Jobbnorge.no trenger JavaScript for at alle funksjonene skal virke. Vennligst slå på JavaScript i nettleseren og prøv igjen.

Grafiske tjenester


 

Vår avdeling for annonseproduksjon utformer stillingsannonser til tidsskrifter, aviser, nettsider og sosiale medier.


Erfaring og kunnskap
Avdelingen har en stabil stab med grafikere som har lang erfaring i bransjen. Vi har høy kunnskap om regelverk for annonsering og vi bistår ofte våre kunder i tvilsspørsmål. Våre medarbeidere i produksjon og formidling av annonser har fagbrev som mediegrafikere, typograf og utdanning innen grafisk formgiving.

 

Merkevarebygging
I tillegg til rekruttering av søkere vil stillingsannonsen også fungere som merkevarebygger for bedriften. Dette gjennomføres ved bruk av faste annonseoppsett for hver kunde. Her vil logo, typografi og fargebruk skape en gjenkjennelseseffekt hos leserne. Stillingsteksten tilpasses hver enkelt utlysing og her er det viktig å være ærlig og få frem hva som er positivt og gjeldende for søkere til akkurat denne stillingen.

 

Kreative annonser
Det er viktig å formidle i annonsen hva som skiller en arbeidsgiver fra en annen og som kan øke interessen hos nye søkere. Her kan vi bistå dere med rådgivning. På annonsekampanjer hvor annonseoppsett gjerne går utover faste maler, tilbyr vi å lage kreative annonser. Her er samsvar mellom tekst- og bildebruk viktig. Dette arbeidet skjer i nær dialog med kunden hvor korrektur og prisoverslag godkjennes før iverksetting.