Kundecaser

Vi jobber tett sammen med våre kunder. Når du har prosjekter som krever vår faglige kompetanse hjelper vi deg gjerne med din case. Her kan du lese mer om hvordan vi har løst ulike prosjekter sammen med våre kunder.

Ansatte ved UiB og Jobbnorge i et gruppebilde

Implementering av nytt annonsedesign

Universitetet i Bergen har om lag 3700 ansatte og nesten 17000 studenter. Senhøst og vinter 2018 ble prosjektet overgang til ny annonse gjennomført for Universitetet i Bergen. Hvordan løste UiB og Jobbnorge dette store prosjektet sammen?

Les mer

To av de ansatte hos Fylkesmannen i Trøndelag som jobber sammen foran PC.

Rekrutteringsverktøy – en liten, men viktig del av fusjonsprosessen

Jobbnorge har mange kunder som slås sammen og fusjoneres hvert eneste år. I slike prosesser er det spesielt viktig at du planlegger alle detaljer – fra det formelle og avtalemessige til det mer operasjonelle og praktiske. Fylkesmannen i Trøndelag har vært gjennom en slik prosess og deler sine erfaringer. 

Les mer