Application deadline: 31 January 2018


Contacts:


Administrative Coordinator Anne Cathrine Wesnes

 

HR-Officer Steffen Remvik (questions on electronic application)

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Doctoral Research Fellowship in English Historical Linguistics ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144235/doctoral-research-fellowship-in-english-historical-linguisticshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144235/doctoral-research-fellowship-in-english-historical-linguisticsAvdeling: Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. januar 2018
]]>
Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 GMTMon, 06 Nov 2017 12:15:04 GMT31. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department of Literature, Area Studies and European Languages is involved in extensive research, teaching and outreach in the fields of literature, area studies and linguistics within European languages apart from the Nordic ones. The Department has an active research environment with a wide range of international collaboration. Many of our researchers play a part in giving the general public insight into the results of this research. The Department has about 130 members of staff: approximately 80 in academic posts, approximately 30 Ph.D. fellows and postdoctoral fellows, and 18 in administrative posts. The Department has approximately 300 master students and 1000 bachelor students.

]]>
A Doctoral Research Fellowship (SKO 1017) in English Historical Linguistics is available at the Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo.

English Historical Linguistics is a research group whose members specialize in linguistic variation and change, especially within historical syntax, historical phonology, and manuscript studies; they also conduct research within the historical fields of dialectology, morphology, and comparative and contrastive linguistics, and apply the newest methods of research on historical linguistic material. The objective of historical linguistics is both to describe language variation and change along relevant variables such as genre and context, and to attempt to identify the mechanisms which trigger or contribute to variation and change. Applications for a PhD fellowship are invited on any topic within the field of diachronic/historical linguistics, including the above-mentioned disciplines as well as historical semantics and pragmatics. Successful projects will contribute to the objectives specified in the preceding. Projects which aim to develop theories or models will be considered, but such projects should also apply these theories or models on empirical material.

The person appointed will be affiliated with the Faculty's organized research training. The academic work is to result in a doctoral thesis that will be defended at the Faculty with a view to obtaining the degree of PhD. The successful candidate is expected to join the existing research milieu or network and contribute to its development. Read more about the doctoral degree.

The appointment is for a duration of three years. All PhD candidates who submit their doctoral dissertation for assessment with a written recommendation from their supervisor within 3 years or 3 ½ years after the start of their PhD position, will be offered, respectively, a 12 or 6 month Completion Grant.

Qualifications

 • A Master's Degree or equivalent in English historical linguistics. The Master's Degree must have been obtained by the time of application.

 • Personal suitability and motivation for the position.

In assessing the applications, special emphasis will be placed on:

 • The project's scientific merit, research-related relevance and innovation
 • The applicant's estimated academic and personal ability to complete the project within the time frame
 • The applicant's ability to complete research training
 • Good collaboration skills and an ability to join interdisciplinary academic communities

Applicants who have recently graduated with excellent results may be given preference.

We offer

 • salary level NOK 436 900 – 490 900, depending on qualifications
 • a professionally stimulating working environment
 • attractive welfare benefits

Applicants must submit the following attachments with the electronic application, preferably in pdf format:

 • Application letter describing the applicant’s qualifications and motivation for the position
 • Curriculum Vitae (complete list of education, positions, teaching experience, administrative experience and other qualifying activities, including a complete list of publications)
 • Transcript of records of your Master's degree. Applicants with education from a foreign university are advised to attach an explanation of their university's grading system
 • Project description, including a detailed progress plan for the project (3 - 5 pages, see Template for project descriptions)

Please note that all documents must be in English or a Scandinavian language.

Educational certificates, master theses and the like are not to be submitted with the application, but applicants may be asked to submit such information or works later.

Short-listed candidates may be invited for an interview at the University of Oslo, either in person or via Skype.

See also Guidelines for the application assessment process and appointments to research fellowships.

Following the Freedom of Information Act (Offentleglova) § 25, Chapter 2, demographic information about the applicant may be used in the public list of applicants even if the applicant opts out from the entry in the public application list.

The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for the purpose of securing rights to intellectual property created by its employees, including research results.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Application deadline: 31 January 2018

Contacts:

Associate Professor Gjertrud Flermoen Stenbrenden

Associate Professor Jacob Thaisen

Associate Professor Kristin Bech 

Head of Administration Karina Kleiva

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Doctoral Research Fellowship in Comparative literature or English language literature ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144237/doctoral-research-fellowship-in-comparative-literature-or-english-language-literaturehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144237/doctoral-research-fellowship-in-comparative-literature-or-english-language-literatureAvdeling: Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. januar 2018
]]>
Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 GMTMon, 06 Nov 2017 12:24:14 GMT31. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department of Literature, Area Studies and European Languages is involved in extensive research, teaching and outreach in the fields of literature, area studies and linguistics within European languages apart from the Nordic ones. The Department has an active research environment with a wide range of international collaboration. Many of our researchers play a part in giving the general public insight into the results of this research. The Department has about 130 members of staff: approximately 80 in academic posts, approximately 30 Ph.D. fellows and postdoctoral fellows, and 18 in administrative posts. The Department has approximately 300 master students and 1000 bachelor students.


]]>
A Doctoral Research Fellowship (SKO 1017) in Comparative Literature or English language literature is available at the Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo.

The successful candidate will be part of the interdisciplinary research group “Temporal Experiments: Literary, Aesthetic, and Social Modes of Thinking and Living Time.” The group is engaged in an expansive investigation of the interactions between literature, art, and temporality and seeks to understand the role that temporality plays in aesthetic experience and everyday life. One of our central hypotheses is that every literary text, and every work of art, is a temporal experiment that explores different ways of thinking, experiencing, and living time and thereby inculcates certain forms of temporal awareness in its audience. This temporal experience is created both through the text’s themes, motifs and metaphors and through its formal properties. It is also related to temporally and materially defined production processes and their dispersion and reception as part of broader temporal and material cycles. The successful candidate will show a marked interest in the relation between literature, philosophy and the social world and will be able to contribute to the understanding of temporal questions in literary as well as philosophical and social contexts.  

The applicant must present an independent subproject that investigates temporal aspects of literature. This subproject should be in either Comparative literature or literature in English.

The person appointed will be affiliated with the Faculty's organized research training. The academic work is to result in a doctoral thesis that will be defended at the Faculty with a view to obtaining the degree of PhD. The successful candidate is expected to join the existing research milieu or network and contribute to its development. Read more about the doctoral degree.

The appointment is for a duration of three years. All PhD Candidates who submit their doctoral dissertation for assessment with a written recommendation from their supervisor within 3 years or 3 ½ years after the start of their PhD position, will be offered, respectively, a 12 or 6 month Completion Grant.

Qualifications

 • A Master's Degree or equivalent in Comparative Literature or English language literature. The Master's Degree must have been achieved by the time of application.
 • Personal suitability and motivation for the position.

In assessing the applications, special emphasis will be placed on:

 • the project's academic merit, research-related relevance and innovation
 • the applicant's estimated academic and personal ability to complete the project within the time frame
 • the applicant's ability to complete research training
 • good collaboration skills and an ability to join interdisciplinary academic communities

Applicants who have recently graduated with excellent results may also be given preference.

We offer

 • salary level NOK 436 900 – 490 900, depending on qualifications
 • a professionally stimulating working environment
 • attractive welfare benefits

Applicants must submit the following attachments with the electronic application, preferably in pdf format:

 • Letter of application
 • Curriculum Vitae
 • List of publications (if applicable)
 • Transcript of records of your Master's degree. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their university's grading system
 • Project description, including a detailed progress plan for the project (3 - 5 pages, see Template for project descriptions)

Please note that all documents must be in English or a Scandinavian language.

Educational certificates, master theses and the like are not to be submitted with the application, but applicants may be asked to submit such information or works later.

Short-listed candidates may be invited for an interview at the University of Oslo, either in person or via Skype.

See also Guidelines for the application assessment process and appointments to research fellowships.

Following the Freedom of Information Act (Offentleglova) § 25, Chapter 2, demographic information about the applicant may be used in the public list of applicants even if the applicant opts out from the entry in the public application list.

The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for the purpose of securing rights to intellectual property created by its employees, including research results.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Application deadline: 31 January 2018

Contacts:

Associate Professor Bruce Barnhart

Associate Professor Marit Grøtta

Head of Administration Karina Kleiva

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Postdoctoral Research Fellowship in Literature, Rights, and Imagined Communities ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144238/postdoctoral-research-fellowship-in-literature-rights-and-imagined-communitieshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144238/postdoctoral-research-fellowship-in-literature-rights-and-imagined-communitiesAvdeling: Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. januar 2018
]]>
Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 GMTMon, 06 Nov 2017 12:36:39 GMT31. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department of Literature, Area Studies and European Languages is involved in extensive research, teaching and outreach in the fields of literature, area studies and linguistics within European languages apart from the Nordic ones. The Department has an active research environment with a wide range of international collaboration. Many of our researchers play a part in giving the general public insight into the results of this research. The Department has about 130 members of staff: approximately 80 in academic posts, approximately 30 Ph.D. fellows and postdoctoral fellows, and 18 in administrative posts. The Department has approximately 300 master students and 1000 bachelor students.

]]>
A Postdoctoral Research Fellowship (SKO 1352) in Literature, Rights, and Imagined Communities is available at the Department of Literature, Area Studies and European Languages (ILOS), University of Oslo.

Literature, Rights, and Imagined Communities studies the relationship between conceptions and practices of rights, forms and habits of imagining community, and the structure and practice of literature. The Postdoctoral Fellow will be part of the ENGLABS team at ILOS, consisting of faculty and PhDs doing research in English-language Literatures and American and British Studies. This group is interested in the relationship between literature in English and broad conceptions of human rights, intellectual rights, civil rights, biopolitics, and posthumanist critiques of rights discourse.

Rights are always conceived – positively or negatively – against the background of national, ethnic, or international communities. Much of the existing discourse on national and extranational communities sees them as dependent on imaginative and linguistic structures that they share in common with literary and cultural texts. The Literature, Rights, and Imagined Communities project is focused on the intersections between the imaginative structures at work in the political, social, and aesthetic realms. The researchers involved in the project pay special attention to questions of inclusion and diversity, both critiquing the exclusions at work in traditional assignations of rights and investigating the way in which more expansive communities of rights can be built on shared environmental, social, and cultural concerns.

The project’s approach is a broad one, both historically, stretching from the Renaissance and early modern period to the present, and conceptually, examining the notion of rights from a number of different political, intellectual, and gendered perspectives.

We are seeking to appoint a Postdoctoral Fellow with excellent research qualifications, one who will strengthen the project’s research profile in the following areas: cultural studies and critical theory; African American studies and/or Critical Race theory; women’s and gender studies.

This is a two and a half year position. There is a 10% component of the position which is devoted to required duties. The ideal candidate will be a highly motivated, enthusiastic scholar with an ambitious research and publication project, someone capable of contributing new insights to existing research, and of publishing in leading international journals. The candidate should have strong interpersonal skills and the capability to work in close collaboration with others. The candidate will work with the members of the LRIC Research project as well as with our network of national and international scholars.

The successful candidate is expected to become part of the research environment/network of the department and contribute to its development. The main purpose of postdoctoral research fellowships at the University of Oslo is to qualify researchers for work in higher academic positions within their disciplines.

Requirements

 • PhD with a specialization in English-language literatures
 • The candidate's research project must be closely connected to the main project
 • Personal suitability and motivation for the position
 • The doctoral dissertation must have been submitted for evaluation before the application deadline

In the evaluation of the applications, emphasis will be placed on:

 • the project’s scholarly merit, research-related relevance and innovation
 • the applicant’s estimated academic and personal ability to carry out the project within the allotted time frame an contribute to the main project
 • good co-operative skills, and the ability to successfully join in academic collaboration within and across disciplines

We offer

 • Salary level NOK 490 900 - 569 000 per year, depending on qualifications
 • A professionally stimulating working environment
 • Attractive welfare benefits
 • A well-developed intellectual framework for support, feedback and scholarly exchange

Submissions

Applicants must submit the following attachments with the electronic application form, preferably in pdf-format:

 • Application letter briefly summarizing your scientific work and interests, and a personal assessment focusing on how you fit the description in the announcement
 • Curriculum Vitae with grades listed
 • List of publications
 • Project description (approximately 3-5 pages). The project description must present a feasible progress plan. It is expected that the applicant will be able to complete the project during the period of appointment
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number. Please do not include letters of recommendation.)

Diplomas, certificates, doctoral thesis and other academic works will be requested later.

Please note that all documents must be in English or a Scandinavian language.

The short-listed candidates will be invited to an interview at the University of Oslo or we will arrange for an interview on Skype.

See also Regulations concerning Postdoctoral Research Fellowships.

Following the Freedom of Information Act (Offentleglova) § 25, Chapter 2, information about the applicant may be used in the public list of applicants even if the applicant opts out from the entry in the public application list.

The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for the purpose of securing rights to intellectual property created by its employees, including research results.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Application deadline: 31 January 2018

Contacts:

Associate Professor Bruce Barnhart

Associate Professor Tina Skouen

Head of Administration Karina Kleiva

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Doctoral Research Fellowship in Interdisciplinary Music Research at the Department of Musicology ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144342/doctoral-research-fellowship-in-interdisciplinary-music-research-at-the-department-of-musicologyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144342/doctoral-research-fellowship-in-interdisciplinary-music-research-at-the-department-of-musicologyAvdeling: Institutt for musikkvitenskap
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. januar 2018
]]>
Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 GMTWed, 08 Nov 2017 11:03:41 GMT31. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department of Musicology teaches musicology at all levels and participates in research within a number of different fields, with a particular focus on music history and aesthetics, popular music and cultural analysis, and music cognition and technology. The Department has approximately 50 employees, including PhD and postdoctoral students, and admits a total of 90 bachelor- and master students each autumn.

]]>
A Doctoral Research Fellowship (SKO 1017) in Musicology is available at the Department of Musicology, University of Oslo.

We are particularly interested in projects within the field of music cognition, and projects on topical research areas such as music-related body motion, cross-modal relationships of sound and motion, rhythm studies, and music and emotions. Projects that draw on methodologies from more than one discipline are particularly encouraged. There are no restrictions on musical genre. The appointed candidate will gain access to the world-class fourMs lab, with state-of-the-art motion capture systems and sound spatialisation facilities, as well as a range of other specialist facilities housed at the Department. It is expected that the candidate will work on an independent project and will be supervised by one or more researchers at the Department of Musicology.

The person appointed will be affiliated with the Faculty's organized research training. The academic work is to result in a doctoral thesis that will be defended at the Faculty with a view to obtaining the degree of PhD. The successful candidate is expected to join the existing research milieu or network and contribute to its development. Read more about the doctoral degree.

The appointment is for a duration of three years. All PhD candidates who submit their doctoral dissertation for assessment with a written recommendation from their supervisor within 3 years or 3 ½ years after the start of their PhD position, will be offered, respectively, a 12 or 6 month Completion Grant.

Qualifications

 • A Master's degree or equivalent in musicology or similar. The applicant is required to document that the degree matches the profile for the post. The Master's degree must have been obtained by the time of application.
 • Personal suitability and motivation for the position.

In assessing the applications, special emphasis will be placed on:

 • The project's scientific merit, research-related relevance and innovation
 • The applicant's estimated academic and personal ability to complete the project within the time frame
 • The applicant's ability to complete research training
 • Good collaboration skills and an ability to join interdisciplinary academic communities

Applicants who have recently graduated with excellent results may be given preference.

We offer

 • salary NOK 436 900 - 490 900, depending on qualifications
 • a professionally stimulatinging working environment
 • attractive welfare benefits

Applicants must submit the following attachments with the electronic application, preferably in pdf format:

 • Application letter describing the applicant’s qualifications and motivation for the position
 • Curriculum Vitae (complete list of education, positions, teaching experience, administrative experience and other qualifying activities, including a complete list of publications)
 • Transcript of records of your Master's degree. Applicants with education from a foreign university are advised to attach an explanation of their university's grading system
 • Project description, including a detailed progress plan for the project (3 - 5 pages, see Template for project descriptions)

Please note that all documents must be in English or a Scandinavian language.

Educational certificates, master theses and the like are not to be submitted with the application, but applicants may be asked to submit such information or works later.

Short-listed candidates may be invited for an interview at the University of Oslo.

See also Guidelines for the application assessment process and appointments to research fellowships.

Following the Freedom of Information Act (Offentleglova) § 25, Chapter 2, demographic information about the applicant may be used in the public list of applicants even if the applicant opts out from the entry in the public application list.

The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for the purpose of securing rights to intellectual property created by its employees, including research results.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Application deadline: 31. January 2018

Contact persons:
Head of Department Peter Edwards
Head of Administration Målfrid Hoaas
HR Officer Hilde Kristine Sletner

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Post-Doctoral Research Fellowship in Music Information Retrieval ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144460/post-doctoral-research-fellowship-in-music-information-retrievalhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144460/post-doctoral-research-fellowship-in-music-information-retrievalAvdeling: RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. januar 2018
]]>
Fri, 17 Nov 2017 00:00:00 GMTFri, 10 Nov 2017 14:36:01 GMT31. januar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion is financed through the Research Council of Norway’s Centre of Excellence Scheme. RITMO combines a broad spectrum of disciplines – from musicology, neuroscience and informatics – to study rhythm as a fundamental property of human cognition, behaviour and cultural expression. The Centre is organized under the Department of Musicology, in close collaboration with the Department of Psychology and the Department of Informatics.

]]>
 

A Post-Doctoral Research Fellowship (SKO 1352) in Music Information Retrieval is available at RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion at the University of Oslo.

 

RITMO is a Centre of Excellence funded by the Research Council of Norway. This interdisciplinary centre focuses on rhythm as a structuring mechanism for the temporal dimensions of human life. Methods from musicology, psychology, neuroscience, and informatics are combined to study rhythm as a fundamental property that shapes and underpins human cognition, behavior and cultural expressions.


All RITMO researchers will be co-located and work in a unique interdisciplinary constellation, with world-leading competence in musicology, psychology and informatics. It is expected that all members of the center contribute to the general activities and collaborations within RITMO. The researchers have access to state-of-the-art facilities in sound/video recording, motion capture, eye tracking, physiological measurements, various types of brain imaging (EEG, fMRI), and rapid prototyping and robotics laboratories.  


Job description


The postdoctoral fellow will carry out research in music information retrieval on audio recordings, with a particular focus on temporal/rhythmic structures of large-scale musical works. It will also be relevant to combine audio-based analyses with musical score analysis and multimodal analysis of human time series data. The latter involves a large range of different data types, including audio/video recordings, data from motion and eye tracking systems, physiological sensors, and brain imaging. It is expected that the postdoctoral fellow will work independently, but also participate in several of the different sub-projects of RITMO.

 

The appointment is for a period of 3 years, starting 15 August 2018. There might be a possibility to extend to 4 years depending on the qualifications of the recruited candidate, the department’s need for teaching and the centre’s need for lab assistants.


The successful candidate is expected to become part of the research environment/network of RITMO and contribute to its development. The main purpose of postdoctoral research fellowships is to qualify researchers for work in higher academic positions within their disciplines.


Qualifications/requirements

 • A PhD degree or equivalent in computational musicology, informatics, computer science, or other relevant fields. The applicant is required to document that the degree corresponds to the profile for the post.

 • Strong programming skills

 • Experience with music theory, music information retrieval, digital signal processing, audio-based feature extraction, and relevant analysis methods (statistical and/or machine learning)

 • It is also positive with knowledge of other types of musicology and music cognition

 • Excellent skills in written and oral English

 • The candidate’s proposed research project must be closely connected to RITMO’s research profile

 • Personal suitability and motivation for the position

The doctoral dissertation must have been submitted for evaluation before the application deadline. A prerequisite for appointments is the successful completion of a doctoral degree. No one can be appointed for more than one specified postdoctoral period at the University of Oslo.

 

In assessing the applications, special emphasis will be placed on:

 • the applicant’s scientific merit, innovation, and research-related relevance to the objectives of RITMO

 • the applicant's estimated academic and personal ability to carry out his/her research within an allotted time frame and to contribute to the research objectives of RITMO

 • very good co-operative skills, and the ability to successfully join in academic collaboration within and across disciplines.

We offer

 • salary level NOK 490 900 – 569 000 depending on qualifications
 • a professionally stimulating working environment
 • attractive welfare benefits
 • membership in the Norwegian Public Service Pension Fund

Applicants must submit the following attachments with the electronic application, preferably in pdf format:

 • Application letter describing the applicant’s qualifications and motivation for the position
 • Curriculum Vitae (complete list of education, positions, teaching experience, administrative experience and other qualifying activities, including a complete list of publications with links to full version of published papers)
 • Research outline, including relevant research questions and theoretical and methodological approaches (approximately 2-3 pages, see template for research outline)
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

Diplomas, certificates, doctoral thesis and other academic works will be requested later.

Please note that all documents must be in English.

 

The short-listed candidates will be invited to an interview at the University of Oslo or we will arrange for a video-based interview.

 

See also Regulations concerning Post-Doctoral Research Fellowships.

 

Following the Freedom of Information Act (Offentleglova) § 25, Chapter 2, information about the applicant may be used in the public list of applicants even if the applicant opts out from the entry in the public application list.

 

The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for the purpose of securing rights to intellectual property created by its employees, including research results.

 

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

 

 

Applicants must submit the following attachments with the electronic application, preferably in pdf format:

 

Application deadline: 31 January 2018

 


 

Contacts:

 


 

Administrative Coordinator Anne Cathrine Wesnes

 

 

 

HR-Officer Mira Kramarova (questions on electronic application)


 

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Universitetslektor/Førstelektor i fransk litteratur ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144487/universitetslektor-foerstelektor-i-fransk-litteraturhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144487/universitetslektor-foerstelektor-i-fransk-litteraturAvdeling: Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. januar 2018
]]>
Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 GMTMon, 13 Nov 2017 08:59:01 GMT31. januar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Det humanistiske fakultet driver omfattende forskning, undervisning og samfunnskontakt innen litteratur, områdekunnskap og språkvitenskap knyttet til europeiske språk utenom de nordiske. ILOS har et levende forskningsmiljø med en bred internasjonal samarbeidsflate. Mange av forskerne bidrar til at allmennheten får innsikt i forskningens resultater. ILOS har ca. 130 ansatte hvorav ca. 80 i vitenskapelige stillinger, ca 30 i stipendiater og postdoktorer og 18 personer i administrative stillinger. ILOS har omtrent 300 masterstudenter og 1000 bachelorstudenter.

]]>
En stilling som 50% universitetslektor (SKO 1009)/førstelektor (SKO 1198) i fransk litteratur er ledig ved Institutt for Litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), Universitetet i Oslo, i perioden 1.8.2018-31.7.2021.

 

Den som tilsettes må ha undervisningserfaring fra universitets- eller høyskolenivå (minst på bachelor-nivå, gjerne også på masternivå), og må kunne undervise bredt, bl.a. på emnene «FRA 1301 - Fransk litteratur 1» og «FRA1000 - Fransk språkbruk». All undervisning foregår på fransk. Ved behov kan hun eller han også bli bedt om å ta noe masterveiledning. Universitetslektoren skal sammen med instituttets øvrige vitenskapelig ansatte i fransk bidra til å utvikle undervisningen og studiemiljøet innen feltet. Søkere som kan vise til bred faglig kompetanse innen fransk kan bli prioritert.

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning, 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. Undervisningen vil i første rekke være på lavere grad. Innenfor normal arbeidsplikt og faglig kompetanse kan den som blir tilsatt også bli pålagt arbeid utenfor instituttet. Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning i fransk litteratur
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og høgskole eller særlig relevant virksomhet fra andre skoleslag, se Hvordan dokumentere din undervisningskompetanse

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • erfaring fra utarbeiding av lærebøker og kompendier eller erfaring fra nettbasert undervisning/fleksibel læring
 • evne til og erfaring med samarbeid
 • generell undervisningserfaring i fransk
 • ev. vitenskapelig produksjon

Vi tilbyr

 • årslønn som universitetslektor i 100% stilling kr 451 300 – 537 700 (avhengig av kompetanse)
 • årslønn som førstelektor i 100% stilling kr 517 700 – 600 200 (krever doktorgrad eller tilsvarende)
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søkere med doktorgrad vil bli tilbudt vikariat som førstelektor.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden, fortrinnsvis i pdf-format:

 • søknadsbrev
 • CV
 • eventuell publikasjonsliste

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

 

Vitnemål, attester og annen dokumentasjon vil eventuelt etterspørres senere.

 

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

 

Vi viser også til regler knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger.

 

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

 

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

 

Søknadsfrist:  31. januar 2018

Kontaktpersoner:


Førsteamanuensis Geir Uvsløkk


Administrativ leder Karina Kleiva

]]>
1009 Universitetslektor
<![CDATA[ Doktorgradsstipendiat i idéhistorie knyttet til "Oppvekst i idéhistorisk perspektiv" ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144981/doktorgradsstipendiat-i-idhistorie-knyttet-til-oppvekst-i-idhistorisk-perspektivhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144981/doktorgradsstipendiat-i-idhistorie-knyttet-til-oppvekst-i-idhistorisk-perspektivAvdeling: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. januar 2018
]]>
Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 GMTWed, 22 Nov 2017 16:36:38 GMT31. januar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk består av fire faggrupper: Filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk (gresk og latin). Instituttet er også ansvarlig for examen philosophicum ved UiO. IFIKK har rundt 140 tilsatte.

]]>
En stilling som stipendiat (SKO 1017) innenfor idéhistorie er ledig ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Vi utlyser herved en PhD-stilling i emnet «Oppvekst i idéhistorisk perspektiv». Fagfeltet omfatter synet på barn og unge og deres oppvekstbetingelser fra middelalderen til i dag. Stipendiaten som ansettes forventes å være en aktiv bidragsyter til forskningsgruppen «Oppvekst i idéhistorisk perspektiv». Prosjekter som allerede er knyttet til gruppen er Tiny voices from the past og Nordic Childhood.

Den som tilsettes vil bli knyttet til fakultetets organiserte forskerutdanning. Det vitenskapelige arbeidet skal munne ut i en doktoravhandling som skal forsvares ved fakultetet med tanke på å oppnå graden PhD. Den som tilsettes forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller –nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Se mer informasjon om doktorgrad og forskerkarriere.

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år. Samtlige doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år eller 3 ½ år etter stipendperiodens start, vil få tilbud om henholdsvis 12 eller 6 måneders gjennomføringsstipend.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller tilsvarende utdanning i idéhistorie eller andre relevante fag. Avsluttende grad skal være oppnådd ved søknadstidspunkt. Mastergraden må inkludere et vitenskapelig arbeide på minimum 30 studiepoeng.
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk eller et skandinavisk språk
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

For opptak til doktorgradsprogrammene ved Universitetet i Oslo, kreves det at du har minst femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende). I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master, etter en vurdering av studiets omfang og kvalitet.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektets vitenskapelige kvalitet, herunder aktualitet og nyskapning
 • søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innen tidsrammen
 • søkernes forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Søkere som nylig har avlagt avsluttende eksamen med meget gode resultater kan bli foretrukket.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider (se mal for prosjektbeskrivelse) inkludert fremdriftsplan
 • Karakterutskrift for mastergrad. Søkere med utdanning fra et utenlandsk universitet bes legge ved en veiledning til karaktersystemet ved deres universitet
 • Eventuelt publikasjonsliste

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Diplomer, attester, masteroppgave og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. 

Søknadsfrist: 31. januar 2018

Kontaktpersoner:

For spørsmål om stillingen: 
Professor Espen Schaanning

For spørsmål om søknadsprosessen:
personalkonsulent Julie Tøllefsen

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Doctoral Research Fellowship in Philosophy at ConceptLab, University of Oslo ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144982/doctoral-research-fellowship-in-philosophy-at-conceptlab-university-of-oslohttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144982/doctoral-research-fellowship-in-philosophy-at-conceptlab-university-of-osloAvdeling: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. januar 2018
]]>
Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 GMTWed, 22 Nov 2017 17:00:43 GMT31. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department embraces four disciplines: Philosophy, Classical Languages (Greek and Latin), History of Ideas and Art History. The Department is also responsible for the introductory philosophy courses, obligatory for all students attending study programmes at the University of Oslo. The Department has about 140 employees.

]]>
A Doctoral Research Fellowship (SKO 1017) in Philosophy is available at the Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, University of Oslo.

Job description

The successful applicant should have an interest in issues that fall under ConceptLab’s remit. This can be in connection with any of the project’s three main research themes: theoretical framework, formal concepts, and social and legal concepts. The PhD fellow should also be motivated to be part of an active and integrated research group. For more information on conceptual engineering in philosophy, see ConceptLab’s webpage here:  http://www.hf.uio.no/ifikk/english/research/projects/cl/

The person appointed will be affiliated with the Faculty's organized research training. The academic work is to result in a doctoral thesis that will be defended at the Faculty with a view to obtaining the degree of PhD. The successful candidate is expected to join the existing research group and contribute to its development. Read more about the doctoral degree.

The appointment is for a duration of three years. All PhD Candidates who submit their doctoral dissertation for assessment with a written recommendation from their supervisor within 3 years or 3 ½ years after the start of their PhD position, will be offered, respectively, a 12 or 6 month Completion Grant.

Qualification requirements

 • A Master's Degree or equivalent in Philosophy. The Master's Degree must have been obtained by the time of application. The Master’s degree must include a thesis of at least 30 ECTS.
 • Personal suitability and motivation for the position.
 • Fluent oral and written communication skills in English

To be eligible for admission to the doctoral programmes at the University of Oslo, applicants must, as a minimum, have completed a five-year graduation course (Master’s degree or equivalent). In special cases, the Faculty may grant admission on the basis of a one-year Master course following an assessment of the study programme’s scope and quality.

In assessing the applications, special emphasis will be placed on:

 • The project's scientific merit, research-related relevance and innovation
 • The applicant's estimated academic and personal ability to complete the project within the time frame
 • The applicant's ability to complete research training
 • Good collaboration skills and an ability to join interdisciplinary academic communities

Applicants who have recently graduated with excellent results may be given preference.


We offer

How to apply

The application must include:

 • Application letter describing the applicant’s qualifications and motivation for the position
 • CV (summarizing education, positions and academic work)
 • Project description, including a detailed progress plan for the project (3 - 5 pages, see Template for project descriptions)  
 • Transcript of records of your Master's degree. Applicants with education from a foreign university are advised to attach an explanation of their university's grading system
 • Writing sample of no more than 8000 words

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”.

Please note that all documents should be in English or a Scandinavian language. 

Certificates, master theses and the like are not to be submitted with the application, but applicants may be asked to submit such information or works later.

When evaluating the application, emphasis will be given to the “project description” and the applicant’s academic and personal prerequisites to carry out the project. Short-listed applicants will be called in for an interview.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The appointment may be shortened/given a more limited scope within the framework of the applicable guidelines on account of any previous employment in academic positions.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Deadline: 31 January 2018

Contact persons:

For questions about the position: 
Professor Herman Cappelen

For questions on how to apply: 
HR-Officer Julie Tøllefsen

 

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ PhD Candidate in Philosophy connected to the CSMN:Rational Agency Research Group, University of Oslo ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144983/phd-candidate-in-philosophy-connected-to-the-csmnrational-agency-research-group-university-of-oslohttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144983/phd-candidate-in-philosophy-connected-to-the-csmnrational-agency-research-group-university-of-osloAvdeling: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk
Fakultet: Det humanistiske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. januar 2018
]]>
Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 GMTWed, 22 Nov 2017 17:13:48 GMT31. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department embraces four disciplines: Philosophy, Classical Languages (Greek and Latin), History of Ideas and Art History. The Department is also responsible for the introductory philosophy courses, obligatory for all students attending study programmes at the University of Oslo. The Department has about 140 employees.

]]>
A Doctoral Research Fellowship (SKO 1017) in Philosophy is available at the Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, University of Oslo.

Job description

The successful applicant should have an interest in issues that fall under the remit of CSMN Rational Agency. This can be in connection with any of the main research themes: Philosophy of Perception, Philosophy of Mind, Philosophy of Action, and their connections to general Epistemology and Pragmatism. The PhD fellow should be motivated to be part of an active and integrated research group. 

The person appointed will be affiliated with the Faculty's organized research training. The academic work is to result in a doctoral thesis that will be defended at the Faculty with a view to obtaining the degree of PhD. The successful candidate is expected to join the existing research group and contribute to its development. Read more about the doctoral degree.

The appointment is for a duration of three years. All PhD Candidates who submit their doctoral dissertation for assessment with a written recommendation from their supervisor within 3 years or 3 ½ years after the start of their PhD position, will be offered, respectively, a 12 or 6 month Completion Grant.

Qualification requirements

 • A Master's Degree or equivalent in Philosophy. The Master's Degree must have been obtained by the time of application. The Master’s degree must include a thesis of at least 30 ECTS.
 • Personal suitability and motivation for the position.
 • Fluent oral and written communication skills in English

To be eligible for admission to the doctoral programmes at the University of Oslo, applicants must, as a minimum, have completed a five-year graduation course (Master’s degree or equivalent). In special cases, the Faculty may grant admission on the basis of a one-year Master course following an assessment of the study programme’s scope and quality.

In assessing the applications, special emphasis will be placed on:

 • The project's scientific merit, research-related relevance and innovation
 • The applicant's estimated academic and personal ability to complete the project within the time frame
 • The applicant's ability to complete research training
 • Good collaboration skills and an ability to join interdisciplinary academic communities

Applicants who have recently graduated with excellent results may be given preference.


We offer

How to apply

The application must include:

 • Application letter describing the applicant’s qualifications and motivation for the position
 • CV (summarizing education, positions and academic work)
 • Transcript of records of your Master's degree. Applicants with education from a foreign university are advised to attach an explanation of their university's grading system
 • Project description, including a detailed progress plan for the project (3 - 5 pages, see Template for project descriptions)  

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”.

Please note that all documents should be in English or a Scandinavian language.

Certificates, master theses and the like are not to be submitted with the application, but applicants may be asked to submit such information or works later.

When evaluating the application, emphasis will be given to the “project description” and the applicant’s academic and personal prerequisites to carry out the project. Short-listed applicants will be called in for an interview.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The appointment may be shortened/given a more limited scope within the framework of the applicable guidelines on account of any previous employment in academic positions.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results etc.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Deadline: 31 January 2018

Contact persons:
For questions about the position: 
Professor Olav Gjelsvik or Associate Professor Sebastian Watzl

For questions on how to apply: 
HR-Officer Julie Tøllefsen

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Forsker i medisinsk etikk ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145507/forsker-i-medisinsk-etikkhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145507/forsker-i-medisinsk-etikkAvdeling: Institutt for helse og samfunn (HELSAM)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. januar 2018
]]>
Wed, 20 Dec 2017 00:00:00 GMTThu, 07 Dec 2017 14:55:21 GMT31. januar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

]]>
Det er ledig fast 50 % stilling som forsker (stillingskode 1109) ved Senter for medisinsk etikk (SME) ved Institutt for Helse og samfunn (Helsam).

Senter for medisinsk etikk driver forskning, veiledning og undervisning i etiske problemstillinger med relevans for medisin og helsefag. Senteret er tildelt ansvaret for nasjonal koordinering og fagutvikling av de kliniske etikk-komiteer (KEK) i spesialisthelsetjenesten, og for å bistå kommuner som ønsker å styrke sitt arbeid med etikk i helse- og omsorgstjenestene ("Etikk i kommunehelsetjenesten", EIK). Stillingen knyttes i hovedsak til EIK, men også noe til KEK.

Om stillingen

Arbeidet for kommunehelsetjenesten inkluderer følgende oppgaver:

 • veilede kommuner og institusjoner
 • gi tilbud om kompetanseutvikling
 • utvikle og formidle ulike typer læremateriell
 • sørge for erfaringsutveksling og kvalitetssikring
 • bistå kommunene med lokale følgeforskningsprosjekter/ evalueringsprosjekter
 • gjennomføre forskning om sentrale og praksisnære etiske utfordringer og håndtering av disse

Tilsvarende oppgaver rettet mot spesialisthelsetjenesten vil også bli aktuelle.

Vi søker deg med erfaring med å lede forsknings- og utviklingsarbeid, deriblant utvikling og gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak, som også har bred pedagogisk erfaring. Du liker å veilede andre i forskning og har erfaring i å drive veiledning relatert til etisk refleksjon og gruppesamtaler på arbeidsplassen. Du har solid kunnskap om den kommunale helse- og omsorgstjenesten og et godt nettverk innen forskning og helsetjenesten.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innenfor områder som er relevant for prosjektene
 • Helsefaglig utdannelse og klinisk praksis

 • Relevant metodisk kompetanse kreves (kvalitative eller kvantitative metoder)

 • Kompetanse i klinisk etikk kreves

 • Erfaring med å søke prosjektmidler/ekstern finansiering er en fordel

Personlige egenskaper

 • god formidlingsevne på norsk og engelsk kreves (muntlig og skriftlig)
 • interesse for, og evne til å arbeide i team er viktig
 • evne til selvstendig arbeid vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • Lønn fra kr 279 250,- til kr 361 200,- avhengig av kompetanse
 • Fast tilsetting som forsker SKO 1109 i 50 % stilling
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Inntil 10 faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk “søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Se også regelverk for tilsetting i stilling som forsker, samt for tilsetting i vitenskapelig stilling.

Andre opplysninger

Prosjektene er finansiert over statsbudsjett. Dersom ekstern finansiering av EIK og KEK faller bort vil det innebære bortfall av oppgaver, jfr Statsansatteloven § 19

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 31.1.2018

Kontaktpersoner:

Forsker Morten Magelssen tlf +47 48 22 35 80

Personalrådgiver Marie Cecilie Bakken tlf +47 22 85 05 08


]]>
1109 Forsker
<![CDATA[ Postdoctoral position in computational biology ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145578/postdoctoral-position-in-computational-biologyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145578/postdoctoral-position-in-computational-biologyAvdeling: Centre for Molecular Medicine Norway
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. januar 2018
]]>
Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 GMTMon, 11 Dec 2017 09:41:02 GMT31. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) was established in 2008 and is the Norwegian node in the Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine. NCMM is a joint venture between the University of Oslo, Health Region South-East and the Research Council of Norway. From 2017 NCMM is merged with the Biotechnology Centre of Oslo and now has altogether 11 research groups. The overall objective of NCMM is to conduct cutting edge research in molecular medicine and biotechnology as well as facilitate translation of discoveries in basic medical research into clinical practice.

]]>
A postdoctoral position funded by the Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) is available in the Computational Biology & Gene Regulation group leaded by Anthony Mathelier. The group develops computational methods and tools to analyze the regulation of gene expression and the mechanisms by which it can be disrupted in human diseases such as cancers. See Mathelier lab for further information. The position is available for two (2) years (with possibility for extension).

We seek a highly motivated individual with a track-record of statistical models and computational tools development dedicated to the analysis of high throughput sequencing data. We are looking for applicants excited about combining life sciences and computation to analyze gene expression regulation. The ideal candidate will be stimulated by the development and application of computational methods for analyzing the interplay between transcription factor binding and DNA methylation in cancers. The candidate will be collaborating with researchers at the Oslo University Hospital, where the group is also affiliated, and the developed tools will be applied to in house and publicly available data sets.

The successful candidate will be collaborative, independent, with strong enthusiasm for research, and should have experience in computer programming (mainly Python, R, and bash) dedicated to the analysis of large-scale genomics data. Being familiar with gene expression regulation in general, DNA methylation, and transcription factor binding is an advantage. The position is open to applicants with a PhD in computational biology/bioinformatics, computer science, or related. We offer stimulating environment with excellent working and social benefits.

How to apply

Applicants should include a cover letter outlining motivations with a statement about career goals, a CV with list of publications, and three referees contact information.

Other information

The postdoctoral position will be placed as SKO 1352 (position code) postdoctoral research fellow with salary NOK 490 900 – 569 000 per year depending on qualifications.

 

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results and intellectual property.

Inquiries about the position can be directed to Anthony Mathelier at anthony.mathelier@ncmm.uio.no.

About the application: Nina Modahl (ninam@ncmm.uio.no).

Please submit your application through the web-based recruitment system linked in the announcement. 

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Stipendiatstilling - Avdeling for medisinsk genetikk ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145651/stipendiatstilling-avdeling-for-medisinsk-genetikkhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145651/stipendiatstilling-avdeling-for-medisinsk-genetikkAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Fakultet: Det medisinske fakultet
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. januar 2018
]]>
Thu, 04 Jan 2018 00:00:00 GMTTue, 12 Dec 2017 10:20:54 GMT31. januar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

]]>
 • Det er ledig stilling som stipendiat SKO 1017. Stillingen hører inn under Det medisinske fakultet og er knyttet til Institutt for klinisk medisin, Avdeling for medisinsk genetikk, med arbeidssted Oslo Universitetssykehus, Ullevål sykehus.
 • Avdeling for medisinsk genetikk er ansvarlig for undervisning i genetikk for fakultetets studenter. Videre drives omfattende forskning for å kartlegge arvelige faktorers betydning for sykdom. Forskningsseksjonen ved avdelingen omfatter ca 50 personer.

  Vi kan tilby arbeid i et entusiastisk og stimulerende forskningsmiljø med moderne genetisk utstyr. Vi søker en doktorgradsstipendiat (3-årig) til vår forskningsgruppe Immungenetikk ved autoimmune sykdommer Forskningsgruppen arbeider med å avdekke genetiske årsaker til autoimmune sykdommer som blant annet revmatoid artritt og type 1 diabetes. Arbeidet vil være knyttet til prosjektet: Genetic studies in CFS/ME to investigate the potential involvement of the immune system and reveal biomarkers, som er finansiert av forskningsrådet Prosjektet har som mål å identifisere potensielle genetiske risikofaktorer for CFS/ME og mulig overlapp med andre autoimmune sykdommer. Prosjektet omfatter genotyping av immunologisk viktige gener og behandling av store datamengder, samtidig som man skal gå i dybden av genetiske funn med målrettede funksjonelle studier. Prosjektet omfatter således både bioinformatiske og statistiske analyser kombinert med laboratorieundersøkelser, inkludert isolering av DNA og RNA samt benytte relevante teknikker.

  Siktemålet for forskerutdanningen er en PhD grad. Alle stipendiater ved Det medisinske fakultetet er forpliktet til følge doktorgradsprogrammet for graden PhD ved Universitetet i Oslo. Den som tilsettes i stillingen må søke opptak på doktorgradsprogrammet senest tre måneder etter oppstart i stillingen.

  For informasjon om søknadsprosess og krav i forbindelse med søknad om opptak på Det medisinske fakultets PhD-program, vises det til følgende nettside: http://www.med.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/slik-soker-du/ .

  I henhold til doktorgradsstipendiat stillingen kreves det universitets- eller høyskoleutdannelse på mastergradsnivå fra relevant fagfelt. Det er en fordel med erfaring og kompetanse innen bioinformatikk, molekylærbiologiske metoder og statistiske analyser. Alle fakultetets stipendiater er forpliktet til følge doktorgradsprogrammet med sikte på graden Ph.D.

  Vi søker en motiverte og fokusert medarbeider, og det legges vekt på personlige egenskaper som evne til å arbeide selvstendig og ansvarsbevisst, men samtidig ha stor fleksibilitet og gode samarbeidsevner.

  For mer informasjon om doktorgradsutdanningen, se http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060131-0102-001.html.

  Det vil normalt bli avholdt intervjuer for aktuelle søkere.

  Vi tilbyr

  • lønn fra kr 436 900 til kr 490 900 avhengig av kompetanse, i stillingskode (SKO) 1017
  • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
  • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
  • stilling i en IA-virksomhet
  • gode velferdsordningertrening i arbeidstiden

  Søknaden skal inneholde:

  • søknadsbrev
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • kopier av vitnemål og attester
  • fullstendig publikasjonsliste
  • eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen

  Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Ingen kan ansettes i mer enn en åremålsperiode i samme stillingskategori ved samme institusjon. Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside: http://www.med.uio.no/forskning/phd/

  I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.


  UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.


  UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

  I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.


  Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang: Maria Nesteby, tlf 22844686


  Kontaktpersoner:

   

   

  ]]>
  1017 Stipendiat
  <![CDATA[ Senterleder (professor) for Senter for læring, innovasjon, nettverksbygging og kompetanseutvikling (LINK) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145759/senterleder-professor-for-senter-for-laering-innovasjon-nettverksbygging-og-kompetanseutvikling-linkhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145759/senterleder-professor-for-senter-for-laering-innovasjon-nettverksbygging-og-kompetanseutvikling-linkAvdeling: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. januar 2018
  ]]>
  Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 GMTWed, 13 Dec 2017 17:37:38 GMT31. januar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

  Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og ett senter. Det er for tiden ca. 3500 studenter knyttet til fakultetet. Antall tilsatte omfatter ca. 350 årsverk, hvorav 120 årsverk innen teknisk- og administrativ sektor og ca 220 årsverk innen vitenskapelig sektor.

  ]]>
  Ved Senter for læring, innovasjon, nettverksbygging og kompetanseutvikling (LINK) er det ledig åremålsstilling som senterleder. Stillingen er ledig for en periode på 4 år, med mulighet til forlengelse for ytterligere én periode.

  Universitetsstyret vedtok i juni å etablere et senter for læring og utdanning. Senteret skal bistå fakultetene i det pedagogiske og digitale utviklingsarbeidet, og samler flere ulike miljøer innen feltene universitetspedagogikk, læringsteknologi og formidling. Senterets mandat og oppgaver fremgår for øvrig av senterets vedtekter.

  Senteret er nyopprettet. Senterets virksomhet omfatter ved oppstart ca. 18 årsverk totalt. Senteret er faglig plassert direkte under Rektor, og senterleder rapporterer til et styre som ledes av prorektor. Det utdanningsvitenskapelige fakultet er vertsfakultet for senteret, og det er utarbeidet en avtale som regulerer dette forholdet.

  Senteret skal i tiden som kommer etablere seg som en tydelig og relevant aktør på alle områder innenfor sitt mandat. For å lede dette arbeidet søker vi en person med sterk faglig kompetanse innen senterets virkefelt, og med engasjement for utvikling av utdannings- og undervisningskvalitet på et strategisk nivå.

  Om stillingen

  Vi søker en person med professorkompetanse og som er en aktiv og internasjonalt orientert forsker. Personen forventes å ha forståelse for hvilke tjenester som kan tilbys og hvordan disse kan utvikles for at senteret skal bidra med forskningsbasert kunnskap i fakultetenes utviklingsarbeid. Vedkommende må inneha lederkompetanse – herunder også praktisk erfaring og personlige egenskaper – og forståelse for hvordan tjenester og gode modeller for samvirke best utvikles i tett dialog med andre aktører ved et universitet.

  Stillingen som senterleder er definert som «professor for faglig ledelse» (SKO 1404).

  Arbeidsoppgaver

  • Lede arbeidet med å etablere senteret som en tydelig og relevant tjenesteytende aktør ved UiO, særlig overfor fagmiljøene, iht. senterets mandat
  • Utarbeide planer for og implementere senterets interne organisering og planer for rekruttering og kompetansebygging
  • Bidra til utvikling av den universitetspedagogiske praksisen ved UiO gjennom initiering av og deltakelse i forskning, nasjonal og internasjonal publisering og deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk
  • Etablere og vedlikeholde gode samarbeidsflater mot strategisk viktige partnere, herunder Institutt for pedagogikk (IPED), Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), Universitetsbiblioteket (UB), m.fl.
  • Utarbeide planverk og budsjetter, samt følge opp disse
  • Ivareta personalledelse overfor alle ansatte ved senteret
  • Avgi innstilling i tilsettingssaker
  • Påse at senterets virksomhet skjer i tråd med relevant regel- og avtaleverk – herunder ivareta arbeidsgivers rolle overfor tjenestemannsorganisasjonene
  • Stillingen kan tillegges undervisning som en del av senterets virksomhet

  Kvalifikasjonskrav

  • For å kunne tilsettes som professor for faglig ledelse (SKO 1404) må søkere kunne dokumentere professorkompetanse på søknadstidspunktet
  • Det kreves lederkompetanse, herunder erfaring med personalledelse
  • Det kreves universitetspedagogisk og -didaktisk kompetanse – herunder både teoretisk og praktisk erfaring på feltet. Det forutsettes at søkere kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse
  • Det er ønskelig at søkeren har erfaring med digitaliseringsprosesser i store organisasjoner, samt oppdatert kunnskap om læringsteknologi og teknologitrender
  • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning

  Personlige egenskaper

  • Vi søker personer som vil ha en positiv innvirking på vårt arbeidsmiljø
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

  Vi tilbyr

  • Lønn fra kr. 815.800 til kr. 966.900 i stilling som professor med ledelse SKO 1404.
  • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
  • Gode velferdsordninger

  Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av kvalifikasjoner og egnethet for stillingen)
  • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
  • Kompetanseerklæring om professorkompetanse
  • Fullstendig publikasjonsliste
  • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

  Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “søk stillingen”. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

  I rangeringen av kompetente søkere trekkes bredden av kvalifikasjoner inn, også søkerens motivasjon for stillingen og personlig egnethet.

  Det skal benyttes intervju og eventuelt prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

  Andre opplysninger

  Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

  Arbeidstakere som ikke har dokumentert pedagogisk basiskompetanse forplikter seg til å delta på et universitetspedagogisk kurs i løpet av en toårsperiode eller skaffe seg denne kompetansen på annen måte.

  Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk ved ansettelsestidspunktet må forplikte seg til å ha lært norsk innen 2 år.

  I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

  UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

  I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

  Søknadsfrist: 31.1.2018

  Kontaktpersoner:

  ]]>
  1404 Professor
  <![CDATA[ PhD Research Fellowship in statistics ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145821/phd-research-fellowship-in-statisticshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145821/phd-research-fellowship-in-statisticsAvdeling: Matematisk institutt
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 31. januar 2018
  ]]>
  Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 GMTThu, 14 Dec 2017 15:22:12 GMT31. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

  Department of Mathematics is part of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The Department is engaged in research covering a wide spectrum of subjects within mathematics, mechanics and statistics.

  ]]>
  A PhD research fellowship in statistics is available at the Statistics Section of the Department of Mathematics of the University of Oslo, Norway.

  The fellowship is for a period of 3 years, with starting date to be agreed upon and as soon as possible.

  This is an opportunity to join one of Europe's most active statistics communities at an exciting time. Currently, the department includes 10 tenured faculty members in statistics and several PhD students, making up a group of about 25. Statistics at the University of Oslo is internationally recognized, with interests spanning a broad range of areas (including space-time data, model selection, mathematical statistics, time-to-event models, data integration, copula and dependence models, statistical genomics, Bayesian inference, stochastic models, high dimensional data and models) and numerous collaborations with leading research groups nationally and internationally. In the 2012 national research evaluation, the Statistics section was judged as excellent by an international committee. In total the statistics research community in Oslo includes around 100 members.

  The PhD position is part of the recently funded centre for research-based innovation Big Insight, a consortium of academic, industrial and public partners, with a funding of about 4 million Euro annually for eight years starting from 2015. Big Insight develops original statistical and machine learning methodologies and analytical and computational tools to extract knowledge from complex and big data. Big Insight is a leading international centre in model-based statistics for complex, high dimensional data, addressed towards innovation. Big Insight is a consortium of 13 partners: The Norwegian Computing Centre, the University of Oslo (Department of Mathematics and Department of Biostatistics), the Oslo University Hospital (Cancer Registry, Department of Tumour Biology, Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology), the University of Bergen (Department of Mathematics), and industrial, public and business partners: ABB, DNB, DNV-GL, Gjensidige, Norsk Hydro, NAV, the Norwegian Tax Administration, Telenor and Statistics Norway.

  The fellowships will be part of a larger program on personalised fraud detection. The successful PhD candidate will develop new statistical methodology for detecting different types of fraud, including insurance, social security and tax fraud, as well as for anti-money laudering. The increasing incidence of fraud may have serious financial implications for many organisations, and fraud detection is therefore highly prioritised. As the total number of cases to consider typically is much too high for all of them to be thoroughly investigated and such investigations in addition are costly, good methods for predicting whether an actual case is fraudulent or not are required. The project will involve among others development of statistical and machine-learning techniques for prediction, classification, anomaly detection and dimension reduction.

  The PhD studies at the University of Oslo are characterized by a strong research profile: the PhD thesis usually includes several papers which are published in leading scientific journals, while the candidates are required to take a small number of advanced courses as part of the training component of their degree.

  Big Insight and the University of Oslo offer a lively and socially rewarding environment, with many common activities, like the organization of an international Junior Research Lab and a broad visitor program, with guests from the best universities. Funding for travelling to conferences and summer schools is available.

  The PhD candidate will be employed by the University of Oslo, thus enjoying all legal benefits in such a position, including health insurance, pension contributions and family welfare benefits.

  Requirements/qualifications:

  The University of Oslo has a strategic ambition of being a leading research university. Candidates for these fellowships will be selected accordingly, and expected to be among the best students of their class with respect to academic credentials.

  Applicants must have a Master of Science degree in statistics, mathematics, computer science, or a related quantitative subject with proven competence in statistics. Excellent results in the MSc studies are required.

  Candidates without a Master’s degree have time until June 30th, 2018 to complete the final exam.

  The ideal candidate has some experience in methodological statistics, and an outstanding potential and genuine interest to develop statistical methodology that solves key applied problems within the present project themes. Proven experience in programming is required. We seek highly motivated and skilled persons, able to work effectively as part of a team, who are eager to both gain and share insight while being focused on publishing papers in leading international journals.

  The working language is English and excellent knowledge of spoken and written English is required.

  The purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree.

  The fellowship requires admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The applications to the PhD programme must be submitted to the department no later than two months after taking up the positions. For more information see Doctroral degree an PhD and PhD in Mathematics and Natural Sciences.

  Salary:

  Position code 1017, pay grade NOK 436 900– 490 900 per year

  The application must include:

  • Application letter, explaining why you are interested in this particular position and project (1 page)
  • CV (summarizing education, positions and academic work - scientific publications)
  • Copies of educational certificates, transcript of records from both the bachelor and the master degree
  • Documentation of English proficiency, if required (see link).
  • List of own publications and academic work that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee, including a copy of the master thesis, if available
  • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

  Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please remember that all documents should be in English or a Scandinavian language.

  In accordance with the University of Oslo's equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals regardless of gender or ethnicity.

  UiO has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

   

  For further information regarding the position, please contact:

  Associate professor Ingrid Hobæk Haff , mailto:ingrihaf@math.uio.noTelephone: +47 22856024

  Questions regarding Jobbnorge, contact HR Officer Ørjan Pretorius , orjan.pretorius@mn.uio.no

   

  ]]>
  1017 Stipendiat
  <![CDATA[ Senterleder ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/137322/senterleder-ved-det-norske-universitetssenter-i-st-petersburghttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/137322/senterleder-ved-det-norske-universitetssenter-i-st-petersburgAvdeling: Det norske universitetssenter i St. Petersburg
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 1. februar 2018
  ]]>
  Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 GMTWed, 19 Apr 2017 10:47:50 GMT1. februar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

  Det norske universitetssenter i St. Petersburg (DNUSP) er et samarbeidstiltak mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet og NTNU. Universitetet i Oslo er administrativt ansvarlig institusjon for senteret, som i Russland har status som representasjonskontor for Universitetet i Oslo.

   

  DNUSP er tverrfaglig og har til målsetting å fremme og legge forholdene til rette for undervisnings- og forskningssamarbeid og kulturell utveksling mellom Norge og Russland. Senteret stiller kontorer, møtelokaler og bibliotek til disposisjon for forskere og studenter. Årlig samarbeider senteret om en rekke undervisningstiltak, seminarer og konferanser med norske og russiske fagmiljøer. Senteret samarbeider med Generalkonsulatet i St. Petersburg og Norges ambassade i Moskva om ulike kulturtiltak.

   

  DNUSP ledes av et styre med representanter fra de deltakende institusjoner, mens den daglige virksomheten i St. Petersburg ledes av senterleder som har personalansvar for et antall russiske lokalansatte. Se også senterets hjemmesider: http://www.hf.uio.no/st-petersburg/

  ]]>
  Senterleder – midlertidig forflytning av arbeidssted

  Engasjementet som senterleder (SKO 1475) ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg (DNUSP) er ledig for perioden f.o.m. 01.01.19 t.o.m. 31.12.21, under forutsetning av at senteret blir videreført for hele perioden.

                                                          

  Senterleder skal lede den løpende faglige og administrative virksomheten ved DNUSP i tråd med senterets reglement og innenfor de retningslinjer styret vedtar. Engasjementet kan innehas av en vitenskapelig ansatt ved ett av de fire samarbeidende universitetene. Vedkommende beholder egen forskningstid slik den er regulert ved egen institusjon.


   

  Kvalifikasjonskrav

  • høy vitenskapelig kompetanse, fortrinnsvis på professornivå. Andre kvalifikasjoner kan erstatte dette kravet

  • solide russiskkunnskaper

  • evne til å opparbeide seg en legitimitet gjennom faglighet og personlig integritet

  • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

  • det forutsettes gode kunnskaper i et skandinavisk språk

  Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

  • kjennskap til og kontaktnett innen den norske universitetssektoren

  • god rolleforståelse innenfor akademisk ledelse

  • gode leder-, samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper

  • evne til strategisk tenkning og planmessig handling innenfor eksisterende ressursrammer, kunne samhandle produktivt med fakultetsledelsen og de ansatte og kunne levere resultater

  • evne til og erfaring med formidling med miljøer utenfor universitetet

  • evne til å mestre stress og være løsnings- og resultatorientert

  • evner til å samarbeide på tvers av faggrenser

  • evne til og erfaring med personalledelse og økonomistyring

  • evne til å motivere og legge til rette for samarbeid


  Senterleder beholder lønn fra egen institusjon og får bostøtte og utenlandstillegg etter nærmere avtale. Søker må før søknadsfristen ha avklart muligheten for forflytning av arbeidssted med sin arbeidsgiver. Søkerens institutt blir tilkjent kompensasjon for undervisningsplikten i form av vikarmidler i tråd med samarbeidsavtalen mellom institusjonene. Engasjementet krever fast tilstedeværelse i St. Petersburg i det omfang russiske visumbestemmelser tillater.


   

  Vi tilbyr

  • tilskudd til bolig etter nærmere avtale
  • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

  • gode velferdsordninger


  Til informasjon skal følgende dokumenter legges ved den elektroniske søknaden:

  • CV, søknadsbrev med beskrivelse av søkerens kvalifikasjoner og motivasjon

  • publikasjonsliste

  • refleksjonsnotat på 1-2 sider om senterets utviklingsmuligheter innenfor gjeldende rammer i lederperioden og om hvordan søkeren kan bidra til dette (faglig, økonomisk og når det gjelder menneskelige ressurser)


   Vitnemål og attester vil eventuelt etterspørres senere.

   Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

   I henhold til Offentleglovas § 25  2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

   UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

   UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.


  ]]>
  1475 Instituttleder
  <![CDATA[ Postdoctoral Fellow in the GLOBUS project ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145652/postdoctoral-fellow-in-the-globus-projecthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145652/postdoctoral-fellow-in-the-globus-projectAvdeling: ARENA Senter for europaforskning
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 1. februar 2018
  ]]>
  Tue, 02 Jan 2018 00:00:00 GMTTue, 12 Dec 2017 10:30:25 GMT1. februar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

  ARENA Centre for European Studies is a research centre under the Faculty of Social Sciences. ARENA promotes theoretically oriented, empirically informed studies analysing the dynamics of the evolving European political order. The research at ARENA is multidisciplinary and is organised along four key dimensions: A European democratic order; the EU's executive order; expertise and knowledge in the EU; and European foreign and security policy. ARENA hosts several nationally and internationally funded research projects and is engaged in a series of international networks.

  ]]>
  Applications are invited for a position as Postdoctoral Fellow at ARENA Centre for European Studies. The fellowship is part of the project “Reconsidering European Contributions to Global Justice (GLOBUS), which is an international research project funded by the EU’s Horizon 2020 programme. GLOBUS has eight partner universities in Brazil, China, Germany, India, Ireland, Italy, Norway and South Africa and is coordinated by Research Professor Helene Sjursen at ARENA.

  The appointment is for the duration of the project and the subsequent year (until June 2021). The proposed starting date is 1 April 2018.

  ARENA is a multidisciplinary research centre at the Faculty of Social Sciences at the University of Oslo. The centre promotes theoretically oriented, empirically informed studies seeking to analyse the dynamics of the evolving European systems of governance. It is highly renowned for its research on the transformation of Europe, and coordinates and participates in numerous international research projects and networks, mainly funded by European and Norwegian research programmes. Its international staff is conducive to a vibrant and integrated research community, where the working language is English.

  Job Description

  The GLOBUS project aims to critically examine the European Union’s contribution to global justice, and it does so through a combination of normative and empirical research. GLOBUS undertakes analyses of the EU’s positions and policies on key aspects of global justice, including climate change, development and trade, security, and migration.

  The postdoctoral fellowship is announced as part of the project’s research area “Trade, development and global justice”The fellow is expected to undertake research as defined by the project. For further details, please contact the GLOBUS project manager Geir Kværk. Additional information on the GLOBUS project is also available on the project website.

  Further, the person awarded the postdoctoral fellowship is expected to support the GLOBUS coordinator with a range of tasks related to the research, with particular emphasis on:

  • Dissemination and communication of results from the GLOBUS project;

  • Organization of various academic and other events;

  • Operational support with reporting and minutes of events and meetings.

  ARENA is an integrated research centre, and it is therefore presupposed that the candidate takes an active part in the relevant research groups and collaborates with other researchers at ARENA.

  Qualifications and personal skills

  • Candidates must hold a degree equivalent to a Norwegian PhD degree in political science or relevant related discipline within the social sciences. The candidate’s PhD dissertation must be submitted for evaluation by the application closing date. Appointment is dependent on the successful completion of the candidate’s PhD degree.
  • Documented knowledge of the EU’s external policies in general as well as the EU’s trade/development policies.
  • Familiarity with theories of justice will be considered an advantage.
  • Good collaborative and communications skills
  • Demonstrated experience in disseminating research results using multiple platforms
  • Efficient, capable of handling multiple tasks simultaneously
  • Applicants must have good written and oral proficiency in English

  We offer

  • Pay grade 57-65 (NOK 490 900- 569 000), depending on level of competence and/or length of service (position code 1352)
  • Academically stimulating working environment
  • Good pension benefits under the Norwegian Public Service Pension Fund scheme
  • Generous welfare benefits

  The electronic application should include

  • Application letter with a statement of interest (2-3 pages)
  • CV including education, academic employment, project experience and other qualifying activity
  • Academic transcripts (university degrees only)
  • Copy of PhD diploma or documentation of thesis submission
  • Academic publications (up to 2, may include PhD dissertation). Please note that there is no separate prompt for uploading such documents in the application portal. These must therefore be uploaded as separate "Attachments".
  • A complete list of publications
  • Names and contact details of two references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number).

  The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link "apply for this job." The application and all supporting documents must be in English (copies of academic transcripts in a Scandinavian language will also be accepted).

  Please refer to the guidelines concerning appointment to postdoctoral and research posts at the University of Oslo.

  The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for all employees for the purpose of securing intellectual and property rights to research results etc.

  The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

  According to Section 25 of the Norwegian Freedom of Information Act, information about the applicant can be published even though the applicant has requested not to be included in the public list of applicants.

  ]]>
  1352 Postdoktor
  <![CDATA[ Postdoctoral Research Fellowship in Ecotoxicology ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146222/postdoctoral-research-fellowship-in-ecotoxicologyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146222/postdoctoral-research-fellowship-in-ecotoxicologyAvdeling: Institutt for biovitenskap
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 1. februar 2018
  ]]>
  Tue, 02 Jan 2018 00:00:00 GMTTue, 02 Jan 2018 12:07:05 GMT1. februar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.

  Department of Biosciences (IBV) is a research and education department at the University of Oslo. The Department has one Centre of Excellence and four research sections. The Department has 52 faculty members and associate professors, and approximately 190 PhD students, post docs and researchers, in addition to technical and administrative staff. The working environment is international, and scientists from over 30 countries contribute to the working environment. The Department aims to maintain high international standards both within research and teaching.
  IBV offers research-based education within several aspects of bioscience, including ecology, behavioural ecology, evolution, physiology, microbiology, biochemistry, biomedicine, genetics, bioinformatics and biotechnology. Around 380 students are enrolled in bachelor’s programs, and 90 in master’s programs.

  ]]>
  A three year position as a postdoctoral research fellow (SKO 1352) in ecotoxicology is available at the Section for Aquatic Biology and Toxicology (AQUA), Department of Biosciences, University of Oslo (UiO).

  The position is affiliated with the research project The Nansen Legacy (http://nansenlegacy.org). The Nansen Legacy is the Norwegian Arctic research community’s joint effort to establish a holistic understanding of a changing marine Arctic climate and ecosystem. The project will provide a scientific knowledge base needed for future sustainable resource management in the transitional Barents Sea and the adjacent Arctic Basin. It is a collaborative project between ten Norwegian research institutions, and will run from 2018-2023. Activities in the project will include international cooperation, and several cruises with the new, ice-going research vessel Kronprins Haakon.

  The fellowship will be for a period of 3 years, with 10% compulsory work (e.g. teaching responsibilities at the Department). It is not possible to be appointed for more than one fixed-term period at the same institution. Startingdate as soon as possible and no later than 01.05.2018

  Job/project description:

  The available PD is within the subproject “Multiple stressors and sub-lethal effects of oil and contaminants in the northern Barents Sea zooplankton and fish”. This subproject comprises two main activities: i) to investigate how key Arctic zooplankton respond to multiple stressors, combinations of ocean acidification, temperature and oil components; the targeted responses are sub-lethal effects on physiology (respiration), oxidative stress coupled with membrane integrity and DNA strand breaks, as well as energy allocation, and ii) to identify sensitive life stages of Calanus sp. and ecologically relevant fish species using effect endpoints, including short-term exposure studies with Calanus sp. and cells or tissue slices from fish (lymphocytes, hepatocytes, liver slices). Sub-lethal endpoints will include biotransformation capacity and oxidative stress coupled with membrane integrity and DNA strand breaks. Exposure will be assessed using analyses of bile PAH metabolites (fish) and bioaccumulation (zooplankton).

  We seek candidates that have a completed PhD-degree (or other corresponding education equivalent to a Norwegian doctoral degree) in ecotoxicology or marine ecology. The successful candidate should have experience with experimental studies with marine organisms.

  We seek a highly motivated, enthusiastic person with the ambition to gain insight and publish papers in leading international journals. The successful candidate must be prepared to spend periods at other Norwegian institutions than UiO for training and experiments.

  Through the Nansen Legacy project, dedicated interdisciplinary summer schools and intensive courses will be organized to strengthen national and international cooperation and integration of students. Furthermore, the project includes a mobility program to ensure national and international exchange.

  Host institution and international partner institution:

  The PD project and training will be based at the Aquatic Biology and Toxicology (AQUA), Department of Biosciences, University of Oslo, in collaboration with The University Centre in Svalbard (UNIS), Norwegian Polar Institute, University of Bergen and University of Tromsø.

  Toxicological research at AQUA aims to understand how organisms and ecosystems are affected by environmental changes and stressors, and how we can manage the environment and resources. Research at AQUA integrates observational and experimental field studies, laboratory experiments and analyses, as well as statistical and mechanistic modeling.

  The PD will be under the supervision of Prof. Ketil Hylland and Prof. Katrine Borgå.

  Requirements/qualifications:

  The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for this fellowship will be selected in accordance with this, and is expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

  We ask applicants to provide a numbered list in their application letter corresponding to these criteria, explaining whether and how they meet each point:

  1. A PhD or equivalent in ecotoxicology or marine ecology, relevant to this project.
  2. Academic qualifications (grades and relevant research experience).
  3. A background and/or strong interest in one or more of the following topics: i) ecotoxicology, ii) multiple stressors, vi) marine ecology.
  4. Strong practical and analytical skills.
  5. Ability to perform high quality laboratory and field work, chemical analyses and statistical data treatment.
  6. Personal suitability and motivation for the position.
  7. Good social and collaboration skills and ability to work independently and in an interdisciplinary scientific environment.

  The application must include:

  • Application letter including a statement of interest, briefly summarizing your scientific work and interests, and a personal assessment focusing on how you fit the description of the person we seek
  • CV (summarizing education, positions and academic work, scientific publications and other qualifying activities).
  • Copies of educational certificates, transcript of records and letters of recommendation.
  • List of publications and academic work that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee.
  • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number).
  • A short text that outlines the candidate´s motivation and ideas for a project within the described field of research (1-2 pages).

  Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University’s grading system. Please note that all documents should be in English or a Scandinavian language.

  In accordance with the University of Oslo’s equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals regardless of gender or ethnicity.

  UiO has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

  Language
  A good command of English is required.

  Salary:

  Position code 1352, Pay grade: NOK 490 900 – 569 000 per year, depending on qualifications and seniority)

  For further information please contact:

  Professor Ketil Hylland, e-mail: mailto:ketilhy@ibv.uio.no, Phone +47 22857315

  Professor Katrine Borgå, e-mail: katrine.borga@ibv.uio.no, Phone +47 228599156

  For questions about the recruitment system, please contact HR Officer Torunn Guttormsen, +47 22854272, t.s.guttormsen@mn.uio.no

   

  ]]>
  1352 Postdoktor
  <![CDATA[ Postdoctoral Research Fellowships in Image analysis and classification ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146587/postdoctoral-research-fellowships-in-image-analysis-and-classificationhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146587/postdoctoral-research-fellowships-in-image-analysis-and-classificationAvdeling: Institutt for informatikk
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 1. februar 2018
  ]]>
  Thu, 11 Jan 2018 00:00:00 GMTThu, 11 Jan 2018 07:51:19 GMT1. februar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

  The Department of Informatics (IFI) is one of nine departments belonging to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences.. IFI is Norway’s largest university department for general education and research in Computer Science and related topics. The Department has near 950 students on bachelor level, near 450 master students, and over 180 PhD students. The overall staff of the Department is close to 250 employees, about 200 of these are full time positions. The full time scientific staff is 60, mostly Full/Associate Professors.

  ]]>
  At the Department of Informatics, up to three positions as Postdoctoral Research Fellow (SKO 1352) are available in the Digital Signal Processing and Image Analysis Group.

  The fellowships are funded by the project DoMore!:In silico Pathology- Improving diagnosis by utilizing Big Data and software-driven automation of pathology. DoMore! is based on a collaboration between the Institute of Cancer Genetics and Informatics at Oslo University Hospital and the Department of Informatics at the university, and is funded by The Research Council of Norway as one of the council’s three “ICT lighthouse projects”. The project aims at radically improving prognostication and hence treatment for cancer patients by developing digital tools for pathology.

  The fellowships are for a period of 2 years. Starting dates are as soon as possible and no later than 01.10.2018. No one can be appointed as a Postdoctoral Research Fellow for more than one specified period at the same institution.

  Project description

  The postdoctoral fellows will contribute within the work-packages in the DoMore! project. The development of new methods in image analyses and classification, including Deep learning methods, will be central. The biomedical challenges include automatic tumor delineation (identification of tumor regions in tissue sections) and tumor grading (assessing how abnormal the tumor tissue is based on microscopy images). Moreover, the project aims at developing texture-based and adaptive segmentation methods for cell nuclei in tissue sections, methods for handling of touching and partially overlapping cell nuclei and an automatic segmentation evaluation and quality control system. Furthermore, the project aims at automating ploidy analysis (the assessment of whether DNA content is normal or abnormal) and nucleotyping (characterization of chromatin organization in cell nuclei in tissue sections) in tissue sections. The developed methods should be implemented in a decision support framework.

  Qualifications

  The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

  The main purpose of post-doctoral research fellowships is to qualify researchers for work in top academic positions within their disciplines.

  The candidates must have a PhD or other corresponding education equivalent to a Norwegian doctoral degree in informatics/computer science, statistics, machine learning, image and signal processing or related areas. Previous experience working with medical or biological images and data is also an advantage. For two of the positions, proven knowledge and ability in deep learning frameworks and practical use of neural nets is absolutely required, and knowledge of standard computer vision techniques and experience in implementing, analysing, and optimizing scientific applications for image analysis is required. For the third position, advanced knowledge of machine learning and decision support is required. Proficiency in scientific computing languages is required, and experience with parallel programming environments is a plus.

  Please also refer to the regulations pertaining to the conditions of employment for post-doctoral fellowship positions. A good command of English is required.

  We offer:

  • Salary, NOK 517 700 - 569 000 per year, depending on qualifications and seniority, position code 1352
  • A professionally stimulating working environment
  • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities

  The application must include:

  • ŠApplication letter
  • ŠStatement of purpose: scholarly interests and goals
  • ŠCV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
  • ŠCopies of educational certificates, transcript of records and letters of recommendation
  • ŠA complete list of publications and copies of up to 5 academic works that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
  • ŠNames and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number) Please remember that all documents should be in English ora Scandinavian language.

  The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system.

  In accordance with the University of Oslo's equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals regardless of gender or ethnicity.

  The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

  For more information, contact:

  Professor Fritz Albregtsen, +47 911 63 005

  Professor Knut Liestøl, +47 957 22 532

  For questions about the recruitment system, please contact HR Officer Helene Beate Jansen, +47 22857196, h.b.jansen@mn.uio.no

  ]]>
  1352 Postdoktor
  <![CDATA[ Adjunct Professor /Associate Professor of Medicine (Orthopaedic Surgery) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145945/adjunct-professor-associate-professor-of-medicine-orthopaedic-surgeryhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145945/adjunct-professor-associate-professor-of-medicine-orthopaedic-surgeryAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 2. februar 2018
  ]]>
  Fri, 05 Jan 2018 00:00:00 GMTTue, 19 Dec 2017 08:02:37 GMT2. februar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

  The Institute of Clinical Medicine (Klinmed) is one of three institutes under the Faculty. Klinmed is responsible for the Faculty's educational and research activities at Oslo University Hospital and Akershus University Hospital. With about 800 employees spread over approximately 425 man-labour years, Klinmed is the university's largest institute. Our activities follow the clinical activity at the hospitals and are spread across a number of geographical areas.

  ]]>
  Adjunct Professor or Associate Professor 20% position in Medicine (Orthopaedic Surgery) at the Institute of Clinical Medicine, University of Oslo combined with a full time Senior Consultant position at the Division of Orthopaedics, Oslo University Hospital.

   

  The combined position is published via Oslo University Hospital.

   

  Please visit https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=3656517668&standalone=1&link_source_id=0&hide_back_button=1&culture_id=EN to see the full advertisement and to apply for the position.

   

  ]]>
  9301 Professor II
  <![CDATA[ Doctoral Research Fellow ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144071/doctoral-research-fellowhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144071/doctoral-research-fellowAvdeling: Institutt for pedagogikk (IPED)
  Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 4. februar 2018
  ]]>
  Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 GMTTue, 31 Oct 2017 14:40:55 GMT4. februar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

  The Department of Education was established in 1938 and is one of three departments at the Faculty of Educational Sciences. The research is based on traditions from both the social and the human sciences, and the department thus accommodates great breadth in topics and perspectives. The department employs approximately 100 people; 49 scientific staff, 35 doctoral and post-doctoral students, and 16 administrative/technical staff. The number of students is approximately 900.

  ]]>
  A position as a Doctoral Research Fellow is vacant in the Department of Education related to rigorous applied quantitative analysis.

  The TextDIM research group investigates oral language and discourse in relation to reading literacy in both language minority and language majority students across the age span. Ongoing projects research long-term effects of promoting oral language development in preschool, as well as understanding and promoting critical  reading and learning skills among upper-secondary school students.

  Activities of this position may be related to two ongoing projects. The first involves modelling English academic vocabulary knowledge with data from student with different levels of English language proficiency using a wide range of item-level data in an IRT framework. The goal of this work is to understand what words may be particularly difficult for second language learners, and how to make tests fair and accurate. The second project aims to determine the key vocabulary words in each academic discipline, and determine how vocabulary knowledge relates to content knowledge across content areas. These projects support the larger mission of using modern quantitative methods in statistics, computer science, and corpus linguistics to improve educational outcomes.

  Positions as research fellows are fixed-term educational posts where the aim is that the research fellow completes a doctoral degree (PhD) during the period of employment. A prerequisite for the employment is admission to the Faculty’s doctoral degree programme, and applicants’ formal and other qualifications for admission will therefore also be assessed. Research fellowship positions are defined as recruitment posts and represent an important instrument in the sector’s work of generating qualified applicants for other academic posts at universities and university colleges in the long-term perspective. The doctoral candidate is expected to participate actively in the organized research training and in the Faculty’s research community and the research group. Also, a successful candidate will be expected to complete the project and publish articles in recognized international journals in collaboration with the project team during the period of appointment.

  Each applicant will be expected to write a project description of maximum five pages stating an individual PhD project within the thematic priorities mentioned above. You need to contact Joshua Lawrence joshua.lawrence@iped.uio.no for more information about this process in order to complete the project description.

  The appointment applies for a four-year period. The guidelines concerning appointment to post doctoral and research fellowship positions at the University of Oslo can be viewed here: website.

  Qualification requirements

  Basic training in statistics is required. Specialization in psychometrics, corpus linguistics, statistics and/or machine learning would be an advantage. Understanding reading and language development, second language acquisition, and higher order verbal processes would be an advantage.

  Applicants must satisfy the requirements for admission to the Faculty’s PhD programme. This normally includes:

  • Successful completion of a Master’s degree programme or similar higher education programme in the subject area in question or in another relevant subject area by the time of employment (normally equivalent to two years /ECTS 120 credits), including a Master thesis or equivalent scientific records
  • Minimum B grade or equivalent for the Master’s degree

  Further information on admission requirements and an application form can be found at this website.

  In the assessment of applications, emphasis will be put on:

  • The applicant’s academic aptitude for completing the research training programme
  • The quality of the project description
  • The project’s alignment with the main project
  • The applicants’ academic and personal qualifications for conducting the project
  • Personal suitability and motivation for the post
  • Good ability to collaborate nationally and internationally and to contribute to the advancement of knowledge in the area.

  Applications must be written in English. Good English language skills are required.


  Application procedure

  The application must be submitted electronically and must include the following:

  • Project description of maximum five pages stating an individual PhD project within the thematic priorities mentioned above (cf. Guidance).
  • Letter of application
  • Completed application form for admission to the doctoral degree programme
  • Certified copies of diplomas, grade transcripts and any other testimonials
  • In the event of diplomas from other countries: a copy of the handbook or an equivalent document that describes the content and framework of the course completed must be provided
  • Master’s thesis and any other academic works that may be of relevance to the application
  • CV that also includes an overview of any previously published academic/scientific works
  • Two academic references

  Applicants from countries other than Nordic countries where English is not the official language must attach a TOEFL test with a minimum score of 105 (electronical version). Exceptions to this are for applicant’s who have obtained a diploma/degree from a university in an English-speaking country.

  Incomplete applications will in normal circumstances not be assessed.

  As a rule, interviews will be conducted as part of the appointment process. At the interview the applicant will be asked to present original diplomas and grade transcripts from previous courses of study.

  We offer:

  • Salary NOK 436 900 – 490 900 per annum depending on qualifications in a position as Doctoral Research fellow, (position code 1017) (roughly 53,000 USD per annum)
  • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
  • A positive and stimulating working environment
  • Pension arrangements in the Norwegian Public Service Pension Fund
  • A position in an inclusive working life enterprise
  • Office space with networked PC and all software
  • Support for travel to international conferences

  The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for all employees for the purpose of securing intellectual property rights to research results etc.

  Pursuant to section 25, paragraph 2 of the Norwegian Freedom of Information Act, information about the applicant may be included in the public applicant list even though the applicant has requested non-disclosure.

  The University of Oslo also aims to recruit more individuals with an immigrant background to academic positions. Candidates with an immigrant background are encouraged to apply.

  Contact information:
  Associate Professor Joshua Lawrence, joshua.lawrence@iped.uio.no (for questions about the position)
  Head of Office Elin Østbø Sørensen, e.o.sorensen@iped.uio.no 

  ]]>
  1017 Stipendiat
  <![CDATA[ PhD Candidate or a Post-Doctoral Research Fellow connected to the project «Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase» ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144791/phd-candidate-or-a-post-doctoral-research-fellow-connected-to-the-project-variation-and-change-in-the-scandinavian-verb-phrasehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144791/phd-candidate-or-a-post-doctoral-research-fellow-connected-to-the-project-variation-and-change-in-the-scandinavian-verb-phraseAvdeling: Institutt for lingvistiske og nordiske studier
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 4. februar 2018
  ]]>
  Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 GMTFri, 17 Nov 2017 13:44:17 GMT4. februar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

  The Department of Linguistics and Scandinavian Studies (ILN) is one of seven departments at The Faculty of Humanities (HF). The department conducts research, teaching and dissemination in general linguistics, multilingualism, medieval studies (including Norse philology and Celtic), Nordic literature (including dissemination of literature and Ibsen-studies), Nordic language (including Norwegian as a second language), and rhetoric and verbal communication.

  ]]>
  One position as a Doctoral Fellow (SKO 1017) or a Post-Doctoral Research Fellow (SKO 1352) is now available at the Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo. The position is part of the project «Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase» funded by the Research Council of Norway.

  Job description

  The Scandinavian languages have a long joint history, and they often show parallel historical developments. However, there are cases where they show divergence, and in interesting ways. Little is known about these diverging developments. The project Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase wants to remedy this by looking at all of the Scandinavian languages from the end of the 17th century to the present. The general aim of the project is to contribute to the theoretical understanding of linguistic categories and how they can vary and change.

  The project is organized into four subprojects, which investigate the properties of particles, double objects, resultatives, and reflexives in older and present-day varieties of Scandinavian, how they relate to each other, and to other aspects of the grammatical system. Methodologically, the project uses corpora for modern and older Scandinavian, but also experimental methods are used. Pilot studies have already been carried out in Norway, Sweden and the Faroe Islands, collecting data on word order variation (e.g. with respect to the placement of particles and reflexives). The project group includes researchers from several Nordic countries, USA and Canada.

  The position is announced as a Doctoral Research Fellowship or a Postdoctoral Research Fellowship. The quality of the applications submitted and their assumed contributions to the project will decide whether this position is defined as one or the other.

  A Doctoral Research Fellowship is for a duration of three years. If appointed the candidate will be affiliated with the Faculty's organized research training. The academic work is to result in a doctoral thesis that will be defended at the Faculty with a view to obtaining the degree of PhD. The successful candidate is expected to join the existing research milieu or network and contribute to its development. Read more about the doctoral degree.

  All PhD Candidates who submit their doctoral dissertation for assessment with a written recommendation from their supervisor within 3 years or 3 ½ years after the start of their PhD position, will be offered, respectively, a 12 or 6 month Completion Grant.

  A Post-Doctoral Research Fellowship is available for a period of two years. The main purpose of postdoctoral research fellowships is to qualify researchers for work in higher academic positions within their disciplines. We seek strongly motivated, competent and internationally oriented candidates, with high-ranking academic qualifications in the relevant areas of research.

  The successful candidate is expected to strengthen the relevant research areas addressed in the project, participate in the various workshops, conferences and activities organized by the project. The candidate will furthermore become part of the research environment/network of the department and contribute to its development.

  Qualification requirements

  • Master’s degree or equivalent in general or Scandinavian linguistics. The Master’s degree must include a thesis of at least 30 ECTS. For the Postdoctoral Research Fellowship, the doctoral dissertation with a specialization in general or Scandinavian linguistics must be submitted for evaluation before the application deadline.
  • A research project closely connected to «Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase»
  • Candidates should have expertise in one or several of the areas: Scandinavian syntax, Syntactic microvariation, Prosodic analysis, Historical linguistics, Modelling language change or Experimental linguistics
  • Fluent oral and written communication skills in English
  • Personal suitability and motivation for the position.

  In assessing the applications, special emphasis will be placed on:

  • the project’s scientific merit, research-related relevance and innovation
  • the applicant’s background in relevant areas and ability to contribute to the project «Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase»
  • the applicant’s estimated academic and personal ability to carry out the project within the allotted time frame
  • good co-operative skills, and the ability to successfully join in academic collaboration within and across disciplines.
  • for applicants to the Doctoral Research Fellowship: the applicant's ability to complete research training. Applicants who have recently graduated with excellent results may be given preference.


  We offer

  • for the PhD position: salary NOK 436 900 - 482 500 per year, depending on qualifications
  • for the Post-Doctoral position: Salary 490 900 - 569 000 per year, depending on qualifications
  • a professionally stimulating working environment
  • attractive welfare benefits

   

  How to apply

  Applicants must submit the following attachments with the electronic application, preferably in pdf format:

  • Application letter describing the applicant’s qualifications and motivation for the position
  • Curriculum Vitae (complete list of education, positions, teaching experience, administrative experience and other qualifying activities, including a complete list of publications)
  • Transcript of records of your Master's degree. Applicants with education from a foreign university are advised to attach an explanation of their university's grading system
  • Project description, including a detailed progress plan for the project (3 - 5 pages, see Template for project descriptions)List of publications

  The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

  Educational certificates, master theses and the like are not to be submitted with the application, but applicants may be asked to submit such information or works later.

  Short-listed candidates may be invited for an interview at the University of Oslo.

  Formal regulations

  Please see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.

  According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

  The appointment may be shortened/given a more limited scope within the framework of the applicable guidelines on account of any previous employment in academic positions.

  The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

  The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

  Deadline: February 4th 2018

  Contact persons:
  Professor Ida Larsson

  For questions regarding how to apply:

  HR-officer Tonje Olsen


  ]]>
  1017 Stipendiat
  <![CDATA[ Postdoctoral Fellow connected to the project "Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase" ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144796/postdoctoral-fellow-connected-to-the-project-variation-and-change-in-the-scandinavian-verb-phrasehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144796/postdoctoral-fellow-connected-to-the-project-variation-and-change-in-the-scandinavian-verb-phraseAvdeling: Institutt for lingvistiske og nordiske studier
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 4. februar 2018
  ]]>
  Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 GMTFri, 17 Nov 2017 14:12:51 GMT4. februar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

  The Department of Linguistics and Scandinavian Studies (ILN) is one of seven departments at The Faculty of Humanities (HF). The department conducts research, teaching and dissemination in general linguistics, multilingualism, medieval studies (including Norse philology and Celtic), Nordic literature (including dissemination of literature and Ibsen-studies), Nordic language (including Norwegian as a second language), and rhetoric and verbal communication.

  ]]>
  One position as a Post-Doctoral Research Fellow (SKO 1352) in linguistics/Scandinavian linguistics is now available at the Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo. The position is part of the project «Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase» funded by the Research Council of Norway.

  Job description

  The Scandinavian languages have a long joint history, and they often show parallel historical developments. However, there are cases where they show divergence, and in interesting ways. Little is known about these diverging developments. The project Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase wants to remedy this by looking at all of the Scandinavian languages from the end of the 17th century to the present. The general aim of the project is to contribute to the theoretical understanding of linguistic categories and how they can vary and change.

  The project is organized into four subprojects, which investigate the properties of particles, double objects, resultatives, and reflexives in older and present-day varieties of Scandinavian, how they relate to each other, and to other aspects of the grammatical system. Methodologically, the project uses corpora for modern and older Scandinavian, but also experimental methods are used. Pilot studies have already been carried out in Norway, Sweden and the Faroe Islands, collecting data on word order variation (e.g. with respect to the placement of particles and reflexives). The project group includes researchers from several Nordic countries, USA and Canada.

  The Post-Doctoral Research Fellowship is available for a period of two years. The main purpose of postdoctoral research fellowships is to qualify researchers for work in higher academic positions within their disciplines.

  We seek strongly motivated, competent and internationally oriented candidates, with high-ranking academic qualifications in the relevant areas of research. The successful candidate is expected to strengthen the relevant research areas addressed in the project, participate in the various workshops, conferences and activities organized by the project. The candidate will furthermore become part of the research environment/network of the department and contribute to its development.

  Qualification requirements

  • PhD with a specialization in general or Scandinavian linguistics.
  • A research project closely connected to «Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase»
  • Candidates should have expertise in one or several of the areas: Scandinavian syntax, Syntactic microvariation, Prosodic analysis, Historical linguistics, Modelling language change or Experimental linguistics
  • Fluent oral and written communication skills in English
  • Personal suitability and motivation for the position

  In assessing the applications, special emphasis will be placed on:

  • the project’s scientific merit, research-related relevance and innovation
  • the applicant’s background in relevant areas and ability to contribute to the project «Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase»
  • the applicant’s estimated academic and personal ability to carry out the project within the allotted time frame
  • good co-operative skills, and the ability to successfully join in academic collaboration within and across disciplines.

  The doctoral dissertation must have been submitted for evaluation before the application deadline.

   

  We offer

  • salary NOK 490 900 – 569 000 per year, depending on qualifications
  • a professionally stimulating working environment
  • attractive welfare benefits

   

  How to apply

  Applicants must submit the following attachments with the electronic application, preferably in pdf format:

  • Application letter describing the applicant’s qualifications and motivation for the position
  • Curriculum Vitae with grades listed (complete list of education, positions, teaching experience, administrative experience and other qualifying activities)
  • Project description, including a detailed progress plan for the project (3 - 5 pages, see Template for project descriptions)
  • List of publications

  The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

  Educational certificates, master theses and the like are not to be submitted with the application, but applicants may be asked to submit such information or works later.

  Short-listed candidates may be invited for an interview at the University of Oslo.

  Formal regulations

  Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

  According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

  The appointment may be shortened/given a more limited scope within the framework of the applicable guidelines on account of any previous employment in academic positions.

  The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

  The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

  Deadline: Februrary 4th 2018

  Contact persons:
  Professor Ida Larsson

  For questions regarding how to apply:

  HR-officer Tonje Olsen

  ]]>
  1352 Postdoktor
  <![CDATA[ Doctoral Research Fellow ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144857/doctoral-research-fellowhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144857/doctoral-research-fellowAvdeling: Institutt for pedagogikk (IPED)
  Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 4. februar 2018
  ]]>
  Thu, 21 Dec 2017 00:00:00 GMTMon, 20 Nov 2017 15:33:28 GMT4. februar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

  The Department of Education was established in 1938 and is one of three departments at the Faculty of Educational Sciences. The research is based on traditions from both the social and the human sciences, and the department thus accommodates great breadth in topics and perspectives. The department employs approximately 100 people; 49 scientific staff, 35 doctoral and post-doctoral students, and 16 administrative/technical staff. The number of students is approximately 900.

  ]]>
  A position as a Doctoral Research Fellow is vacant at the Department of Education in the research based innovation project titled Faculty peer tutoring in teaching and supervision –Innovating teacher collaboration practices in Norwegian higher education (PeTS), which is funded by the Norwegian Research Council. The main purpose of this project is to develop collaborative communities of practice in supervision and teaching in higher education. This will be achieved by engaging with four specific educational communities, which are willing to invest in innovative efforts by using the following collaborative strategies in Peer review of supervision (PRS) and Peer review of teaching (PRT) at four teaching communities at the University of Oslo. See the main aim of the project.


  The project will explore how these methods are implemented, how they influence on the participants interactions and reflective communication, and how this can be further developed to support teaching and supervision practices in the given institutional settings. To combine the level of innovation and the need for research, we approach this project based on Cultural-Historical Activity Theory, which provides us with a conceptual perspective on the systematic experimental innovation of organisational practices.

   

  Each applicant is required to submit a research proposal of maximum 8-10 pages that lies within the scope of the overall project (Innovating teacher collaboration practices in Norwegian higher education) which is available at the following website: PeTS

   

  Applicants with a background from pedagogy/education, holding an MA in Education and with a strong interest in the field of higher education will be preferred. Additional information about the overall project is available through contacting Associate Professor Thomas de Lange t.d.lange@iped.uio.no, or professor Anne Line Wittek a.l.wittek@iped.uio.no

    

  Positions as research fellows are fixed-term educational posts where the aim is that the research fellow completes a doctoral degree (PhD) during the period of employment. A prerequisite for the employment is admission to the Faculty’s doctoral degree programme, and applicants’ formal and other qualifications for admission will therefore also be assessed. Research fellowship positions are defined as recruitment posts and represent an important instrument in the sector’s work of generating qualified applicants for other academic posts at universities and university colleges in the long-term perspective. The doctoral candidate is expected to participate actively in the organized research training and in the Faculty’s research community.

   

  The appointment is made for a period of four years, 25% of which is devoted to required duties at the department and related to deliverables and organising activities in the research-based-innovation project (PeTS). The appointment can have a more limited scope within the framework of the applicable guidelines on account of any previous employment in academic positions.

   

  We refer also to Guidelines concerning appointment to post-doctoral and research posts at the University of Oslo

   

  Qualification requirements

  • Applicants must satisfy the requirements for admission to the Faculty’s PhD programme.

  • Successful completion of a Master’s degree programme or similar higher education programme in the subject area in question or in another relevant subject area.

  • Minimum B grade or equivalent for the Master’s degree (ECTS grading scale). 

  Further information on admission requirements and an application form can be found at this website.

   

  In the assessment of applications, emphasis will be put on:

  • The applicant’s academic aptitude for completing the research training programme

  • The project description, which must be submitted with the application

  • Background in educational and/or higher education studies

  • The applicant’s personal suitability and motivation for the post, including his/her ability to collaborate and to form part of a cross-disciplinary academic community

  • Experience from participation in collaborative project work will be considered as an advantage

  • Other qualifications that meet the objectives which form the basis of this type of post

  • Good English language skills are required. It is also a prerequisite to be fluent in Norwegian or other Nordic language, due to characteristics of the data collected in the project.

  Application procedure

  The application must be submitted electronically and must include the following:

  • Letter of application
  • Project description (cf. Guidance).
  • Completed application form for admission to the doctoral degree programme
  • Certified copies of diplomas, grade transcripts and any other testimonials
  • In the event of diplomas from other countries: printouts of prospectuses or similar that describe the content and framework of the courses of study on which the application is based.
  • Master’s thesis and any other academic works that may be of relevance to the application.
  • CV that also includes an overview of any previously published academic/scientific works.

  Applicants from countries outside the Nordic countries where English is not the official language must attach a TOEFL test with a minimum score of 550 unless they have a diploma from a university in an English-speaking country.


  Incomplete applications will in normal circumstances not be assessed.

  As a rule, interviews will be conducted as part of the appointment process. At the interview the applicant will be asked to present original diplomas and grade transcripts from previous courses of study.

   

  We offer

  • Salary is set between NOK 436 900 – 490 900 per annum
  • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
  • A positive and stimulating working environment
  • Pension arrangements in the Norwegian Public Service Pension Fund

  The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for all employees for the purpose of securing intellectual property rights to research results etc.

   

  Pursuant to section 25, paragraph 2 of the Norwegian Freedom of Information Act, information about the applicant may be included in the public applicant list even though the applicant has requested non-disclosure.

   

  The University of Oslo also aims to recruit more individuals with an immigrant background to academic positions. Candidates with an immigrant background are encouraged to apply.

   

  Contact information:

  Associate Professor Thomas de Lange t.d.lange@iped.uio.no 

  Professor Anne Line Wittek a.l.wittek@iped.uio.no

   

  ]]>
  1017 Stipendiat
  <![CDATA[ Adjunct Professor / Associate Professor (Geriatric medicine) at Institute of Clinical Medicine ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146403/adjunct-professor-associate-professor-geriatric-medicine-at-institute-of-clinical-medicinehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146403/adjunct-professor-associate-professor-geriatric-medicine-at-institute-of-clinical-medicineAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 5. februar 2018
  ]]>
  Mon, 08 Jan 2018 00:00:00 GMTMon, 08 Jan 2018 08:50:03 GMT5. februar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

  The Institute of Clinical Medicine (Klinmed) is one of three institutes under the Faculty. Klinmed is responsible for the Faculty's educational and research activities at Oslo University Hospital and Akershus University Hospital. With about 800 employees spread over approximately 425 man-labour years, Klinmed is the university's largest institute. Our activities follow the clinical activity at the hospitals and are spread across a number of geographical areas.

  ]]>
  Adjunct Professor / Associate Professor (Geriatric medicine) at Institute of Clinical Medicine, University of Oslo combined with Senior Consultant - Department of Geriatric Medicine, Division of Medicine, Oslo University Hospital

  For more information and to apply:

  https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=3668498088&standalone=1&link_source_id=0&hide_back_button=1&culture_id=EN

   

                     

  ]]>
  8013 Professor II
  <![CDATA[ Økonomikonsulenter til Den internasjonale sommerskole ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146437/oekonomikonsulenter-til-den-internasjonale-sommerskolehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146437/oekonomikonsulenter-til-den-internasjonale-sommerskoleAvdeling: Den internasjonale sommerskole (ISS)
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 5. februar 2018
  ]]>
  Fri, 12 Jan 2018 00:00:00 GMTMon, 08 Jan 2018 13:58:47 GMT5. februar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

  Den internasjonale sommerskole (ISS) har i en periode på seks uker hver sommer et bredt kurstilbud innen hovedsakelig humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag for ca. 600 studenter fra nærmere 100 land. I tillegg til den faglige virksomheten tilbys et omfangsrikt kultur- og ekskursjonsprogram. ISS har også omfattende undervisningsvirksomhet i høst- og vårsemestrene innenfor norsk språk og samfunnsfag. ISS har en fast stab på 11 administrative medarbeidere, inkludert 2 med base ved avdelingskontoret i Minnesota, USA. I tillegg er det 7 fast ansatte lærere. I høysesongen hver sommer utvides staben til ca. 25 ansatte i administrasjonen og ca.100 kursledere/lærere/forelesere. Virksomheten er dermed preget av stor omstilling hvert år mellom høysesongen om sommeren og ordinær semesterdrift i vinterhalvåret. 

  ]]>
  Beskrivelse

  Den internasjonale sommerskole (ISS) er en sentral aktør i UiOs internasjonale virksomhet. ISS har for tiden to ledige stillinger som økonomikonsulent. Stillingene er faste hvorav den ene utgjør fulltid, og den andre er deltid i 70 % stilling.

  Arbeidsoppgaver

  • Innkjøp og fakturabehandling
  • Internhandel/frikjøp av tjenester
  • Periodeavslutninger
  • Rapportering
  • Generell regnskapsoppfølging
  • Kalkyler/økonomioppfølging innenfor løpende drift
  • Bilagslønn
  • Utstyrsregistrering
  • Kundeservice mot studenter og økonomisk bistand til stab/lærere
  • Kontrollprogram
  • Budsjettering og rapportering av stipendmidler
  • Følge opp E-pay-innbetalingsløsning

  Den som tilsettes i fulltid vil ha hovedfokus på innkjøp og fakturabehandling, E-pay, kontrollprogram samt budsjettering og rapportering for stipendmidler. For deltidsstillingen (70 %) vil hovedfokus være på bilagslønn, lønnskontraktarbeid, avstemming og oppfølging av internhandel/frikjøp. Øvrige ovennevnte oppgaver vil tilfalle begge stillingene - tilpasset stillingsbrøk.

  Andre oppgaver kan bli tillagt stillingene, som deltakelse i studentopptak (FS - Felles Studentsystem) og arkivrutiner (ePhorte).

  ISS har undervisningsvirksomhet året rundt, men den mest intense tiden er om sommeren. De ansatte ved ISS er derfor knyttet til arbeidsstedet gjennom hele sommersesongen (fra juni til august), så ferie kan ikke avvikles i denne perioden.

  Kvalifikasjoner

  • Stillingene krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole innen økonomirelaterte fag, minimum tilsvarende bachelorgrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet så fremt kandidaten kan dokumentere evne til å mestre oppgavene på det aktuelle nivået
  • Gode IT-kunnskaper og særlig kjennskap til Office/Excel kreves
  • Systemerfaring fra Oracle, Basware, FS og ePhorte er ønskelig
  • Relevant økonomisk/administrativ arbeidserfaring er ønskelig, gjerne fra UiO eller annen statlig virksomhet
  • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne både i norsk og engelsk

  Personlige egenskaper

  • Fleksibilitet og evne til å håndtere flere oppgaver samtidig i et travelt arbeidsmiljø
  • Serviceinnstilt, positiv og proaktiv
  • Gode samarbeidsevner
  • Initiativrik og selvstendig

  Interkulturell forståelse og interesse for Sommerskolens virksomhet anses som viktig.

  Vi tilbyr

  • Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø
  • Lønn som førstekonsulent SKO 1408 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 436 900 og kr 490 900, avhengig av kompetanse
  • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
  • Trening i arbeidstiden
  • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

  Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev
  • CV

  Vi ber om at du i søknaden presiserer hvilken stilling du søker, fulltid (100 % stilling) eller deltid (70 % stilling). Dersom du ønsker å søke begge stillingene ber vi om at du presiserer dette.

  Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «søk stillingen»

  Andre opplysninger

  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

  I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

  Søknadsfrist: 5. februar

  Kontaktpersoner:
   
  For spørsmål om selve stillingen: Sissel Drevsjø, kontorsjef ISS tlf. 22 85 62 80, sissel.drevsjo@iss.uio.no

  For spørsmål om søknadsprosessen: Vibeke Riddervold, personalkonsulent tlf. 22 85 62 36, v.c.riddervold@admin.uio.no
  ]]>
  1408 Førstekonsulent
  <![CDATA[ Associate Professor combined with Senior Consultant in medicine (Endocrinology) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146454/associate-professor-combined-with-senior-consultant-in-medicine-endocrinologyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146454/associate-professor-combined-with-senior-consultant-in-medicine-endocrinologyAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 5. februar 2018
  ]]>
  Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 GMTTue, 09 Jan 2018 08:12:18 GMT5. februar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

  The Institute of Clinical Medicine (Klinmed) is one of three institutes under the Faculty. Klinmed is responsible for the Faculty's educational and research activities at Oslo University Hospital and Akershus University Hospital. With about 800 employees spread over approximately 425 man-labour years, Klinmed is the university's largest institute. Our activities follow the clinical activity at the hospitals and are spread across a number of geographical areas.

  ]]>
  Associate Professor position (20%) at Institute of Clinical Medicine combined with Senior Consultant (100%) - Department of Endocrinology, Morbid Obesity and Preventive Medicine, Division of Medicine, Oslo University Hospital

   

  For more information and to apply:

  https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=3669629049&standalone=1&link_source_id=0&hide_back_button=1&culture_id=EN

  ]]>
  1011 Førsteamanuensis
  <![CDATA[ Researcher in chromatin structure and organization ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146698/researcher-in-chromatin-structure-and-organizationhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146698/researcher-in-chromatin-structure-and-organizationAvdeling: Institutt for biovitenskap
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 5. februar 2018
  ]]>
  Mon, 15 Jan 2018 00:00:00 GMTMon, 15 Jan 2018 08:48:32 GMT5. februar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.

  Department of Biosciences (IBV) is a research and education department at the University of Oslo. The Department has one Centre of Excellence and four research sections. The Department has 52 faculty members and associate professors, and approximately 190 PhD students, post docs and researchers, in addition to technical and administrative staff. The working environment is international, and scientists from over 30 countries contribute to the working environment. The Department aims to maintain high international standards both within research and teaching.
  IBV offers research-based education within several aspects of bioscience, including ecology, behavioural ecology, evolution, physiology, microbiology, biochemistry, biomedicine, genetics, bioinformatics and biotechnology. Around 380 students are enrolled in bachelor’s programs, and 90 in master’s programs.

  ]]>
  A position as Researcher is available at Department of Biosciences and its node of the Centre for Cancer Cell Reprogramming. The period is three (3) years with no compulsory work. Starting date no later than 01.04.2018.

  Job description/ Project description:
  A three-year research fellowship, on a project funded by the Norwegian Research Council, is available in the field of chromatin and epigenetics. The researcher will be part of the Centre of Excellence CanCell and in the young and dynamic Eskeland group at IBV. Epigenetic driver genes and modifiers have strong effects on development and progression of several types of cancers. These are believed to profoundly alter the cancer cell’s global epigenetic landscape, although the underlying mechanisms are poorly understood. This project focuses on the mechanisms underlying chromatin interactions and gene regulation during tumour formation. To elucidate these mechanisms the candidate will use genetic, biochemical and genome-wide approaches such as immunohistochemistry, chromatin Immunoprecipitation (ChIP-Seq), gene knockdown, immunoprecipitation, genome-engineering using CRISPR-Cas9 system, Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) and live-cell imaging.

  We are seeking a highly motivated and skilled research fellow with broad experience within several of the following areas: molecular biology, cell biology, and biochemistry. The ideal candidate will have a background in epigenetics and experimental experience with mammalian tissue culture, ChIP, FISH, and confocal microscopy.

  Qualifications:

  The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

  The candidate must have a PhD or other corresponding education equivalent to a Norwegian doctoral degree in in molecular biology, cell biology, or biochemistry.

  The main purpose of research fellowships is to qualify researchers for work in top academic positions within their disciplines.

  Please also refer to the regulations pertaining to the conditions of employment for researcher fellowship positions: http://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/regulations-employment-conditions-postdoc.html

  A good command of English is required.

  We offer:

  • Salary NOK 490 900 - 569 000 per year depending on qualifications in position as Researcher (position code 1109)
  • A professionally stimulating working environment
  • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities

  The application must include:

  • Application letter
  • A brief account (one page, as a separate file) of the applicant's research interests and motivation for applying for the position
  • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
  • Copies of educational certificates, transcript of records and letters of recommendation
  • A complete list of publications and a description of up to 5 academic works that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
  • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

  For more info visit: http://www.med.uio.no/cancell/english/

  The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

  Please remember that all documents should be in English or a Scandinavian language.

  Formal regulations:

  According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

  The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

  The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition.

  Contact information:

  PI Ragnhild Eskeland, phone: +47 228 54213, e-mail: ragnhild.eskeland@ibv.uio.no.

  For questions about the recruitment system, please contact HR Officer Torunn Guttormsen, + 47 22854272, t.s.guttormsen@mn.uio.no.

  ]]>
  1109 Forsker
  <![CDATA[ PhD Research Fellowship in Ecotoxicology ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146709/phd-research-fellowship-in-ecotoxicologyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146709/phd-research-fellowship-in-ecotoxicologyAvdeling: Institutt for biovitenskap
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 5. februar 2018
  ]]>
  Mon, 15 Jan 2018 00:00:00 GMTMon, 15 Jan 2018 10:20:42 GMT5. februar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.

  Department of Biosciences (IBV) is a research and education department at the University of Oslo. The Department has one Centre of Excellence and four research sections. The Department has 52 faculty members and associate professors, and approximately 190 PhD students, post docs and researchers, in addition to technical and administrative staff. The working environment is international, and scientists from over 30 countries contribute to the working environment. The Department aims to maintain high international standards both within research and teaching.
  IBV offers research-based education within several aspects of bioscience, including ecology, behavioural ecology, evolution, physiology, microbiology, biochemistry, biomedicine, genetics, bioinformatics and biotechnology. Around 380 students are enrolled in bachelor’s programs, and 90 in master’s programs.

  ]]>
  Position as PhD Research Fellowship is available at Section for Aquatic Biology and Toxicology (AQUA), Department of Biosciences.

  The position is affiliated with the research project "MULTICLIM – effects of climate change in a multi stress multispecies perspective", funded by the Research Council of Norway (RCN) Large-scale Programme on Climate Research (KLIMAFORSK).

  The fellowship will be for a period of three (3) years, with the possibility for a fourth year with 25 % compulsory work (e.g. teaching responsibilities at the department) contingent on the qualifications of the candidate and the teaching needs of the department. Tentative starting date: April 15th 2018.

  The purpose of the PhD Fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree. The Fellowship requires admission to the PhD program at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Appointment to a PhD research Fellowship is conditional upon admission to the Faculty's research training program.

  Job/ project description:
  The project MULTICLIM will study the complex question of how multiple stressors (climatic stress (temperature and drought) and anthropogenic toxicants) affect key biological responses at the individual- and population-level in important soil community animals; the springtails (Collembola).

  In the MULTICLIM project we take an integrative approach combining both lab, field and modelling studies, to disentangle underlying mechanisms affecting the overall individual- and population effects. The study will include both toxicological/physiological and life history responses in two ecologically relevant species of springtails.
  The results will provide urgently needed knowledge of biological impacts of multiple stressors of importance to management and food production. The project combines knowledge from ecotoxicology, terrestrial ecology and life history theory. The successful candidate will design and conduct extensive lab and field studies.

  Host institution and international partner institution
  The PhD project and training will be based at the Aquatic Biology and Toxicology (AQUA), Department of Biosciences, University of Oslo.

  Toxicological research at AQUA aims to understand how organisms and ecosystems are affected by environmental changes and stressors, and how we can manage the environment and resources. Research at AQUA is characterized by the integration of observational and experimental field studies, laboratory experiments and analyses, statistical and mechanistic modeling.

  The PhD will be under the supervision of Prof. Katrine Borgå (UiO) and Prof. Hans Petter Leinaas (UiO).

  Qualification requirements:

  The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for this fellowship will be selected in accordance with this, and is expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

  We kindly ask applicants to provide a numbered list in their application letter corresponding to these criteria, explaining whether and how they meet each point:

  1. A Master’s degree or equivalent in toxicology or ecology, relevant to this PhD project.
  2. Academic qualifications (grades and relevant research experience)
  3. A background and/or strong interest in one or more of the following topics: i) ecotoxicology, ii) life history, iii) multiple stressors
  4. Strong practical and analytical skills
  5. Ability to perform extensive laboratory and field work, chemical analysis and statistical data treatment
  6. Personal suitability and motivation for the position
  7. Good social and collaboration skills and ability to work independently and in an interdisciplinary scientific environment

  The fellowship requires admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The application to the PhD programme must be submitted to the department no later than two months after taking up the position. For more information see: http://www.uio.no/english/research/phd/ and http://www.mn.uio.no/english/research/phd/

  We offer:

  • Salary NOK 436 900 – 490 900 per year depending on qualifications and seniority as PhD Research Fellow, (position code 1017)
  • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities

  The application must include:

  • Application letter, including a pointwise explanation of how the applicant fits the selection criteria detailed above
  • CV (summarizing education, positions and academic work - scientific publications)
  • Copies of educational certificates, transcript of records and letters of recommendation
  • Documentation of English proficiency (for applicants from non-EU/EEA countries)
  • List of publications and academic work that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
  • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)
  • A short text that outlines the candidate´s motivation and ideas for a project within the described field of research (1-2 pages)

  How to apply:

  The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “Apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

  Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University’s grading system. Please note that all documents should be in English or a Scandinavian language.

  Formal regulations:

  Please see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.

  According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

  UiO has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

  The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

  Contact persons:

  Professor Katrine Borgå, e-mail: katrine.borga@ibv.uio.no
  Professor Hans Petter Leinaas, e-mail: hans.petter.leinaas@ibv.uio.no

  For questions regarding the recruitment system, please contact:
  HR Officer Torunn Standal Guttormsen, t.s.guttormsen@mn.uio.no, +47 22854272 

  ]]>
  1017 Stipendiat
  <![CDATA[ PhD Research Fellowship in Design of interaction with Autonomous Digital Technologies ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146712/phd-research-fellowship-in-design-of-interaction-with-autonomous-digital-technologieshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146712/phd-research-fellowship-in-design-of-interaction-with-autonomous-digital-technologiesAvdeling: Institutt for informatikk
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 5. februar 2018
  ]]>
  Mon, 15 Jan 2018 00:00:00 GMTMon, 15 Jan 2018 10:27:30 GMT5. februar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

  The Department of Informatics (IFI) is one of nine departments belonging to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences.. IFI is Norway’s largest university department for general education and research in Computer Science and related topics. The Department has near 950 students on bachelor level, near 450 master students, and over 180 PhD students. The overall staff of the Department is close to 250 employees, about 200 of these are full time positions. The full time scientific staff is 60, mostly Full/Associate Professors.

  ]]>
  A position as PhD Research fellow is available in the Design of Information Systems group at the Department of Informatics.

  The fellowship will be for a period of 4 years, with 25 % compulsory work (teaching responsibilities at the Department). The starting date will be no later than 01.10.2018. No one can be appointed for more than one fixed-term period at the same institution.

  Project description:

  The research group Design of Information Systems focuses on the interplay between humans and digital technologies at all levels in society. For some years the Design group has done research on how people can maintain or even enhance their autonomy through the use of smart/intelligent digital technologies. We are involved in a research project exploring if and how elderly people can utilize robot technologies at home, see MECS website.

  We expect the PhD research to build on and contribute to the research in the MECS project. The main aim of the PhD is to explore the possibilities and restrictions in current interaction mechanisms that can be physical (e.g., tangible, haptic), moving (e.g., robots, the human body), invisible (e.g., sensors), and changing (e.g., smart, predicting technologies). We suggest that the PhD departs from research questions like: How can robots’ potential for movements be utilized in the design of interaction mechanisms? How much do users need to understand or control the predictions that change the behaviour of a technical artefact – and how should this be communicated? However, we are also open to other research questions that would benefit the ongoing research in the Design group related to MECS.

  The overall theme for this PhD is human interaction with autonomous digital technologies. In the future, we will interact with digital technologies that operate autonomously on the basis of their own computation of data from our environment and on predictions made based on those data. Current interaction design hence should include how to design for human interaction where the human just moves around or goes about as usual, and where the technology operates on its own and change over time. The main scientific challenge this project is to explore theoretically and practically how humans can interact with autonomous technical artefacts. This scientific challenge is deliberately open to several interpretations and approaches, and the applicant should be concrete about his/her take on it.

  Qualifications and personal skills:

  The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

  The purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree.

  The applicants must have completed a Master’s degree in a discipline Informatics, HCI or Design. Minimum grade B or equivalent for the Master’s degree and as an average for the master level grades (ECTS grading scale) is required. Applicants with a Master thesis topic related to the PhD project description are in particular encouraged to apply.

  The successful candidate will have proven experience in qualitative research methods and in design of robots. Experience with Participatory Design and/or HCI is an advantage. As we seek a PhD, who will experiment with interaction mechanisms with users, we will give priority to applicants with good Norwegian (or Scandinavian) speaking skills. Good competence in English is a must because communication in the MECS project takes place in English.

  Interviews with selected candidates may be arranged where the applicant's prerequisites and cooperative skills will be emphasised.

  The fellowship requires admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The application to the PhD programme must be submitted to the department no later than two months after taking up the position. For more information see:

  A good command of English is required

  Doctoral degree: PhD in Mathematics and Natural Sciences

  Doctoral degree and PhD

  We offer:

  • NOK 436 900 - 490 900 per year depending on qualifications and seniority (position code 1017).
  • Attractive welfare benefits anda a generous pension agreement, in addition to Oslo's family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activites.

  The application must include:

  • Application letter
  • CV (summarizing education, positions and academic work - scientific publications, if available)
  • Copies of educational certificates, transcript of records and letters of recommendation
  • Documentation of English proficiency(for non-Scandinavian and non-English natives)
  • List of publications and academic work that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee, if available. Please provide a pdf of the final thesis of the highest acquired academic degree (e.g., master thesis or comparable)
  • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)
  • A description of the applicant’s interests in the project: a project sketch

  Formal regulations:

   

  Please see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.

  Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University’s grading system. Please remember that all documents should be in English or a Scandinavian language.

   

  According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

   

  UiO has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

   

  The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds

  For further information please contact:

  Professor Tone Bratteteig, +47 228 52427, tone@ifi.uio.no

  Associate Professor Jo Herstad, +47 228 40051, johe@ifi.uio.no

  For questions about the recruitment system, please contact HR Officer Helene Jansen, + 47 22857196, h.b.jansen@mn.uio.no

  ]]>
  1017 Stipendiat
  <![CDATA[ Postdoctoral Research Fellowship position in Psychiatric Genetics ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146388/postdoctoral-research-fellowship-position-in-psychiatric-geneticshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146388/postdoctoral-research-fellowship-position-in-psychiatric-geneticsAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 6. februar 2018
  ]]>
  Tue, 16 Jan 2018 00:00:00 GMTFri, 05 Jan 2018 15:23:03 GMT6. februar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

  The Institute of Clinical Medicine (Klinmed) is one of three institutes under the Faculty of Medicine. Klinmed is responsible for the Faculty's educational and research activities at Oslo University Hospital and Akershus University Hospital. With about 800 employees spread over approximately 425 man-labour years, Klinmed is the university's largest institute. Our activities follow the clinical activity at the hospitals and are spread across a number of geographical areas.

  ]]>
  At the Institute of Clinical Medicine, the CoE NORMENT ‐ KG Jebsen Research Centre in Psychosis,University of Oslo, there is a post‐doctoral research fellowship position available. The CoE NORMENT runs a multicenter study involving all psychiatric hospital departments in Oslo and several research groups at the University of Oslo (UiO). The purpose is to study how biological/genetic, psychological and environmental factors contribute to severe mental disorders.

  The CoE NORMENT has used their infrastructure for clinical evaluations, neuropsychological testing, MRI brain imaging and biobanking to collect a large database. Specifically, we have collected a large number of genetic and brain imaging data on patients with schizophrenia and bipolar disorder. We are also actively collaborating with large international consortia,including ENIGMA and PGC, and the current project is focused on long range phasing analysis of Scandinavian populations, in collaboration with deCODE genetics and Nordic partners.

  The post‐doctoral fellow will work in a project funded by the Research Council of Norway. The research will involve molecular genetics and biostatistical approaches, including data modeling via bioinformatics and/or biostatistical methods; the goal is to quantitatively characterize the genotype‐phenotype mapping, using datasets from whole genome studies. The work will involve multivariate models to identify and quantify the genetic contribution to development of human disorders, focusing on psychiatric disorders.

  One purpose of post‐doctoral research fellowships is to qualify researchers for work in top academic positions within their disciplines.

  Qualifications and requirements

  • A doctoral degree (PhD) in molecular genetics, medicine, statistics, bioinformatics, or equivalent. It is acceptable if the degree will be formally obtained within 3 months from the deadline of the present call (the thesis must be approved prior to hiring).
  • The ideal candidate has methodological expertise and applied experience within large scale molecular genetics analysis, and familiarity with MATLAB, R and/or Python, and an outstanding potential and genuine interest in applying analytical methodology for gene discovery.
  • Background in population or evolutionary genetics, microarray statistics, Bayesian methods, and information theoretic learning, among others, can also be useful, and knowledge of molecular genetics is a requirement.

  The fellow will be key scientific personnel in the project. The post‐doctoral fellow will work at the CoE NORMENT ‐ KG Jebsen Centre for Psychosis research, in collaboration with Genetics Group at Oslo University Hospital/University of Oslo. More about the centre: http://www.med.uio.no/norment/english/ . The project is based on collaboration with University of California, San Diego (UCSD), and deCODE Genetics, Iceland. The position may involve a period working abroad.

  The ideal candidate

  • Is ambitious and highly motivated for pursuing a career in science
  • Has a strong background in modeling, computation, and large-scale-data‐analysis, and interested in application of the methods
  • Is goal oriented and enjoys working within a cross‐disciplinary team
  • Has very good collaborative skills
  • Has excellent written and oral communication skills in English

  Personal suitability for the position will also be emphasized.
  The position is funded for three years.

  Please also refer to the regulations pertaining to the conditions of employment for post‐doctoral research
  fellow positions.

  For more information about the project:
  Professor Ole Andreassen, phone + 47 99038893, o.a.andreassen@medisin.uio.no
  Professor Srdjan Djurovic, phone +47 22119890, srdjan.djurovic@medisin.uio.no

  We offer

  • An exciting research environment with a multidisciplinary profile and large opportunities for
   academic development.
  • Salary: Postdoctoral Research Fellow (SKO 1352) with a salary level of NOK490.900–569.000 per year, depending on qualifications
  • Favorable pension arrangements
  • Attractive welfare arrangements

  The application must include: 

  •  Application letter, including motivation for applying for the position 
  •  CV (summarizing education, positions, academic work-scientific publications and other relevant activity)
  •  A complete list of any publications and academic work
  •  Copies of educational certificates and transcripts of records
  •  Contact details of 2 referees (name, relation to candidate, e-mail and phone number)

  Please remember that all documents should be in English or a Scandinavian language.

  All applications must be registered electronically via link on this website. Questions regarding electronic registration of application can be directed to HR Advisor Erlend Huglen; erlend.huglen@medisin.uio.no , +47 22 84 46 91.

  In accordance with the University of Oslo’s equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals regardless of gender or ethnicity.

  UiO has an Aquisition of Rights Aagreement for the purpose of securing rights to intellectual property created by its employees, including research results.

  According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova) § 25, Chapter 2, demographic information about the applicant may be included in the public applicants list, even if the applicant opts out from the entry in the application list.

   

  ]]>
  1352 Postdoktor
  <![CDATA[ Yrkeshygieniker til Bedriftshelsetjenesten ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146527/yrkeshygieniker-til-bedriftshelsetjenestenhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146527/yrkeshygieniker-til-bedriftshelsetjenestenSpråk: Bokmål
  Søknadsfrist: 6. februar 2018
  ]]>
  Tue, 16 Jan 2018 00:00:00 GMTWed, 10 Jan 2018 09:17:28 GMT6. februar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

  Bedriftshelsetjenesten er en godkjent egenordning med bedriftslege, bedriftssykepleier, bedriftsfysioterapeut, yrkeshygieniker, psykologspesialist samt rådgiver innen psykososialt arbeidsmiljø. Enheten bistår arbeidsgiver, arbeidstakere, arbeidsmiljøutvalg og verneombud i helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål.

  ]]>
  Beskrivelse

  Det er ledig midlertidig stilling med en varighet på inntil ett år, med mulighet for fast tilsetting, som yrkeshygieniker (overingeniør/senioringeniør) ved Enhet for bedriftshelsetjeneste, Universitetet i Oslo.

  Det er en yrkeshygieniker tilsatt ved enheten i dag. Etterspørselen etter yrkeshygieniske tjenester er imidlertid økende og fagfeltet er sammensatt og tidkrevende. For å imøtekomme dette, ønsker vi nå å utvide antallet yrkeshygienikere til et team på to. I første omgang som en prøveordning.

  Yrkeshygienikers arbeidsoppgaver

  • Gi råd og veiledning om fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt bistå i yrkeshygienisk kartlegging, vurdering og rapportering av disse
  • Kurs og undervisning innen fagfeltet
  • Delta i strategisk arbeid

  Kvalifikasjoner

  • Minimum 3-årig teknisk/naturvitenskaplig utdanning på bachelornivå. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
  • Kompetanse innen identifisering og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, herunder kunnskap om arbeidsmiljø på laboratorier
  • Kompetanse innen risiokovurdering
  • Inngående kjennskap til relevant regelverk og standarder i feltet
  • Kunnskap om systematisk HMS-arbeid
  • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingssevne, gjerne også på engelsk

  Det er i tillegg ønskelig at søkerens kompetanse dekker ett eller flere områder:

  • Bygg og byggprosjekter
  • Systemutvikling og internrevisjon
  • Kjemikaliehåndtering/Ecoonline stoffkartotek
  • Erfaring fra AMU/LAMU-arbeid

  For tilsetting som senioringeniør kreves mastergrad med fordypning innen yrkeshygiene, samt sertifisering innen feltet.

  Personlige egenskaper

  • Engasjert, godt humør og selvstendig
  • Teamorientert
  • Evne til å bygge og videreutvikle relasjoner

  Vi tilbyr

  • Lønn som overingeniør SKO 1087 (kr. 600 200 - 661 700) eller senioringeniør SKO 1181 (kr. 661 800 - 704 000) fastsettes etter individuell vurdering, avhengig av ansiennitet og kompetanse
  • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
  • Trening i arbeidstiden
  • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

  Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev
  • CV
  • Vitnemål og attester

  Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «søk stillingen»

  Andre opplysninger

  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

  I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

  Søknadsfrist: 6 februar 2018

  Kontaktpersoner:
  Leder Bjørnar Vold-Sarnes tlf. +47-90851931
  Bedriftssykepleier Trine Evensen tlf. +47-46743399

  ]]>
  1087 Overingeniør
  <![CDATA[ Postdoktor tilknyttet prosjekt om innovasjon i helsesektoren ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145385/postdoktor-tilknyttet-prosjekt-om-innovasjon-i-helsesektorenhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145385/postdoktor-tilknyttet-prosjekt-om-innovasjon-i-helsesektorenAvdeling: TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 7. februar 2018
  ]]>
  Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 GMTTue, 05 Dec 2017 12:47:01 GMT7. februar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
  forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

  TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) er et tverrfaglig senter med 40 ansatte som driver forskning, undervisning og formidling innenfor fagfeltene innovasjon og vitenskaps- og teknologistudier (STS). Senteret er underlagt Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. En stor del av senterets aktivitet er knyttet til forskningsprosjekter finansiert av eksterne finansiører. Utdanningstilbudet består av forskerutdanning (ph.d.-program) og to masterprogrammer. Senteret er vertskap for OSIRIS (Oslo Institute for Research on the Impact of Science).

  ]]>
  TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Samfunnsvitenskapelig fakultet og Center for Connected Care (C3), Oslo Universitetssykehus lyser ut en felles postdoktorstilling.

  Stillingsbeskrivelse

  TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Center for Connected Care (C3) ved Oslo Universitetssykehus inviterer søkere til en fireårig postdoktorstilling knyttet til studier av innovasjon og anvendelse av forskningsbasert kunnskap i helsesektoren. Mer spesifikt skal stillingen bidra til å kaste lys over innovasjonsprosesser i helsesektoren og de resultater som skapes gjennom innovasjon, og i denne sammenheng også se på den rollen forskningsbasert kunnskap spiller for innovasjon i helsesektoren.

  Stillingen finansieres gjennom et samarbeid mellom to flerårige forskningssentre som begge jobber med å fremskaffe ny kunnskap om hvordan kunnskapsutvikling og innovasjon foregår i helsesektoren. Stillingen forventes bidra til å utvikle perspektiver av relevans for begge sentrene og gjennomføre empirisk forsking på temaet kunnskapsspredning og innovasjon på norske sykehus, i nært samarbeid med forskere i sentrene og med sykehus i Osloregionen.

  Oslo Institute for Research on the Impact of Science (OSIRIS) er i hovedsak finansiert av Forinnpol-programmet i Norges forskningsråd. Målet med senteret er å studere hvordan og under hvilke betingelser forskning tas i bruk.

  Center for Connected Care (C3) er et forsknings- og innovasjonsenter lokalisert ved Oslo Universitetssykehus, finansiert av Norges Forskningsråd gjennom ordningen Senter for Forskningsdrevet Innovasjon. Målet med senteret er å øke innovasjonstakten og spredning av spesielt pasient-nære innovasjoner i det norske helsevesenet.

  Den utlyste stillingen er tilknyttet et arbeid for å kartlegge og forske på innovasjonsaktivitet i sykehussektoren. Stillingen vil i hovedsak ha som oppgave å utvikle en metode for å kartlegge kunnskapsspredning og innovasjon i helsesektoren, og teste ut denne gjennom empiriske studier i den norske sykehussektoren. Stillingen skal også følge og evaluere innføringen av et nasjonalt system for innovasjonsmålinger i helsesektoren, som vil gi tilgang til data for beregning og videreutvikling av aktivitetens- og verdivurderinger av innovasjonsaktivitet nasjonalt og internasjonalt.

  Kandidaten vil ha sin hovedarbeidsplass ved TIK på Universitetet i Oslo, og tilhørighet til faggruppen for innovasjonsstudier, men vil også tilbringe deler av arbeidstiden på Oslo Universitetssykehus (avtales nærmere).

  Forskere på TIK bruker tverrfaglige perspektiver og både kvantitative og kvalitative metoder i undersøkelser av kunnskap, teknologi og innovasjon. De publiserer i ledende vitenskapelige tidsskrifter og har sterke bånd til ledende fagmiljøer i andre land. Det kan det være aktuelt med et opphold hos en av partnerinstitusjonene i OSIRIS, eller ved andre ledende fagmiljøer internasjonalt. I tillegg er TIK medlem i EU-SPRI-nettverket for forsknings- og innovasjonspolitiske studier som har et omfattende tilbud særlig til yngre forskere.

  Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

  Kandidater må ha doktorgrad innenfor samfunnsvitenskap eller et annet relevant fagområde, aller helst med direkte relevans for fagområdet innovasjonsstudier. Bare kandidater som har sendt inn avhandlingen sin før søknadsfristen for stillingen kan søke, og en forutsetning for å bli ansatt er å ha blitt tildelt doktorgraden.

  I tillegg til relevant utdanningsbakgrunn må kandidaten dokumentere interesse for innovasjon i helsesektoren, samt kunne demonstrere erfaring med relevante empiriske tilnærminger (survey, indikatorarbeid mm). Dette synliggjøres i et motivasjonsbrev. Prosjektlederkompetanse og dokumentert kunnskap om helsesektoren vil være en fordel.

  Siden mye av det empiriske arbeidet vil foregå innenfor sykehussystemet må kandidaten beherske norsk eller annet skandinavisk språk. I tillegg må kandidaten ha gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper.

  I motivasjonsbrevet bør kandidaten beskrive sin faglige bakgrunn og kvalifikasjoner, indikere hvilke teoretiske og empiriske perspektiver som er mest relevante for arbeidet, erfaring med og mål for publisering, samt beskrive hvordan deres bakgrunn passer inn i OSIRIS og C3, og i den aktuelle stillingen.

  Ved vurdering av søkere vil spesiell vekt legges på kandidatenes faglige bakgrunn og akademiske potensial, samt den personlige egnetheten til og motivasjonen for det aktuelle prosjektet. Intervjuer vil gjennomføres med et mindre antall søkere.

  Vi tilbyr

  • Lønn mellom NOK 490 900 – 590 000, avhengig av kompetansenivå og erfaring.
  • Kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø og mulighet for å arbeide nært praksis i sykehusene
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse

  Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev som inneholder tanker om teoretisk perspektiv og empirisk arbeid knyttet til stillingen, forankring i OSIRIS og C3, samt annen relevant informasjon (maksimum 5 sider)
  • CV med liste over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrative erfaring, prosjekterfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte skriftlige arbeider.
  • Vitnemål fra høyere utdanning
  • Inntil tre vitenskapelige publikasjoner som kandidatene ønsker skal være del av beslutningsgrunnlaget.

  Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «søk stillingen». Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

  Andre opplysninger

  Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

  I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

  UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

  I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

  Søknadsfrist: 7 February 2018

  Kontaktpersoner:

   

  ]]>
  1352 Postdoktor
  <![CDATA[ Kommunikasjonsrådgiver, vikariat ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146629/kommunikasjonsraadgiver-vikariathttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146629/kommunikasjonsraadgiver-vikariatAvdeling: Eiendomsavdelingen
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 7. februar 2018
  ]]>
  Wed, 17 Jan 2018 00:00:00 GMTFri, 12 Jan 2018 07:39:20 GMT7. februar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

  Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472.000 m2 egne og 110.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter "Rom for et fremragende, grønt universitet - og kunnskapsbyen Oslo"  ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategien for eiendomsvirksomheten ble vedatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse.

  Eiendomsavdelingen er universitetets største resultatenhet med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab.

  ]]>
  Eiendomsavdelingen har to kommunikasjonsrådgivere. Vi søker nå etter vikar i en av stillingene.


  Som kommunikasjonsrådgiver i Eiendomsavdelingen (EA), spiller du en sentral rolle i intern og ekstern kommunikasjon i en avdeling i stadig utvikling. Arbeidsoppgavene vil være utfordrende og varierte. Vår kommunikasjon skal nå alle UiOs ansatte og studenter og er knyttet til et bredt spekter av områder fra informasjon om byggeprosjekter til kildesortering. EA arbeider med ytterligere profesjonalisering, og det er viktig at ulike temaer innen denne rammen når ut til og forankres hos alle i avdelingen. For å nå ut til målgruppene som i stadig større grad holder seg orientert via mobil, vil vi blant annet teste ut video i kommunikasjonen. Du vil også arbeide med alt fra design og struktur til språkvask av EAs miljørapport og andre strategiske dokumenter. Kommunikasjonsrådgiver rapporterer til assisterende eiendomsdirektør som leder Forvaltning og stab.


  Arbeidsoppgaver

  • Strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid internt og eksternt
  • Produksjon av informasjon (tekst, bilder, video) til nettside, trykksaker og andre kanaler
  • Koordinere og gjennomføre prosjekter og kampanjer
  • Bidra med kommunikasjonsfaglig kompetanse i avdelingens arbeid
  • Håndtere mediehenvendelser og gi råd om hvordan disse bør besvares

   

  Kvalifikasjonskrav

  • Det kreves kommunikasjonsutdanning fra universitet eller høyskole minimum på bachelornivå. Omfattende realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.

  • Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på bokmål, nynorsk og engelsk og erfaring med språkvask.

  • Det kreves bred erfaring med innholdsproduksjon og publisering på nett.

  • Det kreves evne til å formidle komplisert informasjon på en lettfattelig måte.

  • Det er en fordel om du har erfaring med å lage video med mobil.

  • Det er en fordel med kjennskap til eiendomsfeltet.

  • Det er en fordel med erfaring fra offentlig forvaltning, større organisasjoner eller kunnskapsvirksomheter.


  Personlige egenskaper

  Vi søker en engasjert, strukturert og nøyaktig kommunikasjonsrådgiver som har gjennomføringsevne og gode samarbeidsegenskaper. Du har evne til å ha flere baller i lufta samtidig og jobber raskt under press.

   

  Vi tilbyr

  • Ett års vikariat med mulighet for forlengelse eller fast ansettelse

  • Et hyggelig arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver

  • God mulighet for faglig og personlig utvikling

  • Fleksibel arbeidstid

  • Stillingen lønnes som rådgiver SKO 1434 i lønnsspenn 466.500 til 517.700 kr pr. år avhengig av kompetanse/erfaring.

  • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

  • Stilling i en IA-virksomhet

  • Gode velferdsordninger

  • Trening i arbeidstiden


  Følgende vedlegg skal følge søknaden:

  • søknadsbrev

  • CV

  • Attester og vitnemål

  Søknadsfrist: 7. februar 2018


  Kontaktpersoner: Kommunikasjonsrådgiver Elisabeth H. Todal 90081079 eller ass. Eiendomsdirektør Britt Amundsen Hoel 91368921.

  ]]>
  1434 Rådgiver
  <![CDATA[ HR-sjef for Eiendomsavdelingen ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146393/hr-sjef-for-eiendomsavdelingenhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146393/hr-sjef-for-eiendomsavdelingenAvdeling: Eiendomsavdelingen
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 12. februar 2018
  ]]>
  Tue, 16 Jan 2018 00:00:00 GMTFri, 05 Jan 2018 18:45:53 GMT12. februar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

  Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472.000 m2 egne og 110.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Masterplan for UiOs eiendommer ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. De kommende årene vil implementering av masterplan være en sentral aktivitet for avdelingen.

  Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab.

  ]]>
  Beskrivelse

  Som HR-sjef i Eiendomsavdelingen (EA), spiller du en sentral rolle i videreutvikling av avdelingens HR-arbeid. EA er i stadig utvikling og arbeidsoppgavene vil være utfordrende og varierte. Vi setter våre medarbeidere og arbeidsmiljø høyt, og arbeid med HMS, oppfølging av sykefravær og implementering av våre visjoner og verdier er prioriterte områder. I denne rollen vil du bidra til at HR er en tydelig og faglig sterk rådgiver og støtte for ledere og medarbeidere i EA.

  Som HR-sjef vil du også håndtere enkeltsaker i samarbeid med ledere, ha dialog med tjenestemannsorganisasjoner etter hovedavtalen og være sentral i lønnsforhandlinger. Du blir del av et team med gode kollegaer og høy kompetanse. HR-gruppen består av fem medarbeidere, inkludert leder. Stillingen rapporterer til assisterende eiendomsdirektør som leder Forvaltning og stab.

  Hovedoppgaver

  • Lede og utvikle egen enhet
  • Videreutvikle det operative HR-arbeidet
  • Planlegge og gjennomføre kompetanse-, leder- og organisasjonsutvikling
  • Videreutvikle og følge opp avdelingens HMS-system
  • Være rådgiver for ledere i saker innenfor HR-området og bidra til god personaladministrativ saksbehandling
  • Ansvarlig for å bistå ledere i rekrutteringsprosesser, sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering og lønnsforhandlinger
  • Følge opp EAs applikasjonsutvikleransvar for de eiendomsrelaterte IT-systemene.

  Kvalifikasjonskrav

  • Det kreves utdanning fra universitet eller høyskole minimum på bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller erstatte utdanningskravet
  • Det kreves relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra stor og kompleks organisasjon
  • Det kreves bred erfaring fra HR- og organisasjonsutvikling
  • Det kreves god kunnskap om statelig lov- og avtaleverk innen personalområdet
  • Det kreves erfaring fra samarbeid med tjenestemannsorganisasjoner
  • Det er en fordel med erfaring fra lønnsforhandlinger
  • Det er en fordel med kompetanse om / erfaring med forvaltning av IT-systemer.

  Personlige egenskaper

  Vi søker en utviklings- og løsningsorientert leder med beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Du har en lyttende og involverende lederstil. Det er viktig at du er serviceinnstilt overfor ledere og medarbeidere, samtidig som du er tydelig. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning

  Vi tilbyr

  • Et hyggelig arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver
  • God mulighet for faglig og personlig utvikling
  • Fleksibel arbeidstid
  • Stillingen lønnes som avdelingsleder (SKO 1407) i lønnsspenn mellom kr 722.400 – 792.700 pr. år avhengig av kompetanse/erfaring
  • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
  • Stilling i en IA-virksomhet
  • Gode velferdsordninger
  • Trening i arbeidstiden.

  Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev
  • CV
  • Eventuelt: Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer.)

  Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «søk stillingen»

  Andre opplysninger

  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. UiO oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

  I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

  Søknadsfrist: 12. februar 2018

  Kontaktpersoner:

  Assisterende Eiendomsdirektør Britt Amundsen Hoel mob: 91 36 89 21

  Seniorrådgiver Jan Egil Myhre mob. 90 89 25 22. E-post:  jan.egil.myhre@habberstad.no

  Seniorrådgiver Øystein Malme mob. 40 40 35 54. E-post: oystein.malme@habberstad.no

  ]]>
  1407 Avdelingsleder
  <![CDATA[ Professor II/Førsteamanuensis 20% i medisin (habiliteringstjenesteforskning) i CHARM, kombinert med forskerstilling ved Beitostølen HSS ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146512/professor-ii-foersteamanuensis-20-i-medisin-habiliteringstjenesteforskning-i-charm-kombinert-med-forskerstilling-ved-beitostoelen-hsshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146512/professor-ii-foersteamanuensis-20-i-medisin-habiliteringstjenesteforskning-i-charm-kombinert-med-forskerstilling-ved-beitostoelen-hssAvdeling: Institutt for helse og samfunn (HELSAM)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 12. februar 2018
  ]]>
  Wed, 17 Jan 2018 00:00:00 GMTTue, 09 Jan 2018 15:33:27 GMT12. februar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

  Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

  ]]>
  CHARM (Research Center for Habilitation And Rehabilitation Models and services) har ledig en stilling som professor II/førsteamanuensis 20% knyttet til hovedstilling ved Beitostølen helsesportsenter. Søkere må være ansatt i forskerstilling ved Beitostølen HSS. Tilsettingen gjelder for en periode på fem år. Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for Helse og Samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

  CHARM er opprettet for å styrke forskningsinnsatsen og kompetansen innen forskning på habiliterings- og rehabiliteringstjenester i Norge. CHARM har fokus på tjenesterelevant forskning innen rehabilitering og habilitering, med vekt på samhandling, brukerinvolvering og forskning rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Mer informasjon om CHARM finnes her.


  Vitenskapelig ansatte danner kjernen i den akademiske virksomheten til instituttet, fakultet og universitet. Det forventes at den som tilsettes til enhver tid har eksternt finansierte forskningsprosjekter, og at forskningsresultatene fortrinnsvis publiseres i internasjonalt anerkjente tidsskrift. Høy kvalitet forventes også i undervisningen.

   

  Vi søker en person med solid forskningskompetanse i habiliteringstjenesteforskning og som skal bidra til å styrke og videreutvikle CHARMs faglige profil og nettverk. Stillingen er særlig tenkt å styrke forskningssamarbeidet mellom CHARM og helsesportsarenaen.

   

  Nærmere omtale av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og forhold som det vil bli lagt vekt på ved tilsettingen, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse.

  Kvalifikasjonskrav

  • Førsteamanuensis: Doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner
  • Professor: Doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner. Professorkompetanse forutsetter betydelig vitenskapelig produksjon utover det som kreves til en doktorgrad. Det kreves også fullført veiledning som hovedveileder av minst en kandidat frem til doktorgrad.
  • Søkere må kvalifisere for stilling som professor i henhold til Nasjonale normer for vurdering av professorkompetanse ved de medisinske fakultetene i Norge
  • Faglig bakgrunn innen fysioterapi eller annen relevant helsefaglig utdanning
  • Dokumentert forskningsledelse
  • Erfaring fra internasjonale faglige nettverk
  • Forskningsbakgrunn og undervisningserfaring på universitets- og høyskoenivå innen tverrfaglig habiliteringstjenesteforskning
  • Klinisk habiliteringskompetanse
  • Erfaring med forskning på tvers av tjenestenivåer og brukermedvirkning
  • Det kreves gode kunnskaper i norsk og engelsk
  • Gode samarbeidsevner og evne til nettverksbygging

  Personlige egenskaper

  I vurderingen av søkerne vil vi legge vekt på

  • Personlig egnethet
  • Gode samarbeidsegenskaper

  Vi tilbyr

  • Lønn fra kr.137 380 til kr 176 580 pr år avhengig av kompetanse i stilling som professor II (stillingskode 8013)
  • Lønn fra kr 124 780 til kr.144 480 pr år avhengig av kompetanse i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
  • faglig stimulerende fagmiljø
  • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
  • gode velferdsordninger

  Søknaden skal inneholde.

  • søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
  • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
  • fullstendig publikasjonsliste med angivelse av hvor de vitenskapelige arbeider er offentliggjort
  • separat liste over utvalgte vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker tillagt spesiell velt (inntil 10 titler) OBS: De utvalgte arbeidene lastes også opp i fulltekst
  • Liste over referansepersoner som kan kontaktes (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

  Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “søk stillingen”. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

  I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn.

  Det skal benyttes intervju og det kan være aktuelt med prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

  Andre opplysninger

  Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO samt Veiledning for søkere til vitenskapelig stilling ved Det medisinske fakultet.

  Arbeidstakere som ikke har dokumentert pedagogisk basiskompetanse forplikter seg til å delta på et universitetspedagogisk kurs i løpet av en treårsperiode eller skaffe seg denne kompetansen på annen måte.

  I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

  UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
  I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

  Søknadsfrist: 12. februar 2018

  Kontaktpersoner:

  Avdelingsleder professor Marit Kirkevold, tlf +47-22850569

  Personalrådgiver Susan Rockwell, tlf +47 22850507

  ]]>
  8013 Professor II
  <![CDATA[ Professor II (20% stilling) i medisin (rehabiliteringstjenesteforskning) ved CHARM ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146581/professor-ii-20-stilling-i-medisin-rehabiliteringstjenesteforskning-ved-charmhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146581/professor-ii-20-stilling-i-medisin-rehabiliteringstjenesteforskning-ved-charmAvdeling: Institutt for helse og samfunn (HELSAM)
  Fakultet: Det medisinske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 12. februar 2018
  ]]>
  Wed, 17 Jan 2018 00:00:00 GMTWed, 10 Jan 2018 15:26:01 GMT12. februar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

  Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

  ]]>
  CHARM (Research Center for Habilitation And Rehabilitation Models and services) har ledig en stilling som professor II (20%). Tilsettingen gjelder for en periode på fem år med mulighet for forlengelse. Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for Helse og Samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

   

  CHARM er opprettet for å styrke forskningsinnsatsen og kompetansen innen forskning på habiliterings- og rehabiliteringstjenester i Norge. CHARM har fokus på tjenesterelevant forskning innen rehabilitering og habilitering, med vekt på samhandling, brukerinvolvering og forskning rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Mer informasjon om CHARM finnes her.

   

  Vitenskapelig ansatte danner kjernen i den akademiske virksomheten til instituttet, fakultet og universitet. Det forutsettes at den som tilsettes til enhver tid har eksternt finansierte forskningsprosjekter, og at forskningsresultatene fortrinnsvis publiseres i internasjonalt anerkjente tidsskrift. Høy kvalitet forventes også i undervisningen.

   

  Vi søker en person med solid forskningskompetanse i rehabiliteringstjenesteforskning og som skal bidra til å styrke og videreutvikle CHARMs faglige profil og nettverk.

   

  Nærmere omtale av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og forhold som det vil bli lagt vekt på ved tilsettingen, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse.

  Kvalifikasjonskrav

  • Det kreves doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner. Professorkompetanse forutsetter betydelig vitenskapelig produksjon utover det som kreves til en doktorgrad. Det kreves også fullført veiledning som hovedveileder av minst en kandidat frem til doktorgrad.
  • Søkere må kvalifisere for stilling som professor i henhold til Nasjonale normer for vurdering av professorkompetanse ved de medisinske fakultetene i Norge
  • Faglig bakgrunn innen fysikalsk medisin og rehabilitering
  • Krav om god kjennskap til norsk helsetjeneste
  • Dokumentert forskningsledelse
  • Erfaring fra internasjonale faglige nettverk
  • Forskningsbakgrunn og undervisningserfaring på universitets- og høyskoenivå innen tverrfaglig rehabiliteringstjenesteforskning
  • Klinisk rehabiliteringskompetanse
  • Erfaring med forskning på tvers av tjenestenivåer og brukermedvirkning
  • Det kreves gode kunnskaper i norsk og engelsk
  • Gode samarbeidsevner og evne til nettverksbygging
  • Personlig egnethet

  Vi tilbyr

  • Lønn fra kr.137 380 til kr 176 580 pr år avhengig av kompetanse i stilling som professor II (stillingskode 8013)
  • faglig stimulerende fagmiljø
  • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
  • gode velferdsordninger

  Søknaden skal inneholde.

  • søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
  • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
  • fullstendig publikasjonsliste med angivelse av hvor de vitenskapelige arbeider er offentliggjort
  • separat liste over utvalgte vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker tillagt spesiell velt (inntil 10 titler) OBS: De utvalgte arbeidene lastes også opp i fulltekst
  • Liste over referansepersoner som kan kontaktes (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

  Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “søk stillingen”. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

   

  I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn.

   

  Det skal benyttes intervju og det kan være aktuelt med prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

   

  Andre opplysninger


  Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO samt Veiledning for søkere til vitenskapelig stilling ved Det medisinske fakultet.

   

  Arbeidstakere som ikke har dokumentert pedagogisk basiskompetanse forplikter seg til å delta på et universitetspedagogisk kurs i løpet av en treårsperiode eller skaffe seg denne kompetansen på annen måte.

   

  I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

   

  UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

   

  UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.


  I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

   

  Søknadsfrist: 12. februar 2018


  Kontaktpersoner:


  Avdelingsleder professor Marit Kirkevold, tlf +47-22850569


  Personalrådgiver Susan Rockwell, tlf +47 22850507

  ]]>
  8013 Professor II
  <![CDATA[ Sesongmedarbeidere (gartnermedhjelpere) i Botanisk hage ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143129/sesongmedarbeidere-gartnermedhjelpere-i-botanisk-hagehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143129/sesongmedarbeidere-gartnermedhjelpere-i-botanisk-hageAvdeling: Seksjon for botanisk hage
  Fakultet: Naturhistorisk museum
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. februar 2018
  ]]>
  Thu, 05 Oct 2017 00:00:00 GMTThu, 05 Oct 2017 10:04:13 GMT15. februar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

  Naturhistorisk museum (NHM) ligger i Botanisk hage på Tøyen. Forskning, samling og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver. Vi er Norges største naturhistoriske museum og har 6,2 millioner naturvitenskapelige objekter. NHM er en del av Universitet i Oslo. Museet har ca 150 ansatte, hvorav ca. 60 er ansatt i vitenskapelige stillinger.

  ]]>
  Botanisk hage er en del av Naturhistorisk museum og utgjør den levende samlingen til museet. Botanisk hage er mer enn en nydelig hage og en turistattraksjon. Dens viktigste oppgaver er å dyrke planter og samle frø til forskning, undervisning, formidling og naturforvaltning.

  Botanisk hage har ansvar for utvikling og vedlikehold av vitenskapelige plantesamlinger, utendørs anlegg, utstillingsveksthus og forsøksavdeling med karplanteplass og formeringsveksthus. Botanisk hage engasjerer seg også i arbeidet med bevaring av sjeldne og truede planter. Seksjonen har for tiden 15 ansatte, i tillegg kommer det ca. 3,5 sesongarbeiderårsverk.

  Perioder for sesonghjelp er fra mars til oktober, maksimal lengde på arbeidsperiode er 6 måneder.

  Arbeidsoppgaver (avhenger av arbeidsperiode):

  • Ugrasluking, grasklipping, kantstikking, kosting, raking
  • Gjødsling og vanning kan også være aktuelle oppgaver
  • Planting av sommerblomster, stauder og setting av løk
  • Andre forefallende oppgaver som hører innen grønn skjøtsel

  Arbeidsoppgavene til hver enkelt vil variere med hensyn til relevant arbeidserfaring fra tidligere og faglig tilnærming til grøntanleggsfaget. Alle som blir satt til å betjene maskiner vil få en grunnopplæring i disse.

  I vurderingen vil søkers personlige egenskaper som selvstendighet og evne til å fungere i team bli vektlagt. Du må være i god fysisk form, da stillingen innebærer mye fysisk arbeid. Den som tilsettes må kunne representere UiO på en god måte.

  Søknaden må inneholde:

  • søknadsbrev med begrunnelse for søknaden og ønsket tidsperiode
  • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid

  Vi tilbyr:

  • arbeidssted i en av byens grønne oaser
  • pensjon fra Statens Pensjonskasse

  Lønn

  Avlønnes i stillingskode 1138 Unge arbeidstakere (kr. 232.640 – kr 247.180 per år) eller stillingskode 1511 Forskningstekniker (kr. 305.400 - kr 386.300 per år).

  Andre opplysninger

  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Søknadsfrist: 15. februar 2018

  Arbeidssted: NHM Botanisk hage

  Referansenummer: 2017/11479

  Hjemmeside: http://www.nhm.uio.no

  Kontaktpersoner

  Seksjonssjef Tor Carlsen
  mobil: +47 92667432

  Overgartner Oddmund Fostad
  mobil: +47 90703979

   

  ]]>
  1511 Forskningstekniker
  <![CDATA[ Senior Researcher or Researcher in European Studies ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144115/senior-researcher-or-researcher-in-european-studieshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144115/senior-researcher-or-researcher-in-european-studiesAvdeling: ARENA Senter for europaforskning
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. februar 2018
  ]]>
  Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 GMTWed, 01 Nov 2017 13:20:31 GMT15. februar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

  ARENA Centre for European Studies is a research centre under the Faculty of Social Sciences. ARENA promotes theoretically oriented, empirically informed studies analysing the dynamics of the evolving European political order. The research at ARENA is multidisciplinary and is organised along four key dimensions: A European democratic order; the EU's executive order; expertise and knowledge in the EU; and European foreign and security policy. ARENA hosts several nationally and internationally funded research projects and is engaged in a series of international networks.

  ]]>
  A permanent position as Senior Researcher (SKO 1183) or Researcher (SKO 1109) in European Studies is available at ARENA Centre for European Studies.

  The position is on the relationship between knowledge and democracy in a transforming Europe. It is announced within ARENA’s main research fields, in particular the Research Council of Norway-funded REFLEX project.

  ARENA is a highly renowned centre for research on the transformation of Europe, in particular on the processes of political change. It aims at theoretically founded and innovative research. ARENA offers a stimulating intellectual environment for cooperation and scholarly debate.  A staff of well-qualified and committed scholars ensures that the aims are achieved. The centre and its research projects have received excellent evaluations. The working language at ARENA is English.

  Responsibilities

  • The candidate appointed will be expected to actively participate in the ongoing research at ARENA as well as contribute to further developing the research agenda.
  • The successful candidate is expected to, in a long-term perspetive, also secure new funding for future work.
  • High quality international publications, active participation in the relevant research group(s) and collaboration within ARENA.

  Qualification requirements

  • Senior Researcher: PhD or equivalent academic qualifications in a relevant discipline within the social sciences. To be appointed as Senior Researcher the candidate must fulfill criteria for professorship (please see Scientific Qualification Requirements for Promotion to Professor- refer only to scientific qualifications).
  • Researcher: PhD or equivalent academic qualifications in a relevant discipline within the social sciences.
  • Good command of English, both oral and written

  Personal skills

  The candidate must be able to work both in a team and independently, using own initiative. Also, strong organizational and project management skills are considered an advantage.

  Applicants must have the capacity to carry out independent academic work at a high level, documented through publications in peer-reviewed international journals. ARENA seeks to attract qualified researchers who are motivated by the research agenda of the centre, in particular as set out in the REFLEX project.

  We offer

  • salary NOK 661 700 - 938 700 per annum depending on qualifications in position as Senior Researcher 
  • salary NOK 517 700 - 722 400 per annum depending on qualifications in position as Researcher
  • a professionally stimulating working environment
  • attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities

  How to apply

  The application must include:

  • application letter including a statement of motivation which summarizes scientific work and states research interests, theoretical perspectives, aims for future research and publication strategies (3-5 pages)
  • CV (complete list of education, positions, pedagogical experience, administrative experience, project acquisition and coordination experience, and other qualifying activities)
  • a complete list of publications
  • Submission of 5-7 academic works
  • Copy of PhD diploma
  • List of reference persons: 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number)

  The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Please note that all documents should be in English or a Scandinavian language.

  The basis for the assessment of the applicant will include the academic credentials, scientific production and quality, formal qualifications and statement of motivation. In the evaluation of the qualified candidates the full range of these criteria will be explicitly addressed and assessed. Particular weight will be attached to qualifications that are central to the job description.

  Interviews will be part of the appointment process.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Formal regulations

  Please see the Rules for the use of research posts SKO 1108, 1109, 1110 and 1183 at UiO.

  According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

  The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

  The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

  Deadline: 15 February 2018

  Contact persons:

   

   

  ]]>
  1183 Forsker
  <![CDATA[ Associate Professor of Social Anthropology ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144520/associate-professor-of-social-anthropologyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144520/associate-professor-of-social-anthropologyAvdeling: Sosialantropologisk institutt
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. februar 2018
  ]]>
  Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 GMTMon, 13 Nov 2017 14:35:08 GMT15. februar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

  Since its establishment in 1964, the Department of Social Anthropology has been a leading international Department as well as an exponent for the Norwegian anthropological tradition. The Department is one of the largest university environments for social anthropology in Europe, and the largest in the Nordic countries. Approximately 400 students are currently enrolled in the Department, including the doctoral programme with approximately 30 students.

  ]]>
  The Department of Social Anthropology invites applications to 1-2 permanent positions of Associate Professor (SKO 1011) in Social Anthropology.

  The successful candidate is expected to contribute to the long-term development of the research and teaching community at the Department.

  Job description

  The Department wishes to recruit a candidate with excellent teaching and research qualifications within Social Anthropology. The applicant should contribute to and/or complement one or more of the Department's core research areas. The successful candidate is expected to strengthen the research area she/he relates to, and to contribute to and participate in research activities at the Department.

  The applicants’ academic research and international publications over the past three to five years will be given particular weight, as well as the potential for future research.

  High quality teaching is essential to the Department, and the applicant will be expected to teach on both undergraduate and postgraduate levels. We particularly welcome applicants who wish to contribute to the Department’s continuous work on developing new teaching and examination methods.

  More information about research strategies and areas, as well as study programmes and courses, can be found on the Department's website.

  Qualification requirements

  • PhD or equivalent academic qualifications in Social Anthropology
  • Outstanding research qualifications within Social Anthropology
  • Personal suitability and motivation for the position
  • Documented pedagogical skills (See How to document your pedagogical skills for examples).
  • Fluent oral and written communication skills in English.
  • Ability to contribute to a high standard of collegiality in the Department
  • Passion for teaching and the ability to inspire students
  • Good communication skills, also to a wider public audience

  The following additional qualifications will all be given weight in the assessment:

  • Regional-ethnographic competence that will expand or broaden the Department’s existing regional-ethnographic competence
  • Documented experience in acquisition of external funding
  • Fluent oral and written communication skills in a Scandinavian language, in order to be able to participate actively in all the functions the position entails, including administrative tasks.

  We offer

  • salary NOK 517 700 – 722 400 per annum depending on qualifications
  • a professionally stimulating working environment
  • attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
  • the opportunity to apply for promotion to full professorship at a later stage

  How to apply

  The application must include:

  • cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research and teaching interest)
  • CV (complete list of education, positions, pedagogical experience, administrative experience, and other qualifying activities)
  • a complete list of publications
  • PhD Diploma
  • List of reference persons: 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number)
  • Student evaluations or other proof of teaching excellence, if available.

  The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

  A selection committee will invite a limited number of candidates (“short list”) to submit up to 5 publications/academic works that the applicant wishes to have considered in the assessment process. Academic texts shall therefore not be enclosed with the application.

  Interviews will be part of the appointment process, along with a trial lecture.

  Formal regulations

  • Please see the rules for Appointments to Professorships and Associate Professorships and Rules for the assessment and weighting of pedagogical competence.
  • The successful candidate who at the time of appointment cannot document basic teaching qualifications will be required to obtain such qualifications within a two-year period.
  • The successful candidate must demonstrate mastery of both English and one of the Scandinavian languages as working languages. If an appointee lacks sufficient skills in a Scandinavian language, the appointee is required within a two-year period to obtain this skill.
  • According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.
  • The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.
  • The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds. We especially invite women to apply.

  Deadline: 15 February 2018

  Contact persons:

  ]]>
  1011 Førsteamanuensis
  <![CDATA[ Associate Professor in Music Technology ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144977/associate-professor-in-music-technologyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/144977/associate-professor-in-music-technologyAvdeling: Institutt for musikkvitenskap
  Fakultet: Det humanistiske fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 15. februar 2018
  ]]>
  Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 GMTWed, 22 Nov 2017 14:29:58 GMT15. februar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

  The Department of Musicology teaches musicology at all levels and participates in research within a number of different fields, with a particular focus on music history and aesthetics, popular music and cultural analysis, and music cognition and technology. The Department has approximately 50 employees, including PhD and postdoctoral students, and admits a total of 90 bachelor- and master students each autumn.

  ]]>
  A position of Associate Professor of Music Technology is available at the Department of Musicology, University of Oslo.

  The Department of Musicology seeks to appoint an associate professor in music technology. The successful candidate will carry out cutting-edge research within her/his specialisation and play an important role in building up the new Master’s programme “Music, Communication and Technology”. Starting in August 2018, this international programme is a joint initiative with the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim, 500 kilometres from Oslo. The programme is novel for both its two-campus organisation and for its fully “flipped-classroom” approach.

  The candidate should have experience with network music making, including practical experience with real-time and audio-visual technologies, and network-based communication. Additional competencies could include virtual/augmented reality, motion capture, new interfaces for musical expression, music information retrieval, spatial audio, and entrepreneurship. The candidate must also show an interest in novel teaching-methods, including “flipped classroom”, problem-based learning, and guiding students in innovation and entrepreneurship.

  The successful candidate is expected to initiate and lead research, supervise PhD candidates, participate in teaching and in exam setting and assessment at all levels, and to carry out administrative duties in accordance with the needs of the Department.

  Requirements

  The following qualifications will count in the assessment of the applicants: