Ledige stillingerhttps://www.jobbnorge.noUIO - Ledige eksterne stillinger2<![CDATA[ Senterleder ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/137322/senterleder-ved-det-norske-universitetssenter-i-st-petersburghttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/137322/senterleder-ved-det-norske-universitetssenter-i-st-petersburgAvdeling: Det norske universitetssenter i St. Petersburg
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 25. oktober 2017
]]>
Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 GMTWed, 19 Apr 2017 10:47:50 GMT25. oktober 2017Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det norske universitetssenter i St. Petersburg (DNUSP) er et samarbeidstiltak mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet og NTNU. Universitetet i Oslo er administrativt ansvarlig institusjon for senteret, som i Russland har status som representasjonskontor for Universitetet i Oslo.

 

DNUSP er tverrfaglig og har til målsetting å fremme og legge forholdene til rette for undervisnings- og forskningssamarbeid og kulturell utveksling mellom Norge og Russland. Senteret stiller kontorer, møtelokaler og bibliotek til disposisjon for forskere og studenter. Årlig samarbeider senteret om en rekke undervisningstiltak, seminarer og konferanser med norske og russiske fagmiljøer. Senteret samarbeider med Generalkonsulatet i St. Petersburg og Norges ambassade i Moskva om ulike kulturtiltak.

 

DNUSP ledes av et styre med representanter fra de deltakende institusjoner, mens den daglige virksomheten i St. Petersburg ledes av senterleder som har personalansvar for et antall russiske lokalansatte. Se også senterets hjemmesider: http://www.hf.uio.no/st-petersburg/

]]>
Senterleder – midlertidig forflytning av arbeidssted

Engasjementet som senterleder (SKO 1475) ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg (DNUSP) er ledig for perioden f.o.m. 01.01.19 t.o.m. 31.12.21, under forutsetning av at senteret blir videreført for hele perioden.

                                                        

Senterleder skal lede den løpende faglige og administrative virksomheten ved DNUSP i tråd med senterets reglement og innenfor de retningslinjer styret vedtar. Engasjementet kan innehas av en vitenskapelig ansatt ved ett av de fire samarbeidende universitetene. Vedkommende beholder egen forskningstid slik den er regulert ved egen institusjon.


 

Kvalifikasjonskrav

 • høy vitenskapelig kompetanse, fortrinnsvis på professornivå. Andre kvalifikasjoner kan erstatte dette kravet

 • solide russiskkunnskaper

 • evne til å opparbeide seg en legitimitet gjennom faglighet og personlig integritet

 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

 • det forutsettes gode kunnskaper i et skandinavisk språk

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • kjennskap til og kontaktnett innen den norske universitetssektoren

 • god rolleforståelse innenfor akademisk ledelse

 • gode leder-, samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper

 • evne til strategisk tenkning og planmessig handling innenfor eksisterende ressursrammer, kunne samhandle produktivt med fakultetsledelsen og de ansatte og kunne levere resultater

 • evne til og erfaring med formidling med miljøer utenfor universitetet

 • evne til å mestre stress og være løsnings- og resultatorientert

 • evner til å samarbeide på tvers av faggrenser

 • evne til og erfaring med personalledelse og økonomistyring

 • evne til å motivere og legge til rette for samarbeid


Senterleder beholder lønn fra egen institusjon og får bostøtte og utenlandstillegg etter nærmere avtale. Søker må før søknadsfristen ha avklart muligheten for forflytning av arbeidssted med sin arbeidsgiver. Søkerens institutt blir tilkjent kompensasjon for undervisningsplikten i form av vikarmidler i tråd med samarbeidsavtalen mellom institusjonene. Engasjementet krever fast tilstedeværelse i St. Petersburg i det omfang russiske visumbestemmelser tillater.


 

Vi tilbyr

 • tilskudd til bolig etter nærmere avtale
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

 • gode velferdsordninger


Til informasjon skal følgende dokumenter legges ved den elektroniske søknaden:

 • CV, søknadsbrev med beskrivelse av søkerens kvalifikasjoner og motivasjon

 • publikasjonsliste

 • refleksjonsnotat på 1-2 sider om senterets utviklingsmuligheter innenfor gjeldende rammer i lederperioden og om hvordan søkeren kan bidra til dette (faglig, økonomisk og når det gjelder menneskelige ressurser)


  Vitnemål og attester vil eventuelt etterspørres senere.

  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

  I henhold til Offentleglovas § 25  2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

  UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.


]]>
9999 Stillingskode udefinert
<![CDATA[ Full time Database Manager ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142699/full-time-database-managerhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142699/full-time-database-managerAvdeling: Institutt for helse og samfunn (HELSAM)
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 29. oktober 2017
]]>
Tue, 10 Oct 2017 00:00:00 GMTFri, 22 Sep 2017 15:55:38 GMT29. oktober 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Institute of Health and Society is one of three institutes at the Faculty of Medicine at the University of Oslo. The Institute covers various disciplines and consists of six departments: General Practice, Health Sciences, Health Management and Health Economics, Medical Ethics, Community Medicine and Global Health and Nursing Science. The Institute of Health and Society bases its work on a complex understanding of disease, health and health systems. Culture, environment, economics, society and biology play direct and indirect roles. Our teaching responsibilities include seven Master’s programs, one Bachelor program and part of the Faculty’s medical school and PhD-program. We employ about 220 FTE and have almost 700 Bachelor and Master students. Annual income is about 200 mill NOK, half of which is external funding. Our researchers play an active part of public policy and disseminate new knowledge through many channels.

]]>
A full-time position as Database Manager (Head engineer SKO 1087 or Senior engineer SKO 1181) is available at the Clinical Effectiveness Research group, Institute of Health and Society, University of Oslo, and Oslo University Hospital (OUS), Norway. The position is at the Institute of Health and Society, University of Oslo, with an affiliation to OUS. The position is available for two years with opportunity for extension.

 

With the vacant database manager position, we seek to further improve our exceptional research track record. We will include the database manager to optimize all phases of our research projects, including planning of new studies, data collection, data analyses and publication.

 

Job Description

The individual appointed will work together with researchers and data management partners on many of our projects. Initial tasks will be to assist in the build-up and implementation of databases and data-collection solutions within the Services for Sensitive Data (TSD) at the University of Oslo, and Frontier Science. Parts of the work will be undertaken at the premises of these collaborators. Other responsibilities will include database programming for edit checks on data collected, implement tools for data abstraction from patient charts, develop and implement new apps for patient feedback, and generate report utilities. The duties will also include maintenance of program documentation.

 

The Clinical Effectiveness Research group is a young, innovative and dynamic research group that organizes large clinical and epidemiological studies related to gastroenterology, cancer screening and surveillance, and clinical epidemiology. The research group has extensive collaboration with leading research groups in Europe and USA. For further information, see www.med.uio.no/helsam/clinical-effectiveness

 

Qualifications

Applicants should hold a relevant bachelor (SKO 1087) or masters (SKO 1181) degree from university or college. It is preferable with prior experience of relational databases and SQL programming.

 

The ideal candidate has a strong CV, experience in research-related data collection methods and database management, understanding of statistics, good cooperative and administrative skills, and an outstanding potential.  Additionally, programming skills, with emphasis on languages used in research projects, and experience with analytical tools and data quality insurance methods will be considered a plus. Proficiency in a Scandinavian language is a prerequisite.

 

For more information about the position, please contact Ass. Prof. Mette Kalager (mette.kalager@medisin.uio.no) or Ass. Prof. Magnus Løberg (magnus.loberg@medisin.uio.no).

 

We offer

 • An exciting research environment with a multidisciplinary profile and excellent opportunities for academic development.
 • Salary according to position code 1087 Head Engineer, ranging from NOK 459 100 – 569 000, depending on qualifications and experience, or position code 1181 Senior Engineer, ranging from NOK 508 800 - 623 900 per year, depending on qualifications and experience.

 

The application must include

 • Cover letter
 • CV (summarizing education certificates and letters of recommendation)
 • List of reference persons: 1-2 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

 

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results and intellectual property.

In accordance with the University of Oslo´s equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals regardless of sex or ethnicity.

]]>
1087 Overingeniør
<![CDATA[ PhD Research Fellowship in Internet of Things (IoT) and Intelligent Edge Services ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143225/phd-research-fellowship-in-internet-of-things-iot-and-intelligent-edge-serviceshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143225/phd-research-fellowship-in-internet-of-things-iot-and-intelligent-edge-servicesAvdeling: Institutt for informatikk
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 30. oktober 2017
]]>
Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 GMTMon, 09 Oct 2017 09:47:40 GMT30. oktober 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

The Department of Informatics (IFI) is one of nine departments belonging to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of Oslo. IFI is Norway’s largest university department for general education and research in Computer Science and related topics. The Department has near 950 students on bachelor level, near 450 master students, and over 180 PhD students. The overall staff of the Department is close to 250 employees, about 200 of these are full time positions. The full time scientific staff is 60, mostly Full/Associate Professors.

]]>
A PhD position is available at the group of Networks and Distributed systems (ND) in the Informatics Department, University of Oslo. The fellowship is part of the DILUTE project, funded by the Research Council of Norway. The project title is Fluid Service Abstraction for Large-Scale Cloud IoT Systems (DILUTE) and it will run in collaboration with:

Further information about the project is available at: www.dilute.no

The fellowship is for a period of 3 years. There might be a possibility to extend to 4 years depending on the department’s need to teaching and lab assistants.

Starting date preferably no later than 02.01.2018.

Research and study environment:

The project will be conducted at the Networks and Distributed Systems (ND) research group at IFI. The ND research group has 10 Professors and near 20 researchers and PhD students. ND is renowned for its leading research in networking, distributed systems, IoT/CPS systems design, and security and robustness. The group has long experience in coordinating and participating several EU projects, namely, EU FP6 QuA, FP6 MADAM, FP7 MUSIC, FP7 RITE, H2020 NEAT, H2020 HOLACloud, and H2020 MELODIC. ND collaborates closely with well-known universities worldwide, such as UIUC, Princeton Uni., Cornell Uni., Uni. of Toronto, Uni. of California Irvine, TU Munich, and Vrije Uni. Amsterdam.

Project description:

By 2020 there will be nearly 50 billion Internet addressable devices, Internet of Things (IoT), which translates into a $14.4 trillion business opportunity, according to Cisco Systems. IoT is a global system of IP-connected sensors, actuators, networks, machines and devices. IoT and Cloud integration will enable development of large-scale IoT applications, such as smart cities, energy, health, etc. Moreover, due to requirements such as mobility support, location-awareness and low latency, the cloud has been recently extended to the edge of the network—Fog Computing. Developing large-scale IoT applications using cloud and fog computing resources is challenging because it requires a software service design model that matches highly dynamic and heterogeneous resources at different levels of the network hierarchy from IoT devices to edge devices and the cloud. DILUTE is aimed to address this challenge.

Requirements and qualifications:

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials. Suitable background and requirements include:

The candidate must have a Master’s degree in Computer Science, or in a related study, with excellent results and grades. Candidates without a Master’s degree have until 15 December, 2017 to complete the final exam.

The candidate should have good analytical and programming skills.

The ideal candidate for the position will have interest and knowledge in distributed computing, embedded systems programming, service-oriented design and networking.

The candidate should preferably have written a master thesis in programming or distributed computing aspects of WSNs/IoT.

It is also desirable to have relevant publications in recognized conferences/journals.

Other general requirements include:

The evaluation considers many aspects of excellence, such as being ambitious, intellectually curious, hard-working, and dedicated.

Knowledge of Norwegian is not a prerequisite for application. English is our working language for research. Therefore, good communication skills in both oral and written English is required

We expect the candidate to be internationally oriented and willing to do an internship to our partner institutions.

The PhD fellowships require admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The application to the PhD programme must be submitted to the department no later than two months after taking up the position. For more information see:

A good command of English is required

Doctoral degree: PhD in Mathematics and Natural Sciences

Doctoral degree and PhD

We offer:

 • Salary NOK 432 700 - 490 900 per year depending on qualifications and seniority.
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities.

The application must include:

 • Application letter
 • CV (summarizing education, positions and academic work - scientific publications)
 • Copies of educational certificates, transcript of records and letters of recommendation
 • List of publications and academic work that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University’s grading system. Please remember that all documents should be in English or a Scandinavian language.

In accordance with the University of Oslo’s equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals regardless of gender or ethnicity.

UiO has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results.

For further information please contact:

Professor Frank Eliassen,+47 22840148, frank@ifi.uio.no

Dr. Amir Taherkordi, +47 22840584, amirhost@ifi.uio.no

For questions about the recruitment system, please contact HR Officer Helene Jansen, +47 22857196, h.b.jansen@mn.uio.no

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Researcher in Machine Reading Approaches Applied to Biological/Paleontological Data ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/139748/researcher-in-machine-reading-approaches-applied-to-biological-paleontological-datahttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/139748/researcher-in-machine-reading-approaches-applied-to-biological-paleontological-dataAvdeling: Naturhistorisk museum
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. oktober 2017
]]>
Fri, 23 Jun 2017 00:00:00 GMTWed, 21 Jun 2017 13:20:19 GMT31. oktober 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Natural History Museum at the University of Oslo is Norway’s most comprehensive natural history collection. For almost 200 years, preserved plant specimens, animal specimens, rocks, minerals and fossils have been collected, studied and preserved here. A selection of specimens are on display for the general public, in the Geological Museum and the Zoological Museum. Both are found in the beautiful Botanical Garden. Located at Tøyen in the east of Oslo city centre, the garden is not only popular for recreation, but is a scientific collection in itself.

]]>
A TWO-YEAR POSITION AS A RESEARCH FELLOW in Machine Reading Approaches Applied to Biological/Paleontological Data is available at the Natural History Museum, University of Oslo, in association with the Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), Department of Biosciences, Faculty of Mathematics and Natural Sciences,University of Oslo, Norway

The research fellow will be part of the European Research Council Consolidator Grant project macroevolution.abc (Abiota, biota and constraints in macroevolutionary processes) lead by Associate Professor Lee Hsiang Liow (PI). The main goal of this project is to develop a new model system using bryozoans to provide answers to previously intractable questions in evolutionary biology.

The Natural History Museum and the Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis:

The position will be based at the Natural History Museum (NHM), University of Oslo (http://www.nhm.uio.no/ ) with affiliation to CEES (www.cees.uio.no ), Centre of Excellence/SFF 2007-2017. The Abel computer cluster at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences that provides High-Performance Computation (HPC) abilities will be available for use. The appointed researcher will carry out research at the Natural History Museum at its location in the Botanical Garden at Tøyen and at the Blindern campus of the University of Oslo, and potentially at the University of Wisconsin-Madison.

The candidate will work in closely with the PI and Shanan Peters (University of Wisconsin-Madison) who is the project leader of GeoDeepDive (https://geodeepdive.org ).

Project description:

The main goal of the project is to develop a new model system using bryozoans to provide answers to previously intractable questions in evolutionary biology. These questions include whether ecological interactions that are important for individual survival matter for speciation and extinction patterns observed on very long time scales, and why we can expect to wait a million years for bursts of phenotypic change.

The research fellow has the designated task of developing automated data recognition and extraction software tools to help locate and aggregate “dark” occurrence, ecological and phenotypic data on bryozoans that are distributed in publications, scientific reports and other published sources, in an automated and repeatable fashion.

The ideal candidate will make a major contribution to the planned research, but will also develop her/his own complementary lines of research that reflect the candidate's own expertise and interests, and that fit within the project's main goals, such as developing data-extraction algorithms and software tools to automate scientific workflows that depend on locating and using published information.

The Natural History Museum has an ambition of being a leading research museum. Candidates for researcher fellowships will be selected in accordance with this, and are expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

Requirements:

Applicants should hold a PhD-degree (or other corresponding education equivalent to a Norwegian doctoral degree). In exceptional cases, candidates without a doctoral degree but with highly relevant (and demonstrable) skills in machine reading approaches, and a very strong interest in bryozoans and/or macroevolution will be considered.

We are seeking a motivated, enthusiastic and hard-working researcher who can communicate with systematists, biologists and palaeontologists, with the ambition of helping them streamline repeatable high-volume data extraction. The data to be extracted includes text, numbers and potentially also attributes of images. The ideal candidate has substantial experience with programming and in particular machine reading/learning, and interests in database construction. She/he should have excellent communication and writing skills to foster understanding across fields.

Applicants must show good interpersonal skills and be willing to work in close collaboration with the project PI and other members of the project team, as well as have the ability to work independently. Applicants should have a good publication record for their career stage and/or a solid record of successful machine-learning/reading projects.

A good command of English is required.

Please also refer to the regulations pertaining to the conditions of employment: https://www.uio.no/english/about/regulations/index.html

The application must include:

 • Application letter including a statement of interest, briefly summarizing your scientific work and interests and describing how you fit the description of the person we seek.
 • A 1-2 page description of how, at this early stage, you envision potentially using GeoDeepDive infrastructure to locate and extract taxonomic descriptions, faunal lists and other relevant biological information. An example of such an extraction activity is available here: https://github.com/UW-Macrostrat/stromatolites_demo
 • CV (summarizing education, positions, and other qualifying activities).
 • Copies of educational certificates.
 • A complete list of publications and unpublished work, and up to 5 academic papers that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee.
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number).

Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University’s grading system. Please remember that all documents should be in English or a Scandinavian language.

We offer:

- Salary (position code 1108/1109): NOK 490 900 - 569 000 per year, depending on qualifications

- A professionally stimulating working environment

- Pension agreement with Norwegian Public Service Pension Fund (SPK)

- Attractive welfare benefits

The University of Oslo has an agreement for all employees aiming to secure rights to research results:
http://www.uio.no/english/for-employees/employment/position/intellectual-rights/

In accordance with the University of Oslo’s equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals regardless of gender or ethnicity.

If you have any questions regarding the application procedure or would like to know more about the project, please do not hesitate to contact:
Assoc. Prof. Lee Hsiang Liow, e-mail: l.h.liow@ibv.uio.no

For questions regarding the recruitment system Jobbnorge or the application procedure, please contact HR Advisor Thomas Brånå, e-mail: thomas.brana@nhm.uio.no

Deadline: 31st of October 2017

 

 

 

]]>
1109 Forsker
<![CDATA[ PhD Research Fellowship in Machine Learning and Information Retrieval for Music-Related Movement ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142038/phd-research-fellowship-in-machine-learning-and-information-retrieval-for-music-related-movementhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142038/phd-research-fellowship-in-machine-learning-and-information-retrieval-for-music-related-movementAvdeling: Institutt for informatikk
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. oktober 2017
]]>
Thu, 07 Sep 2017 00:00:00 GMTThu, 07 Sep 2017 14:04:59 GMT31. oktober 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

The Department of Informatics (IFI) is one of nine departments belonging to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of Oslo. IFI is Norway’s largest university department for general education and research in Computer Science and related topics. The Department has near 950 students on bachelor level, near 450 master students, and over 180 PhD students. The overall staff of the Department is close to 250 employees, about 200 of these are full time positions. The full time scientific staff is 60, mostly Full/Associate Professors.

]]>
A PhD position is available within the Robotics and Intelligent Systems group (ROBIN) at the Department of Informatics, University of Oslo. The main area of focus within the position is automated classification of motion capture data of dance recordings, including feature extraction and selection, and matching against semantic descriptions of the data.

The research in the Robotic and Intelligent systems group is on machine learning strategies for a wide range of applications, including robotics, health care and music. Four permanent faculty members constitute the group, along with ten PhD students, five postdoctoral research fellows, and a lab engineer. The recruited candidate will be working within the recently awarded Centre of Excellence, Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion (RITMO), alongside leading researchers from the Department of Informatics, Department of Musicology and the Department of Psychology at the University of Oslo.

The appointment is for a period of 3 years. There might be a possibility to extend to 4 years depending on the qualifications of the recruited candidate, and the department’s need for teaching and lab assistants.

Suggested starting date 1 April 2018.

Project description:

The field of Music Information Retrieval (MIR) has developed advanced strategies for analysing music as an auditory phenomenon. Strategies involve feature extraction and selection based on physical properties of the sound signal and also models of human perception. Another important aspect of music, which to a lesser degree has been subject to MIR research, is movement: Music starts with sound-producing movement, and often also results in movement in the form of dance.

Movement may be quantified precisely using motion capture technology. But how are quantitative representations of movement related to semantic descriptions of the same movement? Can a computer be trained to classify dance styles and dance genres? And is it possible for a computer or a robot to imitate human dance movement from audio?

In the announced project, the recruited PhD candidate will research machine learning techniques for full-body motion capture data. The work involves contributing to data collection using state-of-the-art motion capture technology from Qualisys. Futher the candidate will use the collected motion capture data as training data for various machine learning tasks:

Automated generic post-processing techniques for motion capture data
(automatic marker recognition, gap-filling and marker swapping)

Classification of dance data based on semantic descriptions
(such as dance genre/style, gender, expressivity, etc.)

Explore deep learning techniques for automated synthesis of dance movement.

Requirements and qualifications:

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for this fellowship will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

Applicants must have a Master’s degree in a relevant field such as computer science, machine learning, biokinematics or musicology/music information retrieval. A solid background in computer science and machine learning is required, as well as good analytical and programming skills. Experience with Matlab and MIRtoolbox/MoCap toolbox is preferable. Further, competence in several of the following fields is desired and will be considered an advantage when candidates are ranked: data analysis, digital signal processing, motion capture technology and music.

Candidates without a Master’s degree have until 31.01.2018 to receive their degree.

The purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree. The fellowship requires admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The application to the PhD programme must be submitted to the department no later than two months after taking up the position. For more information, see:

Doctoral degree and PhD at the University of Oslo

Application and admission to the PhD programme in natural sciences

Doctoral degree: PhD in Mathematics and Natural Sciences

Salary:

Pay grade: NOK 436 900 - 490 900 per year, depending on qualifications and seniority.

We offer:

The application must include:

 • Application letter, including a summary of research interests, and a brief description of how your Master's thesis work and other experience is relevant for the position.
 • CV (summarizing education, positions and academic work - scientific publications)
 • Copies of educational certificates, transcript of records and letters of recommendation
 • The most relevant and important publications and academic work that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee (maximum 5)
 • Documentation of English proficiency
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University’s grading system. Please remember that all documents should be in English or a Scandinavian language.

In accordance with the University of Oslo’s equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals regardless of gender or ethnicity.

The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for the purpose of securing rights to intellectual property created by its employees, including research results

Contact information:

Associate Professor Kristian Nymoen, +47 22841693, krisny@ifi.uio.no

For questions about the recruitment system, please contact HR Officer Helene Jansen +47 22857196, h.b.jansen@mn.uio.no

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Klinisk stipendiat innen obstetrikk og gynekologi ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143020/klinisk-stipendiat-innen-obstetrikk-og-gynekologihttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143020/klinisk-stipendiat-innen-obstetrikk-og-gynekologiAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. oktober 2017
]]>
Tue, 10 Oct 2017 00:00:00 GMTTue, 03 Oct 2017 08:10:06 GMT31. oktober 2017Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

]]>
Det er ledig stilling som klinisk stipendiat SKO 1378 ved Kvinneklinikken. Arbeidssted for undervisning er Oslo Universitetssykehus (OUS). Undervisningen vil i all hovedsak foregå på OUS Ullevål, men det kan også bli aktuelt å ha undervisning på OUS Rikshospitalet. Stillingen er ledig fra januar 2018.

Om stillingen

Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på fem år. Stillingen omfatter forskerutdanning tilsvarende tre år (60 % av stillingen) parallelt med undervisningsarbeid tilsvarende 2 år (40 %). Pliktarbeidet består av undervisningsarbeid (se under). Undervisningsoppgavene til den kliniske stipendiaten vil i hovedsak bestå av smågruppeundervisning av medisinstudenter innen fødselshjelp og kvinnesykdommer, propedeutikk og journalretting. Den kliniske stipendiaten vil også kunne få oppgaver i forbindelse med planlegging og avvikling av eksamen. Merk at undervisningsoppgavene vil kunne endres i henhold til det aktuelle behov til enhver tid. Siktemålet for forskerutdanningen er en PhD grad. Alle kliniske stipendiater ved Det medisinske fakultetet er forpliktet til å følge doktorgradsprogrammet for graden PhD ved Universitetet i Oslo. Den som tilsettes i stillingen som klinisk stipendiat må søke opptak på doktorgradsprogrammet senest tre måneder etter oppstart i stillingen.

For informasjon om søknadsprosess og krav i forbindelse med søknad om opptak på Det medisinske fakultets PhD-program, vises det til følgende nettside: http://www.med.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/slik-soker-du/

Karakterkrav for opptak på PhD-programmet vil ikke gjelde søkere med norsk legeutdanning. Søkere med utdannelse fra utlandet, må som hovedregel tilfredsstille karakterkrav for at opptak skal kunne innvilges.

Søkeren skal knytte seg til, eller allerede være knyttet til, et forskningsprosjekt forankret hos en av forskningsgruppene ved Kvinneklinikkens fagmiljø på OUS, og fortrinnsvis ved Ullevål. Klinikken vil være behjelpelig med prosjekter og med å finne egnet veileder. Søker må, i samarbeid med sin veileder, innen tre måneder etter oppstart i stillingen, ha utarbeidet og innsendt en fullstendig prosjektbeskrivelse som vedlegges søknad om opptak på doktorgradsprogrammet.


Kvalifikasjonskrav

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på klinisk erfaring med obstetrikk og gynekologi samt søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskningsprosjektet og undervisningen.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og tilbyr kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø. Kvinneklinikken har økende forskningsaktivitet og flere pågående prosjekter med behov for gode Phd kandidater.

 • Stillingen kan søkes av personer med medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon.
 • Det er nødvendig med godt kjennskap til norsk helsevesen.
 • Klinisk erfaring innen fødselshjelp og kvinnesykdommer tillegges vekt ved tilsetning.

Undervisningsspråket er engelsk i Modul 6, med mange tilreisende studenter som ikke behersker norsk. Det forutsettes derfor at man kan undervise på et godt muntlig og et godt skriftlig engelsk språk i tillegg til at man må beherske norsk eller annet skandinavisk språk både skriftlig og muntlig på høyt nivå.

Det vil bli avholdt intervjuer for aktuelle søkere.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 499 600 til kr 569 000 avhengig av kompetanse, i stilling som SKO 1378
 • et hyggelig og utfodrdende arbeidsmiljø
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • fullstendig publikasjonsliste
 • eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktpersoner:

Nærmere opplysninger om stillingen: Professor Guttorm Haugen, tlf 23072962 eller

Administrativ koordinator Kvinneklinikken Maria Foss, tlf 454 25 649

 

Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang: Personalkonsulent Thoril Kristiansen, tlf. +47 22844699, e-post: thoril.kristiansen@medisin.uio.no.

]]>
1378 Stipendiat
<![CDATA[ Lederassistent ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143555/lederassistenthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143555/lederassistentAvdeling: CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 31. oktober 2017
]]>
Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 GMTTue, 17 Oct 2017 10:23:29 GMT31. oktober 2017Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

CERES forvalter, utvikler og vedlikeholder studieadministrative systemer og tjenester for universiteter og høyskoler. Dette inkluderer samordning av opptak ved norske universiteter og høyskoler, forskningsinformasjonssystemer og tjenester samt Open Access. CERES er underlagt Kunnskapsdepartementet, og driftes av Universitetet i Oslo. Senteret har ca. 120 ansatte og holder til i Oslo, Majorstuen. Fra 1.1.2018 blir CERES slått sammen med BIBSYS og deler av UNINETT og blir et eget forvaltningsorgan. Det nye organet vil ha kontorer både i Oslo og Trondheim.

 

]]>
CERES – Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier har ledig 1-års engasjement som lederassistent for direktøren. Stillingen innebærer tett dialog med direktøren, underdirektøren, ledergruppen i CERES, direktørens stab, i tillegg til departementer, direktorater og andre samarbeidspartnere.

Våre hovedoppgaver er å forvalte og utvikle felles systemer og tjenester for studier og forskning ved universiteter og høyskoler i Norge samt gjennomføre et korrekt og effektivt studentopptak til grunnutdanningene ved universiteter, høyskoler og fagskoler.

Stillingen er plassert i Seksjon for stab og støtte i CERES. Seksjonen består av 15 medarbeidere med oppgaver innen områdene lederstøtte, juridisk rådgivning, personvern og sikkerhet, personal, arkiv, økonomi, innkjøp, arrangementsstøtte, kontorstøtte, lokal IT-støtte.

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge for direktøren og underdirektøren (møter, arrangementer og reisevirksomhet)
 • Utarbeidelse av direktørens foredrag og presentasjoner
 • Gi støtte i saksbehandlingen til direktøren etter nærmere avtale
 • Sørge for god informasjonsflyt og være et bindeledd i organisasjonen, herunder koordinere møter i Nettredaksjonen og Forvaltningsforum
 • Ansvar for administrativ forberedelse og gjennomføring av møter og seminarer i ledergruppen
 • Referenttjeneste
 • Ansvar for læreplan og oppgaver for lærlingen i Staben
 • Bidra i Stabens øvrige oppgaver etter behov

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis innen administrasjon og/eller ledelse. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Kunnskap om offentlig forvaltning
 • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid
 • Veldig god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og på engelsk

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Evne til å arbeide strukturert og nøyaktig
 • Høy integritet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Serviceinnstilling, fleksibilitet og en positiv, løsningsorientert holdning

For tilsetting som rådgiver er det i tillegg ønskelig med:

 • Kjennskap til tjenestene Felles studentsystem, Samordna opptak og Current Research Information System in Norway
 • Kjennskap til Digitaliseringsstrategi for UH-sektor, Kvalitetsmeldingen samt Fagskolemeldingen

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø
 • Lønn som seniorkonsulent stillingskode 1363 (ltr 55-65) eller rådgiver stillingskode 1434 (ltr 60-75) avhengig av kompetanse
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Til informasjon skal følgende vedlegg følge søknaden:

 • CV

Kontaktpersoner:
Seksjonssjef Agnethe Sidselrud mob: +4797163097

]]>
1363 Seniorkonsulent
<![CDATA[ Postdoctoral Fellowships in Political Philosophy or Legal Theory on the legitimacy of International Courts and Tribunals ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/141693/postdoctoral-fellowships-in-political-philosophy-or-legal-theory-on-the-legitimacy-of-international-courts-and-tribunalshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/141693/postdoctoral-fellowships-in-political-philosophy-or-legal-theory-on-the-legitimacy-of-international-courts-and-tribunalsAvdeling: PluriCourts - Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. november 2017
]]>
Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 GMTWed, 30 Aug 2017 09:55:58 GMT1. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department of Public and International Law is part the University of Oslo Faculty of Law. Our researchers cover a great number of fields in public and international law and thereby related fields, such as constitutional law, administrative law, public international law, criminal law and procedure, civil procedure, environmental law, labour law, legal history, legal theory, refugee & asylum law, social law, tax law and women’s law.

PluriCourts - Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order


]]>
Job Description

Up to two 2 year postdoctoral fellowships are available at PluriCourts, a Centre for the
Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order.
The postdoctoral researchers will study international courts and tribunals (ICs) in one or more of the issue areas addressed by PluriCourts: human rights, trade, international criminal courts, the environment, law of the sea, or the International Court of Justice.
The research should apply methodology from the fields of philosophy and/or law, with a slight preference for applicants in political philosophy.

About PluriCourts

PluriCourts is a Centre of Excellence funded by the Research Council of Norway. The multidisciplinary Centre is based at the Faculty of Law, Department of Public and International Law of the University of Oslo. Co-Directors of the Centre are Andreas Føllesdal (professor in political philosophy) and Geir Ulfstein (professor in international law).

The primary research objective of PluriCourts is to analyze and assess the legitimate present and future roles of ICs.
For important detailed information about the research agenda and PluriCourts, visit PluriCourts' research plan.

More information at the PluriCourts web site.

Qualifications and Personal Skills

 • Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree (PhD) in law or a PhD in philosophy or political theory.
  To be eligible, the applicant must have submitted his/her doctoral dissertation for evaluation by the closing date. The doctoral degree must have been received prior to taking up the position.
 • Proficiency in English is required. Applicants who are not native speakers of English must document their proficiency in English.
  In assessing the applications, special emphasis will be placed on the quality of the project description and how it contributes to PluriCourts’ research plan, and the assumed academic and personal ability on the part of the candidates to complete the project within the given time frame, as evidenced by the application.
 • Applicants are requested to submit the PhD dissertation or equivalent academic material and up to 50 pages of other published works if the applicant regards these as relevant. If the publications are written by more than one author, the applicant’s role must be documented with a co-author declaration.
 • The successful candidate is expected to live and work in Oslo during the project period and participate in common activities at the Centre, such as book editing, writing grant applications, lecturing at seminars among others.
 • The short-listed candidates will be invited to an interview at the University of Oslo or we will arrange for an interview on Skype.

We offer

 • Salary based on salary level (NOK 490 900 - 569 000)
 • An academically stimulating working environment
 • Favorable pension arrangement
 • Attractive welfare arrangements

Submissions

 • A letter of application
 • A project proposal (maximum 3 pages) which shows how the project will contribute
  to PluriCourts' research plan and a time schedule for the planned work.
  CV in English (maximum 2 pages) summarizing education, positions, pedagogical
  experience, administrative experience and any other qualifying activity.
 • A complete list of published and unpublished works. If a co-authored work is
  included, the applicant's role must be made clear.
 • Copies of educational certificates and diplomas. Foreign diplomas must be provided
  in the original language as well as in an English translation. Foreign applicants are
  advised to attach an explanation of their university grading system.
 • The PhD dissertation or equivalent academic material and up to 50 pages of other
  published works if the applicant regards these as relevant. If the publications are
  written by more than one author, the applicant’s role must be documented with a coauthor declaration.
  Please remember that all documents should be in English or a Scandinavian language, if no other agreements has been made by the Faculty of Law.
 • Copies of grades and transcripts. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their university's grading system
  Names and contact details for at least two references.

All materials should preferably be delivered electronically.

Formal regulations

 • Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.
  No one can be appointed for more than one specified period at the same institution.
 • According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.
 • The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.
 • The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Deadline: 1 November 2017

Contact persons: professor Andreas Føllesdal and Siri Johnsen, administrative manager of PluriCourts

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Doctoral Research Fellow in Bioethics connected to the project "Epigenetics and bioethics of human embryonic development" ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/141752/doctoral-research-fellow-in-bioethics-connected-to-the-project-epigenetics-and-bioethics-of-human-embryonic-developmenthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/141752/doctoral-research-fellow-in-bioethics-connected-to-the-project-epigenetics-and-bioethics-of-human-embryonic-developmentAvdeling: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. november 2017
]]>
Mon, 18 Sep 2017 00:00:00 GMTWed, 30 Aug 2017 13:51:46 GMT1. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department embraces four disciplines: Philosophy, Classical Languages (Greek and Latin), History of Ideas and Art History. The Department is also responsible for the introductory philosophy courses, obligatory for all students attending study programmes at the University of Oslo. The Department has about 140 employees.

]]>
A Doctoral Research Fellowship in Bioethics is open at the Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, University of Oslo.

Job description

The post will be associated with the convergence project “Epigenetics and bioethics of human embryonic development” funded by University of Oslo Life Sciences. The person appointed will be supervised by Anna Smajdor, who is leading the ethics component of the project.  

The PhD position is open for proposals that investigate the ethical implications of greater scientific knowledge and control over human embryos in research and fertility treatment. As our understanding of embryonic development increases, there are more opportunities to make judgments as to which embryos are ‘best’ for implantation. Not only this, but it is becoming possible to effect changes to embryos, either through altering the environment in which they are stored, or through intervening on them directly. The successful candidate will explore the ethical significance of these new aspects of control.

The PhD student will be affiliated with the Faculty's organized research training. The academic work is to result in a doctoral thesis that will be defended at the Faculty with a view to obtaining the degree of PhD. The successful candidate is expected to join the existing research milieu and contribute to its development.

Read more about the doctoral degree.

The appointment is for a duration of three years. All PhD Candidates who submit their doctoral dissertation for assessment with a written recommendation from their supervisor within 3 years or 3 ½ years after the start of their PhD position, will be offered, respectively, a 12 or 6 month Completion Grant.

Qualification requirements

 • A Master's Degree or equivalent in philosophy or other relevant discipline. The Master's Degree must have been obtained by the time of application.
 • A project description relevant to the ethics of embryo selection.

In assessing the applications, special emphasis will be placed on:

 • The bioethical merit, relevance and innovation of the proposed project
 • The applicant's estimated academic and personal ability to complete the project within the time frame
 • Good collaborative skills and willingness to work with scientists and social scientists
 • Personal suitability and motivation for the position

We offer

 • salary level NOK 436 900 – 490 900, depending on qualifications
 • a professionally stimulating working environment
 • attractive welfare benefits

How to apply

Applicants must submit the following attachments with the electronic application, preferably in pdf format:

 • Application letter describing the applicant’s motivation for the position
 • Curriculum Vitae (complete list of education, positions, teaching experience, administrative experience and other qualifying activities, including a complete list of publications)
 • Transcript of records of the applicant’s Master's degree. Applicants with education from a foreign university are advised to attach an explanation of their university's grading system
 • Project description, including a detailed progress plan for the project (3-5 pages, see Template for project descriptions)
 • List of reference persons: 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Please submit all documents in English, to the extent possible.

Short-listed candidates may be invited for an interview at the University of Oslo or via Skype.

Formal regulations

Please see the Guidelines for the application assessment process and appointments to research fellowships.

Following the Freedom of Information Act (Offentleglova) § 25, Chapter 2, demographic information about the applicant may be used in the public list of applicants even if the applicant opts out from the entry in the public application list.

The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for the purpose of securing rights to intellectual property created by its employees, including research results.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Deadline: 1 November 2017

Contact persons

For questions about the position: 
Associate professor Anna Smajdor

For questions about the recruitment process:
HR-Officer Julie Tøllefsen

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Associate Professor, Global Health ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142087/associate-professor-global-healthhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142087/associate-professor-global-healthAvdeling: Senter for utvikling og miljø (SUM)
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. november 2017
]]>
Mon, 11 Sep 2017 00:00:00 GMTSun, 10 Sep 2017 19:55:27 GMT1. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

]]>
The Centre for Development and The Environment (SUM) is advertising a permanent position as Associate Professor.

SUM is an international research institution at the University of Oslo, which promotes scholarly work on the challenges and dilemmas posed by sustainable development. SUMs research is characterised by an interdisciplinary approach to central themes in the development and environment debate.

SUM’s current research is anchored in five thematic research areas:

 • Poverty and Development
 • Energy and Consumption
 • Culture, Ethics and Sustainability
 • Global Governance for Sustainable Development
 • Global Health Politics and Culture

SUM is primarily a research institution, but also conduct PhD courses and offers an International Master in Development, Environment and Cultural Change. The Centre has the status of Research School, which specializes in educating scholars interested in interdisciplinary perspectives on development and the environment.

SUM seeks a candidate with relevant competence related to critical social science research on the social, cultural and political factors shaping people’s health, health systems, health policy and governance.
Candidates with documented experience relating to medical anthropology, development studies or political science, and are engaging with public health research and practice, are encouraged to apply. The person appointed should have a good publication record, documented experience from project management, teaching, and supervision and be able to undertake administrative duties in accordance to current provisions.
Experience with organising and obtaining financing for interdisciplinary research groups will be emphasised, as well as active participation in international academic forums and the ability to cooperate with institutions abroad.


Qualifications and Personal Skills:

We seek a highly motivated and competent candidate who is willing and able to participate actively in the research community at the Centre, including teaching and dissemination of research results.

 • Relevant candidates must hold a Ph.D. degree or equivalent academic qualifications. 
 • Applicants, who at the time of appointment cannot provide documentary evidence of basic teaching competence and Norwegian language skills, must acquire such competence in the course of a period of two years. 
 • Applicants must have a good working proficiency in English.

In the ranking of competent applicants, the whole range of qualifications will be considered, and assessed in relation to the stated requirements. Hiring procedures are regulated in Rules for appointing Professors and Associate Professors, which are available at the University's website.


We offer:

 • Salary: NOK 623 900 - 704 800 per year, depending on qualifications 
 • A positive and challenging working environment
 • Favourable pension arrangement
 • Attractive welfare arrangements

Submissions:

Applications must include:

 • Cover letter (statement of motivation and research interests) 
 • Curriculum Vitae, describing educational background, prior positions, academic, professional and pedagogical activites and administrative experience
 • Complete list of academic publications (publications are not to be sent with the application)
 • Plans for future research and how this research will fit with the Centre's research profile
 • Description of basic pedagogical competence and lecturing experience

The applicant’s academic works are not to be submitted with the application. All applications will be reviewed by an assessment committee. The most promising applicants will subsequently be asked to submit selected academic works (maximum 10) that the applicant wishes to have considered in the assessment process, as well as documentation of other relevant qualifications.

According to the Norwegian Freedom of Information Act (Offentleglova), information about the applicant may be included in the public applicant list, even when an applicant has requested non-disclosure.

If no applicant is deemed competent, an appointment of limited duration to qualify for the post may be proposed.

As a general rule an interview will be used in the appointment process, and it may be appropriate to require trial lectures.

In accordance with the University of Oslo’s equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals regardless of gender or ethnicity.

The University of Oslo has an agreement for all employees aiming to secure rights to research results: http://www.uio.no/english/for-employees/employment/position/intellectual-rights/

For further information, please contact:

Centre Director Sidsel Roalkvam: sidsel.roalkvam@sum.uio.no 

For questions about the recruitment system, please contact HR Officer Gudrun Cecilie E. Helland: g.c.e.helland@sum.uio.no

Deadline: 01. November 2017

]]>
1011 Førsteamanuensis
<![CDATA[ PhD Research Fellowship in Inorganic materials chemistry ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142118/phd-research-fellowship-in-inorganic-materials-chemistryhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142118/phd-research-fellowship-in-inorganic-materials-chemistryAvdeling: Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN)
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. november 2017
]]>
Mon, 11 Sep 2017 00:00:00 GMTMon, 11 Sep 2017 13:15:44 GMT1. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

Centre for Materials Science and Nanotechnology (SMN) is an interdisciplinary focus field for material and energy research at the University of Oslo. SMN has focused on basic research in renewable energy and environmentally friendly use of fossil energy sources. The center consists of research groups from the Department of Physics (Fi) and Chemistry (Ki), has about 100 employees from around the world and manages more than 80 projects funded by the EU, the RCN and others.

]]>
One PhD fellowship is available at the Department of Chemistry (KI)/Centre for Materials Science and Nanotechnology (SMN).

No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo. Starting date no later than 31.12.2017.

The fellowship period is up to 4 years, with 3 years devoted to research education. The position entails a compulsory work load of 25% that consists of teaching and supervision duties and research assistance.

Job description:

The candidate will work within the field of Li-ion battery technology / inorganic materials chemistry at SMN, KI, University of Oslo, in the NAFUMA section.

The PhD fellow will be involved in the collaboration between academia, industry and end user within the newly established FME centre MoZEES (Mobility Zero Emission Energy Systems) which has a broad focus on battery and hydrogen technology for the transportation sector.

The main topic for the PhD work will be related to describing and understanding stability and reaction mechanisms of cathode materials for Li-ion batteries, particularly at demanding or extreme conditions where undesired reactions and pathways may take place. These investigations will require the use of operando techniques, primarily X-ray based methods both in the home lab and at synchrotron facilites like ESRF, Grenoble. Modification of the materials and electrodes by coatings, using Atomic Layer Deposition, is foreseen with focus on changes in stability and mechanisms. A main partner in these investigations is the Defense Research Establishment (FFI) at Kjeller, and the successful candidate must fulfil the specific requirements for accessing the FFI laboratories.

Requirements:

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for fellowship will be selected in accordance with this, and are expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

The applicant must hold a degree equivalent to a Norwegian master degree within chemistry or a related field, and with relevant specialization within inorganic chemistry, materials chemistry or materials science. The following requirements and aspects will be given major weight in the evaluation of the candidates:

The candidate should have documented experience in one or more of the below mentioned areas:

 1. Synthesis of inorganic materials
 2. Crystal structure determination and refinements
 3. Thermal analysis (TGA, DSC)
 4. Electrochemical characterization of solids and battery materials
 5. In-situ / operando studies based on X-ray methods

In order for having the application assessed by the evaluation committee, the applicant must provide information on his/her expertise within the five areas listed. This information should be specifically listed in the first part of the CV enclosed by the applicant.

We are searching for a candidate with willingness and ability to learn and apply new methods, who is creative of nature and skilled to work independently as well function as a coworker in teams. The candidate must be able and willing to take on tasks for the benefit of the research section NAFUMA (for instance responsibility and running of certain instruments or laboratories).

The four year position includes 25% mandatory teaching duties at the Department of Chemistry. For this reason it is required that the candidate is mastering a Scandinavian language and such candidates will be given advantage in the evaluation process. In the case of lack of qualified candidates that can provide teaching, a three year regular contract may be considered. The candidate will interact with other coworkers at the research section, with research and industrial partners, and with students during teaching. Hence, personal suitability will be given particular weight in the selection process.

The purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree.

The fellowship requires admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The application to the PhD programme must be submitted to the department no later than two months after taking up the position. For more information see:

http://www.uio.no/english/research/phd/

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/

A good command of English is required.

Salary:

Position code 1017, Salary: NOK 436 900 – 490 900 per year, depending on qualifications and seniority.

The application must include:

 • Application letter
 • CV (summarizing education, positions and academic work - scientific publications)
 • Copies of educational certificates, transcript of records and letters of recommendation
 • Documentation of English proficiency http://www.mn.uio.no/english/research/phd/application/application.html
 • List of publications and academic work that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University’s grading system. Please remember that all documents should be in English or a Scandinavian language.

In accordance with the University of Oslo’s equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals regardless of gender or ethnicity.

UiO has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

Website:

http://www.mn.uio.no/kjemi/english/research/groups/nafuma/

http://www.mn.uio.no/smn/

For further information please contact: professor Helmer Fjellvåg; phone: +47-22855564, email: helmer.fjellvag@kjemi.uio.no

For questions regarding the recruitment system, Jobbnorge, please contact: HR-officer Nina Holtan; phone +47 22 85 44 24, email: nina.holtan@mn.uio.no

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ PhD Research Fellowship in Computer Science/Networking ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142787/phd-research-fellowship-in-computer-science-networkinghttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142787/phd-research-fellowship-in-computer-science-networkingAvdeling: Institutt for informatikk
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. november 2017
]]>
Tue, 26 Sep 2017 00:00:00 GMTTue, 26 Sep 2017 12:08:24 GMT1. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

The Department of Informatics (IFI) is one of nine departments belonging to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of Oslo. IFI is Norway’s largest university department for general education and research in Computer Science and related topics. The Department has near 950 students on bachelor level, near 450 master students, and over 180 PhD students. The overall staff of the Department is close to 250 employees, about 200 of these are full time positions. The full time scientific staff is 60, mostly Full/Associate Professors.

]]>
A position as PhD Research fellow is available at the Department of Informatics.

If the successful candidate has a good knowledge of one Scandinavian language (Norwegian, Swedish, Danish), the fellowship will be for a period of 4 years, with 25 % compulsory work (teaching responsibilities at the Department). Otherwise, the fellowship will be for a period of 3 years, with no compulsory work. Targeted starting date: May 01, 2018.

No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.

Project title: Large-scale Internet deployment of RINA
RINA, the Recursive InterNetwork Architecture, is a novel “back to basics” approach to networking that is fundamentally different from today's networks. RINA was first presented by John Day in his book “Patterns in Network Architecture: A return to Fundamentals”.

Main objectives and summary of the projects
Deployment of a new architecture in today’s Internet is very difficult. In the OCARINA project, in order for RINA to have a phased adoption and to gradually supplant TCP/IP networks at a large scale, we see three essential enablers for deploying RINA in the Internet:

 1. RINA as an Overlay: RINA traffic is sent over TCP/IP, e.g. when connecting native RINA applications via an Internet path, or when tunneling through the Internet for a subset of a RINA path.
 2. RINA as an Underlay: TCP/IP traffic is sent over a RINA network.
 3. TCP/IP-RINA Gateway: A RINA-enabled application on one side could talk to a non-RINA-application on the other, or, when a segment of an Internet path is a native RINA path or a segment of a RINA path is a TCP/IP path, a translation could be carried out at the segment edges instead of using the other technology as an Underlay.

Our new mechanisms will be implemented, tested and evaluated in the RINA SDK, and we will see how RINA can be gradually deployed in (over/under/alongside) the Internet.

Project background and scientific basis.
Because TCP/IP is supposed to work well across any network and even remain operational in the face of network technologies that do not yet exist, it is a one-size-fits-all architecture with many embedded compromises. On the other hand, RINA shows great potential in many aspects of networking, e.g. by simplifying management and providing better security. The recursive nature of RINA calls for radically different approaches to how networking is performed. More information on RINA and the OCARINA project can be found here.

The candidate will be teamed up with two other candidates who are now working on RINA’s congestion control and dynamic routing in the OCARINA project.

Research questions and scientific challenges
Research questions to be tackled for Internet deployment include: 1) what are the limitations of a TCP/IP-RINA gateway? 2) can RINA flows be effectively bridged to TCP or UDP flows? 3) what are the benefits for existing IP networks to use RINA as a transport? 4) how are RINA flows affected in case of using TCP/IP as a transport? 5) how can services be mapped into RINA requirements? 6) how is the performance of RINA congestion control and routing affected/improved in case of deployment over/under/alongside the Internet?

Scientific methods
Our main method for testing our new developments is experimental evaluation on a real testbed that is built as part of the project. The testbed results will be validated against the existing RINA implementation in the OMNeT++ simulator.

Requirements and qualifications:
The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

The purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree.

The candidate must have a master degree or equivalent in computer science and documented knowledge about networking, e.g. by having good grades in a substantial networking course. The candidate should preferably have written a master thesis in networking related to different networking layers and network interoperability. Furthermore, a good knowledge of programming in Linux is an advantage.

The fellowship requires admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The application to the PhD programme must be submitted to the department no later than two months after taking up the position. For more information see:

A good command of English is required

Doctoral degree: PhD in Mathematics and Natural Sciences

Doctoral degree and PhD

We offer:

 • Salary NOK 436 900 - 490 900, per year depending on qualifications and seniority.
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities.

The application must include:

 • Application letter
 • CV (summarizing education, positions and academic work - scientific publications)
 • Copies of educational certificates, transcript of records and letters of recommendation
 • Documentation of English proficiency
 • List of publications and academic work that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University’s grading system. Please remember that all documents should be in English or a Scandinavian language.

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “Apply for this job”.

Please see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.

 

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

 

UiO has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

 

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

 

For further information please contact:

Professor Stein Gjessing,: +47 228 52444, steing@ifi.uio.no

Professor Michael Welzl,+47 228 52420, michawe@ifi.uio.no

Dr. Peyman Teymoori,+47 228 40685, peymant@ifi.uio.no

For questions about the recruitment system, please contact HR Officer Helene Jansen, +47 22857196, h.b.jansen@mn.uio.no

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Postdoctoral Research Fellowship in Machine Learning for Cybersecurity ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143221/postdoctoral-research-fellowship-in-machine-learning-for-cybersecurityhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143221/postdoctoral-research-fellowship-in-machine-learning-for-cybersecurityAvdeling: Institutt for informatikk
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. november 2017
]]>
Thu, 12 Oct 2017 00:00:00 GMTMon, 09 Oct 2017 07:41:30 GMT1. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

The Department of Informatics (IFI) is one of nine departments belonging to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of Oslo. IFI is Norway’s largest university department for general education and research in Computer Science and related topics. The Department has near 950 students on bachelor level, near 450 master students, and over 180 PhD students. The overall staff of the Department is close to 250 employees, about 200 of these are full time positions. The full time scientific staff is 60, mostly Full/Associate Professors.

]]>
A position as Postdoctoral Research Fellow in Cybersecurity is available at the Department of Informatics, and will be for a period of 3 years. The starting date is as soon as possible. The position is hosted at the IFI Research Group in Networks and DistributedSystems (ND) and the SecurityLab of the University of Oslo.

Job Description

The Postdoctoral fellowship is part of the Oslo Analytics research project, and will focus on information security in general, and in particular, on security threat and vulnerability analysis, intrusion detection, and cybersecurity data analysis and machine learning. The position involves theoretical modelling, development of prototype software tools, experimentation, report writing, as well as some project management. The Postdoctoral position is located at The Department of Informatics at the campus of Oslo University.

Requirements

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for this fellowship will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

Applicants must hold a PhD degree or equivalent in computer science or mathematics, with documented knowledge in the relevant areas outlined above. Thus, applicants should have a strong background in statistics, AI and machine learning, and preferably also have knowledge or experience in information security. The application should describe the relevance of the PhD project work and other research activities relevant for the position.

The selection of the candidate for the position would be based on relevant knowledge and experience in the areas described above, academic results and scientific publications. Due to the nature of the Oslo Analytics project, only candidates from European and NATO countries may apply.

We offer:

 • Salary NOK 517 700 - 569 000 (position code 1352), per year depending on qualifications.
 • A professionally stimulating working environment.
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities.

The application must include

 • Application letter
 • CV (summarizing education, positions and academic work - scientific publications)
 • Certified transcripts of the candidate's academic record
 • The most relevant and important publications and academic work that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee (maximum 5)
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”.

All documents should be in English or a Scandinavian language.

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

 

In accordance with the University of Oslo's equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals regardless of gender or ethnicity but would like to specifically encourage female candidates to apply.

UiO has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

For further information please contact:

Professor Audun Jøsang, josang@ifi.uio.no

For questions about the recruitment system please contact HR Officer Helene Jansen, +47 22857196, h.b.jansen@mn.uio.no

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Rådgiver/seniorkonsulent økonomi ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143232/raadgiver-seniorkonsulent-oekonomihttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143232/raadgiver-seniorkonsulent-oekonomiAvdeling: Fakultetsadministrasjonen
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. november 2017
]]>
Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 GMTMon, 09 Oct 2017 10:51:13 GMT1. november 2017Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene. Fakultetets virksomhet dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning og ligger i front i Europa på flere områder.

Fakultetet driver fremtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og har rundt 1500 ansatte og 6000 studenter.

Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Fakultetsadministrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

]]>
Det er ledig (2) to faste stilinger som rådgiver/seniorkonsulent økonomi innen eksternt finansiert virksomhet.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har 1350 tilsatte og 4500 studenter. Årlige inntekter er på 1,8 milliarder kroner, hvorav 40 % kommer fra ca. 700 eksternt finansierte forskningsprosjekter. Fakultetet har ni underliggende rapporterende enheter, og syv forskningssentre.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet søker to økonomer til faste stillinger, med arbeidsfelt innen eksternt finansiert virksomhet organisert i prosjekter. Stillingen inngår i avdeling for prosjektøkonomi som består av ca. 10 personer, og har en nær relasjon til underliggende institutter og forskningsmiljøer.

Fakultetet har ambisjon om en relativt betydelig vekst innen ekstern finansiering, og stillingen er viktig for å understøtte dette.

Dine hovedoppgaver vil være:

 • Økonomisk forvaltning av eksternt finansierte prosjekter, herunder budsjettering, økonomistyring, analyse og rapportering til finansieringskilder
 • Løpende økonomisk oppfølging av enhetens prosjektportefølje i forhold til prosjektleder, finansiør og instituttledelse
 • Rapportering av prosjektenes budsjett og prognoser
 • Utarbeidelse av økonomiske analyser, og beslutningsgrunnlag og bistand i søknadsprosesser vedrørende ekstern finansiering
 • Bidra til en helhetlig god kvalitet på økonomisk data og analyser samt et godt samarbeid i økonomiseksjonen

Vi forventer at du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, arbeider strukturert og analytisk, og er løsnings- og resultatorientert slik at bruker får gode leveranser. Stillingen medfører at du får stor kontaktflate i hele organisasjonen.

Krav til erfaring/kompetanse:

 • Økonomifaglig utdanning, minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant realkompetanse vil kunne kompensere utdanningskravet
 • Erfaring fra økonomi, controlling, budsjett, prognoser og regnskap med gode, dokumenterbare resultater fra tidligere relevante arbeidsforhold
 • Erfaring fra UoH sektoren kan være en fordel
 • God regnskapsforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode Excel kunnskaper

For tilsetting som rådgiver kreves det god kjennskap til og lang erfaring med alle stillingens hovedoppgaver. Det også ønskelig med bred erfaring innen eksternt finansiert virksomhet, deriblant NFR og EUs H2020 program.

Vi tilbyr:

 • Lønn 482 500 – 558 500 per år, avhengig av erfaring og kompetanse, i stilling som seniorkonsulent (SKO 1363)
 • Lønn 517 700 – 590 000 per år avhengig av erfaring og kompetanse, i stilling som rådgiver (SKO 1434)
 • Rett kandidat vil få en viktig rolle i en IA-bedrift med et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø. Du vil få fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse og andre velferdsordninger.

Søknaden skal inneholde:

 • En kortfattet søknad hvor du beskriver din motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på «Søk stillingen»

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktpersoner:

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med avdelingsleder Ina Maiquez telefon: +47 22855507 eller eventuelt med prosjektøkonom Marianne Afdal telefon +47 22856425

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt personalkonsulent Therese Ringvold, e-post: therese.ringvold(a)mn.uio.no, telefon 22 85 16 06. 

]]>
1363 Seniorkonsulent
<![CDATA[ Postdoctoral Fellow in Statistics/Data Science (three years) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142692/postdoctoral-fellow-in-statistics-data-science-three-yearshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142692/postdoctoral-fellow-in-statistics-data-science-three-yearsAvdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 3. november 2017
]]>
Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 GMTFri, 22 Sep 2017 15:11:32 GMT3. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Institute of Basic Medical Sciences overall objective is to promote basic medical knowledge in order to understand normal processes, provide insight into mechanisms that cause illness, and promote good health. The Institute is responsible for teaching in basic medical sciences for the programmes of professional study in medicine and the Master's programme in clinical nutrition. The Institute has more than 300 employees and is located in Domus Medica.

]]>
Applications are invited for a 3 year position as Postdoctoral Fellow in Statistics/Data Science to be based at the the Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (OCBE), Institute of Basic Medical Sciences (IMB), the Faculty of Medicine, University of Oslo (UiO), Norway. The position is funded by the UiO Faculty of Medicine.

The postdoc will work on a new project which focuses on the integration of complex and big data across scales and types. The purpose is to develop new methodologies for three biomolecular problems which all call for data integration. Multiple technologies allow collecting data about patients and biological processes, where each data component is based on specialised measurements and contributes a piece of unique knowledge and understanding of the system. Analysing all data together, in an integrative manner, increases power and precision of the prediction (of the process), estimation (of hidden quantities) or classification (of patients in groups or of events in a cell differentiation context). The statistical challenge is to extract the unique information each data layer carries about the system under study and to quantify the uncertainty of predictions, estimations, classifications in a realistic way. A further challenge comes from the fact that data layers have different resolution (scale) in time and space and they carry different levels of noise.

The project will focus on three unique data sets, in three areas of biomolecular oncology, in collaboration with leading research groups in each of the three areas.

1.) The NBCS (Norwegian breast cancer study) has collected SNP, gene copy number, gene expression, miRNA, methylation, proteins and metabolic spectra which already have been used individually to classify the patients into diseases subtypes. Integrating together these molecular layers should produce disease subtypes which are more specific than those obtained with each component on its own. The different layers have biologically hierarchical relations and modelling these should allow more powerful classifications. In collaboration with professor Vessela Kristensen https://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/vessela/

2.) Stem cell differentiation. The aim is to identify relative contribution of genomics, epigenomics and 3D genome conformation parameters, to the regulation of adipose stem cell differentiation into adipocytes, with the aim of better understanding metabolic diseases. ChIP-seq, RNAseq and HiC (genome-wide chromosomal interaction) data are available and from these we are able to generate 4D models of chromatin architecture. Key challenges to be solved are integration methods, weighting, statistical importance of the contributions, and 3D structure deconvolution techniques to provide a deeper appreciation of developmental transitions leading to normal and diseased adipocytes. In collaboration with professor Philippe Collas, http://www.collaslab.org/

3.) Randomised clinical trial with fish oil. We seek to integrate transcriptome data (using microarray) with metabolome data (using time-of-flight mass spectrometry and nuclear magnetic resonance spectroscopy), to discover integrative biomarkers. These biomarkers are aimed to understand and predict changes in lipids (triglycerides) and inflammatory markers caused by fish oil intake, possibly leading to novel precision strategies for dietary prevention of lifestyle diseases. In collaboration with professor Stine Ulven http://www.med.uio.no/imb/personer/vit/smulven/

These three cases launch common challenges to current statistical methodologies, and will lead to papers, algorithms and computational tools which will be tested systematically in these contexts. In addition, each case carries specific aspects which will require specialized versions of the common methodology. Professor Arnoldo Frigessi will collaborate in all parts of the project. http://www.med.uio.no/imb/english/people/aca/frigessi/index.html

Candidates will have expertise in statistical modelling, computationally intensive inference, high dimensional machine learning approaches, for biological and biomedical processes. Experience to analyze and integrate experimental data is necessary. The ideal candidate has some experience of data analysis in genomics and molecular biology, though this is not an absolute requirement, and a solid methodological competence and experience in other applications areas can compensate for absence of knowledge of genomics. Applicants must show promises to become leading scientists and to promote a collaborative research environment across disciplines. Together with colleagues at UiO, the postdoc will shape research in integrative data science.

An excellent and enthusiastic young scientist is sought to be part of one of Europe's most active biostatistics departments at an exciting time. Currently, OCBE has eight tenured professors, four tenured associate professors, fifteen tenured researchers, post-doctoral fellows and PhD students, making up a group of about 60 scientists. OCBE is internationally recognized, with interests spanning a broad range of areas (including time-to-event models, data integration, causal inference, statistical genomics, Bayesian inference, stochastic simulation algorithms, probabilistic graphical models, machine learning, evolution and population genetics, informative missingness and measurement error models, epidemiological studies of lifestyle and chronic diseases, stochastic models for infectious diseases, high dimensional data and models) and numerous collaborations with leading bio-medical research groups internationally and in Norway. In the last national research evaluation, OCBE was judged as excellent by an international committee. OCBE has a leading role in the recently funded prestigious centre for research-based innovation BigInsight, a consortium of academic, industrial and public partners, with a funding of about 4 mil Euro annually until 2023. Furthermore, OCBE hosts the ERC Advanced Grant of Professor Corander (Scalable inference algorithms for Bayesian evolutionary epidemiology) from 2017 until 2022, and several further important projects in the areas of statistical methods for biobank, health survey and registry data, of causal inference and of mathematical models for personalised cancer therapy.

OCBE is responsible for the bio-statistical teaching for the professional study in medicine, for the faculty's bachelor and master programmes and for the PhD training. OCBE also provides an extensive advisory service for bio-medical and clinical researchers at the University of Oslo and the Oslo University Hospital, often also an existing source of data and challenges for our discipline.

This position is part of a substantial investment in the computational life sciences by the University of Oslo, through the programme UiO:Life Science. In particular, this position is part of the Faculty of Medicine strategic plan, with focus on digital life sciences with high potential in basic and clinical medicine.

Job description/role summary

The appointment is central to the present project. The appointed candidate will have full operational responsibility for her/his research within the project. He/she will be responsible for progress in all three project areas, developing methodology, implementing algorithms and producing scientific results of substantial interest, published in top peer-reviewed scientific journals. She/he will lead and contribute enthusiastically to the collaborative research project, multidisciplinary research setting, with the aim of producing best science with impact. The post holder will contribute to the strategic research leadership of OCBE.

The role holder is expected to contribute to the management and organisation of the project, by taking direct responsibilities in the administrative and leading tasks of this project. The location of OCBE is in the campus of UiO in Oslo. Working language is English.

The main purpose of the fellowship is to qualify researchers for work in higher academic positions within their disciplines.

Qualification requirements/person profile

 • Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in statistics, mathematics, data science, computer science or in another relevant field

Her/his research has been in the broad area of data integration, from a Bayesian or classical point of view and has experience collaborating with scientists in other disciplines. Candidates to the position will have some experience and/or clear potentials to initiate, develop and manage an independent scientific programme. Some experience in student supervision is interesting. The role holder will possess sufficient administrative skills to manage projects and contribute to the common workload of the project. Candidates must demonstrate team spirit in developing their research, with strong interpersonal skills. Proficiency with programing languages (R, Matlab, Python, C++ or others) is necessary.

We offer

 • Salary NOK 490 900 – 569 000 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellow (position code 1352)
 • Three years full time employment
 • Annual paid leave for 5 weeks, plus public holidays
 • A professionally stimulating working environment
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement
 • Access to public health services through membership of the National Insurance Scheme
 • Participation in the Postdoctoral Programme at the Faculty of Medicine

Teaching and research positions at UiO are, as a rule, considered to be "specially independent" in nature and are, as such, not normally subject to regulations regarding work hours. Work hours are regulated by UiO's administrative guidelines regulating workings hours for employees in academic positions. See: https://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/regulation-working-hours.html

Starting date: as soon as possible, and preferably by 31.12.2017.

How to apply

The application must include

 • Cover letter (statement of motivation and research interests)
 • CV (summarizing education, positions, and academic work and scientific publications)
 • A complete list of publications
 • List of at least three reference persons (name, relation to candidate, e-mail and phone number)
 • Documentation of basic pedagogical competence (if available) and lecturing experience
 • Documentation of scientific advising competence (if available)
 • Description of up to 10 publications which the applicant considers particularly noteworthy
 • The same 10 publications uploaded as PDF-files (preferably combined into one file but maximum 10 MB)
 • Other qualifications and documentation

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

A scientific evaluation committee will be appointed to evaluate the applications. The committee will interview shortlisted candidates remotely or in person and will propose a ranked list. The final appointment is made by the institute. The evaluation process can take up to two months. The basis for the assessment of the applicant will include the education and training, scientific production and quality, professional and academic experience, teaching experience and qualifications as well as the documented experience in administration and management. As part of the ranking of qualified applicants, the full scope of these qualifications will be explicitly assessed. Particular weight will be attached to qualifications that are central to the job description. Recent scientific qualifications will carry more weight than other qualifications. Originality, quality and innovation will be given priority before volume.

Informal enquires can be addressed to Professor Arnoldo Frigessi (frigessi@medisin.uio.no) or to any other senior member of the present project.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one specified period at the same institution.
According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results and intellectual property.

In accordance with the University of Oslo´s equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals regardless of sex or ethnicity.

Deadline: 3rd of November, 2017

Contact persons:

Professor Arnoldo Frigessi (frigessi@medisin.uio.no, mobile +47 95735574)

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Avdelingsleder/administrasjonsansvarlig til SFIet SIRIUS ved Institutt for informatikk ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143676/avdelingsleder-administrasjonsansvarlig-til-sfiet-sirius-ved-institutt-for-informatikkhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143676/avdelingsleder-administrasjonsansvarlig-til-sfiet-sirius-ved-institutt-for-informatikkAvdeling: Institutt for informatikk
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 3. november 2017
]]>
Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 GMTFri, 20 Oct 2017 08:55:57 GMT3. november 2017Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. 

Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 950 bachelor-studenter, nær 450 masterstudenter og over 180 phd-studenter. Instituttet har nær 250 ansatte. Av disse er om lag 200 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 60 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

]]>
SIRIUS- Center for Scalable Data Access in the Oil and Gas Domain - er et norsk senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som Institutt for informatikk er vertskap for.

SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping (NFR)

UiO medvirker til innovasjon direkte gjennom kommersialisering av forskningsresultater og gjennom samarbeid med eksisterende virksomheter. Det mest betydelige bidraget til innovasjon skjer imidlertid indirekte gjennom utdanning av kandidater, nyskapende forskning og utveksling av kunnskap med næringsliv, organisasjoner og offentlig sector (UiO)

Senteret vil utvikle nye teknologier for å identifisere og behandle relevant informasjon fra den store og økende mengden digitale data ("big data") som er tilgjengelig. Forskningen i senteret vil bygge på og utnytte teknologiske nyvinninger innenfor blant annet tungregning og skyteknologi (SFI)

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er en administrativ stilling ved SIRIUS. Stillingen vil dekke en stor bredde av oppgaver:
 • Lede det administrative arbeidet ved SFIet SIRIUS
 • Sekretariatsfunksjon for SIRIUS sin ledergruppe
 • Bidra til at senteret blir en attraktiv og trivelig arbeidsplass
 • Holde oversikt over senterets prosjekter, at alle prosesser er gjennomgått korrekt og at gjeldende frister overholdes
 • Ansvar for at informasjon gjøres tilgjengelig for ansatte i senteret og for senterets partnere
 • Bistå ledelsen i rekrutteringsprosessen og mottak av nyansatte
 • Administrere og koordinere møter, seminarer, konferanser etc
 • Etablere gode administrative rutiner og være et bindeledd mellom senteret og instituttet
 • Delegerte oppgaver innen personal og økonomi
 • Rekruttering/formidling
 • HMS

Arbeidsoppgavene vil være varierte og det stilles krav til en svært god serviceinnstilling, gode samarbeidsevner, selvstendighet, gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet.

Administrasjonsansvarlig har Senterleder ved SIRUIS som nærmeste leder.

Stillingen kan pålegges andre oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på minimum bachelornivå; relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • meget gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • relevant erfaring fra industrien
 • gode IT-kunnskaper og gjerne erfaring med digital samhandling og nettpublisering
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi ser etter en som

 • er selvstendig, initiativrik og løsningsorientert
 • trives med et høyt tempo og tåler sterkt arbeidspress i perioder
 • klarer å håndtere et stort spenn av arbeidsoppgaver og kan levere med knappe tidsfrister
 • er nøyaktig, grundig og flink til å prioritere
 • har evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • er serviceinnstilt og liker å jobbe med mennesker
 • er ansvarsbevisst og har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • lønn som avdelingsleder SKO 1407, NOK 559 000 - 623 900, per år, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • en dynamisk og spennende arbeidsplass med et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet, gode velferdsordninger, mulighet for trening i arbeidstiden

Til informasjon skal følgende dokumenter legges ved den elektroniske søknaden, fortrinnsvis i PDF-format:

 • søknadsbrev
 • CV

Vi viser også til retningslinjer angående teknisk-administrative stillinger.

Kontaktinformasjon:

Professor Arild Waaler, +47 22840055, arild@ifi.uio.no

For spørsmål om rekrutteringssystemet, kontakt personalkonsulent Helene Jansen, +47 22857196, h.b.jansen@mn.uio.no

]]>
1407 Avdelingsleder
<![CDATA[ Informasjonsmedarbeider ( førstekonsulent ) på Infosenteret ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143704/informasjonsmedarbeider-foerstekonsulent-paa-infosenterethttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143704/informasjonsmedarbeider-foerstekonsulent-paa-infosenteretAvdeling: Studieseksjonen
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 3. november 2017
]]>
Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 GMTFri, 20 Oct 2017 11:50:05 GMT3. november 2017Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi. Fakultetsadministrasjonen består av seks seksjoner, som har et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Studieseksjonen har blant annet ansvar for Infosenteret, undervisningsplanlegging, kvalitetssikring av studiene, studieveiledning, studentutveksling og internasjonalisering, opptak og studentinformasjon.

 

]]>
Vi har et ettårig vikariat som informasjonsmedarbeider (førstekonsulent) på Infosenteret ved Det juridiske fakultet

Er du utadvendt, glad i å yte god service og trives når det er mye som skjer?
Da kan du være vår nye medarbeider på Infosenteret ved Det juridiske fakultet.

Infosenteret er fakultetets ansikt utad mot studenter og de som vil studere hos oss. Infosenteret er bemannet av fast ansatte og timelønnede studenter. Vi har et ettårig vikariat ledig, og ønsker oss en ny medarbeider med øye for studentenes informasjonsbehov. Du har fokus på god og korrekt studieinformasjon.

Vi ser etter deg som er strukturert, kvalitetsbevisst og har erfaring fra kundeservice.
Du må ha god formidlingsevne. 

Stillingens viktigste oppgaver vil være å:

- betjene studenthenvendelser (skranke, telefon, epost) ca 75% av stillingen
- følge opp innleveringsoppgaver
- være stedfortreder for teamleder på infosenteret
- være stedfortreder for publisering av opptak (podcast/filming) på nettsider
- administrasjon av oppmelding til kollokviegrupper
- koordinere aktiviteter i forbindelse med studentrekruttering og studentmottak
- delta i kvalitetssikringen av informasjon fra Infosenteret
- delta i utvikling og utforming av studieinformasjon,
- bidra i opplæringen av deltidsansatte

Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver.

Personlige egenskaper:

Du setter service høyt, er imøtekommende, kvalitetsbevisst og kommuniserer tydelig. Du må være god til å innhente- og sortere informasjon fra mange kilder før du formidler den videre. I perioder er det hektisk på informasjonssenteret, så vi forutsetter at du kan håndtere et høyt arbeidstempo. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Kvalifikasjoner:

- utdanning fra universitet eller høgskole (minimum tilsvarende bachelor-nivå)
- dokumentert relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
- relevant arbeidserfaring fra utdanningssektoren evt. erfaring fra kundeservice er ønskelig
- gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig kreves.
- det er en fordel med erfaring fra publisering i vortex og med Felles studentsystem (FS)
- gode IT-kunnskaper kreves

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

-Søknadsbrev
-CV
-Vitnemål og attester

Vi tilbyr:

- Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø i universitetets historiske bygninger på Karl Johan.
- Lønn som førstekonsulent (1408) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 423 200,-  og 466 500,-
- God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
- Stilling i en IA-virksomhet
- Gode velferdsordninger
- Trening i arbeidstiden


Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «send søknad».

Andre opplysninger

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I tråd med UiOs likestillingspolitikk oppfordrer vi alle interesserte til å søke, uavhengig av kjønn og etnisitet.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt
funksjonsevne.

Søknadsfrist: 3. november 2017

Kontaktpersoner:
Christine Ø. Sten: c.o.sten@jus.uio.no og Randi Saunes: randi.saunes@jus.uio.no

]]>
1408 Førstekonsulent
<![CDATA[ Førstebibliotekar ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143539/foerstebibliotekarhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143539/foerstebibliotekarAvdeling: Universitetsbiblioteket
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 5. november 2017
]]>
Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 GMTTue, 17 Oct 2017 08:08:02 GMT5. november 2017Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt på fire avdelingsbibliotek, Digitale tjenester og Administrasjonen. Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.

]]>
Beskrivelse:

Medisinsk bibliotek ved Universitetsbiblioteket i Oslo har ledig 100 % stilling som førstebibliotekar i seksjon for Forskningsstøtte og undervisning.

Kvalitet i forskning og undervisning er sentralt for Universitetet i Oslo. Biblioteket gir råd og veiledning til forskere og underviser innen feltene informasjonskompetanse, kunnskapsbasert praksis og systematiske litteratursøk. Vi betjener ansatte og studenter ved Det medisinske fakultet, Det odontologiske fakultet og Oslo Universitetssykehus.

Vi søker deg med bakgrunn innen fagområder som medisin, helsefag eller andre relevante fagområder. Din jobb vil være formidlingsarbeid med veiledning og undervisning, med mål om å gjøre tjenestene våre enda bedre.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og delta i arbeidet med undervisning- og forskningsstøtte

 • Bistå i veiledningsarbeid

 • Være kontaktperson for fagmiljø og forskningsgrupper

 • Arbeide med systematiske søk, kritisk vurdering av litteratur og digitale verktøy for utarbeidelse av litteraturstudier

 • Utforme nye tjenester på felt som forskningsdata, open access publisering og bibliometri

 • Delta i prosjekter knyttet til tverrfaglig samarbeid mellom avdelingsbibliotekene

 • Bidra til kunnskapsdeling med fagmiljø og internt i biblioteket

Vi krever:

 • God kjennskap til forskningsprosesser og erfaring fra undervisning

 • PhD innenfor medisin, helsefag eller andre relevante fagområder.

Vi ønsker :

 • Pedagogisk kompetanse knyttet til undervisning i bibliotek

 • Erfaring fra bibliotekvirksomhet i universitets- og høyskolesektoren

 • Engasjert, initiativrik og har gjennomføringsevne

 • Samarbeider godt og liker å dele dine kunnskaper

 • Interessert i kunnskapsbasert utvikling av bibliotek med forskning og medisin som fagområde

 • Gode kommunikasjonsevner og språkkunnskaper i norsk og engelsk

Vi tilbyr:

 • Et bibliotekfaglig spennende miljø på tvers av avdelingsbibliotekene på UB

 • Gode muligheter for egen faglig utvikling

 • Fleksibel arbeidstid

 • Gode velferdstilbud

 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Biblioteket er i stadig endring, noe som stiller store krav til medarbeidernes evne til omstilling. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Stillingen er plassert med lønnsspenn 553.200-623.900.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Søknaden skal ha følgende vedlegg:

 • søknadsbrev

 • CV

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner:

Therese Skagen
Seksjonsleder FoU
therese.skagen@ub.uio.no
Tlf.: 938 05 142

Helge Mjelde
Overbibliotekar
helge.mjelde@ub.uio.no
Tlf.: 408 56 670

]]>
1200 Førstebibliotekar
<![CDATA[ Prosjektmedarbeider – Prosjekt for kompetanseheving for forskningsdata ved UiO ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143576/prosjektmedarbeider-prosjekt-for-kompetanseheving-for-forskningsdata-ved-uiohttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143576/prosjektmedarbeider-prosjekt-for-kompetanseheving-for-forskningsdata-ved-uioAvdeling: Universitetsbiblioteket
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 5. november 2017
]]>
Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 GMTTue, 17 Oct 2017 13:45:00 GMT5. november 2017Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt på fire avdelingsbibliotek, Digitale tjenester og Administrasjonen. Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.

]]>
 

Halv stilling, i 2-årig engasjement med mulighet for forlengelse.

Er du interessert i Open Science, digital kompetanse og forskningsdatahåndtering? Ved Universitetsbiblioteket i Oslo (UB) søker vi en dyktig medarbeider som kan bidra til vårt Prosjekt for kompetanseheving for forskningsdata ved UiO.

Oppgaver:

Bidra til utvikling og implementering av kursopplegg for UiO ansatte – med fokus på forskningsdatahåndtering og Open Science

Bidra til koordinering av og tilrettelegging for UiOs ulike Software Carpentry og Data Carpentry kurs

Bidra til prosjektgruppens øvrige arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner:

Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende masternivå eller høyere. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet, såfremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået.

Det kreves gode språkkunnskaper i minimum norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

Kandidaten må ha god digital kompetanse. Tidligere deltakelse i UiO Carpentry kurs er en fordel

Stillingen krever gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig.

Erfaring fra universitet- og høgskolesektoren vil være en fordel.

Erfaring fra forskning og håndtering av forskningsdata vil være en fordel

Kandidaten må være serviceorientert, utadvendt og initiativrik.

Nærmere opplysninger: Rådgiver Elin Stangeland Tlf: 22844020, avdelingsleder Håvard Kolle Riis tlf: 22844080, mobil: 90152636

Lønn.: 425.900-517.700 avhengig av kompetanse

 

 

]]>
1408 Førstekonsulent
<![CDATA[ Studiekonsulent ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143671/studiekonsulenthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143671/studiekonsulentAvdeling: Institutt for biovitenskap
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 5. november 2017
]]>
Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 GMTThu, 19 Oct 2017 15:59:32 GMT5. november 2017Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for biovitenskap (IBV) er et forsknings- og utdanningsinstitutt ved Universitetet i Oslo. Instituttet har et senter for fremragende forskning og fire forskningsseksjoner. Instituttet har 52 fast vitenskapelige ansatte, og rundt 190 PhD-stipendiater, postdoktorer og forskere, i tillegg til teknikere og administrativt personale. Arbeidsmiljøet er internasjonalt, og forskere fra over 30 land bidrar til arbeidsmiljøet. Instituttet har som mål å holde høy internasjonal standard både innen forskning og undervisning.

IBV tilbyr forskningsbasert undervisning innen et bredt spekter av biovitenskapen, eksempelvis økologi, atferdsøkologi, evolusjon, fysiologi, mikrobiologi, biokjemi, biomedisin, genetikk, bioinformatikk og bioteknologi. Rundt 380 studenter tar del i bachelorprogrammene, og rundt 90 i masterprogrammene.

]]>
Studieadministrativ avdeling ved Institutt for biovitenskap (IBV), Det matematisk-naturvitenskaepelige fakultet, har ledig vikariat som seniorkonsulent med tiltredelse snarest. Stillingen er midlertidig for ett år.

Stillingen inngår i administrasjonen ved IBV, som består av 16 personer, ledet av kontorsjef, hvor studieadministrativ avdeling har 5 studiekonsulenter. Instituttet har til en hver tid ca 130 doktorgradsstudenter, ca. 450 studenter på laveregrads nivå (bachelor) og ca. 200 mastergradsstudenter.

Instituttets målsetting er å skape et faglig og sosialt læringsmiljø av topp kvalitet. Studiekonsulentene er bindeleddet mellom studentene og instituttet. De skal sørge for at problemer raskt blir tatt opp og løst og videre ta initiativ til faglig-sosiale aktiviteter som styrker trivsel og samhørighet.

Stillingens hovedarbeidsområder

Stillingen omfatter et bredt spekter av administrative oppgaver knyttet til ph.d.-programmet og internasjonalisering/utveksling

Sentrale oppgaver

 • Saksbehandling knyttet til opptak til ph.d.-programmet
 • Kvalitetssikring av ph.d.-programmet
 • Rapportering og oppfølging av ph.d.-studenter
 • Sekretær for ph.d.-utvalget
 • Ansvar for og forvaltning av utvekslingsavtaler
 • Saksbehandling i forbindelse med utveksling
 • Administrative oppgaver knyttet til undervisningsbemanning

Stillingen vil også bli tillagt oppgaver innen studieadministrasjonen etter behov.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Relevant arbeidserfaring tilpasset stillingens innhold og nivå er ønskelig
 • Studieadministrativ erfaring og erfaring fra studieveiledning er ønskelig
 • Svært gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Erfaring med bruk av FS og ePhorte er en fordel

Personlige egenskaper

Vi ønsker en løsningsorientert og initiativrik person som kan arbeide selvstendig med sine oppgaver, har stor arbeidskapasitet og innehar evne til å ta initiativ. Du må være ryddig, ansvarsbevisst, ha gode samarbeidsevner, og ha en utpreget serviceinnstilling ovenfor instituttets studenter og ansatte.

Vi tilbyr:

 • Lønn kr 430 100 – 499 600 (fastsettes etter individuell vurdering), i stilling som seniorkonsulent, stillingskode 1363
 • Utfordrende og interessante oppgaver
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Andre opplysninger

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I tråd med UiOs likestillingspolitikk oppfordrer vi

alle interesserte til å søke, uavhengig av kjønn og etnisitet.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktpersoner:

Kontorsjef Maren Onsrud, tlf. 22854423, epost m.s.r.onsrud@ibv.uio.no
Studieleder My Hanh Tu, tlf. 22857274, epost m.h.tu@ibv.uio.no

For spørsmål vedr rekrutteringssystemet, ta kontakt med HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, tlf. 22854272, epost t.s.guttormsen@mn.uio.no

]]>
1363 Seniorkonsulent
<![CDATA[ IT-konsulent ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143743/it-konsulenthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143743/it-konsulentAvdeling: Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 5. november 2017
]]>
Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 GMTMon, 23 Oct 2017 12:04:32 GMT5. november 2017Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo og universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

]]>
Ved USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi – er det ledig en midlertidig stilling som IT-konsulent (100%) i perioden 1. januar 2018 til 15. september 2019 med mulighet for fast stilling.

Vi leter etter en person som er teknisk kompetent, serviceinnstilt, fleksibel og selvstendig. «Vi» er en gruppe med 12 IT-ansvarlige som jobber med klientdrift og brukerstøtte overfor ansatte ved interne og tilknyttede enheter. Vi tilbyr godt arbeidsmiljø, ordnede arbeidsforhold, stort spenn i arbeidsoppgaver og opplæring i et tyvetalls løsninger for å ivareta våre oppgaver. «Du» må være genuint interessert i datamaskiner og ha kjennskap til nettverk, installasjon og feilsøking primært på Windows-plattformen - men vil også komme i kontakt med MacOS og Linux. Du vil arbeide i Gruppe for USIT Lokal-IT (LKIT) som er en del av Seksjon for klientnær drift (KD) ved USIT.

Arbeidsoppgaver tillagt stillingen

 • Brukerstøtte og feilsøking pa standard kontorapplikasjoner og arbeidsplassutstyr
 • lnstallasjon av operativsystem og programvare
 • Brukeradministrasjon
 • AV-støtte med brukerveiledning, -støtte og feilsøking
 • Oppsett og vedlikehold av nettbrett, mobiltelefoner og liknende utstyr
 • Lokal administrasjon av spredenett, nettverksdisker, nettverkskrivere og e-postlister
 • Dokumentasjon av driftsløsninger, lokale tilpasninger  av disse, samt anbefaling av IT-utstyr ved nyanskaffelser
 • Mulighet for selvstendig enhetsansvar over tid

Krav til søkere av stillingen

 • Høyere utdannelse pa universitets- og/eller høgskolenivå (minimum tilsvarende bachelor-nivå) fortrinnsvis innen IT. Relevant jobberfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med oppsett, konfigurasjon og feilsøking av Windows, samt kjennskap til MacOS og Linux.
 • Dokumentert erfaring med IT-brukerstøtte i heterogene miljøer
 • Kunnskap om standard kontorapplikasjoner som MS Office, e-postklient, Adobe-programvare m.m.
 • Kunnskap om spredenett og TCP/IP
 • Erfaring med systemadministrasjonsverktøy som f.eks. SCCM, NAV, BOFH, RT og PowerShell
 • Oppsett, konfigurasjon og management av skrivere
 • Erfaring med AV-management, brukerstøtte og feilsøking 
 • Active Directory og Remote Access
 • God muntlig og skriftlig norsk framstillingsevne/evne til å formidle IT-kunnskap til alle t yper brukere

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å håndtere stress, fleksibel arbeidssituasjon og høyt arbeidstempo
 • Evne til å tilegne seg kunnskap om IT-systemer på en selvstendig måte

Det er også ønskelig med kunnskap om eller  erfaring med

 • Prosjektarbeid og prosjektdeltakelse
 • Kjennskap til UiOs organisasjon, IT-løsninger og -infrastruktur

Stillingen  er midlertidig og vil bli innplassert som avdelingsingeniør (stillingskode 1085) med lønnsspenn fra 443.900 kr - 499.600 kr avhengig av kompetanse. Kvinner oppfordres til å søke. Tiltredelse 1. januar 2018.

]]>
1085 Avdelingsingeniør
<![CDATA[ Researcher in bio-mathematics (three years) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142649/researcher-in-bio-mathematics-three-yearshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142649/researcher-in-bio-mathematics-three-yearsAvdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 6. november 2017
]]>
Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 GMTThu, 21 Sep 2017 15:12:13 GMT6. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Institute of Basic Medical Sciences overall objective is to promote basic medical knowledge in order to understand normal processes, provide insight into mechanisms that cause illness, and promote good health. The Institute is responsible for teaching in basic medical sciences for the programmes of professional study in medicine and the Master's programme in clinical nutrition. The Institute has more than 300 employees and is located in Domus Medica.

]]>
A three year position as Researcher (forsker) is available at the Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (OCBE), Institute of Basic Medical Sciences (IMB), the Faculty of Medicine, University of Oslo (UiO), Norway. The position is funded by UiO:Life Science and IMB.

An excellent and enthusiastic scientist is sought to be part of one of Europe's most active biostatistics departments at an exciting time. Working at the interface between mathematical oncology and computationally intensive inference, we aim to develop mathematical models to simulate personalized tumor dynamics and treatment response to better guide therapeutic intervention in the clinic. You will have expertise in mathematical modelling for biological and biomedical processes including multiscale modeling and computer implementation of numerical methods to simulate differential equations and cellular automata. Ability to visualize, analyze and integrate experimental data into mathematical models is also necessary. The ideal candidate has experience in the modeling of vascular structures, as they play a key role in tumor dynamics, and ideally is familiar with methods to quantify blood perfusion, vessel permeability and drug delivery to tumors. A documented genuine interest and/or experience in personalised medicine is also an advantage. Applicants must show promises to become leading scientists and to promote a collaborative research environment across disciplines. Together with your colleagues at OCBE, you will shape research and teaching leadership in this fast-developing discipline.

Currently, OCBE has eight tenured professors, four tenured associate professors, fifteen tenured researchers, post-doctoral fellows and PhD students, making up a group of about 60 scientists. OCBE is internationally recognized, with interests spanning a broad range of areas (including time-to-event models, data integration, causal inference, statisti-cal genomics, Bayesian inference, stochastic simulation algorithms, probabilistic graphical models, machine learning, evolution and population genetics, informative missingness and measurement error models, epidemiological studies of lifestyle and chronic diseases, stochastic models for infectious diseases, high dimensional data and models) and numerous collaborations with leading bio-medical research groups internationally and in Norway. In the last national research evaluation, OCBE was judged as excellent by an international committee. OCBE has a leading role in the recently funded prestigious centre for research-based innovation BigInsight, a consortium of academic, industrial and public partners, with a funding of about 4 mil Euro annually until 2023. Furthermore, OCBE hosts the ERC Advanced Grant of Professor Corander (Scalable inference algorithms for Bayesian evolutionary epidemiology) from 2017 until 2022, and several further important projects in the areas of statistical methods for biobank, health survey and registry data, of causal inference and of mathematical models for personalised cancer therapy.

OCBE is responsible for the bio-statistical teaching for the professional study in medicine, for the faculty's bachelor and master programmes and for the PhD training. OCBE also provides an extensive advisory service for bio-medical and clinical researchers at the University of Oslo and the Oslo University Hospital, often also an existing source of data and challenges for our discipline.

This position is part of a substantial investment in the computational life sciences by the University of Oslo and the Oslo University Hospital, through the programme UiO:Life Science. In particular, this position is part of the UiO: Life Science so called convergence environment PerCaThe, Personalised Cancer Therapy, see http://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/life-science/research/convergence-environments/percathe/

The programme PERCATHE will develop new, powerful and frontiers-breaking methods to build an innovative and practicable pipeline for individualised precision treatment of cancer, to give to the most difficult cancer patients each the best personalised cure. Differently from other approaches, which aim for a fine stratification of patients, PERCATHE’s idea is to inform ex vivo drug sensitivity testing of cancer patients’ cells with a combination of (i) drug synergy predictions based on genomic profile of patients, (ii) mathematical models of cancer multiscale processes and (iii) patient based inference of cancer characterising parameters, exploiting medical imaging and genomics. Focus is on breast and lung cancers and on B cell malignancies where PERCATHE has strong clinical collaborators.

Role summary

The appointment is central to PERCATHE. The appointed candidate will have full operational responsibility for her/his research within PERCATHE programme. He/she will be responsible for the in silico simulation of cancer, in particular for: (i) developing the mathematical models for different mono-drug therapies for three cancer types; (ii) developing inferential approaches for model parameters from patient genomic data and images; (iii) parallel implementation of numerical schemes and simulations. She/he will lead and contribute enthusiastically to the collaborative research project, with the aim of producing best science with impact. Establish and strengthen collaboration in a multidisciplinary research setting to develop and validate predictive models for patient specific cancer treatment.

The post holder will contribute to the strategic research leadership of PERCATHE.

Teaching, advising and student supervision can also be part of the work load. The role holder will be an excellent teacher. As an adviser, she/he will be able to recommend state-of-the-art approaches and tools to scientists in the bio-medical field who require support. Some of the advising work will lead to co-authorship. The role holder will be proactive to make her/his research known to the general public. When actual, she/he will consider commercial exploitation of discoveries.

The role holder is expected to contribute to the management and organisation of PERCATHE, by taking direct responsibilities in the administrative and leading tasks of this project. The location of OCBE is in the campus of UiO in Oslo. Working language is English.

Qualification requirements/person profile

Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in mathematics, statistics, computer science or in another relevant field.

Her/his research has been in the broad area of biomathematics and has experience collaborating with experimentalists and clinicians. Candidates to the position will have some experience and/or clear potentials to initiate, develop and manage an independent scientific programme. Some experience in student supervision is interesting. Some education in research leadership is an advantage. The ability to win research funding is important and experiences in obtaining funding, even if not yet successfully, is also an advantage. The role holder will possess sufficient administrative skills to manage projects and contribute to the common workload of PERCATHE. Candidates must demonstrate team spirit in developing their research, with strong interpersonal skills. Experience with programing languages (Matlab, Python, C++), FEniCS, image processing and quantification software or parallel computing are a further advantage.

We offer

 • Three years full time employment
 • Annual paid leave of 5 weeks, plus public holidays
 • Salary NOK 490 900 - 569 000 per year depending on qualifications/seniority in position as Researcher (position code 1109)
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement
 • Access to public health services through membership of the National Insurance Scheme

Teaching and research positions at UiO are, as a rule, considered to be "specially independent" in nature and are, as such, not normally subject to regulations regarding work hours. Work hours are regulated by UiO's administrative guidelines regulating workings hours for employees in academic positions. See: https://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/regulation-working-hours.html

Starting date: as soon as possible, and preferably by 31.12.2017.

How to apply

The application must include

 • Cover letter (statement of motivation and research interests)

 • CV (summarizing education, positions, and academic work and scientific publications)

 • A complete list of publications

 • List of at least three reference persons (name, relation to candidate, e-mail and phone number)

 • Documentation of basic pedagogical competence (if available) and lecturing experience

 • Documentation of scientific advising competence (if available)

 • Description of up to 10 publications which the applicant considers particularly noteworthy

 • The same 10 publications uploaded as PDF-files (preferably combined into one file but maximum 10 MB)

 • Other qualifications and documentation

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

Formal regulations

A scientific evaluation committee will be appointed to evaluate the applications. The committee will interview shortlisted candidates remotely or in person and will propose a ranked list. The final appointment is made by the institute. The evaluation process can take up to two months. The basis for the assessment of the applicant will include the education and training, scientific production and quality, professional and academic experience, teaching experience and qualifications as well as the documented experience in administration and management. As part of the ranking of qualified applicants, the full scope of these qualifications will be explicitly assessed. Particular weight will be attached to qualifications that are central to the job description. Recent scientific qualifications will carry more weight than other qualifications. Originality, quality and innovation will be given priority before volume.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results and intellectual property.

In accordance with the University of Oslo´s equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals regardless of sex or ethnicity.

Deadline: 6.11.2017

Contact person:

Professor Arnoldo Frigessi (frigessi@medisin.uio.no)

 

 

]]>
1109 Forsker
<![CDATA[ Prosjektleder/Prosjektsjef ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143101/prosjektleder-prosjektsjefhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143101/prosjektleder-prosjektsjefAvdeling: Eiendomsavdelingen
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 6. november 2017
]]>
Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 GMTWed, 04 Oct 2017 12:54:59 GMT6. november 2017Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472 000 m2 egne og 115 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer "Rom for et fremragende, grønt unversitet - og kunnskapsbyen Oslo", ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. De kommende årene vil implementering av masterplan være en sentral aktivitet for avdelingen. Eiendomsavdelingen har nettopp lansert MIljø - og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet og tilsluttet seg strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er universitetets største resultatenhet med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab.

Prosjektavdelingen har ansvar for gjennomføring av prosjekter med bygningsmessig, teknisk og funksjonell oppgradering av universitetets bygningsmasse. Det innebærer grensesnitt mot fakultetene, museene og øvrig organisasjon i forbindelse med prosjektene, samt utstrakt leverandør- og myndighetskontakt. Avdelingen har også prosjektledelsesansvar for oppføring av nybygg i egen regi, bl.a. Klimahus på Tøyen og oppfølging av byggeprosessen der nybygg oppføres av eksterne byggherrer som Entra og Statsbygg.

Prosjektavdelingen ledes av prosjektdirektør og består i tillegg av åtte prosjektledere, en kalkulatør og en prosjektsekretær. Til sammen utgjør vi et stort og faglig godt prosjektledermiljø.

]]>
Beskrivelse

Til Prosjektavdelingen søker vi nå prosjektleder/prosjektsjef. Som prosjektleder vil du være ansvarlig for å lede eiendomsavdelingens oppgraderings- og rehabiliteringsprosjekter i nær dialog med brukere og leverandører.

Den rette kandidaten kan vurderes ansatt som prosjektsjef. Som prosjektsjef vil du i tillegg ha ansvar for en del av avdelingens prosjektportefølje og være prosjektdirektørs stedfortreder. Arbeidsoppgavene, i tillegg til prosjektlederansvaret, vil være usikkerhetsvurderinger, ressursdisponering, ressursfordeling og vurdering av muligheter for synergier mellom prosjektene, samt kostnadsvurderinger i tidligfase av prosjektene. I prosjektdirektørs fravær vil prosjektsjefen representere Prosjektavdelingen i Eiendomsavdelingens ledergruppe, overvåke og rapportere utvikling av kostnader og fremdrift i prosjektene og ha lederansvaret for medarbeiderne i avdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse av Eiendomsavdelingens byggeprosjekter (brukertilpasnings-, rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter)
 • Gjennomføre anskaffelser knytte til prosjektene i samarbeid med innkjøpsrådgiver og følge opp leverandører knyttet til prosjektering og gjennomføring
 • Holde tett dialog med brukerrepresentanter før og under prosjekte
 • Følge opp egne prosjekter iht. rammer for kostnad, kvalitet og tid

Kvalifikasjoner

 • Det kreves høyere utdanning på bachelornivå for tilsetting som Overingeniør og på masternivå for Senioringeniør, innen fagfeltene Bygg, VVS eller EL. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller kompensere utdanningskravet.
 • Det kreves relevant erfaring fra entreprenør eller rådgiverbedrift knyttet til ledelse av byggeprosjekter innenfor en eller flere av følgende aktiviteter:
  • Prosjektering og prosjekteringsledelse
  • Utarbeidelse av arbeidsgrunnlag og anbudsdokumenter
  • Oppfølging av kostnader, fremdrift og kvalitet
  • Ledelse og oppfølging av arbeider på byggeplass
  • Brukermedvirkning og brukeroppfølging
  • Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
  • Det kreves kjennskap til aktuelle it-verktøy
 • For prosjektsjef kreves det i tillegg:
  • Erfaring fra personalledelse, økonomioppfølging og risiko- og usikkerhetsstyring

 Personlige egenskaper

 • Det kreves at du
  • Har gode samarbeidsevner
  • Er systematisk og ryddig
  • Har god gjennomføringsevne
  • Har evne til å drive prosjekter fremover

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø med gode kollegaer og godt faglig miljø
 • Prosjekter i en svært interessant, spennende og utfordrende bygningsmasse.
 • Lønn fastsettes etter indviduell vurdering avhengig av ansiennitet og kompetanse
  • som Prosjektsjef (SKO 1088 Sjefsingeniør) innenfor et spenn mellom kr 715 400 og kr 815 800,
  • som Prosjektleder (SKO 1181 Senioringeniør) innenfor et spenn mellom kr 617 800 og kr 745 600 eller (SKO 1087 Overingeniør) innenfor et spenn mellom kr 594 400 og kr 673 800
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Eventuelt: Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer.)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «send søknad»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 06.11.17

Kontaktpersoner:

Underdirektør Erik Munthe-Kaas mob. 99 20 65 03

Seniorrådgiver Jan Egil Myhre mob. 90 89 25 22. E-post:  jan.egil.myhre@habberstad.no

Seniorrådgiver Øystein Malme mob. 40 40 35 54. E-post: oystein.malme@habberstad.no


]]>
1113 Prosjektleder
<![CDATA[ PhD Research Fellowship in Software Engineering ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143476/phd-research-fellowship-in-software-engineeringhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143476/phd-research-fellowship-in-software-engineeringAvdeling: Institutt for informatikk
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 6. november 2017
]]>
Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 GMTMon, 16 Oct 2017 09:32:00 GMT6. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

The Department of Informatics (IFI) is one of nine departments belonging to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of Oslo. IFI is Norway’s largest university department for general education and research in Computer Science and related topics. The Department has near 950 students on bachelor level, near 450 master students, and over 180 PhD students. The overall staff of the Department is close to 250 employees, about 200 of these are full time positions. The full time scientific staff is 60, mostly Full/Associate Professors.

]]>
A PhD position is available at the group of Programming and Software Engineering (PSE) at the Department of Informatics, University of Oslo.

The fellowship is for a period of 3 years. There might be a possibility to extend to 4 years depending on the department's need to teaching and lab assistants.

Starting date no later than 01.06.2018.

Project description:

Software quality is crucial for ensuring long-term viability of IT systems. However, short-term deliveries are needed to gain and satisfy customers. The topic of the PhD work will be related to methods and tools for evaluating systems’ maintainability and evolvability with respect to the economic goals of the context organisation (related to the assessment of Technical Debt). The work will build on existing work in the PSE group, and is intended to involve a high degree of industrial collaboration in the Scandinavian area.

Requirements and qualifications:

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

The candidate must hold a Master’s degree or equivalent in computer science or software engineering, with excellent results and grades. Applicants must have solid knowledge on software development and software architecture. Industry experience within software development is required. Additional experience or education in economics is considered a plus.

The purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree. The candidate will also benefit from an extensive industrial network from which she/he will gain a considerable experience with applied knowledge in the field.

The PhD fellowship requires admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The application to the PhD programme must be submitted to the department no later than two months after taking up the position. For more information see:

A good command of English is required

Doctoral degree: PhD in Mathematics and Natural Sciences

Doctoral degree and PhD

We offer:

 • Salary NOK 436 900 - 490 900 per year depending on qualifications and seniority.
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities.

The application must include:

 • Application letter
 • CV (summarizing education, positions and academic work - scientific publications)
 • Copies of educational certificates, transcript of records and letters of recommendation
 • Documentation of English proficiency
 • List of publications and academic work that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University’s grading system. Please remember that all documents should be in English or a Scandinavian language.

In accordance with the University of Oslo’s equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals regardless of gender or ethnicity.

UiO has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results.

For further information please contact:

Associate Professor Antonio Martini, +46 72375976, antonio.martini@ifi.uio.no

or Professor Dag Sjøberg, +47 9260 4578, dagsj@ifi.uio.no

For questions about the recruitment system, please contact HR Officer Helene Jansen, +47 22857196, h.b.jansen@mn.uio.no

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Seniorkonsulent innen studieadministrasjon ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143744/seniorkonsulent-innen-studieadministrasjonhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143744/seniorkonsulent-innen-studieadministrasjonAvdeling: Fakultetsadministrasjonen
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 6. november 2017
]]>
Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 GMTMon, 23 Oct 2017 12:31:45 GMT6. november 2017Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene. Fakultetets virksomhet dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning og ligger i front i Europa på flere områder. Fakultetet driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og har rundt 1500 ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Fakultetsadministrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

]]>
Vi har for tiden ledig et 12 måneders vikariat som seniorkonsulent ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet fra desember 2017. Stillingen inngår i fakultetsadministrasjonens studieseksjonen, gruppe for internasjonalisering.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har ca 5000 aktive studenter. Antall tilsatte omfatter ca 1100 årsverk, hvorav ca. 270 innen teknisk- og administrativ sektor.

Studieseksjonen består av 2 personer og dekker arbeidsområder som studieplanlegging, eksamensavvikling, forskerutdanning, rekruttering, skolerettet virksomhet, opptak, undervisningsplanlegging, internasjonalisering, studentoppfølging, veiledning og studieinformasjon mm.

Arbeidsoppgaver:

 • godkjenning av utenlandsk utdanning
 • veiledning av studenter for studieopphold i utlandet
 • administrering av studentutveksling
 • veiledning av internasjonale studenter
 • utarbeidelse av engelskspråklig studieinformasjon
 • andre oppgaver innen internasjonalisering knyttet til utdanningssatsingen InterAct

Den som tilsettes skal samarbeide tett med instituttkolleger, fagmiljøene og UiOs sentrale administrasjon på disse områdene. Seksjonen har PC som arbeidsstasjon. Vortex og Microsoft programvare benyttes innen flere av arbeidsområdene. Videre er FS (Felles studentdatasystem) og arkiv -og saksbehandlingsverktøyet ePhorte og RT meget sentrale arbeidsredskap.

Endringer i fakultetets rammebetingelser og/eller strategiske prioriteringer kan medføre endrede arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå, gjerne innen naturvitenskapelige fag. Dokumentert og relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Søkere må ha erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor universitets- og høgskolesektoren
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning for stillingen
 • God kjennskap til og bruk av IT som arbeidsverktøy.

Ønskelig kompetanse/erfaring:

 • Erfaring med FS og ePhorte vil være en fordel

Personlige egenskaper:

 • Du må være utadvendt, selvstendig, resultat- og utviklingsorientert, strukturert, grundig og serviceinnstilt
 • Du har engasjement og tar initiativ
 • Du må trives med å håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø
 • Det vil bli lagt stor vekt på gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Det er svært viktig med personlig egnethet for stillingen

Vi tilbyr:

 • Lønn som seniorkonsulent (SKO 1363), fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 430.100 - 499.600, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på «send søknad»

Andre opplysninger:

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktpersoner:

Rådgiver Anne Aaen-Stockdale, telefon: 228 55398, eller e-post: anne.aaen-stockdale@mn.uio.no. Seksjonssjef – studieseksjonen Hanne Sølna, telefon: 228 56274, eller e-post: hanne.solna@mn.uio.no.

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt personalkonsulent Therese Ringvold, e-post: therese.ringvold@mn.uio.no, telefon 22 85 16 06.

]]>
1363 Seniorkonsulent
<![CDATA[ Associate Professors of Sociology ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/141739/associate-professors-of-sociologyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/141739/associate-professors-of-sociologyAvdeling: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 7. november 2017
]]>
Tue, 26 Sep 2017 00:00:00 GMTWed, 30 Aug 2017 12:56:31 GMT7. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department of Sociology and Human Geography is Norway's leading department for both Sociology and Human Geography. The Department offers four Bachelor's and three Master's programmes. Research, teaching and dissemination activities within both fields are of the highest level. The Department is renowned both for the breadth of topics and methodologies employed and for its highly qualified researchers. Gender balance among the academic staff is an important distinguishing feature. The Department has 35 permanent academic staff, nearly 40 doctoral and post doctoral research fellows and 12 administrative staff members. There are approximately 80 PhD. candidates and 1500 students enrolled in the Department.

]]>
1 - 2 permanent position(s) is available at the The Department of Sociology and Human Geography for an Associate Professor in the subject area of Sociology. The successful candidate will be required to do research and undertake teaching duties at all levels (bachelor, master and PhD). The position also involves administrative and other duties in accordance with university regulations. Applicants who are qualified for full professorship can be promoted after a formal review process once they have taken up their position.

Qualification requirements

The candidate must have a relevant PhD degree, and have a strong research profile and track record of publications in acknowledged publication channels.

The candidate must be able to contribute to the further development of research and teaching of Sociology as a dicipline in the Department. The main areas of research in the Department are: Global challenges, Migration and integration, Cultural and political participation, The Nordic model, Family and the life course, Social inequality, Working life, and Marginalisation. Candidates for the position should have research experience and teaching qualifications that are compatible with this research profile. Questions regarding the scope of the thematic areas may be addressed to the Head of the Department/Research (see below).

In the evaluation of candidates for the position, emphasis will be placed on research and international publication in recent years as well as the candidate's future research potential. In the assessment of publications, originality, quality and scope will be emphasized. The successful candidate must be able to contribute to further strengthening of one or more of the research areas mentioned and of the research community in the department. The Department's overall needs will be part of the considerations made in the hiring process. At present, qualifications for teaching of general sociological theory and/or (qualitative) methods at both undergraduate and graduate levels are particularly welcome.

Pursuant to applicable regulations, the applicants will be evaluated based on their documented academic qualifications as well as qualifications in teaching, management and administration. The successful candidate must be able to teach within one or more of the Department's specialization courses, and must also be able to teach sociological theory and/or method at all levels.

The successful candidate will be required to do research and to teach, advise and contribute to examinations at all levels of the programmes of study. The position also involves administrative and other duties in accordance with applicable rules. Applicants who do not have basic pedagogical competencies must acquire such within the first two years of employment. The working language and primary language of instruction is Norwegian, while some courses are given in English. If the candidate who is selected for the position does not speak Norwegian or another Scandinavian language, it will be required that he or she learns the language within two years.

We offer

 • salary NOK 517 700 – 722 400 per annum depending on qualifications in position as Associate Professor (position code 1011)
 • a professionally stimulating working environment
 • attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities

How to apply

The application must include:

 • application letter. The letter should include a short description of the applicant’s academic profile, how the applicant sees his or her academic orientation fitting in with the core areas of the Department’s research and how the applicant wishes to contribute to the development of research and teaching in Sociology.
 • CV (complete list of education, positions, pedagogical experience, administrative experience, project acquisition and coordination experience, and other qualifying activities).
 • a complete list of publications
 • PhD Diploma

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

A selection committee will invite a limited number of candidates (“short list”) to submit a portfolio of up to seven publications from the last ten years (a doctoral dissertation or a monograph will count as three publications) that are particularly relevant for the position. Academic texts shall therefore not be enclosed with the application.

In the evaluation of the qualified candidates the full range of these criteria will be explicitly addressed and assessed.

Interviews will be part of the appointment process, along with a trial lecture.

Formal regulations

Please see the rules for Appointments to Professorships and Associate Professorships and Rules for the assessment and weighting of pedagogical competence.

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Deadline: 7 November 2017

Contact persons:

 

]]>
1011 Førsteamanuensis
<![CDATA[ Postdoctoral Fellow in Social Anthropology ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142572/postdoctoral-fellow-in-social-anthropologyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142572/postdoctoral-fellow-in-social-anthropologyAvdeling: Sosialantropologisk institutt
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 7. november 2017
]]>
Tue, 26 Sep 2017 00:00:00 GMTWed, 20 Sep 2017 10:26:07 GMT7. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

Since its establishment in 1964, the Department of Social Anthropology has been a leading international Department as well as an exponent for the Norwegian anthropological tradition. The Department is one of the largest university environments for social anthropology in Europe, and the largest in the Nordic countries. Approximately 400 students are currently enrolled in the Department, including the doctoral programme with approximately 30 students.

]]>
Applications are invited for a 3 years position as Postdoctoral Fellow (SKO 1352) of Social Anthropology to be based at the Department of Social Anthropology.

The applicant’s proposed research should relate to the ongoing research in the Department. The successful candidate is expected to strengthen the research area she/he relates to, and to contribute to and participate in research activities at the Department. More information about research strategies and areas can be found on the Department's website.

Job description

The Department wishes to recruit a candidate with excellent research qualifications within Social Anthropology. The appointment is a fulltime position for a period of three years, 10 % of which will be devoted to teaching duties.

The main purpose of the fellowship is to qualify researchers for work in higher academic positions within the discipline. The position can include a research component, but the main emphasis should be placed on publishing.

Qualification requirements

 • Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in Social Anthropology. Doctoral dissertation must be submitted for evaluation by the closing date. Appointment is dependent on the public defence of the doctoral thesis being approved.
 • Excellent oral and written communication skills in English and a Scandinavian language

In assessing the applications, special emphasis will be placed on the project description, as well as the applicant's academic and personal prerequisites to carry out the project. A good match between the candidate's proposal and the Department's activities and areas of competence is a main selection criterion, along with the quality of the proposal and the qualifications of the candidate.

We offer

 • salary NOK 490 900 – 569 000 per annum depending on qualifications
 • a professionally stimulating working environment
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities

How to apply

The application must include:

 • cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest)
 • project description, including progress plan (max. 5 pages, excluding references)
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • copies of educational certificates (academic transcripts only)
 • a complete list of publications
 • up to three academic works that the applicant wishes to be considered
 • list of reference persons: 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number)

The project description must include the theme of earlier projects that this work will build on, issues to be examined, the chosen theoretical and methodological approach and a detailed progress plan for publications.

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system Jobbnorge, please follow the link “send application”. International applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

Interviews with the best qualified candidates will be arranged.

It is expected that the successful candidate will be able to complete the project in the course of the period of employment.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one specified period at the same institution.
According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Deadline: 7 November 2017

Contact persons:

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Researcher in MRI (PhD required in Physics or Mathematics) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/141287/researcher-in-mri-phd-required-in-physics-or-mathematicshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/141287/researcher-in-mri-phd-required-in-physics-or-mathematicsAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 8. november 2017
]]>
Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 GMTFri, 18 Aug 2017 08:00:35 GMT8. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Institute of Clinical Medicine (Klinmed) is one of three institutes under the Faculty. Klinmed is responsible for the Faculty's educational and research activities at Oslo University Hospital and Akershus University Hospital. With about 800 employees spread over approximately 425 man-labour years, Klinmed is the university's largest institute. Our activities follow the clinical activity at the hospitals and are spread across a number of geographical areas.

]]>
There is available a 3 year position (100%) as researcher in MRI. The primary focus will be imaging of cardiac stiffness using MR elastography in combination with other MR techniques.

 

University of Oslo and Oslo University Hospital is the largest hospital and medical research institution in Norway. The MR research group at Institute for Experimental Medical Research (IEMF) has a 9.4 T preclinical scanner with a large library of techniques, including T1 mapping, TPM of cardiac function, LGE and DTI. We develop and utilize novel applications for mechanistic studies into cardiac diseases. The MR research group currently has 8 employees, of which 5 are physicists. For a description of the MR facility, see http://www.iemf.no/science/mri_unit/

 

IEMF is an innovative and dynamic medical research environment, and relies on close interaction between physicists, physiologists, MDs, molecular biologists, engineers and mathematicians. IEMF is responsible for several cutting edge research infrastructures, including the preclinical MR unit and a super-resolution microscopy laboratory. In 2017, we are starting a new research center focusing on cardiac stiffness, which is an important aspect in heart failure.

 

Job description

Participate in establishing preclinical cardiac MR elastography.

Implement elastography in new and ongoing projects studying cardiac stiffness.

Participate in general joint work by the research unit.

 

For more information, contact Ivar Sjaastad, Professor, Ivar.sjaastad@medisin.uio.no

Homesite: http://www.iemr.no/ 

 

Requirements and Qualifications

 • The applicant must hold a PhD degree (or equivalent) within the field Physics or Mathematics
 • Candidates with a background in deformation mechanics and/or other relevant fields are especially desirable.
 • Expertise in MR physics, mechanical mathematics
 • Ambitious
 • Structured and reliable person who has the ability to work both independently and in a multidisciplinary environment
 • Methodologically strong
 • Personal suitability will be emphasized

 We can offer

 • Enthusiastic and professionally strong research environment
 • Challenging work
 • Development opportunity
 • Social work situation
 • International environment
 • Transdisciplinary staff
 • Salary NOK 537 700 - NOK 600 200 per annum depending on qualifications
 • Favorable pension arrangements
 • Attractive welfare arrangements

Other information

Travel activity: Some travel must be expected

 

The application must include:

 • Application letter, including motivation for applying for the position
 • CV (summarizing education, positions, academic work-scientific publications and other relevant activity)
 • A complete list of publications and academic work
 • Copies of educational certificates and transcripts of records
 • Contact details of 2 referees (name, relation to candidate, e-mail and phone number)

Please remember that all documents must be in English or in a Scandinavian language.

In accordance with the University of Oslo’s equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals regardless of gender or ethnicity.

UiO has an agreement for employees, aiming to secure rights to research results


 

 Norske stikkord: fysiker, fysikk, matematikk, mekanikk


]]>
1109 Forsker
<![CDATA[ Postdoctoral Research Fellowship in Plant Molecular Genetics ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143603/postdoctoral-research-fellowship-in-plant-molecular-geneticshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143603/postdoctoral-research-fellowship-in-plant-molecular-geneticsAvdeling: Institutt for biovitenskap
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 8. november 2017
]]>
Wed, 18 Oct 2017 00:00:00 GMTWed, 18 Oct 2017 09:36:50 GMT8. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.

Department of Biosciences (IBV) is a research and education department at the University of Oslo. The Department has one Centre of Excellence and four research sections. The Department has 52 faculty members and associate professors, and approximately 190 PhD students, post docs and researchers, in addition to technical and administrative staff. The working environment is international, and scientists from over 30 countries contribute to the working environment. The Department aims to maintain high international standards both within research and teaching.
IBV offers research-based education within several aspects of bioscience, including ecology, behavioural ecology, evolution, physiology, microbiology, biochemistry, biomedicine, genetics, bioinformatics and biotechnology. Around 380 students are enrolled in bachelor’s programs, and 90 in master’s programs.

]]>
Position as Postdoctoral fellow available at the Department of Biosciences.

The fellowship period is 2,5 years. Within the framework of the position duties may be assigned. Starting date no later than 15.01.2018.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Research Fellowship at the University of Oslo.

Job/ project description:

We are searching for a highly motivated person with an interest in developmental genetics. Experience with molecular methods relevant to the project as well as research related to receptor mediated signaling will be seen as a benefit.

The Postdoctoral fellow will be appointed on the project entitled “Evolutionary and functional importance of simple repeats in the genome” funded by the Research council of Norway through the FRIPRO program as a selected frontier research proposal (http://www.forskningsradet.no/prognett-fripro/Nyheter/NOK_1_billion_to_topnotch_researchers/1254015755966/p1226994096494).

As such, the candidate will be working in a national-leading research group lead by professor Kjetill S. Jakobsen. The project focuses on the functional modulation of regulatory mechanisms affecting the phenotype by variations in simple trinucleotide repeats residing inside (coding) and in the vicinity (or in introns) of genes. Specifically, we would like to test the hypothesis that hypervariable coding/regulatory repeats are promoting the ability of a species or population to adapt to a changing environment. To address this we will use Atlantic cod and Arabidopsis as model systems. The project is cross-disciplinary and will utilize genomic, bioinformatics, statistics and experimental approaches.

In particular, the candidate will focus on the functional significance of tri-nucleotide repeats in the model system Arabidopsis with a particular emphasis on gene families encoding receptor kinases and selected transcription factors involved in regulating plant architecture. The analysis will later be expanded to other evolutionary related species such as Brassica rapa for potential application in species of commercial importance. In-depth molecular and phenotypic studies will be performed on Arabidopsis lines expressing genes with varying repeats exposed to various abiotic and biotic stresses. Additional studies will be based on genes and gene families identified from whole genome sequencing of selected Arabidopsis ecotypes with PacBio sequencing. The successful candidate will also be expected to collaborate on projects dissecting the function of selected cod genes with varying repeat lengths.

The project as a whole consists of three interconnected work packages and is led by Professor Kjetill S. Jakobsen. The successful candidate will work on the work package entitled “Addressing the functionality of repeat variation in Arabidopsis and cod” led by Associate professor Melinka Butenko in a larger team consisting of one additional Postdoc and three PhD students. The project has international collaborators and research visits to collaborating partners will be encouraged.

Requirements/qualifications:

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

 • The candidate must have a PhD or other corresponding education equivalent to a Norwegian doctoral degree in Molecular Biology. Doctoral dissertation must be submitted for evaluation by the closing date. Appointment is dependent on the public defence of the doctoral thesis being approved.
 • A good command of English is required.

The successful applicant should have skills and experience in studying receptor mediated signaling in plants and should have ample knowledge of Arabidopsis as a model system and preferably also hands–on experience with other Brassicaceae such as Brassica rapa. Experience with one or more of the following methods would also be an advantage: Fluorescent imaging, genetic interaction studies, cloning and recombinant DNA technology; gene expression analysis; genetic methods in Arabidopsis thaliana, e.g. using T-DNA insertion, RNAi, CRISPR/Cas9 system and/or reporter lines.

The main purpose of post-doctoral research fellowships is to qualify researchers for work in top academic positions within their disciplines.

Please also refer to the regulations pertaining to the conditions of employment for post-doctoral fellowship positions:

http://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/regulations-employment-conditions-postdoc.html

We offer:

 • Salary NOK 490 900 – 569 000 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellowship (position code 1352)
 • A professionally stimulating working environment
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreeement in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities

The application must include:

 • Application letter
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • Copies of educational certificates, transcript of records and letters of recommendation
 • A complete list of publications and up to 3 academic works that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
 • A brief account (one page maximum, as a separate file) of the applicant’s research interests and motivation for applying for the position
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University’s grading system. Please remember that all documents should be in English or a Scandinavian language.

In accordance with the University of Oslo’s equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals regardless of gender or ethnicity.

UiO has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

For more information please contact:

Professor Kjetill S. Jakobsen, phone: +47 22854602, or: +47 90741779 email: k.s.jakobsen@ibv.uio.no

Associate Professor Melinka Butenko, phone: +47 22854573, or: +47 91766980 email: m.a.butenko@ibv.uio.no

For information regarding the recruitment system, please contact:

HR adviser Torunn Standal Guttormsen, phone: +47 22854272, email:t.s.guttormsen@mn.uio.no

 

 

 

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ PhD Research Fellow in Human Geography ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143135/phd-research-fellow-in-human-geographyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143135/phd-research-fellow-in-human-geographyAvdeling: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 9. november 2017
]]>
Thu, 12 Oct 2017 00:00:00 GMTThu, 05 Oct 2017 10:49:40 GMT9. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department of Sociology and Human Geography is Norway's leading department for both Sociology and Human Geography. The Department offers four Bachelor's and three Master's programmes. Research, teaching and dissemination activities within both fields are of the highest level. The Department is renowned both for the breadth of topics and methodologies employed and for its highly qualified researchers. Gender balance among the academic staff is an important distinguishing feature. The Department has 35 permanent academic staff, nearly 40 doctoral and post doctoral research fellows and 12 administrative staff members. There are approximately 80 PhD. candidates and 1500 students enrolled in the Department.

]]>
There is a vacant position at the Department of Sociology and Human Geography for a research fellow (SKO 1017) in Human Geography. The position is for a period of three years (with no compulsory work).

Job description
The position is linked to the research project “Smart Mobility Suburbs (SMS)”, funded by the Norwegian Research Council. The PhD fellow will be part of a consortium of researchers at the Norwegian Institute for Urban and Regional Research, the Institute for Transport Economics and the Department of Sociology and Human Geography (project leader is at this department). Within this research project, the position will mainly be related to the work package 1. The main objective is to develop a better understanding of residential choices and travel practices, based on fieldwork and qualitative interviews with persons living in suburban “minicities” (or suburban towns) in Greater Oslo. More information on the project, including project description, please see our website.

Requirements
Applicants must have a master's degree/second-level degree (120 ECTS) in Human Geography or equivalent, as well as documented skills in qualitative data collection and analysis. The master's thesis must have been submitted before the application deadline. A prerequisite for taking up the position is the successful completion of a master’s degree. The successful applicant must be able to carry out interviews and workshops in Norwegian or another Scandinavian language. Residence in the Oslo‐vicinity is expected.

The position requires that the person who is hired participates in the Faculty of Social Sciences' organised research education programme (PhD programme) and that the work results in a doctorate in Human Geography. The person who is hired will automatically be admitted to the PhD programme.

The hiring process will include an interview. In addition to an overall evaluation of the applicant’s grades, particular emphasis will be placed on the quality of the project proposal and the master's thesis.

We offer

 • salary NOK 436 900 - 490 900 per annum, depending on qualifications
 • an academically stimulating working environment
 • attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities

How to apply

The application must include:

 • A letter of application
 • A project proposal (approximately 5 pages) which must include the topic, relevant theory and methods and time-line. Applicants are expected to be able to complete the project during the appointment period.
 • CV with full summary of education, practice and academic employment. The period of enrolment (admission-completion) in the master's study programme must be specified.
 • Academic transcripts (university degrees only)
 • Copy of Master's degree diploma
 • Master's thesis.
 • Complete list of publications and any academic work

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

Formal regulations
Please see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.
According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.
The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.
The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Deadline: 9 November 2017

Contact persons:

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Professor i medisin (leder for autorisasjonseksamen for leger utenfor EØS og Sveits) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143385/professor-i-medisin-leder-for-autorisasjonseksamen-for-leger-utenfor-eoes-og-sveitshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143385/professor-i-medisin-leder-for-autorisasjonseksamen-for-leger-utenfor-eoes-og-sveitsAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 9. november 2017
]]>
Thu, 12 Oct 2017 00:00:00 GMTThu, 12 Oct 2017 10:29:30 GMT9. november 2017Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

]]>
 Ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo er det ledig stilling som professor i medisin. Stillingen er nyopprettet i forbindelse med at Helsedirektoratet og Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo har inn gått avtale om gjennomføring av fagprøve for leger utdannet utenfor EØS og Sveits (autorisasjonseksamen). Den som ansettes skal være medisinsk ansvarlig leder for fagprøven (autorisasjonseksamen). Stillingen har som formål å lede utvikling, gjennomføring og administrasjon av fagprøven.

  

Den som ansettes må ha bred bakgrunn i et av fagområdene i fagkretsen under Institutt for klinisk medisin, fortrinnsvis innen indremedisinske eller kirurgiske fag. Det kreves professor-kompetanse og utstrakt erfaring innen planlegging og gjennomføring av avsluttende eksamener for medisinstudiet. Den som ansettes må ha bred undervisningserfaring innen ett eller flere fag i fagkretsen under Institutt for klinisk medisin og generell interesse for medisinsk utdanning.

 

Forskningsdelen i stillingen forutsettes benyttet til egen forskningsaktivitet, fortrinnsvis innen det forskningsområdet der søker allerede er etablert. Det forventes at forskningen drives på et høyt vitenskapelig nivå.

  

Den som tilsettes skal lede og initiere forskning og forskningsveiledning, undervise studenter og stipendiater og påta seg eksamensarbeid samt administrative oppgaver etter de til enhver tid gjeldende regler. Fakultetet har ansvar for undervisning (inklusive eksamensarbeid) på profesjonsstudiet i medisin/odontologi og fakultetets bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har fakultetet ansvar for forskerutdanningen. Stillingsinnehaver plikter å utføre undervisning (inklusive ikke fagspesifikke veilederoppgaver som for eksempel PBL-grupper) i henhold til de behov fakultetet/instituttet til enhver tid har, innenfor de veiledende tidsmessige rammer som er satt for stillingen. Det forventes at den som tilsettes deltar i bedømmelsen av doktoravhandlinger, i bedømmelseskomiteer ved tilsettinger og kompetanseopprykk, og at vedkommende ved behov påtar seg oppgaven som disputasleder.

 

Den som ansettes må ha medisinsk embetseksamen. Administrativ erfaring og ledererfaring fra sykehus og akademisk virksomhet vektlegges. Den som ansettes må være fleksibel, ha evne til å være en pådriver i prosesser og ha gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

 

Det forventes høye ambisjoner og kvalitet med hensyn til undervisning, forskning og formidling.

  

Det forventes at søkeren har en plan for utvikling av egen forskning, og for innhenting av eksterne midler for finansiering av forskningen. Det forventes høy kvalitet på forskning og publisering i fagfellevurderte kanaler, fortrinnsvis internasjonale. Søker må beskrive sin forskningsprofil relatert til eksisterende forskning ved enheten. Det vil bli vektlagt hvordan søkers forskningsprofil har relevans for enhetens strategiske satsning.

 

En treårig plan for utvikling av egen forskning relatert til stillingsbeskrivelse og kunngjøringstekst relevant for instituttets strategiske satsninger må utvikles og presenteres til nærmeste leder/instituttleder innen seks måneder etter ansettelse.

 

Samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner vil bli vektlagt. Det forventes aktiv deltakelse i fagmiljøet og interesse for tverrfaglig samarbeid. I tillegg forventes deltakelse i og evne til å utvikle internasjonale og nasjonale nettverk av betydning for fag og forskning

  

Vurderingsgrunnlaget for sakkyndig komité er vitenskapelige arbeider og andre faglige, pedagogiske og formidlingsmessige kvalifikasjoner. Kvalifikasjoner for ledelse og administrasjon vil også bli vektlagt. I komiteens rangering av kompetente søkere trekkes hele bredden av disse kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. Det legges særlig vekt på kvalifikasjoner som står sentralt i stillingsbeskrivelse. Pedagogiske og vitenskapelige kvalifikasjoner tillegges vekt foran øvrige kvalifikasjoner. Originalitet og nyskaping i vitenskapelig produksjon vektlegges foran totalt omfang og nyere arbeider tillegges større vekt enn eldre.

 

I den endelige vurdering og innstilling vil det bli lagt vekt på kvalifikasjoner relatert til stillingsbeskrivelse, sakkyndig komités vurdering, vurderinger av personlig egnethet for stillingen (basert på intervjuer og innhentede referanser), pedagogiske og faglige formidlingskvalifikasjoner (basert bl.a. på prøveforelesning), planer for forskning og ambisjoner for egen undervisningsaktivitet.

  

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse må skaffe seg dette i løpet av tre år.

 

Søkere må kunne undervise på norsk, svensk eller dansk innen to år, og må i mellomtiden kunne undervise på engelsk.

 

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • Lønn fra kr 686 900 - kr 938 700 (LT 75-86) avhengig av kompetanse
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Elektronisk søknad skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av vitenskapelige, faglige, pedagogiske og ledelsesmessige kvalifikasjoner samt motivasjon for å søke stillingen.
 • CV
 • Publikasjonsliste (se søkerveiledningen)
 • Separat liste over 10 vitenskapelige publikasjoner som søker ønsker tillagt spesiell vekt, og en kort beskrivelse av disse.

For stilling som professor gjelder egne regler for utforming av søknaden. Se søkerveiledning: http://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/ 

Ved søknadsfristens utløp vil søkere bli kontaktet for avtale om innlevering av disse publikasjonene i fulltekst til sakkyndig komite.

Det vil som hovedregel benyttes intervju og referanseinnhenting i tilsettingsprosessen, og prøveforelesning vil normalt bli avholdt.

Universitetet i Oslo ønsker flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Universitetet i Oslo ønsker også flere personer med etnisk minoritetsbakgrunn i faste, vitenskapelige stillinger. Kvinner og aktuelle kandidater med etnisk minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte, med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.


For ytteligere spørsmål om stillingen kontakt: Instituttleder Ivar Prydz Gladhaug, i.p.gladhaug@medisin.uio.no

For spørsmål vedrørende elektronisk søknad kontakt: Seniorrådgiver Heidi Falch Ecklund, h.f.ecklund@medisin.uio.no , tlf. 22 85 92 27/90 73 03 48.


]]>
1013 Professor
<![CDATA[ Spennende og utfordrende stilling som applikasjonsforvalter SAP HR ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143574/spennende-og-utfordrende-stilling-som-applikasjonsforvalter-sap-hrhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143574/spennende-og-utfordrende-stilling-som-applikasjonsforvalter-sap-hrAvdeling: Seksjon for applikasjonsforvaltning
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 10. november 2017
]]>
Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 GMTTue, 17 Oct 2017 13:19:41 GMT10. november 2017Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon, med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Seksjon for applikasjonsforvaltning er systemforvalter for systemer innen økonomi, lønn og innkjøp for Universitetet i Oslo (UiO). I tillegg bistår seksjonen på systemforvaltning innen HMS, personal og virksomhetsstyring. Per i dag gjelder dette systemer som Oracle eBusiness Suite, SAP HR, Basware, Tableau, Corporater, samt excel-pivot verktøy til budsjettering og analyse og tilrettelegging av data i datavarehuset.

]]>
Seksjon for applikasjonsforvaltning søker en rådgiver/seniorrådgiver som skal være med på å styrke systemforvaltningen av UiOs lønns- og økonomisystemer i overgangen fra dagens drift til nye plattformer i 2020. Vi ser etter en person som både har evne til å jobbe effektivt med dagens forvaltningsoppgaver og kan se fremover mot nye ERP-løsninger.

Seksjonen inngår i Avdeling for administrativ støtte, som har ansvar for de sentraliserte lønns-, økonomi- og innkjøpstjenestene ved UiO. Seksjonen består av 11 høyt kvalifiserte medarbeidere som arbeider tett sammen med de øvrige fagseksjonene i avdelingen. Seksjonen forvalter i dag SAP HR, Oracle eBusiness Suite og Baswares systemer for bestilling, ordrematching og fakturabehandling. Seksjonen har også ansvar for tilrettelegging for økonomirapporter fra datavarehus basert på Oracle database. Seksjonen skal bidra til å sikre stabil drift, og samtidig være en sparringspartner i overgangen til nye løsninger i 2020. Dette er en stilling hvor det er mulighet for å utvikle seg videre innen forvaltning av lønns-, personal- og økonomisystemer, enten du allerede har erfaring fra tilsvarende oppgaver eller ønsker å utvikle deg i den retningen.

Arbeidsoppgaver

Du skal være med på å bidra i daglig drift av SAP HR, samt å stabilisere og automatisere dagens systemforvaltning for å sikre en best mulig overgang til innføring av nye løsninger. Ved implementering av nye løsninger vil du jobbe med oppgaver som prosessmodellering, konverteringer, testing, utrulling og videre forvaltning. I første omgang skal du styrke teamet som har ansvar for forvaltning av dagens SAP HR løsning. Dette arbeidet skjer i tett samarbeid med Seksjon for lønn og mot vår IT-avdeling som drifter systemet.

Dette innebærer blant annet å:

 •  Være tredjelinjestøtte i forvaltningsapparatet for SAP HR, med oppgaver som:
   - Analysere innmeldte feil og endringsbehov
   - Prioritere, følge opp og feilrette/utføre endringer i SAP HR
   - Teste og dokumentere systemendringer
   - Samarbeide med konsulenter og følge opp leveranser
   - Koordinere mellom driftsleverandører, systemleverandører, konsulenter og fagseksjoner
 • Rådgivning rundt bruk og muligheter i systemet
 • Prosjektledelse og –deltakelse

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

For seniorrådgiverstilling kreves utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet såfremt du kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået. 

Seniorrådgiver må kunne vise til omfattende og relevant erfaring fra implementering eller applikasjonsforvaltning av SAP HR, samt dokumentere spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. Seniorrådgiveren vil også bli tillagt mer selvstendig ansvar for høyt kvalifisert utrednings- og rådgivningsarbeid.

For rådgiverstilling kreves utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå.
Realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet såfremt du kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået.

For begge stillingskategorier gjelder følgende kvalifikasjonskrav:

 • Erfaring fra konfigurering og endringshåndtering i SAP HR lønn og/eller reise
 • God systemteknisk forståelse av SAP
 • God forståelse for prosessen «arbeid til lønn»
 • Erfaring med problemløsning og feilretting rundt myndighetsrapportering og A-meldingen er en fordel
 • Erfaring med implementering av ERP-systemer er en fordel
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig på høyt nivå, gode engelskkunnskaper er en fordel

Personlige egenskaper

 • Du er analytisk, løsningsorientert og positiv
 • Du tar initiativ til endringer, er fleksibel og trives med å utføre både rutinemessige og mer komplekse oppgaver
 • Du har evne til å jobbe både selvstendig og i lag
 • Du evner å jobbe på tvers av seksjoner, liker å se helhet og å følge prosesser fra A-Å
 • Du er god til å prioritere egne arbeidsoppgaver, og takler perioder med høyt tempo
 • Du har gode formidlings- og kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
 • Du er nysgjerrig, søker ny kompetanse og deler denne med andre

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og engasjerende fagmiljø i rask utvikling, med varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for egen faglig utvikling og kompetansebygging
 • Lønn som rådgiver stillingskode 1434 innenfor et spenn mellom kr 517 700 - 600 200, lønn som seniorrådgiver stillingskode 1364 innenfor et spenn mellom kr 569 000 – 661 700. Lønnsplassering avhenger av kompetanse og ansiennitet
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst likk på send søknad.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 10. november 2017

Kontaktperson: Seksjonsleder Elisabeth Kolstad, tlf. +47 22856308, mobil +47 95037291


 

]]>
1364 Seniorrådgiver
<![CDATA[ PhD Research Fellowship in inorganic chemistry/metal-organic synthesis ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143123/phd-research-fellowship-in-inorganic-chemistry-metal-organic-synthesishttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143123/phd-research-fellowship-in-inorganic-chemistry-metal-organic-synthesisAvdeling: Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN)
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 12. november 2017
]]>
Thu, 05 Oct 2017 00:00:00 GMTThu, 05 Oct 2017 09:18:02 GMT12. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

Centre for Materials Science and Nanotechnology (SMN) is an interdisciplinary focus field for material and energy research at the University of Oslo. SMN has focused on basic research in renewable energy and environmentally friendly use of fossil energy sources. The center consists of research groups from the Department of Physics (Fi) and Chemistry (Ki), has about 100 employees from around the world and manages more than 80 projects funded by the EU, the RCN and others.

]]>
One PhD fellowship is available at the Department of Chemistry/Centre for Materials Science and Nanotechnology (SMN).

No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo. Starting date no later than 01.02.2018.

The fellowship will be for a period of 3 years, with no compulsory work or for a period of 4 years, with 25 % compulsory work contingent on the qualifications of the candidate and the teaching needs of the Department of Chemistry. For teaching, the candidate must be proficient in a Scandinavian language.

Job description:

The PhD fellow will work on an interdisciplinary research project in catalysis and enzymology within the Catalysis section of the Department of Chemistry at UiO. The research is a joint project in collaboration with the Faculty of Chemistry, Biotechnology and Food Science at NMBU.

The focus of the project is the synthesis of new and functionalized metal organic frameworks with active centers for i) methane activation, ii) electron transfer and iii) oxygen transfer. The planned research is of experimental nature and will require skills in synthesis of both inorganic and organic compounds, and especially work under inert atmosphere conditions. Multinuclear NMR spectroscopy and/or X-ray diffraction methods are central for structural identification of the synthetized materials.

About the Catalysis section:

The Catalysis section at the Department of Chemistry is studying the composition of different catalysts and their effects on chemical reactions. These catalysts can be of both, organic and inorganic origin. The Catalysis section has approximately 40 members, subdivided into three groups: the zeolite group synthesizes and characterizes zeolite and zeotype materials and studies catalytic reaction over those materials; the MOF-group does the same with metal-organic frameworks; the homogenous catalysis group synthesizes metal-organic complexes and studies their catalytic reactions.

More about the group: https://www.mn.uio.no/kjemi/english/research/groups/catalysis/

We offer the opportunity to deepen your knowledge and skills in organic and inorganic synthesis, material characterization, reaction kinetic, quantum chemistry and much more. The Catalysis section has an established international working environment with state-of-the-art equipment and instrumentation.

Qualification requirements:

The applicant must hold a degree equivalent to a Norwegian master degree within chemistry or a related field, and with relevant specialization within inorganic chemistry, materials chemistry or materials science. The following requirements and aspects will be given major weight in the evaluation of the candidates

The candidate should have documented experience in one or more of the below mentioned areas

 • inorganic and organic synthesis
 • handling of organometallic compounds
 • skills in working under inert atmosphere conditions
 • NMR and X-ray structure determination

In order for having the application assessed by the evaluation committee, the applicant must provide information on his/her expertise within the areas listed. This information should be specifically listed in the first part of the CV enclosed by the applicant.

It is imperative that the candidates are highly self-driven and able to take responsibility for his/her own work, including troubleshooting and acquiring additional skills required to reach the project goals. He/she must master the English language at a high level and possess good interpersonal and communication skills.

In the cover letter, the applicants must specify and describe why their background makes her/him suitable for the position. Applications without such specification and description will not be considered.

The four year position includes 25% mandatory teaching duties at the Department of Chemistry. For this reason it is required that the candidate is mastering a Scandinavian language and such candidates will be given advantage in the evaluation process. In the case of lack of qualified candidates that can provide teaching, a three year regular contract may be considered. The candidate will interact with other co-workers at the research section, with research and industrial partners, and with students during teaching. Hence, personal suitability will be given particular weight in the selection process.

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

The purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree.

The fellowship requires admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The application to the PhD programme must be submitted to the department no later than two months after taking up the position. For more information see:

http://www.uio.no/english/research/phd/

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/

Application:

The application must include:

 • Cover letter. Statement of motivation and research interests.
 • CV (summarizing education, positions and academic work - scientific publications).
 • Copies of educational certificates, transcript of records and letters of recommendation.
 • Documentation of English proficiency http://www.mn.uio.no/english/research/phd/application/application.html
 • List of publications and academic work that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee.
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number).

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “Apply for this job”.

Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

Applicants may be called in for an interview.

Salary

Salary NOK 436 900 – 490 900 per annum depending on qualifications and seniority as PhD Research Fellow, (position code 1017).

Formal regulations:

Please see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

UiO has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Contact persons:

For further information please contact:

Professor Mohamed Amedjkouh, phone: +47 228 47 228 57009, e-mail: mamou@kjemi.uio.no or professor Mats Tilset, phone: +47 228 55502, e-mail: mats.tilset@kjemi.uio.no

For questions regarding the recruitment system, Jobbnorge, please contact HR-officer: Nina Holtan, phone: +47 228 54424, e-mail: nina.holtan@mn.uio.no

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ PhD Research Fellowship in CMOS Sensor Platform for Organ on Chip ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143541/phd-research-fellowship-in-cmos-sensor-platform-for-organ-on-chiphttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143541/phd-research-fellowship-in-cmos-sensor-platform-for-organ-on-chipAvdeling: Institutt for informatikk
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 14. november 2017
]]>
Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 GMTTue, 17 Oct 2017 08:20:14 GMT14. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

The Department of Informatics (IFI) is one of nine departments belonging to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of Oslo. IFI is Norway’s largest university department for general education and research in Computer Science and related topics. The Department has near 950 students on bachelor level, near 450 master students, and over 180 PhD students. The overall staff of the Department is close to 250 employees, about 200 of these are full time positions. The full time scientific staff is 60, mostly Full/Associate Professors.

]]>
A position as PhD Research fellow is available at at the Nanoelectronics Group, Department of Informatics, in collaboration with the Electronics Group, Department of Physics

The fellowship will be for a period of 3 years, with no compulsory work or for a period of 4 years, with 25 % compulsory work (teaching or other responsibilities at UiO:Life Science or the department) contingent on the qualifications of the candidate and the teaching needs of UiO.

Starting date as soon as possible.

No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.

Job description:

The position is part of the Convergence environment “organ on a chip and nano-devices”. Convergence environments are interdisciplinary research groups that will aim to solve grand challenges related to health and environment. They are funded by UiO's interdisciplinary strategic area UiO:Life Science.

This particular PhD project is a workpackage (WP) in this convergence environment and aims at developing integrated circuits (in complementary metal oxide silicon (CMOS)) high resolution sensor platforms for monitoring cell culture viability and performance. The developed sensors will be formatted in a modular manner to allow integration with sensors developed in other WPs, thus allowing a plug and play format for the generation of hybrid sensor arrays. The sensors will be used for the monitoring of essential cell parameters, such as growth of the cell culture, cell viability, specific functions of the cells (such as ion channel activation), and chemical analytes.

The candidate is expected to look into various sensor modalities of the array that can be realized on a CMOS integrated circuit. Local expertise includes ion sensitive field effect transistors (ISFETs), bio-impedance, and photo-pixels, all of which are sensors that do not require any chemical activation on the surface of a CMOS chip. However, we are interested in expanding into affinity sensors that do require chemical surface activation (e.g. immobilizing antibodies or aptamers on an electrode or ISFET surface to create an affinity sensor) and are particularly interested in candidates that do have experience in this domain, ideally combined with good knowledge in electronics in general or even integrated circuits in particular.

Requirements and qualifications:

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

The purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree.

Applicants must hold a Master’s degree or equivalent in a discipline relevant for the project.

Candidates should have experience in at least one of the following subjects: ISFETs, imagers, sensor electrodes, bio-impedance, immunosensors, affinity sensors or other bio-sensor and sensor front-end design, analog application specific integrated circuit (ASIC) layout design, mixed-signal integrated circuit design.

The fellowship requires admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The application to the PhD programme must be submitted to the department no later than two months after taking up the position. For more information see:

A good command of English is required

Doctoral degree: PhD in Mathematics and Natural Sciences

Doctoral degree and PhD

We offer:

 • NOK 436 900 - 490 900 per year depending on qualifications and seniority (position code 1017).
 • Attractive welfare benefits anda a generous pension agreement, in addition to Oslo's family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activites.

The application must include:

 • Application letter
 • CV (summarizing education, positions and academic work - scientific publications)
 • Copies of educational certificates, transcript of records and letters of recommendation
 • Documentation of English proficiency
 • List of publications and academic work that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “Apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

 

Applicants may be called in for an interview.


Formal regulations:

 

Please see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.

 

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

 

UiO has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

 

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.


For further information please contact:

Professor P. Häfliger, +47 228 40118, hafliger@ifi.uio.no

Professor Ørjan Martinsen, +47 228 56 474,  o.g.martinsen@fys.uio.no

For questions about the recruitment system, please contact HR Officer Helene Jansen, +47 22857196, h.b.jansen@mn.uio.no

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Group Leader position with start-up package in Precision Medicine ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/141940/group-leader-position-with-start-up-package-in-precision-medicinehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/141940/group-leader-position-with-start-up-package-in-precision-medicineAvdeling: Centre for Molecular Medicine Norway
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. november 2017
]]>
Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 GMTTue, 05 Sep 2017 13:30:42 GMT15. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) was established in 2008 and is the Norwegian node in the Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine. NCMM is a joint venture between the University of Oslo, Health Region South-East and the Research Council of Norway. From 2017 NCMM is merged with the Biotechnology Centre of Oslo and now has altogether 11 research groups. The overall objective of NCMM is to conduct cutting edge research in molecular medicine and biotechnology as well as facilitate translation of discoveries in basic medical research into clinical practice.

]]>
The overall vision of NCMM is to improve our molecular understanding of health and disease to facilitate improved medical practice. NCMM identifies outstanding early-stage Group Leaders through international calls. Group Leaders are selected using quality criteria and methods of assessment as for recruitment to EMBL Group Leader positions. Current approaches and model systems at NCMM include bioinformatics, cell biology, neurobiology, immunology, stem cells, structural biology, synthetic chemistry and chemical biology as well as yeast and zebra fish model systems. Furthermore, researchers at NCMM have access to state-of-the art drug screening instruments. To support our translational research, we also actively collaborate with local hospitals and with the research environment nationally and internationally, translating our knowledge from bench to bedside. See NCMM website for more information and fit with research profiles of existing NCMM research groups; http://www.med.uio.no/ncmm/english/.

NCMM is now seeking new outstanding international candidates:

Group Leader position with start-up package in Precision Medicine 

NCMM Translational Research expects to hire one new principal investigator through this call, and we particularly encourage international applicants. The successful candidate is expected to initiate a new independent research program with a clear relevance to molecular medicine and disease mechanisms with approaches to individualized diagnostics and therapy. The research should consolidate existing research within the Centre (see web-site). NCMM plans for all group leaders at NCMM Translational Research to have adjunct appointments in university hospital departments to facilitate translation and clinical collaboration. Furthermore, we expect multi-disciplinary research collaborations with other NCMM research groups and NCMM Associate Investigators, with the internationally recognized biomedical and medical research environment in Oslo as well as with other top Norwegian scientists and within the Nordic EMBL Partnership. 

NCMM provides attractive sustainable support packages for new group leaders of more than 2.0 million EUR over the first five-year period. This includes salaries of the group leader, a postdoctoral fellow, a doctoral student as well as a technician (total 4 positions), consumables and modern laboratory facilities. The candidate is expected to complement this budget through other national and / or international grants and / or through industrial collaborations. NCMM scientists will be supported by excellent in-house research infrastructures and have access to the local research community’s infrastructures, see technology platforms at University of Oslo and Oslo University Hospital, national infrastructures and international capabilities provided by EMBL. 

Translational research in molecular medicine is currently being strengthened in Norway and there is a strong desire to closely integrate and coordinate basal and clinical research activities, including NCMM. The Centre is not aiming to establish completely new research areas but aims to strengthen already existing areas at NCMM and is therefore especially looking for candidates with experience in and a research programme focusing on precision medicine and individualized diagnostics and therapy in areas such as genetic and rare diseases (including pediatric diseases and in-born errors of metabolism, immunology and infection, neurology a.o.), and/or individualized cancer therapy. 

• Qualification requirements include a PhD or equivalent degree, appropriate postdoctoral training, experience with supervision and a track record of high-impact publications in top journals of biology or medicine. In addition, considerable weight will be put on the research plan proposed by the candidate and on how this will integrate and synergize with the activity of other NCMM investigators and potential collaborators in the Oslo region. Group leader positions are intended for independent investigators typically less than 8 years past their Ph.D. More senior applicants in this bracket are expected to also show experience in supervision, scientific leadership and a track record for attracting significant independent funding.

• Applications should include a covering letter summarizing the applicant’s career, past research accomplishments, future plans and fit with the NCMM research profile (max 1-2 pages), CV and a list of publications (with 5 most significant publications indicated), a short research plan (max 5 pages) with a summary of expected translational, medical or public health impact and names of three references. Experience in clinical work will be considered an advantage. University of Oslo is an equal opportunity employer and female and minority candidates are encouraged to apply. Staff that the applicant would like to bring to NCMM as part of their group should also be named in the application.
 
• The top candidates will be invited to present their research in a talk and interview, and can be asked to provide a more detailed research plan as well as Letters of Reference. An International Search Committee will evaluate the candidates and their research proposals. Identification of and meetings with potential local collaborators will also be organized by NCMM. The first candidates may be nominated in the first half of 2018 with an anticipated starting date mid- to late-2018.
 
• The successful candidate for the position will be offered a fixed-term, non-tenured 5-year contract as research scientist with function as group leader, which is renewable for an additional 4 years subject to evaluation. The position is included in the Norwegian health insurance and retirement pension schemes and will be placed as SKO (Position Code) 1110 Scientist and with a salary range depending on qualifications from step (ltr.) 70 (NOK 623,900) to 84 (NOK 882,900). Assistance and financial support are provided for international or national relocation as necessary.
 
• The Group Leader position may be combined with a part-time adjunct research position (20%) at university hospital under the South-Eastern Norway Regional Health Authority.

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

For further information visit our website https://www.med.uio.no/ncmm/english/. Inquiries about the positions can be directed to NCMM Director, Professor Kjetil Taskén (director@ncmm.uio.no). Inquiries regarding technical aspects of the application can be directed to Nina Modahl (ninam@ncmm.uio.no).

]]>
1110 Forsker
<![CDATA[ Førsteamanuensis i middelalderkunst ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142311/foersteamanuensis-i-middelalderkunsthttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142311/foersteamanuensis-i-middelalderkunstAvdeling: Kulturhistorisk museum
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. november 2017
]]>
Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 GMTWed, 13 Sep 2017 12:57:33 GMT15. november 2017Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er både et museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, antikksamling fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

]]>
Ved Arkeologisk seksjon på Kulturhistorisk museum er det ledig en stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) med vekt på middelalderkunst.

Kulturhistorisk museum har en unik og betydelig kirkekunstsamling fra middelalderen, som det er stor internasjonal interesse for. Vi søker en person med solid kompetanse innen kunst og bildebruk i middelalderen, som kan utløse kunnskapspotensialet i vår kirkekunstsamling. Vi ønsker oss en førsteamanuensis som evner å se kirkekunsten i en videre kulturhistorisk og europeisk kontekst, og som en integrert del av middelalderens øvrige materielle kultur og samfunnsliv. Det søkes etter en forsker som kan inngå i samarbeid med museets andre fagmiljøer og bidra til å utvikle forskningsprosjekter i tråd med Kulturhistorisk museums strategier.

Kulturhistorisk museum driver nyskapende forskning av høy kvalitet i nært samspill med formidling og forvaltning av kultur og kulturarv, og våre prioriterte satsningsområder er kulturarv, innovasjon og landskap (se: http://www.khm.uio.no/forskning/satsningsomrader/).

Arkeologisk seksjon har ansvar for Kulturhistorisk museums samlinger av nordiske oldsaker, middelalderkunst og runeinnskrifter, og forvaltningsansvar for fornminner og bergkunst i de ti fylkene som hører inn under vårt museumsdistrikt. Seksjonen har 60 fast ansatte arkeologer og ekspertise på alle perioder og samlingsområder, med et særlig stort fagmiljø innenfor eldre steinalder og vikingtid/middelalder. Den som ansettes forventes å kunne samarbeide tett også med andre fagseksjoner på museet.

I stillingen inngår 50 % forskningstid og 50 % musealt arbeid (inkludert administrative oppgaver). Foruten forskning innbefatter stillingen varierte faglige og praktiske oppgaver knyttet til dokumentasjon og forvaltning av Kulturhistorisk museums samlinger, utstillinger, rådgiving, samt faglig formidling.

Arbeidsoppgaver:

 • Forskning og prosjektutvikling
 • Samlingsforvaltning og saksbehandling
 • Fagansvar utstillingsprosjekter
 • Formidling, rådgivning og faglig informasjon til forskere og publikum
 • Veiledning og undervisning
 • Databasearbeid

Kvalifikasjonskrav:

 • Doktorgrad i arkeologi, kunsthistorie eller et annet relevant fag
 • Kompetanse på middelalderens kirkekunst i Nord-Europa
 • Internasjonal publiseringsprofil og nettverk
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig, på engelsk, norsk eller annet skandinavisk språk. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk ved ansettelsestidspunktet må forplikte seg til å ha lært seg norsk innen 2 år.
 • Pedagogisk basiskompetanse. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere formell pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode.

 Andre kvalifikasjoner som vektlegges

 • Helhetsforståelse av forskning og musealt arbeid
 • Motivasjon for prosjektarbeid og forskningssamarbeid
 • Erfaring fra forskningssamarbeid og med å innhente forskningsmidler
 • Erfaring fra musealt arbeid, herunder samlingsforvaltning, utstillinger og formidling
 • Tverrfaglig tilnærming og erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • Gode samarbeidsevner.

Vurderingsgrunnlag

Vurderingsgrunnlaget er søkernes vitenskapelige kvalifikasjoner, samt andre faglige kvalifikasjoner, som kan bidra til å utløse kunnskapspotensialet i samlingene. Likeså vil søkernes potensial for fremtidig relevant forskning, samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.

Ved vurdering av søkernes vitenskapelige kompetanse vil arbeider fra de fem siste årene, eller arbeider som viser evne til faglig fornying, bli tillagt særlig betydning.

Som et første ledd i vurderingen vil det brukes en sorteringskomité som vurderer alle søknadene. De best kvalifiserte søkerne vil ble bedt om å sende inn et utvalg akademiske arbeider, som vil bli vurdert av en egen bedømmelseskomité. Kandidatene vil bli bedt om å sende inn maksimum fem vitenskapelige arbeider (ikke mer enn 500 sider totalt), som anses som særlig relevante for stillingen.

De høyest rangerte kandidatene etter den sakkyndige bedømmelsen vil bli invitert til intervju og evt. prøveforelesning.

Se regler for tilsetting i førsteamanuensisstillinger ved UiO og UiOs veiledning om pedagogisk basiskompetanse.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Lønn fra kr 537 700,- til  650 200,- avhengig av kompetanse
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden leveres elektronisk via Jobbnorge og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Skisse til forskningsprosjekt
 • Vitnemål og attester

Alle dokumenter må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknaden skal inneholde informasjon om vitenskapelige kvalifikasjoner og meritter (utdanning, tidligere stillinger, vitenskapelig, museal, faglig og pedagogisk virksomhet samt evt. administrativ erfaring). Ved samforfatterskap skal søkerens bidrag konkretiseres.

Søknaden skal inneholde en skisse til et forskningsprosjekt som viser hvordan kirkekunstsamlingen til KHM kan mobiliseres i et tverrfaglig forskningsprosjekt. Prosjektbeskrivelsen skal være maksimum 5 sider, ekskl. litteraturliste.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:

Seksjonsleder Lene Melheim, tlf. +47 22841957, e-post: a.l.melheim@khm.uio.no

For spørsmål vedrørende rekrutteringsprosessen:

Seniorrådgiver Anita Marie Hansen, tlf. +47 22859567, e-post: a.m.hansen@khm.uio.no

 

]]>
1011 Førsteamanuensis
<![CDATA[ Group Leader position with start-up package in Systems medicine ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142442/group-leader-position-with-start-up-package-in-systems-medicinehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142442/group-leader-position-with-start-up-package-in-systems-medicineAvdeling: Centre for Molecular Medicine Norway
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. november 2017
]]>
Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 GMTFri, 15 Sep 2017 11:10:14 GMT15. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) was established in 2008 and is the Norwegian node in the Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine. NCMM is a joint venture between the University of Oslo, Health Region South-East and the Research Council of Norway. From 2017 NCMM is merged with the Biotechnology Centre of Oslo and now has altogether 11 research groups. The overall objective of NCMM is to conduct cutting edge research in molecular medicine and biotechnology as well as facilitate translation of discoveries in basic medical research into clinical practice.

]]>
The overall vision of NCMM is to improve our molecular understanding of health and disease to facilitate improved medical practice. NCMM identifies outstanding early-stage Group Leaders through international calls. Group Leaders are selected using quality criteria and methods of assessment as for recruitment to EMBL Group Leader positions. Current approaches and model systems at NCMM include bioinformatics, cell biology, neurobiology, immunology, stem cells, structural biology, synthetic chemistry and chemical biology as well as yeast and zebra fish model systems. Furthermore, researchers at NCMM have access to state-of-the art drug screening instruments. To support our translational research, we also actively collaborate with local hospitals and with the research environment nationally and internationally, translating our knowledge from bench to bedside. See NCMM website for more information and fit with research profiles of existing NCMM research groups; http://www.med.uio.no/ncmm/english/.

 

NCMM is now seeking new outstanding international candidates:

 

Group Leader position with start-up package in Systems medicine 

NCMM Biotechnology expects to hire one new principal investigator through this call, and we particularly encourage international applicants. The successful candidate is expected to initiate a new independent research program with a clear relevance to molecular medicine and disease mechanisms integrating computational biology approaches with experimental science. The research should consolidate existing research within the Centre (see web-site). NCMM plans for all group leaders at NCMM Biotechnology to have adjunct appointments at other University Departments. Furthermore, we expect multi-disciplinary research collaborations with other NCMM research groups and NCMM Associate Investigators, with the internationally recognized biomedical and medical research environment in Oslo as well as with other top Norwegian scientists and within the Nordic EMBL Partnership. 

NCMM provides attractive sustainable support packages for new group leaders of more than 2.0 million EUR over the first five-year period. This includes salaries of the group leader, a postdoctoral fellow, a doctoral student as well as a technician (total 4 positions), consumables and modern laboratory facilities. The candidate is expected to complement this budget through other national and / or international grants and / or through industrial collaborations. NCMM scientists will be supported by excellent in-house research infrastructures and have access to the local research community’s infrastructures, see technology platforms at University of Oslo and Oslo University Hospital, national infrastructures and international capabilities provided by EMBL. 

NCMM offers access to state-of-the-art technology and infrastructures, such as HTS chemical biology screening and disease model organisms, such as zebrafish. The Centre has made several new strategic recruitments over the recent years, in the areas of bioinformatics, bio-nanotechnology and chemical biology and is building a structural biology hub. NCMM Biotechnology will continue to focus on establishing cutting-edge technology at the Centre. For the present position, we are looking for candidate with experience in and a research programme on medical bioinformatics, computational biology and modelling or systems biology focussed on human organ system physiology and pathophysiology. 

• Qualification requirements include a PhD or equivalent degree, appropriate postdoctoral training, experience with supervision and a track record of high-impact publications in top journals of biology or medicine. The successful candidate should have training in both biology/medicine and computational biology. In addition, considerable weight will be put on the research plan proposed by the candidate and on how this will integrate and synergize with the activity of other NCMM investigators and potential collaborators in the Oslo region. Group leader positions are intended for independent investigators typically less than 8 years past their Ph.D. More senior applicants in this bracket are expected to also show experience in supervision, scientific leadership and a track record for attracting significant independent funding. 

 

• Applications should include a covering letter summarizing the applicant’s career, past research accomplishments, future plans and fit with the NCMM research profile (max 1-2 pages), CV and a list of publications (with 5 most significant publications indicated), a short research plan (max 5 pages) and names of three references. University of Oslo is an equal opportunity employer and female and minority candidates are encouraged to apply. Staff that the applicant would like to bring to NCMM as part of their group should also be named in the application.
 
• The top candidates will be invited to present their research in a talk and interview, and can be asked to provide a more detailed research plan as well as Letters of Reference. An International Search Committee will evaluate the candidates and their research proposals. Identification of and meetings with potential local collaborators will also be organized by NCMM. The first candidates may be nominated in the first half of 2018 with an anticipated starting date mid- to late-2018.
 
• The successful candidate for the position will be offered a fixed-term, non-tenured 5-year contract as research scientist with function as group leader, which is renewable for an additional 4 years subject to evaluation. The position is included in the Norwegian health insurance and retirement pension schemes and will be placed as SKO (Position Code) 1110 Scientist and with a salary range depending on qualifications from step (ltr.) 70 (NOK 623,900) to 84 (NOK 882,900). Assistance and financial support are provided for international or national relocation as necessary.

 

• The Group Leader position may be combined with a part-time adjunct Associate Professor II position (20%) at an institute at UiO to be decided depending on the fit of the candidate.

 

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

 

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

 

For further information visit our website https://www.med.uio.no/ncmm/english/. Inquiries about the positions can be directed to NCMM Director, Professor Kjetil Taskén (director@ncmm.uio.no). Inquiries regarding technical aspects of the application can be directed to Nina Modahl (ninam@ncmm.uio.no). 

]]>
1110 Forsker
<![CDATA[ Postdoctoral Research Fellow in Ancient DNA and Evolutionary Genomics ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142603/postdoctoral-research-fellow-in-ancient-dna-and-evolutionary-genomicshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142603/postdoctoral-research-fellow-in-ancient-dna-and-evolutionary-genomicsAvdeling: Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES)
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. november 2017
]]>
Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 GMTWed, 20 Sep 2017 16:00:58 GMT15. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.

Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) is a Centre of Excellence (CoE) based at the Department of Biosciences, University of Oslo. CEES combines a broad spectrum of disciplines (population biology, genomics, statistics, mathematical modelling) to foster the concept of ecology as a driving force of evolution via selective processes, with a corresponding influence of evolutionary changes on ecology. CEES has over 160 members (Professors (20), postdocs/researchers (45), PhDs (25), Master’s students (25) and technical and administrative staff) and many guest researchers. The members represent 30 nationalities and constitute a vibrant and creative research environment. CEES coordinate several international networks. The budget = 150 million NOK (about 50 externally funded research projects). CEES is chaired by Professor Nils Chr. Stenseth.

]]>
A two-year position as a postdoctoral research fellow in the field of ancient DNA (aDNA) and evolutionary genomics is available at the Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), Department of Biosciences.

The Postdoctoral fellow will be part of a multi-disciplinary, international team led by Dr Bastiaan Star, working on the project Catching the Past: Discovering the legacy of historic Atlantic cod exploitation using ancient DNA funded by the Research Council of Norway. The position is affiliated with CEES, a former national centre of excellence (CoE). Expected start date is April 2018.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Research Fellowship at the University of Oslo.

Project description

Humans have used the natural resources of the oceans for thousands of years. The main aim of this project is to investigate if the intensive, long-term exploitation of Atlantic cod has affected its pan-European population demography or has led to evolutionary change. By extracting DNA from ancient fish remains (up to 10,000 years old), we compare the genome-wide data of specimens that predate extensive human influence to extensive modern reference databases comprising hundreds of individuals. In addition, we aim to reconstruct the early origin of long-distance fishing trade by analysing material from different types of archaeological sites (representing centres of export and import). By identifying the biological source population of bones from a large number of import sites, we will investigate the extent and range of early Viking Age and medieval fish trade (see for instance http://www.pnas.org/content/114/34/9152.full). Knowledge of the chronology of such long-distance trade yields fundamental insights into historic exploitation patterns.

In this project, we have access to unique biological material from different countries that will be analysed using high-throughput, whole-genome sequencing approaches. The successful applicant will join a multi-disciplinary, international team that brings together experts from the fields of biology, archaeology and zooarchaeology. The research fellow’s main task will be the comparative genomic analyses of hundreds of individually sequenced ancient genomes. These data will be interpreted in close dialog with project partners and archaeological sample providers. The ideal candidate will make a major contribution to the planned research, but may also develop her/his own complementary lines of research that reflect the candidate's own expertise and interests, and that fit within the project's main goals. This project forms a collaboration between the CEES at the University of Oslo, the Institute for Marine Research (IMR), University Museum of Bergen, University of Gothenburg, University of Cambridge and the University of Copenhagen.

Requirements

Applicants must hold a PhD-degree (or other corresponding education equivalent to a Norwegian doctoral degree) with a background within population genomics and/or evolutionary genomics. The candidate should be able to document strong skills in the analyses of genome-wide data using phylogenetic or population genetic approaches. Experience with ancient DNA, analytical or experimental, is a distinct advantage. Applicants should have a strong publication record for their career stage.

We seek a highly motivated, enthusiastic person with the ambition to gain insight and publish papers in leading, international journals, with interpersonal skills and the capability to work in close collaboration with others. The candidate will work in close collaboration with the rest of the team as well as our national and international partners (Denmark, Sweden and Great Britain) within this project. Some time will be spent visiting the collaborating partners overseas.

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research facility. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

The main purpose of post-doctoral research fellowships is to qualify researchers to work in top academic positions within their disciplines.

Please also refer to the regulations pertaining to the conditions of employment for post-doctoral fellowship positions:

http://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/regulations-employment-conditions-postdoc.html

Language
A good command of English is required.

We offer:

 

 • Salary NOK 490 900 – 569 000 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellowship (position code 1352)

 • A professionally stimulating working environment

Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities 

The application must include:

 • Application letter including a statement of interest, briefly summarizing your scientific work and interests, and a personal assessment focusing on how you fit the description of the person we seek
 • A brief (1 A4) project plan for the research to be undertaken
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activities)
 • Copies of educational certificates and transcript of records
 • A complete list of publications and unpublished works, and up to 5 academic work that applicant wishes to be considered by the evaluation committee
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please n

Formal regulations:

 

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

 

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

 

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.ote that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

Contact persons:

 

For further information please contact: Dr. Bastiaan Star

e-mail: bastiaan.star@ibv.uio.no or Dr. Sanne Boessenkool, e-mail: sanne.boessenkool@ibv.uio.no

For information regarding the recruitment process, please contact HR adviser Torunn Standal Guttormsen, phone: +47 22854272, e-mail: t.s.guttormsen@mn.uio.no

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ PhD Research Fellowships in Energy Informatics, 2 positions ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143607/phd-research-fellowships-in-energy-informatics-2-positionshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143607/phd-research-fellowships-in-energy-informatics-2-positionsAvdeling: Institutt for informatikk
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. november 2017
]]>
Wed, 18 Oct 2017 00:00:00 GMTWed, 18 Oct 2017 10:28:24 GMT15. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

The Department of Informatics (IFI) is one of nine departments belonging to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of Oslo. IFI is Norway’s largest university department for general education and research in Computer Science and related topics. The Department has near 950 students on bachelor level, near 450 master students, and over 180 PhD students. The overall staff of the Department is close to 250 employees, about 200 of these are full time positions. The full time scientific staff is 60, mostly Full/Associate Professors.

]]>
Two PhD Research fellows are available at Department of Informatics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo, Norway. The fellowships are for a period of 3 years. Starting date preferably no later than 01.02.2018.

No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.

Project description:

The two research fellows will be working in the project SmartNEM (“Smart Community Neighborhood – driven by energy informatics”) funded by the Research Council of Norway. SmartNEM is a joint project with University of Stavanger, Norway. The project will employ a total of seven PhD scholars of which three will be employed by University of Oslo UiO). One of the PhD scholars supported by the SmartNEM project will be supervised in collaboration with the Faculty of Computer Sciences at the Østfold University College in Halden and the Norwegian Centre of Expertise Smart Energy Markets (NCESmart). An industrial advisory board with members including Statnett (the Norwegian TSO), Lyse Energy, DNV-GL and the NCE Smart cluster will offer industrial guidance to the PhD scholars.

The vision of the research is to exploit state-of-the-art ICT methods, tools and techniques for the future sustainable energy systems. We have particular interest in the following technologies for efficient and secure energy systems: fog computing, machine/deep learning, data analytics, blockchain and software defined principles. We will develop new models and algorithms to provide the power grid operators with intelligent energy management with privacy preservation in local regions.

We have defined the following topics for the two PhD fellows.

Topic 1: Secure and privacy-preserved system for smart home and neighborhood. We will identify the new cyber security and privacy challenges in the smart neighborhood. Then, we will propose new solutions to defend against cyber attacks. Blockchain can be a potential technology to ensure secure peer-to-peer energy exchange in the local neighborhood.

Topic 2: Machine learning and deep learning for energy forecasting. Precise forecasting is very important for the stability of the future energy systems. We will study predictive analytics techniques for power stability, including regression, neural networks and other machine learning approaches for real-time and historical analytics. In addition, the renewable energy forecasting will be an important problem in this topic. This PhD project will be done in collaboration with Østfold University College and Smart Innovation Norway in Halden, Norway.

Please indicate in the application which of the positions you would like to be considered for, and in priority order if more than one.

For further information about our energy informatics actitivites, see:

https://www.mn.uio.no/ifi/english/research/groups/nd/energy-informatics/

Requirements and qualifications:

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and are expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

Applicants must hold a Master’s degree or equivalent in computer science or electrical engineering, or control engineering with excellent results. Good knowledge in programming and mathematics is preferable. Applicants must also be able to demonstrate interest in scientific research. The evaluation also considers personal drive and organizational skills.

For the PhD positions, the purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree.

The fellowship requires admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The application to the PhD programme must be submitted to the department no later than two months after taking up the position. For more information, see:

A good command of English is required

Doctoral degree: PhD in Mathematics and Natural Sciences

Doctoral degree and PhD

We offer:

 • Salary NOK 436 900 - 490 900 per year, depending on qualifications and seniority.
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities.

The application must include:

 • Application letter
 • CV (summarizing education, positions and academic work - scientific publications)
 • Copies of educational certificates, transcript of records and letters of recommendation
 • List of publications and academic work that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University’s grading system. Please remember that all documents should be in English or a Scandinavian language.

Formal regulations:

 

Please see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.

 

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

 

UiO has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

 

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.


Contact information:

Professor Frank Eliassen, Department of Informatics, UiO. frank@ifi.uio.no

Professor Yan Zhang, Department of Informatics, UiO. yanzhang@ifi.uio.no

For questions about the recruitment system, contact HR-Officer Helene Jansen, +47 22857196, h.b.jansen@mn.uio.no

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Førsteamanuensis (20%) i medisin (helseledelse) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142741/foersteamanuensis-20-i-medisin-helseledelsehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142741/foersteamanuensis-20-i-medisin-helseledelseAvdeling: Institutt for helse og samfunn (HELSAM)
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 16. november 2017
]]>
Wed, 18 Oct 2017 00:00:00 GMTMon, 25 Sep 2017 15:13:43 GMT16. november 2017Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

]]>
Ved Institutt for helse og samfunn (HELSAM), Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er det ledig stilling som førsteamanuensis (20%) i medisin (helseledelse). Instituttet består fra 1.1.2011 av seks avdelinger. Denne stillingen vil bli knyttet til Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED).

HELED er et tverrfaglig miljø som driver undervisning og forskning innen helseøkonomi og -politikk, helseledelse og medisin. Avdelingen er ansvarlig for undervisning på phd-nivå, tre masterprogram og et bachelorprogram innen helseledelse og helseøkonomi, samt for faget kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitet (KLoK) i profesjonsstudiet i medisin.

Vitenskapelig ansatte danner kjernen i den akademiske virksomheten til instituttet, fakultet og universitet. Det forutsettes at den som tilsettes til enhver tid har eksternt finansierte forskningsprosjekter, og at forskningsresultatene fortrinnsvis publiseres i internasjonalt anerkjente tidsskrift. Høy kvalitet forventes også i undervisningen.

Det forventes at søkeren har en plan for utvikling av egen forskning. Denne vil tillegges vekt. Innovasjon og kreativitet etterspørres og man ber søkeren tydeliggjøre dette. Det forventes høy kvalitet av forskning og publisering i fagfellevurderte kanaler, fortrinnsvis internasjonale. En sterk faglig utvikling de siste år før tilsetting og aktiv innsats for innhenting av eksterne midler til forskning er vesentlig og må dokumenteres.

Dette er en fast stilling, med tiltredelse etter avtale.

En tre-årig plan for utvikling av egen forskning relatert til stillingsbeskrivelse og kunngjøringstekst må utvikles og presenteres til avdelingsleder og instituttleder innen seks måneder etter tiltredelse.

Nærmere omtale av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og forhold som det vil bli lagt vekt på ved tilsettingen, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse som søkeren forventes å gjøre seg kjent med.

Videre viser vi til orienteringsskriv til søkere samt retningslinjer for utarbeidelse av søknaden, se her, Reglement for tilsetting i vitenskapelige stillinger, se her, samt regler om pedagogsik kompetanse, se her.

Dersom den som tilsettes ikke fyller krav til formell pedagogisk basiskompetanse, må vedkommende dokumentere slik kompetanse i løpet av en periode på inntil tre år etter tilsetting.

Kvalifikasjonskrav

Søkeren må ha faglig bakgrunn innen helseledelse og/eller organisasjonspsykologi og må ha forskningsbakgrunn og undervisningserfaring innen ledelse/teamarbeid. Undervisningserfaring på universitets- og høyskolenivå innen helseledelse/ledelsespsykologi vil bli vektlagt.

Den som tilsettes skal lede og initiere forskning, drive forskerveiledning, delta i undervisning av studenter og eksamensarbeid og påta seg administrative oppgaver etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Stillingsinnehaveren må kunne delta i undervisning og eksamensarbeid på alle nivå innenfor det aktuelle fagområde og i administrasjon etter gjeldende bestemmelser (inklusive ikke fagspesifikke veilederoppgaver som for eksempel PBL-grupper).

Vurderingsprosessen

Vurderingsgrunnlaget for sakkyndig komité er vitenskapelige arbeider og andre faglige, pedagogiske og formidlingsmessige kvalifikasjoner. Det vil bli tatt hensyn til dokumentert egen forskning og initiativ til oppbygging/ledelse av forskningsprosjekter/forskningsgrupper. Kvalifikasjoner for ledelse og administrasjon vil også bli vektlagt. I komiteens rangering av kompetente søkere trekkes hele bredden av disse kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. Det legges særlig vekt på kvalifikasjoner som står sentralt i kunngjøring og stillingsbeskrivelse. Pedagogiske og vitenskapelige kvalifikasjoner tillegges vekt foran øvrige ovennevnte kvalifikasjoner.

I den endelige vurdering og innstilling vil det bli lagt vekt på kvalifikasjoner relatert til kunngjøringstekst og stillingsbeskrivelse, sakkyndig komités vurdering, vurderinger av personlig egnethet for stillingen (basert på intervjuer og innhentede referanser), pedagogiske kvalifikasjoner og dokumentert forskningsformidlingsvirksomhet og formidlingsarbeid generelt, kliniske og eventuelt andre faglige kvalifikasjoner samt planer for forskning og ambisjoner for egen undervisningsaktivitet. Gode samarbeidsevner vil dessuten bli tillagt stor vekt.

Det vil som hovedregel benyttes intervju og referanseinnhenting i tilsettingsprosessen, og det kan også være aktuelt med prøveforelesning.

Vi tilbyr

Søknad

Følgende dokumenter legges ved den elektroniske søknaden:

 • Søknad inkl beskrivelse av administrative/ledelsesmessige og formidlingsmessige kvalifikasjoner samt beskrivelse av egen forskning relatert til avdelingens og instituttets forskning
 • Curriculum Vitae (fullstendig oversikt over utdanning, yrkeserfaring og vitenskapelig/faglig/pedagogisk/administrativ virksomhet)
 • Publikasjonsliste over vitenskapelige arbeider med angivelse av hvor de er offentliggjort
 • Plan for videre utvikling av egen forskning
 • Separat liste over vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker tillagt spesiell vekt (inntil 10 titler). OBS: arbeidene lastes også opp i fulltekst
 • Beskrivelse av pedagogiske kvalifikasjoner og forelesningserfaring inkludert evt veilederskap av kandidater (PhD-kandidatens navn, tidspunkt for disputas, navn på institusjonen hvor disputas ble holdt og om søkeren var/er hoved- eller biveileder)
 • Liste over referansepersoner som kan kontaktes

Retningslinger for utforming av søknaden samt orienteringsskriv til søkere finner du her: http://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

]]>
1011 Førsteamanuensis
<![CDATA[ PhD Candidate within Neurodevelopmental Disorders ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143325/phd-candidate-within-neurodevelopmental-disordershttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143325/phd-candidate-within-neurodevelopmental-disordersAvdeling: Institutt for spesialpedagogikk
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 16. november 2017
]]>
Thu, 19 Oct 2017 00:00:00 GMTWed, 11 Oct 2017 09:28:54 GMT16. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The department of Special Needs Education is one of the three departments at UiO's Faculty of Education. The department has today approximately 25 permanent employees that work with research, 14 temporary research fellows and postdoctoral fellows, in addition to 12 administrative employees. The department has approximately 800 students distributed between bachelor- and master’s degree studies in Special Needs Education, master’s degree studies in Special Needs Education, as well as PhD-studies.

]]>
Applications are invited for a position in a Research Fellowship as PhD Candidate in Neurodevelopmental Disorders to be based at the The department of Special Needs Education, University of Oslo.

Job description

The vacant position is embedded within the Effective Stuttering Treatmentproject (EST-project) financed by the Research Council of Norway. EST is a subproject in the research group Child Language and Learning. See http://www.uv.uio.no/english/research/groups/ for information about the research group.

Brief summary of the EST-project

There is currently a critical need for research to inform clinical practice guidelines in Norway and at an international level for management of preschool children who stutter. The aim of the EST-project is therefore to investigate and implement the most efficacious stuttering management option for preschool children.

A meta-analysis will be conducted to identify the most efficacious direct and indirect treatment for preschool children who stutter.This knowledge will inform the experimental groups for a randomized controlled trial (RCT). A waiting list control group will also be included in this trial.

Outcomes from this RCT will be implemented within a municipality of Norway targeting early childhood professionals (health nurses, preschool teachers, educational psychologists and speech language pathologists).


The PhD Research Fellow Position

The successful applicant will conduct their research as part of the EST–project in collaboration with the EST-project team. He/she will be responsible for:

 • Conducting a meta-analysis protocol and the final report/paper on stuttering management
  options within the Campbell Collaboration framework (main responsible).
 • Participating in designing and running the EST-intervention (co-responsible).
 • Development of Guidelines (co-responsible)
 • Publication of project results in international peer-reviewed journals and at scientific
  conferences (co-responsible)

We are seeking highly motivated candidates who have a particular interest in special education research and more specifically stuttering. The successful candidate will be required to participate actively in our research community including the EST-project team, Child Language and Learning research group and the department. Periods abroad are encouraged; we have international collaborators that may be possible hosts.

The appointment is for a period of 3 years with a possible extension to four years (including 25% duty work, f. ex. teaching).

The research fellow must take part in the University’s/Faculty’s/Department’s approved PhD program and is expected to complete the project within the set fellowship period. The main purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree. A prerequisite for this position is admission to the Faculty’s doctoral degree program and applicants’ formal and other qualifications for admission will be assessed.

Qualification requirements

Applicants must have strong analytical abilities and an eagerness to explore and learn. Clinical and/or theoretical experience with stuttering assessment and/or treatment is preferred.

Applicants must also satisfy the requirements for admission to the Faculty’s PhD program. This includes:

 • Completion of a Master degree by the time of employment with a minimum grade B or equivalent (ECTS grading scale) in speech and language therapy or another relevant field (e.g., special needs education or psychology) or a similar higher education program (normally equivalent to two years /ECTS 120 credits), including a Master thesis or equivalent scientific records.

Further information on admission requirements and an application form can be found at this website.

When reviewing applications, emphasis will be placed on:

 • The applicant’s academic aptitude for completing a PhD.
 • The scientific quality of a a 5 page document reviewing the key points of the following papers (a narrative review): O’Brian, S., Iverach, L., Jones, M., Onslow, M., Packman, A., & Menzies, R. (2013). Effectiveness of the Lidcombe Program for early stuttering in Australian community clinics. International Journal of Speech-Language Pathology, 15(6), 593-603. doi: 10.3109/17549507.2013.783112. de Sonneville-Koedoot, C., Stolk, E., Rietveld, T., & Franken, M.-C. (2015). Direct
  versus Indirect Treatment for Preschool Children who Stutter: The RESTART
  Randomized Trial. Plos, 10(7), e0133758. doi: 10.1371/journal.pone.0133758.

The applicant’s personal suitability and motivation for the position, including his/her ability to collaborate and form part of a cross-disciplinary academic community.

Proficient Norwegian and English language skills are required. Proficient Norwegian language skills are required for this as the successful candidate will be required to liaise with Norwegian speaking informants and parents.

We offer

 • Salary NOK 436 900 – 490 900 per annum depending on qualifications in a position as PhD Research fellow, (position code 1017)
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities
 • A positive and stimulating working environment

How to apply

The application must include:

 • cover letter statement of motivation and research interests
 • A 5 page narrative review (see above)
 • Completed application form for admission to the doctoral degree program
 • CV (summarizing education, positions and academic work)
 • Copies of educational certificates (academic transcripts only)
 • In the event of diplomas from other countries: a copy of the handbook or an equivalent document that describes the content and framework of the course completed must be provided
 • Master’s thesis and any other academic work that is of relevance to the application
 • List of reference persons: 1-2 references with contact information (e.g., Master thesis supervisor).

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”.

Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

Applicants from countries other than Nordic countries where English is not the official language must attach a TOEFL test with a minimum score of 105 (electronical version). Exceptions to this are for applicant’s who have obtained a diploma/degree from a university in an English-speaking country.

Incomplete applications will not be considered.

Interviews will be conducted as part of the appointment process. At the interview the applicant will be asked to present original diplomas and grade transcripts from previous courses of study.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.


According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The appointment may be shortened/given a more limited scope within the framework of the applicable guidelines on account of any previous employment in academic positions.


The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Deadline: 16 November 2017

Contact persons:

Associate Professor Kari-Anne Bottegaard Næss (for questions about the position)

HR-Officer Linda Valdø-Schwarz (for questions about the recruitment process)

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Associate Professor of Medicine (Physiology) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142913/associate-professor-of-medicine-physiologyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142913/associate-professor-of-medicine-physiologyAvdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 22. november 2017
]]>
Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 GMTThu, 28 Sep 2017 14:12:33 GMT22. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Institute of Basic Medical Scienes's overall objective is to promote basic medical knowledge in order to understand normal processes, provide insight into mechanisms that cause illness, and promote good health. The Institute is responsible for teaching in basic medical sciences for the programmes of professional study in medicine and the Master's programme in clinical nutrition. The Institute has more than 300 employees and is located in Domus Medica.

]]>
A permanent position is available at the Division of Physiology of the Department of Molecular Medicine for an Asociate Professor of Medicine (Physiology).

The Division has strong traditions within neuroscience and circulatory physiology, with a prominent international profile. Currently the Division consists of nine professors/associate professors, several permanently employed laboratory technicians and a large number of postdoctoral fellows, PhD students, Master's students and medical students in the medical research training program. The Division employs modern research techniques that range from molecular biology and transgenic animal models to functional imaging and computer modelling, to investigate physiological processes from cellular to systems levels. The Division has its own core facilities for histology, cell culture, and molecular biology, and also has access to several other core facilities at the Institute of Basic Medical Sciences. Current research activities encompass a broad range of topics related to the nervous system, the cardiovascular system, and functional interactions between these.

The Division is particularly interested in recruiting candidates at an early phase of their career who have already demonstrated a promising research trajectory, provided that her/his qualifications fulfil the evaluation criteria.

Job description

The successful candidate is expected to initiate and lead research, supervise PhD candidates, participate in teaching and in exam setting and assessment at all levels, and to carry out administrative duties in accordance with the needs of the Institute of Basic Medical Sciences. 

The Division of Physiology is responsible for teaching physiology to students in the professional training programs of medicine (majority), as well as nutrition and dentistry, and to students in the PhD and medical research training programs at the Faculty of Medicine. To ensure that this teaching has a satisfactory clinical perspective, the Division wishes to maintain a certain number of teaching staff with a background in medicine. Thus, in this call the Division will appoint a candidate holding an MD (candidate of medicine or equivalent).

Furthermore, since research within neurophysiology is currently well represented within the Division of Physiology, the Division now wishes to recruit a candidate working in other areas of physiology. This will enable the Division to offer research-based teaching across a broader field of human physiology. Teaching assignments are made by the Division’s Head of Curriculum, within the workload and scheduling guidelines that are established for the position. The successful applicant must be competent to participate appropriately in the Division´s teaching portfolio. Teaching can be expected to encompass areas of physiology that lie outside of the candidate´s specific research area.

Opportunities may arise to engage in teaching of other groups, including candidates for clinical specialization and other postgraduates, but this cannot take precedence over the obligatory assignments associated with teaching of the Faculty's medical and other students.

High ambitions and quality of teaching, research and communications is expected.

Qualification requirements

 • The required qualification for an associate professorship is a doctoral degree in the academic field concerned or equivalent expertise, and relevant research experience.
 • High ambitions and quality of teaching, research and communications is expected.
 • Documented pedagogical skills
 • Documented potential for project acquisition and project management
 • Fluent oral and written communication skills in English

Personal skills

Strong interpersonal skills and the ability to create an attractive research environment will be emphasised. Active collaboration, also interdisciplinary and internationally is expected

We offer

 • salary NOK 569 000 – 650 200 per annum depending on qualifications in position as Associate Professor (position code 1011)
 • a professionally stimulating working environment
 • attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities

For further description of the position: Click here

How to apply

The application must include:

 • cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest)
 • CV (complete list of education, positions, pedagogical experience, administrative experience, project acquisition and coordination experience, and other qualifying activities)
 • A complete list of publications
 • Plans for future research and how this research will integrate with the Division´s and
  Institute's research profile.
 • Description of up to 10 publications which the applicant considers particularly
  noteworthy
 • The same 10 publications uploaded as PDF-files (preferably combined into one file
  but maximum 10 MB)
 • Documentation of other qualifications
 • List of reference persons: 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

In the evaluation of the qualified candidates the full range of these criteria will be explicitly addressed and assessed.

Following evaluation by an external committee, interviews will be held and references collected, and the applicants will be required to give one or more trial lectures.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formal regulations
The successful candidate who at the time of appointment cannot document basic teaching qualifications will be required to obtain such qualifications within a three-year period.

The successful candidate must demonstrate mastery of both English and one of the Scandinavian languages as working languages. If an appointee is not fluent in a Scandinavian language, the appointee will be expected within a two-year period to learn sufficient Norwegian to be able to participate actively in all functions the position may involve.

Please see the rules for Appointments to Professorships and Associate Professorships and Rules for the assessment and weighting of pedagogical competence.

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Deadline: 22 November 2017

Contact person: Professor Erlend A. Nagelhus: e.a.nagelhus@medisin.uio.no Tel: +47 917 36316

]]>
1011 Førsteamanuensis
<![CDATA[ Associate Professor of Biostatistics ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142719/associate-professor-of-biostatisticshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142719/associate-professor-of-biostatisticsAvdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 26. november 2017
]]>
Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 GMTMon, 25 Sep 2017 11:04:31 GMT26. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

Institute of Basic Medical Sciences's overall objective is to promote basic medical knowledge in order to understand normal processes, provide insight into mechanisms that cause illness, and promote good health. The Institute is responsible for teaching in basic medical sciences for the programmes of professional study in medicine and the Master's programme in clinical nutrition. The Institute has more than 300 employees and is located in Domus Medica.

]]>
A positions as associate professor of Biostatistics is available at the Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (OCBE), Institute of Basic Medical Sciences (IMB), the Faculty of Medicine, University of Oslo (UiO), Norway.

 

Job description

An excellent and enthusiastic scientist is sought to be part of one of Europe's most active biostatistics departments at an exciting time. The post is permanent.

You will have expertise in statistics, to be interpreted in the widest sense and to include both applied and methodological statistics, together with a strong interest in biology, medicine, epidemiology and/or public health. Applicants must clearly show promises to become leading academics. Together with your colleagues at OCBE, you will shape research and teaching leadership in this fast-developing discipline.

 

Currently, OCBE has eight tenured professors, four tenured associate professors, fifteen tenured researchers, post-doctoral fellows and PhD students, making up a group of about 60 scientists. OCBE is internationally recognized, with interests spanning a broad range of areas (including time-to-event models, data integration, causal inference, statisti-cal genomics, Bayesian inference, stochastic simulation algorithms, probabilistic graphical models, machine learning, evolution and population genetics, informative missingness and measurement error models, epidemiological studies of lifestyle and chronic diseases, stochastic models for infectious diseases, high dimensional data and models) and numerous collaborations with leading bio-medical research groups internationally and in Norway. In the last national research evaluation, OCBE was judged as excellent by an international committee. OCBE has a leading role in the recently funded prestigious centre for research-based innovation BigInsight, a consortium of academic, industrial and public partners, with a funding of about 4 mil Euro annually until 2023. Furthermore, OCBE hosts the ERC Advanced Grant of Professor Corander (Scalable inference algorithms for Bayesian evolutionary epidemiology) from 2017 until 2022, and several further important projects in the areas of statistical methods for biobank, health survey and registry data, of causal inference and of mathematical models for personalised cancer therapy.

 

This position is part of a substantial investment in the statistics and computational sciences by the University of Oslo and the Oslo University Hospital. Within the strategic focus area of the life sciences, a new large and elegant building will be raised on campus, where OCBE is expected to move from 2022. 

 

OCBE is responsible for the bio-statistical teaching for the professional study in medicine, for the faculty's bachelor and master programmes and for the PhD training. OCBE also provides an extensive advisory service for bio-medical and clinical researchers at the University of Oslo and the Oslo University Hospital, often also an existing source of data and challenges for our discipline.

 

The successful candidate is expected to initiate, perfom and lead research, supervise PhD candidates, participate in teaching and in exam setting and assessment at all levels, and to carry out administrative duties in accordance with the needs of the Institute of Basic Medical Sciences.

 

Role summary:


The appointment will strengthen the Department’s national and international reputation for excellence in research. The appointed candidate will have full operational responsibility for her/his research projects and related funding. The appointed associate professor will successfully build her/his research activity and act as principal investigator in some projects. She/he will lead and contribute enthusiastically to collaborative research projects, with the aim of producing best science with impact. The post holder will contribute to the strategic research leadership of OCBE.

 

Teaching, advising and student supervision will amount to approximately half of the working load. The role holder will be an excellent teacher who motivates students and leads them pedagogically through biostatistical themes, from introductory to advanced level. The UiO has programmes that recognise excellence in teaching. As an adviser, she/he will be able to recommend state-of-the-art approaches and tools to scientists in the bio-medical field who require support. Some of the advising work will lead to co-authorship.

 

Collaboration within and outside OCBE and UiO are expected, to complete and advance research projects, including developing new contacts and collaborations with leading research groups and participating and developing international networks. The role holder will be proactive to make her/his research known to the general public. When actual, she/he will consider commercial exploitation of discoveries.

 

The role holder is expected to contribute to the management and organisation of OCBE, IMB and UiO, by taking direct responsibilities in the administrative and leading tasks of these units. This includes tasks related to organisation, teaching and research.

 

The location of OCBE is in the campus of UiO in Oslo.

 

Person profile:

 

The candidate holds a PhD in statistics, biostatistics, mathematics, computer science or in another relevant field. Her/his research has been and is in the broad area of biostatistics. Candidates to the position will have experience and/or clear potentials to initiate, develop and manage an independent scientific programme, within the broad research areas of biostatistics, usually and desirably in collaboration with other colleagues of OCBE, at UiO, in Norway and internationally. The ability to win research funding is important and documented success, or more generally experiences in obtaining funding, is an advantage. The role holder will possess sufficient administrative skills to manage projects and contribute to the common workload of OCBE. Candidates must demonstrate team spirit in developing their own research, with strong interpersonal skills.

 

As an entry position into academia for young statisticians, and following the definition of young researcher of the European Research Council, we welcome in particular researchers with 2-7 years of experience since completion of PhD (with extensions for interruptions due to long-term illness, maternity and other documented long-term events), and with a scientific track record showing great promise. Applicants who have graduated more than 7 years ago can also apply, but will not be favoured, if qualified young researchers will apply.


Qualification requirements

 • PhD in statistics, biostatistics, mathematics, computer science or in another relevant field.
 • Applicants, who at the time of appointment cannot provide documentary evidence of basic teaching competence and Norwegian language skills, must acquire such competence in the course of a period of three years.
 • Working language is English. Applicants must be proficient in English.

In the ranking of competent applicants, the whole range of qualifications will be considered, and assessed in relation to the stated requirements. Hiring procedures are regulated in Rules for appointing Professors and Associate Professors, which are available at the University's website.

We offer

 • Salary NOK 569000 – 650 200 per annum depending on qualifications in position as Associate Professor
 • Annual paid leave for 5 weeks, plus public holidays
 • A professionally stimulating working environment
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement
 • Access to public health services through membership of the National Insurance Scheme
 • Starting date: as soon as possible, to be agreed upon

For further description of the position see link

How to apply

The application must include:

 • Cover letter (statement of motivation and research interests)
 • CV (summarizing education, positions, and academic work and scientific publications)
 • A complete list of publications
 • List of referees (at least three)
 • Documentation of basic pedagogical competence (if available) and lecturing experience
 • Documentation of scientific advising competence (if available)
 • Plans for future research (at most 2 pages); can include recent/current reference to applications for funding
 • Description of up to 10 publications which the applicant considers particularly noteworthy
 • The same 10 publications uploaded as PDF-files (preferably combined into one file but maximum 10 MB)
 • Other qualifications and documentation

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Please note that all documents should be in English.

Application process:

A scientific evaluation committee will be appointed to evaluate the applications. A second committee will interview shortlisted candidates remotely or in person and will propose a ranked list. The final appointment is made by the faculty. The evaluation process can take up to three months. The basis for the assessment of the applicant will include the education and training, scientific production and quality, professional and academic experience, teaching experience and qualifications as well as the documented experience in administration and management. As part of the ranking of qualified applicants, the full scope of these qualifications will be explicitly assessed. Particular weight will be attached to qualifications that are central to the job description. Recent scientific qualifications will carry more weight than other qualifications. Originality, quality and innovation will be given priority before volume.

Informal enquires can be addressed to Professor Arnoldo Frigessi (frigessi@medisin.uio.no) or Professor Marit Veierød (m.b.veierod@medisin.uio.no) or to any other senior member of the Department. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formal regulations
The successful candidate who at the time of appointment cannot document basic teaching qualifications will be required to obtain such qualifications within a Three-year period.

The successful candidate must demonstrate mastery of English. If an appointee is not fluent in a Scandinavian language, the appointee will be expected within a three-year period to learn sufficient Norwegian to be able to participate actively in all functions the position may involve.

Please see the rules for Appointments to Professorships and Associate Professorships and Rules for the assessment and weighting of pedagogical competence.

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Deadline: 26. November 2017

Contact persons: Professor Arnoldo Frigessi, Mobile +47 95735574

]]>
1011 Førsteamanuensis
<![CDATA[ Professor / Associate Professor of Biostatistics ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142728/professor-associate-professor-of-biostatisticshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142728/professor-associate-professor-of-biostatisticsAvdeling: Institutt for medisinske basalfag (IMB)
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 26. november 2017
]]>
Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 GMTMon, 25 Sep 2017 13:16:06 GMT26. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Institute of Basic Medical Sciences's overall objective is to promote basic medical knowledge in order to understand normal processes, provide insight into mechanisms that cause illness, and promote good health. The Institute is responsible for teaching in basic medical sciences for the programmes of professional study in medicine and the Master's programme in clinical nutrition. The Institute has more than 300 employees and is located in Domus Medica.

]]>
Two positions as professor and/or associate professor of Biostatistics are available at the Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (OCBE), Department of Biostatistics, Institute of Basic Medical Sciences (IMB), the Faculty of Medicine, University of Oslo (UiO), Norway.


Job description

Excellent and enthusiastic academics are sought to be part of one of Europe's most active biostatistics departments at an exciting time. Both posts are permanent.

You will have expertise in statistics, to be interpreted in the widest sense and to include both applied and methodological statistics, together with a strong interest in biology, medicine, epidemiology and/or public health. Applicants for the professor position must have an excellent publication record and ability to secure research funding. Applicants for the associate professor position must show exceptional promise to become leading academics. Together with your colleagues at OCBE, you will shape research and teaching leadership in this fast-developing discipline.

 

Currently, OCBE has eight tenured professors, four tenured associate professors, fifteen tenured researchers, post-doctoral fellows and PhD students, making up a group of about 60 scientists. OCBE is internationally recognized, with interests spanning a broad range of areas (including time-to-event models, data integration, causal inference, statistical genomics, Bayesian inference, stochastic simulation algorithms, probabilistic graphical models, machine learning, evolution and population genetics, informative missingness and measurement error models, epidemiological studies of lifestyle and chronic diseases, stochastic models for infectious diseases, high dimensional data and models) and numerous collaborations with leading bio-medical research groups internationally and in Norway. In the last national research evaluation, OCBE was judged as excellent by an international committee. OCBE has a leading role in the recently funded prestigious centre for research-based innovation BigInsight, a consortium of academic, industrial and public partners, with a funding of about 4 mil Euro annually until 2023. Furthermore, OCBE hosts the ERC Advanced Grant of Professor Corander (Scalable inference algorithms for Bayesian evolutionary epidemiology) from 2017 until 2022, and several further important projects in the areas of statistical methods for biobank, health survey and registry data, of causal inference and of mathematical models for personalised cancer therapy.

 

These positions are part of a substantial investment in the statistics and computational sciences by the University of Oslo and the Oslo University Hospital. Within the strategic focus area of the life sciences, a new large and elegant building will be raised on campus, where OCBE is expected to move from 2022.

 

OCBE is responsible for the biostatistical teaching for the professional study in medicine, for the faculty's bachelor and master programmes and for the PhD training. OCBE also provides an extensive advisory service for bio-medical and clinical researchers at the University of Oslo and the Oslo University Hospital - often an existing source of data and challenges for our discipline.

The successful candidate is expected to initiate, perform and lead research, supervise PhD candidates, participate in teaching and in exam setting and assessment at all levels, and to carry out administrative duties in accordance with the needs of the Institute of Basic Medical Sciences.

Role summary:


The two appointments will strengthen the Department’s national and international reputation for excellence in research. Contribution to excellence in research will correspond in quantity and quality to the position applied for, with documented evidence of high level competence, obtained results and an independent standing. The appointed candidates will have full operational responsibility for her/his research projects and related funding. The appointed professor will initiate, identify sources of funding, develop and manage an independent scientific programme, within the broad research areas of biostatistics, usually and desirably in collaboration with other colleagues of OCBE, at UiO, in Norway and internationally. The appointed associate professor will successfully start to build her/his research activity in this direction, act as principal investigator in some projects, and is expected to apply for promotion to professorial level within 3-7 years. Both appointed scientists will lead and contribute enthusiastically to collaborative research projects, with the aim of producing best science with impact. They will contribute to the strategic research leadership of OCBE.

 

Teaching, advising and student supervision will amount to approximately half of the working load. The role holder will be an excellent teacher who motivates students and leads them pedagogically through biostatistical themes, from introductory to advanced level. The UiO has programmes that recognise excellence in teaching. As an adviser, she/he will be able to recommend state-of-the-art approaches and tools to scientists in the bio-medical field who require support. Some of the advising work will lead to co-authorship.

 

Collaboration within and outside OCBE and UiO are expected, to complete and advance research projects, including developing new contacts and collaborations with leading research groups and participating and developing international networks. The role holder will be proactive to make her/his research known to the general public. When actual, she/he will consider commercial exploitation of discoveries.

 

The role holder is expected to contribute to the management and organisation of OCBE, IMB and UiO, by taking direct responsibilities in the administrative and leading tasks of these units. This includes tasks related to organisation, teaching and research.

 

The location of OCBE is in the campus of UiO in Oslo. Knowledge of the Norwegian language is not necessary at start, but the role holder is expected to learn the language in her/his first three years, as some teaching is in Norwegian.

 

Person profile:

 

The candidate holds a PhD in statistics, biostatistics, mathematics, computer science or in another relevant field. Her/his research has been and is in the broad area of biostatistics. The successful professor candidates will have a very strong research record, as judged by the strength of her/his scientific, peer-reviewed publications, with particular reference to the last 5-8 years. She/he has supervised PhD students and is an innovative and independent researcher and leader in her/his field. She/he is an excellent teacher and advisor. Candidates at the associate professor level will have started to achieve results in these directions and show strong and documented potentials. The ability to win research funding will be essential and a proven record of attracting research funding and/or research studentships is required at professor level. Experience in leading research and managing research groups is necessary at professor level. The role holders will possess sufficient administrative skills to manage projects and contribute to the common workload of OCBE. A track record of public communication activities, if available, is useful. Candidates must demonstrate team spirit in developing their own research, with strong interpersonal skills.


Qualification requirements

 • PhD in statistics, biostatistics, mathematics, computer science or in another relevant field.
 • Documented pedagogical skills
 • Documented potential for project acquisition and project management
 • Fluent oral and written communication skills in English

The following qualifications will count in the assessment of the applicants:

We offer

 • Salary NOK 650 200 – 910 900 per annum depending on qualifications in position as Professor (position code 1013) or Associate Professor NOK 569 000 - 650 200 ( position code 1011)
 • Annual paid leave for 5 weeks, plus public holidays
 • A professionally stimulating working environment
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement
 • Access to public health services through membership of the National Insurance Scheme
 • Starting date: as soon as possible, to be agreed upon

For further description of the position see link

How to apply

The application must include:

 • Cover letter (statement of motivation and research interests)
 • CV (summarizing education, positions, and academic work and scientific publications)
 • A complete list of publications
 • List of referees (at least three)
 • Documentation of basic pedagogical competence (if available) and lecturing experience
 • Documentation of scientific advising competence (if available)
 • Plans for future research (at most 2 pages); can include recent/current reference to applications for funding
 • Description of up to 10 publications which the applicant considers particularly noteworthy
 • The same 10 publications uploaded as PDF-files (preferably combined into one file but maximum 10 MB)
 • Other qualifications and documentation

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

Application process:

A scientific evaluation committee will be appointed to evaluate the applications. A second committee will interview shortlisted candidates remotely or in person and will propose a ranked list. The final appointment is made by the faculty. The evaluation process can take up to three months. The basis for the assessment of the applicant will include the education and training, scientific production and quality, professional and academic experience, teaching experience and qualifications as well as the documented experience in administration and management. As part of the ranking of qualified applicants, the full scope of these qualifications will be explicitly assessed. Particular weight will be attached to qualifications that are central to the job description. Recent scientific qualifications will carry more weight than other qualifications. Originality, quality and innovation will be given priority before volume.

Informal enquires can be addressed to Professor Arnoldo Frigessi (frigessi@medisin.uio.no) or Professor Marit Veierød (m.b.veierod@medisin.uio.no) or to any other senior member of the Department.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formal regulations
The successful candidate who at the time of appointment cannot document basic teaching qualifications will be required to obtain such qualifications within a three-year period.

The successful candidate must demonstrate mastery of English. If an appointee is not fluent in a Scandinavian language, the appointee will be expected within a three-year period to learn sufficient Norwegian to be able to participate actively in all functions the position may involve.

Please see the rules for Appointments to Professorships and Associate Professorships and Rules for the assessment and weighting of pedagogical competence.

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Deadline: 26. November 2017

Contact persons: Professor Arnoldo Frigessi, Mobile +47 95735574

]]>
1013 Professor
<![CDATA[ Stipendiat Simulering for primærhelsetjenesten (SimPrim) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143013/stipendiat-simulering-for-primaerhelsetjenesten-simprimhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143013/stipendiat-simulering-for-primaerhelsetjenesten-simprimAvdeling: Institutt for helse og samfunn (HELSAM)
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 26. november 2017
]]>
Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 GMTMon, 02 Oct 2017 15:22:15 GMT26. november 2017Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

]]>
UiO:eColab ved Institutt for helse og samfunn og Helsevitenskapelig utviklingssenter (HUS) ved Det medisinske fakultet har ledig stilling som stipendiat i 3 (4) år til prosjektet «Simulering for primærhelsetjenesten (SimPrim). Tverrprofesjonelle simuleringsscenarier for studenter i helsefag på UiO». Vi søker kandidat med bakgrunn i allmennmedisin, sykepleievitenskap eller et annet helsefag.

Om prosjektet

 

Formålet med prosjektet er å studere bruk av simulering for å trene studenter i tverrprofesjonelt samarbeid i kliniske situasjoner (scenarier) som håndteres i primærhelsetjenesten. Studien vil fokusere på tverrprofesjonell samarbeidslæring der studenter fra profesjonsstudiet i medisin og master i avansert geriatrisk sykepleie samarbeider med studenter fra andre helsefag på UiO (klinisk ernæring, farmasi, odontologi og psykologi) for å løse praksisnære situasjoner i primærhelsetjenesten.

Simulering av tverrprofesjonelt samarbeid i primærhelsetjenesten studeres i tre ulike scenarier – konsultasjon på legekontor/helsesenter, utredning av pasient på sykehjem/KAD og subakutt situasjon på sykehjem/helsehus. I simuleringen vil vi ta i bruk simuleringsdukker, video (både som kommunikasjonsverktøy implementert i scenariene og som del av debrief og evaluering), og velferdsteknologi. Ulike strategier for datainnhenting vil bli benyttet - egenevaluering, observasjon i samtid og videoopptak av gjennomføring av scenariene, debrifing og repetisjon av simulering.

Prosjektet skal bidra til forskningsbasert utvikling av praksisnær, tverrprofesjonell simuleringsundervisning rettet både mot klinisk praksis for studenter og mot fremtidig arbeid som helsepersonell i primærhelsetjenesten. Målet er å utvikle undervisningsformer som bidrar til å utvide repertoaret for trening på avanserte ferdigheter i profesjonsstudiet i medisin og i masterstudier i avansert geriatrisk sykepleie og andre helsefag.

Simuleringen vil foregå ved UiO:eColab (eCollaboration Laboratory) ved Helsam. Dette er et forskningslaboratorium med e-infrastruktur til blant annet å forske på bruk av simulering ved utvikling og gjennomføring av tverrprofesjonelt teamarbeid i primærhelsetjenesten. Laben inneholder e-infrastruktur med a) mobil, sikker video-konferanse, b) simuleringsutstyr (bl.a. SimMan) og c) velferdsteknologi. Forskningsinfrastrukturen i UiO:eColab gir oss mulighet til å sette opp kontrollerte studier for eksperimentering, simulering og sammenligning av ulike former for samarbeid gjennom bruk av IKT.

Om stillingen

Den som ansettes vil få hovedansvar for gjennomføringen av simuleringsscenariene i prosjektet i samarbeid med en prosjektgruppe.

Søkere må gjøre seg kjent med prosjektbeskrivelsen for prosjektet (tilgjengelig ved henvendelse) og utarbeide et notat på 2-3 sider hvor man med utgangspunkt i tilgjengelig litteratur skisserer hvordan simulering kan brukes i primærhelsetjenesten.

Stipendiatstillingen er en 3-årig heltidsstilling.Det kan være aktuelt å ansette i 4 år med 25 % arbeidsplikt knyttet til støtte og drift av øvrige prosjekter samt videre oppbygning av e-infrastrukturen i UiO:eColab.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten allerede har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når tilsettingen bygger på tidligere tilsettingsforhold i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir 3 år.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden. Videre forventes det at stipendiaten deltar på en av Helsams forskerskoler (Nasjonal forskerskole i allmennmedisin eller Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene).

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført og bestått, embetseksamen i medisin, mastergrad, eller tilsvarende, innenfor sykepleievitenskap eller andre helsefag.
 • Kunnskap om eller arbeidserfaring med relevans for primærhelsetjenesten kreves
 • Relevant kompetanse og erfaring med bruk av simulering, videoteknologi og/eller elæringsressurser er en fordel
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Fleksibel og interessert i tverrprofesjonelt samarbeid
 • Interesse for medisinsk og helsefaglig pedagogikk
 • Evne til å arbeide selvstendig og sette seg inn i ny teknologi
 • Ønske om å lære/tilegne seg nye forskningsmetoder og nye kunnskaper

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 436 900 til kr 490 900 avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat stillingskode 1017
 • Et engasjerende, kreativt, tverrfaglig og inkluderende forskningsmiljø
 • Vitenskapelig skolering og veiledning
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Notat som skisserer hvordan simulering kan brukes i primærhelsetjenesten (2-3 sider)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 26.11.2017

Prosjektbeskrivelse og utfyllende opplysninger om prosjektet og stillingen kan fås ved henvendelse til:

Professor Elin Olaug Rosvold, Avdeling for allmennmedisin, Helsam

tlf +47 93265327, epost e.o.rosvold@medisin.uio.no

 

Professor Anne Moen, Avdeling for sykepleievitenskap, Helsam

tlf. +47 90971904, epost anne.moen@medisin.uio.no

 

Kontakt personalrådgiver Marie Cecilie Bakken på tlf +47 22 85 05 08,ved spørsmål om søknadsprosessen


Se også hjemmeside: http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/ecolab/]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Associate Professor Tenure-track position /Professor in Statistics/biostatistics ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/141841/associate-professor-tenure-track-position-professor-in-statistics-biostatisticshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/141841/associate-professor-tenure-track-position-professor-in-statistics-biostatisticsAvdeling: Psykologisk institutt
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 30. november 2017
]]>
Fri, 06 Oct 2017 00:00:00 GMTFri, 01 Sep 2017 12:57:12 GMT30. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department of Psychology is one of seven units of the Faculty of Social Sciences, and has 75 permanent and 70 temporary members of scientific staff. Degrees are offered at bachelor and master level, plus a clinical training programme, and the PhD programme has 140 students.

]]>
The position

An associate professor (tenure-track) or a Professor position is available at the Research Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition (LCBC) at the Department of Psychology, University of Oslo.

We are looking for a highly motivated and very talented (bio)statistician, with a special interest in the analysis of complex high-dimensional longitudinal data. For the first 5 years, the candidate is exempt from teaching duties. Instead, the candidate is expected to play a central role in the scientific programme of LCBC, including (co-)supervision of PhD students, advising and collaboration with researchers at LCBC. A 3 years PhD or post doc fellow can follow the present position.

 

The Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition

LCBC is a world renowned multi-disciplinary research center, with a staff of 25 full time positions, including three faculty professors, 5 Post-doctoral fellows, 9 PhD candidates, 3 programmers/ engineers, as well as 4 full-time RAs, supporting personnel and several affiliated researchers. Three international professors are affiliated with the group (Heidi Johansen-Berg, Oxford; Lars Nyberg, Umeå; Ragnhildur Karadottir, Cambridge). LCBC coordinates a large H2020 EU-project (2017-2022, 10.7 mill €) and has obtained three ERC grants. Further funding comes from the Norwegian Research Council, the National Health Association, the Thon foundation and the University of Oslo. In 2015 LCBC obtained the status as “world leading centre” as one of five at the University of Oslo, with special funding for five years. More information can be found on our web site www.oslobrains.no.

 

The work

LCBC research is aimed at describing changes in cognitive function throughout life, and determining which variables can explain and predict these changes. We have unique large databases of longitudinal neurocognitive data. These include cognitive test scores, brain imaging, genetics, a wide variety of somatic and health variables, demographics, inventory data etc. In total, more than 2000 participants from 4 to 90+ years have been followed over up to 10 years. In order to analyse in full these and other relevant data, we need a highly competent and motivated statistician who will work with us in order to obtain stronger and more profound results.

 

Key words include

•Incomplete data, 1-5 time points of observations
•Estimation and control for non-random selection bias
•Estimation and control for test-retest effects on cognitive measures
•Non-linear relationships and interactions
•High dimensional data and variable selection
•Causality


The candidate is expected to work closely with other researchers at LCBC as well as with our international collaborators.

Instead of teaching, which usually amounts to roughly 50% of the time, and as part of her/his duties, the candidate will advise, supervise and collaborate with the other LCBC staff, offering best practice statistical and computational approaches, but also finding solutions subject to practical constrains and time restrictions.

In addition, the candidate will lead own research lines within LCBC which require the development of new statistical methodologies.


The candidate

The ideal candidate must have completed his/her PhD in statistics or in a related discipline. For the professor position, she/he has an excellent track record of publications in international peer-reviewed journals. For the associate professor position, the position is a tenure track position.

 

The candidate has started to build her/his track record in this direction.

The candidate is highly ambitious and truly aims to make significant contributions to research at the LCBC center. The candidate needs to master or to acquire rapidly competence in the mentioned areas of modern statistics.

 

Biostatistics in Oslo

The University of Oslo has a very strong biostatistics community, including the Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (http://www.med.uio.no/imb/english/research/centres/ocbe) and the centre BigInsight (www.BigInsight.no), lead by Professor Arnoldo Frigessi. The candidate is welcome to be an integrative part of this center. For more information , please contact head of department Arnoldo Frigessi (arnoldo.frigessi@medisin.uio.no)

 

We offer
•Salary NOK 600 200 - 722 400 (Associate professor) or 661 700 - 938 200 (Professor) per year depending on qualifications
•Professional development in a stimulating academic environment
Favourable pension and social welfare benefits
Attractive welfare arrangements


The application must include
•Letter of application, 1-2 pages, explaining the motivation for applying
•Curriculum Vitae summarizing education, positions and academic work
•Copies of educational certificates, complete list of publications and publications/academic work that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
•Names and contact details of at least two references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number).

 

Non-Norwegian applicants are advised to attach an explanation of their University’s grading system.All documents should be in English.

 

In assessing applications, emphasis will be placed upon the quality of the candidate’s academic qualifications. Interviews with selected candidates may be arranged where the applicant’s motivation and cooperative skills will be emphasized.

 

Rules for Appointments to Professorships and Associate Professorships

 

For more information on appointments to tenure-track positions, please see http://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/tenure-track-positions.html.

 

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o. According to the Norwegian Freedom of Information Act information about an applicant may be included in the public applicants list, even if the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

 

For more information about Oslo, please see http://www.visitnorway.com/en/oslo

 

Application deadline 30 November

 

Expected start date: Early 2018 (negotiable)

 

Contacts:

Professor Anders M Fjell (andersmf@psykologi.uio.no)

Head of Administration Birgitte Bøgh-Olsen (+47 22 84 51 04/birgitte.bogh-olsen@psykologi.uio.no)

]]>
1011 Førsteamanuensis
<![CDATA[ PhD Research Fellowship: Cancer Drug Sensitivity Screening ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143596/phd-research-fellowship-cancer-drug-sensitivity-screeninghttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143596/phd-research-fellowship-cancer-drug-sensitivity-screeningAvdeling: Centre for Molecular Medicine Norway
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 30. november 2017
]]>
Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 GMTWed, 18 Oct 2017 08:09:47 GMT30. november 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) was established in 2008 and is the Norwegian node in the Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine. NCMM is a joint venture between the University of Oslo, Health Region South-East and the Research Council of Norway. From 2017 NCMM is merged with the Biotechnology Centre of Oslo and now has altogether 11 research groups. The overall objective of NCMM is to conduct cutting edge research in molecular medicine and biotechnology as well as facilitate translation of discoveries in basic medical research into clinical practice.

]]>
A four-year position as PhD fellow (stipendiat) is available at NCMM funded by UiO:Life Science and the centre. This position is part of a substantial investment in the life sciences by the University of Oslo and the Oslo University Hospital, through the programme UiO:Life Science. In particular, this position is part of the UiO: Life Science so called convergence environment PERCATHE, Personalised Cancer Therapy.

 

The programme PERCATHE will develop new, powerful and cutting-edge methods to build an innovative and practicable pipeline for individualised precision treatment of cancer to provide individual cancer patients with advanced disease with the best personalised cure in the future. Differently from other approaches, which aim for a fine stratification of patients, PERCATHE’s goal is to provide (i) drug synergy predictions based on genomic profile of patients, (ii) mathematical models of cancer multiscale processes, (iii) patient based inference of cancer characterising parameters, exploiting medical imaging and genomics and (iv) to test the ex vivo drug sensitivity of cancer patients’ cells. Focus is on leukemia, breast and lung cancers where PERCATHE has strong clinical collaborators and with possibility for extension to other cancer forms. The working language in PERCATHE is English.

 

PhD Project: The project will establish a pipeline to identify drugs and drug combinations effective in personalized therapy of individual patients’ cancer, in whom other treatment options are exhausted or ineffective. The research will focus on the pathogenesis in patients and will identify pathway aberrations amenable for drug targeting in a personalized medicine context. Lab work will involve Cancer Drug Sensitivity Screening (CDSS) using viability and growth inhibition assays, novel in vitro culture assays of primary cancer cells to developed from patient tumors or from human tumors passaged in mice (PDX), pathway analysis and patient-derived xenografting (PDX) into NSG mice and other models to validate finding. The successful candidate will work with establishing screening assays and the pipeline for CDSS, library optimization, patient sample analysis and data interpretation.

 

The successful candidate will work both with an established CDSS pipeline assessing patient samples (leukemia) and to set up screening for a new solid cancer type. She/he will contribute enthusiastically to the overall collaborative research project, with the aim of producing best science with impact. The candidate will establish and strengthen collaboration in a multidisciplinary research setting to develop and validate predictive models in PERCATHE.

 

The Taskén group in NCMM investigates signal networks and targeting strategies in immune cells and cancer cells. The group has established Chemical Biology Screening Platform that serves the Oslo region and is now also starting projects developing Cancer Drug Sensitivity Screening (CDSS) pipelines for different cancers to support future individualized therapy programs.

 

See CDSS and the Taskén group for further information.

  

Requirements/qualifications:

Candidates must have a Master’s degree in molecular medicine, cancer biology, cell biology, pharmacy or other life sciences or an equivalent level of training. M.D.s would also be eligible. Candidates to the position will have some experience and show clear potential to initiate, develop and manage the scientific project. Candidates must demonstrate team-spirit in developing their research, with strong interpersonal skills. Experience with drug screening, high-throughput biology, robotics, and/or computational bilogy would be a benefit.

 

We are seeking an excellent and enthusiastic young scientist that will have:

• Strong motivation.

• High working capacity.

• Excellent collaboration skills as well as ability to work independently.

• Interest in solving biological, computational and clinical problems.

• Positive attitude and goal orientation.

• Good communication skills, with a high level of proficiency in writing and speaking English

 

This position is funded by UiO:Life Science and the purpose of the fellowship is research training, leading to the successful completion of a PhD degree. Documented previous expertise and genuine interest and/or experience in personalised medicine are advantageous. Applicants must show promises to become leading scientists and to promote a collaborative research environment across disciplines.

 

The fellowship requires admission to the research training program at the Faculty of Medicine at University of Oslo. Admission must be approved within three months from starting the grant. The PhD in Norway has limited course work, focusing on producing research papers of high quality, which are expected to be published or submitted before the PhD thesis is defended. For more information see:

 

http://www.uio.no/english/research/phd/

 

http://www.uio.no/english/research/phd/before-applying/

 

http://www.med.uio.no/english/research/phd/

 

Salary and duties: The position will be placed as SKO 1017 (position code) with salary depending on qualifications within step 50-57 (NOK 432 700 - 489 300 per year) depending on qualifications and seniority. The position is for four years including 25% time for other activities to be decided by the UiO:Life Science Programme (could be teaching, innovation activities, science communication activities o.a.) with preferred start as soon as possible.


The application must include:

 • Application letter stating the motivation for applying for this position

 • CV (summarizing education, positions and academic work - scientific publications)

 • Copies of educational certificates, transcript of records and letters of recommendation

 • Documentation of English proficiency.

 • List of publications and/or academic work that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee

 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University’s grading system. Please remember that all documents should be submitted in English.

 

In accordance with the University of Oslo’s equal opportunities policy, we invite applications from all interested individuals regardless of gender or ethnicity.

 

UiO has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

 

Scientific enquiries can be directed to kjetil.tasken@ncmm.uio.no or to any other senior member of the PERCATHE programme. Inquiries regarding the technical aspects of the application can be directed to Nina Modahl, e-mail: ninam@ncmm.uio.no 

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Associate professor (20 %) of Medicine (Gynecology and Obstetrics) ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142933/associate-professor-20-of-medicine-gynecology-and-obstetricshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142933/associate-professor-20-of-medicine-gynecology-and-obstetricsAvdeling: Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. desember 2017
]]>
Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 GMTFri, 29 Sep 2017 09:18:04 GMT1. desember 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Institute of Clinical Medicine (Klinmed) is one of three institutes under the Faculty. Klinmed is responsible for the Faculty's educational and research activities at Oslo University Hospital and Akershus University Hospital. With about 800 employees spread over approximately 425 man-labour years, Klinmed is the university's largest institute. Our activities follow the clinical activity at the hospitals and are spread across a number of geographical areas.

]]>
Position as Associate professor (20 %) of Medicine (Gynecology and Obstetrics) combined with a position as Senior Consultant at the Department of Obstetics and Gynecology, Akershus University Hospital.

This combined position is published via Akershus University Hospital, please follow this link to see the full advertisment.

]]>
1011 Førsteamanuensis
<![CDATA[ PhD Research Fellowship in Cosmology ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142476/phd-research-fellowship-in-cosmologyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142476/phd-research-fellowship-in-cosmologyAvdeling: Institutt for teoretisk astrofysikk
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 22. desember 2017
]]>
Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 GMTMon, 18 Sep 2017 09:15:36 GMT22. desember 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.

The Institute of Theoretical Astrophysics is part of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. It presently has 11 permanent professors/associate professors. The Institute employs some 15-20 postdoctoral and senior research fellows and has of order 15-20 Ph.D. students. The research activity of the Institute of Theoretical Astrophysics is concentrated around solar physics, cosmology and extragalactic astrophysics.

]]>
Position as PhD Research fellow (SKO 1017) in cosmology is available at the Institute of Theoretical Astrophysics of the University of Oslo.

The fellowship period is for three years, with a starting date as soon as possible after January 1st 2018, and no later than May 1st 2018. No one can be appointed for more than one specified period at the same institution.

Job description:

The position is dedicated to a Horizon2020 funded project called BeyondPlanck, which aims to deliver new Planck LFI maps and associated science products by 2020. The position will be supervised by Prof. Hans Kristian Eriksen and Dr. Ingunn Kathrine Wehus. In addition to the University of Oslo, the BeyondPlanck collaboration include INAF Trieste, the University of Helsinki, University of Milano, and Planetek. Close collaboration with all of these institutions is expected.

The work will require a strong programming background, and previous experience with CMB data analysis is preferable. A generous personal travel/expenses grant of 50 kNOK is available per year. The institute also has access to world-class computing facilities, both in-house and on-campus, that are directly available to the candidate.

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has appointed the cosmology group at the Institute as an emerging top-tier research group. The group participates heavily in the Planck, SPIDER, COMAP and Euclid experiments, and is a member of the LiteBIRD Joint Study group.

Qualifications:

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

The successful candidate must hold a Master’s degree in astronomy, physics, statistics, informatics or equivalent.

The purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree.

The fellowship requires admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The application to the PhD programme must be submitted to the department no later than two months after taking up the position. For more information see 

http://www.uio.no/english/research/phd/

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/

A good command of English is required.

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/application/application.html

The applicant should arrange for two letters of reference to be sent by e-mail to h.k.k.eriksen@astro.uio.no within the application deadline.

Salary:

Position code 1017, NOK 436 900– 490 900 per year, depending om qualification.

The application must include:

 • Application letter
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • Copies of educational certificates, transcript of records and letters of recommendationA complete list of publications and academic works.
 • The source code of a self-written computer program; a link to a GitHub repository or similar is acceptable
 • Names and contact details of two references who have been asked to send reference letters.
 • Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University’s grading system

Please remember that all documents should be in English or a Scandinavian language.

The University of Oslo is an equal opportunity employer and seeks in particular to increase its number of female scientists. Women are therefore particularly encouraged to apply.

UiO has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

The application with attachments MUST be delivered in our electronic recruiting system EasyCruit from the link on the bottom of the page.

Contact person:

For further information please contact: Hans Kristian Eriksen, phone: +47 928 47 663, e-mail: h.k.k.eriksen@astro.uio.no

For question regarding the recruitment system, please contact HR Officer Ørjan Pretorius, email: orjan.pretorius@mn.uio.no

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Postdoctoral Research Fellow in Cosmology, two positions ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142477/postdoctoral-research-fellow-in-cosmology-two-positionshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/142477/postdoctoral-research-fellow-in-cosmology-two-positionsAvdeling: Institutt for teoretisk astrofysikk
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 22. desember 2017
]]>
Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 GMTMon, 18 Sep 2017 09:25:12 GMT22. desember 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.

The Institute of Theoretical Astrophysics is part of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. It presently has 11 permanent professors/associate professors. The Institute employs some 15-20 postdoctoral and senior research fellows and has of order 15-20 Ph.D. students. The research activity of the Institute of Theoretical Astrophysics is concentrated around solar physics, cosmology and extragalactic astrophysics.

]]>
Two positions as Postdoctoral Research Rellow (SKO 1352) in cosmology are available at the Institute of Theoretical Astrophysics of the University of Oslo.

The fellowship period is for two years for both positions, with a starting date as close as possible to March 1st 2018. No one can be appointed for more than one specified period at the same institution.

Job description:

The positions are dedicated to a Horizon2020 funded project called BeyondPlanck, which aims to deliver new Planck LFI maps and associated science products by 2020. One of the two positions is dedicated to low-level data processing and map-making, and this work will be supervised by Prof. Hans Kristian Eriksen. The second position is dedicated to astrophysical component separation, and this work will be supervised by Dr. Ingunn Kathrine Wehus. In addition to the University of Oslo, the BeyondPlanck collaboration include INAF Trieste, the University of Helsinki, University of Milano, and Planetek. Close collaboration with all of these institutions is expected.

The primary requirement for both positions is a strong programming background. In addition, previous experience with CMB data analysis, and Planck in particular, is highly desirable. A generous personal travel/expenses grant of 50 kNOK is available per year. The institute also has access to world-class computing facilities, both in-house and on-campus, that are directly available to the candidate. The cosmology group at the Institute participates heavily in the Planck, SPIDER, COMAP and Euclid experiments, and is a member of the LiteBIRD Joint Study group.

Qualifications:

The candidates must have a PhD or other corresponding education equivalent to a Norwegian doctoral degree in astronomy/astrophysics, physics, computer science, applied mathematics or a related discipline.

The main purpose of post-doctoral research fellowships is to qualify researchers for work in top academic positions within their disciplines.

Please also refer to the regulations pertaining to the conditions of employment for post-doctoral fellowship positions:

http://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/regulations-employment-conditions-postdoc.html

A good command of English is required.

The applicant should arrange for two letters of reference to be sent by e-mail to h.k.k.eriksen@astro.uio.no and i.k.wehus@astro.uio.no within the application deadline.

Salary:

Position code 1352, NOK 490 900– 569 000 per year, depending of qualification.

Comprehensive pension and health insurance administered by the Government Pension Fund (SPK) and the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV).

For local welfare benefits, see: http://www.uio.no/english/for-employees/employment/welfare/

The application must include:

 • Application letter
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • Copies of educational certificates, transcript of records and letters of recommendation
 • A complete list of publications and academic works.
 • The source code of a self-written computer program; a link to a GitHub repository or similar is acceptable
 • Names and contact details of two references who have been asked to send reference letters.
 • Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University’s grading system

Please remember that all documents should be in English or a Scandinavian language.

The University of Oslo is an equal opportunity employer and seeks in particular to increase its number of female scientists. Women are therefore particularly encouraged to apply.

UiO has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

The application with attachments MUST be delivered in our electronic recruiting system EasyCruit from the link on the bottom of the page.

Contact person:

For further information please contact: Hans Kristian Eriksen, phone: +47 928 47 663, e-mail: h.k.k.eriksen@astro.uio.no

For question regarding the recruitment system, please contact HR Officer Ørjan Pretorius, email: orjan.pretorius@mn.uio.no

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Postdoctoral Research Fellowship in astrophysics ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143383/postdoctoral-research-fellowship-in-astrophysicshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143383/postdoctoral-research-fellowship-in-astrophysicsAvdeling: Institutt for teoretisk astrofysikk
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 22. desember 2017
]]>
Thu, 12 Oct 2017 00:00:00 GMTThu, 12 Oct 2017 10:20:46 GMT22. desember 2017The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.

The Institute of Theoretical Astrophysics is part of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. It presently has 11 permanent professors/associate professors. The Institute employs some 15-20 postdoctoral and senior research fellows and has of order 15-20 Ph.D. students. The research activity of the Institute of Theoretical Astrophysics is concentrated around solar physics, cosmology and extragalactic astrophysics.

]]>
Position as Postdoctoral Research Fellowship available at the Institute of Theoretical Astrophysics of the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one Postdoctoral Research Fellowship at the University of Oslo.

The appointment is a fulltime position and is made for a period of up to three years (up to 10% of which is devoted to required duties, usually in the form of teaching activities).

Job description/ Project description:

The faculty of the Institute of Theoretical Astrophysics consists of 15 associate and full professors, of these 13 are permanent professors/associate professors and 2 are adjunct professors shared with other institutions. The Institute employs about 16 postdoctoral and advanced research fellows. The Institute has three major research groups, one for solar physics, one for extragalactic astrophysics and one for cosmology. The solar physics group is from November 2017 the Norwegian Centre of Excellence “Rosseland Centre for Solar Physics”.

Observational material is collected from space-borne and ground-based observatories. In interaction with and parallel to the observational activity, there is a strong activity in theoretical and computational astrophysics. The Institute is actively engaged in a large number of international collaborative programs, e.g., through the Norwegian membership in ESA, Norwegian participation in the Nordic Optical Telescope (NOT), the Institute’s participation in the Swedish 1-m Solar Telescope on La Palma, the balloon-borne CMB polarization experiment Spider and the CO Mapping Array Pathfinder experiment COMAP at Owens Valley, California. Space missions with major participation from the Institute include the Japanese Hinode satellite, the Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS) and ESA’s Solar Orbiter within solar physics, and Planck and Euclid within cosmology and extragalactic astrophysics. In theoretical and computational astrophysics the Institute has built up strong groups within numerical modelling and within the use of modern computational statistics methods in data analysis.

This position is open for candidates both within the solar physics, extragalactic astronomy and cosmology research groups. In selection, weight will be given to the documented research potential of the candidates, and to how their research competences can interact with and complement the research activities of one of the three research groups. The selected candidate must be able to start in the position before the 30th of September, 2018.

The main purpose of post-doctoral research fellowships is to qualify researchers for work in top academic positions within their disciplines.

Qualification requirements:

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

Applicants must hold a degree equivalent to a Norwegian doctoral degree in astronomy/astrophysics or a related discipline. Appointment is dependent on the defence of the doctoral thesis being approved, if it has not been held by the application deadline.

Fluent oral and written communication skills in English.

Please also refer to the regulations pertaining to the conditions of employment for post-doctoral fellowship positions:

http://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/regulations-employment-conditions-postdoc.html

We offer:

 • Salary NOK 490 900 – 569 000 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellowship (position code 1352)
 • A professionally stimulating working environment
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities

The application must include:

 • Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest)
 • Research statement, detailing possible research projects and how they will benefit from the existing research groups at the Institute of Theoretical Astrophysics
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • Copies of educational certificates, academic transcript of records and letters of recommendation
 • A complete list of publications and up to 5 academic works that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
 • Names and contact details of 2-3 references (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications, the research statement, as well as the candidates’ motivation and personal suitability. Interviews with the best qualified candidates will be arranged.

Formal regulations:

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Contact persons:

For further information please contact: Head of Department Per B. Lilje, phone: +47 228 56517, e-mail: mailto:p.b.lilje@astro.uio.no

For question regarding the recruitment system, please contact HR Officer Ørjan Pretorius, email: orjan.pretorius@mn.uio.no

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ Associate Professorship in Extragalactic Astrophysics ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143330/associate-professorship-in-extragalactic-astrophysicshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143330/associate-professorship-in-extragalactic-astrophysicsAvdeling: Institutt for teoretisk astrofysikk
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. januar 2018
]]>
Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 GMTWed, 11 Oct 2017 10:57:31 GMT1. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.

The Institute of Theoretical Astrophysics is part of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. It presently has 11 permanent professors/associate professors. The Institute employs some 15-20 postdoctoral and senior research fellows and has of order 15-20 Ph.D. students. The research activity of the Institute of Theoretical Astrophysics is concentrated around solar physics, cosmology and extragalactic astrophysics.

]]>
The Institute of Theoretical Astrophysics at the University of Oslo invites applications for an Associate Professorship in extragalactic astrophysics.

The faculty of the Institute of Theoretical Astrophysics presently consists of 13 associate and full professors, of these 11 are permanent professors/associate professors (to be increased to 13) and 2 are adjunct professors shared with other institutions. The Institute employs about 16 postdoctoral and advanced research fellows. The Institute has two sections, one for solar and stellar physics and one for cosmology and extragalactic astrophysics. The Section for solar and stellar physics will from November 2017 become the Norwegian Centre of Excellence “Rosseland Centre for Solar Physics”.

Observational material is collected from space-borne and ground-based observatories. In interaction with and parallel to the observational activity, there is a strong activity in theoretical and computational astrophysics. The Institute is actively engaged in a large number of international collaborative programs. It is heavily engaged in organizational collaborations through the Norwegian membership in ESA, Norwegian participation in the Nordic Optical Telescope (NOT) and the Institute’s participation in the Swedish 1-m Solar Telescope on La Palma, the balloon-borne CMB polarization experiment Spider and the CO Mapping Array Pathfinder experiment COMAP at Owens Valley, California. Space projects with major participation from the Institute include the Japanese Hinode satellite, the Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS) and ESA’s Solar Orbiter within solar physics and Planck and Euclid within cosmology and extragalactic astrophysics. A long-term effort for getting Norwegian membership in ESO is ongoing. In theoretical and computational astrophysics the Institute has built up strong groups within numerical modelling and within the use of modern computational statistics methods in data analysis. The groups have external funding through a number of grants from the European Union, the European Space Agency and the Research Council of Norway. The observational and theoretical activities at the Institute are supported by a modern computer infrastructure, including excellent access to supercomputing resources, both in-house, at the national level and internationally.

The teaching at the Institute is given as courses and as supervision within the framework given by the degrees bachelor, master and Ph.D. Presently the Institute has about 20 master’s students and 15 Ph.D. students.

The research activity of the Institute has recently been broadened by starting a research group in extragalactic astrophysics. We wish to strengthen this group by opening a new permanent associate professorship.

Information about the research group:

The position is affiliated with the extragalactic astrophysics research group within the Section for cosmology and extragalactic astrophysics. This group was started in 2013 and is led by associate professor Sijing Shen. It has presently a senior research fellow, a postdoctoral research fellow and three Ph.D. students in addition to Dr. Shen. Present activity includes theoretical and computational studies of formation and evolution of galaxies and the reionization of the intergalactic medium. The group interacts strongly with the cosmology group and also with the solar physics group, which has an internationally leading competence in radiative transfer and radiative hydrodynamics. The group utilizes strongly local, national and international High Performance Computing facilities, and also participates in science with ESA’s Euclid mission. It is a high priority for the Institute to strengthen this group, and it will have priority to resources, postdoctoral research fellows and Ph.D. students.

General information about the position:

Applicants must document scientific qualifications in his/her field, equivalent to an Associate professor position. The successful applicant must be able to teach at all levels and to supervise Master and PhD students. Up to 50% of the working time will be devoted to teaching (including supervision of students), teaching related activities and administrative tasks at the Institute and at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Teaching is given in Norwegian and English. If an appointee is not fluent in a Scandinavian language, the appointee will be expected within a two – three year period to learn sufficient Norwegian to be able to participate actively in all functions the position may involve.

Specific information about the position:

The position is meant to strengthen and/or broaden the new extragalactic astrophysics group. Candidates who can cooperate closely with and complement the present activities of the group are desired. This can be either through theoretical or modelling research, or also through observational research. Ability and preference for working in teams are highly valued qualities. Applicants are required to outline one or several research projects and show how these are expected to strengthen the scientific activities in the extragalactic astrophysics group and interact with the group leader’s research activities.

We offer:

 • Salary NOK 548 200 – 650 200 per annum, depending on qualifications and seniority.
 • A professionally stimulating working environment.
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities.
 • The opportunity to apply for promotion to full professorship at a later stage.

How to apply:

The application must include:

 • Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest).
 • CV (complete list of education, positions, pedagogical experience, administrative experience, project acquisition and coordination experience, and other qualifying activities).
 • Up to 10 selected scientific publications the applicant wishes to include in the evaluation. The publications must have been published during the previous 5 years. This time limit can be extended for childbirths, documented sick leaves or other documented career breaks. For maternity, the time limit is extended by 18 months for each child born. For paternity, it is extended by the documented paternity leave actually taken for each child born.
 • Complete list of publications.
 • A portfolio containing documentation of teaching experience, capability of external fund raising and other qualifications the applicant wants to have considered.
 • A research plan describing the applicant’s scientific ambitions for the position.
 • Ph.D. Diploma.
 • List of reference persons: 2 – 3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number).

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

In the evaluation of the scholarly production of the candidate, major weight is given to the production in the last five years. However childbirths will here be taken into consideration, so that the five year period is extended by eighteen months for each childbirth for women, and with the documented paternity leave actually taken for men.

In the evaluation of the qualified candidates the full range of the criteria will be explicitly addressed and assessed. Interviews will be part of the appointment process, along with a trial lecture.

Formal regulations:

The successful candidate, who at the time of appointment cannot document basic teaching qualifications, will be required to obtain such qualifications within a two-year period.

As a general rule an interview and a trial lecture will be used in the appointment process. The basis for assessment will be the scholarly production of the applicant, other qualifications, pedagogical or educational, the applicant’s qualifications within leadership and administration as well as the general personal suitability. In ranking the competent applicants, the full range of qualifications will be considered and explicitly assessed. Cf. the Rules for appointments to associate professorships. For more information see:
https://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/rules-appointment-professor.html

Rules for the assessment and weighting of pedagogical competence for appointments to permanent academic posts which include teaching duties:
https://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/rules-assessment-weighting-pedagogical-competence.html

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results, see: http://www.uio.no/english/for-employees/employment/work-results/agreement-rights-to-work-results.html

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

The University of Oslo has a goal of recruiting more women in academic positions. Women are encouraged to apply.

Contact persons:

Head of Department Per Barth Lilje, phone: +47 22 85 65 17, e-mail: mailto:p.b.lilje@astro.uio.no or Associate Professor Sijing Shen, phone: +47 92 28 68 47, e-mail: sijing.shen@astro.uio.no.

For question regarding the recruitment system, please contact HR Officer Ørjan Pretorius, email: orjan.pretorius@mn.uio.no

 

]]>
1011 Førsteamanuensis
<![CDATA[ Associate Professorship in Cosmology ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143358/associate-professorship-in-cosmologyhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143358/associate-professorship-in-cosmologyAvdeling: Institutt for teoretisk astrofysikk
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. januar 2018
]]>
Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 GMTWed, 11 Oct 2017 13:56:59 GMT1. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.

The Institute of Theoretical Astrophysics is part of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. It presently has 11 permanent professors/associate professors. The Institute employs some 15-20 postdoctoral and senior research fellows and has of order 15-20 Ph.D. students. The research activity of the Institute of Theoretical Astrophysics is concentrated around solar physics, cosmology and extragalactic astrophysics.

]]>
The Institute of Theoretical Astrophysics at the University of Oslo invites applications for an Associate Professorship in cosmology.

The faculty of the Institute of Theoretical Astrophysics presently consists of 13 associate and full professors, of these 11 are permanent professors/associate professors (to be increased to 13) and 2 are adjunct professors shared with other institutions. The Institute employs about 16 postdoctoral and advanced research fellows. The Institute has two sections, one for solar and stellar physics and one for cosmology and extragalactic astrophysics. The Section for solar and stellar physics will from November 2017 become the Norwegian Center of Excellence “Rosseland Centre for Solar Physics”.

Observational material is collected from space-borne and ground-based observatories. In interaction with and parallel to the observational activity, there is a strong activity in theoretical astrophysics. The Institute is actively engaged in a large number of international collaborative programs. It is heavily engaged in organizational collaborations through the Norwegian membership in ESA, Norwegian participation in the Nordic Optical Telescope (NOT), the Institute’s participation in the Swedish 1-m Solar Telescope on La Palma, the balloon-borne CMB polarization experiment Spider and the CO Mapping Array Pathfinder experiment COMAP at Owens Valley, California. Space projects with major participation from the Institute include the Japanese Hinode satellite, the Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS) and ESA’s Solar Orbiter within solar physics and Planck and Euclid within cosmology and extragalactic astrophysics. A long-term effort for getting Norwegian membership in ESO is ongoing. In theoretical and computational astrophysics the Institute has built up strong groups within numerical modelling and within the use of modern computational statistics methods in data analysis. The groups have external funding through a number of grants from the European Union, the European Space Agency and the Research Council of Norway. The observational and theoretical activities at the Institute are supported by a modern computer infrastructure, including excellent access to supercomputing resources, both in-house, at the national level and internationally.

The teaching at the Institute is given as courses and as supervision within the framework given by the degrees bachelor, master and Ph.D. Presently the Institute has about 20 master’s students and 15 Ph.D. students.

Information about the research group:

The position is affiliated with the cosmology research group within the Section for cosmology and extragalactic astrophysics. The group presently consists of Profs. Øystein Elgarøy, Hans Kristian Eriksen, Frode Hansen, Per B. Lilje and David Mota, a senior research fellow, about 5 postdoctoral research fellows and about 6 Ph.D. students. The group interacts strongly with the extragalactic astrophysics group led by associate professor Sijing Shen. The main present activities are on analysis of data from CMB- and similar observatories, preparatory theoretical and computational research connected to the Euclid space mission, concerning observable consequences of modified gravity theories, especially through cosmological simulations, and general cosmological research. The group utilizes strongly local and national High Performance Computing facilities.

General information about the position:

Applicants must document scientific qualifications in his/her field, equivalent to an Associate professor position. The successful applicant must be able to teach at all levels and to supervise Master and PhD students. Up to 50% of the working time will be devoted to teaching (including supervision of students), teaching related activities and administrative tasks at the Institute and at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Teaching is given in Norwegian and English. If an appointee is not fluent in a Scandinavian language, the appointee will be expected within a two-three year period to learn sufficient Norwegian to be able to participate actively in all functions the position may involve.

Specific information about the position:

The position is meant to strengthen and/or broaden the cosmology group. Candidates who can cooperate with and complement the present activities of the group are especially desired. This can be either through theoretical/modelling research or through observational research. Ability and preference for working in teams are highly valued qualities. Applicants are required to outline one or several research projects and show how these are expected to strengthen the scientific activities in the cosmology group.

We offer:

 • Salary NOK 548 200 – 650 200 per annum, depending on qualifications and seniority.
 • A professionally stimulating working environment.
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities.
 • The opportunity to apply for promotion to full professorship at a later stage.

How to apply:

The application must include:

 • Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest).
 • CV (complete list of education, positions, pedagogical experience, administrative experience, project acquisition and coordination experience, and other qualifying activities).
 • Up to 10 selected scientific publications the applicant wishes to include in the evaluation. The publications must have been published during the previous 5 years. This time limit can be extended for childbirths, documented sick leaves or other documented career breaks. For maternity, the time limit is extended by 18 months for each child born. For paternity, it is extended by the documented paternity leave actually taken for each child born.
 • Complete list of publications.
 • A portfolio containing documentation of teaching experience, capability of external fund raising and other qualifications the applicant wants to have considered.
 • A research plan describing the applicant’s scientific ambitions for the position.
 • Ph.D. Diploma.
 • List of reference persons: 2 – 3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number).

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

In the evaluation of the scholarly production of the candidate, major weight is given to the production in the last five years. However childbirths will here be taken into consideration, so that the five year period is extended by eighteen months for each childbirth for women, and with the documented paternity leave actually taken for men.

In the evaluation of the qualified candidates the full range of the criteria will be explicitly addressed and assessed. Interviews will be part of the appointment process, along with a trial lecture.

Formal regulations:

The successful candidate, who at the time of appointment cannot document basic teaching qualifications, will be required to obtain such qualifications within a two-year period.

As a general rule an interview and a trial lecture will be used in the appointment process. The basis for assessment will be the scholarly production of the applicant, other qualifications, pedagogical or educational, the applicant’s qualifications within leadership and administration as well as the general personal suitability. In ranking the competent applicants, the full range of qualifications will be considered and explicitly assessed. Cf. the Rules for appointments to associate professorships. For more information see:
https://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/rules-appointment-professor.html

Rules for the assessment and weighting of pedagogical competence for appointments to permanent academic posts which include teaching duties:
https://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/rules-assessment-weighting-pedagogical-competence.html

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results, see: http://www.uio.no/english/for-employees/employment/work-results/agreement-rights-to-work-results.html

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

The University of Oslo has a goal of recruiting more women in academic positions. Women are encouraged to apply.

Contact persons:

Head of Department Per Barth Lilje, phone: +47 228 56517, e-mail: mailto:p.b.lilje@astro.uio.no or Professor Øystein Elgarøy, phone: +47 228 56584, e-mail: oystein.elgaroy@astro.uio.no.

For question regarding the recruitment system, please contact HR Officer Ørjan Pretorius, email: orjan.pretorius@mn.uio.no

 

 

]]>
1011 Førsteamanuensis
<![CDATA[ Associate Professorship in Solar Physics ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143362/associate-professorship-in-solar-physicshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143362/associate-professorship-in-solar-physicsAvdeling: Institutt for teoretisk astrofysikk
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. januar 2018
]]>
Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 GMTWed, 11 Oct 2017 14:05:02 GMT1. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.

The Institute of Theoretical Astrophysics is part of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. It presently has 11 permanent professors/associate professors. The Institute employs some 15-20 postdoctoral and senior research fellows and has of order 15-20 Ph.D. students. The research activity of the Institute of Theoretical Astrophysics is concentrated around solar physics, cosmology and extragalactic astrophysics.

]]>
The Institute of Theoretical Astrophysics (ITA) at the University of Oslo invites applications for an Associate Professorship in Solar Physics.

The faculty of the Institute of Theoretical Astrophysics presently consists of 13 associate and full professors, of these 11 are permanent professors/associate professors (to be increased to 13) and 2 are adjunct professors shared with other institutions. The Institute employs about 16 postdoctoral and advanced research fellows. The Institute has two sections, one for solar and stellar physics and one for cosmology and extragalactic astrophysics.

Observational material is collected from space-borne and ground-based observatories. In interaction with and parallel to the observational activity, there is a strong activity in theoretical and computational astrophysics. The Institute is actively engaged in a large number of international collaborative programs. It is heavily engaged in organizational collaborations through the Norwegian membership in ESA, Norwegian participation in the Nordic Optical Telescope (NOT), the Institute’s participation in the Swedish 1-m Solar Telescope on La Palma, the balloon-borne CMB polarization experiment Spider and the CO Mapping Array Pathfinder experiment COMAP at Owens Valley, California. Space projects with major participation from the Institute include the Japanese Hinode satellite, the Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS) and ESA’s Solar Orbiter within solar physics and Planck and Euclid within cosmology and extragalactic astrophysics. A long-term effort for getting Norwegian membership in ESO is ongoing. In theoretical and computational astrophysics, the Institute has built up strong groups within numerical modelling and within the use of modern computational statistics methods in data analysis. The groups have external funding through a number of grants from the European Union, the European Space Agency and the Research Council of Norway. The experimental and theoretical activities at the Institute are supported by a modern computer infrastructure, including excellent access to supercomputing resources, both in-house, at the national level and internationally.

Teaching at the Institute is given as courses and as supervision within the framework given by the degrees bachelor, master and Ph.D. Presently the Institute has about 20 master’s students and 15 Ph.D. students.

The Section for solar and stellar physics will from November 2017 become the Norwegian Centre of Excellence “Rosseland Centre for Solar Physics” (RoCS). Two new tenure track positions will be associated with the centre. This announcement regards the first of these – it will become a “regular” permanent ITA position at the close of the 10-year centre lifetime.

Information about the research group:

The primary goal of RoCS’ 10-year effort lies in understanding the workings of the energetic Sun. To attack this goal a concerted effort of numerical modelling, both fluid (extended MHD) and particle oriented, will be combined with high quality observations taken at ground based and space based observatories to produce models of the active Sun. The Solar group at the ITA is presently led by Mats Carlsson, who will also become leader of RoCS. The group has an internationally leading competence in radiative transfer and radiative hydrodynamics. Observationally, the group has access to the Swedish 1-meter Solar Telescope on La Palma, to ALMA, to several space based satellites such as NASA’s IRIS and SDO, JAXA’s Hinode and in the near future ESA’s Solar Orbiter. The group utilizes strongly local, national and international High-Performance Computing facilities. With the RoCS centre of excellence, the Solar group will expand significantly.

General information about the position:

Applicants must document scientific qualifications in his/her field, equivalent to an Associate professor position. The successful applicant must be able to teach at all levels and to supervise Master and PhD students. After the 10-year lifetime of RoCS, up to 50% of the working time will be devoted to teaching (including supervision of students), teaching related activities and administrative tasks at the Institute and at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Teaching and administrative activities during the duration of RoCS will be according to further agreement. Teaching is given in Norwegian and English. If an appointee is not fluent in a Scandinavian language, the appointee will be expected within a two – three year period to learn sufficient Norwegian to be able to participate actively in all functions the position may involve.

Specific information about the position:

The position is meant to broaden the reach of the RoCS centre of excellence team. Candidates who can cooperate closely with and complement the present activities of the group are desired. This can be either through theoretical/modelling research or through observational research. Ability and preference for working in teams are highly valued qualities. Applicants are required to outline one or several research projects and show how these are expected to strengthen the scientific activities of the RoCS centre and the Solar group.

We offer:

 • Salary NOK 548 200 – 650 200 per annum, depending on qualifications and seniority.
 • A professionally stimulating working environment.
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities.
 • The opportunity to apply for promotion to full professorship at a later stage.

How to apply:

The application must include:

 • Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest).
 • CV (complete list of education, positions, pedagogical experience, administrative experience, project acquisition and coordination experience, and other qualifying activities).
 • Up to 10 selected scientific publications the applicant wishes to include in the evaluation. The publications must have been published during the previous 5 years. This time limit can be extended for childbirths, documented sick leaves or other documented career breaks. For maternity, the time limit is extended by 18 months for each child born. For paternity, it is extended by the documented paternity leave actually taken for each child born.
 • Complete list of publications.
 • A portfolio containing documentation of teaching experience, capability of external fund raising and other qualifications the applicant wants to have considered.
 • A research plan describing the applicant’s scientific ambitions for the position.
 • Ph.D. Diploma.
 • List of reference persons: 2 – 3 references (name, relation to candidate, e-mail and phone number).

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

In the evaluation of the scholarly production of the candidate, major weight is given to the production in the last five years. However childbirths will here be taken into consideration, so that the five year period is extended by eighteen months for each childbirth for women, and with the documented paternity leave actually taken for men.

In the evaluation of the qualified candidates the full range of the criteria will be explicitly addressed and assessed. Interviews will be part of the appointment process, along with a trial lecture.

Formal regulations:

The successful candidate, who at the time of appointment cannot document basic teaching qualifications, will be required to obtain such qualifications within a two-year period.

As a general rule an interview and a trial lecture will be used in the appointment process. The basis for assessment will be the scholarly production of the applicant, other qualifications, pedagogical or educational, the applicant’s qualifications within leadership and administration as well as the general personal suitability. In ranking the competent applicants, the full range of qualifications will be considered and explicitly assessed. Cf. the Rules for appointments to associate professorships. For more information see:
https://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/rules-appointment-professor.html

Rules for the assessment and weighting of pedagogical competence for appointments to permanent academic posts which include teaching duties:
https://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/rules-assessment-weighting-pedagogical-competence.html

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results, see: http://www.uio.no/english/for-employees/employment/work-results/agreement-rights-to-work-results.html

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

The University of Oslo has a goal of recruiting more women in academic positions. Women are encouraged to apply.

Contact persons:

Head of Department Per Barth Lilje, phone: +47 22 85 65 17, e-mail:mailto:p.b.lilje@astro.uio.noor Professor Mats Carlsson, phone: +47 99 03 23 57, e-mail: mats.carlsson@astro.uio.no

For question regarding the recruitment system, please contact HR Officer Ørjan Pretorius, email: orjan.pretorius@mn.uio.no

 

]]>
1011 Førsteamanuensis
<![CDATA[ Postdoctoral Research Fellowship in Geochemistry ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143472/postdoctoral-research-fellowship-in-geochemistryhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143472/postdoctoral-research-fellowship-in-geochemistryAvdeling: Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED)
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. januar 2018
]]>
Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 GMTMon, 16 Oct 2017 08:29:17 GMT1. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

Centre for the Earth Evolution and Dynamics (CEED) is a Norwegian Centre of Excellence that provides a stimulating and well-funded research environment. The main goal of the centre is to develop a model that explains how mantle processes drive plate tectonics and trigger massive
volcanism and associated environmental and climate changes throughout Earth's history.
The centre explores the distribution and history of tectonic plates in time and space, and examines the driving mechanisms that steer all stages of the ‘Wilson Cycle’, and aims to establish the links between Earth's interior, crust and oceans, atmosphere and biosphere. CEED endeavors to also unravel similarities and differences of our planet with earth-like planetary bodies.
The centre was established in 2013 and consists of ca. 70 full time and part time professors and researchers, PhD Research Fellows and Postdoctoral Research Fellows.

]]>
A position as Postdoctoral Research Fellow is available at the Centre for Earth Evolution and Dynamics, Department of Geosciences, University of Oslo, Norway. The fellowship is for a period of two years. Starting date is as soon as possible, but preferred no later than March 2018.

Project and job description:

A new and exciting era of planetary space exploration started in 2000 with a plethora of in-situ and orbital missions in operation at terrestrial planets and small Solar System bodies. The characterization of the surface of these planetary objects is one of the major goals of space exploration. In order to support these operations, reduction and analyses of the space mission data, the H2020 project “Planetary Terrestrial Analogues Library” (PTAL) aims to build and exploit a multi-instrument spectral data base and joint spectral interpretation tools.

A two-year post-doctoral research position is sought for the PTAL project, aimed at determining mineral alteration pathways for natural and artificial analogue materials under well-defined and controlled experimental conditions. The impact of varying experimental conditions will be tested to better constrain the geochemical aspect of environmental conditions on Mars, one of the prime targets of this project, and potentially validated for small planetary bodies. During previous field campaigns materials that are analogous to the Martian surface have been collected. We are also aiming at acquiring complementing analogues for small planetary bodies (asteroids, comets).

All natural rock and artificial samples and alteration products will be characterized for the spectral library with commercial and dedicated spacecraft instrumentation (XRD, NIR, RAMAN, LIBS) under laboratory conditions. The main focus of the post-doctoral research work will be to perform laboratory alteration experiments and to carefully analyse the altered samples with various techniques (i.e., X-ray Diffraction, RAMAN, NIR, LIBS) in collaboration with other members of the PTAL project. The candidate contributes with building the spectral library based on the obtained experimental data, and studies planetary (Mars, small bodies) mineral alteration processes and conditions.

Qualifications:

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

The candidate must have a PhD or other corresponding education equivalent to a Norwegian doctoral degree in geochemistry, mineralogy or related disciplines. We seek a candidate with a good understanding of the geological/geochemical evolution of Mars, while knowledge on small body composition or meteorites is an asset. The candidate should have experience in hydrothermal laboratory experiments and analytical methods (XRD in particular). Additional experience with either methods of spectroscopy (RAMAN, NIR, LIBS), characterization of clay minerals or geochemical and kinetic modelling is welcomed.

A good command of written and spoken English is required.

We offer:

 • Postdoctoral Research Fellowship (position code 1352) NOK 490 900 – 569 000 per year, depending on qualifications and seniority.
 • A professionally stimulating working environment.

Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities

The application must include:

 • Application letter including a statement of research interest, briefly summarizing your scientific work and interests, and a personal assessment focusing on how you fit the description of the person we seek
 • CV (summarizing education, positions and academic work, and other qualifying activity)
 • Copies of educational certificates and transcript of records
 • A complete list of publications and up to 5 academic works that the applicant wishes to be considered by the evaluation committee
 • Names and contact details of 2-3 referees (name, relation to candidate, e-mail and telephone number)
 • Brief project description of how the applicant envisions to carry out research within the described tasks of the PTAL project

Note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds. Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

For further information please contact:

Associate Professor Stephanie Werner, +47-22856472, Stephanie.Werner@geo.uio.no

For questions about the recruitment system, please contact HR Officer Helene Jansen, +47 22857196, h.b.jansen@mn.uio.no

]]>
1352 Postdoktor
<![CDATA[ PhD Research Fellowship in growth and characterisation of MLD films for bioactive surfaces - two positions ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143338/phd-research-fellowship-in-growth-and-characterisation-of-mld-films-for-bioactive-surfaces-two-positionshttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143338/phd-research-fellowship-in-growth-and-characterisation-of-mld-films-for-bioactive-surfaces-two-positionsAvdeling: Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN)
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 8. januar 2018
]]>
Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 GMTWed, 11 Oct 2017 12:29:25 GMT8. januar 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. 

Centre for Materials Science and Nanotechnology (SMN) is an interdisciplinary focus field for material and energy research at the University of Oslo. SMN has focused on basic research in renewable energy and environmentally friendly use of fossil energy sources. The center consists of research groups from the Department of Physics (Fi) and Chemistry (Ki), has about 100 employees from around the world and manages more than 80 projects funded by the EU, the RCN and others.

]]>
Two Marie Sklodowska-Curie Early Stage Researcher PhD positions are available at the Centre for Materials Science and Nanotechnology, University of Oslo, Norway, within the framework of the HYCOAT European Training Network (ETN-765378).

No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.

The fellowship period is 3 years.

Project titles:

 • Bioactive surfaces for cell growth through MLD (ESR10)
 • Hybrid coatings for enhancing bone compatibility (ESR11)

Host institute:

Centre for Materials Sciences and Nanotechnology, University of Oslo, Norway, http://www.mn.uio.no/smn/english/

Short description of the ESR project:

ESR10

To use MLD deposition to develop surfaces that enhance cell growth beyond the present surfaces based on molecular grafting techniques. The main focus will be on bioactive surfaces for growth of cells. The organic linkers will be chosen among a selection of bioactive compounds suitable for tuning the surface chemistry towards cell growth. Development of the deposition process will be performed at UiO, while characterization of cell growth will be through secondments at OUS and Harvard.

 • OUS: Characterization of cell growth and bioactivity of the MLD surfaces, M19, 2 months + regular visits afterwards
 • Harvard: characterization of cell growth and bioactivity of the MLD surfaces, M40, 6 months
 • Europlasma: to learn about industrial scale coating processes for medical applications at an SME, M32, 1 month (together with ESR11)

ESR11

A bioactive surface that enhances cell growth and retards bacterial growth is highly desired where implants are used. One such application is within implant of dental materials, where it is vital that the osteoblast is able to adhere before the bacteria take over. MLD surfaces will be used to control the bacterial growth. The organic linkers will be chosen among a selection of bioactive compounds suitable for tuning the surface chemistry towards cell growth. Characterization of cell growth will be performed through secondments and regular visits at OUS and NIOM.

 • UHel: Synthesis and evaluation of Ca-containing precursors, M8, 2 months and M22, 1 month + regular visits
 • OUS: characterization of cell growth and bioactivity of MLD surfaces by growth of different cell cultures, M15, 2 months + regular visits
 • NIOM: characterization of cell growth and bioactivity of MLD surfaces, M28, 4 months + regular visits
 • Europlasma: to learn about industrial scale coating processes for medical applications at an SME, M32, 1 month (together with ESR10)

Job requirements:

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences has a strategic ambition of being a leading research faculty. Candidates for these fellowships will be selected in accordance with this, and expected to be in the upper segment of their class with respect to academic credentials.

Good knowledge of thin film synthesis and cell growth studies. High motivation to derive the full benefit from the training network. Excellent interpersonal and communication skills to interact efficiently with experimental/industrial partners.

The purpose of the fellowship is research training leading to the successful completion of a PhD degree.

The fellowship requires admission to the PhD programme at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. The application to the PhD programme must be submitted to the department no later than two months after taking up the position. For more information see:

http://www.uio.no/english/research/phd/

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/

Benefits and salary:

Salary NOK 436 900 – 490 900 per annum depending on qualifications and seniority as PhD Research Fellow, (position code 1017)

Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities.

How to apply:

Please see EURAXESS for general information about the positions and how to apply.

Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

General:

Please see the guidelines and regulations for appointments to Research Fellowships at the University of Oslo.

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

UiO has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

For further information please contact:

Prof. Ola Nilsen, phone: +47 228 55 558, e-mail: ola.nilsen@kjemi.uio.no

]]>
1017 Stipendiat
<![CDATA[ Sesongmedarbeidere (gartnermedhjelpere) i Botanisk hage ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143129/sesongmedarbeidere-gartnermedhjelpere-i-botanisk-hagehttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143129/sesongmedarbeidere-gartnermedhjelpere-i-botanisk-hageAvdeling: Seksjon for botanisk hage
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 15. februar 2018
]]>
Thu, 05 Oct 2017 00:00:00 GMTThu, 05 Oct 2017 10:04:13 GMT15. februar 2018Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Naturhistorisk museum (NHM) ligger i Botanisk hage på Tøyen. Forskning, samling og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver. Vi er Norges største naturhistoriske museum og har 6,2 millioner naturvitenskapelige objekter. NHM er en del av Universitet i Oslo. Museet har ca 150 ansatte, hvorav ca. 60 er ansatt i vitenskapelige stillinger.

]]>
Botanisk hage er en del av Naturhistorisk museum og utgjør den levende samlingen til museet. Botanisk hage er mer enn en nydelig hage og en turistattraksjon. Dens viktigste oppgaver er å dyrke planter og samle frø til forskning, undervisning, formidling og naturforvaltning.

Botanisk hage har ansvar for utvikling og vedlikehold av vitenskapelige plantesamlinger, utendørs anlegg, utstillingsveksthus og forsøksavdeling med karplanteplass og formeringsveksthus. Botanisk hage engasjerer seg også i arbeidet med bevaring av sjeldne og truede planter. Seksjonen har for tiden 15 ansatte, i tillegg kommer det ca. 3,5 sesongarbeiderårsverk.

Perioder for sesonghjelp er fra mars til oktober, maksimal lengde på arbeidsperiode er 6 måneder.

Arbeidsoppgaver (avhenger av arbeidsperiode):

 • Ugrasluking, grasklipping, kantstikking, kosting, raking
 • Gjødsling og vanning kan også være aktuelle oppgaver
 • Planting av sommerblomster, stauder og setting av løk
 • Andre forefallende oppgaver som hører innen grønn skjøtsel

Arbeidsoppgavene til hver enkelt vil variere med hensyn til relevant arbeidserfaring fra tidligere og faglig tilnærming til grøntanleggsfaget. Alle som blir satt til å betjene maskiner vil få en grunnopplæring i disse.

I vurderingen vil søkers personlige egenskaper som selvstendighet og evne til å fungere i team bli vektlagt. Du må være i god fysisk form, da stillingen innebærer mye fysisk arbeid. Den som tilsettes må kunne representere UiO på en god måte.

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev med begrunnelse for søknaden og ønsket tidsperiode
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid

Vi tilbyr:

 • arbeidssted i en av byens grønne oaser
 • pensjon fra Statens Pensjonskasse

Lønn

Avlønnes i stillingskode 1138 Unge arbeidstakere (kr. 232.640 – kr 247.180 per år) eller stillingskode 1511 Forskningstekniker (kr. 305.400 - kr 386.300 per år).

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: 15. februar 2018

Arbeidssted: NHM Botanisk hage

Referansenummer: 2017/11479

Hjemmeside: http://www.nhm.uio.no

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Tor Carlsen
mobil: +47 92667432

Overgartner Oddmund Fostad
mobil: +47 90703979

 

]]>
1511 Forskningstekniker
<![CDATA[ Postdoctoral Fellow within the research project BIODIAL ]]> https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143496/postdoctoral-fellow-within-the-research-project-biodialhttps://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/143496/postdoctoral-fellow-within-the-research-project-biodialAvdeling: Institutt for spesialpedagogikk
Språk: Bokmål
Søknadsfrist: 1. mars 2018
]]>
Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 GMTMon, 16 Oct 2017 13:38:52 GMT1. mars 2018The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The department of Special Needs Education is one of the three departments at UiO's Faculty of Education. The department has today approximately 25 permanent employees that work with research, 14 temporary research fellows and postdoctoral fellows, in addition to 12 administrative employees. The department has approximately 800 students distributed between bachelor- and master’s degree studies in Special Needs Education, master’s degree studies in Special Needs Education, as well as PhD-studies.

]]>
Applications are invited for a position as Postdoctoral Fellow at the Department of Special Needs Education in conjunction with the project on “The Biopolitics of Disability, Illness, and Animality: Cultural Representations and Societal Significance” (BIODIAL)

Job description

Short summary of the overall project
BIODIAL is financed by the FRIPRO program of the Norwegian Research Council. Its purpose is to investigate how various human and nonhuman lives are socially constructed as more or less valuable, and how such constructions are informed and troubled by cultural, literary, and social representations of disability, illness, and animality.The project brings interdisciplinary and intersectional attention to the ways that certain lives can be considered somehow less than “human”—whether the lives are those of disabled human beings, or nonhuman animals, or dehumanized and animalized human populations. Biopolitics is a theoretical field that offers new ways of bringing together disability studies, animal studies, and posthumanism, including Foucauldian-inspired work on social constructions of “life” that have become politicized terrain. The result of these constructions include dominant discourses about which forms of life should be allowed to live or die, as well as stigmatization and discrimination based upon what is considered “normal” or “natural”

The main purpose of the fellowship is to qualify researchers for work in higher academic positions within their disciplines.

Responsibilities for the position
We are seeking candidates who have a strong interest in disability studies and biopolitics. The successful candidate will be expected to participate actively in the research community in the department, and in the ILLREP research group (Representations of Illness and Disability in Literary and Cultural Texts) http://www.hf.uio.no/ilos/english/research/groups/representations-of-illness-and-disability-in-literary-and-cultural-texts/.

One of the candidate’s tasks will be to maintain a blog or website which will provide a public forum for the discussion of literary and cultural texts in relation to illness, disability, and animality. The main objective of appointments to the position of post-doctoral fellow is to qualify researchers for work in top academic positions within their respective area of study.

The appointment applies for a two-year period.

Qualification requirements

The appointment requires a PhD, or a degree equivalent to a Norwegian PhD, in a relevant field in the humanities or social sciences, such as disability studies, history, sociology, literary and/or cultural studies, the history of ideas, special needs education, and education. A prerequisite for applicants who have not yet defended their thesis is that the PhD work is submitted for assessment before the closing date for applications. Appointment to the post-doctoral position is dependent on the doctoral thesis being approved. Applicants must have fluent oral and written communication skills in English.

Applicants must submit a research proposal that is related to the overall goals of the BIODIAL project, with a clear engagement with biopolitics and posthumanism, as well as disability studies or animal studies. Applicants will be hosted by the Department of Special Needs Education and are encouraged to develop projects that engage with issues of education and the social construction of dominant discourses or valuation systems. Potential topics of inquiry include but are not limited to: humanizing and dehumanizing practices; discourses of classification and sorting; representations of disability, embodiment, and/or humanity; normative educational and didactic practices; histories of disability in relation to biopolitics and posthumanism in various cultural, national, or social contexts. The research proposal must outline plans for dissemination in international, academically recognized journals, and must include a clear timeline for the work proposed.

Furthermore, applications will be assessed with an emphasis on:

 • The quality of the project description and the potential for publication in international journals.
 • The applicant’s research experience and publication record, particularly in fields relevant to BIODIAL.
 • General academic qualifications that indicate an ability to work in collaboration with researchers from multiple disciplines.
 • Experience and/or interest in public research dissemination, e.g., through digital media, blogs, newspapers, or engagement with societal and public policy debates.
 • Background and/or interest in representations of disability in literary and cultural texts.

We offer

 • Salary NOK 490 900 - 569 000 per annum depending on qualifications in position as Postdoctoral Research Fellow (position code 1352)
 • A professionally stimulating working environment
 • Attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities

How to apply

The application must include

 • Cover letter (statement of motivation, summarizing scientific work and research interest)
 • Project description, including progress plan (max. 10 pages).
 • CV (summarizing education, positions, pedagogical experience, administrative experience and other qualifying activity)
 • Certified copies of diplomas and testimonials
 • A complete list of publications
 • Academic works that the applicant wishes to be considered (max. 5 works)

The application with attachments must be delivered in our electronic recruiting system, please follow the link “apply for this job”. Foreign applicants are advised to attach an explanation of their University's grading system. Please note that all documents should be in English (or a Scandinavian language).

In assessing the applications, special emphasis will be placed on the documented, academic qualifications, the project description, and the quality of the project as well as the candidates motivation and personal suitability. Interviews with the best qualified candidates will be arranged.


It is expected that the successful candidate will be able to complete the project in the course of the period of employment.

Formal regulations

Please see the guidelines and regulations for appointments to Postdoctoral fellowships at the University of Oslo.

No one can be appointed for more than one specified period at the same institution.
According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

The University of Oslo has an agreement for all employees, aiming to secure rights to research results a.o.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and to recruit people with ethnic minority backgrounds.

Deadline: 1. March 2018

Contact persons:

Professor Jan Grue (for questions regarding the position)

HR-Officer Linda Valdø-Schwarz (for questions regarding the recruitment process)


]]>
1352 Postdoktor