Jobbnorge.no trenger JavaScript for at alle funksjonene skal virke. Vennligst slå på JavaScript i nettleseren og prøv igjen.

Vi tar ansvar!

 

Vi er ansvarlige for at annonsen kommer inn på rett plass i riktig medie til avtalt tid og har full oversikt over de forskjellige materiellfrister, formater, plasseringer og rabatter.

 

Kontroll
Vi kontrollerer samtlige skriftlige og nettbaserte innrykk i forhold til plassering, farge, innrykksdato etc. Vi håndterer alle bestillinger og reklamasjoner på vegne av kunden. Dersom det er endringer i annonsemateriellet er det vi som foretar korreksjon. Vi har egne kontaktpersoner og god dialog med alle medier og formidler trykkeklart og kvalitetssjekket annonsemateriell. Vi påser at alle våre kunder faktureres med avtalte rabatter.

 

Formidler
Med lang erfaring har vi utviklet effektive og gode rutiner innen formidling og annonsekontroll. Dette gjør det mulig for oss å motta hasteoppdrag og allikevel få tid til kvalitetssjekk. Vi formidler til alle typer medier i inn- og utland og vi bistår våre kunder i rabattforhandlinger.