Implementering av nytt annonsedesign

Universitetet i Bergen har om lag 3700 ansatte og nesten 17000 studenter. Senhøst og vinter 2018 ble prosjektet overgang til ny annonse gjennomført for Universitetet i Bergen. Hvordan løste UiB og Jobbnorge dette store prosjektet sammen? Prosjektleder og rekrutteringssjef ved Det medisinske fakultet, Marianne Bø Larsen deler sine erfaringer med oss.

Nøye planlagt og mange involverte

Jobbnorge initierte overgang til nytt annonsedesign for UiB idet vi ble foretrukket på anbud våren 2018. En ny avtaleperiode ble en gylden sjanse til å starte med blanke ark. Prosjektleder, Marianne Bø Larsen forteller mer om prosjektet.

Hvordan ble prosjektet planlagt?

«Det 5 måneder lange prosjektet ble planlagt ved tydelige milepæler, milepælsdatoer og delleveranser. Hver enkelt prosjektmedlem hadde sitt ansvarsområde med tilhørende leveranser. Dette skapte trygghet for hva hver enkelt skulle levere, eierskap og tydelige ansvarslinjer. Prosjektmøtene ble avholdt hver 14 dag med ca. 1 times varighet.»

Lærte av bransjens erfaringer

Da prosjektet ble igangsatt hadde vi i Jobbnorge vært delaktig i liknende implementeringsprosjekter med virksomheter tilsvarende UiBs størrelse, og vi hadde gjort oss erfaringer. For oss var det en gavepakke å jobbe så tett med prosjektgruppen hos UiB der hver minste detalj var tenkt på og planlagt.

Hvilken rolle hadde Jobbnorge i prosjektet?

«Prosjektet var helt avhengig av å forstå de tekniske og strukturelle rammebetingelsene for å kunne levere korrekt. Jobbnorge hjalp oss også med å se hvilke nye muligheter som designet kunne gi oss. Jobbnorge hjalp oss også med å etablere kontakt med andre sammenlignbare organisasjoner slik at vi fikk nyttige prosess-erfaringer. Prosjektleder hadde også korte, ukentlige telefonmøter med Jobbnorge slik at løpende strukturelle og tekniske utfordringer kunne løses fortløpende».

Hvordan sikre merkevaren Universitetet i Bergen?

Vi i Jobbnorge er veldig opptatte og bevisst på at våre kunders stillingsannonser skal «skinne», da vi er hellig overbevist om at rekruttering spiller en sentral rolle i virksomhetens omdømmebygging.

Hvilke oppgaver var sentrale i prosjektet?

«Prosjektets delleveranser bestod blant annet av nye maler for alle stillingskategorier. Målet vårt var at det skulle være enklest mulig for HR- medarbeiderne våre å utarbeide en annonse. Vi samarbeidet også med kommunikasjonsavdelingen for å sikre at vi fikk et konsistent billedmateriale inn i de nye annonsedesignet. For å sikre en felles merkevare valgte UiB å lage en overordnet video til alle UiB-stillingene, videoen synliggjorde både samfunnsoppdrag og kjernevirksomhet. Videoen var virkelig et godt og sterkt virkemiddel som vi absolutt kan anbefale».

Fruktbart samarbeid

Hvordan opplevde dere prosessen og samarbeidet med Jobbnorge som faglig støttespiller?

«Jobbnorge var en uvurderlig støttespiller for prosjektet og vi hadde aldri klart å levere så fort hvis ikke det var for Jobbnorge. Det er lett å levere feil produkt hvis ikke prosjektet har grunnleggende forståelse for systemet som leveransene skal inngå i. Jobbnorge var også en avgjørende støttespiller for prosjektet når vi hadde opplæring av det nye designet for alle HR-brukerne våre».

Her kan du se de nye stillingsannonsene til Universitetet i Bergen.

 

Bilde av Marianne Bø Larsen

UiB og prosjektet er veldig godt fornøyd med overgang til nytt design. UiB fremstår virkelig som en mer moderne og fremtidsrettet arbeidsgiver. Personlig blir jeg kjempestolt av å jobbe på UiB når jeg ser de nye annonsene, spesielt videoen er et knallbra virkemiddel. Takk for godt samarbeid, Jobbnorge!

Marianne Bø Larsen Prosjektleder og rekrutteringssjef ved Det medisinske fakultet