Jobbnorge.no trenger JavaScript for at alle funksjonene skal virke. Vennligst slå på JavaScript i nettleseren og prøv igjen.

Bygg din egen annonse

 

 

For kunder som ønsker det har vi en selvbetjent annonsebygger der kundene lager sine annonser i faste maler som er tilpasset kundens profil.

 

 

Kunden kan selv bestemme hvor mange og hvordan annonsemalene skal se ut. Kunden ser resultatet og bestiller innrykk av ferdig annonse via Jobbnorge som tar formidlingen videre. Det er også mulig å sende annonsen til intern korrektur. Bruker vil, på sitt område, få tilgang til arkiv hvor alle de tidligere utlyste annonsene ligger opplistet.

 Dette har mange fordeler:

  • Du sparer tid med annonsebyggeren
  • Egen råderett over design og uttrykk
  • Ingen produksjonskostnader
  • Faste annonsemaler og formater
  • Tilgang til arkiv
  • Korrektur internt
  • Èn innlogging for å lage nett- og papirannonse
  • Bestilling av medier
  • Jobbnorge kvalitetssjekker og sender til media

 

Ønsker du mer informasjon om Annonsebyggeren, ta kontakt med oss!