Jobbnorge.no trenger JavaScript for at alle funksjonene skal virke. Vennligst slå på JavaScript i nettleseren og prøv igjen.

Vi gir rådene du trenger!


Med et mediebilde i stadig endring har vi fokus på nye trender. I dag er det lett å få kontakt med aktive kandidater, utfordringen er å nå frem til de passive. Våre rådgivere har lang erfaring og kjenner godt til mulighetene i media. Tar du kontakt i dag kan drømmekandidaten være innen rekkevidde.

 

Vi tilbyr nøytral medierådgiving til alle våre kunder. Vi anbefaler på bakgrunn av hvilken målgruppe som skal nås, eller hvilke regioner som skal dekkes, både nasjonalt og internasjonalt.


Treff dine søkere

Mediebildet er i stadig endring. Den tradisjonelle annonseringen er i ferd med å skifte ham. Dette krever kontinuerlig oppdatering for å sikre oppdragsgivers nytteverdi. Den lave arbeidsledigheten i Norge i dag gir høyere konkurranse for å få tak i arbeidskraft. Dermed er det viktig også å treffe de passive arbeidssøkerne i tillegg til de aktive. Dette gjøres best ved å kombinere annonsering i papirmedier, nettmedier og sosiale medier som Facebook, LinkedIn, Google og Twitter.

 

Velg de rette kanalene
Vi hjelper kundene til å ta de beste medievalgene, gjerne med et fast budsjett som utgangspunkt. Vi har lang erfaring med kunder over hele landet og dermed høy kompetanse på utgivelsessteder og dekning på aviser og samkjøringer. Vi har også oppdatert informasjon om stillingsdatabaser, tidsskrifter, nisjemagasiner og nisjenettsteder. Her er mye å holde styr på: hvilke dager som er de beste i de forskjellige aviser, priser, rabatter, tilbudspakker, stillingskaruseller, avisenes forskjellige magasiner, muligheter for stilling på nett og bannerannonsering.